07-08-17

Aziatische consument legt link tussen fastfood en obesitas

In de regio Asia-Pacific zullen fastfood-ketens mogelijk hun aanbod moeten aanpassen om een verdedigingswal op te bouwen tegenover een obesitas-epidemie waarvoor ze door het lokale publiek minstens gedeeltelijk verantwoorden worden geacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan negenduizend consumenten in de regio Asia-Pacific. Daarbij kwam naar voor dat weliswaar slechts 7 procent van de ondervraagden fastfood afwijst, maar toch gaf 81 procent te kennen dat het product bijdraagt tot obesitas. Tevens bleek dat 64 procent van de ondervraagden te kennen gaf dat fastfoodketens een verantwoordelijk dragen voor de gezondhdheid van de consument. Volgens 95 procent zouden de ketens een actie moeten ondernemen om het probleem aan te pakken.

Daarbij werd opgemerkt de consumenten vooral aansturen op de uitbreiding van het aanbod alternatieve gerechten met gezondere bestanddelen. Daarnaast wordt ook aangestuurd op een beperking van het vetgehalte in de producten die door de fastfood-ketens worden verkocht. Tevens wordt een grotere transparantie gevraagd over de ingrediënten die in fastfood worden verwerkt. Al deze opties werden door ongeveer 50 procent van de ondervraagden geciteerd. Daarnaast stelde 39 procent voor dat de fastfood-bedrijven verplicht zouden worden een financiële bijdrage te leveren aan het gezondheidssysteem, terwijl 38 procent een publiek-private samenwerking vroeg om gezond eetgedrag te promoten.

Ook vroeg 30 procent dat zou worden overgegaan tot een vrijwillige bijdrage aan het gezondheidssyteem. De onderzoekers merken wel op dat de consumenten niet snel geneigd zijn om zelf een financiële bijdrage te leveren. Slechts 13 procent kon zich immers akkoord verklaren met een zwaardere fiscale last op fastfood. Het populairste fastfood-gerecht in de regio bestaat uit gefrituurde kip (34 procent), gevolgd door pizza’s (28 procent) en hamburgers (20 procent). De voorkeuren bleven over de hele regio ongeveer identiek, behalve in Australië, Hongkong en de Filipijnen, waar pizza de voorkeur kreeg op gefrituurde kip.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood |  Facebook |

Martin Sorrell bestbetaalde Britse bedrijfsleider

De vergoeding van chief executives van grote Britse ondernemingen ligt honderdzestig keer hoger dan hun gemiddelde werknemers. Ook moet worden vastgesteld dat vrouwelijke bedrijfsleiders in Groot-Brittannië nog altijd minder salaris ontvangen dan hun mannelijke collega’s. Dat is is de conclusie van een onderzoek van het High Pay Centre en het Chartered Institute of Personnel and Development (Cipd). De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat een chief executive van de honderd grootste bedrijven uit de Financial Times Stock Exchange (FTSE) het voorbije jaar een gemiddelde vergoeding van 4,5 miljoen pond ontving. Het gemiddelde salaris van hun medewerkers bedroeg 28.200 pond.

Er wordt aan toegevoegd dat een mannelijke chief executive in Groot-Brittannië 77 procent meer verdiende dan een vrouwelijke collega. Mannelijke chief executives bleken immers gemiddeld 4,7 miljoen pond te verdienen, tegenover 2,6 miljoen pond voor hun vrouwelijke collega’s. De onderzoekers benadrukten verder dat bij de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven in Groot-Brittannië slechts dertig vrouwelijke uitvoerend directeurs kunnen worden gevonden. Bij zevenenzeventig bedrijven  kon nog steeds geen enkele vrouwelijke uitvoerend directeur worden aangetroffen. Er werden tevens amper zes vrouwelijke chief executives gemeld. Dat zijn Alison Brittain (Whitbread), Veronique Laury (Kingfisher), Alison Cooper (Imperial Brands), Liv Garfield (Severn Trent), Moya Greene (Royal Mail) en Carolyn McCall (EasyJet).

Uit het onderzoek blijkt wel dat in de remuneratie-committees, die het loon van de topkaders van hun onderneming moeten vastleggen, de aanwezigheid van vrouwen wel met 8 procent is toegenomen. Negen bedrijven hebben echter nog altijd geen enkele vrouw in hun remuneratie-committee. Anderzijds kon worden vastgesteld dat het gemiddelde salaris van de Britse chief executive het voorbije jaar met 17 procent is ingekrompen. De hoogste vergoeding werd toegewezen aan Martin Sorrell, chief executive van reclamebedrijf WPP Group, die een loon van 48,1 miljoen pond kreeg toegewezen.

Er wordt nog opgemerkt dat een aantal bedrijfsleiders het voorbije jaar op een salarisverhoging konden rekenen, hoewel hun onderneming het doelwit was van gerechtelijk onderzoek naar omkoping of milieuvervuiling.

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleider |  Facebook |

Online reclame bereikt mannen gemakkelijker dan vrouwen

Adverteerders ervaren vaak moeilijkheden om met online campagnes een vrouwelijk publiek te bereiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen naar de impact van zestigduizend campagnes in twintig landen. De onderzoekers merken op dat de campagnes in Groot-Brittannië 62 procent van het mannelijk doelpubliek bereikten, maar bij vrouwelijke consumenten daalt dat cijfer tot 50 procent. Die discrepantie loopt volgens de onderzoekers in de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig jaar nog verder op. In die groep slaagden de campagnes er weliswaar nog in 33 procent van het mannelijk publiek te bereiken, maar bij hun vrouwelijke leeftijdsgenoten daalt dat cijfer tot 22 procent.

Er wordt aan toegevoegd dat het Europese cijfer nog lager ligt dan in Groot-Brittannië. Europese campagnes konden immers slechts 46 procent van hun vrouwelijk doelpubliek bereiken, met een score van respectievelijk 49 procent en 45 procent in Frankrijk en Duitsland, al wordt in Italië gewag gemaakt van een niveau van 66 procent. “Online reclame heeft nog heel wat progressiemarge om zijn gewenste doelpubliek, vooral wanneer gemikt wordt op vrouwelijke klanten, goed te kunnen bereiken,” benadrukken de onderzoekers. “Daarvoor moet onder meer beter gebruik gemaakt worden van de beschikbare technologieën en moeten meer acties worden genomen op basis van inzichten die uit vroegere campagnes zijn verkregen.”

Nielsen benadrukte wel dat mobiele reclame er beter in lukt vrouwen te bereiken dan mannen. In de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierenveertig jaar bleken immers 37 procent van de campagnes hun vrouwelijk publiek te bereiken, tegenover amper 22 procent bij hun mannelijke leeftijdsgenoten. Ook wanneer het doelpubliek zowel uit mannen als vrouwen bestaat, bleken campagnes op mobiele platformen nagenoeg altijd beter te functioneren dan op desktops. Er wordt nog aangevoerd dat in de reiswereld en dienstensector online marketeers het meest geneigd bleken hun doelpubliek te bereiken (67 procent), gevolgd door entertainment (65 procent). Vooral retail (42 procent) en consumptiegoederen (43 procent) bleken echter problemen op te leveren.

Lees Verder

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Stephan Weil, premier van de Duitse deelstaat Nedersaksen, heeft geprobeerd om in het emissieschandaal met dieselmotoren Volkswagen zoveel mogelijk af te scherrmen. Dat heeft de Duitse krant Bild gemeld. Opgemerkt wordt dat Weil tijdens publiek toespraken de kritiek op de autobouwer heeft afgezwakt. Dat zou gebeurd zijn op verzoek van de top van Volkswagen, die de redevoering vooraf zou hebben mogen inzien. Onder meer een passage over de verantwoordelijkheid van de managers van het bedrijf zou zijn geschrapt. Nedersaksen heeft een belang van 20 procent in Volkswagen. Weil zetelt in de bestuursraad van de autobouwer. De regering van Nedersaksen ontkende de beschuldigingen.

Het industrieel conglomeraat United Technologies overweegt een bod op het bedrijf Rockwell Collins, fabrikant van vliegtuigonderdelen. United Technologies zou een bedrag van ruim 19 miljard dollar willen betalen. Rockwell Collins zou daarmee de grootste overname worden in de geschiedenis van United Technologies, dat zelf onder meer vliegtuigmotoren bouwt. De operatie zou ook één van de grootste transacties uit de luchtvaartindustrie worden. Het is echter niet zeker of een akkoord zou worden bereikt. Wel wordt opgemerkt dat een overname geen onlogische beslissing zou zijn, aangezien grote constructeurs zoals Boeing of Airbus bij hun leveranciers aandringen op prijsverlagingen.

Israël heeft een aantal nieuwe initiatieven genomen om het kantoor van de televisiezender Al Jazeera in Jeruzalem te sluiten. Ook wil de Israëlische overheid de perslicentie van de journalisten van Al Jazeera intrekken. Dat heeft Ayoub Kara, Israëlisch minister van communicatie, aangekondigd. De beslissing is volgens Kara het gevolg van het dat Soennitische Arabische staten de filialen van zender al eerder gesloten wegens de boycot die de landen tegen Qatar, de thuisbasis van Al Jazeera, hebben uitgesproken. Kara zei ook nog dat de zender misbruikt wordt door bepaalde groeperingen om geweld en terrorisme aan te moedigen. Al Jazeera zelf ontkent echter alle beschuldigingen van medewerking aan terrorisme.

De Amerikaanse navigatiespecialist Garmin heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 817 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 161 miljoen dollar naar 170 miljoen dollar. Het bedrijf meldt vooral sterke resultaten van zijn outdoor-divisie, die onder meer sterke prestaties liet optekenen met zijn sporthorloge Fenix en een omzetgroei met 46 procent liet optekenen. Outdoor-activiteit is nu nagenoeg de sterkste divisie van Garmin geworden. De autodivisie werd daarentegen met een verdere inkrimping geconfronteerd, maar blijft nog wel met een kleine marge de grootste afdeling van het bedrijf.

Groot-Brittannië is bereid om voor het vertrek uit de Europese Unie een bedrag van 36 miljard pond of 40 miljard euro te betalen. Dat hebben een aantal bronnen bij de Britse regering tegenover de krant The Telegraph gemeld. Het is de eerste keer dat een Britse partij een concreet bedrag aan de brexit koppelt. De Europese Unie maakte eerder gewag van een compensatie van 100 miljard euro. Groot-Brittannië verbindt aan de vergoeding wel een belangrijke voorwaarde. Geëist wordt dat de Europese Unie bereid is om aan de compensatie een algemeen akkoord over de toekomstige relatie tussen beide partijen - vooral op het gebied van handel - te koppelen. De Europese Unie stelt echter een aantal bijkomende voorwaarden.

De veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft unaniem ingestemd met nieuwe sancties tegen Noord-Korea. Dat gebeurt naar aanleiding van de recente tests die het land met langeafstandsraketten heeft uitgevoerd. Onder meer worden beperkingen opgelegd op de export van steenkool, ijzererts en andere grondstoffen. Die maatregel zou de Noord-Koreaanse uitvoer met ongeveer één derde doen inkrimping en het land ongeveer 1 miljard dollar inkomsten kosten. Eerder werden al zeven sancties tegen Noord-Korea uitgesproken, maar de huidige maatregelen zijn wel zwaarder dan eerdere ingrepen. Ook China, de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea, heeft met de sancties ingestemd.

De wereldwijde vraag naar vliegreizen heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een stijging met 7,9 procent laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van de International Air Traffic Association (Iata). Gewag wordt gemaakt van de sterkste groei in twaalf jaar. Opgemerkt wordt daarbij dat de luchtvaart door de gunstige economische omstandigheden en de relatief lage ticketprijzen op dit ogenblik bijzonder populair is. Er wordt nog aan toegevoegd dat een gemiddelde bezettingsgraad van 80,7 procent kon worden geregistreerd. Alexandre de Juniac, topman van de sectororganisatie, waarschuwde wel dat de ticketprijzen in de toekomst wellicht opnieuw zullen stijgen.

Het mijnbouwconcern Rio Tinto heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 19,3 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 3,8 miljard dollar tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst kende nagenoeg een verdubbeling tot 3,3 miljard dollar. Het bedrijf zegt geprofiteerd te hebben van de aantrekkende grondstofprijzen en kostenbesparingen. Daarbij wordt gemeld dat het kostenbesparingsplan van 2 miljard dollar een half jaar eerder kon worden bereikt dan oorspronkelijk was voorzien. De kostenbesparing moest het concern toelaten werd de moeilijke marktomstandigheden in de grondstoffensector het hoofd te bieden. Rio Tinto maakte bekend een interim-dividend van 2 miljard dollar uit te keren.

Het Chinese bedrijf Xiaomi verkocht tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 3,7 miljoen wearables verkocht. Dat was een stijging met 23,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Xiaomi heeft daarmee een wereldwijd marktaandeel van 17 procent opgebouwd en is de grootste verkoper van wearables geworden. Dat blijkt uit een rapport van consulent Strategy Analytics. In totaal werden tijdens het tweede kwartaal 21,6 miljoen wearables verkocht. Dat was een stijging met 8 procent tegenover het tweede kwartaal vorig jaar. Fitbit eindigde op een tweede plaats, maar zijn marktaandeel daalt van 29 procent naar 16 procent. Apple eindigde als derde met een aandeel van 13 procent, tegenover 9 procent het tweede kwartaal vorig jaar.

Het Duitse chipconcern Infineon, een belangrijke toeleverancier voor de auto-industrie, heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van ruim 1,8 miljard euro. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 27 procent tot 253 miljoen euro. De groei van het voorbije kwartaal was volgens Reinhard Ploss, topman van Infineon, in lijn met de gestelde verwachtingen. Hij wees op sterke prestaties van de verkoop van semiconductoren voor de hernieuwbare energie, datacenters en elektro-mobiliteit. Wel wordt voor de rest van het jaar gewaarschuwd voor de invloed van de zwakkere Amerikaanse dollar.

Travis Kalanick, voormalig topman van Uber, heeft het adviesbureau Teneo ingehuurd om zijn imago te helpen verbeteren. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de nieuwssite Recode gemeld. Kalanick, oprichter van Uber, moest eind juni afstand nemen van zijn functie als chief executive van de onderneming, die door een aantal schandalen was getroffen. Hij zetelt nog wel in de raad van bestuur van Uber, dat echter niet zou tussenkomen in de kosten die voor de diensten van Teneo zou moeten betalen. Volgens geruchten zou Kalanick ook proberen om opnieuw de directeur van Uber te worden. De bestuursleden zouden verdeeld zijn over het vertrek van de topman.

De Amerikaanse keten Restaurant Brands, het moederbedrijf van Burger King, boekte tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van ruim 1,1 miljard dollar. Dat betekende een stijging met ongeveer 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst kende wel een inkrimping van 90,9 miljoen dollar naar 89,5 miljoen dollar. Burger King kon een autonome groei met 3,9 procent optekenen. Daarnaast werden ook een reeks nieuwe filialen van het merk geopend. Bij Tim Hortons en Popeyes Louisiana Kitchen, twee andere ketens van Restaurants Brands, moest een lichte omzetdaling worden opgetekend. Restaurant Brands maakte bekend ook filialen van Tim Hortons in Spanje te zullen openen.

Het verhuurplatform Airbnb realiseert alleen al in de zes grootste steden van België - Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Luik en Namen - jaarlijks een verhuur van 77 miljoen euro. Dat hebben de kranten L’Echo en De Tijd berekend. Brussel, waar 4.663 panden te huur worden aangeboden, staat op de eerste plaats met 34 miljoen euro. Brugge, waar 1.084 locaties op Airbnb kunnen worden teruggevonden, realiseert 10 miljoen euro inkomsten. Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna 10 procent van de betrokken verhuurders minstens twee panden op Airbnb heeft geregistreerd. In Brussel loopt dat zelfs op tot 33 procent. Tevens werd gemeld dat vijf op de zes uitbaters in Vlaanderen niet voldoet aan de nieuwe registratieplicht.

Brussels Expo mag van de Raad van State het Koninklijk Circus niet tijdelijk uitbaten. Daardoor valt de concertzaal zonder uitbater en komen de geplande concerten in gevaar. Al twee jaar probeert Brussel het exploitatierecht over het Koninklijk Circus van de groep Botanique-Sportpaleis door te schuiven naar Brussels Expo. Tegen die beslissing werd door Botanique-Sportpaleisgroep echter verzet aangetekend. Gewezen werd op het ontbreken van een transparante aanbestedingsprocedure. Het Brusselse hof van beroep stemde in met het verzet, maar het stadsbestuur gaf in afwachting van een nieuwe aanbesteding de exploitatie opnieuw tijdelijk aan Brussels Expo. Ook die beslissing is nu vernietigd.

Maaltijdbesteller Takeaway.com heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 77,4 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 53 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Het nettoverlies liep echter op van 11,5 miljoen euro naar 28,1 miljoen euro. Het bedrijf merkt echter op dat belangrijke investeringen worden gedaan om het marktaandeel uit te breiden, waarbij onder meer verder werd gewerkt aan een eigen bezorgdienst, terwijl ook de marketing-uitgaven zijn opgelopen. In totaal werden 32 miljoen bestellingen geregistreerd. Dat betekende een toename met 43 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf is vooral actief in Nederland, Duitsland, Polen, België en Oostenrijk.

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-08-17

Nieuwsoverzicht

Het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur heeft het lidmaatschap van Venezuela geschorst. Daarbij werd gebruik gemaakt van een democratieclausule die in het verdrag is opgenomen. Het is de tweede keer in de geschiedenis dat van het zogenaamde protocol van Ushuaia wordt geactiveerd. Vijf jaar geleden werd ook Paraguay gesanctioneerd voor de afzetting van president Fernando Lugo. Eerder was nog vooropgesteld dat met sancties tot het einde van het jaar zou worden gewacht, waarbij een stand van zaken zou worden opgemaakt. Een omstreden verkiezing en de arrestatie van de belangrijkste Venezolaanse oppositieleiders hebben Mercosur echter aangezet om sneller in te grijpen.

Investeerder Berkshire Hathaway heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 57,5 miljard dollar, tegenover 54,2 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst viel van 4,61 miljard dollar naar 4,12 miljard dollar terug, terwijl bij de nettowinst een achteruitgang van 5 miljard dollar naar 4,26 miljard moest worden genoteerd. De winsten van de verzekeraar werden onder druk gezet door de verzekeringsactiviteiten. Daarnaast zegt de holding ook te lijden onder een zwakke dollar. Berkshire Hathaway beschikt nu over een cashreserve van 100 miljard dollar. De holding voerde het voorbije kwartaal vooral de investeringen in vastgoed en hypotheekverstrekkers op.

De Europese Unie heeft drie Russische bedrijven en drie Russische particulieren toegevoegd aan zijn zwarte lijst. De betrokkenen worden gesanctioneerd omdat ze geholpen zouden hebben gasturbines van het Duitse bedrijf Siemens van Rusland naar het geannexeerde schiereiland Krim hebben overgebracht. Siemens had de gasturbines geleverd voor gebruik in Rusland. De Europese sanctielijst werd drie jaar geleden ingevoerd. De Europese Unie verbiedt daarbij de levering van materiaal voor infrastructuurprojecten voor strategische sectoren. Rusland zegt echter dat de nieuwe sancties in strijd zijn met het internationaal recht. Volgens de Russische regering zijn de maatregelen uitsluitend politiek gemotiveerd.

In de Verenigde Staten is investeerder Martin Shkreli veroordeeld wegens de misleiding van investeerders. De feiten gaan terug tot zes jaar geleden, toen hij beleggers overtuigde dat hij hedgefonds sterke rendementen zou opleveren, hoewel Shkreli op dat ogenblik nagenoeg failliet zou zijn geweest. Shkreli, een gewezen topman van de biotechbedrijven Turing Pharmaceuticals en Retrophin, werd twee jaar geleden gearresteerd. De man werd er ook van beticht een bedrag van 11 miljoen dollar uit één van zijn bedrijven getrokken te hebben om opgelopen schulden aan investeerders af te bouwen. Een strafmaat werd nog niet bekend gemaakt. De man zou maximaal een celstraf van twintig jaar kunnen oplopen.

De Duitse autobouwer Audi is formeel toegevoegd aan het onderzoek van het gerecht in München heeft opgezet naar de emissiefraude met dieselmotoren van moederbedrijf Volkswagen. Dat hebben woordvoerders van het parket in München bevestigd. Volgens de Duitse wetgeving kunnen bedrijven niet strafrechtelijk worden vervolgd, maar is het wel mogelijk om een aantal bestuurlijke sancties te vellen, waardoor beslag zou kunnen worden gelegd op de winsten die met de illegale praktijken zijn behaald. Tien jaar geleden werd die sanctie al eens opgelegd aan Siemens, dat in een corruptiedossier met het gerecht in München uiteindelijk een schikking van 600 miljoen euro trof.

In China is Yao Zhongmin, gewezen voorzitter van de China Development Bank, wegens corruptie veroordeeld tot een celstraf van veertien jaar. Hij moet ook een boete van 3,5 miljoen yuan of bijna 442.000 euro betalen. Dat heeft de Chinese Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) bekend gemaakt. Opgemerkt dat Yao over een periode van tien jaar steekpenningen met een totale waarde van 36,2 miljoen yuan zou hebben ontvangen. In ruil voor die schenkingen zou Yao de betrokkenen met leningen hebben geholpen. Yao ontsnapt aan de maximumstraf omdat hij aan het onderzoek heeft meegewerkt en schuld heeft bekend. Het onderzoek tegen Yao was in juni vorig jaar bekend gemaakt.

Het industriële conglomeraat CK Hutchison, gevestigd in Hongkong en eigendom van miljardair Li Ka-Shing, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet van 190,05 miljard Hongkong dollar of 20,64 miljard euro geboekt. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 14,92 miljard dollar naar 15,92 miljard dollar. Opgemerkt wordt dat de prestaties van de divisies telecommunicatie en energie de ongunstige wisselkoersen in een aantal markten kon opvangen. Het concern - dat onder meer ook ketens zoals Kruidvat en Ici Paris XL controleert - heeft de voorbije jaren de buitenlandse overnames gevoelig versneld. Inmiddels wordt de helft van de omzet in Europa gerealiseerd.

De Britse technologiespecialist Marcus Hutchins, die erin slaagde de aanval van de ransomware WannaCry te stoppen, weerlegt het trojaanse virus Kronos te hebben verspreid. Dat heeft de advocaat van Hutchins gezegd. Hutchins werd gearresteerd op de hacking-conferentie Def Con in Las Vegas. Hij werd echter op een borgtocht van 30.000 dollar vrijgelaten, maar mag de Verenigde Staten niet verlaten. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zouden er aanwijzingen zijn dat Hutchins het trojaanse virus op de online veiling AlphaBay op het dark web te koop had aangeboden. Kronos werd gebruikt voor de diefstal van informatie die toegang tot online bankieren zou bieden. Hutchins zegt zijn onschuld te zullen bewijzen.

Het Duitse concern Beiersdorf heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,5 miljard euro. Dat betekende een stijging met 4,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Autonoom kon een groei met 3,3 procent worden gerealiseerd. Het bedrijf - eigenaar van merken zoals Nivea, Labello en Tesa - benadrukt wel dat de resultaten negatief werden beïnvloed door de cyberaanval Petya tijdens de maand juni. Zonder die negatieve impact zou een autonome groep van 4,4 procent zijn gerealiseerd. Een gedeelte van de leveringen moest door de aanval naar het derde kwartaal worden verschoven. De brutowinst steeg met meer dan 9 procent tot 561 miljoen euro.

Er zijn nog drie kandidaten om de leiding van het alternatieve taxibedrijf Uber over te nemen. Dat hebben een aantal bonnen tegenover de Amerikaanse krant The Washington Post gezegd. Onder meer zou gekeken worden naar Jeffrey Immelt, voormalig directeur van General Electric. Over de identiteiten van de twee andere kandidaten zijn voorlopig geen details bekend. Wel werd opgemerkt dat tussen de resterende kandidaten geen enkele vrouw meer zit. Eerder werden onder meer de namen van Sheryl Sandberg (Facebook), Susan Wojcicki (YouTube) en Meg Whitman (HP Enterprise) genoemd. Uber zoekt een opvolger voor Travis Kalanick, die in juni verplicht werd zijn functie als chief executive neer te leggen.

Het Amerikaanse leger wil stoppen met het gebruik van drones van het Chinese bedrijf Da-Jiang Innovations (DJI). Dat blijkt uit een memo van het Amerikaanse ministerie van defensie, waarin wordt gewezen op een aantal kwetsbaarheden van de apparaten. Uit het document blijkt dat Da-Jiang de belangrijkste leverancier van drones aan het Amerikaanse leger was. Details over de mogelijke kwetsbaarheden werden niet gegeven. In een reactie zegt Da-Jiang verrast en teleurgesteld te zijn door de beslissing. Opgemerkt wordt dat het bedrijf niet vooraf door het Amerikaanse leger van de beslissing op de hoogte is gebracht en de Chinese groep benadrukte contact met zijn Amerikaanse klant te zullen opnemen.

De Duitse farmagroep Merck heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,9 miljard euro. Dat betekende een stijging met 2,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Wisselkoersen hadden een positieve impact van 0,4 procent, terwijl overnames een daling met 0,3 procent genereerden. De nettowinst steeg met 35,1 procent tot 421 miljoen euro. Er wordt wel gewag gemaakt van hogere kosten in de divisie healthcare en een prijsdruk in de afdeling Liquid Crystals, waardoor de bedrijfswinst met 6 procent tot 1,1 miljard euro terugviel. De regio Asia-Pacific vertegenwoordigde 32 procent van de totale omzet van het Duitse concern. Gewaarschuwd wordt wel voor de koersdaling van de dollar.

Het applicatiebedrijf Snap, eigenaar van Snapchat, zou de overname van dronefabrikant Zero Zero Robotics overwegen. Dat hebben een aantal bronnen gemeld. Zero Zero Robotics beschikt over een drone die speciaal voor selfies werd gebouwd. De twee bedrijven zouden al gesprekken over een mogelijke samenwerking zijn opgestart, maar hoever de onderhandelingen zijn gevorderd, is niet bekend. Zero Zero is de ontwikkelaar van de Hover Camera Passport, een drone die zijn gebruiker automatisch volgt, zodat er foto’s en video’s kunnen worden gemaakt. Snap zou in de Hover Camera Passport zijn geïnteresseerd. Zero Zero Robotics heeft een mogelijke overname echter tegengesproken.

Onderzoekers van International Business Machines (IBM) en Sony zijn erin geslaagd om 201 gigabits data op een vierkante inch magneetband op te slaan. Daarmee hebben de tweede bedrijven naar eigen zeggen een nieuw opslagrecord laten optekenen. Er wordt aan toegevoegd dat de opslagdichtheid van de nieuwe toepassing twintig keer hoger ligt dan bij commercieel verkrijgbare producten. Tien jaar geleden lag de maximale opslagdichtheid nog ongeveer dertig keer lager dan de nieuwe toepassing mogelijk maakt. Drie jaar geleden werd met 86 gigabits nog een nieuw record gevestigd. Ook het volgende decennium wordt om de twee jaar een verdubbeling van de opslagdichtheid aangekondigd.

De Franse bank Crédit Agricole heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 7,9 miljard euro, tegenover 8,3 miljard euro inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 1,9 miljard euro naar 2,1 miljard euro. De Franse bank wijst daarbij op belangrijke kostenbesparingen en sterke prestaties bij de retailbank. De instelling zegt te profiteren van de aantrekkende economie in zijn belangrijkste Europese markten, zoals Frankrijk en Italië. Ook wordt gewezen op de verkoop van een belang in investeerder Eurazeo. Wel wordt gewag gemaakt van de lage rentetarieven op de regionale banken. Daarnaast werd benadrukt dat de kapitaalratio inmiddels tot 12,4 procent is opgelopen.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-08-17

Mens geeft voorkeur aan robots met gebreken

De mens reageert positiever op een robot die blijk geeft van onvolmaaktheden dan op een machine die een perfecte prestatie garandeert. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Salzburg in Oostenrijk. De vaststelling is volgens de onderzoekers een bevestiging van het Pratfall Effect, waaruit blijkt dat mensen door het maken van fouten een grotere aantrekkelijkheid krijgen. De onderzoekers wijzen erop dat deze conclusies belangrijke implicaties kunnen hebben voor de sector van de sociale robottechnologie, waarbij het volgens hen aangewezen zou kunnen zijn om machines met ingebouwde gebreken te creëren.

“Uit het onderzoek bleek dat robots met defecten door de respondenten niet minder intelligent of antropomorfisch werden bevonden dan perfect functionerende exemplaren,” benadrukt onderzoeksleider Nicole Mirnig, communicatie-experte bij het Center for Human-Computer Interaction aan de Universiteit Salzburg. “Integendeel kon worden vastgesteld dat de respondenten weliswaar de fouten van de robots herkenden, maar tegenover deze onvolmaakte exemplaren toch een grotere sympathie lieten blijken dan tegenover vlekkeloos functionerende tegenhangers.” Mirnig geeft toe verrast te zijn door de getoonde voorkeuren.

“Het kan bijzonder belangrijk worden de reactie in te schatten van mensen die met foute keuzes of antwoorden van robots worden geconfronteerd,” betoogt Mirnig. “Deze inzichten kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van de interactie tussen mens en robot nog verder te verbeteren. Een robot die door een correcte interpretatie van de sociale signalen van de gebruiker kan begrijpen dat een probleem is gerezen, zou zijn menselijke partner kunnen aangeven het incident te begrijpen en strategieën voor de herstelling van de fouten te zullen activeren.” Mirnig benadrukt dat wetenschappelijke studies steevast uitgaan van foutloos functionerende robots, terwijl ook gebreken belangrijke informatie kunnen verstrekken.

“Onderzoek dat zich louter op een perfecte interactie toespitst, zou mogelijk potentieel cruciale aspecten van de samenwerking tussen mensen en robots over het hoofd kunnen zien,” geeft de communicatie-experte nog aan.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het internetbedrijf Google heeft midden vorig jaar pogingen gedaan om het sociale netwerkplatform Snap over te nemen. Google zou een bedrag van 30 miljard dollar hebben geboden. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de nieuwssite Business Insider gemeld. Het bod zou zijn gedaan net vooraleer Snap in mei vorig jaar een nieuwe kapitaalronde lanceerde, waarbij de waarde van het bedrijf werd geraamd op 20 miljard dollar. Het bod van Google werd door Snap echter afgewezen. Vooral Evan Spiegel, chief executive van Snap, zou zich tegen de transactie hebben verzet. Vier jaar geleden had Spiegel ook al een bod van Mark Zuckerberg, topman van Facebook, ter waarde van 3 miljard dollar afgewezen.

De Belgische holding Groupe Bruxelles Lambert (GBL) heeft een belang van ruim 3 procent genomen in het Duitse bedrijf Gea Group, fabrikant van uitrusting voor melkerijen, brouwerijen en andere voedingsbedrijven. Gea heeft wereldwijd ruim zeventienduizend werknemers en telt ook in België drie filialen. Het Duitse concern, dat onder meer ook melkrobotten ontwikkelt, wordt geconfronteerd met een aantal ongunstige ontwikkelingen in de zuivelindustrie, waardoor het bedrijf op één jaar tijd ruim 20 procent van zijn beurswaarde heeft verloren. Groupe Bruxelles Lambert zegt echter dat deze problemen van voorbijgaande aard zijn en benadrukt dat het Duitse bedrijf bijzonder veel potentieel heeft.

Het Russische olieconcern Rosneft heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 2,8 miljoen roebel of 40 miljard euro. Dat betekende een stijging met ruim 23 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde daarentegen met 20 procent tot 82 miljard roebel. De omzetgroei was te danken aan een gestegen olieprijs en een toegenomen productie. Gemiddeld realiseerde Rosneft een dagproductie van 5,74 miljoen vaten. Dat betekende een stijging met 10 procent, onder meer dankzij een aantal overnames, tegenover de eerste helft vorig jaar. De winst werd volgens Igor Sechin, chief executive van Rosneft, echter onder druk gezet door een sterkere koers van de roebel.

De Japanse autofabrikanten Toyota en Mazda willen in de Verenigde Staten samen een nieuwe fabriek bouwen. Met het project zou een investering zijn gemoeid van ongeveer 1,6 miljard dollar. De operatie is onderdeel van een alliantie die de twee bedrijven hebben gesloten. Daarbij zou ook zijn afgesproken dat Toyota een belang van 5 procent in het kapitaal van Mazda zou verwerven. De nieuwe fabriek zou over vier jaar operationeel moeten zijn. Gemikt wordt op een productie van driehonderdduizend exemplaren per jaar. De vestiging, waarvoor nog geen locatie is bekend, zou ongeveer vierduizend arbeidsplaatsen creëren. Toyota zou Mazda ook bijstaan bij de ontwikkeling van elektrische wagens.

ZxVentures, de innovatiedivisie van brouwer AB InBev, brengt de alcoholvrije drank Canvas op de markt. Dat heeft de onderneming bekend gemaakt. Canvas wordt geproduceerd op basis van draf, de graanresten die na het brouwproces van het bier achterblijven. Dat restproduct wordt op dit ogenblik vaak als veevoeder gebruikt. AB InBev wil de draf, aangevuld met andere plantaardige ingrediënten, echter gebruiken om een nieuwe portfolio dranken te creëren. Het merk Canvas zou uit verschillende varianten bestaan. De lancering van Canvas kadert in de strategie van AB InBev om tegen het midden van het volgende decennium een assortiment uit te bouwen dat voor minstens 20 procent alcoholvrij of alcoholarm is.

In de Verenigde Staten heeft Oliver Schmidt, een voormalig topkader van het Duitse autoconcern Volkswagen, erkend betrokken te zijn bij de manipulatie van de emissiedata van de dieselmotor van het merk. Schmidt (48) werd begin dit jaar gearresteerd en is inmiddels niet meer bij Volkswagen in dienst. De man wordt ervan beticht de autoriteiten bewust misleid te hebben. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal zeven jaar, maar door zijn bekentenissen kan hij wel aan zwaardere sancties ontsnappen. Verwacht wordt dat de Amerikaanse rechtbank in december een beslissing zal nemen over het lot van Schmidt. Wanneer Schmidt zijn straf heeft uitgezeten, zal hij wellicht worden uitgewezen.

Het farmabedrijf Fagron, toeleverancier van apotheken, heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 221,7 miljoen euro, tegenover bijna 212 miljoen euro inkomsten tijdens dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 5 miljoen euro tot 21 miljoen euro. Het bedrijf kon volgens Hans Stols, topman van Fagron, profiteren van een groei bij de activiteiten in Europa, Noord-Amerika en Latijns-Amerika. Daarnaast wordt gewag gemaakt van een sterke kostencontrole. Fagron heeft naar eigen zeggen een sterke periode achter de rug, onder meer omdat een aantal probleemprojecten in de Verenigde Staten konden worden opgelost, zodat de Amerikaanse divisie niet langer verlieslatend is.

Er dreigt een wereldwijde schaarste aan Darjeeling-thee. Die waarschuwing komt van een aantal experts, die benadrukken dat de oogst door een separatistisch conflict in de regio onder druk staat. In juni zou de productie van de thee in India met 90 procent zijn ingestort. Voor sommige soorten Darjeeling worden prijzen geboden tot 1.500 euro per kilogram. Sommige voedingsconcerns proberen over te schakelen op andere variëteiten. De theepluk wordt vooral uitgevoerd door Gorkha’s, die echter in conflict zijn gekomen met de regering van de Indiase deelstaat West-Bengalen. Onder meer verzetten de Gorkha’s zich tgen de beslissing van de overheid om in de scholen onderwijs in het Bengaals te verplichten.

De investeerders Blackstone en CVC Capital nemen de Britse betalingsverwerker Paysafe over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 3,3 miljard euro. Dat hebben de investeerders bekend gemaakt. Gemeld werd dat het bestuur van Paysafe zich met het bod al akkoord heeft verklaard. Paysafe richt zich onder meer op transacties in de online gokindustrie, die ongeveer 45 procent van de totale inkomsten van de betalingsverwerker vertegenwoordigen. Paysafe nam recent zelf sectorgenoot Merchants Online over. Door die overname wou Paysafe zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten verder versterken.

Het Britse uitgeefbedrijf Pearson heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 2,05 miljard pond. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er werd een operationele winst geboekt van 16 miljoen pond, tegenover een tekort van van 286 miljoen pond de eerste helft vorig jaar. Tegelijkertijd maakte de uitgever bekend nog eens drieduizend banen te schrappen. Daarmee wordt het personeelsbestand met 10 procent afgeslankt. Ook vorig jaar werd al het verdwijnen van vierduizend arbeidsplaatsen aangekondigd. De ingreep vormt onderdeel van een strategie bij het bedrijf om de kosten terug te dringen. Ook het interim-dividend werd met bijna driekwart verlaagd.

In de Verenigde Staten heeft een rechtbank beslist dat het technologiebedrijf Zoll, fabrikant van onder meer defibrillatoren, aan het Nederlandse concern Philips een schadevergoeding van 7,1 miljoen dollar betaalt wegens patentinbreuken. Zoll werd in totaal tot een betaling van 10,4 miljoen dollar veroordeeld, maar omgekeerd werd ook Philips op zijn beurt wegens patentinbreuken verplicht aan het Amerikaanse bedrijf een bedrag van 3,3 miljoen dollar te betalen. Daardoor blijft uiteindelijk een saldo van 7,1 miljoen dollar over. Philips had oorspronkelijk een schadevergoeding van 217 miljoen dollar geëist. De betrokken patenten zijn inmiddels verlopen en zijn niet meer betrokken bij de dagelijkse activiteiten van de ondernemingen.

De vastgoedgroep Warehouses De Pauw (WDP) heeft tijdens de eerste helft van dit jaar 70 miljoen euro huurinkomsten geboekt, tegenover een omzet van 64,6 miljoen euro dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg met 18 procent tot 57,2 miljoen euro. Het bedrijf kon eind juni een bezettingsgraad melden van 97,1 procent. Dat betekende een stijging met 0,1 procentpunt tegenover eind vorig jaar. Opgemerkt wordt dat de verbetering van het resultaat hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan acquisities en voorverhuurde projecten, terwijl ook gewezen wordt op de beheersing en controle van operationele en financiële kosten. De groep zegt nog dat de expansie sneller verloopt dan oorspronkelijk was gepland.

De Arabische oliegroep Saudi Aramco overweegt een belang te nemen in één van de raffinaderijen van het Chinese petroleumconcern PetroChina. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de berichtendienst Dow Jones Newswires bevestigd. Opgemerkt werd dat Saudi Aramco mogelijk een belang van meer dan 30 procent zou nemen in de raffinaderij Anning van PetroChina in de Chinese provincie Yunnan. Met de transactie zou een bedrag van meer dan 2 miljard dollar zijn gemoeid. De Chinese raffinaderij heeft een gemiddelde dagcapaciteit van ongeveer 260.000 vaten. Saudi Aramco, in handen van de regering van Saoedi-Arabië, heeft eerder nog al over een samenwerking met PetroChina gepraat.

De Nederlandse chipproducent NXP Semiconductors moet het overnamebod van de Amerikaanse groep Qualcomm heronderhandelen. Dat heeft de activistische investeerder Elliott, die een belang van 6 procent in het Nederlandse bedrijf heeft uitgebouwd. NXP Semiconductors aanvaardde vorig jaar een overnamebod van 47 miljard dollar door Qualcomm. Volgens Elliott komt dat bod echter niet overeen met de reële waarde van de Nederlandse chipproducent. Daarom wil de activistische investeerder dat de overeenkomst met Qualcomm wordt heronderhandeld of eventueel een andere overnemer zoekt. Indien geen uitkomst wordt gevonden, zou NXP Semiconductors volgens Elliott verder zelfstandig moeten blijven.

De Japanse autobouwer Toyota Motor heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 7,05 biljoen yen of bijna 54,1 miljard euro. Dat betekende een stijging met 7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst daalde echter van 642,2 miljard yen naar 574,3 miljard yen, onder meer door inspanningen om zijn positie op de bijzonder competitieve Amerikaanse markt te verdedigen. De nettowinst van de Japanse groep liep anderzijds op van 552,5 miljard yen naar 613,1 miljard yen. Toyota wees daarbij onder meer op een sterke binnenlandse vraag, waar de verkoop met 33.000 exemplaren toenam. Japan vertegenwoordigde daarmee driekwart van de afzettoename.

Meer Nieuws

10:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |