04-08-17

Woningbezit is voor jonge Amerikanen minder evident

In de Verenigde Staten kent het particuliere vastgoedbezit een belangrijke terugval. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Gallup bij meer dan dertienduizend Amerikaanse consumenten sinds het begin van deze eeuw. De onderzoekers merken daarbij op dat sinds het begin van dit decennium gemiddeld 63 procent van de Amerikaanse bevolking een eigen woning of appartement bezat. Het voorbije decennium kon echter nog een gemiddelde van 71 procent worden gemeld. Alleen de vijfenzestigplussers blijken aan deze trend te ontsnappen. Daarentegen moet vooral bij de jongere Amerikanen een belangrijke terugval worden gemeld.

Vastgesteld werd dat in de leeftijdscategorie tussen achttien en negenentwintig jaar in de periode sinds het begin van dit decennium slechts 26 procent eigenaar is van vastgoed. Tijdens de eerste tien jaar van deze eeuw werd nog een gemiddelde van 36 procent. Ook in de leeftijdsgroep tussen dertig en negenenveertig jaar is er sprake van een daling van 73 procent tot 63 procent. In de categorie tussen vijftig en vierenzestig werd gewag gemaakt van een achteruitgang van 84 procent naar 77 procent. Daarentegen kon over diezelfde periode bij de vijfenzestigplussers een stijging van 81 procent naar 82 procent worden gemeld.

Het fenomeen kan volgens Gallup onder meer verklaard door het feit dat in de oudere bevolkingsgroepen altijd al sprake is geweest van een grotere vastgoedeigendom. Daarnaast wordt echter gewezen op een aantal overheidsinitiatieven die het woningbezit bij oudere bevolkingsgroepen doen toenemen. Tenslotte verwijst Gallup ook naar veranderende arbeidspatronen, waarbij ook professionele activiteit bij de oudere leeftijdscategorieën een stijgende trend laat optekenen. De algemene daling van het woningbezit moet volgens Gallup echter niet worden toegeschreven aan een veranderde houding, maar wel aan financiële druk en de gevolgen van de vastgoedzeepbel die de Amerikaanse economie heeft getroffen.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: woningbezit |  Facebook |

Meerderheid consumenten geïnteresseerd in deeleconomie

In de Verenigde Staten tonen de consumenten een grote interesse in de deeleconomie. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Ipsos en verzekeraar Allianz Global Assistance bij meer dan duizend Amerikaanse consument. Daarbij kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat 51 procent van de ondervraagden toegaven bij de boeking van hun zomervakantie wellicht op diensten uit de deeleconomie, zoals Airbnb, Uber of Lyft - beroep te zullen doen. Een groep van 26 procentpunt noemde het gebruik van de deeleconomie zelfs bijzonder waarschijnlijk. In de studie wordt opgemerkt dat de populariteit van deze diensten voor zomervakanties op twee jaar tijd een verdrievoudiging heeft gekend.

De onderzoekers merken op dat twee jaar geleden slechts 17 procent van de Amerikaanse consumenten daadwerkelijk interesse toonden in het gebruik van diensten uit de deeleconomie. De opmerkelijke toename moet volgens Allianz wellicht worden toegeschreven aan een stijgend vertrouwdheid met deze nieuwe platformen. Daarbij wordt opgemerkt dat 51 procent van de Amerikaanse consumenten inmiddels vertrouwd is met het alternatieve hotelplatform Airbnb, tegenover slechts 32 procent twee jaar geleden. Er wordt aan toegevoegd dat de bekendheid met de transportbedrijven Uber en Lyft inmiddels al is opgelopen tot respectievelijk 73 procent en 56 procent.

Anderzijds wordt wel opgemerkt dat de grotere bekendheid niet automatisch met een toename van het vertrouwen gepaard is gegaan. Er moest immers worden vastgesteld dat slechts 17 procent van de ondervraagden te kennen gaf een groot vertrouwen te koesteren in de diensten van de deeleconomie. De rest van de respondenten stelde zich eerder sceptisch op. Die terughoudendheid moet volgens Allianz wellicht in belangrijke mate worden toegeschreven aan een aantal recente negatieve nieuwsverhalen over de deeleconomie. Er kan wel worden vastgesteld dat een meerderheid van de consumenten van mening is dat de deeleconomie op een hogere servicekwaliteit kan terugvallen.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |

Amerikaanse consument vindt Duitsland beste autobouwer

In de Verenigde Staten blijkt de vermogende klasse weliswaar een betere opinie te hebben op de Amerikaanse autobouwers dan vorig jaar, maar de Duitse constructeurs blijven de grootste waardering genieten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan 2.500 Amerikaanse consumenten met een jaarinkomen van minstens 150.000 dollar. Vastgesteld werd dat 35 procent van de ondervraagden aangeeft van mening te zijn dat in Duitsland de beste wagens van de wereld worden vervaardigd. Vorig jaar stond Duitsland met een score van 28 procent op een derde plaats. De tweede positie wordt ingenomen door de Amerikaanse autobouwers, die een score halen van 32 procent.

Daarmee stijgen de Amerikaanse autobouwers één plaats in de rangschikking. Er kon wel worden vastgesteld dat 44 procent van de ondervraagden erkent tegenover vorig jaar een betere mening over de Amerikaanse constructeurs te hebben gekregen, tegenover slechts 38 procent het jaar voordien. De onderzoekers benadrukken nog dat 76 procent van de vermogende consumenten zich in het algemeen ook een voorstander van Amerikaanse merken noemt. Vorig jaar werd de ranglijst nog aangevoerd door Japan, dat door 33 procent van de vermogende Amerikanen als de beste autoconstructeur ter wereld werd bestempeld.

Dat cijfer is inmiddels echter gekrompen tot 28 procent, waardoor het land ook tot een derde plaats is teruggevallen. Op de vierde plaats staat Zuid-Korea, dat zijn score van 2 procent naar 1 procent zag terugvallen. Voor de resterende landen blijft een score van 3 procent, tegenover 6 procent vorig jaar. Uit het onderzoek bleek nog dat gezinnen uit de vermogende Amerikaanse klasse gemiddeld 43.000 dollar investeren in de aankoop van een eerste auto. Wanneer naar de absolute topvermogens - met een jaarinkomen van minstens 450.000 dollar - wordt gekeken, loopt dat bedrag op tot ongeveer 83.000 dollar. Algemeen blijkt dat 97 procent van de Amerikaanse vermogende gezinnen ook minstens één auto in bezit heeft.

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autosector |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse bedrijf Tesla, fabrikant van elektrische wagens, heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 2,8 miljard dollar, tegenover 1,3 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies steeg van 293,2 miljoen dollar naar 336,4 miljoen euro. Het bedrijf leverde tijdens het voorbije kwartaal 22.026 exemplaren af. Dat betekende een stijging met 53 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf maakte verder bekend voor zijn nieuwe Model 3 dagelijks gemiddeld 1.800 bestellingen te ontvangen. In totaal zou Tesla voor het nieuwe type - dat 49.000 dollar kost - al meer dan een half miljoen orders hebben ontvangen.

Het Israëlische farmabedrijf Teva heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,69 miljard dollar, tegenover 5,04 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. Er werd echter een verlies geleden van 6,04 miljard dollar, tegenover een winst van 188 miljoen dollar het tweede kwartaal vorig jaar. Daarbij wordt onder meer opgemerkt dat de verkoop van het topproduct Copaxone, een middel tegen multiple sclerose, een daling met 10 procent liet optekenen. Verder wordt gewezen op de prijzendruk in de Verenigde Staten. Het bedrijf wil wereldwijd vijftien fabrieken sluiten en trekt zich terug uit vijfenveertig landen. Ook worden 7.000 banen geschrapt. Op dit ogenblik heeft Teva 57.000 werknemers.

Het Duitse bedrijf Terrae werkt aan de bouw van een nieuwe superfabriek voor de productie van lithium-ionbatterijen. De fabriek moet over twee jaar kunnen worden opgestart en zou over tien jaar een productie van 34 gigawattuur moeten realiseren. Daarmee zou het complex van Terrae, waarvoor al zeventien industriële partners werden aangetrokken, de capaciteit benaderen van de fabriek van Tesla in de Amerikaanse staat Nevada, die eind dit decennium zou moeten opstarten en een productie van 35 gigawattuur zou moeten halen. Het project van Terae zou een investeringen vergen van ongeveer 1 miljard euro. Het project kreeg al 5,2 miljoen euro subsidies van het Duitse ministerie van onderwijs en onderzoek.

Het bedrijf Sadaci, onderdeel van de Chileense groep Molymet, start in de haven van Gent met de productie van molybdeenoxide, een zeldzaam metaalpoeder dat gebruikt wordt voor de productie van smartphones en andere elektronica. Met de investering is een bedrag gemoeid van 42 miljoen euro. Het project zou een dertigtal nieuwe banen creëren. Sadaci produceerde tot nu toe in Gent molybdeen voor de productie van roestvrij staal. Sadaci wijst erop dat molybdeen een bijzonder sterke groeimarkt vertegenwoordigt. Het materiaal wordt ook gebruikt in katalysatoren voor de petroleumsector. De nieuwe investering laat Sadaci toe een verdere diversifiëring door te voeren.

Het veiligheidspersoneel van het bedrijf Eulen op de luchthaven El Prat in Barcelona heeft stakingsacties aangekondigd. Gemeld werd dat voortaal elke week op vrijdag, zondag en maandag gedurende enkele uren het werk zal worden neergelegd. Vanaf midden augustus zouden ook 24-urenacties mogelijk worden. Het personeel zegt met een onaanvaardbare werkdruk te worden geconfronteerd, waarbij gewag wordt gemaakt van werkdagen tot veertien of zestien uur. Die moeilijke werkomstandigheden zouden ook het ziekteverlet doen oplopen. Er wordt op gewezen dat El Prat de voorbije periode een sterke groei heeft gekend. Het aantal passagiers is op zeven jaar tijd met 60 procent gestegen.

In China heeft het technologieplatform Tencent de chatbots BabyQ en XiaoBing moeten intrekken. De chatbots bleken immers boodschappen te verkondigen die niet met de leer van de Chinese overheid en de communistische partij strookten. BabyQ, ontwikkeld door het Chinese bedrijf Turing Robot, bleek immers te beweren niet van de communistische partij te houden. XiaoBing, een chatbot die werd ontwikkeld door Microsoft, wierp op ervan te dromen om naar de Verenigde Staten te kunnen emigreren. De Chinese autoriteiten eisten dat de chatbots zouden worden gedeactiveerd. Tencent legde in een verklaring alle verantwoordelijkheid bij de externe ontwikkelaars en haalde de chatbots offline.

Het Duitse concern Siemens heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 21,4 miljard euro. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 7 procent tot 1,5 miljard euro. Het bedrijf maakte verder bekend zijn divisie Healthineers, aanbieder van oplossingen voor de gezondheidszorg, begin volgend jaar naar de beurs te willen brengen. De afsplitsing werd drie jaar geleden al aangekondigd. De verzelfstandiging moet de divisie meer groeimogelijkheden bezorgen. Joe Kaeser, topman van Siemens, benadrukte dat de opbrengst van de beursintroductie zal worden gebruikt om overnames te financieren.

De Franse luxeketen Kering gaat samenwerken met de Chinese internetwinkel Alibaba in de strijd tegen namaak merkartikelen. De twee bedrijven vormen een gezamenlijke werkgroep die informatie moet delen en zal samenwerken met handhavingsdiensten. Alibaba moet met zijn technologische kennis de opsporing helpen. Kering bezit onder meer merken zoals Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron en Puma, die vaak het doelwit zijn van namaak. Daarbij wordt vooral gewezen naar China, waar niet altijd even streng wordt opgetreden tegen inbreuk op intellectueel eigendom. Door de samenwerking laat Kering een rechtszaak tegen Alibaba en diens zusterbedrijf Alipay vallen.

Het technologiebedrijf GoPro, producent van actiecamera’s, heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van meer dan 296 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met ruim 34 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf kon daarbij profiteren van een hogere verkoop. Het nettoverlies kon van 92 miljoen dollar naar 30,5 miljoen dollar worden teruggebracht. Het verlies kon onder meer worden bereikt door een belangrijke afbouw van het personeelsbestand. Opgemerkt wordt dat GoPro driehonderd banen heeft geschrapt. Daarnaast wordt ook gewezen op de beslissing om de divisie entertainment af te stoten en zich voortaan opnieuw op de producten te concentreren.

Beursuitbater London Stock Exchange (LSE) heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 946 miljoen pond. Dat betekende een stijging met 20 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst steeg van 199 miljoen pond naar 305 miljoen pond. De beursexploitant boekte een nettowinst van 186 miljoen pond, tegenover een verlies van 16 miljoen pond de eerste zes maanden vorig jaar. De inkomsten uit de informatie-diensten, die onder meer de index Financial Times Stock Exchange (FTSE) omvat, stegen met meer dan 24 procent tot 335 miljoen pond. De beursuitbater is, na de mislukte fusie met Deutsche Börse, op zoek naar nieuwe investeringsmogelijkheden.

De Franse verzekeraar Axa heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 54,3 miljard euro. Dat betekende een stijging met 0,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 3,2 miljard euro naar 3,3 miljard euro. De Franse groep profiteerde onder meer van betere prestaties op het gebied van levensverzekeringen en vermogensbeheer. Verder wordt opgemerkt dat bij Axa inmiddels voorbereidingen worden getroffen om een minderheidsbelang in de Amerikaanse activiteiten naar de beurs in New York te brengen. Die beursgang werd in mei dit jaar aangekondigd en zal waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar plaatsvinden. Gemikt wordt ook op een verdere groei in Azië.

De Italiaanse bank UniCredit heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 4,85 miljard euro. Dat betekende een daling met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De bank kon weliswaar hogere inkomsten uit vergoedingen en commissies optekenen, maar die sterkere prestaties werden uitgehold door een terugval in de handelsactiviteiten en de kredietverstrekking. De nettowinst steeg daarentegen met 3,3 procent tot 945 miljoen euro, onder meer dankzij sterke prestaties in Oost-Europa. De bank profiteerde wel van enkele eenmalige posten in Duitsland, maar moest wel 135 miljoen euro afschrijven op het Atlante Fund. De risicoleningen daalden met ruim 40 procent tot 29,9 miljard euro.

Speelgoedketen Dreamland, onderdeel van Colruyt, wil in zijn vijfenveertig winkels afzonderlijke afdelingen met wetenschappelijk speelgoed inrichten. Met het initiatief wil de keten naar eigen zeggen kinderen warm maken voor wetenschappen en technologie. Het aanbod omvat onder meer klassieke producten zoals Lego-sets en gezelschapspellen met een wetenschappelijke basis. De portfolio biedt daarnaast ook sets om een robot te maken of pakket voor de bouw van verlichtingssystemen. Dreamland wijst erop dat kinderen op steeds jongere leeftijd met technologie in aanraking komen. Dreamland, de grootste speelgoedketen van België, zegt op die trend te willen inspelen. De nieuwe afdelingen openen in september.

De Chinese verzekeraar Anbang wordt niet verplicht zijn buitenlandse activa van de hand te doen. Dat heeft de China Insurance Regulatory Commission (Circ) gemeld. Het persbureau Bloomberg had recent gemeld dat de Chinese autoriteiten Anbang Insurance Group gevraagd hadden alle buitenlandse activa, die ook de Belgische partijen Fidea en Nagelmackers omvatten, van de hand te doen. Bovendien was gemeld dat Anbang de opbrengst van de desinvesteringen diende te repatriëren. Anbang had de berichtgeving eerder al ontkend en nu heeft ook de Chinese marktregulator beklemtoond dat aan de verzekeraar geen enkele eis of regeling voor de verkoop van buitenlandse bezittingen is gesteld.

Het Amerikaanse levensmiddelenconcern Kraft Heinz heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet geboekt van 6,7 miljard dollar. Dat was een daling met bijna 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Weliswaar wordt gewezen op negatieve wisselkoerseffecten, maar ook bij de vergelijkbare verkoop diende, onder meer door moeilijke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en Europa, een daling worden gemeld. De nettowinst steeg met 50 procent tot 1,2 miljard dollar, waarbij vooral wordt gewezen op de invloed van kostenbesparingen. Bernardo Hees, topman van Kraft Heinz, maakt gewag van een verbetering tegenover het eerste kwartaal. Die verbetering zou zich ook de tweede jaarhelft doorzetten.

Meer Nieuws

10:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-08-17

Europese Unie heeft vooral verre vrienden

De Europese Unie is door zijn rechtstreekse buurlanden minder geliefd dan in de rest van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Eurobarometer. De onderzoekers moesten immers vaststellen dat in China, India en de Verenigde Staten - de drie grootste landen van de wereld - over de Europese Unie een positiever visie wordt gehanteerd dan in nabije naties zoals Rusland, Noorwegen en Zwitserland. Daarnaast werd vastgesteld dat in de Europese Unie steeds meer inwoners zich optimistisch tonen over de toekomst van het continent. Voor de eerste keer daarentegen wordt terrorisme als de grootste dreiging genoemd.

“In China, de Verenigde en India - die samen 49 procent van de wereldbevolking omvatten en 61 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product vertegenwoordigen - heeft de meerderheid een positieve visie op de Europese Unie,” aldus Eurobarometer. “In Brazilië loopt die positieve reactie zelfs op tot 94 procent, gevolgd door China (84 procent), India (83 procent), Canada (79 procent), Japan (76 procent), de Verenigde Staten (75 procent), Australië (67 procent) en Turkije (54 procent). Een gelijkaardig resultaat kan in de rechtstreekse buurlanden echter niet worden opgetekend. In Rusland, Noorwegen en Zwitserland worden slechts positieve scores tussen 43 procent en 46 procent geregistreerd.”

Eurobarometer stelt ook dat de Europese Unie in het algemeen door de wereld als een stabiliserende kracht wordt beschouwd, al moeten daarbij tussen de verschillende landen met een aantal afwijkingen worden rekening gehouden. Vastgesteld werd onder meer dat in India 82 procent van de ondervraagde bewoners van mening zijn dat de Europese Unie als een kracht van stabiliteit in een troebele wereld kan worden bestempeld. In Turkije daalt dat cijfer weliswaar al tot 49 procent, maar in Rusland bestempeld slechts 33 procent de Europese Unie als een stabiliserend element. Daarentegen wordt Europa door 61 procent van de Russen als een bron van instabiliteit genoemd.

Uit het onderzoek bleek verder dat 56 procent van de burgers van de Europese Unie zich optimistisch opstelt over de toekomst van het continent. Dat betekent een stijging met 6 procent tegenover de herfst van vorig jaar. Ook zegt 42 procent van de ondervraagden vertrouwen te hebben, tegenover 36 procent vorig herfst en 32 procent anderhalf jaar geleden. De hoogste toename van het vertrouwen werd opgetekend in Frankrijk, waar een toename met 15 procentpunt tot 41 procent kon worden gemeld. Ook Denemarken liet een stijging met 15 procent tot 56 procent registreren.

Anderzijds noemde 44 procent van de Europeanen het terrorisme als de grootste dreiging. Dat betekende een stijging met 12 procent tegenover de herfst van vorig jaar. Immigratie is met een score van 38 procent de tweede belangrijkste bekommernis, gevolgd door de economische situatie (18 procent), de openbare financiën (17 procent) en de werkloosheid (15 procent).

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie |  Facebook |

Frankrijk blijft wereldwijd grootste toeristische markt

Frankrijk blijft - ondanks de bekommernissen over terreurdreiging - de belangrijkste toeristische bestemming ter wereld. Dat blijkt uit een rapport van de World Tourism Organisation (WTO). Vastgesteld werd dat Frankrijk vorig jaar in totaal 82,6 miljoen bezoekers heeft ontvangen. Dat betekende weliswaar een daling met 2 procent tegenover het jaar voordien, maar toch kon het land de kloof met zijn grootste rivaal nog verder uitdiepen. De Verenigde Staten eindigden met ruim 75,6 miljoen bezoekers op de tweede plaats, maar dat aantal weerspiegelde een daling met 3 procent tegenover het jaar voordien. Spanje nam met een stijging van 10 procent tot ruim 75,5 miljoen bezoekers de derde plaats in.

“Er was gevreesd dat de terroristische dreiging een belangrijke impact zou kunnen hebben op het Franse toerisme, maar uiteindelijk kon de schade grotendeels worden beperkt,” wordt in het rapport opgemerkt. Anderzijds wordt aangevoerd dat Spanje kon profiteren van de terughoudendheid van grote groepen toeristen om naar locaties in Turkije, Egypte en Noord-Afrika - waar voor onrust zou kunnen worden gevreesd - te reizen. Spanje werpt zich op als een bestemming met een gelijkaardig zonnig klimaat, maar met een sterker veiligheidsgevoel. Op de vierde plaats eindigde China, waar bijna 60 miljoen bezoekers werden geteld. De top vijf wordt afgesloten door Italië.

Wanneer echter niet met een aantal toeristen, maar met de inkomsten wordt rekening gehouden, eindigen de Verenigde Staten op de eerste plaats. Opgemerkt wordt dat het Amerikaans toerisme het voorbije jaar een omzet van 173 miljard euro heeft gerealiseerd. Spanje bekleedt in deze rangschikking de tweede plaats met ongeveer 60 miljard dollar, gevolgd door Thailand en China. De onderzoekers wijzen hier op een opvallende achteruitgang van Groot-Brittannië, dat met 34 miljard dollar inkomsten van een derde naar een zevende plaats is teruggevallen. Dat verlies moet worden toegeschreven aan de waardedaling van het Britse pond tegenover de Amerikaanse dollar na de Britse beslissing om de Europese Unie te verlaten.

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

India belangrijke groeimarkt voor medisch toerisme

India is voor het medisch toerisme een bijzonder sterke groeimarkt. Het voorbije jaar werden in het land immers 361.060 buitenlandse patiënten voor de medische behandeling geregistreerd. Dat betekende een stijging met 54,3 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft Mahesh Sharma, de Indiase minister van toerisme en cultuur, bekend gemaakt. Tegenover drie jaar geleden kan er zelfs gewag worden gemaakt van een toename met 95,9 procent. De meerderheid van de patiënten zijn afkomstig uit het Midden-Oosten, Afrika, Bangladesh, Afghanistan, Malediven, Pakistan, Bhutan en Sri Lanka.

Geraamd wordt dat het medisch toerisme in India eind dit decennium een jaaromzet van 8 miljard dollar zal halen. Wellness en medische behandelingen zijn door het Indiase ministerie van toerisme als een belangrijke nichemarkt aangestipt. In een rapport van van de Confederation of Indian Industry wordt benadrukt dat de aanwezigheid van ziekenhuizen van wereldklasse en hoogopgeleide medici de positie van het land als een geprefereerde bestemming voor medisch toerisme heeft versterkt. “Een behandeling voor grote medische ingrepen kost in India slechts een fractie van de bedragen die in de ontwikkelde landen moeten worden betaald,” wordt in het rapport benadrukt. In sommige gevallen zouden de kosten in India tien keer lager liggen dan in de geïndustrialiseerde wereld.

Dit concurrerende kostenvoordeel zal er volgens het rapport tevens toe leiden dat India binnenkort ook een groter aantal medische toeristen uit de Verenigde Staten en Europa zal kunnen ontvangen. Het land, dat nu voor medische doeleinden een visum voor drie bezoeken per jaar aanbiedt, wil de toegang tot zijn medische diensten voor buitenlandse patiënten nog verder versoepelen. De onderzoekers wijzen er ook op dat de Indiase medische knowhow steeds meer een waardevol exportproduct worden. Daarbij wordt onder meer gewezen naar de toenemende vraag vanuit een aantal Afrikaanse landen, die op assistentie van Indiase partijen rekenen om onder meer ziekenhuizen te bouwen en te leiden.

Lees Verder

12:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |