24-01-18

Britten zijn pessimistisch en achterdochtig volk

Groot-Brittannië is een pessimistisch en achterdochtig land. Slechts een kleine minderheid voelt zich degelijk geïnformeerd. Vele Britten zijn bovendien van mening dat de nieuwsverslaggeving een overdreven depressief karakter heeft. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Edelman naar het vertrouwen bij de bevolking, gebaseerd op interviews met meer dan drieëndertigduizend burgers in achtentwintig landen. Onder meer stelden de onderzoekers vast dat amper 6 procent van de Britten zichzelf tot het geïnformeerd publiek, dat verscheidene keren per week zakelijk en politiek nieuws consumeert, rekent. Daarmee is een historisch dieptepunt bereikt.

Uit het onderzoek bleek dat 33 procent van de Britten minder nieuws consumeert dan in het verleden. Bovendien moest worden vastgesteld dat nog eens 19 procent de nieuwsmedia inmiddels helemaal mijdt. Daarbij wordt door 40 procent aangegeven dat het nieuws overdreven depressief is, terwijl 33 procent gewag maakt van vooroordelen. Volgens 27 procent van de Britten wordt het nieuws zelf door verborgen agenda’s gestuurd. Wel kon worden vastgesteld dat tegenover het jaar voordien het algemene vertrouwen in het nieuws onveranderd op 32 procent is gebleven. Bij de traditionele media kon echter wel een stijging met 13 procentpunt tot 61 procent worden opgetekend.

“Daarmee kan voor de eerste keer in vijf jaar het dalend vertrouwen in de klassieke media worden omgekeerd,” aldus Edelman. “Bij sociale media moest daarentegen een terugval met 2 procentpunt tot amper 24 procent worden gemeld.” Daarnaast kon volgens de onderzoekers ook worden opgemerkt dat ook experts en leiders opnieuw enige vorm van geloofwaardigheid winnen. Dat geldt vooral voor chief executives en journalisten, die hun scores met respectievelijke 14 procentpunt en 13 procentpunt zagen stijgen. Volgens Edelman heeft vooral de brexit een belangrijke stemming bij de Britse bevolking.

Wereldwijd moet volgens Edelman vooral een polarisatie van vertrouwen worden opgetekend. Daarbij kan voor de eerste keer deze eeuw een duidelijk verschil tussen winnaars en verliezers worden opgetekend. De Verenigde Staten kenden met een daling van 37 procentpunt het sterkste verlies. De grootste winst - 27 procentpunt - kon anderzijds in China worden opgetekend.

Lees Verder

18:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vertrouwen |  Facebook |

Jonge consument wil ook dagelijkse boodschappen online aankopen

Millennials tonen ook voor hun dagelijkse boodschappen een toenemende interesse voor de online marktplaats. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau IRI Worldwide. Vastgesteld werd dat tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar 41 procent van de consumenten in de Verenigde Staten aangaf te overwegen om binnen een periode van twaalf maanden online boodschappen te doen. Bij de millennials bleek dat echter op te lopen tot 55 procent. Ook in Generation X zegt nog 50 procent online boodschappen te plannen, maar in de oudere bevolkingsgroepen valt dat aandeel terug tot ongeveer 33 procent.

Op het ogenblik van de enquête gaf 28 procent van de ondervraagden aan al online boodschappen aan te kopen. Verder werd vastgesteld dat bij de millennials en Generation X meer dan 60 procent onder invloed van een positieve online bespreking naar een nieuw merk zouden kunnen overstappen. Daarnaast bleek dat de consument een aantal redenen ziet om voor zijn dagelijkse boodschappen naar online kanalen over te stappen. Daarbij wijzen de jongere consumenten vooral naar de mogelijkheid om online bestellingen op het verkooppunt op te halen (click-and-collect). Dat biedt naar eigen zeggen gebruiksvriendelijkheid zonder de extra betaling voor de bestelling aan huis.

Tevens werd aangegeven dat de online aankoop aan de consument de mogelijkheid biedt om goedkopere aanbiedingen te vinden voor persoonlijke verzorgingsmiddelen en huiselijke onderhoudsproducten. Voorschriftvrije geneesmiddelen, voeding en drank werden daarentegen minder met goedkopere online aanbiedingen in verband gebracht. Verder werd opgemerkt dat online shopping minder risico op impulsaankopen inhoudt. “Dat is geen onbelangrijke vaststelling,” aldus de onderzoekers. “Er moest immers worden opgetekend dat 31 procent van de ondervraagden toegeeft moeilijkheden te ondervinden om alle noodzakelijke boodschappen te kunnen betalen.”

Lees Verder

18:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boodschappen |  Facebook |

In China worden mannen grootste online shoppers

In China besteden mannelijke consumenten in ecommerce inmiddels grotere budgetten dan vrouwelijke klanten. Dat is vooral te danken aan de grote activiteit die bij jonge Chinese mannen kan worden opgetekend bij de online bestelling van maaltijden en gaming. Dat is de conclusie van een onderzoek van UnionPay, de grootste Chinese uitgever van betaalkaarten, bij meer dan honderdduizend consumenten in vierendertig steden. De resultaten van de studie maken volgens de onderzoekers een einde aan de algemene veronderstelling dat vrouwelijke consumenten meer shoppen dan hun mannelijke collega’s.

Uit het onderzoek bleek dat 23 procent van de ondervraagde mannen maandelijks meer dan 5.000 yuan (777 dollar) per maand online uitgaven. Bij vrouwen valt dat aandeel echter terug tot 15 procent. “Het is de eerste keer in de geschiedenis dat kon worden vastgesteld dat in China mannen online meer uitgeven dan mannen,” stellen de onderzoekers. Het fenomeen kan volgens UnionPay grotendeels worden verklaard door de grote omvang van het land en de hoge mobiele penetratie. De alomtegenwoordigheid van WeChat, met zijn geïntegreerde technologie voor aankopen en betalingen, heeft de mobiele commerce volgens de onderzoekers in het dagelijkse leven van een groot aantal consumenten gebracht.

Opgemerkt wordt dat in China meer dan de helft van de consumenten hun mobiele apparaten voor een brede waaier commerciële activiteiten - zoals het bestellen van vervoer en maaltijden, online shopping en bankieren - gebruiken. Ook wordt verwezen naar een recent van consulent App Annie, waarin wordt aangegeven dat China op het vlak van applicatie-downloads wereldwijd marktleider blijft. Anderzijds toonde het onderzoek van UnionPay ook aan dat samen met handel ook de mobiele fraude in China is toegenomen. Daarbij werd vastgesteld dat 60 procent aangeeft bij mobiele transacties met een veiligheidsprobleem te zijn geconfronteerd.

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china |  Facebook |

Zakenreizen tonen aanhoudende genderkloof

De samenstelling van de populatie zakenreizigers toont dat in het bedrijfsleven nog altijd een genderkloof aanwezig blijft. Dat blijkt uit een onderzoek van Wanup en de Bournemouth University bij zesduizend zakenreizigers uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje. De onderzoekers stelden daarbij vast dat vrouwen in de groep zakenreizigers slechts een aandeel van 38,1 procent hebben. Bovendien bleek dat slechts 11,2 procent van de vrouwen bedrijfsleider waren, tegenover 15 procent bij hun mannelijke collega’s. Er kon volgens de onderzoekers bij vrouwelijke en mannelijke zakenreizigers ook een aantal opvallende verschillende karakteristieken worden vastgesteld.

Onder meer bleek dat mannelijke zakenreizigers voor hun verblijf meestal voor een hotelketen kozen, terwijl vrouwen een voorkeur vertoonden voor een boetiekhotel. Bovendien bleken vrouwen hun ervaringen ook sneller op sociale media te delen. Daarbij bleek dat in Groot-Brittannië 69,3 procent van de vrouwelijke reizigers op sociale media van hun belevenissen verslag uitbrengen, tegenover 62 procent bij de mannen. Daarbij kon ook worden vastgesteld dat 35 procent van de vrouwelijke zakenreizigers een betere selectie van hotels vraagt. Een gebrek aan variatie wordt vaak als een reden voor ontevredenheid naar voor geschoven. Vrouwen willen vooral meer keuze en unieke hotelervaringen.

Verder kon worden vastgesteld dat reizigers uit Generation X op reis een grotere vrijheid geniet dan millennials. Daarbij werd aangegeven dat 33,5 procent van de reizigers uit Generation X niet is gebonden door een reisbeleid dat door zijn onderneming is opgelegd. Bij millennials valt dat aandeel terug tot 28,7 procent. Daarnaast kan worden opgetekend dat millennials tijdens hun reis ook sneller geneigd zijn om van mobiele technologie gebruik te maken. Bij de millennials heeft 70,3 procent zijn transport met een applicatie geboekt. Bij Generation X valt dat aandeel terug tot 57,9 procent. Ook gaf 74,2 procent van de millennials bereid te zijn persoonlijke data te delen om een meer geïndividualiseerde service te kunnen genieten.

Lees Verder

17:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zakenreis |  Facebook |

China heeft grootste cluster megametropolen ter wereld

Tegen eind volgend decennium zal China negen van de vijftig grootste stadseconomieën van de wereld hebben. Dat meldt de Chinese krant China Daily naar aanleiding van een bericht dat de Chinese steden Wuxi en Changsha een bruto binnenlands product van één biljoen yuan (156 miljard dollar) hebben laten registreren. Daarmee heeft China inmiddels veertien steden met een economie die minstens één biljoen yuan waard is. Dat is volgens de krant veelzeggend, want opgemerkt wordt dat wereldwijd slechts vijfenvijftig landen en regio’s over een economie beschikken met een waarde van meer dan één biljoen yuan. Shanghai was elf jaar geleden de eerste Chinese stad die deze status bereikte.

“Het is voor een stad niet eenvoudig om een economie met een waarde van één biljoen yuan uit te bouwen,” benadrukt China Daily. “Rekening houdend met de robuuste en constante groei van de Chinese economie over het voorbije decennium, is echter ook de uitbreiding van de verzameling Chinese biljoenensteden normaal. De grote agglomeraties zijn immers de belangrijkste groeimotoren van de Chinese economie. De veertien grootste megametropolen van China droegen vorig jaar bijna 30 procent van de totale nationale economie. Deze vaststelling geeft aan dat de grote steden in toenemende mate pijlers van de economische groei zijn.

“China zal bij de tien snelstgroeiende agglomeraties van de wereld tegen het einde van volgend decennium met zeven steden zijn vertegenwoordigd,” aldus nog China Daily. “De bijdrage van deze steden is vooral gebaseerd op innoverende technologieën en een bloeiende dienstensector. Studies tonen dat de toenemende bevolkingsdichtheid en de schaalgrootte van de stad een positieve correlatie vertonen met een verhoogde productiviteit. Bovendien kan worden vastgesteld dat de expansie van de grote metropolen een spillover-effect heeft op nabijgelegen satellietsteden, waardoor grote stedelijke clusters worden gecreëerd.”

“De tien grootste stadsclusters bedekken in China minder dan 15 procent van het nationale territorium, maar herbergen wel 47 procent van de totale bevolking en genereren meer dan 70 procent van het Chinese bruto binnenlandse product.

Lees Verder

17:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: steden |  Facebook |

Edinburgh maakt opgang als Europees technologiecentrum

Londen begint als economisch centrum van Groot-Brittannië steeds meer concurrentie te krijgen van andere steden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent MoneySuperMarket, gebaseerd op een studie waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de kost per werkstation en de beschikbare kantoorruimte. Wanneer die factoren worden ingecalculeerd, valt Londen zelfs niet meer in de top tien terug te vinden. Op de eerste plaats staat Edinburgh, gevolgd door Leeds, Bristol, Northampton en Nottingham. De top tien bestaat verder uit Birmingham, Glasgow, Aberdeen, Belfast en Milton Keynes. De onderzoekers merken daarbij op dat ook steeds meer buitenlandse ondernemingen Edinburgh stilaan beginnen te ontdekken.

"Bedrijven denken voor de uitbouw van hun Britse markt vaak in de eerste plaats aan de hoofdstad Londen," getuigen de onderzoekers. "Anderen denken dat ze zich best vestigen in een regio waar hun sector al een bepaalde aanwezigheid heeft, zoals Cambridge voor wetenschappen of Oxford voor uitgeverijen. Wanneer echter met een aantal praktische factoren rekening wordt gehouden, kan voor veel ondernemingen Edinburgh als Brits vestigingsplaats worden gekozen. De Schotse hoofdstad kan immers rekenen op een beperkte kost per werkstation, terwijl anderzijds hoge breedbandsnelheden zijn gegarandeerd, terwijl ook een interessante regelgevende omgeving kan worden aangeboden."

"Ook multinationals beginnen steeds vaker naar Groot-Brittannië te kijken," zegt Steven Clark, analist bij landmeter Sherphard Chartered Surveyors. "De Schotse stad wordt heel snel een centrum voor technologiebedrijven in Groot-Brittannië en Europa. De kantoorruimte die het voorbije jaar werd opgenomen, ging dan ook in eerste instantie naar de technologiesector. Rekening houdend met het feit dat in de stad op diverse interessante locaties nieuwe projecten zijn gepland of worden uitgevoerd, mag worden verwacht dat deze trend zich ook de volgende jaren verder zal doorzetten. Daarbij zal Edinburgh zich steeds meer kunnen opwerpen als een belangrijke centrum van de Europese technologiesector."

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: edinburgh |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Chinese conglomeraat HNA Group zoekt een overnemer voor zijn belang van 29,5 procent in de Spaanse keten NH Hotel Group. Het Chinese concern, dat ook eigenaar is van onder meer luchtvaartmaatschappij Hainan Airlines, stapte vijf jaar geleden in NH Hotel. Door een verscherping van de Chinese regelgeving, zou de groep echter grotere financiële reserves moeten aanhouden. Daarom zou het belang in de Spaanse hotelketen worden verkocht. De waarde van het Chinese belang in NH Hotel wordt geraamd op ongeveer 630 miljoen euro. NH Hotel baat ongeveer vierhonderd hotels uit in meer dan dertig landen. Eind dit decennium zou de groep honderdtwintig tot honderdvijftig Chinese hotels hebben geopend.

Jerome Powell (64) wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve. Dat heeft de Amerikaanse Senaat beslist. Powell wordt de opvolger van Janet Yellen, die de voorbije vier jaar de Amerikaanse centrale bank heeft geleid. Het mandaat van Yellen loopt begin februari af. Jerome Powell was in november vorig jaar door de Amerikaanse president Donald Trump al tot opvolger van Yellen benoemd. Hij genoot ook de steun van Steven Mnuchin, Amerikaans minister van financiën. Powell was zes jaar geleden door Barack Obama, voorganger van Donald Trump, tot bestuurder van de Federal Reserve benoemd. Powell is advocaat van opleiding, maar heeft wel als investeringsbankier gewerkt.

Het Amerikaanse farmaconcern Johnson & Johnson (J&J) heeft het vierde kwartaal van vorig jaar een omzet geboekt van 20,2 miljard dollar. Dat was een stijging met 11,5 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Het concern kon onder meer profiteren van een sterkere verkoop van middelen tegen kanker. Ook wordt gewezen naar de overname van het Zwitserse bedrijf Actelion en gunstige wisselkoerseffecten. Er werd echter een kwartaalverlies van 10,7 miljard dollar geboekt, tegenover een winst van 3,8 miljard dollar het vierde kwartaal het jaar voordien. Gewezen wordt op een eenmalige fiscale last. De jaaromzet steeg met 6,3 procent tot 76,5 miljard dollar. De jaarwinst liep met 8,5 procent op tot 1,3 miljard dollar.

De speelfilm Death of Stalin van de Britse regisseur Armando Iannucci mag niet in de Russische bioscopen worden vertoond. Dat heeft het Russische ministerie van cultuur beslist. In het Russische parlement was eerder een verbod op de film, die het levenseinde van Sovjet-dictator Stalin en de daaropvolgende politieke machtsstrijd behandelt, geëist. Volgens het Russische ministerie heeft de film echter een beledigend karakter. Een groot aantal Russen blijven Stalin, die nochtans in eigen land een schrikbewind voerde dat miljoenen mensen het leven heeft gekost, als een held vereren. Voor hen is de dictator vooral de staatsman die tijdens de tweede wereld het Duitse leger een vernietigende slag heeft toegebracht.

De Engelse voetbalclub Manchester United boekte het voorbije seizoen 676,3 miljoen euro inkomsten. Daarmee voor Manchester United voor het tweede jaar op rij de ranglijst met rijkste voetbalclubs van de wereld aan. Dat blijkt uit een rapport van consulent Deloitte. Gedurende een periode van elf jaar voordien werd de lijst aangevoerd door Real Madrid, dat dit jaar met een bedrag van 674,6 miljoen euro op een tweede plaats eindigt. De top drie wordt vervolledigd door FC Barcelona, waar 648,3 miljoen euro inkomsten werden geboekt. De helft van de top twintig wordt ingenomen door clubs uit de Engelse Premier League. De gezamenlijke inkomsten van de twintig rijkste clubs stegen met 6 procent tot 7,9 miljard euro.

De geplande overname van de televisiezenders van Sky door sectorgenoot Fox is niet opportuun. Dat heeft de Britse Competition and Markets Authority (CMA) gezegd. De Amerikaanse groep 21st Century Fox had al een belang van 39 procent in Sky, maar had ruim een jaar geleden een bedrag van 8 miljard pond geboden om de Britse groep helemaal over te nemen. Eerder had ook al de Britse mediaregulator Ofcom bezwaren geuit tegen de overname van Sky door de Amerikaanse groep. De autoriteiten vrezen dat de overname de pluraliteit van de Britse media in het gedrang zou kunnen brengen. News Corp, zusterbedrijf van 21st Century Fox, is ook al eigenaar van een aantal grote Britse kranten.

Het Amerikaanse concern Kimberly-Clark, leverancier van persoonlijke verzorgingsmiddelen, heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 4,6 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Op autonome basis werd echter een inkrimping met 1 procent opgetekend. Er werd een nettowinst geboekt van 617 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 20 procent tegenover het vierde kwartaal het jaar voordien, toen echter een eenmalige fiscale last werd geboekt. Over het hele jaar werd een omzet van 18,3 miljard dollar gemeld. Dat betekende een status-quo tegenover het jaar voordien. De jaarwinst steeg met 5 procent tot 2,3 miljard dollar.

Het drankenconcern Bacardi heeft het tequilamerk Patron Spirits International volledig overgenomen. Bacardi had tien jaar geleden al een minderheidsbelang genomen in Patron Spirits. Door de nieuwe transactie krijgt Bacardi echter 100 procent van de aandelen van Patron in bezit. De waarde van Patron wordt door de transactie geraamd op een bedrag van 5,1 miljard dollar. Volgens Bacardi is Patron het populairste tequilamerk uit de hogere marktsegmenten. Er wordt ook op gewezen dat tequila bijzonder snel aan populariteit wint. Bacardi hoopt de transactie nog tijdens de eerste helft van dit jaar te kunnen afronden. De overname moet nog wel door de toezichthouders worden goedgekeurd.

De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een omzet gerealiseerd van 1,1 miljard euro. Dat vertegenwoordigt een stijging met ruim 14 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Het bedrijf zegt hebben kunnen profiteren van een toegenomen vraag naar vliegtuigreizen, terwijl tegelijkertijd een aantal concurrenten zijn verdwenen. Daarbij wordt verwezen naar de faillissementen van Air Berlin, Alitalia en Monarch Airlines. In totaal vervoerde EasyJet tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar 18,8 miljoen passagiers. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De bezettingsgraad liep van 90 procent naar 92 procent op.

Elon Musk blijft op langere termijn bij autobouwer Tesla, ontwikkelaar van elektrische wagens, betrokken. Dat blijkt uit een nieuwe overeenkomst rond beloningen die Tesla en Musk hebben afgesloten. Musk heeft op dit ogenblik bij Tesla geen recht op een salaris of bonussen. Aan die overeenkomst wordt niets gewijzigd. Wel werd beslist dat Musk toegang krijgt tot aandelenopties indien Tesla een waarde van 100 miljard dollar bereikt. Bij elke volgende stap van 50 miljard dollar worden bijkomende opties voorzien. Tesla heeft op dit ogenblik een waarde van 59,1 miljard dollar. Musk is ook topman van het ruimtevaartbedrijf Spacex en de mobiliteitsgroep Boring Company.

Het Franse supermarktconcern Carrefour schrapt op zijn hoofdzetel 2.400 banen. De operatie is naar eigen zeggen noodzakelijk om kosten te besparen. Wel wordt benadrukt dat de afslanking met vrijwillig vertrek moet kunnen worden doorgevoerd. Tevens werd aangekondigd dat honderden voormalige winkels van de keten Dia zullen worden verkocht. Daarnaast zal ook de omvang van de hypermarchés worden gereduceerd. Aangegeven wordt dat de maatregelen tegen eind dit decennium tot een jaarlijkse besparing van 2 miljard euro moeten leiden. Het concern kondigde verder echter ook aan de volgende vijf jaar 2,8 miljard euro te zullen investeren in de verdere uitbouw van de online verkoop.

De Amerikaanse groep Procter & Gamble (P&G) heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 17,4 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 3 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Het concern kon onder meer profiteren van gunstige wisselkoersen. Tevens kon gewag worden gemaakt van hogere verkoopvolumes van verzorgingsproducten uit de hogere marktsegmenten. De winst viel wel met ruim 66 procent terug tot 2,5 miljard dollar. Daarbij wordt echter gewezen naar eenmalige lasten, onder meer door een fiscale hervorming in de Verenigde Staten. Indien daarmee geen rekening wordt gehouden, zou een winstgroei met 10 procent zijn gestegen.

De Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij Niki komt opnieuw in handen van zijn oprichter. De maatschappij was zeven jaar geleden door Air Berlin overgenomen. Oprichter Niki Lauda is er nu echter in gelukt om de Oostenrijkse carrier terug te kopen. Air Berlin ging vorige herfst failliet. Een groot gedeelte van de activiteiten werd overgenomen door Lufthansa, dat echter besliste Niki af te stoten om concurrentiebezwaren van de Europese Commissie te kunnen vermijden. Verwacht werd dat Niki vervolgens zou worden genomen door het Britse concern International Air Group (IAG), die zich echter uiteindelijk uit het biedingsproces terugtrok. Het is niet bekend hoeveel Lauda voor het Oostenrijkse bedrijf heeft betaald.

De Amerikaanse telecomoperator Verizon heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 34 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst liep echter op van 4,6 miljard dollar naar 18,8 miljard dollar. Lowell McAdam, chief executive van de telecomoperator, stelde dan ook dat Verizon het jaar op een uitstekende manier heeft afgesloten. Het klantenbestand kon met 1,2 miljoen mobiele gebruikers worden uitgebreid. Over het hele jaar werd een omzet van 126,03 miljard dollar gerealiseerd, tegenover 125,98 miljard dollar het jaar voordien. De nettowinst liep van 13,6 miljard dollar op tot 30,6 miljard dollar.

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase wil de volgende vijf jaar een bedrag van 20 miljard dollar reserveren om onder meer de salarissen te verhogen en het personeelsbestand met duizenden medewerkers uit te breiden. Dat heeft JPMorgan Chase bekendgemaakt. De investeringen worden volgens JPMorgan Chase mogelijk door de sterke prestaties die de financiële groep heeft laten optekenen, maar ook door de fiscale ingrepen van de Amerikaanse regering. JPMorgan Chase heeft 22.000 werknemers. De bank wil de salarissen met gemiddeld 10 procent optrekken. Daarnaast worden vierduizend nieuwe medewerkers aangetrokken. Er worden ook vierhonderd bijkomende vestigingen gepland.

08:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |