13-02-18

Internationale reizigers vrezen vooral voor terrorisme

Een meerderheid van de reizigers maakt zich zorgen over de veiligheid van zijn verplaatsing. Dat is de conclusie van een rapport van het repatriërings-platform Global Rescue. Vastgesteld werd dat 82 procent van de reizigers zich bezorgd maakt over de veiligheid van zijn verplaatsing. Daarbij gaf 30 procent aan zich ernstig bezorgd te maken. Er wordt aan toegevoegd dat 19 procent een grotere bezorgdheid toont dan vorig jaar. Vele reizigers laten zich volgens de onderzoekers beïnvloeden door spectaculaire en angstwekkende gebeurtenissen die vaak een grote aandacht in de media krijgen.

Uit het onderzoek blijkt dat terrorisme voor 50 procent van de reizigers bij de twee belangrijkste veiligheidsproblemen behoort. Op de tweede plaats staan gezondheidsproblemen met een score van 39 procent, gevolgd door criminaliteit (37 procent), verkeersongevallen (18 procent), sociale onrust (17 procent) en cyberbeveiliging (12 procent). Natuurrampen werden door 6 procent van de respondenten als een potentieel gevaar naar voor geschoven. Een nucleaire aanval was slechts voor 5 procent van de reizigers als een grote bekommernis bestempeld. Ook gaf 51 procent aan dat deze bekommernissen een impact op hun reisgedrag zouden hebben. Daarbij maakte 8 procent gewag van een sterke impact.

De onderzoekers zeggen dat telkens 73 procent van de reizigers toegeeft dat reizen naar Europa en het Midden-Oosten tot bezorgdheid leiden. Daarna volgt Afrika met een score van 71 procent. Er wordt aan toegevoegd dat de intensiteit van de bezorgdheid het hoogste niveau bereikt tegenover reizen naar het Midden-Oosten. Die bestemming leidde bij 45 procent van de respondenten immers tot een grote bekommernis. Reizen naar Noord-Amerika zorgden daarentegen slechts bij 37 procent van de respondenten tot bekommernis. Verder werd vastgesteld dat de bezorgdheid bij persoonlijke en familiale reizen oploopt tot respectievelijk 76 procent en 66 procent, tegenover 39 procent voor zakelijke reizen.

Desondanks zegt 96 procent van de respondenten dit jaar graag te reizen.

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Loonsverhoging leidt slechts tijdelijk tot hogere werktevredenheid

Na een loonsverhoging blijken werknemers een grotere werktevredenheid te vertonen. Dat is zeker het geval wanneer tegenover collega’s een superieure verbetering kan worden opgemerkt. Anderzijds moet worden vastgesteld dat de impact op de werktevredenheid slechts van tijdelijke aard is. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Basel op basis van gegevens van meer dan dertigduizend werknemers. De conclusies van het onderzoek zijn volgens de wetenschappers ook belangrijk voor werkgevers, aangezien de werktevredenheid vaak een pijler van engagement en loyaliteit is.

“Zoals kon worden verwacht kon worden vastgesteld dat de werktevredenheid op een positieve manier door loonsverhogingen werd beïnvloed,” benadrukken de onderzoekers Patric Diriwächter and Elena Shvartsman, docenten economie aan de Universität Basel. “Er kon bovendien worden vastgesteld dat de positieve impact op de werktevredenheid nog groter was wanneer bleek dat de betrokkene een grotere loonsverhoging kreeg dan zijn collega’s. Zelfs het vooruitzicht op een loonsverhoging kan de werktevredenheid tot een jaar voor de promotie op een positieve manier beïnvloeden. Toch is het effect slechts tijdelijk. Na een periode van vier jaar kan geen enkele positieve invloed meer worden ervaren.”

“Dit fenomeen kan wellicht worden verklaard door het feit dat de werknemer niet geneigd is om zijn inkomen in absolute termen te evalueren, maar wel een vergelijking maakt met het vroegere inkomen,” zeggen Diriwächter en Shvartsman. “De werknemer raakt na verloop van tijd steeds meer aan zijn betere inkomen gewend. Op dat ogenblik wordt het hogere salaris de nieuwe norm. Een gelijkaardig mechanisme kan echter ook in omgekeerde richting worden opgetekend. Loonbeperkingen lokken negatieve reacties uit, maar ook die impact lijkt na verloop van tijd af te zwakken omdat de referentiepunten veranderen en sociale vergelijkingen het verlies minder erg maken. Ook de collega’s zijn immers meestal getroffen.”

Lees Verder

17:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werktevredenheid |  Facebook |

Duitsland blijft Europees centrum van windenergie

De Europese Unie heeft het voorbije jaar in totaal 15,7 gigawatt nieuwe capaciteit aan windkracht geïnstalleerd. Van de nieuwe projecten was 42 procent gesitueerd in Duitsland, dat dan ook de voortrekker blijft van de Europese windenergie. Dat is de conclusie van een rapport van de sectororganisatie WindEurope. Er wordt nog opgemerkt dat windkracht in de Europese Unie het voorbije jaar meer capaciteit heeft toegevoegd dan elke andere energiesector. Tevens wordt opgemerkt dat de Europese Unie 55 procent van de totale bijkomende capaciteit in Europa voor zijn rekening heeft genomen.

In Duitsland werd het voorbije jaar voor 6,6 gigawatt nieuwe capaciteit aan windkracht geïnstalleerd. Nergens in Europa is zoveel windenergie beschikbaar dan in Duitsland. Op de tweede plaats staat Spanje, gevolgd door Groot-Brittannië en Frankrijk. Windkracht vertegenwoordigt in Duitsland inmiddels 20 procent van de volledige energiemarkt, tegenover 16 procent het jaar voordien. Dat is volgens WindEurope de sterkste groei van de hele Europese Unie. Het grootste marktaandeel heeft de sector daarentegen in Denemarken, waar inmiddels 44 procent van de totale elektriciteitsvraag door windkracht wordt gedekt.

Windkracht vertegenwoordigt inmiddels 18 procent van de totale energiecapaciteit van de Europese Unie. Het aandeel van petroleum en steenkool in de opwekking van Europese elektriciteit is verder afgenomen. Bij de gascentrales kan ongeveer een status-quo worden gemeld. Giles Dickson, chief executive van WindEurope, wijst erop dat de sector een recordjaar achter de rug heeft. De cijfers tonen volgens hem dat windkracht inmiddels een mainstream energiebron is geworden. Anderzijds maande Dickson tot voorzichtigheid aan. Er moet immers met een aantal potentiële problemen rekening worden gehouden.

“Er moet een vertraging in de investeringen worden vastgesteld,” aldus Dickson. “Het voorbije jaar werd in totaal 22,3 miljard euro in windkracht geïnvesteerd. Dat is de daling met 19 procent tegenover het jaar voordien. De toekomst is bovendien onzeker. Slechts in weinig landen is er duidelijkheid over de energiestrategie van de overheid voor het volgende decennium.” Volgens Dickson moet de Europese Unie de ambitie tonen om tegen eind volgend decennium 35 procent van zijn energievoorziening uit hernieuwbare bronnen te halen. De sector kan volgens hem een dergelijke ambitie invullen. Ook de nodige politieke wil moet echter worden getoond.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

Turkije snelstgroeiende Europese toeristische markt

Europa heeft het voorbije jaar 671 miljoen internationale toeristen ontvangen. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover het jaar voordien. Daarmee heeft Europa voor het achtste jaar op rij zijn positie als belangrijkste toeristische markt van de wereld bevestigd. Dat blijkt uit een rapport van de European Travel Commission (ETC). Opgemerkt wordt dat de groei vooral werd gedreven door de goede prestaties van de economie in verschillende delen van de wereld en het herstel van een aantal bestemmingen die voordien door veiligheidsproblemen werden geconfronteerd. Opgemerkt wordt dat nagenoeg alle bestemmingen een groei konden melden.

Meer dan de helft van de toeristische bestemmingen in Europa konden volgens het rapport een dubbelcijferige groei melden. “De verdere heropleving van de wereldwijde economie zorgt, samen met doorgedreven inspanningen op Europees en nationaal niveau, dat op een duurzame groei van de Europese toeristische sector kan worden gerekend,” aldus Eduardo Santander, directeur van de European Travel Commission. Hij wijst erop dat die positieve trends ook hun weerslag vinden in de Europese jobcreatie. De sterkste groei werd opgetekend in Turkije, waar het aantal bezoekers met 28 procent toenam, vooral dankzij de toename van Russische bezoekers met 465,2 procent.

Turkije neemt daarbij de plaats in van IJsland, dat gedurende vier jaar de snelstgroeiende Europese toeristische bestemming was. Die toestroom heeft de IJslandse regering aangezet om maatregelen te introduceren om de toeristische overlast binnen de perken te houden. Desondanks liet het land ook vorig jaar nog altijd een groei met 24 procent optekenen. Daarna volgen mediterrane bestemmingen zoals Montenegro (19 procent), Servië (18 procent), Malta (16 procent) en Slovenië en Cyprus (15 procent). Opmerkelijk is ook de sterke groei van Finland (14 procent), dankzij een opmerkelijke instroom van Chinese en Indiase bezoekers.

Ook gevestigde bestemmingen zoals Kroatië, Portugal en Spanje lieten een groei met respectievelijk 14 procent, 12 procent en 9 procent optekenen.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Gezichtsherkenning zal snel mobiele markt veroveren

Tegen het einde van dit decennium zullen wereldwijd ongeveer één miljard smartphones zijn uitgerust met gezichtsherkenning. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Counterpoint Research. Die beweging zal volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden aangezwengeld door technologieën die onder meer Apple en Samsung dit jaar op de markt zullen brengen. Die trend zal volgens de onderzoekers immers snel door rivalen worden opgepikt. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar Chinese fabrikanten zoals Oppo, Vivo, Xiaomi, OnePlus of Huawei, die van goedkopere toepassingen gebruik zullen maken om een deel van de markt voor zich op te eisen.

“Apple zette met de introductie van vingerscans vijf jaar geleden een trend in de mobiele technologie,” stippen de onderzoekers aan. “Over heel de wereld volgden concurrenten het voorbeeld van het Amerikaanse concern en integreerden vingerafdruk-sensoren in hun eigen apparaten. Die adoptie gebeurde zo massaal dat een beveiliging met vingerafdrukken op dit ogenblik een norm is geworden. Zelfs op de markt van de budget-telefoons wordt van de technologie gebruik gemaakt. Verwacht wordt dat dit jaar meer dan één miljard smartphones met vingerafdruk-technologie op de markt zullen worden gebracht.”

Een gelijkaardig fenomeen mag volgens Counterpoint Research ook worden verwacht met de gezichtsherkenning die Apple in zijn apparaten aanbiedt. “Rivalen zullen onvermijdelijk het voorbeeld van Apple willen volgen,” merken de onderzoekers op. “Er kan dan ook verwacht worden dat gezichtsherkenning op termijn de belangrijkste standaard zal worden voor de beveiliging van smartphones. Toepassingen met vingerscans zullen dan ook geleidelijk aan uit de markt verdwijnen. Tegen het einde van dit decennium zullen wereldwijd jaarlijks wellicht al meer dan één miljard smartphones met gezichtsherkenning worden verkocht.

Lees Verder

15:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezichtsherkenning |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De voorbije vier jaar zijn in China 21,6 miljoen bedrijven opgericht. Dat is te danken aan de initiatieven van de overheid, die het ondernemerschap en innovatie heeft aangemoedigd om groei te realiseren. Dat heeft het Chinese persbureau Xinhua gemeld. China lanceerde vier jaar geleden een nieuw programma om het ondernemerschap te promoten. Sindsdien werden volgens Xinhua onder meer uim 4.200 technologiebedrijven opgericht. Deze ondernemingen haalden een bedrag van meer dan 5,5 miljard yuan of 870 miljoen dollar op. De strategie heeft volgens Xinhua het land ook geholpen de transformatie van een traditionele economie naar een hoogtechnologische omgeving te realiseren.

Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos werkt aan een beschermingsconstructie om een overname door een andere partij, zoals recent ook het geval was met Ablynx, te vermijden. Dat heeft Onno van de Stolpe, topman van Galapagos, gezegd. De verdedigingsmuur moet dienen om het biotechbedrijf te beschermen tegen een overnamebod van onder meer het Amerikaanse farmaconcern Gilead, dat al een belang van 13 procent in Galapagos heeft opgebouwd. Van de Stolpe gaf aan op zoek te gaan naar een tweede farmabedrijf dat bereid is om een belang van minstens 10 procent in Galapagos te nemen. Met een tweede grote aandeelhouder wordt een overname veel moeilijker.

De Verenigde Staten willen de financiering van het International Space Station (ISS) stopzetten. Dat is volgens de Amerikaanse krant Washington Post gebleken uit een document van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa). Over zes jaar zou de Amerikaanse overheid de financiering van het ruimtestation afbreken. Daarna zou de verdere werking door privé bedrijven moeten worden overgenomen. Critici wijzen er echter op dat het ruimtestation een internationaal initiatief is en dat de Verenigde Staten niet unilateraal tot een privatisering kunnen overgaan. De Verenigde Staten zouden al 100 miljard dollar hebben uitgegeven aan de bouw en de uitbating van het station.

De Duitse sportartikelenfabrikant Puma heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 4,1 miljard euro. Dat betekende een stijging met 14 procent tegenover het jaar voordien. De winst steeg van 62,4 miljoen euro naar 135,8 miljoen euro. Het is de eerste keer dat Puma een omzet van meer dan 4 miljard euro kon realiseren. Björn Gulden, chief executive van het Duitse bedrijf, maakte dan ook gewag van een sterk jaar. Gulden reageerde ook positief op het initiatief van hoofdaandeelhouder Kering om zijn belang in Puma af te bouwen. Daardoor kan Puma werken met 55 procent vrij verhandelbare aandelen. Investeerders Kering hebben respectievelijk een belang van 16 procent en 29 procent.

De Amerikaanse farmagroep Perrigo heeft een schadeclaim van 1,9 miljard euro ingediend tegen Marc Coucke en investeerder Waterland. De klacht zegt dat Coucke en Waterland misleidende cijfers gebruikten om het farmabedrijf Omega Pharma tegen een hogere prijs aan Perrigo te kunnen verkopen. Een uitspraak wordt pas over vier jaar verwacht. Marc Coucke zegt echter alle vertrouwen te hebben in de uitkomst van het geding. Hij maakt wel gewag van Amerikaanse toestanden, waar blijkbaar iedereen zware financiële claims kan indienen. Coucke heeft zelf ook een tegenclaim tegen Perrigo ingediend. De Amerikaanse groep zou bij de overname niet te goeder trouw hebben gehandeld.

Het Zwitserse luxemerk Bally is door JAB Holding verkocht aan de Chinese textielfabrikant Shandong Ruyi Group. Dat heeft JAB Holding bekendgemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Shandong Ruyi is al eigenaar van merken zoals Sandro, Maje en Claudie Pierlot. Een zestal maanden geleden raakte bekend dat Bally door JAB Holding in de etalage werd geplaatst. Midden vorig jaar had JAB Holding ook al het schoenenmerk Jimmy Choo verkocht. JAB Holding behoudt wel een minderheidsbelang in Bally, dat in het midden van de negentiende eeuw van start ging met de productie van schoenen. Inmiddels fabriceert Bally ook handtassen, kleding en lederen accessoires.

De Nederlandse brouwer Heineken heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 21,9 miljard euro. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst nam met 9,3 procent toe tot ruim 2,2 miljard euro. De Nederlandse groep profiteerde van een aantal overnames, maar kon ook op eigen kracht een groei melden. De bierproductie steeg met 3 procent. De sterkste groei werd opgetekend in Azië, waar de verkoop met bijna 9 procent toenam. Ook op het Amerikaanse continent kon een groei met ruim 3 procent worden gemeld. Hoofdmerk Heineken liet het voorbije jaar een volumegroei met 4,6 procent optekenen, onder meer dankzij zijn alcoholvrije pils.

Eric Schneiderman, de procureur-generaal van de staat New York, heeft wegens seksueel wangedrag een klacht ingediend tegen de filmstudio Weinstein Company. Schneiderman voert al vier maanden onderzoek naar het bedrijf, maar heeft door de aangekondigde verkoop van Weinstein beslist een juridische procedure op te starten. Een groep investeerders rond Maria Contreras-Sweet zou de studio willen overnemen.  Volgens Schneiderman hebben de bedrijfsleiding en bestuursraad de werknemers niet beschermd tegen het gedrag van Harvey Weinstein, voormalig chief executive van de studio. Mensenrechten, burgerrechten en arbeidsrechten zouden zijn geschonden. Harvey Weinstein werd in oktober ontslagen.

Lotus Bakeries heeft tijdens de eerste helft van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 258,9 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Op vergelijkbare basis zou echter een groei met 3 procent zijn gerealiseerd. Lotus zegt dat de omzetgroei vooral werd gedragen door de interesse bij het publiek voor natuurlijke snacks. Ook worden sterkere prestaties gemeld van Lotus Wafels, terwijl de internationalisatie van Lotus Biscoff werd verdergezet. De nettowinst steeg met 3,3 procent tot 31,9 miljoen euro. Het resultaat werd gedrukt door reorganisatiekosten voor de ontbijtfabriek in het Nederlandse Sintjohannesga, waar 35 banen werden geschrapt.

De Amerikaanse autobouwer Ford gaat de productie van sportieve terreinwagens verder opvoeren. Daarvoor wordt 25 miljoen dollar geïnvesteerd in een fabriek van het concern in Kentucky. Door de kapitaalinjectie moet dochtermerk de productie van zijn modellen Navigator en Expedition met 25 procent kunnen opvoeren. In Kentucky wordt ook het model Super Duty van Ford geassembleerd. De inkomsten die met de modellen worden gemaakt, zullen volgens insiders worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van zelfrijdende elektrische wagens. Daarmee moet een inhaalbeweging kunnen worden gemaakt tegenover sectorgenoten zoals General Motors en Tesla.

Het chipconcern Broadcom heeft met een groep kredietverstrekkers een akkoord gesloten om meer dan 100 miljard dollar te kunnen beschikken voor de geplande overname van sectorgenoot Qualcomm. Het merendeel van de operatie zou worden gedragen door een groep van twaalf banken, waaronder Bank of America, Citigroup en JPMorgan Chase. Ook zouden middelen worden opgehaald bij investeerders Silver Lake, Kohlberg Kravis Roberts (KKR) en CVC Capital. Daarmee laat Broadcom de grootste zakelijke lening uit de geschiedenis optekenen. Broadcom wil in totaal 121 miljard dollar betalen om Qualcomm te kunnen overnemen. Het bod werd door Qualcomm voorlopig wel afgewezen.

Restaurant Brands International heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van bijna 4,6 miljard dollar, tegenover 4,1 miljard dollar inkomsten het jaar voordien. De nettowinst steeg van 346 miljoen dollar naar 626 miljoen dollar. De groep kon vooral profiteren van de goede prestaties met Burgeer King, het belangrijkste merk uit zijn portfolio, waar de omzet van de bestaande vestigingen met ruim 3 procent steeg. Daarnaast kon echter ook voordeel gehaald worden uit een aantal eenmalige baten. Onder meer wordt verwezen naar de positieve impact van fiscale hervormingen in de Verenigde Staten. Restaurant Brands heeft ook de merken Tim Hortons en Popeyes Louisiana Kitchen.

In Groot-Brittannië heeft het Serious Fraud Office (SFO) tegen de bank Barclays een onderzoek wegens fraude opgestart. Dat heeft het fraudebureau tegenover de bank gemeld. Reden is een investeringsronde tien jaar geleden, waarbij Barclays beroep deed op nieuwe geldschieters uit het Midden-Oosten. Onder meer werden transacties gemeld met het staatsinvesteringsfonds van Qatar. Dankzij de middelen uit het Midden-Oosten moest Barclays tijdens de kredietcrisis toch geen beroep te doen op staatssteun.  Onder meer wordt gewag gemaakt van verborgen afspraken en onderhandse betalingen. Barclays heeft gezegd zich tegen de aanklachten te zullen verweren.

Het Belgische biotechbedrijf Asit Biotech heeft vorig jaar 590.000 euro bedrijfsopbrengsten geboekt, tegenover 1,7 miljoen euro het jaar voordien. Het bedrijf leed een nettoverlies van 12 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van 12,3 miljoen euro het jaar voordien. Thierry Legon, chief executive van Asit Biotech, zegt dat de onderneming een belangrijk jaar achter de rug heeft. Er werd 10,9 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, tegenover 12,1 miljoen euro het jaar voordien. Er wordt nog opgemerkt dat de klinische programma's en onderzoek en ontwikkeling volgens schema verlopen. Dit jaar worden een aantal mijlpalen in de ontwikkeling in het vooruitzicht gesteld.

Het Amerikaanse defensieconcern General Dynamics neemt het informaticabedrijf CSRA Inc over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 9,6 miljard dollar. Dat heeft General Dynamics bekendgemaakt. Dankzij de transactie hoopt General Dynamics zijn activiteiten op informatica-gebied te kunnen versterken. CSRA Inc is een belangrijk leverancier van informatica-diensten voor de Amerikaanse overheid, onder meer op het gebied van cyberveiligheid en dataverwerking. Ook grote ondernemingen zoals Microsoft en Salesforce werken met CSRA Inc samen. Het bedrijf realiseert een jaaromzet van 5 miljard dollar. De onderneming telt meer dan achttienduizend werknemers.

08:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-02-18

Goede chatbot-beleving wordt door consument beloond

Een goede chatbot-strategie wordt door consumenten gewaardeerd en beloond. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf PointSource. De onderzoekers stelden vast dat 34 procent van de respondenten erkent bij een zoektocht naar basisinformatie, zoals gegevens over een product, een voorkeur te hebben voor een chatbot boven een menselijke gesprekspartner. Dat geldt ook voor respondenten die willen weten of een product nog in voorraad is (38 procent), op zoek zijn naar kortingen (36 procent) en leveringsinformatie (36 procent). Tevens bleek dat 39 procent liefst op een chatbot beroep zou willen doen bij de opvolging van het ordertraject.

“Wanneer er echter problemen moeten worden opgelost, willen de consumenten toch liefst op een menselijke gesprekspartner beroep kunnen doen,” stippen de onderzoekers aan. “Wanneer het karakter van de interactie complexer wordt en de inzet groter wordt, verliest de assistentie van een chatbot snel aan populariteit.” Daarbij werd vastgesteld dat 80 procent van de respondenten bij de oplossing van problemen na de aankoop met een menselijke gesprekspartner willen kunnen overleggen. Ook bij aankopen in de winkel zegt 71 procent op een menselijke medewerkers beroep te willen kunnen doen.

Er wordt wel op gewezen dat een goede chatbot-beleving door de consument wordt beloond. Er werd immers vastgesteld dat 49 procent van de ondervraagden te kennen geeft vaker bij het bedrijf te willen winkelen. Daarnaast zegt 34 procent meer te willen kopen, terwijl 38 procent zijn ervaring met familie en vrienden wil delen. De onderzoekers stelden tegelijkertijd vast dat de meeste consumenten al een interactie hebben gehad met chatbots die met artificiële intelligentie zijn gevoed, maar daarvan meestal niet op de hoogte zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat een groot deel van de consumenten nog steeds geen degelijk inzicht in de ervaringen die artificiële intelligentie kan bieden.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chatbot |  Facebook |