13-02-18

Trage laadtijden blijft een probleem voor digitale content

Content die traag wordt geladen blijkt, ondanks alle technologische vooruitgang die de digitale uitgevers de voorbije twee decennia hebben gemaakt, één van de grootste bekommernissen van de sector. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Adobe bij meer dan duizend online consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat bijna 80 procent van de ondervraagden te kennen gaf door trage content de consumptie te zullen onderbreken of naar een ander toestel te zullen overschakelen. Trage laadtijden bleken de consumenten meer te ergeren dan andere problemen, zoals gebroken links en een slechte grafische presentatie van de content.

Het probleem van trage laadtijden blijkt vooral acuut bij digitale video. Er wordt echter opgemerkt dat het laden van video ook minder eenvoudig is. De bestanden zijn immers veel groter. Onder meer moeten heel wat codes worden ingevoerd om adverteerders beter toe te laten te controleren op welke manier de gebruikers met hun reclame omgaan. Dat heeft echter ook een aanzienlijke kost, onder meer bij de laadsnelheid. Bovendien wordt erop gewezen dat bij videostreams een aantal piekperiodes kunnen worden vastgesteld. Daarom worden videoplatformen zoals Netflix vaak ervan beticht massaal bandbreedte in beslag te nemen.

“Bovendien moet echter worden vastgesteld dat niet alle adverteerders bereid zijn om hun video’s aan de formaten van de verschillende apparaten aan te passen,” aldus Elliot Sedegah, verantwoordelijke product-marketing bij Adobe. “Dat kan belangrijke consequenties hebben. Een mobiele gebruiker met een beperkte bandbreedte zal met een veel tragere internet-connectie moeten afrekenen dan een collega die beroep kan doen op een desktop met een stabiele wifi-verbinding. Indien de adverteerder zijn product niet aanpast zullen beide gebruikers hetzelfde bestand krijgen aangeboden, waardoor de mobiele consument met belangrijke vertragingen en haperingen rekening moet houden.”

Lees Verder

18:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

Nieuw exportrecord voor Schotse whisky

Schotse whisky heeft het voorbije jaar 1,23 miljard flessen naar de rest van de wereld uitgevoerd. Dat vertegenwoordigde een totale omzet van 4,36 miljard pond. Dat betekende een stijging met 8,9 procent tegenover het jaar voordien. In volumes is er sprake van een stijging met 1,6 procent. Dat blijkt uit een rapport van de Scotch Whisky Association. Uit het rapport blijkt nog dat Schotse whisky inmiddels 20 procent van de totale Britse export aan voeding en drank vertegenwoordigt. Vooral wordt gewezen op de groeiende interesse in single malt, waar een groei met 14,2 procent tot 1,17 miljard pond kon worden gemeld.

Opgemerkt wordt dat de export van Schotse whisky het voorbije jaar een nieuw record heeft laten optekenen. Het vorige record dateert van zes jaar geleden, toen een exportniveau van 4,2 miljard pond was geregistreerd. Karen Betts, chief executive van de Scotch Whisky Association, maakte dan ook gewag van bemoedigende cijfers, die duidelijk de grote populariteit van Schotse whisky in de hele wereld tonen. Daarbij kon volgens haar zowel in gevestigde als nieuwe markten een sterke prestatie worden gemeld. De Verenigde Staten, waar een groei met 7,7 procent tot 922 miljoen pond kon worden gemeld, bleef ook vorig jaar de sterkste afzetmarkt voor de Schotse whisky.

Op de tweede plaats staat Frankrijk, waar een stijging met 2,1 procent tot 433 miljoen pond werd opgetekend. Verder kon gewag worden gemaakt van een sterke groei in Singapore, waar een stijging met 29 procent tot 291 miljoen pond kon worden gemeld. De grootste groei werd echter opgetekend in Letland, waar de verkoop met 105 procent opliep tot 120 miljoen pond. Een gedeelte van het succes moet volgens Betts echter worden toegeschreven aan de waardedaling van het Britse pond door de onderhandelingen over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Dat effect zal volgens Betts echter slechts een tijdelijke impact hebben.

Het is voor de sector volgens haar dan ook cruciaal dat de Britse regering ook na de brexit de whisky-export blijft ondersteunen. “Het is voor de sector cruciaal dat een sterke positie op de internationale markt kan worden behouden,” merkte Betts op. Daarbij wees ze erop dat de Europese Unie 31 procent van de export van Schotse whisky afneemt, gevolgd door Noord-Amerika (26 procent) en Asia-Pacific (22 procent).

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: whisky, export |  Facebook |

Internationale reizigers vrezen vooral voor terrorisme

Een meerderheid van de reizigers maakt zich zorgen over de veiligheid van zijn verplaatsing. Dat is de conclusie van een rapport van het repatriërings-platform Global Rescue. Vastgesteld werd dat 82 procent van de reizigers zich bezorgd maakt over de veiligheid van zijn verplaatsing. Daarbij gaf 30 procent aan zich ernstig bezorgd te maken. Er wordt aan toegevoegd dat 19 procent een grotere bezorgdheid toont dan vorig jaar. Vele reizigers laten zich volgens de onderzoekers beïnvloeden door spectaculaire en angstwekkende gebeurtenissen die vaak een grote aandacht in de media krijgen.

Uit het onderzoek blijkt dat terrorisme voor 50 procent van de reizigers bij de twee belangrijkste veiligheidsproblemen behoort. Op de tweede plaats staan gezondheidsproblemen met een score van 39 procent, gevolgd door criminaliteit (37 procent), verkeersongevallen (18 procent), sociale onrust (17 procent) en cyberbeveiliging (12 procent). Natuurrampen werden door 6 procent van de respondenten als een potentieel gevaar naar voor geschoven. Een nucleaire aanval was slechts voor 5 procent van de reizigers als een grote bekommernis bestempeld. Ook gaf 51 procent aan dat deze bekommernissen een impact op hun reisgedrag zouden hebben. Daarbij maakte 8 procent gewag van een sterke impact.

De onderzoekers zeggen dat telkens 73 procent van de reizigers toegeeft dat reizen naar Europa en het Midden-Oosten tot bezorgdheid leiden. Daarna volgt Afrika met een score van 71 procent. Er wordt aan toegevoegd dat de intensiteit van de bezorgdheid het hoogste niveau bereikt tegenover reizen naar het Midden-Oosten. Die bestemming leidde bij 45 procent van de respondenten immers tot een grote bekommernis. Reizen naar Noord-Amerika zorgden daarentegen slechts bij 37 procent van de respondenten tot bekommernis. Verder werd vastgesteld dat de bezorgdheid bij persoonlijke en familiale reizen oploopt tot respectievelijk 76 procent en 66 procent, tegenover 39 procent voor zakelijke reizen.

Desondanks zegt 96 procent van de respondenten dit jaar graag te reizen.

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Loonsverhoging leidt slechts tijdelijk tot hogere werktevredenheid

Na een loonsverhoging blijken werknemers een grotere werktevredenheid te vertonen. Dat is zeker het geval wanneer tegenover collega’s een superieure verbetering kan worden opgemerkt. Anderzijds moet worden vastgesteld dat de impact op de werktevredenheid slechts van tijdelijke aard is. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Basel op basis van gegevens van meer dan dertigduizend werknemers. De conclusies van het onderzoek zijn volgens de wetenschappers ook belangrijk voor werkgevers, aangezien de werktevredenheid vaak een pijler van engagement en loyaliteit is.

“Zoals kon worden verwacht kon worden vastgesteld dat de werktevredenheid op een positieve manier door loonsverhogingen werd beïnvloed,” benadrukken de onderzoekers Patric Diriwächter and Elena Shvartsman, docenten economie aan de Universität Basel. “Er kon bovendien worden vastgesteld dat de positieve impact op de werktevredenheid nog groter was wanneer bleek dat de betrokkene een grotere loonsverhoging kreeg dan zijn collega’s. Zelfs het vooruitzicht op een loonsverhoging kan de werktevredenheid tot een jaar voor de promotie op een positieve manier beïnvloeden. Toch is het effect slechts tijdelijk. Na een periode van vier jaar kan geen enkele positieve invloed meer worden ervaren.”

“Dit fenomeen kan wellicht worden verklaard door het feit dat de werknemer niet geneigd is om zijn inkomen in absolute termen te evalueren, maar wel een vergelijking maakt met het vroegere inkomen,” zeggen Diriwächter en Shvartsman. “De werknemer raakt na verloop van tijd steeds meer aan zijn betere inkomen gewend. Op dat ogenblik wordt het hogere salaris de nieuwe norm. Een gelijkaardig mechanisme kan echter ook in omgekeerde richting worden opgetekend. Loonbeperkingen lokken negatieve reacties uit, maar ook die impact lijkt na verloop van tijd af te zwakken omdat de referentiepunten veranderen en sociale vergelijkingen het verlies minder erg maken. Ook de collega’s zijn immers meestal getroffen.”

Lees Verder

17:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werktevredenheid |  Facebook |

Duitsland blijft Europees centrum van windenergie

De Europese Unie heeft het voorbije jaar in totaal 15,7 gigawatt nieuwe capaciteit aan windkracht geïnstalleerd. Van de nieuwe projecten was 42 procent gesitueerd in Duitsland, dat dan ook de voortrekker blijft van de Europese windenergie. Dat is de conclusie van een rapport van de sectororganisatie WindEurope. Er wordt nog opgemerkt dat windkracht in de Europese Unie het voorbije jaar meer capaciteit heeft toegevoegd dan elke andere energiesector. Tevens wordt opgemerkt dat de Europese Unie 55 procent van de totale bijkomende capaciteit in Europa voor zijn rekening heeft genomen.

In Duitsland werd het voorbije jaar voor 6,6 gigawatt nieuwe capaciteit aan windkracht geïnstalleerd. Nergens in Europa is zoveel windenergie beschikbaar dan in Duitsland. Op de tweede plaats staat Spanje, gevolgd door Groot-Brittannië en Frankrijk. Windkracht vertegenwoordigt in Duitsland inmiddels 20 procent van de volledige energiemarkt, tegenover 16 procent het jaar voordien. Dat is volgens WindEurope de sterkste groei van de hele Europese Unie. Het grootste marktaandeel heeft de sector daarentegen in Denemarken, waar inmiddels 44 procent van de totale elektriciteitsvraag door windkracht wordt gedekt.

Windkracht vertegenwoordigt inmiddels 18 procent van de totale energiecapaciteit van de Europese Unie. Het aandeel van petroleum en steenkool in de opwekking van Europese elektriciteit is verder afgenomen. Bij de gascentrales kan ongeveer een status-quo worden gemeld. Giles Dickson, chief executive van WindEurope, wijst erop dat de sector een recordjaar achter de rug heeft. De cijfers tonen volgens hem dat windkracht inmiddels een mainstream energiebron is geworden. Anderzijds maande Dickson tot voorzichtigheid aan. Er moet immers met een aantal potentiële problemen rekening worden gehouden.

“Er moet een vertraging in de investeringen worden vastgesteld,” aldus Dickson. “Het voorbije jaar werd in totaal 22,3 miljard euro in windkracht geïnvesteerd. Dat is de daling met 19 procent tegenover het jaar voordien. De toekomst is bovendien onzeker. Slechts in weinig landen is er duidelijkheid over de energiestrategie van de overheid voor het volgende decennium.” Volgens Dickson moet de Europese Unie de ambitie tonen om tegen eind volgend decennium 35 procent van zijn energievoorziening uit hernieuwbare bronnen te halen. De sector kan volgens hem een dergelijke ambitie invullen. Ook de nodige politieke wil moet echter worden getoond.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

Turkije snelstgroeiende Europese toeristische markt

Europa heeft het voorbije jaar 671 miljoen internationale toeristen ontvangen. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover het jaar voordien. Daarmee heeft Europa voor het achtste jaar op rij zijn positie als belangrijkste toeristische markt van de wereld bevestigd. Dat blijkt uit een rapport van de European Travel Commission (ETC). Opgemerkt wordt dat de groei vooral werd gedreven door de goede prestaties van de economie in verschillende delen van de wereld en het herstel van een aantal bestemmingen die voordien door veiligheidsproblemen werden geconfronteerd. Opgemerkt wordt dat nagenoeg alle bestemmingen een groei konden melden.

Meer dan de helft van de toeristische bestemmingen in Europa konden volgens het rapport een dubbelcijferige groei melden. “De verdere heropleving van de wereldwijde economie zorgt, samen met doorgedreven inspanningen op Europees en nationaal niveau, dat op een duurzame groei van de Europese toeristische sector kan worden gerekend,” aldus Eduardo Santander, directeur van de European Travel Commission. Hij wijst erop dat die positieve trends ook hun weerslag vinden in de Europese jobcreatie. De sterkste groei werd opgetekend in Turkije, waar het aantal bezoekers met 28 procent toenam, vooral dankzij de toename van Russische bezoekers met 465,2 procent.

Turkije neemt daarbij de plaats in van IJsland, dat gedurende vier jaar de snelstgroeiende Europese toeristische bestemming was. Die toestroom heeft de IJslandse regering aangezet om maatregelen te introduceren om de toeristische overlast binnen de perken te houden. Desondanks liet het land ook vorig jaar nog altijd een groei met 24 procent optekenen. Daarna volgen mediterrane bestemmingen zoals Montenegro (19 procent), Servië (18 procent), Malta (16 procent) en Slovenië en Cyprus (15 procent). Opmerkelijk is ook de sterke groei van Finland (14 procent), dankzij een opmerkelijke instroom van Chinese en Indiase bezoekers.

Ook gevestigde bestemmingen zoals Kroatië, Portugal en Spanje lieten een groei met respectievelijk 14 procent, 12 procent en 9 procent optekenen.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Gezichtsherkenning zal snel mobiele markt veroveren

Tegen het einde van dit decennium zullen wereldwijd ongeveer één miljard smartphones zijn uitgerust met gezichtsherkenning. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Counterpoint Research. Die beweging zal volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden aangezwengeld door technologieën die onder meer Apple en Samsung dit jaar op de markt zullen brengen. Die trend zal volgens de onderzoekers immers snel door rivalen worden opgepikt. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar Chinese fabrikanten zoals Oppo, Vivo, Xiaomi, OnePlus of Huawei, die van goedkopere toepassingen gebruik zullen maken om een deel van de markt voor zich op te eisen.

“Apple zette met de introductie van vingerscans vijf jaar geleden een trend in de mobiele technologie,” stippen de onderzoekers aan. “Over heel de wereld volgden concurrenten het voorbeeld van het Amerikaanse concern en integreerden vingerafdruk-sensoren in hun eigen apparaten. Die adoptie gebeurde zo massaal dat een beveiliging met vingerafdrukken op dit ogenblik een norm is geworden. Zelfs op de markt van de budget-telefoons wordt van de technologie gebruik gemaakt. Verwacht wordt dat dit jaar meer dan één miljard smartphones met vingerafdruk-technologie op de markt zullen worden gebracht.”

Een gelijkaardig fenomeen mag volgens Counterpoint Research ook worden verwacht met de gezichtsherkenning die Apple in zijn apparaten aanbiedt. “Rivalen zullen onvermijdelijk het voorbeeld van Apple willen volgen,” merken de onderzoekers op. “Er kan dan ook verwacht worden dat gezichtsherkenning op termijn de belangrijkste standaard zal worden voor de beveiliging van smartphones. Toepassingen met vingerscans zullen dan ook geleidelijk aan uit de markt verdwijnen. Tegen het einde van dit decennium zullen wereldwijd jaarlijks wellicht al meer dan één miljard smartphones met gezichtsherkenning worden verkocht.

Lees Verder

15:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezichtsherkenning |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De voorbije vier jaar zijn in China 21,6 miljoen bedrijven opgericht. Dat is te danken aan de initiatieven van de overheid, die het ondernemerschap en innovatie heeft aangemoedigd om groei te realiseren. Dat heeft het Chinese persbureau Xinhua gemeld. China lanceerde vier jaar geleden een nieuw programma om het ondernemerschap te promoten. Sindsdien werden volgens Xinhua onder meer uim 4.200 technologiebedrijven opgericht. Deze ondernemingen haalden een bedrag van meer dan 5,5 miljard yuan of 870 miljoen dollar op. De strategie heeft volgens Xinhua het land ook geholpen de transformatie van een traditionele economie naar een hoogtechnologische omgeving te realiseren.

Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos werkt aan een beschermingsconstructie om een overname door een andere partij, zoals recent ook het geval was met Ablynx, te vermijden. Dat heeft Onno van de Stolpe, topman van Galapagos, gezegd. De verdedigingsmuur moet dienen om het biotechbedrijf te beschermen tegen een overnamebod van onder meer het Amerikaanse farmaconcern Gilead, dat al een belang van 13 procent in Galapagos heeft opgebouwd. Van de Stolpe gaf aan op zoek te gaan naar een tweede farmabedrijf dat bereid is om een belang van minstens 10 procent in Galapagos te nemen. Met een tweede grote aandeelhouder wordt een overname veel moeilijker.

De Verenigde Staten willen de financiering van het International Space Station (ISS) stopzetten. Dat is volgens de Amerikaanse krant Washington Post gebleken uit een document van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa). Over zes jaar zou de Amerikaanse overheid de financiering van het ruimtestation afbreken. Daarna zou de verdere werking door privé bedrijven moeten worden overgenomen. Critici wijzen er echter op dat het ruimtestation een internationaal initiatief is en dat de Verenigde Staten niet unilateraal tot een privatisering kunnen overgaan. De Verenigde Staten zouden al 100 miljard dollar hebben uitgegeven aan de bouw en de uitbating van het station.

De Duitse sportartikelenfabrikant Puma heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 4,1 miljard euro. Dat betekende een stijging met 14 procent tegenover het jaar voordien. De winst steeg van 62,4 miljoen euro naar 135,8 miljoen euro. Het is de eerste keer dat Puma een omzet van meer dan 4 miljard euro kon realiseren. Björn Gulden, chief executive van het Duitse bedrijf, maakte dan ook gewag van een sterk jaar. Gulden reageerde ook positief op het initiatief van hoofdaandeelhouder Kering om zijn belang in Puma af te bouwen. Daardoor kan Puma werken met 55 procent vrij verhandelbare aandelen. Investeerders Kering hebben respectievelijk een belang van 16 procent en 29 procent.

De Amerikaanse farmagroep Perrigo heeft een schadeclaim van 1,9 miljard euro ingediend tegen Marc Coucke en investeerder Waterland. De klacht zegt dat Coucke en Waterland misleidende cijfers gebruikten om het farmabedrijf Omega Pharma tegen een hogere prijs aan Perrigo te kunnen verkopen. Een uitspraak wordt pas over vier jaar verwacht. Marc Coucke zegt echter alle vertrouwen te hebben in de uitkomst van het geding. Hij maakt wel gewag van Amerikaanse toestanden, waar blijkbaar iedereen zware financiële claims kan indienen. Coucke heeft zelf ook een tegenclaim tegen Perrigo ingediend. De Amerikaanse groep zou bij de overname niet te goeder trouw hebben gehandeld.

Het Zwitserse luxemerk Bally is door JAB Holding verkocht aan de Chinese textielfabrikant Shandong Ruyi Group. Dat heeft JAB Holding bekendgemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Shandong Ruyi is al eigenaar van merken zoals Sandro, Maje en Claudie Pierlot. Een zestal maanden geleden raakte bekend dat Bally door JAB Holding in de etalage werd geplaatst. Midden vorig jaar had JAB Holding ook al het schoenenmerk Jimmy Choo verkocht. JAB Holding behoudt wel een minderheidsbelang in Bally, dat in het midden van de negentiende eeuw van start ging met de productie van schoenen. Inmiddels fabriceert Bally ook handtassen, kleding en lederen accessoires.

De Nederlandse brouwer Heineken heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 21,9 miljard euro. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst nam met 9,3 procent toe tot ruim 2,2 miljard euro. De Nederlandse groep profiteerde van een aantal overnames, maar kon ook op eigen kracht een groei melden. De bierproductie steeg met 3 procent. De sterkste groei werd opgetekend in Azië, waar de verkoop met bijna 9 procent toenam. Ook op het Amerikaanse continent kon een groei met ruim 3 procent worden gemeld. Hoofdmerk Heineken liet het voorbije jaar een volumegroei met 4,6 procent optekenen, onder meer dankzij zijn alcoholvrije pils.

Eric Schneiderman, de procureur-generaal van de staat New York, heeft wegens seksueel wangedrag een klacht ingediend tegen de filmstudio Weinstein Company. Schneiderman voert al vier maanden onderzoek naar het bedrijf, maar heeft door de aangekondigde verkoop van Weinstein beslist een juridische procedure op te starten. Een groep investeerders rond Maria Contreras-Sweet zou de studio willen overnemen.  Volgens Schneiderman hebben de bedrijfsleiding en bestuursraad de werknemers niet beschermd tegen het gedrag van Harvey Weinstein, voormalig chief executive van de studio. Mensenrechten, burgerrechten en arbeidsrechten zouden zijn geschonden. Harvey Weinstein werd in oktober ontslagen.

Lotus Bakeries heeft tijdens de eerste helft van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 258,9 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Op vergelijkbare basis zou echter een groei met 3 procent zijn gerealiseerd. Lotus zegt dat de omzetgroei vooral werd gedragen door de interesse bij het publiek voor natuurlijke snacks. Ook worden sterkere prestaties gemeld van Lotus Wafels, terwijl de internationalisatie van Lotus Biscoff werd verdergezet. De nettowinst steeg met 3,3 procent tot 31,9 miljoen euro. Het resultaat werd gedrukt door reorganisatiekosten voor de ontbijtfabriek in het Nederlandse Sintjohannesga, waar 35 banen werden geschrapt.

De Amerikaanse autobouwer Ford gaat de productie van sportieve terreinwagens verder opvoeren. Daarvoor wordt 25 miljoen dollar geïnvesteerd in een fabriek van het concern in Kentucky. Door de kapitaalinjectie moet dochtermerk de productie van zijn modellen Navigator en Expedition met 25 procent kunnen opvoeren. In Kentucky wordt ook het model Super Duty van Ford geassembleerd. De inkomsten die met de modellen worden gemaakt, zullen volgens insiders worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van zelfrijdende elektrische wagens. Daarmee moet een inhaalbeweging kunnen worden gemaakt tegenover sectorgenoten zoals General Motors en Tesla.

Het chipconcern Broadcom heeft met een groep kredietverstrekkers een akkoord gesloten om meer dan 100 miljard dollar te kunnen beschikken voor de geplande overname van sectorgenoot Qualcomm. Het merendeel van de operatie zou worden gedragen door een groep van twaalf banken, waaronder Bank of America, Citigroup en JPMorgan Chase. Ook zouden middelen worden opgehaald bij investeerders Silver Lake, Kohlberg Kravis Roberts (KKR) en CVC Capital. Daarmee laat Broadcom de grootste zakelijke lening uit de geschiedenis optekenen. Broadcom wil in totaal 121 miljard dollar betalen om Qualcomm te kunnen overnemen. Het bod werd door Qualcomm voorlopig wel afgewezen.

Restaurant Brands International heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van bijna 4,6 miljard dollar, tegenover 4,1 miljard dollar inkomsten het jaar voordien. De nettowinst steeg van 346 miljoen dollar naar 626 miljoen dollar. De groep kon vooral profiteren van de goede prestaties met Burgeer King, het belangrijkste merk uit zijn portfolio, waar de omzet van de bestaande vestigingen met ruim 3 procent steeg. Daarnaast kon echter ook voordeel gehaald worden uit een aantal eenmalige baten. Onder meer wordt verwezen naar de positieve impact van fiscale hervormingen in de Verenigde Staten. Restaurant Brands heeft ook de merken Tim Hortons en Popeyes Louisiana Kitchen.

In Groot-Brittannië heeft het Serious Fraud Office (SFO) tegen de bank Barclays een onderzoek wegens fraude opgestart. Dat heeft het fraudebureau tegenover de bank gemeld. Reden is een investeringsronde tien jaar geleden, waarbij Barclays beroep deed op nieuwe geldschieters uit het Midden-Oosten. Onder meer werden transacties gemeld met het staatsinvesteringsfonds van Qatar. Dankzij de middelen uit het Midden-Oosten moest Barclays tijdens de kredietcrisis toch geen beroep te doen op staatssteun.  Onder meer wordt gewag gemaakt van verborgen afspraken en onderhandse betalingen. Barclays heeft gezegd zich tegen de aanklachten te zullen verweren.

Het Belgische biotechbedrijf Asit Biotech heeft vorig jaar 590.000 euro bedrijfsopbrengsten geboekt, tegenover 1,7 miljoen euro het jaar voordien. Het bedrijf leed een nettoverlies van 12 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van 12,3 miljoen euro het jaar voordien. Thierry Legon, chief executive van Asit Biotech, zegt dat de onderneming een belangrijk jaar achter de rug heeft. Er werd 10,9 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, tegenover 12,1 miljoen euro het jaar voordien. Er wordt nog opgemerkt dat de klinische programma's en onderzoek en ontwikkeling volgens schema verlopen. Dit jaar worden een aantal mijlpalen in de ontwikkeling in het vooruitzicht gesteld.

Het Amerikaanse defensieconcern General Dynamics neemt het informaticabedrijf CSRA Inc over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 9,6 miljard dollar. Dat heeft General Dynamics bekendgemaakt. Dankzij de transactie hoopt General Dynamics zijn activiteiten op informatica-gebied te kunnen versterken. CSRA Inc is een belangrijk leverancier van informatica-diensten voor de Amerikaanse overheid, onder meer op het gebied van cyberveiligheid en dataverwerking. Ook grote ondernemingen zoals Microsoft en Salesforce werken met CSRA Inc samen. Het bedrijf realiseert een jaaromzet van 5 miljard dollar. De onderneming telt meer dan achttienduizend werknemers.

08:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-02-18

Goede chatbot-beleving wordt door consument beloond

Een goede chatbot-strategie wordt door consumenten gewaardeerd en beloond. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf PointSource. De onderzoekers stelden vast dat 34 procent van de respondenten erkent bij een zoektocht naar basisinformatie, zoals gegevens over een product, een voorkeur te hebben voor een chatbot boven een menselijke gesprekspartner. Dat geldt ook voor respondenten die willen weten of een product nog in voorraad is (38 procent), op zoek zijn naar kortingen (36 procent) en leveringsinformatie (36 procent). Tevens bleek dat 39 procent liefst op een chatbot beroep zou willen doen bij de opvolging van het ordertraject.

“Wanneer er echter problemen moeten worden opgelost, willen de consumenten toch liefst op een menselijke gesprekspartner beroep kunnen doen,” stippen de onderzoekers aan. “Wanneer het karakter van de interactie complexer wordt en de inzet groter wordt, verliest de assistentie van een chatbot snel aan populariteit.” Daarbij werd vastgesteld dat 80 procent van de respondenten bij de oplossing van problemen na de aankoop met een menselijke gesprekspartner willen kunnen overleggen. Ook bij aankopen in de winkel zegt 71 procent op een menselijke medewerkers beroep te willen kunnen doen.

Er wordt wel op gewezen dat een goede chatbot-beleving door de consument wordt beloond. Er werd immers vastgesteld dat 49 procent van de ondervraagden te kennen geeft vaker bij het bedrijf te willen winkelen. Daarnaast zegt 34 procent meer te willen kopen, terwijl 38 procent zijn ervaring met familie en vrienden wil delen. De onderzoekers stelden tegelijkertijd vast dat de meeste consumenten al een interactie hebben gehad met chatbots die met artificiële intelligentie zijn gevoed, maar daarvan meestal niet op de hoogte zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat een groot deel van de consumenten nog steeds geen degelijk inzicht in de ervaringen die artificiële intelligentie kan bieden.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chatbot |  Facebook |

Cruises kunnen met hoge tevredenheidsscore uitpakken

Het vertrouwen in cruises blijft bijzonder hoog. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform InsureMyTrip, gespecialiseerd in reisverzekeringen, bij nagenoeg drieëntwintighonderd toeristen in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat een grote meerderheid van de ondervraagden tijdens een cruise met minstens één probleem geconfronteerd is geworden. Opgemerkt wordt ook dat 38 procent van de ondervraagden zegt dat het traject van de cruise onderweg werd bijgestuurd. Desondanks wordt een sterke tevredenheid gemeld, want 61 procent van de ondervraagden gaf aan dat de reis altijd aan hun verwachtingen heeft voldaan.

De onderzoekers stelden vast dat 52 procent van de reizigers zich tijdens de cruise vooral bezorgd maakt over gezondheidsproblemen bij zichzelf of een familielid. Dat betekent een stijging met 3 procentpunt tegenover vorig jaar. Daarnaast zegt 29 procent zich vooral over ongunstige weersomstandigheden bezorgd te maken. Er werd ook vastgesteld dat 24 procent tijdens een reis met zeeziekte of andere maagproblemen werd geconfronteerd. Verder bleek dat 60 procent zich bij de keuze van een cruise in eerste instantie door het traject en de bestemming laat leiden. Daarnaast wordt gewezen op reputatie en besprekingen (17 procent), maar ook wordt vaak gewag gemaakt van prijs (14 procent).

Verder wordt opgemerkt dat 81 procent van de ondervraagden aan een riviercruise heeft deelgenomen of plannen voor een dergelijke reis heeft. Tevens bleek dat Europa en de Caraïben voor Amerikaanse toeristen de favoriete cruisebestemmingen zijn. Europa staat met een score van 35,4 procent op een eerste plaats, gevolgd door de Caraïben (33,9 procent) en Alaska (12,4 procent). De onderzoekers kwamen tenslotte tot de vaststelling dat 24 procent van de deelnemers aan een cruise een verzekeringsclaim heeft ingediend. Een meerderheid van die claims had betrekking op gezondheidsproblemen.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cruise, toerisme |  Facebook |

Nostalgie kan buffer vormen tegen negatieve gevoelens

Nostalgie kan een buffer zijn tegen negatieve gevoelens. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Köln, de University of Kansas en de University of Arizona bij een duizendtal inwoners van de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat personen met een hoog nostalgie-gehalte ook minder collectieve schuld voelden over mistoestanden uit het verleden. Respondenten die Amerika ophemelen, bleken bij herinneringen aan Amerikaans wangedrag in het verleden, spontaan een gevoel van collectieve nostalgie op te roepen. Nostalgie kan dan ook als een buffer tegen slechte gevoelens worden bestempeld en als middel om het gemeenschapsgevoel te promoten.

“De campagneslogan ‘Make America Great Again’ van de Amerikaanse president Donald Trump kwam goed overeen met de gevoelens van veel Amerikanen,” zegt onderzoeksleider Matthew Baldwin, professor psychologie aan de Universität Köln. “Begrippen van Amerikaanse grootsheid en morele superioriteit hebben een lange traditie en zijn diep verankerd in de cultuur van het land. Dergelijke ideeën worden vaak geprojecteerd in een ingebeeld gouden verleden. Maar men kan zich afvragen hoe deze collectieve nostalgie verzoend kan worden met de vele historische misstanden die het land heeft begaan. Amerikaanse collectieve nostalgie kan gevoelens van collectieve schuld verlichten.”

“Mensen die de neiging vertonen m de Verenigde Staten te verheerlijken en als het beste en meest morele land ter wereld te beschouwen, zijn ook bijzonder nostalgisch over het Amerikaanse verleden,” aldus nog professor Baldwin. “Personen die het verleden van het land verheerlijken, hebben eveneens de neiging om de Verenigde Staten als moreel superieur uit te beelden en zijn wantoestanden uit het verleden grotendeels te bagatelliseren. Dit fenomeen kan mogelijke schuldgevoelens over problemen zoals de Japanse interneringskampen tijdens de tweede wereldoorlog helpen verlichten."

“Misschien leidt nostalgie mensen ertoe dat slechte acties te legitimeren als een gerechtigde daad,” aldus nog nog de onderzoekers. “Mogelijk maakt het hen ook mogelijk om negatieve elementen uit te sluiten uit de identiteit die de Verenigde Staten voor hen heeft.” Baldwin zegt nog verder te willen onderzoeken of nostalgie een algemeen effect heeft om aan ongunstige concepten toch een positief uiterlijk te geven. Hij benadrukt dat nostalgie aan negatieve sociale acties toch een positieve wending te geven. Terwijl nostalgie door het individu kan worden gekoesterd, zou het volgens de onderzoekers tevens een omgekeerd effect kunnen hebben op het welzijn van de maatschappij.

Lees Verder

17:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nostalgie |  Facebook |

Amerikanen sceptisch over doorbraak cashloze maatschappij

Een cashloze maatschappij lijkt nog niet overal een evidentie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan duizend consumenten in Denemarken, Zweden, Duitsland, Groot-Brittannië, China, Indonesië en de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat in Zweden en Denemarken nog slechts 6 procent tot 7 procent van de ondervraagden te kennen geeft dagelijks met cash geld te werken. In andere landen blijkt cash geld echter nog veel een dagelijks betaalmiddel. In de Verenigde Staten werd een score van 20 procent opgetekend, maar in Groot-Brittannië en China is nog sprake van respectievelijk 26 procent en 34 procent. In Indonesië loopt het cijfer zelfs op tot 80 procent.

De onderzoekers stelden vast dat in Denemarken en Zweden ongeveer 60 procent van de ondervraagden bij een aankoop in de fysieke winkel nog steeds met cash geld betaalt. In Indonesië loopt dat aandeel echter op tot 92 procent. De studie toonde verder aan dat in de Verenigde Staten het meest gebruik gemaakt wordt van kredietkaarten. Vastgesteld werd dat 86 procent van de Amerikanen toegeeft zijn aankopen in de fysieke winkel meestal met kredietkaarten te betalen. Ook in Groot-Brittannië en Zweden worden nog scores van respectievelijk 79 procent en 76 procent opgetekend. In Duitsland en Indonesië valt dat cijfer echter terug tot respectievelijk 48 procent en 42 procent.

Opmerkelijk is ook nog dat in de Verenigde Staten slechts 5 procent van de consumenten gebruik maken van contactloze betalingen met kredietkaarten. Dat is opmerkelijk minder dan in een aantal andere landen. Contactloze betalingen genieten de grootste populariteit in Groot-Brittannië (24 procent), gevolgd door Denemarken (20 procent), Duitsland (14 procent) en Zweden (12 procent). Opvallend is echter ook dat in Indonesië 80 procent van de ondervraagden van mening is dat het land ooit een cashloze maatschappij zal worden. Dat is de hoogste score van het onderzoek. Helemaal aan het andere einde van het spectrum staan de Verenigde Staten met een score van amper 46 procent.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: betalingen |  Facebook |

Vragen rond promotie voor alcoholarme dranken

Wijnen en bieren met een lager alcoholgehalte worden niet in de markt gezet als alternatief voor sterkere producten. Deze marketing vormt dan ook mogelijk geen promotie voor een gezonder drinkgedrag. Dat zegt onderzoek door wetenschappers van de University of Cambridge op basis van marketingberichten op de websites van de vier grootste supermarktketens in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat wijn met een lager alcoholgehalte vooral werd gepromoot als een drank die voor elke gelegenheid en elke dag was geschikt. Bier met een lager alcoholgehalte werd vooral geadverteerd als aanvulling op bijzondere aangelegenheden, zoals sportevenementen, bij het normale verbruik van sterkere alternatieven.

Marketing voor wijnen en bieren met lagere alcoholgehaltes bleek volgens de onderzoekers ook vaker in verband te worden gebracht met concepten zoals gezondheid, gewichtscontrole en gezonde voedingsproducten, zoals fruit. “Dranken met een lagere sterkte zullen het totale alcoholconsumptie alleen verminderen wanneer ze in de plaats komen van alternatieven met hogere alcoholvolumes,” zegt onderzoeksleider Milica Vasiljevic, docente toegepaste psychologie aan de University of Cambridge. “Wanneer ze daarentegen als aanvulling worden gepromoot, zullen de totale consumptie daarentegen verhogen.”

“Het onderzoek suggereert dat deze producten mogelijk vooral op de markt worden gebracht om frisdranken te vervangen,” zegt Milica Vasiljevic nog. “Het feit dat wijnen en bieren met een lager alcoholgehalte als een gezonder alternatief worden gepromoot en voor alle gelegenheden worden aangeraden, zou uiteindelijk de totale alcoholconsumptie kunnen doen toenemen. Maatregelen die op het eerste gezicht bedoeld zijn om de volksgezondheid te verbeteren, kunnen op die manier in werkelijk leiden tot een grotere omzet van de drankenindustrie. Tegelijkertijd wordt ook de gezondheid van de bevolking verder onder druk gezet.”

De onderzoekers zeggen in de marketing nergens te hebben teruggevonden dat aan de consument de raad wordt gegeven om minder alcohol te drinken. Evenmin werd gewag gemaakt van de mogelijke schadelijke gevolgen van het gebruik van alcohol.

Lees Verder

15:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

Ook vijftigplussers vinden zich digitaal voldoende onderlegd

Hoewel de digitale wereld vooral door jongere generaties opgeëist lijkt te worden, zijn ook vijftigplussers ervan overtuigd op een voldoende sterke technologische vaardigheid te kunnen terugvallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Adobe bij duizend consumenten in de Verenigde Staten. Uit de studie bleek immers dat 62 procent van de vijftigplussers zichzelf een voldoende technologische vaardigheid toekent. In de leeftijdsgroep tussen vijftig en vierenzestig loopt dat cijfer zelfs nog op tot 66 procent, maar vanaf vijfenzestig jaar volgt een terugval tot 58 procent. Minder dan vier op tien vijftigplussers erkent digitaal onvoldoende kennis te bezitten.

Wel stelden de onderzoekers vast dat de meeste vijftigplussers voor zichzelf een matige digitale kennis opeisen. “De meeste vijftigplussers voelen zich weliswaar comfortabel in de digitale wereld, maar beseffen dat ze niet het maximum halen uit de mogelijkheden die de technologie heeft te bieden,” aldus Adobe. “Hoewel babyboomers een zekere graad van vertrouwen hebben in hun digitale vaardigheden, kan er toch een duidelijke achterstand worden opgetekend tegenover de jongere generaties. In de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en negenenveertig jaar zegt amper 14 procent digitaal onvoldoende onderlegd te zijn.”

Opmerkelijk is ook dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar 20 procent van mening is digitaal onvoldoende kennis te hebben. Dat aandeel ligt hoger dan bij Generation X en de oudere millennials. “Wellicht kunnen deze jongeren in werkelijkheid wel op een grote technologische vaardigheid rekenen, maar beseft deze groep ook dat er nog altijd veel meer kennis kan worden verworven,” benadrukken de onderzoekers. Verder wordt aangevoerd dat de digitale vaardigheden van de oudere bevolkingsgroepen belangrijke implicaties kan hebben voor de gezondheidszorg. Vastgesteld werd dat 57 procent van de vijftigplussers online gezondheidsinformatie opzoekt.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

Europa weer populairder bij Amerikaanse toerist

Europa geniet opnieuw een toenemend interesse van toeristen uit de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een onderzoek het reisplatform Travelzoo. Opgemerkt wordt bekommernissen over veiligheid in Europa de voorbije jaren vele Amerikaanse consumenten de voorbije jaren heeft aangezet een andere vakantiebestemming te kiezen, maar die problemen blijken steeds minder zwaar door te wegen. Vastgesteld werd dat zorgen over veiligheid bij de Amerikaanse reiziger het voorbije jaar met bijna 20 procent is afgenomen. Bovendien bleek dat meer dan 20 procent van de ondervraagden toeristen te kennen gaf zich helemaal geen bekommernis over veiligheid te maken.

“Uit het onderzoek blijkt dat Europa voor Amerikaanse reizigers opnieuw een topbestemming is geworden,” aldus Travelzoo. “Italië, Ierland, Frankrijk, IJsland en Groot-Brittannië staan dan ook in de top tien van de meest populaire reisbestemmingen van de Amerikaanse toerist.” De grootste vooruitgang werd opgetekend door Groot-Brittannië, dat van een tiende naar een vijfde plaats steeg. Ook Frankrijk steeg in de rangschikking van een negende naar een achtste plaats. IJsland maakte het voorbije jaar zijn debuut in de top tien. Alleen de Caraïben genieten bij de Amerikaanse toerist nog meer interesse dan Europa. Mexico viel van een achtste naar een tiende plaats terug.

“Ook uit de online activiteit kan een duidelijk toegenomen interesse voor Europese bestemmingen worden opgetekend,” betoogt Travelzoo nog. “In de zoekmachines stegen de vragen naar informatie over Frankrijk en Italië met meer dan 50 procent.” Uit het onderzoek bleek verder nog dat 56 procent meer reizigers plannen hadden om dit jaar minstens twee internationale vakantiereizen te boeken. Bovendien waren twee op drie respondenten van plan om dit jaar een reis de ondernemen die al lang op hun wenslijst stond. Er wordt nog op gewezen dat budgetvliegers zoals Wow Air en Norwegian een reis naar Europa voor Amerikaanse toeristen gevoelig goedkoper hebben gemaakt.

Lees Verder

14:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

In Dubai heeft het Gevora Hotel zijn deuren geopend. Het complex is het grootste hotel van de wereld. Het Gevora Hotel reikt tot een hoogte van 356 meter en telt 75 verdiepingen. Het vorige record staat op het JW Marriott Marquis, dat eveneens in Dubai is gesitueerd en een hoogte van 355 meter telt. Het Gevora Hotel is gelegen langs de Sheikh Zayed Road en bevindt zich in het Trade Centre van de stad. Het hotel heeft 528 kamers en suites en omvat ook vier restaurants. De oppervlakte van de kamers varieert tussen 46 vierkante meter en 85 vierkante meter. Met de Burj Khalifa, die tot 828 meter reikt, heeft Dubai ook nog altijd het hoogste gebouw van de hele wereld.

De Duitse autogroep Volkswagen wil zich volop focussen op de ontwikkeling van elektrische wagens. Dat heeft het concern tijdens het Autosalon van Frankfurt duidelijk gemaakt. Tegen het einde van dit decennium wil Volkswagen minstens twintig nieuwe elektrische of hybride types op de markt brengen. Die portfolio zal ook de Porsche Mission E en de Audi E-tron Quattro omvatten. Met deze twee modellen wil Volkswagen volgens analisten duidelijk de concurrentie aangaan met de Amerikaanse autobouwer Tesla. Martin Winterkorn, topman van Volkswagen, noemde de twee modellen een kwantumsprong in de economie. Consumenten verwachten volgens hem nieuwe antwoorden en nieuwe oplossingen.

De Deense brouwer Carlsberg heeft heeft tijdens het voorbije jaar een omzet van 61,8 miljard kroon of 8,30 miljard euro gerealiseerd. Dat betekende een lichte daling tegenover het jaar voordien, toen 62,61 miljard kroon inkomsten werden geboekt. De nettowinst viel van 4,49 miljard kroon naar 1,26 miljard kroon terug. Dat winst werd gedrukt door een afschrijving van 4,8 miljard kroon op het Russische biermerk Baltika. De totale bierproductie van Carlsberg nam het voorbije jaar met 2 procent af tot 112,4 miljoen hectoliter. Die achteruitgang moet volgens Carlsberg vooral worden toegeschreven aan Rusland, waar het sinds vorig jaar verboden is om bier in groot formaat plastic flessen te verkopen.

De Britse supermarktketen Tesco wil een eigen discount-formule lanceren. Daarmee hoopt de groep de opgang van de Duitse budgetwinkels Aldi en Lidl op de Britse markt te kunnen afremmen. Dat heeft de Britse krant Sunday Times gemeld. De nieuwe formule van Tesco zou weliswaar een minder gevarieerde portfolio aanbieden dan zijn bestaande winkels, maar zou zich anderzijds wel in het prijssegment van de Duitse discounters situeren. Aldi en Lidl hebben het voorbije jaar een bijzonder sterke omzetgroei kunnen realiseren. Daarbij wordt gewag gemaakt van groeicijfers die bijna 20 procent bedragen. De Britse ketens kenden tegelijkertijd een gemiddelde groei met 1,6 procent.

Het Britse industrieconcern GKN Group zal wellicht overgaan tot een verkoop van zijn divisie die metaallegeringen in poedervorm produceert. Die transactie zou het concern een bedrag van 2 miljard pond kunnen opleveren. Dat heeft de Britse krant Sunday Times gemeld. Opgemerkt wordt dat de opbrengsten van de verkoop gebruikt zouden kunnen worden om aan de aandeelhouders een bijzonder dividend uit te keren. Op die manier wil het industrieconcern de eigen aandeelhouders tevreden te stellen, zodat een overnamebod van investeerder Melrose kan worden afgewezen. Melrose had vorige maand voor GKN Group, moederbedrijf van onder meer Fokker, een bod van 7,4 miljard pond gedaan.

Italië zal dit jaar wellicht een economische groei met 1,5 procent kennen. Daarmee bevestigt het land de groei die ook vorig jaar al werd opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van Banca d’Italia, de Italiaanse centrale bank. Ook de volgende twee jaar zal de Italiaanse economische groei volgens Italiaanse bankautoriteit een groei met meer dan 1 procent laten optekenen. Eerder was voor dit jaar nog een groei met 1,4 procent vooropgesteld, terwijl volgend jaar een verdere stijging met 1,2 procent was verwacht. De cijfers tonen volgens Ignazio Visco, president van de Banca d’Italia, dat het Italiaanse monetaire beleid werkt en de consumptie en investeringen ondersteunt.

Het Finse mediabedrijf Sanoma heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van bijna 1,33 miljard euro, tegenover ruim 1,32 miljard euro inkomsten het jaar voordien. De operationele winst liep met 20,7 procent op tot 180,6 miljoen euro. Het concern schrijft zijn winstgroei vooral toe aan kostenbesparingen. Daarbij werd gewezen op onder meer de verkoop van een aantal activa in Nederland. Tegelijkertijd wordt gewag gemaakt van procesverbeteringen. Onder meer spreekt Sanoma over een efficiëntere manier van krantendistributie in Finland. Dat streven naar een grotere efficiëntie zal volgens het bedrijf voorlopig echter geen grote veranderingen in het personeelsbestand tot gevolg hebben.

De Brusselse economie heeft een duidelijke druk ervaren van de terroristische aanslagen die bijna twee jaar geleden op de Belgische hoofdstad werden gepleegd. De economie kende dat jaar in Brussel een minder snelle groei dan in Vlaanderen en Wallonië. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België. Opgemerkt wordt dat België twee jaar geleden een economische groei met 1,2 procent liet optekenen. In Wallonië liep die groei echter op tot 1,7 procent, tegenover 1,2 procent in Vlaanderen. In Brussel bleef de groei echter beperkt tot 0,9 procent. Er wordt nog opgemerkt dat de bankensector ervoor zorgde dat Brussel twee jaar geleden uiteindelijk niet met een economische recessie werd geconfronteerd.

De Franse bank Société Générale (SocGen) heeft tijdens het vierde kwartaal een omzet gerealiseerd van 6,22 miljard euro. Dat betekende een stijging met 0,8 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst viel echter van 390 miljoen euro naar 69 miljoen euro terug. Die inkrimping moet volgens de Franse financiële groep worden toegeschreven aan een aantal eenmalige lasten, waaronder reorganisatiekosten en een zwaardere heffing door de recente Amerikaanse belastinghervormingen. Anderzijds wijst SocGen erop dat de handelsactiviteiten van de bank goede resultaten hebben laten optekenen. Onder meer werden meer inkomsten gehaald uit de aandelenhandel.

De Europese vliegtuigconstructeur Airbus heeft de leveringen van het type A320neo moeten onderbreken nadat er problemen waren gebleken met motoren van leverancier Pratt & Whitney. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. Airbus had eerder al gewag gemaakt van problemen met recent geleverde motoren van Pratt & Whitney. De getroffen maatschappijen zouden door de motorenfabrikant op de hoogte zijn gebracht. Geraamd wordt dat vijftien tot twintig vliegtuigen tijdelijk aan de grond gehouden dienden te blijven omdat de toestellen minstens twee motoren hadden die mogelijk met problemen zouden kunnen zijn geconfronteerd.

De sterke koersdalingen die de beurzen de voorbije week hebben laten optekenen, vormen geen reden tot bezorgdheid. Men kan immers nog altijd een sterke economische groei melden. Wel blijven hervormingen noodzakelijk om toekomstige crises af te wenden. Dat heeft Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), tijdens het Arab Fiscal Forum in Dubai gezegd. Lagarde beklemtoonde dat een marktcorrectie al langere tijd werd verwacht. De huidige toestand van de wereldeconomie leidt volgens de directeur tot een relatief optimisme. Lagarde verwacht dat de wereldeconomie dit jaar een groei met 3,9 procent zal boeken. Volgend jaar wordt eenzelfde groei verwacht.

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall heeft het voorbije jaar een omzet van 135,3 miljard kroon of 13,7 miljard euro gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het energieconcern boekte een winst van 9,57 miljoen kroon, tegenover een verlies van 2,17 miljard kroon het jaar voordien. Daarmee kon Vattenfall voor de eerste keer in vijf jaar opnieuw een winst melden. Het Zweedse concern verwijst daarbij naar de oplevering van het offshore windpark Sandbank en het onshore windpark Pen y Cymoedd. Daarnaast wordt gewag gemaakt van een omzet van de krachtcentrale Klingenberg in Berlijn, die vorig jaar van bruinkool op aardgas overschakelde.

De Amerikaanse en Britse autoriteiten staan dichtbij een akkoord over een sanctie die Royal Bank of Scotland (RBS) zal moeten worden opgelegd voor de problemen met rommelkredieten die tien jaar geleden de aanzet vormden voor de financiële crisis. Dat heeft de Britse zender Sky News gezegd. Gewag wordt gemaakt van een boete van mogelijk 7 miljard dollar. Dat bedrag ligt gevoelig hoger dan de reserve die de Britse bank voor de sanctie heeft voorzien. De bank had een portfolio uitgebouwd met effecten die gedekt waren door woninghypotheken. Omdat die leningen zonder voldoende reserves waren toegekend, volgde een reeks wanbetalingen die uiteindelijk de hele economie in een crisis sleurden.

De Duitse financiële groep Commerzbank heeft tijdens het vierde kwartaal vorig jaar 2,2 miljard euro inkomsten geboekt, tegenover 2,4 miljard euro baten tijdens dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst viel van 182 miljoen terug tot 90 miljoen euro. Commerzbank maakt een belangrijke herstructurering door. Bijna anderhalf jaar geleden presenteerde Commerzbank een nieuwe strategie. Voor dit jaar wordt opnieuw een groei in het vooruitzicht gesteld. De instelling wil dit jaar ook opnieuw een dividend uitkeren. In totaal werden tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar 52.000 nieuwe klanten aangetrokken. Dat is wel de traagste groei sinds de introductie van de nieuwe strategie.

In de Verenigde Staten is John Perry Barlow, oprichter van de Electronic Frontier Foundation (EFF), na een aanslepende ziekte overleven. Barlow (70) moet volgens de organisatie als één van de grondleggers van het internet worden bestempeld. Barlow lanceerde ook de naam van cyberspace als omschrijving voor de online gemeenschap. Al meer dan twintig jaar geleden schreef Barlow ook een onafhankelijkheidsverklaring van de cyberspace, waarin hij de overheden opriep om zich niet met het internet te bemoeien. Barlow manifesteerde zich als een verdediger van de digitale rechten. Hij was daarnaast ook tekschrijver voor de legendarische Amerikaanse rockgroep Grateful Dead.

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-02-18

Onderlegde jagers werden ook handige kunstenaars

Neanderthalers hebben nooit het vermogen getoond om herkenbare beelden te maken, in tegenstelling tot de vroege moderne mensen die levendige weergaven van dieren en andere figuren op rotsen en grotwanden creëerden. Die artistieke kloof kan te wijten zijn aan verschillen in de manier waarop beide groepen hebben gejaagd. Dat zeggen onderzoekers van de University of California. Gewag wordt gemaakt van een coördinatie tussen handen en ogen die betrokken is bij zowel de jacht met werpsperen als bij de tekenvaardigheid. De tekening kan volgens de onderzoekers dan ook een belangrijke basis voor culturele veranderingen hebben gelegd.

Lees Verder

21:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook tranen op werkvloer moeten een scenario volgen

Het is voor vrouwen aanvaardbaar om op de werkvloer te wenen, maar alleen in bepaalde welomschreven omstandigheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en de New York University. Sommige huilbuien zullen volgens de onderzoekers worden getolereerd, omdat de vrouwen zich vasthouden aan de vooropgestelde noties die anderen op de werkvloer - zoals supervisors en collega’s - van een dergelijk gedrag verwachten. Wanneer dat scenario daarentegen niet wordt gevolgd, zullen de betrokkenen snel als emotionele, zwakke, onprofessionele en zelfs manipulatieve wezens worden bestempeld. Dat kan nefast zijn voor de verdere carrière.

Lees Verder

 

21:31 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Muziek is daadwerkelijk een universele taal

Liederen dienen vele verschillende doelen, maar overal ter wereld kan een duidelijk verband tussen gevoelens en een specifiek type muziek worden vastgesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan de Harvard University over muziek in zestig landen. Vocale songs die dezelfde functie uitdrukken, klinken volgens de onderzoekers vergelijkbaar met elkaar, ongeacht de cultuur waar ze vandaan komen. Mensen die in één van de betrokken landen naar de liederen luisteren, kunnen volgens de onderzoekers dan ook nauwkeurige conclusies maken over de achterliggende sentimenten, zelfs wanneer slechts een fragment van veertien seconden kan worden beluisterd.

Lees Verder

 

21:10 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouwen moorden vooral uit winstbejag of liefde

Vrouwen die moorden plegen, worden meestal gedreven door winstbejag of liefde. Dat zegt een onderzoek door wetenschappers aan de Queensland University of Technology, gebaseerd op een analyse van bijna honderdvijftig Australische moorden. De wetenschappers zeggen te hopen dat de resultaten speurders kunnen helpen om motieven te definiëren en het aantal verdachten te beperken. Wanneer een oudere man in zijn woning het slachtoffer wordt van een moord, zal volgens de onderzoekers vaak liefde het motief zijn. Bij een jongere man, vooral bij een scheiding, zal volgens de wetenschappers daarentegen vaker met winstbejag rekening moet worden gehouden.

Lees Verder

 

20:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Investeerder haalt weinig voordeel uit rapporten voor beursintroducties

Wanneer analisten betrokken worden bij de beursintroductie van een bedrijf, dreigen beleggers op minder winst te moeten rekenen. Wanneer de rapporten van de analisten worden gevolgd, kan mogelijk meer dan 3 procent van de investering verloren gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University at Buffalo, gebaseerd op meer dan duizend beursintroducties over een periode van tien jaar sinds het midden van het laatste decennium. Vastgesteld werd dat de informatie uit deze rapporten optimistischer is, maar ook minder informatief en nauwkeurig is. Dat levert investeringsbanken, analisten en bedrijven baten op, maar resulteert voor investeerders in verliezen.

Lees Verder

 

20:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gemoedstoestand werknemers beïnvloedt cyberbeveiliging

De positieve of negatieve stemmingen van werknemers kunnen wellicht worden gelinkt aan het risico op een onveilig computergebruik in de professionele omgeving. Dat zegt onderzoek van wetenschappers van de University of Delaware en de University of Hong Kong. Uit de studie bleek dat deze stemmingen een belangrijke impact hadden op het veiligheidsgedrag van de werknemer. Aangezien deze stemmingen een veranderlijk karakter hebben, moeten bedrijven volgens de onderzoekers beseffen dat ook de risiconiveaus belangrijke verschillen kunnen vertonen. Werknemers met een goede gemoedstoestand zullen echter de grootste neiging hebben om het veiligheidsbeleid te respecteren.

Lees Verder

 

20:10 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oasis heeft meest klassieke hit van voorbije kwarteeuw

Oasis heeft met Wonderwall wellicht de grootste hit van de jongste vijfentwintig jaar op de markt gebracht. Het nummer werd eenentwintig jaar geleden uitgebracht. Dat jaar was bijzonder vruchtbaar voor de populaire muziek, met onder meer Bitter Sweet Symphony van The Verve, Song 2 van Blur en Paranoid Android van Radiohead. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de La Trobe University en de Macquarie University. Absolute klassiekers zoals Stairway to Heaven van Led Zeppelin, Love Will Tear Us Apart van Joy Division, Wish You Were Here van Pink Floyd of Blue Monday van New Order konden de voorbije kwarteeuw echter niet worden opgetekend.

Lees Verder

 

19:48 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Facebook reserveert een bedrag van 10 miljoen dollar om wereldwijde community-leiders te helpen opleiden en ondersteunen. Dat heeft het bedrijf op zijn Facebook Communities Summit in Londen gemeld. Aan het evenement namen meer dan driehonderd community-leiders uit heel Europa deel. Het Facebook Community Leadership Programme. Het programma moet volgens Facebook aan leidinggevende persoonlijkheden de mogelijkheid bieden om specifieke gemeenschappen uit te bouwen. Volgens Jennifer Dulski, bij Facebook verantwoordelijk voor groepen en communities, kijkt het programma uit naar communities die een bijzondere betekenis kunnen betekenen voor hun leden.

Antwerpen hoopt dat Umicore de stad zal uitkiezen als locatie voor zijn nieuwe Europese batterijfabriek. Dat heeft de Antwerpse burgemeester Bart De Wever samen met Jacques Vandermeiren, topman van de Antwerpse haven, tegenover de krant De Tijd bevestigd. Umicore heeft aangekondigd 660 miljoen euro te investeren in nieuwe batterijfabrieken in China en Europa. Marc Grynberg, topman van Umicore, zei daarbij niet uit te sluiten dat de Europese fabriek in België zou kunnen worden gebouwd. Er valt volgens hem daarover nog dit jaar een beslissing. Bart De Wever en Jacques Vandermeiren verwijzen daarbij naar de voormalige Opel-site in het Antwerpse havengebied.

De Amerikaanse tabaksfabrikant Philip Morris heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 8,3 miljard dollar. Dat blijkt een stijging met 19 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst daalde met meer dan 50 procent tot 694 miljoen dollar. In totaal werden door Philip Morris de laatste drie maanden van vorig jaar ruim 196 miljard sigaretten verkocht. Dat betekende een daling met 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat werd echter gecompenseerd door hogere prijzen en alternatieve producten, zoals elektronische sigaretten. De winstdaling was uitsluitend te wijten aan een eenmalige fiscale last in de Verenigde Staten.

In de Russische stad Sarov hebben de veiligheidsdiensten verscheidene kernonderzoekers opgepakt. De autoriteiten zouden tot de vaststelling zijn gekomen dat de wetenschappers de supercomputer van het nucleaire onderzoekscentrum in Sarov poogden te gebruiken om bitcoins te produceren. In Sarov, gelegen in het westen van het land, werd de eerste Russische atoombommen gebouwd. De stad heeft nu nog steeds een onderzoekscentrum voor de ontwikkeling en opslag van nucleair materiaal. Om bitcoins te produceren is de inzet van krachtige computers noodzakelijk. Om hackers te blokkeren mag de supercomputer van het nucleair centrum nooit aan het internet worden gekoppeld.

De Vlaamse investeringmaatschappij Gimv neemt de controle over bij Impact, een Belgisch uitzendbureau dat zich gespecialiseerd heeft in technische profielen bij industriële ondernemingen en bouwbedrijven. Met de ondersteuning van de Gimv hoopt Impact zijn binnenlandse en buitenlandse groeiplannen te kunnen versnellen. Impact werd op het einde van de voorbije opgericht in Hasselt, maar werd twaalf jaar geleden overgenomen door de Nederlandse uitzendgroep Humares, onderdeel van de holding Bencis. Humares heeft nu echter beslist om Impact te verkopen aan de Gimv en een deel van het management van de Limburgse uitzendgroep.

De handelsrechtbank van Brugge heeft de kledingketen Fashion Matters failliet verklaard. Door de beslissing verdwijnen vijfentwintig arbeidsplaatsen. Fashion Matters had in mei vorig jaar zeven Belgische winkels uit het faillissement van de Nederlandse groep McGregor & Gaastra overgenomen. McGregor had vestigingen in Knokke, Nieuwpoort, Roeselare, Kortrijk, Brugge en Gent, terwijl Gaastra een filiaal had in Knokke. Andy Verbauwhede, de topman van Fashion Matters, had na de overname van de winkels nog aangegeven snel op een verdere uitbreiding aan te sturen. McGregor & Gregor wordt al bijna twee jaar met een reeks faillissementen en mislukte doorstarts getroffen.

Het Amerikaanse restaurantconcern Yum Brands - moederbedrijf van Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken (KFC) en Taco Bell - heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 1,6 miljard dollar. Dat betekende een daling met ruim 16 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Daarbij wordt wel gewezen op ongunstige kalendereffecten. Daarnaast werden ook een aantal vestigingen aan franchisenemers verkocht. De nettowinst steeg van 303 miljoen dollar naar 436 miljoen dollar. Yum Brands maakte verder bekend een belang te hebben genomen in de Amerikaanse besteldienst GrubHub. Met die operatie was een bedrag van 200 miljoen dollar gemoeid.

De Japanse groep Nikon verkoopt een kwart van zijn Leuvense bedrijf Metris aan het Italiaanse bedrijf SFR Metrology. Metris ontstond in het midden van de jaren negentig als een spinoff van de Universiteit Leuven. Het bedrijf was gespecialiseerd in hoogtechnologische inspecties bij onder meer de autobouw, de vliegtuigindustrie en industriële machines. Klanten waren onder meer Boeing, Airbus, Ford en Volkswagen. Het Leuvense bedrijf werd twaalf jaar geleden voor een bedrag van bijna 160 miljoen euro door Nikon overgenomen. Nikon Metrology heeft op dit ogenblik ongeveer 650 werknemers. In Leuven telde het bedrijf honderdtal medewerkers. Een gedeelte stapt over naar SFR Metrology.

Het Amerikaanse mediaconcern Viacom heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 3,1 miljard dollar. Dat betekende een daling met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig boekjaar. De nettowinst steeg met 36 procent tot 537 miljoen dollar. Opgemerkt wordt dat vooral Paramount Pictures, de filmdivisie van het concern, met lagere opbrengsten werd geconfronteerd. Bij de televisiezenders Nickelodean, Music Television (MTV) en Comedy Central, was er sprake van groeivertraging van de abonnementen. Ook de reclame-inkomsten stonden onder druk. Het bedrijf bekijkt de mogelijkheden van een fusie met Columbia Broadcasting System (CBS).

Het Nederlandse elektronicaconcern Philips stopt tijdens de tweede helft van dit jaar met de productie van medische scanners in de stad Cleveland in de Amerikaanse staat Ohio. Tegelijkertijd wordt op de Amerikaanse site geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Dat heeft Philips bekendgemaakt. Opgemerkt wordt dat de productie naar China en Israël wordt verplaatst. Voor de getroffen werknemers wordt een vertrekregeling getroffen. Het is niet bekend hoeveel werknemers bij de maatregel zijn betrokken. Wel zal in Cleveland worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Jaarlijks trekt Philips naar eigen zeggen 600 miljoen dollar uit voor onderzoek en ontwikkeling in Noord-Amerika.

Ant Financial, de financiële dienstverlener van het internetconcern Alibaba, hoopt met een nieuwe financieringsronde een bedrag van 5 miljard dollar op te halen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. De waarde van Ant Financial wordt door de nieuwe operatie geraamd op een bedrag tussen 80 miljard dollar en 100 miljard dollar. Ant Financial is onder meer eigenaar van de betaaldienst Alipay, de Chinese tegenhanger van PayPal. Het bedrijf is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de grootste fintechbedrijven in de wereld. Alibaba maakte onlangs bekend een belang van 33 procent te nemen in Ant Financial. Dat zou kunnen wijzen op een naderende beursgang.

De Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros heeft aan de organisatie Battle for Britain een bedrag van 400.000 pond geschonken. Battle for Britain wil een campagne lanceren die uiteindelijk zou moeten uitmonden in een nieuw referendum over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Volgens Battle for Britain zal ook een zachte brexit het land belangrijke schade toebrengen. De Britse premier Theresa May moet bovendien afrekenen met een aantal hardliners, die aansturen op een harde brexit, waarbij alle banden met de Europese Unie zouden worden doorgeknipt. Soros was een kwarteeuw geleden ook de man die het Britse pond uit het Europese monetaire stelsel duwde.

Drankenfabrikant Pernod Ricard heeft tijdens de tweede helft van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van ruim 5 miljard euro. Dat betekende een stijging met ruim 5 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De winst liep met bijna 6 procent op tot 1,5 miljard euro. Het bedrijf kon naar eigen zeggen bij de groeiende Chinese middenklasse een toenemende interesse voor duurdere merken optekenen. Onder meer de merken Martell en Chivas genoten een grote bijval in China, waar de inkomsten van Pernod Ricard met 8 procent opliepen. Ook in India was er sprake van een groeiende vraag. De Verenigde Staten blijven voor Pernod Ricard echter nog altijd de belangrijkste markt van de wereld.

Griekenland heeft op de financiële markten een bedrag van 3 miljard euro opgehaald. Daarmee kon Griekenland voor de derde keer sinds zijn internationale redding opnieuw geld op financiële markten ophalen. Ook in juli en november werd bij internationale beleggers geld opgehaald. De nieuwe operatie was naar eigen zeggen een succes. Ondanks de recente volatiliteit op de financiële markten, werden immers orders voor een totaalbedrag van 6 miljard euro opgehaald. Griekenland betaalt op de lening een rente van 3,5 procent. De Griekse premier Alexis Tsipras wil een financiële buffer van ongeveer 20 miljard euro aanleggen om het land volgende zomer financieel opnieuw onafhankelijk te maken.

Dataleverancier Thomson Reuters heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van ruim 2,9 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 3 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De operationele winst steeg met 51 procent tot 445 miljoen dollar. De dataleverancier kon naar eigen zeggen profiteren van onder meer gunstige wisselkoerseffecten. Jim Smith, topman van Thomson Reuters, maakte gewag van een aanhoudende vooruitgang bij de belangrijke divisies. Smith stelde verder verheugd te zijn over de samenwerking die tot stand is gekomen met Blackstone, dat een controlerend belang neemt in de financiële divisie van Thomson Reuters.

19:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-02-18

Ook bij Uber bestaat een genderkloof in vergoedingen

Ook in de inkomsten van chauffeurs bij Uber kan men een genderkloof vinden. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan de University of Chicago en de Stanford University, waarbij gekeken werd naar de lonen van bijna twee miljoen chauffeurs in de Verenigde Staten. Uit de studie bleek dat mannen die voor hun prestaties bij Uber ongeveer 7 procent meer per uur verdienden dan vrouwen. Achter het fenomeen bevinden zich drie verschillende motieven. Mannelijke chauffeurs werken meer uren voor Uber dan vrouwen, maar rijden ook vaker in gebieden en in tijden dat hogere tarieven kunnen worden aangerekend. Bovendien rijden mannen 2,2 procent sneller dan vrouwen.

Lees Verder

 

18:41 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Huisdieren vaak belangrijk voor mentale gezondheid

Huisdieren kunnen mensen met geestelijke gezondheidsproblemen belangrijke voordelen opleveren. Dat zegt een onderzoek door wetenschappers aan de University of Liverpool, de University of Manchester en de University of Southampton. De onderzoekers ontdekten dat huisdieren mensen hielpen hun gevoelens beter te managen, terwijl ze ook voor de broodnodige afleiding van verontrustende ervaringen zorgden. De respondenten getuigden dat hun huisdier een aantal positieve functies vervulde. Onder meer bleek het hen gemakkelijker om te gaan met het stigma van hun mentale gezondheidsproblemen, aangezien de dieren de situatie aanvaarden zonder te oordelen.

Lees Verder

 

18:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrienden worden door roze bril bekeken

Het individu bekijkt zichzelf en de hechte vriendenkring door een roze bril. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan de City University of London, de University of Oxford en de Yale University. Er kon volgens de onderzoekers voor de eerste keer worden vastgesteld dat het optimisme-vooroordeel verder kan reiken dan de eigen persoon. Vastgesteld werd dat een positieve berichtgeving over een persoon die de sympathie van het individu wegdraagt, ook een positieve impact kan hebben op de aanwezige percepties. Een negatieve berichtgeving heeft daarentegen veel minder invloed.

Lees Verder

 

18:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gokken legt een hypotheek op de toekomst van kinderen

Gokken legt een hypotheek op de toekomst van kinderen. Kinderen die op veertienjarige leeftijd gokken, lopen immers kans om op school met problemen geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan de University of Montreal en het Sainte-Justine Hospital Research Centre bij bijna achthonderd Canadese kinderen van veertien en zeventien jaar. De onderzoekers zeggen dat de gokactiviteiten van tieners na schooltijd vaak een groot deel van de tijd kosten die ze anders aan schoolgerelateerd werk zouden hebben besteed. Gokkers zouden bovendien ook vaker spijbelen en in contact komen met antisociale elementen.

Lees Verder

 

17:38 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Les in de buitenlucht goed voor engagement leerlingen

Na een buitenles in de natuur tonen studenten een groter engagement tegenover hun schoolwerk. Bovendien konden leerkrachten bijna twee keer zo lang ononderbroken lesgeven. Dat zegt een onderzoek door wetenschappers aan de Universiteit van Illinois. Uit de studie bleek dat kinderen van negen en tien jaar aanzienlijk meer oplettend en betrokken zijn met hun schoolwerk na een buitenles in de natuur. Opvallend was bovendien dat dit natuureffect de leraren in staat stelde om bijna twee keer zo lang ononderbroken les te geven tijdens een volgende indoorles. De resultaten suggereren dat buitenlessen een goedkope en handige manier kunnen zijn om de betrokkenheid van studenten te verbeteren.

Lees Verder

 

16:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Aantal Amerikaanse zelfmoorden vermoedelijk onderschat

Het aantal zelfmoorden door drugsintoxicatie in de Verenigde Staten is wellicht sterk onderschat en ook verkeerd geclassificeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers van de West Virginia University en de University of California. De onderzoekers benadrukken dat het zelfmoordcijfer van drugs in de Verenigde Staten 24 procent steeg in de eerste vijftien jaar van deze eeuw. Het aantal gevallen van intoxicatie en intoxicatie van andere drugs is tegelijkertijd met 312 procent toegenomen. Dit verschil suggereert volgens de onderzoekers een sterke onderschatting van het aantal zelfmoorden.

Lees Verder

 

15:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |