21-04-17

Robo-adviseurs vooral populair bij jonge beleggers

Millennials zijn bij investeringen niet snel geneigd om volledig op het advies van consulenten of andere deskundigen te vertrouwen. Daarentegen wordt meestal de voorkeur gegeven aan de hybride model, waarbij een combinatie wordt gemaakt van digitale instrumenten en menselijk advies. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture bij meer dan dertienhonderd actieve investeerders in de Verenigde Staten en Canada. Vastgesteld werd onder meer dat 64 procent van de millennials de voorkeur geeft aan hybride advies, maar bij de babyboomers valt dat cijfer terug tot 28 procent.

Tevens werd opgemerkt dat 52 procent van de millennials te kennen gaf nooit verder te gaan op het advies van een consulent zonder eerst minstens één andere bron te hebben geraadpleegd. Bij de babyboomers zou daarentegen slechts 18 procent bij een alternatieve partij informatie willen inwinnen. “Er kan duidelijk worden vastgesteld dat de millennials een grotere interesse tonen in het gebruik van een robo-adviseur en sociale netwerkplatformen om hun financiën en investeringen te beheren dan alle voorgaande generaties,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien geeft 69 procent van de millennials toe ontvankelijk te zijn voor financieel advies van bedrijven zoals Google, Facebook of Amazon.”

In het algemeen kan volgens Accenture worden vastgesteld dat robo-adviseurs meestal als een waardevolle aanvullende bron van financiële informatie worden bestempeld, maar door de meeste respondenten niet als de belangrijkste basis voor hun beleggingen worden beschouwd. “Meer dan de helft van de investeerders stelden tevreden te zijn met het advies dat door robo-consulenten wordt aangeboden, maar nagenoeg evenveel respondenten zegt nooit uitsluitend op digitale technologie te zullen rekenen en dus ook andere bronnen te zullen raadplegen,” betogen de onderzoekers. “Die terughoudendheid verklaart het succes van de hybride oplossingen.”

Onder meer wordt opgemerkt dat hybride adviseurs een brede waaier van voordelen bieden, zoals een gemakkelijk vermogensbeheer, transparante commissielonen, goedkope services, gepersonaliseerde diensten en digitale instrumenten. Investeerders die gebruik maken van hybride services, bleken volgens de onderzoekers ook bijna 50 procent meer geneigd te zijn om proactief ondersteuning te zoeken voor hun financiële planning.

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belegger |  Facebook |

Executives zelden actief op zoek naar nieuwe baan

De meeste kaderleden zijn niet op zoek naar een nieuwe baan, maar staan wel open voor nieuwe opportuniteiten die worden geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruteerder Hyper bij honderdvijftig executives in Groot-Brittannië en Zwitserland. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 84 procent van de executives te druk met hun huidige taak bezig blijken om naar een nieuwe baan te kunnen uitkijken. Tegelijkertijd benadrukte echter 68 procent zichzelf als een passieve jobzoeker te willen omschrijven, waarbij weliswaar niet actief naar vacatures wordt gekeken, maar wel een bereidheid aanwezig is om interessante aanbiedingen te overwegen.

“Het is geen verrassing dat de meeste kaderleden niet actief op zoek zijn naar een nieuwe betrekking,” benadrukt Andrew Kakabadse, professor management aan de Henley Business School. “Executives die zelf te kennen geven voor een andere functie te willen solliciteren, worden door de meeste rekruteerders minder gemakkelijk als een interessante partij beschouwd. Rekruteerders geven immers de voorkeur aan kandidaten die een grote gedrevenheid en betrokkenheid tentoon spreiden en mogelijk tegen een belangrijke vergoeding zullen moeten worden weggekocht dan voor individuen die zelf al op zoek zijn naar andere carrière-mogelijkheden.”

Uit het onderzoek bleek dat 6 procent van de respondenten zijn huidige functie door een geadverteerde vacature heeft gevonden. “Dat cijfer ligt verbazend hoog,” aldus professor Kakabadse. “De enige kaderfuncties die meestal worden gepubliceerd zijn meestal het gevolg van transparantie-verplichtingen. Vaak gebeurt de echte zoektocht achter de schermen.” Carl-Manuel Brachet, chief executive van Hyper, drukt daarbij zijn bezorgdheid uit over een gebrek aan transparantie bij de zoektocht voor een aantal executive-functies. Kandidaten zijn zich volgens Brachet vaak weinig bewust over de mogelijkheden die aanwezig zijn en beschikken ook niet over de platformen om hun interesse duidelijk te maken. “Ook voor rekruteerders is het daardoor moeilijk te achterhalen welke executives mogelijk beschikbaar zijn,” aldus Brachet.

Dorothé Tétaz Hoogendijk, president van Hyper, benadrukt daarbij dat de executive toegang zou moeten krijgen tot informatie over verdere carrière-mogelijkheden, zonder echter de bescherming van de vertrouwelijkheid te verliezen.

Lees Verder

14:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering |  Facebook |

Werknemer denkt bij pensioen vaak aan reizen

Voor de vele werknemers staat het pensioen gelijk met reizen. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Ipsos bij meer dan tweeduizend werknemers tussen vijfenveertig en vijfenzestig jaar in de Verenigde Staten. Uit de studie bleek dat 55 procent van de ondervraagden na zijn pensionering een aantal reisplannen wil realiseren. Tevens werd vastgesteld dat 54 procent van de respondenten te kennen geeft ook meer tijd met de familie te willen doorbrengen. Daarnaast denkt 35 procent aan vrijwilligerswerk, terwijl 33 procent tijd in een hobby zou willen investeren. Anderzijds geeft 32 procent aan mogelijk naar parttime werk te zullen zoeken.

De onderzoekers stelden nog vast dat de meeste ondervraagden het gevoel hebben zich goed op het pensioen te hebben voorbereid. Daarbij geeft 68 procent aan een financiële reserve opzij gelegd te hebben en 77 procent benadrukte perfect zonder verdere ondersteuning te zullen rondkomen. Wel vreesde 33 procent de huidige levensstijl niet te zullen kunnen handhaven of een bijkomende job te zullen moeten overwegen om zijn uitgaven te kunnen blijven dekken. Daarbij gaf 4 procent aan ook na zijn officiële pensioen wellicht fulltime aan de slag te zullen blijven. Anderzijds bleek slechts 42 procent van de ondervraagden voor zijn pensioen professioneel financieel advies te hebben ingewonnen.

Wel moest worden vastgesteld dat de inschattingen over de noodzakelijke budgetten voor een comfortabel pensioen ver uit elkaar lopen. Daarbij bleek 27 procent van mening dat een bedrag tussen 1 miljoen dollar en 5 miljoen dollar nodig zou zijn, terwijl 21 procent te kennen gaf dat een reserve van 100.000 dollar voldoende zou zijn. “Deze uiteenlopende inschattingen kunnen echter een weerspiegeling zijn van de verschillende socio-economische categorieën die in de Verenigde Staten kunnen worden geregistreerd,” stippen de onderzoekers aan. Door 66 procent van de ondervraagden werd ook toegegeven dat sparen voor het pensioen een grotere uitdaging was gebleken dan ze hadden verwacht.

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

In de Verenigde Staten hebben ruim honderdzestig bedrijven bij het hof van beroep in Virginia klacht neergelegd tegen het inreisverbod dat de Amerikaanse regering voor inwoners van Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen en voor vluchtelingen heeft uitgevaardigd. Ook werd de toekenning van visa voor wetenschappers, ingenieurs en informatica beperkt. Vooral deze visa zijn van groot belang voor veel bedrijven uit de Amerikaanse technologiewereld. Onder meer grote concerns zoals Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Tesla en Twitter ondersteunen de actie tegen het inreisverbod. Dat geldt ook voor jonge bedrijven zoals Airbnb, Fitbit, Gopro, Snap of Uber.

De Amerikaanse autobouwer General Motors (GM) zet de productie van nieuwe wagens in Venezuela voorlopig stop. De constructeur nam die beslissing nadat de Venezolaanse autoriteiten de fabriek van General Motors in Carabobo hadden overgenomen en nieuwe auto’s van de site hadden weggehaald. General Motors heeft gedurende zeventig jaar in Venezuela auto’s geproduceerd. Het concern noemt de confiscatie van de fabriek een willekeurige maatregel en benadrukte actie te zullen ondernemen om zijn rechten te verdedigen. De autoverkoop is in Venezuela, dat door een aanhoudende economische recessie wordt getroffen, volledig ingestort. Tijdens de maand maart werd een verkoopdaling met 92 procent gemeld.

Een album met onuitgegeven werk van muzikant Prince, die één jaar geleden overleed, mag niet op de markt worden gebracht. Dat heeft een Amerikaanse rechter beslist. Het album kreeg de naam Deliverance en werd samengesteld door George Ian Boxill, de vaste studiopartner van de muzikant. De muziek werd door Prince en Boxill tijdens de tweede helft van het voorbije decennium opgenomen. De rechter verwees echter naar een overeenkomst die beide partijen elf jaar geleden hadden ondertekend en waarin was bepaald dat de opnames exclusief eigendom bleven van Prince en Boxill geen enkele rechten op de werken had. De nabestaanden hadden zich verzet tegen de lancering van het album.

De Franse telecomoperator Orange lanceert tijdens de eerste week van juli in zijn thuisland een mobiele bank. Daarbij wordt uiteindelijk gemikt op twee miljoen klanten. Dat heeft Orange bekend gemaakt. Bedoeling is vervolgens de dienst uit te breiden naar België en Spanje, maar voor die plannen werd geen termijn meegegeven. Orange beklemtoont dat digitale experts bij de ontwikkeling van het mobiele platform ervan zijn uitgegaan dat de smartphone uiteindelijk het belangrijkste apparaat voor de uitvoering van bankverrichtingen zal worden. In eerste instantie zal het platform onder meer mobiele betalingen en overschrijvingen met tekstberichten mogelijk maken. Ook zal een virtuele assistent beschikbaar zijn.

Het chipbedrijf Melexis heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 123,6 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 13 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst steeg met 11 procent tot 25,4 miljoen euro. De positieve prestaties zijn in belangrijke mate toe te schrijven aan de toenemende interesse voor elektrische en zelfrijdende wagens. Daardoor groeit ook de vraag naar chips voor sensoren. Inmiddels worden in een gemiddelde auto acht sensoren van Melexis verwerkt. Vorig jaar werd nog een gemiddelde van zeven chips geregistreerd. Melexis haalt 89 procent van zijn omzet bij automobielbedrijven, maar zoekt naar expansie in andere domeinen.

De informatica-groep Econocom heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 608 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 9,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Wanneer geen rekening wordt gehouden met overnames, zou een stijging met 7,6 procent zijn gemeld. Opgemerkt wordt dat alle divisies goede prestaties hebben laten optekenen. Onder meer de afdeling technologie-management boekte, onder meer dankzij een aantal belangrijke contracten in Italië, een omzetgroei met 5,4 procent. De dienstendivisie kon een stijging met 12,2 procent melden, terwijl de afdeling producten een omzetgroei met 16,9 procent registreerde.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple wil op termijn voor de bouw van zijn apparaten uitsluitend gebruik maken van gerecycleerde materialen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Een deadline voor de definitieve overschakeling op het recyclage-model werd echter nog niet gegeven. Door recyclage wordt niet alleen een duurzame productie gestimuleerd, maar wordt het bedrijf ook minder afhankelijk van de grondstoffen-producenten. Onder meer zullen klanten worden aangezet bij de aankoop van nieuwe apparaten hun oude exemplaren in te leveren. Het bedrijf maakt al gebruik van gerecupereerd tin, terwijl ook wordt geëxperimenteerd met het hergebruik van kobalt. Ook wordt op hernieuwbare energie beroep gedaan.

In Zimbabwe zal vee mogelijk kunnen worden aanvaard als onderpand voor de schoolrekening van de kinderen van landbouwers. Dat staat in een wetsvoordeel dat de regering van het land bestudeert. Vooral in de landelijke gebieden van Zimbabwe blijken veel gezinnen er niet meer in te lukken de schoolfactuur tijdig te betalen. Door het voorstel zouden de ouders een geit als onderpand kunnen geven, zodat de kinderen naar school kunnen blijven gaan in afwachting van een nieuwe oogst. Wanneer het gezin zijn landbouwproducten heeft verkocht, kan de schoolrekening alsnog worden betaald. Zimbabwe wordt geconfronteerd met een aanhoudende economische crisis.

De Amerikaanse tabaksfabrikant Philip Morris heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van ongeveer 17 miljard dollar. Dat betekende een daling met 1,4 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst liep wel met 4 procent op tot 1,6 miljard dollar. Bij de verkochte volumes werd een daling met ruim 10 procent gemeld. Wel wees Philip Morris - producent van merken zoals Bond Street, Parliament en Marlboro - op een sterke toename bij de verkoop van elektronische rookwaren. Inmiddels zouden 1,8 miljoen rokers op een elektronisch alternatief van Philip Morris zijn overgestapt. Het aandeel van deze activiteit in de totale omzet blijft nog wel relatief beperkt.

De Amerikaanse defensiegroep Boeing is niet langer kandidaat om de opvolger voor de verouderde F-16 van de Belgische luchtmacht te leveren. Dat heeft Boeing bekend gemaakt. Het bedrijf maakt daarbij gewag van een oneerlijke aanbesteding. Boeing zegt met de Super Hornet een bijzonder efficiënt en kosteneffectief toestel te kunnen voorstellen, maar krijgt het bedrijf geen mogelijkheid om op een gelijk speelveld te wedijveren. Door het afhaken van Boeing blijven met Lockheed Martin, Dassault, Saab en Airbus nog vier kandidaat-leveranciers van het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Belgische luchtmacht over. België wil vierendertig nieuwe vliegtuigen kopen. Daarvoor is een budget van ruim 3,57 miljard euro voorzien.

De Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 735,6 miljoen dollar. Dat betekende een daling met 15 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De verkoop stond onder druk omdat winkels nog veel voorraden aan speelgoed van het eindejaarsseizoen moesten wegwerken. Mattel - eigenaar van merken zoals Hot Wheels en Fisher-Price - boekte tevens een nettoverlies van 113,2 miljoen dollar. Daarmee nam het negatieve resultaat met 55 procent toe tegenover de eerste drie maanden vorig jaar. Het bedrijf verwacht echter een herstel te kunnen realiseren door de lancering van een bioscoopfilm rond Barbie.

De retailgroep Colruyt investeert bijkomend kapitaal in zijn dochterketens Bio-Planet en Dreambaby. De bijkomende middelen moeten de verliezen van beide merken kunnen helpen opvangen. Bio-Planet krijgt een kapitaalverhoging van 30 miljoen euro, terwijl Dreambaby een financiële injectie van 12 miljoen euro ontvangt. Opgemerkt wordt dat de kapitaalverhogingen de groei van beide winkelformules moet ondersteunen. Colruyt wijst daarbij op het strategisch belang van de twee dochterketens. De openingen van nieuwe winkels voor beide formules en de uitbreiding van het distributiecentrum voor Bio-Planet brengen volgens het moederbedrijf extra kosten met zich mee die momenteel nog niet volledig renderen.

De Franse meubelgroep Conforama wordt de nieuwe hoofdsponsor van de elitereeks van de Franse voetbalcompetitie. Dat heeft de Ligue de Football Professionnel (LFP), de vereniging van Franse professionele voetbalclubs, bekend gemaakt. Het contract met Conforama heeft een looptijd van drie jaar. Financiële details over de overeenkomst werden niet bekendgemaakt, maar Didier Quillot, algemeen directeur van de Franse profliga, maakt gewag van het grootste contract voor naamsponsoring uit de Franse sportgeschiedenis. Voor de tweede afdeling van de Franse voetbalcompetitie werd vorig jaar al een overeenkomst gesloten met Domino’s Pizza. Dat contract heeft een looptijd van vier jaar.

Het Nederlandse biotechbedrijf UniQure haalt zijn geneesmiddel Glybera, een gentherapie voor de behandeling voor een zeldzame ziekte, uit de markt. De huidige Europese goedkeuring voor Glybera loopt eind oktober af en UniQure heeft beslist geen verlenging aan te vragen. Glybera biedt een therapie tegen een aandoening waardoor vet uit voeding niet in het bloed wordt afgebroken. De therapie kost meer dan 1 miljoen euro. Glybera werd voorgesteld als de eerste gentherapie ter wereld, maar heeft sinds zijn lancering slechts één patiënt behandeld. Opgemerkt wordt dat slechts een extreem kleine groep patiënten kunnen worden geholpen, terwijl de aandoening ook met een bijzonder streng dieet kan worden behandeld.

Het Brits-Nederlandse concern Unilever heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 13,3 miljard euro. Dat betekende een stijging met ruim 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Wanneer geen rekening wordt gehouden met de valutaschommelingen en de veranderingen in het productaanbod, zou nog een groei met 2,9 procent zijn overgebleven. De omzetgroei werd gedragen door hogere prijzen, want bij de verkochte volumes diende een lichte daling worden gemeld. Paul Polman, topman van Unilever, benadrukte dat het bedrijf opnieuw beter heeft gepresteerd dan de gemiddelde markt. De groei werd vooral gedragen door opkomende markten en nieuwe producten.

Meer Nieuws

09:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-04-17

Niet elke baas moet zich aan Steve Jobs spiegelen

Men hoeft niet over het charisma van Steve Jobs te beschikken om toch een efficiënte baas te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. Bazen die over ondersteunende capaciteiten beschikken en tevens in staat zijn om duidelijke doelstellingen naar voor te schuiven, bleken volgens de onderzoekers voor het personeel uitstekende motivatoren te zijn, zonder daarvoor een transformationeel leider met een grote visie te moeten zijn. Er wordt aan toegevoegd dat ook niet elke werkomgeving de aanwezigheid van een inspirerend leider nodig heeft. Er bestaat volgens de wetenschappers dan ook geen unieke invulling van het leiderschap.

“Een efficiënt leiderschap kan ook zijn gebaseerd op vaardigheden die het mogelijk maken te beseffen op welke manier bij de werknemers een bepaalde mentale instelling kan worden opgewekt om de vereiste doelstellingen te bereiken,” benadrukt onderzoeksleider Brent Scott, professor management aan de Michigan State University. “De studie suggereert dat de manager ook de eigen instelling kan aanpassen om de werknemers tot het verwachte gedrag aan te sporen. Dat kan zowel betrekking hebben op innovatie als op meer traditionele doelstellingen, zoals de realisatie van vooropgestelde productieniveaus of het vermijden van fouten.”

“Er kon tevens worden vastgesteld dat de motivaties van de managers een besmettelijk karakter hebben en naar de medewerkers kunnen doorsijpelen,” zeggen de onderzoekers. “Indien het management ongelukkig is met de aanpak van de medewerkers, moet de verantwoordelijkheid dan ook mogelijk in de eigen opstelling worden gezocht. Managers kunnen immers het type van hun leiderschap om de medewerkers aan te zetten tot een gedrag dat aan de verwachtingen voldoet.” Het is volgens de onderzoekers onrealistisch te denken dat iedere baas de hele tijd een transformationeel leider kan of zelfs wil zijn. Sommige omstandigheden zullen trouwens een meer preventieve aanpak vereisen.”

“Vaak is het leiderschap ook een kwestie van geven en nemen,” betoogt professor Scott nog. “Dat is weliswaar minder sexy dan het transformationeel leiderschap, maar zit wel binnen de mogelijkheden van elke manager. Men hoeft immers geen gigantisch charisma te hebben om dergelijke afspraken te kunnen maken.”

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: managemenent |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

In Japan zullen werknemers in de toekomst nog maximaal honderd overuren per maand mogen presteren. Dat heeft de Japanse regering beslist. Japanse werknemers presteren in het algemeen veel meer overuren dan hun westerse collega’s. Dat leidt vaak tot zware problemen, die niet zelden uitmonden in het zogenaamde karoshi, dood door overwerken. De Japanse premier Shinzo Abe noemt de invoering van een maximum-pakket overuren een historische hervorming van de nationale arbeidsmarkt. Tegenstanders zijn echter van mening dat de maatregel niet ver genoeg gaat en aan het probleem van de overdreven overuren uiteindelijk weinig zal verhelpen.

Het mediabedrijf Fox News heeft zijn televisiepresentator Bill O’Reilly ontslagen. De man, die beticht wordt van seksuele intimidatie, was eerder deze maand al met vakantie gestuurd, maar Fox News maakte bekend dat de presentator niet meer zal terugkeren. O’Reilly ontkent alle aantijgingen, maar zijn positie was nog moeilijker geworden nadat gebleken is dat hij aan vijf vrouwen een compensatie van 13 miljoen dollar had gegeven. Het schandaal had er ook al toe geleid dat een vijftigtal adverteerders hadden beslist hun reclame tijdens het programma van O’Reilly terug te trekken. O’Reilly zal bij Fox News worden opgevolgd door Tucker Carlson.

De bank ING België heeft het recht om vijftienhonderd vijfenvijftigplussers betaald thuis te laten blijven. Dat blijkt uit een juridisch onderzoek op vraag van Kris Peeters, federaal minister van werk. De regeling vormt een onderdeel van sanering die ING België moet doorvoeren en waarbij drieduizend banen moeten worden geschrapt. Door een grote groep medewerkers definitief met betaalde vakantie te sturen, zouden gedwongen ontslagen beperkt kunnen blijven. Kris Peeters noemde de maatregel echter een verkeerd signaal, want het initiatief druist in tegen de inspanningen van de regering om iedereen langer te laten werken. Juridisch kan tegen de maatregel echter niets worden ingebracht.

De Amerikaanse dierenwinkelketen PetSmart neemt zijn online concurrent Chewy over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 3,35 miljard dollar. Dankzij de overname kan PetSmart een belangrijke aanwezigheid op het internet uitbouwen. Chewy heeft een aandeel van 51 procent op de online verkoop van voeding en andere producten voor dieren in de Verenigde Staten. Amazon staat op de tweede plaats met een aandeel van 35 procent. De totale Amerikaanse markt voor dierenproducten vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 62,75 miljard dollar. Onder meer de Belgische holding Verlinvest was een aandeelhouder van Chewy. De Belgische groep kocht twee jaar een participatie van bijna 10 procent.

Een fusie van de Belgische telecomoperator Proximus met zijn Nederlandse sectorgenoot KPN Groep zou weinig synergieën en waardevermeerdering opleveren. Dat heeft Dominique Leroy, chief executive van de Proximus, gezegd tijdens de algemene vergadering van de Belgische operator. Leroy wees erop dat het bedrijf vorig jaar marktaandeel in breedbandinternet, televisie en mobilofonie heeft kunnen versterken, maar nu verder inspanningen wil leveren om uit te groeien tot een leverancier van digitale diensten. Een fusie met KNP Groep zou volgens Leroy weinig opleveren. Wel ziet de chief executive mogelijkheden in samenwerkingen tussen operatoren.

De groep Lyfra uit Wommelgem - groothandel in rookwaren, confiserie en dranken - neemt zijn sectorgenoot Lekkerland België uit Wijnegem over. Daarover hebben beide partijen een akkoord ondertekend. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. De overname moet wel nog de goedkeuring krijgen van de Belgische mededingingsautoriteit. Lyfra werd begin dit decennium door British American Tobacco (BAT) verkocht aan de groep Landewyck. Het bedrijf realiseert een jaaromzet van 924 miljoen euro en telt 220 werknemers. De familiale groothandel Lekkerland België boekt een omzet van 331 miljoen euro en heeft 123 medewerkers.

De Zweedse autobouwer Volvo Cars zal zijn eerste volledig elektrische wagen in China bouwen. Dat heeft de constructeur op de autobeurs in de Chinese stad Shanghai bekend gemaakt. De beslissing vormt volgens Volvo een bewijs van de centrale rol die het land zal spelen in de elektrische toekomst van de Zweedse constructeur. Bovendien benadrukt de keuze volgens het bedrijf de groeiende rol van China als productiecentrum voor de autosector. Het eerste volledig elektrische model van Volvo, sinds begin dit decennium onderdeel van de Chinese groep Geely, zou over twee jaar op de markt moeten komen. Midden volgend decennium wil de constructeur één miljoen elektrische wagens verkopen.

Het Amerikaanse concern International Business Machines (IBM) heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 18,16 miljard dollar. Dat betekende een daling met 2,8 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst daalde met 13 procent tot 1,75 miljard dollar. Het concern wordt al twintig kwartalen op rij met een dalende omzet geconfronteerd, maar de inkomsten van de clouddivisie liepen wel met 33 procent op tot 3,5 miljard dollar. Ook de mobiele afdeling liet een groei met 20 procent optekenen. Ginny Rometty, chief executive van het concern, benadrukte dan ook verder de nadruk te leggen op opkomende technologieën.

De Nederlandse bierproducent Heineken heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 293 miljoen dollar, tegenover een positief resultaat van 265 miljoen dollar dezelfde periode het jaar voordien. In volumes kon een groei met 0,6 procent tot 44 miljoen hectoliter worden gemeld. Bij het hoofdmerk Heineken kon een stijging met 2,5 procent worden opgetekend. Er werden vooral goede prestaties genoteerd in Azië, waar de verkoop met 8,3 procent kon worden opgedreven. Ook West-Europa liet een stijging optekenen. Daarentegen diende een inkrimping worden geregistreerd in Afrika, het Midden-Oosten, Oost-Europa, Noord-Amerika en Brazilië.

De holding Sofina heeft zich uit zijn Franse sectorgenoot Eurazeo teruggetrokken. Sofina had een participatie van 5,06 procent in de Franse groep, maar heeft dat pakket aandelen volledig verkocht. Met de transactie zou een bedrag zijn gemoeid van 204 miljoen euro. Sofina is meer dan een kwarteeuw aandeelhouder van Eurazeo, dat onder meer belangen heeft in de hotelgroep Accor en de autoverhuurder Europcar, geweest. Eerder deed de holding ook al zijn belangen in de Franse groepen Engie, Touax en Total geheel of gedeeltelijk van de hand. Eurazeo was de vijfde grootste investering in de portefeuille van Sofina, die zich echter meer wil toespitsen op bedrijven zonder beursnotering.

Het Limburgse technologiebedrijf Cegeka wil 20 procent van zijn aandelen verkopen. De opbrengst van die operatie moet de nodige financiële reserves creëren die Cegeka kunnen toelaten nog dit jaar een belangrijke overname te realiseren. Dat heeft André Knaepen, oprichter van Cegeka, bekend gemaakt. De volledige waarde van het bedrijf wordt geraamd op een bedrag tussen 234 miljoen euro en 390 miljoen euro. De voorbije jaren werden al een aantal overnames gerealiseerd. Daarbij toonde Cegeka vooral belangstelling voor partijen uit Oost-Europa en Centraal-Europa. Het Limburgse bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van 420 miljoen euro. Dat betekende een groei met 14 procent.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing moet zijn personeelsbestand verder afbouwen. Dat heeft John Hamilton, topman van Boeing, in een brief aan het personeel gemeld. De ingreep moet het bedrijf helpen om de teruglopende verkopen op te vangen. Vorige maand al was aangekondigd dat achttienhonderd banen zouden moeten worden geschrapt. Maar die ingreep blijkt naar eigen zeggen onvoldoende om het omzetverlies volledig op te vangen. Een eerdere reorganisatie kon worden doorgevoerd zonder tot naakte ontslagen te moeten overgaan. Boeing telt op dit ogenblik nog ongeveer 147.000 werknemers. Dat personeelsbestand is sinds maart vorig jaar met bijna 8 procent afgeslankt.

De Franse energiegroep Engie gaat zijn structuur herschikken. Dat heeft het concern bekend gemaakt. Op dit ogenblik is de hoofdzetel verdeeld over drie locaties, maar die structuur moet naar eigen zeggen worden vereenvoudigd. De zetels in Parijs en Brussel zouden worden behouden, maar het filiaal in Londen zou worden gesloten. Door de herstructurering zouden 504 banen verdwijnen. In Frankrijk zouden 312 arbeidsplaatsen worden geschrapt, terwijl in België 116 banen zouden verdwijnen. In Groot-Brittannië zouden 76 ontslagen vallen. Vooral ondersteunende diensten zouden worden getroffen. Gehoopt wordt de operatie te kunnen uitvoeren met vrijwillig vertrek en interne verschuiving.

Het Nederlandse chemiebedrijf Akzo Nobel wil binnen een periode van twaalf maanden zijn divisie fijnchemie verzelfstandigen. De opbrengst van die operatie zou aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Dat heeft het Nederlandse concern bekend gemaakt. De operatie zou de aandeelhouders moeten aanzetten een bod van het Amerikaanse bedrijf PPG Industries op Akzo Nobel te negeren. De top van het Nederlandse bedrijf probeert zich tegen het overnamebod te beschermen. Akzo Nobel realiseert een jaaromzet van ruim 14 miljard euro. De divisie fijnchemie vertegenwoordigt één derde van de totale activiteiten, die verder uit verven en coatings bestaan.

Het mediabedrijf De Persgroep heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 1,46 miljard euro. Dat betekende een stijging met 9 procent tegenover het jaar voordien. Opmerkelijk is dan 52,7 procent van de totale inkomsten in Nederland werden gegenereerd. De omzetgroei was in belangrijke mate te danken aan overnames. De nettowinst steeg van 110 miljoen euro naar 117 miljoen euro. Opgemerkt wordt verder dat de inkomsten uit nieuwscontent stabiel is gebleven. De inkomsten uit reclame in de gedrukte kranten viel weliswaar met 9 procent terug, maar bij de online activiteiten kon wel een groei worden gemeld. Ook de inkomsten uit reclame op radio en televisie namen toe.

Meer Nieuws

09:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-04-17

Sociale netwerken voor narcisten een ideaal podium

Sociale netwerken zijn voor narcisten een ideaal podium om zichzelf te tonen, zoals eerder al werd gesuggereerd. Het verband mag echter niet worden overdreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Leibniz Institut Bamberg en de Universität Würzburg, gebaseerd op een analyse van bijna zestig studies met meer dan 25.000 proefpersonen. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat er in het algemeen een zwakke tot matige relatie kan worden opgetekend tussen de sociale media-activiteit en bepaalde vormen van narcisme. Wel lijkt volgens de wetenschappers duidelijk dat sociale media en narcisme een zelfversterkende spiraal creëren.

“Narcisten plaatsen zich graag in het centrum van de belangstelling en zoeken goedkeuring van hun omgeving,” benadrukt onderzoeksleider Markus Appel, professor communicatie aan de Universität Würzburg. “Met een dergelijke omschrijving zijn sociale netwerken voor een narcist een uitgelezen platform. De sociale netwerken bieden hen immers toegang tot een grote groep van potentiële bewonderaars en laat hen toe in het kader van hun drang tot zelfpromotie selectief informatie te publiceren. Al vlug na de opkomst van de sociale media werd dan ook een sterke link met narcisme naar voor geschoven. Hoe sterk die band in werkelijkheid was, werd echter niet altijd even duidelijk.”

Onder meer kan volgens professor Appel worden opgemerkt dat er een duidelijke link bestaat tussen narcistische eigenschappen en het aantal volgelingen en gepubliceerde foto’s. Tevens kon worden vastgesteld dat grandioze narcisten vaker van sociale netwerksites gebruik maken dan kwetsbare narcisten. Tenslotte is er volgens de onderzoekers ook sprake van een culturele invloed. “Vooral in collectieve culturen – waar de gemeenschap in het algemeen prioriteit geniet boven het individu of waar strenge rolpatronen worden gehanteerd – bieden sociale media aan narcisten de mogelijkheid aan de normen te ontsnappen en zichzelf te presenteren op een manier die in een publieke omgeving onmogelijk zou zijn.”

Lees Verder

17:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: narcisme |  Facebook |