18-03-17

Hogere pensioenleeftijd goed voor mentale gezondheid?

Vele oudere werknemers zijn ervan overtuigd dat een verhoging van de pensioenleeftijd bevorderlijk zal zijn voor het behoud van hun mentale gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) bij meer dan zestienhonderd werknemers in Groot-Brittannië. Ook financiële voordelen, zoals het behoud van de huidige levensstijl, blijkt volgens de onderzoekers voor vele werknemers een belangrijke reden om hun pensioen uit te stellen. Tegelijkertijd blijkt dat vele bedrijven volgens hun werknemers onvoldoende zijn voorbereid om op de behoeften van oudere werknemers in te gaan.

Uit het onderzoek blijkt dat 37 procent van de ondervraagden van mening dat ze hun loopbaan niet op de huidige pensioenleeftijd van vijfenzestig jaar zullen kunnen afsluiten. Bij de vijfenvijftigplussers loopt dat cijfer zelfs op tot 49 procent. Gemiddeld wordt verwacht dat men tot op een leeftijd van zeventig jaar op de arbeidsmarkt actief zal moeten blijven. Volgens 32 procent van de ondervraagden zal die langere carrière hen echter op helpen mentaal gezond te blijven, terwijl 27 procent lang wil blijven werken om zijn levensstijl, onder meer met vakanties, op peil te kunnen houden. Anderzijds meent amper 25 procent dat hun werkgever voldoende inspanningen doet om oudere werknemers een optimale werkvloer te bieden.

“Het is verbijsterend te moeten vaststellen dat slechts een beperkte groep werkgevers zich voorbereidt op een vergrijzing van zijn personeelsbestand,” betoogt Charles Cotton, loonspecialist bij het Chartered Institute of Personnel and Development. “Oudere werknemers betekenen voor de ondernemingen een grote schat aan ervaring en kennis. Bovendien kunnen deze ervaren arbeidskrachten worden ingeschakeld als mentor voor jongere collega’s op de werkvloer. Om op die opportuniteiten te kunnen inspelen, moeten de bedrijven de strategie van hun personeelsbestand bijsturen en hun organisatie en takenpakket herschikken.”

Lees Verder

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |

Auto geniet bij tieners nog altijd grote populariteit

Auto’s kunnen bij de huidige generatie tieners op een bijzonder gunstig imago rekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociologen aan de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Zwitserland bij nagenoeg achtduizend jongeren tussen veertien en zeventien jaar in Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje en Groot-Brittannië. Vooral de positieve reactie bij meisjes is opmerkelijk. De onderzoekers zeggen dat wagens in alle betrokken landen door de jongeren bijzonder worden gewaardeerd. Weliswaar stelde driekwart dat het gebruik van de auto met milieuproblemen gepaard gaat, maar toch bleek tussen 84 procent en 92 procent van plan te zijn een rijbewijs aan te vragen.

“De resultaten van de studie lijken in tegenspraak met de vaststelling dat met het behalen van het rijbewijs steeds langere wordt gewacht,” benadrukken de onderzoekers Emmanuel Ravalet en Guillaume Drevon. “De situatie is veel complexer dan uit die leeftijd zou kunnen worden afgeleid. Jongeren vinden auto’s snel, praktisch, comfortabel en veilig. Het rijbewijs vormt voor de jongeren een onderdeel van hun curriculum vitae, net zoals hun schooldiploma. Het rijbewijs toont aan dat onafhankelijkheid, autonomie en vrijheid benadrukken. Bij meisjes zorgt de wagen voor een gevoel van veiligheid die men als voetganger of gebruiker van het openbaar vervoer niet heeft.”

Ravalet en Drevon stelden anderzijds vast dat het openbaar vervoer weinig populariteit geniet. “Dat transport wordt immers vaak geassocieerd met de schoolomgeving, waar verplaatsingen vaak weinig comfort bieden,” benadrukken de wetenschappers. Ook motorfietsen bleken jongeren weinig aan te spreken, op uitzondering van Italië en in mindere mate Spanje. Dit vervoer wordt vooral snel, maar ook gevaarlijk genoemd. Fietsen krijgt vooral positieve reacties in Frankrijk (46 procent) en Groot-Brittannië (33 procent). De fiets wordt enerzijds gezond, maar ook vermoeiend genoemd. Er wordt wel opgemerkt dat jongeren geen absolute autofans zijn, want aan de universiteit kan vaak een veranderde houding worden opgemerkt.

“Aan de universiteit worden jongeren vaak meer milieubewust, maar hebben ze vaak ook toegang tot een beter openbaar transport, terwijl ze anderzijds meestal minder financiële middelen ter beschikking hebben,” zeggen Ravalet en Drevon. “Daardoor wordt het rijbewijs vaak naar een latere datum verschoven.” De onderzoekers merken op dat visies over mobiliteit grotendeels tijdens de adolescentie worden gevormd en in grote mate worden bepaald door het dagelijkse leven.

Lees Verder

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vervoer |  Facebook |

Mentale schade werkloosheid raakt nooit helemaal verwerkt

Werkloosheid veroorzaakt schade die mentaal nooit helemaal kan worden verwerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie What Works Wellbeing bij vierentwintigduizend personen in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat werkloosheid op de levenstevredenheid zelfs een grotere impact heeft dan een scheiding of het overlijden van een partner. De studie toont volgens de onderzoekers aan dat sommige personen zich van de werkloosheid nooit zullen herstellen. De impact wordt bij beide geslachten opgetekend, maar wel kon bij mannen een zwaarder effect worden geregistreerd. Mannen bleken op een nieuwe baan ook gelukkiger te reageren dan vrouwen.

“Werkloosheid heeft een nefaste invloed op de werknemer, ongeacht de leeftijd, het geslacht, het onderwijsniveau, etnische afkomst of geografische locatie,” benadrukt onderzoeksleider Sara Connolly, professor economie aan de University of East Anglia. “Na het verlies moet een lager gehalte van levenstevredenheid worden genoteerd dat zich nooit nog herstelt tot op het niveau dat tijdens het eerdere dienstverband kon worden geregistreerd.” De onderzoekers zeggen wel een verschil te hebben opgemerkt volgens het type activiteit. Er moest immers worden vastgesteld dat het verlies van een tijdelijke baan een zwaardere terugslag voor het welzijn betekende dan de stopzetting van een volwaardig arbeidscontract.

“De studie toonde echter ook dat een aantal factoren in staat zijn het welzijn van de werklozen te verbeteren,” betoogt professor Connolly. “Onder meer is gebleken dat de sociale steun van familie en vrienden de negatieve impact van de werkloosheid kan helpen verzachten.” Tevens kon worden vastgesteld dat extraverte karakters minder zwaar onder het verlies van werk lijden. Anderzijds moest worden vastgesteld dat vooral plichtsbewuste medewerkers een risico op een zware terugslag lopen. Wanneer men ervaart dat ook andere personen in de werkloosheid terecht zijn gekomen, blijkt de stress van het stigma van de inactiviteit eveneens zwakker te worden.

Lees Verder

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid |  Facebook |

Schade online reclamefraude hoger dan algemeen aangenomen

De kost van de wereldwijde online reclamefraude zou dit jaar kunnen oplopen tot 16,4 miljard dollar. Dat blijkt uit een onderzoek van het gespecialiseerde bedrijf Adloox. Daarbij wordt opgemerkt dat de schade van de online reclamefraude in werkelijkheid gevoelig hoger ligt dan algemeen wordt aangenomen. Opgemerkt wordt dat vorig jaar ongeveer 66 miljard dollar werd geïnvesteerd in digitale reclame, maar ongeveer 20 procent van die budgetten zou door fraude verloren gaan. Daarmee zou vorig jaar een fraudeniveau van 12,4 miljard dollar zijn opgetekend. Dat is gevoelig hoger dan een schadebedrag van 7,2 miljard dollar dat door de Amerikaanse Association of National Advertisers wordt vermeld.

“De reclamesector raamt dat de online bestedingen dit jaar tot ongeveer 80 miljard dollar zullen oplopen,” stippen de onderzoekers aan. “Indien ook de reclamefraude op hetzelfde niveau blijft evolueren, moet dit jaar met een schade van 16,4 miljard dollar rekening worden gehouden. Die bedragen tonen aan dat er nog veel inspanningen moeten worden gedaan om de online wereld te beschermen en een duurzame toekomst van de digitale economie te garanderen. Daarmee moeten inspanningen worden verwacht van alle partijen uit de industrie en moet eventueel een samenwerking met de overheid worden opgezet om een efficiënte dam tegen online fraude te kunnen opwerpen.”

“Mediabedrijven moeten tijd, energie en talent investeren in de ontwikkeling van strategieën die de klanten optimaal kunnen beveiligen,” benadrukken de onderzoekers. “Maar ook de klanten moeten bereid zijn om de verleiding van goedkope digitale media af te wijzen en te investeren in een degelijke merkbeveiliging. Daarnaast moeten grote digitale partijen investeren in de ontwikkeling van preventieve maatregelen. Bovendien moeten ze zich bereid tonen om hun platformen open te stellen voor externe supervisie, zodat mogelijke problemen op een objectieve manier zouden kunnen worden benaderd.”

Lees Verder

11:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclamefraude |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De internetbedrijven Facebook, Google en Twitter moeten hun consumenten een betere bescherming bieden. Dat heeft Vera Jourova, Europees commissaris voor consumentenrechten, gezegd. Jourova benadrukt dat de betrokken bedrijven de gebruikers verplichten om mogelijke geschillen aan de rechtbank in Californië, de thuisbasis van de ondernemingen, voor te leggen. Dat is volgens de Europees commissaris onaanvaardbaar. Europese consumenten moeten volgens haar een juridische procedure in eigen land kunnen opstarten. Jourova wil ook van de bedrijven sterkere acties tegen fraude en oplichting. De ondernemingen krijgen één maand tijd om hun beleid aan de Europese regels aan te passen.

Bij Volvo Trucks in Gent is tussen de directie en het personeel een akkoord over de verlaging van de werkdruk bereikt. Daarbij heeft de directie toegegeven dat de snelheid van de productieband met 10 procent wordt verlaagd tot de noodzakelijke aanwervingen zijn gebeurd. Op die manier moet het volgens de directie mogelijk zijn om de werkdruk onder controle te houden. De zware werkdruk had het personeel eerder aangezet het werk neer te leggen. Verder werden investeringen in infrastructuur en materiaal aangekondigd. Ook volgt een plan om de verlofregeling te verbeteren. De staking heeft vier dagen geduurd, waardoor de productie van bijna zevenhonderdvijftig vrachtwagens verloren ging.

In Groot-Brittannië wordt gin voortaan opgenomen in de indexkorf. Dat heeft het Britse Office for National Statistics (ONS) bekend gemaakt. De drank heeft volgens de autoriteiten de voorbije jaren zoveel populariteit gewonnen dat het product een onderdeel van de basisuitgaven van de bevolking is geworden. Omdat de prijzen van de drank daardoor een impact hebben op de levensduurte, diende gin volgens de autoriteiten in de indexkorf opgenomen te worden. De verkoop van ging steeg het voorbije jaar met 16 procent tot meer dan 1 miljard pond. Er werden het voorbije jaar ook veertig nieuwe distilleerderijen geopend. Ook fietshelmen en hoestsiroop werden in de nieuwe Britse indexkorf opgenomen.

Het Amerikaanse muziekfestival Coachella heeft klacht neergelegd tegen modeketen Urban Outfitters. De organisatoren van het festival zeggen niet te kunnen aanvaarden dat Free People, één van de huismerken van Urban Outfitters, kleding verkoopt waarin de naam van Coachella is verwerkt. Coachella eist dat Free People alle verwijzingen naar de naam van het festival van de kleding en advertenties verwijdert. Coachella brengt, in samenwerking met de groep Hennes & Mauritz (H&M) ook een eigen kledinglijn op de markt. Coachella zegt dat Urban Outfitters de naam van het muziekfestival heeft gesloten om van de bekendheid van het evenement te kunnen profiteren.

Het Amerikaanse pakketbedrijf United Parcel Service (UPS) heeft tijdens het voorbije jaar een een omzet gerealiseerd van bijna 60,91 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 4,4 procent tegenover het jaar voordien. Het concern boekte een nettowinst van ruim 3,43 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van bijna 4,85 miljard dollar het jaar voordien. De cijfers werden beïnvloed door een kwartaalverlies van 239 miljoen dollar tijdens de laatste drie maanden van het jaar, te wijten aan een zwaardere kostenlast tijdens de belangrijke eindejaarsperiode, terwijl tevens een eenmalige pensioenlast diende te worden geboekt. Het bedrijf registreerde vorig jaar 3 miljard dollar kapitaalinvesteringen.

De Nederlandse mosselvissers hebben een moeilijk jaar achter de rug. Dat blijkt uit een rapport van de Universiteit Wageningen. Opgemerkt wordt dat de mosselvangst zowel bij de aanvoer als de gemiddelde prijs tegenvallende resultaten diende te melden. Onder meer wordt gewezen op een tijdelijk verbod op de verkoop, nadat in de Oosterschelde het giftige product tetrodotoxine werd aangetroffen. Tevens werd in de buurlanden een grotere aanvoer gemeld. In totaal werd in Nederland het voorbije jaar 36 miljoen kilogram mosselen aangevoerd. Dat betekende een daling met ruim een derde tegenover het jaar voordien. De prijs daalde met meer dan 20 procent tot 0,84 euro per kilogram.

De Amerikaanse logistieke groep Fedex wil op Liège Airport vanaf de volgende zomer zijn activiteiten op luchthaven Liège Airport met drie nieuwe verbindingen uitbreiden. Aangekondigd werd dat in augustus een verbinding met luchthaven London-Stansted zal worden opgezet, terwijl vanaf september ook een dienst op Basel-Genève wordt aangeboden. Over de derde bestemming konden nog geen mededelingen worden gedaan. Daarnaast werd bekend gemaakt dat de Waalse luchthaven ook vracht zal verwerken die tot nu toe op Flughafen Köln-Bonn in Duitsland werd behandeld. Er wordt bovendien 115 miljoen euro geïnvesteerd, waarbij onder meer het sorteersysteem op de Luikse luchthaven wordt verbeterd.

Het Amerikaanse farmaconcern Pfizer heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gereageerd van ruim 52,82 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover het jaar voordien. De omzetgroei werd wel geholpen door de overnames van Anacor en Medivation. De winst nam met 4 procent toe tot nagenoeg 7,22 miljard dollar. Ian Read, chief executive van het bedrijf, stelde tevreden zijn over de prestaties van de onderneming, ondanks de moeilijke omgeving waarin diende te worden gemerkt. Er werd wel gewaarschuwd voor de toekomst. Aangezien Pfizer de exclusieve verkooprechten van een aantal medicijnen verliest, dreigt het bedrijf naar verwachting miljarden dollar omzet te zullen mislopen.

De Japanse staat en het energieconcern Tokyo Electric Power (Tepco) hebben zich bij de kernramp in de nucleaire centrale Daiichi in Fukushima zes jaar geleden, schuldig gemaakt aan nalatigheid. Dat heeft een Japanse rechtbank geoordeeld. Beide partijen moeten daardoor gezamenlijk 38,55 miljoen yen of 340.000 dollar schadevergoeding betalen aan 137 omwonenden die na de kernramp werden geëvacueerd en nog altijd niet naar huis zijn kunnen terugkeren. In eerste instantie was een schadevergoeding van 1,5 miljard yen geëist. Het is de eerste keer dat de Japanse staat door de rechter mee verantwoordelijk gesteld voor hun nucleaire ongeval. Bijna 80.000 omwonenden zijn nog altijd niet kunnen terugkeren.

Het Amerikaanse technologieconcern Apple wil in China twee extra onderzoekscentra bouwen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Eerder werden nieuwe centra aangekondigd in Peking en Shenzhen, maar nu werd aangekondigd dat er ook filialen zullen komen in Shanghai en Suzhou. De vier sites zouden nog jaar operationeel moeten worden. Daarnaast wil de Amerikaanse groep naar eigen zeggen ook minstens 507 miljoen dollar investeren in zijn Chinese onderzoeksactiviteiten. China is voor Apple een bijzonder belangrijke markt, maar vorig jaar diende bij de Chinese verkoop van de iPhones door de toenemende concurrentie van lokale producenten voor de eerste keer een inkrimping worden gemeld

De Amerikaanse creditcardmaatschappij MasterCard Mastercard heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 10,8 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 11 procent tegenover het jaar voordien. Wanneer geen rekening wordt gehouden met de impact van wisselkoersen, zou een groei met 13 procent zijn gerealiseerd. De nettowinst steeg met 7 procent tot 4,1 miljard dollar. Indien de valuta-schommelingen worden genegeerd, zou een groei met 8 procent zijn gemeld. Ajay Banga, chief executive van MasterCard, stelde dat het bedrijf een sterk jaar achter de rug heeft. Het aantal transacties nam met 16 procent toe, onder meer dankzij een sterkere economie, die het publiek tot consumptie aanzet.

Bij supermarktketen Delhaize heeft het personeel van vijftien supermarkten het werk neergelegd. Met de actie willen de werknemers protesteren tegen de hoge werkdruk en uitblijvende contractverbeteringen. De actie ging van start in enkele Brusselse supermarkten, maar breidde al snel uit naar een tiental Waalse filialen van de groep. De vakbonden maken gewag van een voortdurend personeelstekort, terwijl ook de arbeidsvoorwaarden steeds mee problematisch zouden worden. Tevens wordt gewezen op het massaal gebruik van tijdelijke contracten en studentenarbeid, wat volgens de vakbonden aanleiding geeft tot een groot personeelsverloop en desorganisatie.

Het Amerikaanse uitzendconcern Manpower heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 19,7 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 2 procent tegenover het jaar voordien. Indien geen rekening wordt gehouden met de invloed van wisselkoersen, zou een groei met 4 procent zijn gerealiseerd. De nettowinst steeg van 419,2 miljoen dollar naar 443,7 miljoen dollar. Jonas Prising, chief executive van Manpower, benadrukte wel op de impact van de sterke dollar op de resultaten van het bedrijf. Hij wees erop dat ook de geografische diversiteit van het bedrijf een positieve impact heeft gehad op de resultaten. Onder meer citeerde de topman het sterkere groeitraject van het bedrijf in Europa.

In Frankrijk zal deze zomer een nieuwe hogesnelheidstrein worden ingezet tussen Parijs en Bordeaux. Dat heeft de Franse Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) bekend gemaakt. Door de nieuwe dienst zou de reistijd voor het traject met meer dan één derde kunnen worden ingekort. Dat betekent dat de reizigers zeventig minuten sneller hun bestemming zullen kunnen bereiken. De trein overbrugt tussen Parijs en Bordeaux een afstand van 581 kilometer in iets meer dan twee uur. De TGV Océane rijdt vanuit Bordeaux nog verder naar Toulouse. Tussen de stations Paris Montparnasse en Bordeaux Saint-Jean wordt elk uur een trein ingezet. Op de spitsuren wordt die frequentie nog verdubbeld.

De Amerikaanse farmagroep Eli Lilly heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van ruim 21,22 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst nam met 14 procent toe tot bijna 2,74 miljard dollar. Het bedrijf stelde dat zijn pijplijn het voorbije jaar een sterke vooruitgang heeft gekend, met nieuwe of bijkomende goedkeuringen voor onder meer de geneesmiddelen Jardiance, Synjardy of Lartruvo. Ook werd gewezen op de overname van CoLucid, waardoor de portfolio van het concern voor onder meer de behandeling van migraine verder kon worden versterkt. Eli Lilly wil de volgende jaren een twintigtal nieuwe producten introduceren.

Lees Verder

10:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-03-17

Slechts één filmgenre door vrouwelijke acteurs gedomineerd

In Hollywood krijgen vrouwelijke acteurs amper 36 procent van de totale opnametijd. Bij Oscar-winnaars daalt dat zelfs verder tot 32 procent en tot 27 procent voor sprekende rollen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California, Google.org en het Geena Davis Institute on Gender in Media op basis van een analyse van de driehonderd meest succesvolle Amerikaanse bioscoopfilms van de voorbije drie. Er wordt opgemerkt dat in alle filmgenres mannen het overgrote deel van de speeltijd krijgen. Alleen horrorfilms blijken op die de algemene trend een uitzondering te vormen.

Er is al herhaaldelijk gewezen op de genderkloof in de Amerikaanse filmwereld. Dat fenomeen wordt nogmaals bevestigd door een onderzoek van Shri Narayanan, computerwetenschapper aan de University of Southern California, naar de aanwezigheid van mannelijke en vrouwelijke personages in de driehonderd meest succesvolle Amerikaanse bioscoopfilms van de voorbije drie jaar. Aan de hand van een analyse op basis van een computer-algoritme kon Narayanan vaststellen dat mannen gemiddeld twee keer meer in beeld zijn dan vrouwen. Ook wanneer vrouwelijke personages aan het woord waren, moest volgens de onderzoeker geregeld worden vastgesteld dat toch mannen in beeld werden gebracht.

Uit de analyse bleek dat in drama’s het aandeel van vrouwen verder terugliep tot 33 procent en bij misdaadfilms daalde dat cijfer zelfs verder tot minder dan 25 procent. Alleen in het horror-genre vormde op die algemene trend een opmerkelijke uitzondering. In die films bleken vrouwen 53 procent van de totale beeldtijd op te eisen. Shri Narayanan wijst er nochtans op dat bioscoopfilms met een vrouwelijk hoofdpersonage in het algemeen een betere tickerverkoop kennen. Producties met een vrouwelijke hoofdrol brachten immers gemiddeld meer dan 89 miljoen dollar op, terwijl dat bedrag bij films met een mannelijk hoofdpersonage tot 75 miljoen dollar terugval.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film |  Facebook |

Wereldbevolking is vooral bekommerd om werkgelegenheid

De wereldbevolking toont zich vooral bekommerd over de werkgelegenheid, die door 38 procent als een zorg wordt aangewezen. Daarna volgen corruptie (34 procent), sociale ongelijkheid (33 procent), geweld (31 procent) en gezondheidszorg (33 procent). Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos in vijfentwintig landen. Er kunnen tussen de individuele landen echter heel verschillende klemtonen worden vastgesteld. De onderzoekers kwamen bovendien tot de vaststelling dat de meeste respondenten van mening zijn dat hun land in een verkeerde richting evolueert. De meest pessimistische bevolking blijkt daarbij te kunnen worden teruggevonden in Frankrijk, gevolgd door Mexico, Brazilië, Italië en Spanje.

Uit het onderzoek blijkt dat 63 procent van de ondervraagden van mening is dat zijn land in een verkeerde richting gaat. In Frankrijk loopt dat pessimisme zelfs op tot 88 procent. De meest optimistische stem valt daarentegen te horen in China, waar 90 procent van de respondenten van mening is dat het land op het juiste traject zit, gevolgd door Saudi-Arabië (71 procent) en India (67 procent). Met een score van 38 procent is de werkgelegenheid de grootste bekommernis van de wereldbevolking. Dat betekent wel een duidelijke verbetering tegenover het begin van dit decennium, toen een score van meer dan 50 procent moest worden opgetekend.

De vrees voor terrorisme komt het vaakst naar boven in Turkije (76 procent), gevolgd door Frankrijk (55 procent), Israël (45 procent) en België (38 procent). “Niet toevallig werden de betrokken landen in het recente verleden het doelwit van terroristische aanvallen,” aldus de onderzoekers. Verder bleek dat gezondheidszorg vooral in Hongarije (59 procent) en Brazilië (50 procent) een grote bekommernis vormt, terwijl de vrees voor criminaliteit vooral aan bod komt in Peru (74 procent), Mexico (60 procent) en Argentinië (56 procent). Bezorgdheid over milieuproblemen en klimaatverandering komen met respectievelijke scores van 38 procent en 21 procent het sterkst aan bod in China.

In de Verenigde Staten is terrorisme de grootste bekommernis (35 procent), gevolgd door geweld (33 procent), gezondheidszorg (29 procent), werkgelegenheid (23 procent) en immigratie (22 procent).

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgelegenheid |  Facebook |