10-03-18

Europese hotelindustrie heeft recordjaar achter de rug

De Europese hotelindustrie heeft het voorbije jaar een absolute recordprestatie laten optekenen. Maar ook dit jaar mag een verdere groei worden verwacht. Dat is de conclusie van een rapport van consulent STR Global. Onder meer kon worden vastgesteld dat de sector het voorbije jaar kon rekenen op een gemiddelde dagopbrengst van 79,46 euro per beschikbare kamer. Dat betekende een stijging met 5,6 procent tegenover het jaar voordien. Het gemiddelde dagtarief steeg met 3,1 procent tot 110,51 euro. De bezettingsgraad liep met 2,4 procent op tot 71,9 procent. Bij al deze parameters kon volgens STR Global het voorbije jaar een nieuw recordcijfer worden gemeld.

“De Europese hotelmarkten hebben de voorbije jaren van een brede reeks gunstige factoren kunnen genieten,” zegt Robin Rossmann, managing director van STR Global. “Weliswaar kon over de hele wereld het voorbije jaar een vooruitgang worden opgetekend, maar nergens kon een sterkere groei worden geregistreerd dan in Europa. De regio heeft zowel in het toerisme als de zakenreizen een substantiële stijging laten optekenen. Bovendien toonde de sector zich ook onder een aantal terroristische aanslagen bijzonder veerkrachtig. Daarbij kon worden vastgesteld dat de herstelperiodes na een aanslag steeds korter werden.”

Rossmann wijst er ook dat de bezettingsgraad bijna 10 procent hoger lag dan de vorige piekperiode tien jaar geleden, aan de vooravond van de wereldwijde financiële crisis. De regio heeft volgens hem wel kunnen profiteren van de beperkte aangroei in het aanbod die moest worden vastgesteld. Op die manier kon immers een sterkere bezettingsgraad van de bestaande hotels worden gegarandeerd. Wel wordt gewaarschuwd dat de brexit uiteindelijk een negatieve impact kan hebben op de Londense hotelsector. In eerste instantie kon worden geprofiteerd van het zwakkere Britse pond, maar door het herstel van de Brits munt tegenover de Amerikaanse dollar werd de jongste tijd een vertraging geregistreerd.

Lees Verder

12:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hotel |  Facebook |

Natuur is voor de mens veiliger dan de boerderij

In de Verenigde Staten vormen beten, steken en stampen van boerderijdieren, insecten en honden de grootste gevaren die een dier voor de mens kan opleveren. Dat zegt een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University. De metingen, die tien jaar geleden werden gestart en tot het midden van dit decennium liepen, brachten aan het licht dat tijdens die periode in totaal 1.610 mensen het leven lieten na een gewelddadige confrontatie met een dier. Niet-giftige dieren waren verantwoordelijk voor 57 procent van de overlijdens. De onderzoekers wijzen er nog op dat vele incidenten weliswaar vermijdbaar zijn, maar toch blijken de sterftecijfers niet af te nemen.

“Opmerkelijk is dat de meeste slachtoffers niet vallen na confrontaties met wilde dieren zoals bergleeuwen, wolven, beren of haaien,” benadrukt onderzoeksleider Jared Forrester, docent chirurgie aan de Stanford University. “Daarentegen moet worden vastgesteld dat ontmoetingen met boerderijdieren, insecten en honden veel grotere risico’s kunnen opleveren. Uiteraard moet ook bij een verblijf in de wildernis de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen, maar het onderzoek toont aan dat het risico op een dodelijke ontmoeting met een potentieel gevaarlijk dier in de natuur in realiteit bijzonder beperkt blijft.”

Jaarlijks vallen in de Verenigde Staten gemiddeld 201 doden na een incident met een dier. Confrontaties met giftige dieren zijn daarbij verantwoordelijk voor 86 overlijdens. Dit cijfer laat een geleidelijke stijging optekenen. In de jaren vijftig van de voorbije eeuw werd een gemiddelde van 46 overlijdens gemeld. Tijdens het laatste decennium van de eeuw was dat gemiddelde echter al opgelopen tot 69 doden per jaar. Tijdens de eerste jaren van deze eeuw werd een gemiddelde van 79,5 overlijdens opgetekend. Het grootste gevaar blijkt veroorzaakt door beten van insecten zoals bijen, wespen en hommels, die bij sommige mensen tot extreem allergische reacties kunnen leiden.

Wanneer incidenten met giftige dieren buiten beschouwing worden gelaten, blijkt de boerderij het grootste risicogebied voor een fatale confrontatie. Dat geldt vooral voor paarden en runderen, die bij 90 procent van de dodelijke boerderij-incidenten zijn betrokken. Daarnaast vormen ook aanvallen door honden een probleem. Dat geldt echter vooral voor kinderen onder de leeftijdsgrens van vier jaar. De onderzoekers merken verder nog op dat jaarlijks meer dan één miljoen slachtoffers na een confrontatie met dieren in de dienst spoedgevallen moeten worden opgenomen. De kost voor de openbare gezondheidszorg loopt daarbij op tot ongeveer 2 miljard dollar per jaar.

Lees Verder

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, dier, boerderij |  Facebook |

Drukke beursagenda duwt Chinese bedrijven naar het platteland

In het Chinese bedrijfsleven kan een opmerkelijke migratiebeweging worden opgemerkt. Een aantal ondernemingen blijkt immers van de grote metropolen langs de kust naar kleinere steden in het binnenland te trekken. Dat heeft het Chinese persbureau Xinhua gemeld. Het fenomeen is volgens Xinhua echter gelinkt aan de Chinese beursactiviteit. Door een verhuis naar kleinere locaties zouden de bedrijven immers hopen sneller een beursintroductie te kunnen realiseren. De grote metropolen worden immers met een massale aanvraag naar beursintroducties geconfronteerd. Daardoor moet met langere wachttijden rekening worden gehouden.

“Op de beurzen van Shanghai en Shenzhen zijn inmiddels lange wachtrijen voor beursintroducties ontstaan,” aldus Xinhua. “Daardoor moet voor een beursgang in die regio’s vele jaren geduld worden geoefend. Enkele jaren geleden besliste de China Securities Regulatory Commission echter dat bedrijven uit achtergebleven regio’s een prioritaire behandeling konden genieten. Op die manier hoopte de regulator de armoede in de regio te kunnen bestrijden. Verscheidene bedrijven, zoals VST Automotive Navigation of Tanwan Information Technology, hebben daarvan gebruik gemaakt en verhuisden van respectievelijk Shenzhen en Shanghai naar Lean en Shangrao, twee kleinere steden in de provincie Jiangxi.”

De strategie van deze ondernemingen wekte al snel de aandacht van de lokale autoriteiten, die met het aantrekken van moderne bedrijven de armoede in de regio hopen te kunnen bekampen. “Technologiegroepen zoals Tanwan veroorzaken geen pollutie en kunnen de regio helpen om naar een duurzame economische structuur om te schakelen,” aldus woordvoerders van de lokale autoriteiten. “Deze ondernemingen kunnen zowel upstream als downstream andere bedrijven aantrekken, waardoor een complete lokale industriële keten kan worden gevormd en de landelijke economie een belangrijke injectie kan krijgen.

De bedrijven zelf zeggen dat een dergelijke verhuis vooral gevolgen kan hebben voor het personeelsbestand. Niet iedereen is immers bereid om vanuit een grote metropool naar een armere landelijke regio te verhuizen. Dat geldt vooral voor managers en leidinggevende technici. Het is echter vaak ook onmogelijk om ter plaatse gelijkwaardige kandidaten te vinden. Daarom wordt vaak beslist om een aantal cruciale departementen, zoals onderzoek en ontwikkeling, toch in de grote industriële gebieden te handhaven.

Lees Verder

11:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, beursintroductie |  Facebook |

Zachtere Japanse man vooral mythe en marketing?

Japanse mannen vertonen in het gezin en op het werk weliswaar vaak een zachtere kant, maar toch blijven een aantal traditionele dominante houdingen overeind. Dat is de boodschap van een reeks studies over moderne Japanse mannen door wetenschappers aan de Cambridge University. Het onderzoek 'Cool Japanese Men' toont hoe Japanse mannen hun benadering van gezin en arbeid langzaam veranderen in het kader van bredere maatschappelijke verschuivingen en een grotere economische onzekerheid. Anderzijds blijkt volgens de onderzoekers dat de veranderingen mogelijk minder groot zijn dan op het eerste gezicht zou kunnen lijken.

“Er bestaat een vermoeden dat media-afbeeldingen van nieuwe en coole mannen vooral te maken hebben met adverteerders die nieuwe markten proberen aan te boren,” zeggen de onderzoeksleiders Brigitte Steger en Angelika Koch, docenten moderne Japanese studies. "Ondanks de hype lijken Japanse mannen nog steeds aan hun dominantie in de samenleving te willen blijven vasthouden. De positie van de vrouwen is niet radicaal veranderd. Hoewel mannen een zachtere kant tonen en vrouwen helpen, wordt de fundamentele naoorlogse genderverdeling van arbeid en mannelijke overheersing niet ernstig in twijfel getrokken.”

“Mannen nemen ogenschijnlijk meer vrouwelijke kenmerken aan - zoals een sterkere interesse in de partner en de kinderen en een grotere aandacht voor het eigen uiterlijk - maar toch blijft alles binnen het kader van de beginselen van de mannelijkheid,” zeggen de onderzoekers nog. “Men moet immers andere mensen helpen, maar zich anderzijds hard en succesvol opstellen.” Opgemerkt wordt de Japanse arbeidsmarkt nu wel een grotere diversiteit aan loopbanen biedt, maar anderzijds wordt erop gewezen dat de bedrijfswereld geen radicale verandering heeft gekend en in sommige opzichten tegenover mannen nog veeleisender is geworden.

"Er is waardering voor de gezonde en zachte man, maar dat moet vooral als een aanvulling op de bestaande eisen worden bekeken,” aldus nog de onderzoekers. “Er is geen sprake van dat deze nieuwe waarden tegen oude tradities kunnen worden ingeruild. Moderne zakenlieden worden aangemaand om aandachtig en empathisch naar alle collega's, zelfs hun meest jonge medewerkers, te luisteren. Dat moet echter vooral tot een groter professioneel succes leiden en de aantrekkingskracht op het andere geslacht versterken. Op die manier wordt de productiviteit en dominantie over lager gekwoteerde mannen en vrouwen bevestigd.”

Lees Verder

10:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, man |  Facebook |

Brits cruisetoerisme op tien jaar verviervoudigd

Het voorbije jaar hebben bijna 1,42 miljoen toeristen met een cruise een bezoek gebracht aan Groot-Brittannië. Dat betekent een stijging met 17 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die door sectororganisatie CruiseBritain werden gepubliceerd. Opgemerkt wordt dat het Britse cruisetoerisme al voor het vierde jaar op rij een onafgebroken groei laat optekenen. Het aantal cruisetoerisme heeft tijdens die periode een verviervoudiging gekend. In totaal werden het voorbije jaar in achtenzestig Britse cruisehavens honderdtwintig schepen van zesenvijftig cruiserederijen ontvangen.

"De cijfers tonen aan dat het cruisetoerisme in Groot-Brittannië de voorbije tien jaar een uitzonderlijke groei heeft laten optekenen," aldus James Stangroom, voorzitter van CruiseBritain. "Inmiddels kan het land nagenoeg voor elk type cruiseschip een gepaste haven aanbieden." De sector wijst er ook op dat cruises rond Groot-Brittannië en Ierland een ideale manier kan zijn om de Britse toeristische rijkdom en diversiteit te ontdekken. Het voorbije jaar kon onder meer een toenemende interesse worden opgetekend voor havens zoals Douglas op het Isle of Man, Kirkwall op Orkney, Portland en Tyne.

Tevens benadrukt CruiseBritain dat de korte afstand tussen de Britse kusten en nabijgelegen landen bijkomende opportuniteiten kan bieden voor zowel de reizigers als de operatoren. Daarnaast blijkt dat het voorbije jaar 1,1 miljoen toeristen in Groot-Brittannië aan hun cruise zijn begonnen. Dat vertegenwoordigde een toename met 6 procent tegenover het jaar voordien. Uit cijfers van de Cruise Lines International Association (CLIA) blijkt daarbij in de eerste plaats interesse voor de Middellandse Zee (37 procent), gevolgd door Noord-Europa en de Caraïben. Er wordt echter tegelijkertijd een toenemende interesse opgetekend in verre bestemmingen.

Daarbij lieten China en Azië een groei met 22 procent blijken, terwijl Afrika en het Midden-Oosten enerzijds en Zuid-Amerika en het Panama-kanaal anderzijds een stijging met 25 procent konden melden. De grootste toename werd echter geregistreerd bij cruises naar Canada en New England (33 procent).

Lees Verder

09:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse president Donald Trump voert bij presidentieel decreet een importheffing in van 25 procent op staal en van 10 procent op aluminium. Canada en Mexico worden uitgezonderd van de importtarieven. Dat doet Trump om druk te zetten op de onderhandelingen rond Nafta, het vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten en zijn twee buurlanden. Andere landen kunnen onderhandelen over een opheffing van de tarieven. Maar die verhouding wordt met elk individueel land bekeken. De beslissing van Trump wordt ook in de eigen republikeinse partij kritisch bekeken. Er wordt immers een handelsoorlog gevreesd. China en de Europese Unie hebben al tegenmaatregelen aangekondigd.

KBC België is op zoek naar een oplossing voor zijn oudere werknemers. De financiële groep telt in België ruim dertienduizend werknemers, waaronder 4.400 vijftigplussers. De helft van het totale personeelsbestand is ouder dan vijfenveertig jaar. Er wordt echter ook binnen de bankwereld naar meer informatica-gerichte profielen gezocht. Dat moet de digitalisering van de sector helpen opvangen. Het is niet zeker dat alle oudere werknemers zich in de omgeving thuis zullen blijven voelen. Wellicht zullen aan de betrokkenen verschillende trajecten worden aangeboden. De vakbonden waarschuwen echter dat oudere werknemers niet te snel mogen worden afgeschreven.

Het Duitse mediaconcern Axel Springer heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 3,6 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 8,3 procent tegenover het jaar voordien. Axel Springer, het moederbedrijf van onder meer de kranten Bild en Die Welt, boekte een nettowinst van 328 miljoen euro. Ook dat betekende een stijging met 9,2 procent, onder meer gedreven door een sterke groei in de advertentie-verkoop en de successen van zijn Engelstalige nieuwssite Business Insider. Gewag wordt gemaakt van een absoluut recordjaar. Springer maakte daarbij nog bekend dat de digitale activiteiten inmiddels 71,5 procent van de totale omzet en 80 procent van de winst van de groep vertegenwoordigen.

Bij de Amerikaanse chipmaker Qualcomm heeft Paul Jacobs, voormalig chief executive van het bedrijf, te kennen gegeven zijn mandaat als voorzitter neer te leggen. Die beslissing werd genomen nadat de onderneming tot de conclusie was gekomen beter door een onafhankelijk voorzitter te worden geleid. Daarom werd beslist Jacobs te vervangen door onafhankelijk directeur Jeffrey Henderson. Paul Jacobs is de zoon van Irwin Jacobs, de oprichter van Qualcomm. Hij behoudt wel een zetel in het bestuur van de onderneming, maar zal geen uitvoerende management-functie meer vertolken. Jeffrey Henderson zetelt sinds twee jaar in het bestuur van de Amerikaanse chipmaker.

Het Britse concern GKN Group verkoopt zijn autodivisie aan het Amerikaanse bedrijf Dana, fabrikant van autocomponenten. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 6,1 miljard dollar. Dat heeft Dana bekend gemaakt. De fusiegroep zet zijn activiteiten onder de naam Dana verder. De operaties zullen vanuit Groot-Brittannië worden geleid. Het bedrijf heeft echter een notering aan de beurs van New York. GKN Group, het moederbedrijf van Fokker, had eerder al beslist om zich op te splitsen. Daarmee hoopt het Britse concern te kunnen ontsnappen aan een vijandige overname van investeerder Melrose, die vorige maand een bod van 8 miljard dollar op GKN Group had uitgebracht.

Het Nederlandse financiële concern ING Groep keert zijn bestuursvoorzitter Ralph Hamers voortaan een jaarsalaris van 3 miljoen euro uit. Dat betekent een stijging met ruim 50 procent tegenover de eerdere vergoeding van de topman. Dat blijkt uit de beloningsparagraaf van het jaarverslag dat door de bank is gepubliceerd. Volgens de commissarissen van de bank was de beloning van de topman niet meer marktconform. Een gedeelte van de bijkomende vergoeding bestaat uit een pakket aandelen, die Hamers wel gedurende minstens vijf jaar moest aanhouden, zodat ook de bewaking van de belangen van de bank op langere termijn ook gegarandeerd zou blijven. Er is geen prestatiedoelstelling voorzien.

Het Duitse modemerk Hugo Boss heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van ruim 2,73 miljard euro. Dat betekende een stijging met 3 procent tegenover het jaar voordien. De onderneming zegt de vruchten te plukken van de herstructureringen die werden doorgevoerd. Hugo Boss voegt eraan toe dit jaar de groei verder te willen versnellen. De operationele winst bleef nagenoeg status-quo op 491 miljoen euro. Mark Langer, chief executive van Hugo Boss, benadrukte dat het bedrijf de vooropgestelde doelstellingen voor het voorbije jaar te hebben gehaald. De winst leed wel onder de sterke positie van de euro. Hugo Boss wil dit jaar tussen 170 miljoen euro en 190 miljoen euro investeren.

De boedel van de failliete Amerikaanse bank Lehman Brothers moet 2,4 miljard dollar neertellen als compensatie voor de rol van de financiële groep in de hypotheekcrisis van tien jaar geleden. Dat heeft een rechter in New York bepaald. De uiteindelijke claim ligt gevoelig lager dan de 11,4 miljard dollar waarop sommige investeringsgroepen hadden gehoopt. De uitspraak heeft betrekking op duizenden problematische hypotheekproducten die Lehman op de markt had gebracht. Deze rommelhypotheken leidden naar de ondergang van Lehman Brothers, maar creëerde eveneens een grote crisis in het mondiale financiële systeem. Het faillissement is nog steeds niet afgerond.

De Nederlandse maritieme groep Boskalis heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 2,3 miljard euro. Dat betekende een daling met 10 procent tegenover het jaar voordien. De operationele winst viel van 600 miljoen euro naar 437 miljoen euro terug. Er werd een nettoverlies geboekt van 150 miljoen euro, tegenover een negatief verlies van 564 miljoen euro het jaar voordien, toen de onderneming echter een aantal afschrijvingen en reorganisaties moest inschrijven. Het concern zegt ook voor de volgende twee jaar geen fundamenteel herstel van de markten te verwachten. Boskalis wordt vooral geconfronteerd met de ongunstige omstandigheden voor de winning van olie en gas op zee.

In de Verenigde Staten wordt Express Scripts, beheerder van medische voorschriften, overgenomen door de ziekteverzekeraar Cigna. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 53 miljard dollar. De overname is een volgende fase van de consolidatiegolf in de Amerikaanse gezondheidssector. Recent nog was er al sprake van een nagenoeg identieke fusie tussen de verzekeraar Aetna en CVS Health Corp, een van de grootste rivalen van Express Scripts. De Amerikaanse gezondheidssector worstelt met stijgende geneesmiddelenprijzen en veranderingen in de wetgeving. Bovendien tonen ook een aantal grote externe partijen, zoals Amazon, interesse in de sector.

De Nederlandse fietsenfabrikant Accell Group, eigenaar van merken zoals Sparta en Batavus, heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 1,1 miljard euro. Dat betekende een stijging met 2 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst daalde echter met 68 procent tot 10,5 miljoen euro. De inkrimping wordt onder meer toegeschreven aan samenwerkingsproblemen met een Amerikaanse winkelketen, waardoor grote voorraden tegen kortingen van de hand moesten worden gedaan. Het bedrijf wil de omzet de volgende vijf jaar echter opvoeren tot 1,5 miljard euro. Daarvoor wordt meer de nadruk gelegd op e-bikes, terwijl ook de organisatie wordt vereenvoudigd.

Het Brits-Nederlandse energieconcern Shell wil samen met investeerder Blackstone en bod doen op de schalie-activiteiten van mijnbouwer BHP Billiton in de Verenigde Staten. Shell en Blackstone zouden bereid zijn een bod van 10 miljard dollar op de activiteiten te doen. Dat heeft Sky News gemeld. Naast de combinatie Shell-Blackstone zouden nog een aantal andere partijen interesse hebben getoond, maar over de identiteit van die gegadigden werden geen details verstrekt. Verwacht wordt dat de verkoop tegen eind dit jaar zal kunnen worden afgerond. Indien echter onvoldoende wordt geboden, kan de divisie volgens BHP Billiton eventueel ook naar de beurs worden gebracht.

Nederland wil de handel in bitcoin en andere zogenoemde cryptomunten begrenzen. Dat heeft Wopke Hoekstra, Nederlands minister van financiën, bekendgemaakt. De sector houdt volgens Hoekstra immers teveel risico’s in voor de consumenten en de investeerders. De Nederlandse minister zegt het voortouw te willen nemen om samen met andere lidstaten van de Europese Unie regels af te spreken die het oneigenlijk gebruik van cryptovaluta kunnen helpen aanpakken. Hoekstra heeft het over een internationaal fenomeen, waartegen een individueel land weinig kan inbrengen. De Nederlandse minister streeft tevens naar regels voor een beursgang van cryptomunten.

Wanneer België beslist zijn kernuitstap uit te stellen, zal het nutsbedrijf Engie pas tot verdere investeringen in de kerncentrales van het land overgaan wanneer de Belgische overheid harde garanties biedt. Dat heeft Isabelle Kocher, chief executive van Engie, gezegd. Engie is het moederbedrijf van Electrabel, uitbater van de kerncentrales in Doel en Tihange. Kocher wijst erop dat er bijzonder veel kosten zijn verbonden aan een verlenging van de levensduur van de reactoren. Engie wil echter enkel investeringen overwegen indien garanties worden gegeven dat de gedane kosten kunnen worden terugverdiend en ook niet kunnen worden afgeroomd door een nucleaire taks.

De financiële dienstverlener Keyware heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 18,7 miljoen euro. Dat betekende een status-quo tegenover het jaar voordien, te danken aan de inbreng van Magellan en EasyOrder, twee bedrijven die in de loop van vorig jaar waren overgenomen en samen een extra omzet van 1,56 miljoen euro aanbrachten. Het bedrijf wordt geconfronteerd met tegenvallende inkomsten uit de verhuur en verkoop van betaalautomaten aan onder meer winkeliers en horecazaken. De brutowinst viel met 28 procent terug tot 3,7 miljoen euro. De nettowinst nam met 62,1 procent af tot ruim 1,17 miljoen euro. Keyware wil zich in de toekomst meer toeleggen op fintech.

07:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-03-18

Nepnieuws verspreidt zich op Twitter sneller dan waarheid

Op Twitter blijkt nepnieuws zich opmerkelijk sneller te verspreiden dan ware verhalen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ook wordt opgemerkt dat bij de verspreiding van misleidende informatie de mens een veel grotere invloed heeft dan bots. De resultaten van de studie werpen volgens de onderzoekers een nieuw licht op de fundamentele aspecten van het ecosysteem van de online communicatie. Tevens zeggen de wetenschappers verbaasd te zijn over de verschillende trajecten die authentieke en valse berichtgeving op Twitter blijken te volgen.

“Vastgesteld werd dat nepnieuws zich op Twitter verder, sneller, breder en dieper verspreidt dan de waarheid,” zegt onderzoeksleider Deb Roy, professor mediawetenschappen aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). “Dat geldt bovendien in alle informatie-categorieën. Bovendien moet worden vastgesteld dat de verspreiding van nepnieuws niet kan worden toegeschreven aan bots die zijn geprogrammeerd om misleidende verhalen te produceren. De opmerkelijke snelheid waarop het nepnieuws zich op Twitter kan verspreiden, moet vooral worden toegeschreven aan het feit dat vele gebruikers geneigd zijn om onware nieuwsverhalen te retweeten.”

“Ook wanneer alle bots werden verwijderd, bleef de kloof tussen de verspreiding van nepnieuws en waarheid op hetzelfde niveau gehandhaafd,” stippen de onderzoekers nog aan. Onder meer werd vastgesteld dat nepnieuws 70 procent vaker op een retweet kan rekenen dan authentieke verhalen. Tevens bleek dat nepnieuws zes keer sneller vijftienhonderd lezers bereikt dan ware verhalen.” Het fenomeen moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan de karakteristieken van het nepnieuws, dat vooral een sensationele boodschap met een nieuwe invalshoek probeert te brengen.

“Het publiek toont een grote interesse in nieuwe informatie,” verduidelijken de onderzoekers. “Personen die nieuwe informatie aanbrengen, worden bovendien beschouwd als geïnformeerde individuen. De verspreiding van deze berichtgeving kan dan immers ook het persoonlijke imago versterken.”

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nepnieuws |  Facebook |