18-08-17

Universitaire werkzoekenden weinig bekommerd om netwerkaccount

Een overgrote meerderheid van de afgestudeerde universitairen blijkt niet te geloven dat hun accounts op sociale media hun kansen op het vinden van een baan zouden kunnen hypothekeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Wingfinder, ontwikkelaar van applicaties voor werkethiek, bij universitairen die zich voor de eerste keer in hun leven op de arbeidsmarkt zouden begeven. Vastgesteld werd dat 87 procent van de ondervraagden zich niet zou kunnen inbeelden een valse sociale netwerkaccount te creëren om een positieve indruk te maken om potentiële werkgevers te behagen en hun tewerkstellingskansen te verhogen.

Bovendien stelde 70 procent van de ondervraagden ook geen enkele inspanning te overwegen om hun sociale netwerkaccounts anoniem te houden om een aantal gebeurtenissen uit hun leven voor potentiële werkgevers geheim te houden. “Nochtans vindt deze demografie de sociale media geen verwaarloosbare platformen, want een grote groep geeft aan dat een account met een substantiële groep volgelingen een positieve impact op hun professionele ambities zou kunnen hebben,” werpen de onderzoekers op. “Zakelijk onderlegde jongeren bleken bovendien van oordeel dat hun sociale netwerkstatus een traject kon zijn om een marketing-beïnvloeder te worden.”

“Een beperkt percentage gaf zelfs aan dat een grote groep volgelingen in sociale media als een vaardigheid kon worden beschouwd die aan potentiële werkgevers kon worden aangeboden,” betogen de onderzoekers. Verder wordt opgemerkt dat deze jonge werkzoekenden zich heel goed bewust zijn dat hun activiteiten in sociale media heel gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd. Bovendien bleken de respondenten volgens Wingfinder bijzonder goed te weten dat ze erover dienen te waken dat de sociale content die ze produceren en verspreiden, geen probleem zouden mogen vormen wanneer een potentiële werkgever zou beslissen hun account te bekijken.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, werkzoekenden |  Facebook |

Privacy in sociale media is voor ouderen problematisch

Oudere volwassenen worden naar Facebook getrokken omdat ze er beelden en berichten van familie en vrienden kunnen vrienden, maar maken zich anderzijds bezorgd over de personen die hun eigen content zouden kunnen bekijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University en de National University of Singapore bij nagenoeg vijftig computergebruikers tussen vijfenzestig en vijfennegentig jaar. Om ook bij oudere bevolkingsgroepen bijval te kunnen genieten, zouden de ontwikkelaars van Facebook volgens de onderzoekers dan ook inspanningen moeten doen om aan potentiële gebruikers geschikte privacy-voorwaarden aan te bieden.

“Oudere gebruikers zeggen Facebook vooral te gebruiken om met anderen in contact te blijven, berichten van familie en vrienden te lezen en foto’s delen,” benadrukt onderzoeksleider Shyam Sundar, professor communicatie aan de Pennsylvania State University. “Andere ondervraagden wezen echter naar privacy en de banaliteit van een aantal boodschappen als een reden om het sociale netwerk links te laten liggen. Vooral privacy wordt als een probleem ervaren. Daarbij wordt er niet gevreesd teveel informatie vrij te geven, maar wel wordt opgemerkt dat er op de sociale netwerken teveel individuen rondzwerven die uit zijn om de geplaatste informatie. Men heeft het gevoel geen controle over zijn informatie meer te hebben.”

“Om oudere gebruikers te kunnen aantrekken, moet een duidelijk mogelijkheid op privacy-controle worden aangereikt,” stippen de onderzoekers aan. “Daarbij moet ook voor een sterke zichtbaarheid worden gezorgd. Anderzijds moet ook worden vastgesteld dat de trivialiteit van de content voor de oudere gebruikers vaak een probleem vormt. Een groot gedeelte van deze groep is van mening dat een groot deel van de inhoud van de boodschappen op Facebook eigenlijk geen verdere communicatie of aandacht waard is.” Wel merken de onderzoekers op dat Facebook vaak als een brug tussen verschillende generaties fungeert.

“Oudere gebruikers worden vaak door jongere familieleden aangezet een account aan te maken, zodat een onderlinge communicatie mogelijk zouden worden,” wordt er opgemerkt. “Op die manier kunnen sociale netwerken daadwerkelijke een platform worden voor intergenerationele communicatie.” Er wordt nog aan toegevoegd dat vijfenvijftigplussers weliswaar sociale media slechts langzaam hebben geadopteerd, maar inmiddels één van de snelstgroeiende gebruikersgroepen in de sector zijn geworden. Senioren vormen volgens het rapport dan ook een interessante groeimarkt voor de sociale netwerkbedrijven.

Lees Verder

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, senioren |  Facebook |

Singapore heeft sterkste digitale overheid ter wereld

Singapore heeft de meest digitaal onderlegde overheid ter wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de International Academy of CIO en het Institute of e-Government aan de Waseda University in Japan. Singapore, dat voor het derde jaar op rij tot laureaat werd uitgeroepen, wordt in de ranglijst gevolgd door Denemarken, de Verenigde Staten, Japan, Estland, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Groot-Brittannië en Taiwan. Onder meer wordt erop gewezen dat de hoge mobiele penetratie in Singapore aan de regering van de Aziatische stadstaat heeft toegelaten gemakkelijk mobiele diensten aan te bieden aan al zijn burgers, bedrijven en andere belanghebbenden.

“Singapore is van de ontwikkelde landen die informatica en communicatie met succes in het veld van de digitale overheid hebben toegepast, waarbij een bijzondere focus kon worden opgemerkt in het gebruik van smartphones,” wordt in het rapport benadrukt. “Momenteel biedt de regering van Singapore al meer dan driehonderd mobiele services aan die aan de burgers toelaat met hun smartphone van openbare diensten gebruik te maken.” Er wordt aan toegevoegd dat Singapore onder meer goede scores laat optekenen op het gebied van online infrastructuur en services, maar ook met het online engagement van de burger, cybersecurity, datasharing tussen overheidsagentschappen en de adoptie van nieuwe technologieën.

Tevens wordt opgemerkt dat Singapore met zijn digitale overheid een grote voorsprong heeft uitgebouwd tegenover andere Aziatische landen. België eindigt op een 22ste plaats. Het land moet echter andere Europese naties zoals Oostenrijk, Zweden, IJsland, Duitsland, Noorwegen, Nederland, Finland, Frankrijk en Ierland laten voorgaan. De onderzoekers bekeken de prestaties van de digitale overheid in vijfenzestig landen. Helemaal onderaan eindigde Fiji, voorafgegaan door Costa Rica, Nigeria, Egypte en Kenia. De onderzoekers keken ook naar het gebruik van artificiële intelligentie, internet-of-things en cloud computing, maar stelden vast dat slechts in enkele landen - zoals Denemarken of de Verenigde Staten - op deze toepassingen beroep wordt gedaan.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-government |  Facebook |

Hangzhou heeft eerst online rechtbank ter wereld

In China is het Hangzhou Court of the Internet van start gegaan. De instelling zal zich toeleggen op burgerlijke procedures rond online geschillen. Dat heeft het Chinese persbureau Xinhua gemeld. Er wordt aan toegevoegd dat China met het project een wereldprimeur heeft gevestigd. Opgemerkt wordt dat online activiteiten tot een brede reeks nieuwe geschillen hebben geleid waarvoor de betrokken partijen bij de bevoegde autoriteiten een beslissing vragen. Onder meer wordt gewag gemaakt van onenigheid rond auteursrechten, aankopen, contracten, leningen en laster. Indien die dossiers de normale juridische procedures zouden volgen, zouden de traditionele rechtbanken op een zware overbelasting moeten rekenen.

Het Hangzhou Court of the Internet zal in de regio juridische bevoegdheid krijgen over een aantal aspecten van activiteiten op het internet en de ecommerce. “Er zal gebruik gemaakt worden van een online platform dat de betrokkenen en het publiek zal toelaten dossiers in te dienen en rechtszaken bij te wonen,” wordt er opgemerkt. Opgemerkt dat de keuze voor Hangzhou niet toevallig is gebeurd. De stad heeft immers een bijzondr bloeiende online economie en is de thuishaven van veel internetbedrijven, waaronder ook een wereldspeler zoals Alibaba. De voorbije jaren hebben de rechtbanken van Hangzhou dan ook steeds meer dossiers over online problemen moeten behandelen.

Daarom werd beslist om een eigen online juridisch rechtsplatform op te zetten. In juni dit jaar sprak de rechtbank van Hangzhou nog een opmerkelijk vonnis uit, waarbij een gevangenisstraf van vijf jaar en negen maanden werd uitgesproken tegen een individu dat op het ecommerce-platform Taobao van Alibaba een activiteit met valse besprekingen had opgestart. De betrokkene stelde zijn site op Taobao ter beschikking van online handelaars die tegen betaling van een commissie valse besprekingen van fictieve consumenten konden plaatsen. Op die manier werden volgens de rechtbank echte consumenten misleid. De betrokkene moet eveneens een boete van 920.000 yuan betalen.

Sindsdien zijn nog andere daders voor dezelfde praktijken, die als brushing worden getypeerd, voor de rechtbank van Hangzhou gedaagd.

Lees Verder

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hangzhou, rechtbank, internet |  Facebook |

Schotland heeft primeur met drijvend offshore windpark

De Noorse energiegroep Statoil heeft met zijn project Hywind in de Noordzee, ongeveer 25 kilometer buiten de noordoostelijke kust van Schotland, vijf drijvende windturbines geïnstalleerd. Het turbinepark vormt onderdeel van een uniek pilootproject dat op één van de belangrijkste problemen van de opwekking van windenergie een antwoord moet bieden. Hywind, waaraan vijftien jaar werd gemaakt, doet beroep op nieuwe technologieën die het mogelijk maken om offshore turbines in diepere wateren te plaatsen dan met de traditionele installaties mogelijk zou kunnen zijn. De turbines van Hywind werden geplaatst in water met dieptes tot 130 meter, terwijl vaste installaties een maximum diepte van 50 meter tolereren.

Hywind betekent volgens Statoil een absolute wereldprimeur. De drijvende turbines, die 175 meter hoog zijn en 11.500 ton wegen, zouden zelfs in water met dieptes tot 700 meter kunnen worden gebruikt. Hywind produceert voldoende energie om 20.000 woningen van elektriciteit te voorzien. Gehoopt wordt begin oktober met de productie te kunnen starten. Omdat de drijvende turbines verder op zee kunnen worden geplaatst dan de vaste installaties, kunnen ze dankzij hogere en meer constante windsnelheden ook meer energie opleveren. De wieken van de turbines worden, met behulp van speciale software, ingezet om de installaties rechtop te houden. De wieken passen zich daarbij aan de richting en de kracht van de wind aan.

De realisatie van Hywind vergde een investering van meer dan 200 miljoen euro. Dat bedrag werd door de Britse belastingbetaler, dankzij Renewable Obligation Certificates van de Britse regering, betaald. Leif Delp, projectleider van Hywind, geeft toe dat de fabricage van de drijvende offshore turbines bijzonder duur is, maar werpt op te verwachten dat de productiekosten in de toekomst gevoelig zullen dalen, zoals ook met de vaste installaties het geval is geweest. Hij wijst er daarbij op dat de kostprijs van offshore windparken de voorbije vijf jaar al met 32 procent is gedaald. Ook de drijvende offshore technologie kan volgens hem ooit zonder subsidies worden toegepast. Daarvoor is echter voldoende schaalgrootte nodig.

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie, statoil, hywind |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

In de Saint-Lawrencebaai mogen schepen voortaan maximaal nog met een snelheid van 18,5 kilometer per uur varen. Dat heeft de Canadese overheid beslist. Met de snelheidsbeperking wil Canada de lokale walvispopulatie beschermen. De Saint-Lawrencebaai vormt de verbinding tussen de Great Lakes en de Atlantische Oceaan. De voorbije periode diende minstens één keer per week een aanvaring tussen een boot en een walvis te worden gemeld. Om nieuwe incidenten te vermijden, werd beslist de maximumsnelheid in de baai te halveren. Schepen die betrapt worden op een snelheidsovertreding, riskeren een boete van 25.000 Canadese dollar. In het gebied werd in juli ook een visverbod ingevoerd.

De Amerikaanse Emma Stone is de best betaalde actrice ter wereld. Stone (28) verzamelde over een periode van twaalf maanden 26 miljoen dollar inkomsten. Dat blijkt uit berekeningen van het zakenmagazine Forbes. De inkomsten van Stone zijn in grote mate te danken aan haar hoofdrol in de musical La La Land, die haar ook een Oscar voor beste actrice opleverde. De musical leverde in de bioscopen wereldwijd een bedrag van 378 miljoen euro op. Op de tweede plaats in de rangschikking staat Jennifer Aniston (48) met een inkomen van 21,7 miljoen euro, dat vooral afkomstig is van sponsoringcontracten met merken en bedrijven. Jennifer Lawrence, die de voorbije twee jaar de lijst aanvoerde, zakte naar de derde plaats.

Het Nederlandse modebedrijf RNF Holding heeft de rechten op het modemerk Mexx overgenomen van de Turkse groep Eroglu. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Mexx, opgericht door Rattan Chadha en Adu Advaney, was oorspronkelijk ook een Nederlands markt, maar werd twee jaar geleden na een faillissement door Eroglu overgenomen. De Turkse groep zegt zich echter voortaan meer op zijn kernactiviteiten te willen toespitsen. De nieuwe transactie omvat het kledingmerk en de parfumlijn van Mexx, maar heeft geen betrekking op de winkelactiviteiten van het bedrijf. RNF Holding is ook eigenaar van Ferro Footwear en is tevens distributeur van het sportmerk Umbro.

Het Franse bouwconcern Vinci, onder meer uitbater van autosnelwegen en luchthavens, heeft de eerste helft van dit jaar een omzet geboekt van ruim 18,5 miljard euro. Dat was een stijging met 5,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst steeg met 9,5 procent tot ruim 1,88 miljard euro. Het bedrijf meldt uitstekende resultaten met zijn concessies voor autosnelwegen en luchthavens, maar wees tevens op een herstel van de Franse bouwsector. Vinci neemt onder meer deel aan het stedenbouwproject Grand Paris Express, een plan voor de verdere uitbreiding van de Franse hoofdstad. Ook werd een belang van 51 procent genomen in de Portugese luchthavenretailer Lojas Francas Portugal.

Het internetbedrijf Google heeft Amerikaanse onderneming Senosis Health overgenomen. Dat hebben een aantal bronnen gemeld. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Senosis Health is een ontwikkelaar van applicaties die consumenten toelaat hun gezondheid met hun smartphone op te volgen. Het bedrijf werd opgericht door artsen en programmeurs van de Washington State University. De portfolio van Senosis Health omvat applicaties zoals SpiroSmart, SpiroCall, HemaApp en OsteoApp. De overname van Senosis Health pas in de strategie van Google om zich ook op gezondheidstechnologie toe te spitsen. Daarvoor werd twee jaar geleden de speciale afdeling Verily opgericht.

Het Nederlandse voedingsconcern FrieslandCampina verkoopt zijn dochterbedrijf Riedel aan de Nederlandse investeerder Standard Investment. Financiële details over de transactie werden niet vrijgegeven. Riedel is al sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw een producent van mineraalwater, limonades en vruchtendranken. In de eerste helft van de jaren zeventig van de voorbije eeuw werd het merk Appelsientje geïntroduceerd. Riedel heeft daarnaast ook merken zoals CoolBest, DubbelFrisss, DubbelDrank, Taksi en Extran. In februari was al bekend dat FrieslandCampina de verkoop van Riedel overwoog. Het voedingsconcern wil zich immers verder toespitsen op zijn zuivelactiviteiten.

De Amerikaanse winkelketen Walmart heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 123,4 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 2,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde met 23 procent tot 2,9 miljard dollar, onder meer door een belangrijke schuldaflossing. De divisie ecommerce leverde met een inkomstengroei van 67 procent een belangrijke bijdrage tot de omzetstijging van de groep. Op de Amerikaanse thuismarkt kon een groei met 1,8 procent tot 78,74 miljard dollar worden opgetekend, maar op de internationale markt was er een daling met 1 procent tot 28,33 miljard dollar. Dochter Sam’s Club boekte een groei met 2,3 procent tot 14,88 miljard dollar.

België heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een economische groei met 1,4 procent gerealiseerd. Daarmee is het land de traagste groeier van de hele eurozone. Dat zegt een rapport van het onderzoeksbureau Eurostat. Onder meer wordt door analisten gewezen op het strakke Belgische begrotingsbeleid, waarbij opgemerkt wordt dat andere landen vroeger hebben gesaneerd en zich daardoor nu meer op een groeibeleid kunnen focussen. Tevens wordt een link gelegd met de onzekerheid rond de brexit, want België heeft relatief sterke handelsrelaties met Groot-Brittannië. Bovendien wordt opgemerkt dat andere landen zwaarder door de economische crisis werden getroffen en een inhaalbeweging maken.

De Deense windmolenbouwer Vestas heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 2,2 miljard euro. Dat betekende een daling met 14 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst viel van 372 miljoen euro naar 247 miljoen euro terug, maar daarin is ook een afschrijving van 28 miljoen euro op vastgoed begrepen. De leveringen liepen op van ruim 2,9 megawatt naar 3,1 megawatt. De omvang van het orderboek steeg met 10 procent tot 20 miljard euro, onder meer met nieuwe bestellingen in de Verenigde Staten, Argentinië en China. Daarbij is sprake van bestellingen voor bijna 10,7 megawatt, tegenover nagenoeg 9,4 megawatt het tweede kwartaal vorig jaar.

De failliete Duitse zonnepanelenproducent SolarWorld kan een doorstart maken. Frank Asbeck, oprichter van het bedrijf, heeft van de curator immers de toelating gekregen een aantal activiteiten van het bedrijf over te nemen. Asbeck heeft voor de overname een samenwerkingsakkoord gesloten met het bedrijf Qatar Solar Technologies, onderdeel van de organisatie Qatar Foundation. Door de overeenkomst met de curator kan SolarWorld de productie in de fabrieken in Arnstadt, Freiburg en Bonn opnieuw opstarten. Het bedrijf heeft op die ogenblik een piekcapaciteit van 700 megawatt, maar hoopt op termijn weer naar 1.000 megawatt te kunnen doorgroeien. SolarWorld biedt werk aan 515 personen.

De Nederlandse financiële groep Rabobank heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van bijna 5,94 miljard euro, tegenover 5 miljard inkomsten dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst steeg met 52 procent tot bijna 1,16 miljard euro. De winststijging moet volgens Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van Rabobank, worden toegeschreven aan de gunstige economische ontwikkelingen die in Nederland kunnen worden geregistreerd. Door de lage spaarrente en de drukte op de vastgoedmarkt werden ook meer hypotheken afgelost. De Nederlandse groep kon door de gunstige ontwikkelingen ook zijn kapitaalratio van 13,5 procent naar 14,7 procent opvoeren.

De Chinese economie zal de volgende drie jaar weliswaar een snellere groei kennen dan was verwacht, maar dreigt daarbij een gevaarlijke schuldenlast op te bouwen. Dat zegt een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de Chinese economie. Opgemerkt wordt dat de Chinese regering tegen eind dit decennium absoluut wil voldoen aan de economische doelstellingen die eerder naar voor werden geschoven, maar worden daardoor een aantal dreigende gevaren genegeerd. Dit jaar zal de Chinese economie volgens het rapport een groei realiseren van 6,7 procent, terwijl eerder gewag werd gemaakt van een stijging met 6,2 procent. De daaropvolgende jaren neemt de groei toe van 6 procent naar 6,4 procent.

De Belgische vastgoedgroep Aedifica investeert in Duitsland 200 miljoen euro in de bouw van zeventien woonzorgcentra. Daarmee verdubbelt Aedifica, gespecialiseerd in rusthuisvastgoed, ruimschoots de omvang van zijn Duitse portfolio tot 420 miljoen euro. Voor de uitbating van de nieuwe centra werd een akkoord gesloten met de Duitse Specht Gruppe. De nieuwe centra zijn gericht op senioren met hoge zorgbehoeften en mikken op een publiek uit het middensegment en de hogere categorieën. Het Duitse project is de grootste investering uit de geschiedenis van Aedifica. Eind volgend jaar zullen de eerste gebouwen worden opgeleverd. In totaal wordt een huisvesting voor vijftienhonderd senioren gecreëerd.

De Chinese automaker Geely heeft geen interesse om de Italiaans-Amerikaanse groep Fiat-Chrysler over te nemen. Dat heeft Gui Shenyue, topman van Geely, gezegd in een reactie op speculaties over Chinese belangstelling voor Fiat-Chrysler. Naast Dongfeng, Great Wall en Guangzhou Automobile Group werd daarbij ook Geely, het moederbedrijf van onder meer Volvo, als een mogelijke kandidaat genoemd. Gui Shenyue zegt echter nadrukkelijk op dit ogenblik geen overnameplannen voor het Italiaans-Amerikaanse concern te hebben. Geely lanceert het vierde kwartaal al het nieuwe merk Lynk, dat zowel in China als Europa zou worden geïntroduceerd.

De Nederlandse maritieme groep Boskalis heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,1 miljard euro. Dat betekende een daling met 7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel van 148 miljoen euro naar 78 miljoen euro terug. Het orderboek had een waarde van bijna 3,25 miljard euro, tegenover ruim 2,92 miljard euro eind vorig jaar. Peter Berdowski, topman van Boskalis, benadrukte dat de omstandigheden in de offshore markt bijzonder uitdagend blijven. Door de toename van het orderboek kan volgens hem op de baggermarkt wel gewag worden gemaakt van gematigd positieve vooruitzichten. Op de offshore oliemarkt wordt geen spoedig herstel voorzien.

08:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-08-17

Voetbal wint ook de harten van de Amerikaanse sportliefhebber

In de Verenigde Staten genieten de Major League Soccer (MLS) en de National Hockey League (NHL) bij het publiek de grootste waardering van de vier grote nationale sportcompetities. De National Football League (NFL) staat daarentegen helemaal onderaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent JD Power over de tevredenheid van de Amerikaanse sportliefhebber over de grootste sportcompetities van het land. De onderzoekers zeggen verrast te zijn door de povere resultaten van het American football. Er wordt aan toegevoegd dat deze vaststelling in de toekomst voor de teams en competities ook belangrijke financiële consequenties kan hebben.

“In nagenoeg alle regio’s van het land konden de voetbalclubs op de grootste waardering van het publiek rekenen,” benadrukken de onderzoekers, die de sportliefhebbers onder meer ondervroegen naar de algemene ervaring, het zitcomfort, de veiligheid, voeding en drank, de ticketaankoop en de merchandising. “Houston Dynamo, Los Angeles Galaxy, New England Revolution, New York Red Bulls en Philadelphia Union behaalden een eerste plaats, terwijl Chicago Fire, FC Dallas en San Jose Earthquakes een tweede plaats behaalden. Alleen de Colorado Rapids en New York City Football Club op een derde plaats en DC United op een vierde plaats gaan niet mee in die trend.”

“In alle regio’s staat het American football daarentegen helemaal onderaan,” zegt Greg Truex, directeur sportonderzoek bij JD Power. “Clubs die op sportieve successen kunnen terugvallen, hebben meestal geen problemen om hun stadions te vullen, maar deze studie heeft betrekking op de teams die hun supporters de beste ervaring voor hun geld bieden. Het American football is de meest populaire en meest bekeken sport van het land. Het was dan ook bijzonder verrassend dat de fans hun club in alle regio’s bij de beleving helemaal achteraan plaatsen. De National Hockey League mag deze vaststelling niet zomaar naast zich neerleggen, zodat de nodige correcties kunnen worden gedaan en een betere beleving wordt geboden.”

“Dat het voetbal en het hockey bij de Amerikaanse sportliefhebber op de meeste waardering kunnen rekenen, zal uiteindelijk ook de sponsors niet ontgaan,” waarschuwt Truex. “Men mag verwachten dat vele bedrijven zich met deze teams zullen willen associëren, aangezien zij een betere ervaring aanbieden dan hun tegenhangers uit het football.”

Lees Verder

19:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, voetbal |  Facebook |