18-02-18

Zweedse bedrijfsleiders hekelen uitwijzing geschoolde vluchtelingen

De uitwijzing van geschoolde vluchtelingen werkt contraproductief. Dat staat in een open brief die een dertigtal Zweedse bedrijfsleiders in de zakenkrant Dagens Industri hebben geplaatst. In de brief wordt opgemerkt dat de Zweedse technologische sector met een sterk tekort aan geschoolde werknemers wordt geconfronteerd. Die kloof zou volgens hen gedeeltelijk kunnen worden opgevuld door hoogopgeleide vluchtelingen die gehoopt hadden in Zweden een nieuw leven op te bouwen, maar dreigen uitgewezen te worden. Bovendien wordt opgemerkt dat Zweedse bedrijven wereldwijd moeten rekruteren.

De open brief is onder meer ondertekend door internationaal gekende bedrijfsleiders zoals Stefan Persson (Hennes & Mauritz) en Borje Ekholm (Ericsson). “We kunnen niet verwachten dat ingenieurs, informatici en andere specialisten bereid zullen zijn hun land te verlaten indien ze vrezen door Zweden om onvoorspelbare redenen te zullen worden uitgewezen,” aldus het schrijven. De bedrijfsleiders viseren daarmee het Zweedse migratiebureau, dat geweigerd heeft om werkvergunningen voor buitenlanders te verlengen. Van allerlei administratieve regels zou gebruik gemaakt zijn om buitenlandse werknemers uit te wijzen.

Het migratiebureau zegt de Zweedse wet toe te passen, maar critici noemen de uitwijzingen een absurde soap die de Zweedse concurrentiekracht verzwakt. Borje Ekholm liet bovendien duidelijk blijken dat Ericsson onmogelijk zijn onderzoeksactiviteiten in Zweden zou kunnen houden indien de economische immigratie niet op een transparante manier kan worden georganiseerd. Johan Attby, oprichter van het sociale netwerk Fishbrain, wijst erop dat Stockholm tegen het einde van dit decennium zestigduizend informatici moet vinden indien de stad zijn status als centrum voor startups wil bewaren. Ook bij ingenieurs en verplegend personeel wordt een tekort gemeld.

Zweden heeft de voorbije vijf jaar 400.000 asielzoekers ontvangen. In geen enkel ander Europees land werden per hoofd van de bevolking evenveel asielzoekers ontvangen. Er wordt wel opgemerkt dat de meesten geen onmiddellijke bijdrage tot de nationale arbeidsmarkt kunnen leveren. Een grote groep gaat immers nog naar school, terwijl de anderen vaak de vereiste vaardigheden en kwalificaties missen. Om op langere tijd vooruitzichten op de arbeidsmarkt te hebben, is minstens een diploma middelbaar onderwijs noodzakelijk. Zweden kende tijdens de maand januari een werkloosheid van 6,5 procent. Bij migranten loopt dat cijfer echter op tot meer dan 20 procent.

Lees Verder

14:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vluchtelingen |  Facebook |

Bruto binnenlands product is verouderd concept

Het bruto binnenlands product (bbp) is niet langer het beste instrument om de gezondheid van een economie te meten. Bovendien moet gevreesd worden dat het concept tot sociale en ecologische crisissen kan leiden omdat te allen prijze naar economische groei wordt gestreefd. Dat zegt onder meer de Diane Coyle, professor economie aan de University of Manchester. Het concept van het bruto binnenlandse product werd in de eerste helft van de jaren dertig van de voorbije eeuw ontwikkeld door de econoom Simon Kuznets en meet de totale waarde van het aantal goederen en diensten per kwartaal en per jaar.

"Er is overeenstemming dat een aantal statistieken waarmee in het verleden werd gewerkt, niet meer functioneren,” benadrukt Diane Coyle. Brute economische gegevens moeten volgens critici worden aangevuld met metingen op het gebied van menselijk kapitaal zoals vaardigheden en opleiding, maar ook over fysieke infrastructuur en immaterieel kapitaal, zoals computergegevens en octrooien. Tevens zou rekening gehouden moeten worden met de ecologische kwaliteit en het sociale kapitaal. Bovendien zou gekeken moeten worden naar de graad van eenheid of verdeeldheid van een land. Maar ook digitale activa kunnen belangrijk zijn.

"Het bruto binnenlands product kijkt evenmin naar de zwarte markt, die nochtans in veel ontwikkelingslanden een enorme bron van activiteit en inkomsten vertegenwoordigt", zegt Coyle nog. "Met het bruto binnenlands product is het ook niet mogelijk om de verdeling van rijkdom binnen een land te meten. Bij economische winsten profiteren meestal nochtans vooral de topverdieners. Deze knelpunten kunnen ook belangrijke consequenties hebben. Het gevoel van ongelijkheid creëerde in de Verenigde Staten een gevoeligheid voor populisme die uiteindelijk tot de verkiezing van Donald Trump als Amerikaans president leidde. In Europa leidden de problemen tot de brexit.”

“Er moet een ander mechanisme worden gevonden om het succes van een land te meten,” zegt ook Inga Beale, chief executive van de verzekeringsmarkt Lloyd's of London. Kritiek kwam ook van Nobelprijswinnaars zoals Joseph Stiglitz en Amartya Sen en van Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dissidente denkers pleiten voor een holistische benadering die niet alleen economische inputs, maar ook het menselijk kapitaal en de levenskwaliteit berekent. Het World Economic Forum (WEF) heeft daarvoor de Inclusive Development Index (IDI) voorgesteld. Daarin worden met al deze elementen rekening gehouden.

Volgens deze nieuwe maatstaf zou Noorwegen het rijkste land van de wereld zijn. De rest van de top tien zou bestaan uit acht kleinere Europese landen en Australië. Duitsland zou op de twaalfde plaats eindigen. Nog verder zouden de Verenigde Staten (23ste) en China (26ste) volgen.

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie |  Facebook |

Amerikaanse levensverwachting volgt alarmerende curve

De levensverwachting in de Verenigde Staten is voor het tweede jaar op rij gedaald, te wijten aan een combinatie van alcohol, drugs en zelfmoorden. Dat zegt een studie van wetenschappers aan de Virginia Commonwealth University, gebaseerd op gegevens van de Wereldbank twee jaar geleden. De daling was met name groot bij blanke Amerikanen en populaties in landelijke gemeenschappen. In de Verenigde Staten bedroeg de levensverwachting 78,6 jaar. Dat is een daling met 0,1 jaar in twaalf maanden tijd. De levensverwachting in de Verenigde Staten is nu 1,5 jaar lager dan het gemiddelde van de vijfendertig landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oced).

"Drugsmisbruik en wanhoop creëren een alarmerende toename van sterfgevallen," zegt onderzoeksleider Steven Woolf, docent volksgezondheid aan de Virginia Commonwealth University. "Het idee van de American Dream lijkt steeds verder weg. De sociale mobiliteit neemt af en steeds minder kinderen hebben een betere toekomst dan hun ouders. Het verlies aan levensverwachting lijkt misschien niet zo veel, maar niet de omvang van de daling is alarmerend. Probleem is dat de toename is geëindigd. In het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw hadden de Verenigde Staten de hoogste levensverwachting in de wereld. Sindsdien werd tegenover andere geïndustrialiseerde landen steeds meer terrein verloren.

Volgens het rapport hebben Amerikanen op veel vlakken een slechtere gezondheid dan andere landen. Onder meer wordt gewezen naar ongevallen, moorden, tienerzwangerschappen, besmettelijke ziektes, obesitas, diabetes en hartziektes. Amerikanen vertonen ook vaker ongezond of risicovol gedrag, zoals een hoge inname van calorieën, drugsmisbruik en het bezit van vuurwapens. Men woont in steden die zijn ontworpen voor auto's in plaats van voetgangers of fietsers. Bovendien kent het land ook geen sterkere sociale zekerheid, terwijl men evenmin op een universele ziekteverzekering kan terugvallen.

"De gevolgen van deze keuzes zijn verschrikkelijk," concludeert Woolf. "Niet alleen moeten meer sterfgevallen en zieken worden opgetekend, maar ook moet gekeken worden naar de escalerende kosten voor de gezondheidszorg, een ongezonder personeelsbestand en een minder competitieve economie. De toekomstige generaties betalen mogelijk daarvoor zelfs de hoogste prijs. Achter de daling van de levensverwachting gaat meer schuil dan de opioïde crisis, waarover een recent rapport van de Centers for Disease Control (CDC) sprak. Het probleem is in werkelijk veel groter. Er is ook sprake van andere drugs en een dramatische toename van alcoholmisbruik en zelfmoorden.”

De problematiek blijkt bovendien het meest acuut te zijn in landelijke regio’s. De onderzoekers maken gewag van landelijke, grotendeels blanke regio’s die vaak jarenlang hebben geworsteld met stagnerende lonen, werkloosheid, armoede en het verlies van grote industrieën die de lokale economieën hadden ondersteund. Woolf voegt eraan toe dat het beleid een belangrijke aanzet kan geven om het probleem te helpen aanpakken. “Het onderzoek maakt duidelijk dat er moet gewerkt worden aan een versterking van de middenklasse, die bij de politiek verkozenen blijkbaar onvoldoende prioriteit geniet,” aldus Woolf.

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levensverwachting |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Australische ambachtelijke brouwer Pirate Life investeert 15 miljoen dollar in een nieuwe vestiging in de stad Port Adelaide. De nieuwe site moet van Pirate Life één van de grootste ambachtelijke brouwerijen van Australië. De brouwer zal in Port Adelaide een jaarlijkse capaciteit van meer dan 11 miljoen liter hebben. De huidige brouwerij van Pirate Life in Hindmarsh blijft actief. De site zal worden zich vooral toespitsen op onderzoek en ontwikkeling, training en de productie van een speciaalbieren. Pirate Life werd vier jaar geleden opgericht en exporteerde ook al snel naar Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië, Singapore en Hong Kong. Eind vorig jaar werd de Australische brouwer door AB InBev overgenomen.

In de Braziliaanse stad Rio de Janeiro hebben de reinigingsdiensten na het vijfdaagse carnaval 486,5 ton afval moeten opruimen. Vorig jaar was een volume van 450,3 ton opgehaald. Dat heeft het stadsbestuur van Rio de Janeiro bekendgemaakt. Er werd nog opgemerkt dat in totaal 642 personen voor verschillende inbreuken werden geverbaliseerd. Daarbij werden 93 personen betrapt op sluikstorten, terwijl 544 feestvierders werden beboet wegens urineren op de openbare weg. Bij de opkuisactie waren bijna tweeduizend stadsarbeiders betrokken. Riotur, het toeristisch bureau van de stad, raamt dat het carnaval dit jaar ongeveer zes miljoen mensen, waaronder anderhalf miljoen toeristen, aangetrokken.

Het staatsenergiebedrijf Electricité de France (EDF) heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 69,6 miljard euro. Dat betekende een daling met 2,2 procent tegenover het jaar voordien. Het bedrijfsresultaat viel met 16 procent terug tot 13,7 miljard euro. De nettowinst steeg weliswaar met 11 procent tot 3,2 miljard jaar, maar dat positieve resultaat was vooral te danken aan een aantal eenmalige baten. Wanneer met die uitzonderlijke posten geen rekening wordt gehouden, zou een daling met bijna 33 procent tot 2,8 miljard euro zijn geregistreerd. Gewag wordt gemaakt van lage energieprijzen en onderhoudswerkzaamheden aan de kerncentrales. Dit jaar wordt een sterke verbetering verwacht.

Het Chinese zoekmachinebedrijf Baidu wil zijn streamingservice iQiyi afsplitsen en op de beurs van New York laten noteren. Dat heeft Baidu bekendgemaakt. Het Chinese bedrijf zegt voor de operatie de nodige documenten te hebben verstuurd naar de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Baidu benadrukte wel ook na de beursintroductie de controlerende aanbeelhouder van iQiyi te willen blijven. Volgens het persbureau Bloomberg moet de waarde van de Chinese streamingservice geraamd worden op een bedrag van ongeveer 15 miljard dollar. iQiyi is de grootste mobiele videoprovider van China en telt ongeveer 463 miljoen maandelijkse gebruikers.

De Italiaanse zakenman Raffaele Riva, voormalig voorzitter van de Engelse voetbalclub Watford, wordt in Spanje wegens fiscale fraude voor de rechter gedaagd. Aan de basis van de klacht liggen onregelmatigheden bij de Spaanse club Granada. Beide teams behoorden, samen met de Italiaanse club Udinese, tot de portfolio van de familiale groep Pozzo. Tegen Gino Pozzo, topman van het conglomeraat, loopt al een onderzoek naar fiscale fraude en witwaspraktijken. Het Spaanse gerecht maakt gewag van een commerciële driehoek, waarbij de inkomsten uit de verkoop van spelers met een Luxemburgse holding voor de fiscus verborgen zou zijn gehouden. Riva vertrok bij Watford ruim een jaar geleden.

Het taxiplatform Uber treft voorbereidingen om zijn Zuidoost-Aziatische divisie aan zijn lokale concurrent Grab te verkopen. Dat hebben een aantal bronnen tegen Amerikaanse media bevestigd. In ruil voor de verkoop zou Uber een belang in Grab willen verwerven. Over de omvang van die eventuele participatie werden geen meldingen gedaan. Grab is gevestigd in Singapore en is ook actief in Maleisië, Indonesië, Thailand, Vietnam, de Filipijnen, Myanmar en Cambodja. De onderneming haalde in juli vorig jaar 2,1 miljard euro investeringen op om zijn marktpositie te versterken. De bronnen maakten wel duidelijk dat over de transactie tussen Uber en Grab nog geen definitief akkoord is.

De Duitse verzekeraar Allianz heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 126,1 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 3 procent tegenover het jaar voordien. De groei werd vooral gedragen door de divisies levensverzekeringen en vermogensbeheer. In afdeling schadeverzekeringen werd daarentegen geconfronteerd met bijzonder hoge claims wegens natuurrampen. Daar moest 1,1 miljard euro worden uitbetaald. De nettowinst viel met 1,7 procent terug tot 7,2 miljard euro. Die achteruitgang moet echter worden toegeschreven aan de verkoop van een aantal activiteiten en een eenmalige last die moest worden genomen voor fiscale hervormingen in de Verenigde Staten.

De investeerders PAI Partners en British Columbia Investment Management mogen de overname van de Nederlandse bottelaar Refresco doorzetten. Dat heeft de Europese Commissie beslist. Ook de toezichthouders in de Verenigde Staten en China hebben met de transactie ingestemd. Eind oktober vorig jaar werd bekend dat PAI Partners en British Columbia Investment de Nederlandse bottelaar zouden overnemen voor een bedrag van ruim 1,6 miljard euro. Het bod werd in januari officieel gelanceerd. Op dat ogenblik was bij de toekomstige eigenaars al 25,6 procent van de aandelen aangemeld. De resterende aandeelhouders hebben tot half maart tijd hun participaties aan te bieden.

Het modemerk Under Armour heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van bijna 1,37 miljard dollar, tegenover bijna 1,31 miljard dollar inkomsten dezelfde periode het jaar voordien. Het bedrijf boekte echter een nettoverlies van 87,92 miljoen dollar, tegenover een winst van 103,23 miljoen dollar het vierde kwartaal het jaar voordien. Over het hele jaar werd een omzet van bijna 4,98 miljard dollar gerealiseerd, tegenover ruim 4,82 miljard dollar het jaar voordien. Er werd een jaarverlies geleden van 48,26 miljoen dollar, tegenover een winst van 197,98 miljoen dollar het jaar voordien. Het verlies is te wijten aan herstructureringskosten en eenmalige fiscale lasten.

De politie in India heeft twee medewerkers van de Punjab National Bank aangehouden die verantwoordelijk zouden zijn voor de diefstal van omgerekend 1,43 miljard euro. Het zijn de eerste arrestaties in de grootste bankfraude die het land volgens de Indiase politiediensten ooit heeft gekend heeft. De twee betichten zouden frauduleuze leningen hebben verstrekt aan bedrijven die zijn gelinkt aan de rijke juwelenhandelaar Nirav Modi. Ook de vertegenwoordiger van de betrokken bedrijven is gearresteerd. De Indiase belastingdienst doet ook onderzoek naar Modi. Hij wordt ervan verdacht mogelijk belastingen te hebben ontdoken. Tevens wordt gewag gemaakt van investeringen in illegale fondsen.

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft op de ontwikkeling van zijn militaire transporttoestel A400M opnieuw een afschrijving van 1,3 miljard euro moeten boeken. Reden voor de maatregel zijn problemen met de ontwikkeling en productie van het vliegtuig. Dat heeft Airbus zelf meegedeeld. Airbus heeft nu al meerdere miljarden euro moeten afschrijven op het programma van zijn militaire transportvliegtuig, dat met jarenlange vertragingen en kostenoverschrijvingen werd geconfronteerd. Onder meer de ontwikkeling van de propellermotor voor het vliegtuig zou voor problemen zorgen. Op dit ogenblik hebben al zeven landen bij Airbus orders geplaatst voor het toestel.

De Amerikaanse farmagroep AbbVie heeft tijdens het vierde kwartaal vorig jaar een omzet gerealiseerd van 7,73 miljard dollar. Dat betekende een stijging met ruim 14 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst viel van ruim 1,39 miljard dollar tot 52 miljoen dollar terug. Die achteruitgang is het gevolg van eenmalige lasten voor fiscale hervormingen in de Verenigde Staten. Over het hele jaar werd een omzet geboekt van bijna 28,22 miljard dollar, tegenovere bijna 25,64 miljard dollar inkomsten het jaar voordien. De jaarwinst viel van bijna 5,96 miljard dollar terug tot nagenoeg 5,31 miljard dollar. AbbVie meldt onder meer een blijvend succes voor zijn reumamiddel Humira.

Het Finse technologiebedrijf Nokia bekijkt de strategische opties voor zijn medische divisie. Een verkoop wordt niet uitgesloten. Dat heeft het Finse concern bekend gemaakt. De medische divisie ontwikkelt onder meer smartwatches en slaaptrackers, maar behoort niet meer tot de kernactiviteiten van de onderneming. Rajeev Suri, topman van Nokia, wil immers dat het bedrijf de activiteiten rond consumentenelektronica afbouwt en zich meer zich toespitst op de bouw van draadloze netwerkapparatuur. De medische divisie is grotendeels een voormalig onderdeel van het Franse bedrijf Withings, dat twee jaar geleden door Nokia voor 170 miljoen euro werd gekocht.

Geruchten over een vertrek van Rupert Stadler, chief executive van autobouwer Audi, hebben geen enkele grond. Dat heeft de autobouwer benadrukt. Volgens berichten in Duitse media zou Stadler in april bij Audi in april worden vervangen door Winfried Vahlan, voormalig topman van zusterbedrijf Skoda. Die geruchten werden eerder al ontkend. Nadat de Duitse gerechtelijke diensten begin februari bij Audi nieuwe invallen had gedaan in verband met het dieselschandaal bij moederbedrijf Volkswagen, werd echter opnieuw gesproken over een mogelijk vroegtijdig vertrek van Stadler. Matthias Müller, voorzitter van Audi, benadrukt echter dat van een vertrek van Stadler geen sprake is.

Het Amerikaanse bedrijf Colgate-Palmolive, fabrikant van persoonlijke verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen, heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een omzet gerealiseerd van 3,89 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 4,5 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. In volumes werd een stijging met 3 procent opgetekend. De nettowinst viel van 628 miljoen dollar, vooral onder druk van eenmalige fiscale lasten in de Verenigde Staten, terug tot 353 miljoen dollar. Over het hele jaar werd een omzet gerealiseerd van 15,45 miljard dollar, tegenover 15,2 miljard dollar inkomsten het jaar voordien. De jaarwinst daalde van 2,44 miljard dollar naar 2,02 miljard dollar.

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-02-18

Nieuwsoverzicht

Haruhiko Kuroda blijft nog minstens vijf jaar gouverneur van de Bank of Japan. De gouverneur werd immers voor een nieuw mandaat voorgedragen door de Japanse premier Shinzo Abe. De kandidatuur moet nog wel officieel door het Japanse parlement worden bekrachtigd. De bevestiging van Kuroda als gouverneur van de Japanse centrale bank wordt algemeen beschouwd als een teken van stabiliteit voor de economie van het land. Er wordt ook weinig verandering verwacht in het flexibele monetaire beleid dat de Bank of Japan onder Kuroda heeft gevoerd. Kuroda staat al langere tijd bekend als een bondgenoot van het beleid van Shinzo Abe.

De Belgische regering werkt samen met verzekeraar AG Insurance en Synatom, beheerder van de financiële reserves uit nucleaire activiteiten, aan de oprichting van een infrastructuurfonds voor omvangrijke projecten. Dat heeft Johan Van Overtveldt, federaal minister van financiën, bevestigd. Het fonds zou volgende zomer van start moeten gaan. De drie stichtende partijen investeren elk een bedrag van 50 miljoen euro in het fonds. De minister benadrukte dat het fonds ook nog voor andere partijen open staat, zodat de slagkracht nog kan worden versterkt. Onder meer zullen de middelen gebruikt worden voor de bouw van tunnels, gevangenissen, energieparken en voor gezondheidsvoorzieningen.

De Franse autobouwer Renault heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 58,8 miljard euro. Dat betekende een stijging met 14,7 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst liep met bijna 50 procent op tot 5,2 miljard euro. In totaal werden verkocht Renault in totaal 3,8 miljoen wagens. Daarmee liet de Franse groep een nieuw record optekenen. Tegenover het jaar voordien nam de verkoop met 8,5 procent toe. Er wordt opgemerkt dat Renault en zijn zustermerken Dacia en Avtovaz niet alleen meer auto's hebben verkocht, maar per exemplaar ook meer winst konden noteren. Daarnaast werd ook gewezen op inkomsten uit de levering van componenten voor partners zoals Daimler of Nissan.

Het bedrijf Medtronic, wereldwijd marktleider in medische technologie, wil zijn distributiecentrum in Opglabbeek sluiten. Daardoor dreigen ongeveer 380 banen te zullen verdwijnen. Dat heeft de directie van Medtronic gemeld. In Opglabbeek is het Europese distributiecentrum gevestigd voor een deel van de producten van Medtronic. Een deel van de producten werd echter verkocht aan een partner, die volgens Medtronic nu heeft besloten de logistiek in eigen handen te nemen. De distributie van de overige producten zal worden overgebracht naar het distributiecentrum van Medtronic in Heerlen. Een mogelijkheid voor een doorstart in Medtronic lijkt nagenoeg onbestaande.

Het sociale netwerk Facebook pleegt inbreuken tegen de privacy-rechten van de Belgische internetgebruiker. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel geoordeeld in een klacht die door de Belgische Privacycommissie tegen Facebook was neergelegd. Opgemerkt werd dat Facebook de gebruiker onvoldoende informeert over de persoonlijke informatie die wordt verzameld en de doelstellingen die het bedrijf met de data wil bereiken. De rechtbank besliste dat Facebook het internetgebruik in België niet langer mag volgen en registreren. Facebook moet ook alle verzamelde gegevens vernietigen. Er werd een dwangsom van 250.000 euro per dag opgelegd. Facebook gaat in beroep.

Luchtvaartmaatschappij Air Belgium heeft zijn eerste twee vliegtuigen in het luchtvaartregister van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit laten inschrijven. Air Belgium had eerder bekend gemaakt een vloot met vier toestellen van het type Airbus A340 te willen uitbouwen. Niky Terzakis, topman van Air Belgium, had eerder al gemeld dat de maatschappij eind maart met een eerste commerciële vlucht zou starten. Air Belgium wil in eerste instantie een verbinding met Hong Kong in China. De Belgische maatschappij zal opereren vanop Charleroi Airport. Tegen eind februari hoopt Air Belgium zijn vlieglicentie te kunnen ontvangen.

Het Amerikaanse drankenconcern Coca-Cola heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 7,5 miljard dollar. Dat betekende een daling met ongeveer 20 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De inkrimping moet echter worden toegeschreven aan de verkoop van de bottelactiviteiten. Indien daarmee geen rekening wordt gehouden, zou een omzetgroei met 6 procent zijn gerealiseerd. Coca-Cola leed tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar echter ook een verlies van 2,8 miljard dollar, tegenover een winst van 550 miljoen dollar dezelfde periode het jaar voordien. Het verlies is echter te wijten aan een eenmalige fiscale last in de Verenigde Staten.

In België hebben de automerken nog 1.800 eigen dealers. Drie jaar geleden werden nog 3.647 verkooppunten geteld. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Traxio. Opgemerkt wordt dat vooral kleinere merkdealers tot een fusie worden gedwongen. Voor velen is een onafhankelijk bestaan door de hogere kosten en dalende inkomsten immers niet langer haalbaar. Traxio wijst erop dat constructeurs, invoerders en leasemaatschappijen steeds grotere aandelen in de marges eisen. Tegelijk hebben de jongste generaties auto’s minder behoefte aan onderhoud en herstellingen. Traxio waarschuwt dan ook voor een verdere daling van het aantal verkooppunten.

Het Amerikaanse levensmiddelenconcern Kraft Heinz heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 6,9 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 0,3 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst liep echter op van 944 miljoen dollar naar 8 miljard dollar. Dat cijfer werd echter in belangrijke mate beïnvloed door een eenmalig voordeel uit de fiscale hervormingen die in de Verenigde Staten werden doorgevoerd. In Noord-Amerika werd het concern met een dalende verkoop geconfronteerd. In Europa kon daarentegen wel een groei worden opgetekend. De fusie tussen Kraft en Heinz, drie jaar geleden, heeft al 1,7 miljard euro kostenbesparingen opgeleverd.

Een groep onbekende hackers heeft vorig jaar bij Russische banken voor 340 miljoen roebel of 6 miljoen dollar gestolen. De daders maakten gebruik van het platform van de betalingsdienst Swift. Dat heeft de Russische nationale bank meegedeeld. Verdere details over de getroffen banken werden niet meegegeven. Swift, dat zijn hoofdkantoor heeft in La Hulpe, is al een aantal keer het mikpunt van aanvallen van hackers geworden. Het bedrijf merkt daarbij op dat de hackers bij hun cyberaanvallen op de betalingsstromen op steeds meer geavanceerde technieken beroep doen. Over het concrete aantal aanvallen werden geen uitspraken gedaan. Evenmin werd aangegeven hoeveel pogingen zijn gelukt.

De Griekse overheid heeft twee bindende biedingen ontvangen voor een belang van 66 procent in Desfa, de eigenaar van het Griekse gasnet en een een invoerterminal voor vloeibaar aardgas. Dat heeft een woordvoerder van de Griekse regering gemeld. Een eerste voorstel was afkomstig van een consortium met de gasbedrijven Snam uit Italië, Enagas uit Spanje en Fluxys uit België. De drie bedrijven werken al samen rond de aanleg van een nieuwe pijplijn voor aardgas tussen Azerbeidzjan en Europa. Die pijplijn loopt gedeeltelijk over Grieks grondgebied. De tweede kandidatuur is afkomstig van de Spaanse gasterminal-uitbater Reganosa en de Roemeense gasnetbeheerder Transgaz.

Het bedrijf Zenitel, gespecialiseerd in de beveiliging van telecommunicatie, heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 60,6 miljoen euro, tegenover 63,5 miljoen euro inkomsten het jaar voordien. De bedrijfswinst steeg van 4,8 miljoen euro naar 5,4 miljoen euro. De nettowinst bleef nagenoeg ongewijzigd op 2,5 miljoen euro. Kenneth Dastol, chief executive van Zenitel, stelde dat het bedrijf het voorbije jaar een goede prestatie heeft laten optekenen. De sector werd volgens hem immers geconfronteerd met bijzonder uitdagende omstandigheden. Vooral in de oliesector werd minder geïnvesteerd, waardoor ook Zenitel met een daling van het aantal orders moest rekening houden.

De Zwitserse farmagroep Roche neemt het bedrijf Flatiron Health over van het technologieconcern Alphabet. Met de transactie is een bedrag gemoeid van ongeveer 1,9 miljard dollar. Flatiron werd opgericht door Nat Turner en Zach Weinberg. Het bedrijf werd tien jaar geleden aan Google, dochterbedrijf van Alphabet, verkocht. Flatiron spitst zich toe op de behandeling van kanker. Het platform van het bedrijf laat artsen en researchers toe om aan de hand van medische dossiers de efficiëntie van verschillende therapieën te onderzoeken. Roche nam twee jaar geleden voor een bedrag van 175 miljoen dollar al een belang van 12 procent in Flatiron. De verkoop moet midden dit jaar zijn afgerond.

Het Franse levensmiddelenconcern Danone heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 24,7 miljard euro. Dat betekende een stijging met 12,5 procent tegenover het jaar voordien. Een gedeelte van die groei was wel te danken aan overnames. De nettowinst liep met meer dan 42 procent op tot ruim 2,4 miljard euro. Het bedrijf merkt op het voorbije jaar te hebben kunnen profiteren van een sterke vraag naar babyvoeding in China. Opgemerkt wordt dat het Chinese geboortecijfer oploopt, terwijl de groeiende middenklasse voor de voeding van zijn kinderen graag beroep doet op betrouwbare westerse merken. De divisie yoghurt en zuivel boekte daarentegen zwakkere prestaties.

Chipmaker Qualcomm heeft geen interesse in een overnamebod van sectorgenoot Broadcom. Dat hebben woordvoerders van Qualcomm nogmaals bevestigd nadat beide bedrijven overleg hadden gehad over een bod van 121 miljard dollar dat door Broadcom was neergelegd. Ook een eerder voorstel was door Qualcomm afgewezen. Daarop had Broadcom zijn bod verhoogd, maar volgens Qualcomm is dat bedrag nog niet voldoende. Bovendien zegt Qualcomm dat aan het voorstel van Broadcom wellicht teveel risico’s zijn verbonden. Er zouden immers bezwaren kunnen rijzen bij de mededingingsautoriteiten. Ook de licenties op patenten zouden volgens Qualcomm tot complicaties kunnen leiden.

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-02-18

Antwoord op besprekingen leidt tot hogere waardering

Online consumentenbeoordelingen bevatten onvermijdelijk een aantal negatieve reacties, die mogelijk zelfs schadelijk zijn voor de reputatie van het merk, maar een snelle reactie van het management kan die impact helpen opvangen. Op die manier kan de online beoordeling uiteindelijk zelfs worden verhoogd. Dat is de conclusie van een onderzoek van docenten marketing aan de University of Southern California en de Boston University, die tienduizenden hotelrecensies en reacties op TripAdvisor analyseerden. Uit de studie blijkt volgens de wetenschappers dat het beantwoorden van klantbeoordelingen resulteert in betere beoordelingen.

"Ongeveer een derde van de beoordelingen krijgt een reactie", zeggen de onderzoekers Davide Proserpio en Giorgos Zervas. "Bijna de helft van alle hotels reageert. De analyse toonde dat een reactie van het management het aantal beoordelingen met 12 procent doet toenemen. Bovendien blijkt de gemiddelde waardering met 0,12 sterren te verhogen. Omdat de beoordelingen tot de dichtstbijzijnde halve ster worden afgerond, kunnen zelfs kleine veranderingen een grote invloed hebben op de perceptie van de consument. Ongeveer een derde van de onderzochte hotels bleek binnen zes maanden na de reactie van het management zijn beoordeling met minstens een halve ster te hebben verhoogd.”

“Bovendien bleek dat na een reactie van het management vooral een daling in het aantal korte negatieve recensies kon worden vastgesteld,” zeggen de onderzoekers nog. "Hoewel negatieve beoordelingen onvermijdelijk zijn, maken de resultaten van de studie duidelijk dat managers actief kunnen deelnemen aan de vormgeving van de online reputatie van hun bedrijf," beklemtonen Proserpio en Zervas. "Door beoordelingen te volgen en hierop te reageren, kan een manager ervoor zorgen dat negatieve beoordelingen kunnen worden opgevangen en van een constructief antwoord kunnen worden voorzien. Op die manier kan uiteindelijk de rating van het merk zelfs worden versterkt.”

Lees Verder

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: besprekingen |  Facebook |

Fysieke training werkt ook positief op geheugen

De meeste mensen zijn akkoord dat lichaamsbeweging stress kan helpen verlichten, maar de inspanning blijkt ook het geheugen te beschermen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brigham Young University, gebaseerd op experimenten met een populatie muizen. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat de inspanning de impact van de negatieve effecten van chronische stress op de hippocampus, de hersenregio die verantwoordelijk is voor het leerproces en het geheugen, kan helpen verminderen. Muizen die lichaamsbeweging hadden gehad bleken op het gebied van geheugen significant beter te presteren dan sedentaire soortgenoten.

"Beweging is een eenvoudige en kosteneffectieve manier om de negatieve gevolgen voor het geheugen van chronische stress te elimineren," benadrukt onderzoeksleider Jeff Edwards, docent fysiologie aan de Brigham Young University. "Stress heeft een negatieve impact op de efficiënte werking van de hippocampus. Dat probleem tast ook het geheugen aan. Wanneer echter de stress samenvalt met beweging, valt die negatieve invloed echter weg en blijft het geheugen normaal. Het geheugen bleek even efficiënt te werken als bij soortgenoten die geen stress hadden gekend. Beweging zorgde er bovendien voor dat de dieren minder geheugenfouten maakten dan sedentaire soortgenoten.”

“De studie toont dat beweging een realistische methode kan zijn om het leerproces en het geheugen te beschermen tegen de negatieve cognitieve effecten van chronische stress op de hersenen,” aldus de onderzoekers. “Uiteraard zou de combinatie van een stressvrije omgeving en beweging de ideale situatie zijn om het leerproces en het geheugen te beschermen. Helaas is het niet altijd mogelijk om het stressniveau in het leven te beheersen. Over lichaamsbeweging heeft men daarentegen wel controle. Het is stimulerend te weten dat de negatieve impact van stress op de hersenen door fysiek actie kan worden bestreden.”

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geheugen |  Facebook |