30-03-17

Nieuwsoverzicht

De Britse verzekeringsmarkt Lloyd's of London gaat zijn Europese basis in Brussel vestigen. Dat heeft de Britse zakenkrant Financial Times gemeld. Ook Luxemburg en Dublin zouden nog kandidaat zijn geweest, maar opgemerkt wordt dat de regulatoren in België een grote kennis hebben over de werking van de verzekeringsmarkt. Tevens wordt gewezen op de nabijheid van de Europese politici. Lloyd’s had eerder al bekend gemaakt door de brexit ook een filiaal te willen openen op het Europese continent. Op die manier blijven immers de paspoortrechten behouden die nodig zijn om ook na de brexit diensten te kunnen blijven verkopen in de Europese Unie. De vestiging zou binnen het jaar actief worden.

De Nationale Bank van België (NBB) heeft het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van 638 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 16 procent tegenover het jaar voordien. De instelling kon het voorbije jaar vooral profiteren van het stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank, waarbij massaal schuldpapier werd opgekocht. Daarnaast kon ook een meerwaarde worden geboekt voor de vergoedingen die de banken moesten betalen om hun geldreserves bij de Nationale Bank te deponeren. De totale rentebaten namen met 95 miljoen euro toe tot een totaal van 995 miljoen euro. Het dividend voor de aandeelhouders stijgt met 4 procent tot 56 miljoen euro.

De megafusie tussen het Britse beursbedrijf London Stock Exchange (LSE) en Deutsche Börse is definitief van de baan. De Europese Commissie geeft immers geen toestemming voor de creatie van een gemeenschappelijk handelsplatform. Dat heeft Margrethe Vestager, Europees Commissaris voor mededinging, bekend gemaakt. De weigering komt niet als een verrassing. De Londense beurs had eerder al gemeld dat mogelijk geen toestemming zou worden gegeven. De London Stock Exchange wil immers niet instemmen met de verkoop van het Italiaanse handelsplatform MTS Markets, zoals door de Europese Commissie werd geëist op een monopolie op Europese staatsobligaties tegen te gaan.

Tegen het midden van het volgende decennium zal brouwer AB InBev voor zijn wereldwijde elektriciteitsgebruik nog uitsluitend op duurzame bronnen beroep doen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Op dit ogenblik is slechts 7 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de bierproducent van hernieuwbare origine, maar tegen het midden van volgende decennium moet de elektriciteitsvoorziening van het concern volledig op milieuvriendelijke technologieën zijn gebaseerd. Daarbij zal het bedrijf duurzame energie inkopen bij externe partijen zoals het Mexicaanse Iderbrola, maar ook zal AB InBev met onder meer zonnepanelen zelf voor de productie van milieuvriendelijke elektriciteit instaan.

Bpost mag dit jaar geen verhoging doorvoeren in de tarieven voor de producten van particulieren en kleinere professionelen. Dat heeft het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) gemeld. De tariefverhoging zou volgens de regulator uitkomen op een prijs die duidelijk boven de kosten plus een redelijke winst liggen. Dat zou in strijd zijn met het Europese en Belgische wettelijke kader voor universele postdiensten. Er wordt gewag gemaakt van een winstmarge van meer dan 15 procent. De regulator wijst er ook op dat er op de markt van deze producten onvoldoende concurrentie heerst, zodat een strikte tariefregulering moet worden toegepast.

Het Amerikaanse nucleaire bedrijf Westinghouse (WEC Group), onderdeel van de Japanse groep Toshiba, heeft bij de rechtbank in New York bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. Door de bescherming kan het bedrijf de operaties verder zetten en een voorstel voor een oplossing uitwerken. De aanvraag heeft enkel betrekking op de activiteiten in de Verenigde Staten. Toshiba hoopt dat Westinghouse na een reorganisatie zijn activiteiten zelfstandig kan verder zetten. WEC Group wordt van Toshiba afgesplitst. Westinghouse kampt met grote kostenoverschrijdingen en vertragingen bij de bouw van kerncentrales in de Verenigde Staten. Er zouden ruim 9,8 miljard dollar schulden zijn.

De Duitse autobouwer Audi, dochter van de groep Volkswagen, heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 58,42 miljard euro. Dat betekende een stijging met 1,5 procent tegenover het jaar voordien. In totaal werden 1,86 miljoen exemplaren verkocht. Dat betekende een toename met 3,6 procent. De operationele winst van de Duitse constructeur viel echter met 5,6 procent terug tot 4,85 miljard euro. Rupert Stadler, topman van Audi, gaf te kennen dat het merk een bijzonder uitdagend jaar achter de rug heeft. Anderzijds heeft Audi volgens hem belangrijke stappen gezet voor de toekomst. De autobouwer nam een voorziening van 1,8 miljard euro voor mogelijke schadeclaims wegens emissiefraude.

De Amerikaanse bank Wells Fargo heeft een schikking van 110 miljoen dollar bereikt voor de creatie van valse rekeningen op naam van nietsvermoedende klanten. Wells Fargo ligt sinds september onder vuur omdat er jarenlang systematisch op grote schaal werd gefraudeerd met klantenrekeningen. Om hun agressieve verkoopdoelstellingen te behalen en bonussen te garanderen, hadden de bankiers op grote schaal spookrekeningen en kredietkaarten geopend. Klanten dienden door de praktijken onder meer imaginaire overschrijfkosten of debetrentes te betalen. Wells Fargo betaalde eerder al een boete van 185 miljoen dollar en keert nu compensaties uit aan de getroffen klanten.

De IJslandse regering heeft een wet ingediend die de loonkloof tussen mannen en vrouwen binnen de vijf jaar ongedaan moet maken. Bedrijven met minstens vijfentwintig werknemers zullen voortaan moeten bewijzen dat voor hetzelfde werk ook een gelijk loon, ongeacht het geslacht, wordt betaald. Eerder al voerde IJsland een regeling voor vaderschapsverlof en een verplicht vrouwenquotum in de bedrijfstop aan. Vrouwen verdienen in IJsland op dit ogenblik nog gemiddeld tussen 14 procent en 18 procent minder dan hun mannelijke collega’s. De nieuwe regeling zal begin volgend jaar van kracht worden. Tegenstanders wijzen op de bijkomende bureaucratische last voor het bedrijfsleven.

De Nederlandse discounter Action heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 2,7 miljard euro. Dat betekende een vergelijkbare groei met 7 procent tegenover het jaar voordien. De winst nam met 37 procent toe tot 310 miljoen euro. Het voorbije jaar werden bijna tweehonderd nieuwe filialen geopend. Vooral in Frankrijk en Duitsland werden de activiteiten verder uitgebreid. Action telt inmiddels al ruim achthonderdvijftig filialen in zes landen. Dit jaar wil de keten de uitbreiding nog sterker doordrijven. Daarbij zal opnieuw vooral naar Duitsland en Frankrijk worden gekeken. Er werd tevens bekend gemaakt dat dit jaar een overslagcentrum in Duitsland en Frankrijk zal worden opgestart.

Het Chinese zuivelbedrijf Huishan Dairy is in zware problemen gekomen. Het bedrijf diende immers toe te geven moeilijkheden te hebben om kredieten af te lossen. Bovendien moest worden vastgesteld dat financieel directeur Ge Kun verdwenen is nadat ze zich eerder met gezondheidsklachten ziek had gemeld. Er zou een crisisoverleg met de crediteuren zijn gebeurd. Huishan Dairy ontkent echter dat er fraude zou zijn gebeurd. De onrust rond Huishan Dairy begon enkele maanden geleden te groeien, nadat het Amerikaanse hedgefonds Muddy Waters zich negatief had uitgelaten over de kredietwaardigheid van de Chinese zuivelonderneming. Huishan Dairy werkt samen met FrieslandCampina.

De Amerikaanse kredietkaartmaatschappij Visa heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 4,5 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 25 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst nam met 7 procent toe tot 2,1 miljard dollar. Het bedrijf profiteerde naar eigen zeggen van een toenemend aantal transacties. Bovendien liep ook de gemiddelde waarde van een transactie verder op. In totaal werden voor 1,9 biljoen dollar transacties uitgevoerd. Dat betekende een stijging met 47 procent tegenover dezelfde periode vorig boekjaar. Alfred Kelly, chief executive van Visa, maakte dan ook gewag van een uitstekende start van het jaar.

Het Britse supermarktconcern Tesco zal voor de schikking van een boekhoudschandaal drie jaar geleden een bedrag van 162 miljoen Britse pond betalen. Het bedrijf betaalt een boete van 129 miljoen pond en gaat beleggers voor 85 miljoen pond compenseren. Door de schikking vermijdt Tesco het risico op een gerechtelijke vervolging. Tesco bleek drie jaar geleden bij de raming van de winsten bewust een overschatting te hebben ingeschreven. Toen de feiten aan het licht kwamen, stortte de beurskoers van het bedrijf in. Twee jaar geleden trof Tesco met gedupeerde beleggers in de Verenigde Staten een schikking van 12 miljoen dollar. In Groot-Brittannië zou die compensatie oplopen tot 85 miljoen pond.

De Europese Unie zal bij de onderhandelingen over de scheiding met Groot-Brittannië in eerste instantie garanderen dat de schade voor de eigen burgers en bedrijven beperkt zal blijven. Dat heeft Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, gezegd nadat hij de uittredingsbrief van Theresa May, premier van Groot-Brittannië, gezegd. Tusk noemde de brexit een droevige beslissing die niemand baten zal brengen. Wel stelde hij ervan overtuigd te zijn dat de scheiding met Groot-Brittannië de resterende lidstaten dichter bij elkaar zal brengen. In de brief van Theresa May wordt gehoopt dat tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie een verdrag kan worden gesloten waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Het Nederlandse bedrijf TomTom, gespecialiseerd in satellietnavigatie, heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 987 miljoen euro, tegenover bijna 1,01 miljard euro het jaar voordien. De nettowinst steeg van 124 miljoen euro naar 141 miljoen euro. Harold Goddijn, topman van TomTom, waarschuwde dat de resultaten van de consumentendivisie dit jaar wellicht nog verder zal afnemen, aangezien de interesse voor afzonderlijke navigatie-toestellen verder zal blijven dalen. Dat moet worden gecompenseerd door de verkoop van onder meer sporthorloges en actiecamera’s. In de zakelijke divisie wordt wel een verdere groei verwacht, onder meer door extra orders uit de autosector.

Lees Verder

08:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-03-17

Britse mannen meest positief over mogelijkheden brexit

In Groot-Brittannië tonen mannen een groter vertrouwen in een positieve impact van de brexit op de nationale arbeidsmarkt dan vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Corporate Executive Board (CEB). Vastgesteld werd onder meer dat 22 procent van de mannen van mening was dat de brexit nieuwe mogelijkheden op de Britse arbeidsmarkt zal creëren, maar die mening wordt slechts door 14 procent van de vrouwen gedeeld. Dit resultaat weerspiegelt volgens de onderzoekers wellicht de veronderstelling dat het vertrek uit de Europese Unie nieuw leven zal inblazen in een aantal sectoren die meestal door mannelijke werknemers worden gedomineerd.

De onderzoekers wijzen erop dat de bedrijven in heel Europa gewag maken van betere vooruitzichten, maar er wordt aan toegevoegd dat het optimisme over de arbeidsmarkt in Groot-Brittannië dit kwartaal een stijging met 4 procent heeft laten opgetekend. Toch wordt opgemerkt dat niet iedereen overtuigd is van een positieve evolutie. Minder dan een kwart van de Britse werknemers getuigt immers erop te vertrouwen dat de brexit een positieve impact zal hebben op de nationale arbeidsmarkt. Volgens de onderzoekers gaat een aantal werknemers ervan uit dat de brexit zou kunnen leiden tot de terugkeer van een aantal functies die eerder door de vooruitgang van de technologie onder druk stonden.

“Het mannelijke optimisme zal echter wellicht van korte duur zijn,” benadrukt Brian Kropp, specialist personeelszaken bij de Corporate Executive Board. “De daling van het aantal arbeidsplaatsen met een beperkte toegevoegde waarde was het gevolg van technologische vorderingen en innovatie. Men kan zich moeilijk een rationeel beleid voorstellen dat de brexit de klok voor deze functies en industrieën zou terugdraaien.” Er werd verder nog wel vastgesteld dat het toenemend economische vertrouwen 22 procent van de Britse werknemers zou hebben aangezet om de overstap naar een andere werkgever te overwegen. Tevens bleek dat slechts 16 procent zich bij zijn werkgever voor 100 procent inzet.

Lees Verder

19:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

Ondernemer voelt zich als een ouder voor zijn onderneming

Ondernemers houden van hun bedrijven evenveel als ouders van hun kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Helsinki, de Laurea University of Applied Sciences en de Aalto University in Finland op basis van hersenscans bij vaders en ondernemers. Opgemerkt wordt dat liefde zowel voor ouders als ondernemers een belangrijke drijfveer is. De onderzoekers benadrukken dat ondernemers emotioneel bijzonder sterk betrokken zijn bij hun ondernemingen. Dat engagement ondersteunt volgens hen de bereidheid van de ondernemer om over een langdurige periode inspanningen te doen die het welzijn van het bedrijf moeten versterken.

“Door hersenscans kon worden vastgesteld dat ondernemers en vaders heel gelijkaardige mentale processen kennen,” benadrukt onderzoeksleider Marja-Liisa Halko, professor experimentele economie aan de University of Helsinki. “Bij vaders kon een verschillend activiteitspatroon worden opgetekend wanneer hen foto’s worden voorgelegd van hun eigen kinderen of van andere jongeren die tot de kennisenkring van de respondenten behoorden. Een identiek fenomeen kon worden geregistreerd bij ondernemers die werden geconfronteerd met beelden van het eigen bedrijf en andere bekende fabrikanten.”

De beelden van de eigen kinderen of onderneming bleken aanleiding voor een deactivering van hersenregio’s die verantwoordelijk zijn voor het sociaal inzicht. De onderzoekers benadrukten daarbij dat zowel vaders als ondernemers vaak de neiging vertonen om de succeskansen van hun kind of bedrijf te overschatten in vergelijking met andere jongeren of fabrikanten. Bovendien kon worden opgetekend dat de betrokkenen steevast het belang van de kinderen of de onderneming meestal voorrang geven boven de eigen behoeftes. Er wordt wel gewaarschuwd dat deze zelfverzekerdheid het gevaar inhoudt dat een aantal risico’s en gevaren van het ouderschap en het ondernemerschap over het hoofd worden gezien.

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemer |  Facebook |

Britse bedrijven zien brexit niet als een fundamentele verandering

In Groot-Brittannië beschouwt slechts 26 procent van de executives de brexit als een fundamentele wijziging in de manier waarop ze zullen opereren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Willis Towers Watson bij de personeelsverantwoordelijken van een negentigtal bedrijven in Groot-Brittannië. Daarentegen beschouwt 59 procent van de executives het vertrek van hun land uit de Europese Unie als een disruptie die elk bedrijf in zijn normale levensloop kan ontmoeten. Bedrijven uit de financiële sector, ontspanning, retail en distributie lijken geneigd om van een fundamentele verandering gewag te maken.

“Er moet worden vastgesteld dat 58 procent van de respondenten met een belangrijke impact van de brexit op de rekrutering en het personeelsbeleid rekening houdt,” betogen de onderzoekers. “Dat betekent nagenoeg een status-quo tegenover juli vorig jaar, onmiddellijk na het Britse referendum dat over de vertrek van het land uit de Europese Unie besliste. Elders in de Europese Unie is de vrees voor een belangrijke impact echter gevoelig gedaald. Nog slechts 45 procent van de ondernemingen in de Europese Unie geeft te kennen met een significante weerslag rekening te houden, tegenover 71 procent in juli vorig jaar.”

Uit het onderzoek bleek wel dat 36 procent van de Britse ondernemingen het aantrekken en behouden van Europese expats met specifieke vaardigheden door de brexit als een grotere prioriteit bestempelt. Tevens gaf 32 procent aan ook meer aandacht te besteden aan de rekrutering en het behoud van talent uit eigen land, tegenover 20 procent in juli vorig jaar. Inmiddels zou al 24 procent een plan hebben voor de samenstelling van het personeelsbestand dat in de toekomst nodig zal blijken. Nog eens 29 procent zegt nog volop aan deze planning te werken. Daarbij erkende 6 procent ook zijn rekruteringsplannen te hebben herzien. Bij 43 procent zou deze bijstelling worden voorbereid.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

Internet is nu belangrijkste reclameplatform ter wereld

De wereldwijde online reclame zal dit jaar een omzet realiseren van 205 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 13 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Zenith Optimedia. Opgemerkt wordt dat dit jaar voor de eerste keer in de geschiedenis meer geld zal worden geïnvesteerd in online reclame dan in traditionele televisie-commercials. Berekend werd dat het marktaandeel van het internet in de totale reclame-bestedingen dit jaar zal oplopen tot 36,9 procent, tegenover een niveau van 34 procent vorig jaar. Televisie zal volgens het rapport dit jaar 192 miljard dollar reclamebestedingen verzamelen.

Er wordt wel opgemerkt dat de groei van de online reclamebestedingen een vertraging begint te vertonen. Twee jaar geleden werd immers nog een groei opgetekend van 20 procent, maar dat niveau was vorig jaar al tot 17 procent terugvallen. Ook voor de volgende jaren verwacht Zenith nog verdere vertragingen. Volgend jaar zou nog een stijging met 12 procent kunnen worden verwacht, gevolgd door 10 procent het jaar daarop. Er wordt wel aan toegevoegd dat de bestedingen wel telkens met een bedrag tussen 23 miljard dollar en 24 miljard dollar zal toenemen. Wel wordt gewaarschuwd dat de adverteerders steeds meer bewijzen zullen eisen dat hun reclames door een reëel publiek worden bekeken.

Zenith wijst er ook op dat de reclamebestedingen op sociale media over twee jaar een omzet van 55 miljard dollar zullen bereiken. Op dat ogenblik zal de sector de gedrukte krantenreclame, die 50 miljard dollar inkomsten zal genereren, hebben voorbij gestoken. Er wordt aan toegevoegd dat sociale media de snelgroeiende sector van de online reclame is. Vorig jaar werd nog een groei met 51 procent geregistreerd, maar de volgende jaren wordt nog een groei met telkens ongeveer 20 procent in het vooruitzicht gesteld. De gedrukte krantenreclame, die tien jaar geleden een hoogtepunt van 113 miljard dollar kende, zal volgens de onderzoekers over twee jaar terug zijn gezakt tot het niveau van het midden van de jaren tachtig.

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse investeringsfonds Bain Capital ziet af van een overname van de Belgische petflessenfabrikant Resilux. Bain Capital verwijst naar de Duitse mededingingsautoriteiten, die voor een gecombineerde overname van Resilux en de Britse groep Petainer Topco door het Amerikaanse investeringsfonds een verder onderzoek zou eisen. Daardoor is het niet meer zeker dat Bain Capital zowel Resilux als Petainer Topco zou mogen inlijven. Het investeringsfonds had gehoopt beide ondernemingen te kunnen combineren. Bain Capital had begin februari zijn intentie bekend gemaakt Resilux over te nemen, dat voor 57,6 procent in handen blijft van de familiale aandeelhouders.

De Amerikaanse ondernemer Elon Musk investeert in het nieuwe bedrijf Neuralink, dat chips voor het menselijk brein wil ontwikkelen. Dat heeft de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gemeld. Neuralink wil zich toeleggen op micro-elektroden die in de hersenen geïmplanteerd worden. Die elektroden zouden een draadloze verbinding kunnen met een computer. Op de korte termijn zou die technologie aandoeningen als epilepsie, depressies of de ziekte van Parkinson moeten kunnen behandelen, maar ook zouden mogelijk de capaciteiten van het brein kunnen worden versterkt. Musk richtte eerder ook al de bedrijven PayPal, Tesla en Spacex op.

De Belgische spoornetbeheerder Infrabel heeft het voorbije jaar een verlies geboekt van 11,6 miljoen euro. Dat was nagenoeg een verdubbeling tegenover het jaar voordien. Daarbij verwijst het bedrijf naar de besparingen door de federale overheid, waardoor de overheidsdotatie met 60 miljoen euro is ingekrompen. Door de beperkte middelen moesten ook de investeringen met 9 procent tot 886 miljoen euro worden teruggeschroefd. Daardoor zullen volgens Infrabel een aantal geplande werven vertraging oplopen. De totale inkomsten van Infrabel daalden met 5 procent tot 1,45 miljard euro. De helft van die omzet wordt betaald door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).

De Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv verwerft een belang van 67 procent in de Nederlandse groep ALT Technologies, een producent van airbaghoezen. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. Gim neemt de participatie over van de Nederlandse investeringsmaatschappij Standard Investment. ALT Technologies is wereldwijd marktleider en produceert jaarlijks 50 miljoen airbaghoezen voor onder meer Volkswagen, Audi en Volvo. Het bedrijf telt 340 werknemers en boekt een jaaromzet van ongeveer 30 miljoen euro. ALT Technologies heeft ook concrete plannen om ook op het Amerikaanse continent een fabriek te bouwen.

Het Chinese internetconcern Tencent heeft een belang genomen in het Amerikaanse bedrijf Tesla, producent van elektrische wagens. Dat blijkt uit documenten die bij de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) werden ingediend. Tencent betaalde een bedrag van 1,8 miljard dollar voor een belang van 5 procent in Tesla. Daarmee wordt het Chinese bedrijf de vijfde belangrijkste aandeelhouder van het Amerikaanse bedrijf. Oprichter Elon Musk is met een participatie van 20,57 procent nog altijd de grootste aandeelhouder van Tesla, gevolgd door de investeerders Fidelity (13,34 procent), Baillie Gifford (8,16 procent) en T Rowe Price (7,30 procent).

De Belgische drankengroep Spadel heeft vorig jaar een nettowinst gerealiseerd van 17,2 miljoen euro. Dat betekende een daling met 18,1 procent tegenover het jaar voordien. De winstdaling is echter onder meer te wijten aan een investering van 120 miljoen euro in de overname van de Bulgaarse groep Devin. Daarnaast werden ook budgetten voorzien voor de promotie van een nieuw assortiment limonades in de Benelux. De omzet van Spadel steeg met 3,5 procent tot 250,4 miljoen euro. Vooral België en Groot-Brittannië kenden, met een groei van respectievelijk 6,7 procent en 8,6 procent, een belangrijke omzetstijging. In Nederland en Frankrijk was er respectievelijk 1,1 procent en 1,8 procent groei.

Het bouwbedrijf Eternit had de bevolking bescherming moeten bieden tegen de negatieve impact van asbest op de gezondheid. Dat heeft het hof van beroep in Brussel beslist in een geding dat tegen Eternit was aangespannen door de erfgenamen van Françoise Jonckheere, die dicht bij de vestiging van Eternit in Kapelle-op-den-Bos woonde en begin deze eeuw overleed aan longvlieskanker door de inademing van asbest. In eerste aanleg was een schadevergoeding van 250.000 euro toegewezen. Dat bedrag werd nu herleid tot 25.000 euro. Volgens de rechter wist het bedrijf al sinds de jaren zeventig dat asbest kankerverwekkend was, maar kwamen er geen veiligheidsmaatregelen.

Verzekeraar AG Insurance heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 6,06 miljard euro, tegenover bijna 5,68 miljard euro premie-inkomsten het jaar voordien. De nettowinst steeg van 512 miljoen euro naar 521 miljoen euro. De verzekeraar zegt terug te kunnen kijken op een uitstekend jaar. Daarom werd besloten om de volledige winst onder de vorm van een dividend aan zijn aandeelhouders Ageas (75 procent) en BNP Paribas Fortis (25 procent) uit te keren. BNP Paribas heeft een optie om zijn belang in AG Insurance te verkopen aan Ageas, dat daardoor opnieuw de enige aandeelhouder zou worden van de Belgische verzekeraar. Die optie loopt volgend jaar af.

De Belgische baggeraar Deme is geïnteresseerd om de Deense rederij A2Sea over te nemen. De Deense groep is gespecialiseerd in de bouw van funderingen voor offshore windmolenparken en staat ook in voor het transport van de turbines naar hun uiteindelijke bestemming, maar eigenaars Dong en Siemens willen uit het kapitaal van A2Sea stappen. Er zou een vraagprijs tussen 200 miljoen dollar en 250 miljoen dollar zijn vooropgesteld. De verkoop van A2Sea werd vorige zomer bekend gemaakt. In februari vond een tweede biedronde plaats. Naast Deme zouden ook de Nederlandse rederij Vroon, het Noorse Fred Olsen, het Britse MPI Offshore en het Chinese ZPMC Corp kandidaat zijn.

Het energiebedrijf Eneco heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 3,9 miljard euro. Dat betekende een daling met 9 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst daalde met ruim 4 procent tot 199 miljoen euro. De terugval moet naar eigen zeggen vooral worden toegeschreven aan de lage energieprijzen. Ook de afzet van elektriciteit en gas kende een achteruitgang. Er diende immers een lichte inkrimping van het klantenbestand worden gemeld, maar ook namen consumenten maatregelen om hun energieverbruik terug te schroeven. Gezien de lastige marktomstandigheden, is het bedrijf naar eigen zeggen echter tevreden over de resultaten.

Bart Tommelein, Vlaams minister van energie, wil het beheer van het distributienet onderbrengen in één Vlaamse werkmaatschappij. Hij wil dan ook een fusie tussen Eandis en Infrax tot stand brengen. De eengemaakte maatschappij zou bevoegd blijven voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in het netwerk. Daarnaast zou de fusiegroep tevens bevoegd zijn voor energiepremies, de registratie van particuliere energie-producenten, de energiemeters en het databeheer. De rest, zoals de ­installaties van laadpalen of de verkoop van extra opties bij de digitale meters, moet volgens Tommelein worden overgelaten aan de privésector. Hij overweegt ook een gedeeltelijke beursgang.

Kledingketen Zeb neemt zijn Waalse sectorgenoot PointCarré over. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Zeb, voor 70 procent eigendom van de groep Colruyt, is in de sector van de multimerken op dit ogenblik in België al marktleider. De groep heeft tweeënzestig Belgische winkels, waaronder negen filialen in Wallonië. PointCarré heeft achtentwintig winkels in Wallonië en Frankrijk. Zeb noemt de overname van PointCarré een opportuniteit. Er zouden tussen beide partijen al langer gesprekken lopen. Opgemerkt wordt dat een krachtenbundeling noodzakelijk is om de bedrijven voor de toekomst veilig te blijven stellen. Beide merken blijven naast elkaar bestaan.

Het Amerikaanse concern Halliburton, toeleverancier voor de autosector, heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 15,9 miljard dollar. Dat betekende een daling met 33 procent tegenover het jaar voordien. Het concern boekte een nettoverlies van 5,8 miljard dollar, tegenover een negatief resultaat van 671 miljoen euro het jaar voordien. Het bedrijf wijst er echter op dat de mislukte fusie met Baker Hughes, die door de Amerikaanse toezichthouder werd geblokkeerd, Halliburton uiteindelijk ruim 4 miljard dollar heeft gekost, waaronder een beëindigingsvergoeding van 3,5 miljard dollar. Daarnaast wordt ook gewezen op afschrijvingen voor een totale waarde van 3,4 miljard dollar.

De Franse kabelaar Altice heeft het bedrijf Teads, een wereldwijde marktplaats voor online video-advertenties, overgenomen. Dat heeft Altice bekend gemaakt. Teads is naar eigen zeggen met 1,2 miljard gebruikers wereldwijd marktleider. Het platform zou daarbij 720 miljoen mobiele gebruikers tellen. Het bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van bijna 200 miljoen dollar, tegenover 15 miljoen euro inkomsten begin dit decennium. Het bedrijf kon de voorbije vier jaar ook een winst boeken. Geraamd wordt dat met de overname een bedrag van ongeveer 285 miljoen euro zal zijn gemoeid. De transacties zou midden dit jaar worden afgerond. Onder meer Gimv was een aandeelhouder van Teads.

De Amerikaanse taxidienst Uber zal zijn activiteiten in Denemarken vanaf april stopzetten. De Deense overheid bepaalde dat alle taxi's voortaan moeten uitgerust zijn met stoelsensoren, rittenmeters en videobewaking. Het Amerikaanse bedrijf zou zich bij die vereisten niet kunnen neerleggen. Geraamd wordt dat Uber in Denemarken over een netwerk van ongeveer tweeduizend chauffeurs kon beschikken. De applicatie van de taxidienst zou ongeveer 300.000 gebruikers tellen. Uber was in Denemarken bijna drie jaar actief. Het bedrijf zegt wel te hopen dat de Deense overheid alsnog zijn regelgeving zal aanpassen, zodat de lokale bevolking toch kan genieten van de voordelen van de moderne technologie.

Lees Verder

09:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-03-17

Werknemer niet afkerig van artificiële intelligentie op werkvloer

Werknemers staan niet afkerig van de inzet van artificiële intelligentie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van het rekruteringsbedrijf Jobsite bij meer dan vierduizend Britse werknemers. Vastgesteld werd dat 76 procent van de ondervraagden te kennen gaf zich niet ongemakkelijk te voelen over een automatisering op de werkvloer. Volgens 54 procent zal de vooruitgang van de technologie uiteindelijk voor een versterking van hun bestaande baan vormen. Slechts 33 procent daarentegen geeft aan te vrezen door de inzet van robots zijn baan te zullen verliezen. Bij de werkgevers kon nog een groter optimisme worden geregistreerd.

Vastgesteld werd dat de werknemers vooral van mening zijn dat artificiële intelligentie hen zal helpen taken sneller uit te voeren (63 procent). Daarnaast wordt opgemerkt dat de technologie de werknemers in staat zal stellen zich op het meest zinvolle werk te concentreren (55 procent). Bij de taken die door artificiële intelligentie zouden kunnen worden ondersteund wordt vooral gewezen naar de facturatie van klanten (52 procent), cyberbeveiliging (49 procent) en administratie (46 procent). Wel erkende 37 procent dat zijn arbeidsplaats in het gedrang zou kunnen komen, maar twee op drie respondenten gaven aan van plan te zijn bijkomende trainingen te volgen om hun posities te versterken.

Uit het onderzoek bleek nog dat vooral de industriële productie en banksector in eerste instantie met de automatisering zullen worden geraakt. In sectoren waar een intensievere menselijke betrokkenheid noodzakelijk is - zoals de sociale zorg en management - wordt daarentegen aan automatisering relatief weinig kansen gegeven. Bij de werkgevers kon volgens de onderzoekers nog sterkere positieve reacties worden opgetekend. Slechts 20 procent van de bedrijfsleiders drukte de vrees uit dat mogelijk een aantal banen in het gedrang zouden kunnen komen, waarbij vooral gewezen wordt op administratieve en ondersteunende diensten.

Bij werkgevers die al taken hebben geautomatiseerd, wordt vooral gewezen op de opportuniteit om tijd vrij te maken voor taken met een grotere meerwaarde (67 procent), gevolgd door een betere klantenservice (49 procent).

Lees Verder

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automatisering |  Facebook |