12-02-18

Cruises kunnen met hoge tevredenheidsscore uitpakken

Het vertrouwen in cruises blijft bijzonder hoog. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform InsureMyTrip, gespecialiseerd in reisverzekeringen, bij nagenoeg drieëntwintighonderd toeristen in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat een grote meerderheid van de ondervraagden tijdens een cruise met minstens één probleem geconfronteerd is geworden. Opgemerkt wordt ook dat 38 procent van de ondervraagden zegt dat het traject van de cruise onderweg werd bijgestuurd. Desondanks wordt een sterke tevredenheid gemeld, want 61 procent van de ondervraagden gaf aan dat de reis altijd aan hun verwachtingen heeft voldaan.

De onderzoekers stelden vast dat 52 procent van de reizigers zich tijdens de cruise vooral bezorgd maakt over gezondheidsproblemen bij zichzelf of een familielid. Dat betekent een stijging met 3 procentpunt tegenover vorig jaar. Daarnaast zegt 29 procent zich vooral over ongunstige weersomstandigheden bezorgd te maken. Er werd ook vastgesteld dat 24 procent tijdens een reis met zeeziekte of andere maagproblemen werd geconfronteerd. Verder bleek dat 60 procent zich bij de keuze van een cruise in eerste instantie door het traject en de bestemming laat leiden. Daarnaast wordt gewezen op reputatie en besprekingen (17 procent), maar ook wordt vaak gewag gemaakt van prijs (14 procent).

Verder wordt opgemerkt dat 81 procent van de ondervraagden aan een riviercruise heeft deelgenomen of plannen voor een dergelijke reis heeft. Tevens bleek dat Europa en de Caraïben voor Amerikaanse toeristen de favoriete cruisebestemmingen zijn. Europa staat met een score van 35,4 procent op een eerste plaats, gevolgd door de Caraïben (33,9 procent) en Alaska (12,4 procent). De onderzoekers kwamen tenslotte tot de vaststelling dat 24 procent van de deelnemers aan een cruise een verzekeringsclaim heeft ingediend. Een meerderheid van die claims had betrekking op gezondheidsproblemen.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cruise, toerisme |  Facebook |

Nostalgie kan buffer vormen tegen negatieve gevoelens

Nostalgie kan een buffer zijn tegen negatieve gevoelens. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Köln, de University of Kansas en de University of Arizona bij een duizendtal inwoners van de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat personen met een hoog nostalgie-gehalte ook minder collectieve schuld voelden over mistoestanden uit het verleden. Respondenten die Amerika ophemelen, bleken bij herinneringen aan Amerikaans wangedrag in het verleden, spontaan een gevoel van collectieve nostalgie op te roepen. Nostalgie kan dan ook als een buffer tegen slechte gevoelens worden bestempeld en als middel om het gemeenschapsgevoel te promoten.

“De campagneslogan ‘Make America Great Again’ van de Amerikaanse president Donald Trump kwam goed overeen met de gevoelens van veel Amerikanen,” zegt onderzoeksleider Matthew Baldwin, professor psychologie aan de Universität Köln. “Begrippen van Amerikaanse grootsheid en morele superioriteit hebben een lange traditie en zijn diep verankerd in de cultuur van het land. Dergelijke ideeën worden vaak geprojecteerd in een ingebeeld gouden verleden. Maar men kan zich afvragen hoe deze collectieve nostalgie verzoend kan worden met de vele historische misstanden die het land heeft begaan. Amerikaanse collectieve nostalgie kan gevoelens van collectieve schuld verlichten.”

“Mensen die de neiging vertonen m de Verenigde Staten te verheerlijken en als het beste en meest morele land ter wereld te beschouwen, zijn ook bijzonder nostalgisch over het Amerikaanse verleden,” aldus nog professor Baldwin. “Personen die het verleden van het land verheerlijken, hebben eveneens de neiging om de Verenigde Staten als moreel superieur uit te beelden en zijn wantoestanden uit het verleden grotendeels te bagatelliseren. Dit fenomeen kan mogelijke schuldgevoelens over problemen zoals de Japanse interneringskampen tijdens de tweede wereldoorlog helpen verlichten."

“Misschien leidt nostalgie mensen ertoe dat slechte acties te legitimeren als een gerechtigde daad,” aldus nog nog de onderzoekers. “Mogelijk maakt het hen ook mogelijk om negatieve elementen uit te sluiten uit de identiteit die de Verenigde Staten voor hen heeft.” Baldwin zegt nog verder te willen onderzoeken of nostalgie een algemeen effect heeft om aan ongunstige concepten toch een positief uiterlijk te geven. Hij benadrukt dat nostalgie aan negatieve sociale acties toch een positieve wending te geven. Terwijl nostalgie door het individu kan worden gekoesterd, zou het volgens de onderzoekers tevens een omgekeerd effect kunnen hebben op het welzijn van de maatschappij.

Lees Verder

17:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nostalgie |  Facebook |

Amerikanen sceptisch over doorbraak cashloze maatschappij

Een cashloze maatschappij lijkt nog niet overal een evidentie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan duizend consumenten in Denemarken, Zweden, Duitsland, Groot-Brittannië, China, Indonesië en de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat in Zweden en Denemarken nog slechts 6 procent tot 7 procent van de ondervraagden te kennen geeft dagelijks met cash geld te werken. In andere landen blijkt cash geld echter nog veel een dagelijks betaalmiddel. In de Verenigde Staten werd een score van 20 procent opgetekend, maar in Groot-Brittannië en China is nog sprake van respectievelijk 26 procent en 34 procent. In Indonesië loopt het cijfer zelfs op tot 80 procent.

De onderzoekers stelden vast dat in Denemarken en Zweden ongeveer 60 procent van de ondervraagden bij een aankoop in de fysieke winkel nog steeds met cash geld betaalt. In Indonesië loopt dat aandeel echter op tot 92 procent. De studie toonde verder aan dat in de Verenigde Staten het meest gebruik gemaakt wordt van kredietkaarten. Vastgesteld werd dat 86 procent van de Amerikanen toegeeft zijn aankopen in de fysieke winkel meestal met kredietkaarten te betalen. Ook in Groot-Brittannië en Zweden worden nog scores van respectievelijk 79 procent en 76 procent opgetekend. In Duitsland en Indonesië valt dat cijfer echter terug tot respectievelijk 48 procent en 42 procent.

Opmerkelijk is ook nog dat in de Verenigde Staten slechts 5 procent van de consumenten gebruik maken van contactloze betalingen met kredietkaarten. Dat is opmerkelijk minder dan in een aantal andere landen. Contactloze betalingen genieten de grootste populariteit in Groot-Brittannië (24 procent), gevolgd door Denemarken (20 procent), Duitsland (14 procent) en Zweden (12 procent). Opvallend is echter ook dat in Indonesië 80 procent van de ondervraagden van mening is dat het land ooit een cashloze maatschappij zal worden. Dat is de hoogste score van het onderzoek. Helemaal aan het andere einde van het spectrum staan de Verenigde Staten met een score van amper 46 procent.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: betalingen |  Facebook |

Vragen rond promotie voor alcoholarme dranken

Wijnen en bieren met een lager alcoholgehalte worden niet in de markt gezet als alternatief voor sterkere producten. Deze marketing vormt dan ook mogelijk geen promotie voor een gezonder drinkgedrag. Dat zegt onderzoek door wetenschappers van de University of Cambridge op basis van marketingberichten op de websites van de vier grootste supermarktketens in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat wijn met een lager alcoholgehalte vooral werd gepromoot als een drank die voor elke gelegenheid en elke dag was geschikt. Bier met een lager alcoholgehalte werd vooral geadverteerd als aanvulling op bijzondere aangelegenheden, zoals sportevenementen, bij het normale verbruik van sterkere alternatieven.

Marketing voor wijnen en bieren met lagere alcoholgehaltes bleek volgens de onderzoekers ook vaker in verband te worden gebracht met concepten zoals gezondheid, gewichtscontrole en gezonde voedingsproducten, zoals fruit. “Dranken met een lagere sterkte zullen het totale alcoholconsumptie alleen verminderen wanneer ze in de plaats komen van alternatieven met hogere alcoholvolumes,” zegt onderzoeksleider Milica Vasiljevic, docente toegepaste psychologie aan de University of Cambridge. “Wanneer ze daarentegen als aanvulling worden gepromoot, zullen de totale consumptie daarentegen verhogen.”

“Het onderzoek suggereert dat deze producten mogelijk vooral op de markt worden gebracht om frisdranken te vervangen,” zegt Milica Vasiljevic nog. “Het feit dat wijnen en bieren met een lager alcoholgehalte als een gezonder alternatief worden gepromoot en voor alle gelegenheden worden aangeraden, zou uiteindelijk de totale alcoholconsumptie kunnen doen toenemen. Maatregelen die op het eerste gezicht bedoeld zijn om de volksgezondheid te verbeteren, kunnen op die manier in werkelijk leiden tot een grotere omzet van de drankenindustrie. Tegelijkertijd wordt ook de gezondheid van de bevolking verder onder druk gezet.”

De onderzoekers zeggen in de marketing nergens te hebben teruggevonden dat aan de consument de raad wordt gegeven om minder alcohol te drinken. Evenmin werd gewag gemaakt van de mogelijke schadelijke gevolgen van het gebruik van alcohol.

Lees Verder

15:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

Ook vijftigplussers vinden zich digitaal voldoende onderlegd

Hoewel de digitale wereld vooral door jongere generaties opgeëist lijkt te worden, zijn ook vijftigplussers ervan overtuigd op een voldoende sterke technologische vaardigheid te kunnen terugvallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Adobe bij duizend consumenten in de Verenigde Staten. Uit de studie bleek immers dat 62 procent van de vijftigplussers zichzelf een voldoende technologische vaardigheid toekent. In de leeftijdsgroep tussen vijftig en vierenzestig loopt dat cijfer zelfs nog op tot 66 procent, maar vanaf vijfenzestig jaar volgt een terugval tot 58 procent. Minder dan vier op tien vijftigplussers erkent digitaal onvoldoende kennis te bezitten.

Wel stelden de onderzoekers vast dat de meeste vijftigplussers voor zichzelf een matige digitale kennis opeisen. “De meeste vijftigplussers voelen zich weliswaar comfortabel in de digitale wereld, maar beseffen dat ze niet het maximum halen uit de mogelijkheden die de technologie heeft te bieden,” aldus Adobe. “Hoewel babyboomers een zekere graad van vertrouwen hebben in hun digitale vaardigheden, kan er toch een duidelijke achterstand worden opgetekend tegenover de jongere generaties. In de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en negenenveertig jaar zegt amper 14 procent digitaal onvoldoende onderlegd te zijn.”

Opmerkelijk is ook dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar 20 procent van mening is digitaal onvoldoende kennis te hebben. Dat aandeel ligt hoger dan bij Generation X en de oudere millennials. “Wellicht kunnen deze jongeren in werkelijkheid wel op een grote technologische vaardigheid rekenen, maar beseft deze groep ook dat er nog altijd veel meer kennis kan worden verworven,” benadrukken de onderzoekers. Verder wordt aangevoerd dat de digitale vaardigheden van de oudere bevolkingsgroepen belangrijke implicaties kan hebben voor de gezondheidszorg. Vastgesteld werd dat 57 procent van de vijftigplussers online gezondheidsinformatie opzoekt.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

Europa weer populairder bij Amerikaanse toerist

Europa geniet opnieuw een toenemend interesse van toeristen uit de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een onderzoek het reisplatform Travelzoo. Opgemerkt wordt bekommernissen over veiligheid in Europa de voorbije jaren vele Amerikaanse consumenten de voorbije jaren heeft aangezet een andere vakantiebestemming te kiezen, maar die problemen blijken steeds minder zwaar door te wegen. Vastgesteld werd dat zorgen over veiligheid bij de Amerikaanse reiziger het voorbije jaar met bijna 20 procent is afgenomen. Bovendien bleek dat meer dan 20 procent van de ondervraagden toeristen te kennen gaf zich helemaal geen bekommernis over veiligheid te maken.

“Uit het onderzoek blijkt dat Europa voor Amerikaanse reizigers opnieuw een topbestemming is geworden,” aldus Travelzoo. “Italië, Ierland, Frankrijk, IJsland en Groot-Brittannië staan dan ook in de top tien van de meest populaire reisbestemmingen van de Amerikaanse toerist.” De grootste vooruitgang werd opgetekend door Groot-Brittannië, dat van een tiende naar een vijfde plaats steeg. Ook Frankrijk steeg in de rangschikking van een negende naar een achtste plaats. IJsland maakte het voorbije jaar zijn debuut in de top tien. Alleen de Caraïben genieten bij de Amerikaanse toerist nog meer interesse dan Europa. Mexico viel van een achtste naar een tiende plaats terug.

“Ook uit de online activiteit kan een duidelijk toegenomen interesse voor Europese bestemmingen worden opgetekend,” betoogt Travelzoo nog. “In de zoekmachines stegen de vragen naar informatie over Frankrijk en Italië met meer dan 50 procent.” Uit het onderzoek bleek verder nog dat 56 procent meer reizigers plannen hadden om dit jaar minstens twee internationale vakantiereizen te boeken. Bovendien waren twee op drie respondenten van plan om dit jaar een reis de ondernemen die al lang op hun wenslijst stond. Er wordt nog op gewezen dat budgetvliegers zoals Wow Air en Norwegian een reis naar Europa voor Amerikaanse toeristen gevoelig goedkoper hebben gemaakt.

Lees Verder

14:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

In Dubai heeft het Gevora Hotel zijn deuren geopend. Het complex is het grootste hotel van de wereld. Het Gevora Hotel reikt tot een hoogte van 356 meter en telt 75 verdiepingen. Het vorige record staat op het JW Marriott Marquis, dat eveneens in Dubai is gesitueerd en een hoogte van 355 meter telt. Het Gevora Hotel is gelegen langs de Sheikh Zayed Road en bevindt zich in het Trade Centre van de stad. Het hotel heeft 528 kamers en suites en omvat ook vier restaurants. De oppervlakte van de kamers varieert tussen 46 vierkante meter en 85 vierkante meter. Met de Burj Khalifa, die tot 828 meter reikt, heeft Dubai ook nog altijd het hoogste gebouw van de hele wereld.

De Duitse autogroep Volkswagen wil zich volop focussen op de ontwikkeling van elektrische wagens. Dat heeft het concern tijdens het Autosalon van Frankfurt duidelijk gemaakt. Tegen het einde van dit decennium wil Volkswagen minstens twintig nieuwe elektrische of hybride types op de markt brengen. Die portfolio zal ook de Porsche Mission E en de Audi E-tron Quattro omvatten. Met deze twee modellen wil Volkswagen volgens analisten duidelijk de concurrentie aangaan met de Amerikaanse autobouwer Tesla. Martin Winterkorn, topman van Volkswagen, noemde de twee modellen een kwantumsprong in de economie. Consumenten verwachten volgens hem nieuwe antwoorden en nieuwe oplossingen.

De Deense brouwer Carlsberg heeft heeft tijdens het voorbije jaar een omzet van 61,8 miljard kroon of 8,30 miljard euro gerealiseerd. Dat betekende een lichte daling tegenover het jaar voordien, toen 62,61 miljard kroon inkomsten werden geboekt. De nettowinst viel van 4,49 miljard kroon naar 1,26 miljard kroon terug. Dat winst werd gedrukt door een afschrijving van 4,8 miljard kroon op het Russische biermerk Baltika. De totale bierproductie van Carlsberg nam het voorbije jaar met 2 procent af tot 112,4 miljoen hectoliter. Die achteruitgang moet volgens Carlsberg vooral worden toegeschreven aan Rusland, waar het sinds vorig jaar verboden is om bier in groot formaat plastic flessen te verkopen.

De Britse supermarktketen Tesco wil een eigen discount-formule lanceren. Daarmee hoopt de groep de opgang van de Duitse budgetwinkels Aldi en Lidl op de Britse markt te kunnen afremmen. Dat heeft de Britse krant Sunday Times gemeld. De nieuwe formule van Tesco zou weliswaar een minder gevarieerde portfolio aanbieden dan zijn bestaande winkels, maar zou zich anderzijds wel in het prijssegment van de Duitse discounters situeren. Aldi en Lidl hebben het voorbije jaar een bijzonder sterke omzetgroei kunnen realiseren. Daarbij wordt gewag gemaakt van groeicijfers die bijna 20 procent bedragen. De Britse ketens kenden tegelijkertijd een gemiddelde groei met 1,6 procent.

Het Britse industrieconcern GKN Group zal wellicht overgaan tot een verkoop van zijn divisie die metaallegeringen in poedervorm produceert. Die transactie zou het concern een bedrag van 2 miljard pond kunnen opleveren. Dat heeft de Britse krant Sunday Times gemeld. Opgemerkt wordt dat de opbrengsten van de verkoop gebruikt zouden kunnen worden om aan de aandeelhouders een bijzonder dividend uit te keren. Op die manier wil het industrieconcern de eigen aandeelhouders tevreden te stellen, zodat een overnamebod van investeerder Melrose kan worden afgewezen. Melrose had vorige maand voor GKN Group, moederbedrijf van onder meer Fokker, een bod van 7,4 miljard pond gedaan.

Italië zal dit jaar wellicht een economische groei met 1,5 procent kennen. Daarmee bevestigt het land de groei die ook vorig jaar al werd opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van Banca d’Italia, de Italiaanse centrale bank. Ook de volgende twee jaar zal de Italiaanse economische groei volgens Italiaanse bankautoriteit een groei met meer dan 1 procent laten optekenen. Eerder was voor dit jaar nog een groei met 1,4 procent vooropgesteld, terwijl volgend jaar een verdere stijging met 1,2 procent was verwacht. De cijfers tonen volgens Ignazio Visco, president van de Banca d’Italia, dat het Italiaanse monetaire beleid werkt en de consumptie en investeringen ondersteunt.

Het Finse mediabedrijf Sanoma heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van bijna 1,33 miljard euro, tegenover ruim 1,32 miljard euro inkomsten het jaar voordien. De operationele winst liep met 20,7 procent op tot 180,6 miljoen euro. Het concern schrijft zijn winstgroei vooral toe aan kostenbesparingen. Daarbij werd gewezen op onder meer de verkoop van een aantal activa in Nederland. Tegelijkertijd wordt gewag gemaakt van procesverbeteringen. Onder meer spreekt Sanoma over een efficiëntere manier van krantendistributie in Finland. Dat streven naar een grotere efficiëntie zal volgens het bedrijf voorlopig echter geen grote veranderingen in het personeelsbestand tot gevolg hebben.

De Brusselse economie heeft een duidelijke druk ervaren van de terroristische aanslagen die bijna twee jaar geleden op de Belgische hoofdstad werden gepleegd. De economie kende dat jaar in Brussel een minder snelle groei dan in Vlaanderen en Wallonië. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België. Opgemerkt wordt dat België twee jaar geleden een economische groei met 1,2 procent liet optekenen. In Wallonië liep die groei echter op tot 1,7 procent, tegenover 1,2 procent in Vlaanderen. In Brussel bleef de groei echter beperkt tot 0,9 procent. Er wordt nog opgemerkt dat de bankensector ervoor zorgde dat Brussel twee jaar geleden uiteindelijk niet met een economische recessie werd geconfronteerd.

De Franse bank Société Générale (SocGen) heeft tijdens het vierde kwartaal een omzet gerealiseerd van 6,22 miljard euro. Dat betekende een stijging met 0,8 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst viel echter van 390 miljoen euro naar 69 miljoen euro terug. Die inkrimping moet volgens de Franse financiële groep worden toegeschreven aan een aantal eenmalige lasten, waaronder reorganisatiekosten en een zwaardere heffing door de recente Amerikaanse belastinghervormingen. Anderzijds wijst SocGen erop dat de handelsactiviteiten van de bank goede resultaten hebben laten optekenen. Onder meer werden meer inkomsten gehaald uit de aandelenhandel.

De Europese vliegtuigconstructeur Airbus heeft de leveringen van het type A320neo moeten onderbreken nadat er problemen waren gebleken met motoren van leverancier Pratt & Whitney. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. Airbus had eerder al gewag gemaakt van problemen met recent geleverde motoren van Pratt & Whitney. De getroffen maatschappijen zouden door de motorenfabrikant op de hoogte zijn gebracht. Geraamd wordt dat vijftien tot twintig vliegtuigen tijdelijk aan de grond gehouden dienden te blijven omdat de toestellen minstens twee motoren hadden die mogelijk met problemen zouden kunnen zijn geconfronteerd.

De sterke koersdalingen die de beurzen de voorbije week hebben laten optekenen, vormen geen reden tot bezorgdheid. Men kan immers nog altijd een sterke economische groei melden. Wel blijven hervormingen noodzakelijk om toekomstige crises af te wenden. Dat heeft Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), tijdens het Arab Fiscal Forum in Dubai gezegd. Lagarde beklemtoonde dat een marktcorrectie al langere tijd werd verwacht. De huidige toestand van de wereldeconomie leidt volgens de directeur tot een relatief optimisme. Lagarde verwacht dat de wereldeconomie dit jaar een groei met 3,9 procent zal boeken. Volgend jaar wordt eenzelfde groei verwacht.

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall heeft het voorbije jaar een omzet van 135,3 miljard kroon of 13,7 miljard euro gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het energieconcern boekte een winst van 9,57 miljoen kroon, tegenover een verlies van 2,17 miljard kroon het jaar voordien. Daarmee kon Vattenfall voor de eerste keer in vijf jaar opnieuw een winst melden. Het Zweedse concern verwijst daarbij naar de oplevering van het offshore windpark Sandbank en het onshore windpark Pen y Cymoedd. Daarnaast wordt gewag gemaakt van een omzet van de krachtcentrale Klingenberg in Berlijn, die vorig jaar van bruinkool op aardgas overschakelde.

De Amerikaanse en Britse autoriteiten staan dichtbij een akkoord over een sanctie die Royal Bank of Scotland (RBS) zal moeten worden opgelegd voor de problemen met rommelkredieten die tien jaar geleden de aanzet vormden voor de financiële crisis. Dat heeft de Britse zender Sky News gezegd. Gewag wordt gemaakt van een boete van mogelijk 7 miljard dollar. Dat bedrag ligt gevoelig hoger dan de reserve die de Britse bank voor de sanctie heeft voorzien. De bank had een portfolio uitgebouwd met effecten die gedekt waren door woninghypotheken. Omdat die leningen zonder voldoende reserves waren toegekend, volgde een reeks wanbetalingen die uiteindelijk de hele economie in een crisis sleurden.

De Duitse financiële groep Commerzbank heeft tijdens het vierde kwartaal vorig jaar 2,2 miljard euro inkomsten geboekt, tegenover 2,4 miljard euro baten tijdens dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst viel van 182 miljoen terug tot 90 miljoen euro. Commerzbank maakt een belangrijke herstructurering door. Bijna anderhalf jaar geleden presenteerde Commerzbank een nieuwe strategie. Voor dit jaar wordt opnieuw een groei in het vooruitzicht gesteld. De instelling wil dit jaar ook opnieuw een dividend uitkeren. In totaal werden tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar 52.000 nieuwe klanten aangetrokken. Dat is wel de traagste groei sinds de introductie van de nieuwe strategie.

In de Verenigde Staten is John Perry Barlow, oprichter van de Electronic Frontier Foundation (EFF), na een aanslepende ziekte overleven. Barlow (70) moet volgens de organisatie als één van de grondleggers van het internet worden bestempeld. Barlow lanceerde ook de naam van cyberspace als omschrijving voor de online gemeenschap. Al meer dan twintig jaar geleden schreef Barlow ook een onafhankelijkheidsverklaring van de cyberspace, waarin hij de overheden opriep om zich niet met het internet te bemoeien. Barlow manifesteerde zich als een verdediger van de digitale rechten. Hij was daarnaast ook tekschrijver voor de legendarische Amerikaanse rockgroep Grateful Dead.

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |