17-07-17

Breken met Facebook is geen simpele beslissing

Hoewel sociale netwerken zoals Facebook bij de gebruiker vaak frustratie of verveling opwekken, is het voor de meerderheid niet gemakkelijk om het medium de rug toe te keren. Dat heeft vooral te maken met de mogelijkheid dat aan de gebruiker wordt geboden om anderen te kunnen observeren en eventueel te beoordelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Open University op basis van een reeks interviews met meer dan honderd gebruikers van Facebook. Op die manier lijkt het sociale netwerk volgens de onderzoekers bijzonder veel op het reële leven, waarbij inspanningen worden gedaan om vriendschappen op te bouwen en vast te houden, maar waarbij ook heel wat wrijvingen worden ervaren.

“Voor Mark Zuckerberg, chief executive van Facebook, is de filosofie achter het platform heel duidelijk,” benadrukken de onderzoekers Philip Seargeant en Caroline Tagg, taalwetenschappers aan de Open University. “Volgens Zuckerberg wil Facebook gebruikers de mogelijkheid bieden met vrienden contact op te nemen en interessante content te delen, waardoor relaties en communities zouden worden versterkt. De realiteit is echter meer complex. Vaak moet vooral verveling of frustratie worden geregistreerd, maar toch wordt zelden een opmerking gemaakt en banden worden niet gemakkelijk verbroken. Facebook biedt immers de mogelijkheid om anderen in stilte te bespieden en beoordelen.”

“In het echte leven wordt het karakter van de boodschap aangepast aan de toehoorder, maar op Facebook wordt de communicatie door een diverse online kring gelezen,” zeggen Seargeant en Tagg nog. “Daardoor moet er ook rekening mee worden gehouden dat niet iedereen op dezelfde manier zal antwoorden en negatieve reacties altijd moeten worden verwacht. Toch worden zelden banden verbroken. Meestal is er immers een band - professioneel of personeel - die het individu ervan weerhoudt tot een breuk over te gaan. In plaats daarvan worden vaak aan het profiel subtiele veranderingen aangebracht, waardoor negatieve commentaren minder duidelijk op de voorgrond treden.”

Lees Verder

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

Amazon heeft in wereldwijde ecommerce een monopolie uitgebouwd

Het Amerikaanse ecommerce-bedrijf heeft een aandeel van 37 procent in de wereldwijde online bestedingen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bedrijf Salmon bij ongeveer zesduizend consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, België en Nederland. In de Verenigde Staten loopt dat aandeel zelfs op tot 57 procent. Bovendien wordt erop gewezen dat 73 procent van de respondenten te kennen geeft het gebruik van online shoppingkanalen in de toekomst nog verder te zullen opdrijven. De onderzoekers zeggen dat Amazon een standaard heeft gelegd die door de consument inmiddels van alle online retailers wordt verwacht.

Uit het onderzoek van Salmon blijkt dat consumenten Amazon consequent hoger kwoteren dan zijn concurrenten. In de Verenigde Staten en Europa wordt Amazon door respectievelijk 72 procent en 57 procent als de belangrijkste partij in de online retail bestempeld. Bovendien blijkt 53 procent van de respondenten te getuigen eerdere geneigd te zijn een aankoop te doen op Amazon Prime dan in de ecommerce-winkel van een retailer. Tevens wordt aangevoerd dat 60 procent van de consument verlangt dat alle online retailers in staat zouden moeten zijn bestellingen nog dezelfde dag bij de klant thuis af te leveren. Een even grote groep stelde dat een sterkere digitale innovatie bij de retailer hen tot een grotere consumptie zou aanzetten.

“Retailers moeten in hun relatie met Amazon streven naar een voorzichtig evenwicht tussen concurrentie en samenwerking,” betoogt Hugh Fletcher, hoofd innovatie bij Salmon. “Amazon heeft de organisatie van de online retail bepaald. Het bedrijf vult de verwachtingen van consument beter in dan de meeste andere retailers. Consumenten streven steeds meer naar service, snelheid en gebruiksgemak, die veel belangrijker worden geacht dan het merk. Andere retailers moeten het voorbeeld van Amazon volgen of dreigen uitgesloten te zullen worden. Amazon heeft met zijn Prime Day zelfs een eigen piekverkoop gecreëerd.

Het overwicht van Amazon wordt nog duidelijker wanneer eraan wordt herinnerd dat vanaf een marktaandeel van 25 procent gesproken wordt over een monopolie.

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amazon |  Facebook |

Hogere sociale rang verstrekt gevoeligheid voor stress

 

Een hogere positie in de sociale hiërarchie verhoogt de gevoeligheid voor stress. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de  École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) naar het gedrag van een populatie muizen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat dieren met een hogere sociale status in de groep een sterker risico lopen door chronische stress depressief te worden. Daarbij zou volgens de onderzoekers de angst voor een verlies aan status een belangrijke rol kunnen spelen. Er wordt aan toegevoegd dat de conclusies van het onderzoek ook een aanzet zouden kunnen zijn om te kijken naar mogelijke therapieën die kwetsbare individuen zouden kunnen helpen met stress om te gaan.

“Muizen reageren net zoals mensen op uiteenlopende manieren op aanhoudende stress,” betoogt onderzoeksleider Carmen Sandi. “Terwijl sommige dieren onder druk van de stress een depressie ontwikkelen, blijken de problemen andere soortgenoten nauwelijks te raken. Wanneer echter een groep aan een chronische stress worden blootgesteld, blijken vooral dominante muizen tekenen van depressie te tonen. Dieren met een ondergeschikte positie bleken daarentegen onder invloed van de stress van weinig veranderingen blijk te geven. Deze conclusies bevestigen de stelling dat de mogelijkheid op statusverlies een grotere gevoeligheid voor depressie creëert dan een sociale ondergeschiktheid.”

De onderzoekers stelden ook vast dat de aanwezigheid van bepaalde stoffen in de nucleus accumbens, een hersengebied dat betrokken is bij motivatie en beloning, van de hersenen, bij dieren in ondergeschikte posities beperkt blijven, maar wel een stijging laten noteren naarmate de stress toeneemt. Bij dominante dieren blijken dezelfde stoffen al in normale situaties op een hoog niveau vastgesteld te kunnen worden, maar wordt onder stress geen verandering meer ervaren. De onderzoekers merken op dat de resultaten verschillende mogelijkheden tonen die mogelijk zouden kunnen worden gebruikt om depressies te bestrijden.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress |  Facebook |

Gezinsbeperking is veruit beste klimaatmaatregel

De bevolking wordt aangemoedigd allerlei maatregelen te nemen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Daarbij wordt vooral gewezen op elementen zoals recyclage of openbaar vervoer, maar in realiteit is gezinsbeperking de beste manier om de impact van de mens op het leefmilieu te beperken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia en de Lund University. De onderzoekers merken op dat het individu een brede waaier instrumenten krijgt aangeboden om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren, maar uiteindelijk zullen volgens hen slechts een selecte groep strategieën een doorslaggevende impact hebben.

“Een hele reeks instrumenten - zoals het wassen van kleding in koud water of een keuze voor een andere vorm van verlichting - blijkt uiteindelijk de klimaatimpact van de mens slechts in relatief beperkte mate te beïnvloeden,” benadrukken de onderzoekers Seth Wynes en Kimberly Nicholas. “Uiteindelijk blijkt dat uiteindelijk slechts vier maatregelen een belangrijke invloed hebben op de ecologische voetafdruk van het individu. De grootste bijdrage aan een duurzaam leefmilieu wordt immers geleverd door een gezinsbeperking, gevolgd door de verkoop van de gezinsauto, het zoeken van een alternatief voor vliegtuigreizen en een overschakeling op een vegetarisch dieet.”

“Eén kind vergroot de ecologische voetafdruk van het gezin met 58,6 ton per jaar,” benadrukken de onderzoekers. “Geen enkele andere maatregel kan een even grote besparing voor leefmilieu bijdragen. Dat komt overeen met de opbrengst van een groep van bijna zevenhonderd tieners die voor de rest van hun leven aan een maximale recyclage zouden doen. Het schrappen van de gezinsauto zou een besparing van 2.400 kilogram opleveren, terwijl de eliminatie van één transatlantische vliegtuigreis zou de uitstoot met 1.600 kilogram verminderen. Een overstap op een vegetarisch dieet zou een besparing van 820 kilogram opleveren. Dat is vier keer meer dan de maximale resultaten die met recyclage kunnen worden behaald.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat |  Facebook |

Skopje en Sofia krijgen rechtstreekse treinverbinding

Er komt eindelijk een rechtstreekse treinverbinding tussen Skopje in Macedonië en Sofia in Bulgarije. Dat hebben beide landen bekend gemaakt. De aanleg van het traject wordt mogelijk door een beslissing van de Europese Unie om voor de realisatie van de spoorverbinding een budget van 70 miljoen euro beschikbaar te stellen. Europa draagt daarbij nagenoeg de helft van de totale investering, die op een totaal van 152 miljoen euro wordt geraamd. Het traject tussen Skopje en Sofia is één van de grote ontbrekende verbindingen in het spoorverkeer op de Balkan, hoewel de twee steden amper tweehonderd kilometer van elkaar verwijderd liggen, de landen een gemeenschappelijke grens en ook grotendeels dezelfde taal hebben.

Boyko Borissov, minister-president van Bulgarije, noemde het ongelofelijk dat er in eenentwintigste eeuw nog altijd geen rechtstreekse treinverbinding of autostrade tussen Skopje en Sofia beschikbaar is. Er is volgens waarnemers echter een historische verklaring voor de ontbrekende link. “De vorige Macedonische regering onder Nikola Gruevski koos er immers voor een oude Joegoslavische traditie verder te zetten,” wordt er opgemerkt. “Sinds de creatie van Joegoslavië, waarvan ook Macedonië deel uitmaakte, heeft het land altijd een beleid gevoerd om een toenadering tussen Sofia en Skopje te beletten. Datzelfde beleid kon na de opsplitsing ook worden opgemerkt onder de Macedonische leider Nikola Gruevski.”

Werk aan de treinverbinding tussen beide hoofdsteden ging al in het midden van de jaren negentig van start, maar is tot nu toe vooral met horten en stoten verlopen. In Macedonië werd de verbinding tussen Skopje en Beljakovci gemoderniseerd, terwijl een decennia geleden in Bulgarije tot de realisatie van de verbinding tussen Radomir en Gyueshevo werd beslist. Er moet nu nog over een traject van ongeveer 57 kilometer een verbinding worden aangelegd tussen Gyueshevo in Bulgarije en Beljakovci in Macedonië. In Bulgarije zou ook nog een traject van 2,5 kilometer moeten worden aangelegd. De verbinding tussen Sofia en Gyueshevo moet bovendien worden gemoderniseerd.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: trein |  Facebook |

Early adopters willen in exclusiviteit worden betaald

Een samenwerking met early adopters is een uitstekende strategie om een nieuw technologieproduct bij het brede publiek populair te maken. Wanneer diezelfde early adopters bij die lancering worden uitgesloten, wordt het uiteindelijke succes in belangrijke mate gehypothekeerd. Dat is de conclusie van een studie van onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) naar de verspreiding van de cryptomunt bitcoin. Om hun medewerking aan de verspreiding van een nieuwe technologie te verlenen, moeten de early adopters volgens de onderzoekers het gevoel hebben bij de lancering van het project betrokken te zijn.

“Early adopters blijken op heel verschillende manier met nieuwe technologieën om te gaan,” benadrukken de onderzoekers Christian Catalini en Catherine Tucker, professoren ondernemerschap en management aan het Massachusetts Institute of Technology. “Technologisch onderlegde studenten die bij hun aankomst voor een bedrag van 100 dollar bitcoins ontvingen, zorgden voor een veel grotere activiteit en promotie van de cryptomunt dan collega’s die pas enkele weken later datzelfde pakket ter beschikking kregen. Deze laatste groep was veel sneller geneigd om de cryptomunt voor reëel geld in te ruilen en keerde de technologie vaak ook volledig de rug toe.”

“Bovendien verspreiden deze ontgoochelde early adopters hun frustratie in hun omgeving, waar eveneens een grote terugval in de interesse voor de bitcoin kon worden opgetekend,” betogen Catalini en Tucker. “Deze resultaten geven aan dat early adopters zich lid van een exclusieve groep moeten voelen vooraleer ze hun steun aan nieuwe technologieën zullen verlenen. De studie toont duidelijk dat bedrijven bij de lancering van een nieuwe technologieën mogelijk belangrijke voordelen kunnen halen uit de inschakeling van early adopters. Daartegenover staat echter wel een kost, die in exclusiviteit moet worden betaald.” De lancering van Gmail is volgens de onderzoekers een prototype van een campagne die met succes early adopters beroep heeft gedaan.

Lees Verder

08:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: early adopters |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Onder meer het Brits-Nederlandse concern Unilever en diens Amerikaanse concurrent Hormel Foods tonen interesse om de voedingsafdeling van de groep Reckitt Benckiser in te lijven. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Britse krant The Times gemeld. Reckitt Benckiser zou inmiddels verschillende goede biedingen hebben ontvangen voor de activiteiten, die onder meer betrekking hebben op het bedrijf  French’s, producent van merken zoals Frank’s RedHot en de barbecuesauzen van Cattlemen’s. Begin april dit jaar werd al bekend dat Reckitt Benckiser de strategische opties voor zijn voedingsafdeling onderzocht. Hormel Foods is onder meer de fabrikant van Spam.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple zou voor tientallen miljoenen aan machines voor printplaten zijn nieuwe iPhone hebben gekocht. Daarmee zou het concern willen vermijden dat de productie van de nieuwe smartphone vertraging zou oplopen nadat één van zijn leveranciers had afgehaakt. Dat heeft de krant The Korea Herald gemeld. Apple had voor de printplaten twee leveranciers uit Zuid-Korea en één producent in Taiwan. Deze laatste partij zou zich echter hebben teruggetrokken. Apple zou de machines willen leasen aan de resterende toeleveranciers. Apple zelf heeft geen eigen productielijn waar het bedrijf de machines zou kunnen installeren. Nog dit jaar zou Apple honderd miljoen printplaten willen bestellen.

Alphabay, de grootste marktplaats op het dark web, is door de Amerikaanse politie offline gehaald. Dat hebben een aantal bronnen tegen de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gemeld. Politiediensten in de Verenigde Staten, Canada en Thailand zouden in een samenwerking de site offline hebben gehaald. Tegelijkertijd werden er op meerdere locaties huiszoekingen verricht. In Thailand werd de Canadees Alexandre Cazes, één van de beheerders van het platform, gearresteerd. De man overleed later in zijn cel. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd. Op AlphaBay werden allerlei illegale goederen, zoals drugs of gestolen kredietkaarten, verhandeld. Enkele jaren geleden werd ook al Silkroad ontmanteld.

De Franse regering gaat in beroep tegen een beslissing van de rechter om Google vrij te stellen van de betaling van een achterstallige belasting. Dat heeft Gerald Darmanin, Frans minister van begroting, gezegd. De Franse belastingdienst had Google voor de rechter gedaagd omdat het bedrijf volgens de autoriteiten nog een achterstallige belasting uit de tweede helft van het voorbije decennium diende te betalen. Het bedrijf zou zijn Franse winsten naar zijn Europees hoofdkwartier in Ierland hebben overgeheveld. Er werd een betaling van 1,12 miljard euro gevraagd. De rechtbank wees die eis echter af. Er werd opgemerkt dat Google tijdens de betreffende periode geen permanente vestiging in Frankrijk had en dan ook niet

Europol is erin geslaagd om een einde te maken aan een grote Europese fraude met paardenvlees. Een criminele bende had volgens de Europese politiedienst een constructie opgezet voor de verhandeling van paardenvlees dat niet voor menselijke consumptie was geschikt. Het paardenvlees was afkomstig uit Portugal en Noord-Spanje en zou na de verwerking zijn getransporteerd naar België, één van de grootste exporteurs van paardenvlees in de Europese Unie. De herkomst van het vlees werd door vervalste microchips en documenten verhuld. Jan Fasen, het Nederlandse kopstuk van de criminele bende, werd in België zijn gearresteerd.

Bij het Zweedse bedrijf Ericsson, producent van netwerkapparatuur, heeft voorzitter Leif Johanssen aangegeven zijn functie te zullen neerleggen. Dat heeft Johanssen zelf te kennen gegeven. Hij kondigde daarbij aan bij de aandeelhoudersvergadering van volgend jaar niet meer voor een herbenoeming beschikbaar te zullen zijn. Johanssen leidde eerder de Zweedse vrachtwagenbouwer Volvo Trucks, maar werd zes jaar geleden door Ericsson tot voorzitter aangesteld. Het bedrijf werd sindsdien echter geplaagd door tegenvallende ontslagen en massale ontslagen en moest zich ook verdedigen tegen betichtingen van boekhoudfraude en corruptie. Begin dit jaar werd Börje Ekholm tot chief executive benoemd.

Een rechtbank in de Amerikaanse staat Minnesota heeft het contract over de nalatenschap van onuitgegeven werk van Prince nietig verklaard. Prince overleed in april vorig jaar zonder een testament achter te laten. Universal verwierf de rechten op onuitgegeven werk dat de muzikant had geproduceerd sinds hij midden de jaren negentig met het muzieklabel Warner had gebroken. Universal sloot een overeenkomst met de erfgenamen van Prince om de catalogus voor een bedrag van 31 miljoen dollar over te nemen. Nadien bleek echter dat ook Warner nog altijd een aantal rechten op een gedeelte van de catalogus kon opeisen. Daarom vroegen zowel Universal als de erfgenamen van Prince het contract het verbreken.

Het Japanse technologiebedrijf Seiko Epson, producent van onder meer horloges en printers, wordt vanaf begin augustus in de Japanse hoofdindex Nikkei 225 opgenomen. Seiko Epson komt in de plaats van Toshiba, dat door een aantal financiële problemen naar het tweede segment van de beurs van Tokio wordt teruggewezen. De Japanse beursexploitant had eerder al aangekondigd dat Toshiba uit de hoofdindex zou worden geschrapt. Toshiba maakte sinds de oprichting van de Nikkei 225 in het begin van de jaren vijftig van de voorbije eeuw deel uit van de Japanse sterindex. Toshiba kwam in zware financiële moeilijkheden door problemen in zijn nucleaire divisie Westinghouse.

Qatar heeft 165 koeien uit Hongarije laten overvliegen. Gehoopt wordt dat de dieren kunnen helpen om een einde te maken aan het melktekort waarmee het emiraat sinds een boycot van een groot aantal buurlanden wordt geconfronteerd. In totaal wil Qatar ongeveer vierduizend koeien importeren, onder meer uit Nederland, de Verenigde Staten en Australië. Qatar is grotendeels afhankelijk van geïmporteerd voedsel, dat normaal lang Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten wordt ingevoerd. Nu deze kanalen echter zijn afgesloten, richt het emiraat zich op de rest van de wereld om de voedseltekorten aan te vullen. Het land kreeg daarbij eerder al leveringen uit Turkije en Iran.

Het Russische ecommerce-bedrijf Yandex neemt de activiteiten van de Amerikaanse alternatieve taxidienst Uber in het land over. Dat hebben beide ondernemingen gemeld. Yandex zal de Russische divisie van Uber fuseren met de eigen taxiservices en onder een nieuwe naam verder zetten. Uber investeert 225 miljoen dollar in de fusiegroep, die ook voor 36,6 procent eigendom wordt van de Amerikaanse taxidienst. Yandex krijgt in ruil voor een bedrag van 100 miljoen dollar een meerderheidsbelang van 59,3 procent in het samenwerkingsverband. Uber trok zich vorig jaar ook al terug uit de Chinese markt, waar de activiteiten werden overgenomen door Didi Chuxing, waarin de Amerikaanse groep een belang van 17,5 procent kreeg.

De IJslandse farmagroep Alvogen heeft concrete plannen om Omega Pharma Rusland over te nemen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Russische zakenkrant Kommersant gemeld. Alvogen zou de rechten op alle geneesmiddelen van Omega Pharma op de Russische markt willen overnemen en zou de producten ook in een aantal andere Europese landen willen lanceren. In totaal zou Alvogen een portefeuille met een dertigtal producten van Omega Pharma Rusland verwerven. Omega Pharma Rusland zou twee jaar geleden een omzet van 1,94 miljard roebel of 28,2 miljoen euro hebben gerealiseerd. Alvogen heeft in Rusland nog geen homeopatische geneesmiddelen in portefeuille.

De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet zal bijna de helft van zijn vloot vliegtuigen overhevelen naar een nieuwe dochteronderneming in Oostenrijk. Daarvoor heeft de Britse maatschappij EasyJet Europe, een nieuwe entiteit met hoofdkantoor in Wenen, opgericht. Met de maatregel wil de maatschappij zich indekken tegen mogelijke negatieve gevolgen van de brexit en een gedeelte van zijn vloot uitvlaggen naar het vasteland. De overheveling zou EasyJet ongeveer 10 miljoen pond kosten. Bij de operatie zouden 110 vliegtuigen zijn betrokken. Dat komt overeen met ruim 42 procent van de volledige vloot van het bedrijf. EasyJet heeft ook een dochterbedrijf met een Zwitserse licentie.

Autoconstructeur Volkswagen wordt hoofdsponsor van het Duitse nationale voetbalelftal. Daarmee komt een einde aan een tijdperk, want de Duitse voetbalbond werkte gedurende vijfenveertig jaar onafgebroken samen met Mercedes. De Duitse voetbalbond krijgt op dit ogenblik van Mercedes-Benz een sponsoring van 8 miljoen euro per jaar. Dat contract loopt volgend jaar af en zal niet worden verlengd. Volkswagen heeft immers een bedrag tussen 25 miljoen euro en 30 miljoen euro per jaar geboden. Dat budget omvat ook 6 miljoen euro sponsoring per jaar voor de Duitse voetbalcompetitie. Volkswagen is ook eigenaar van voetbalclub Wolfsburg en dochtermerk Audi heeft een belang in Bayern München.

Het Braziliaanse concern J&F Investimentos, het investeringsvehikel van de familie Batista, heeft zijn belang van 54,2 procent in Alpargatas, producent van de teenslippers van het merk Havaianas, verkocht aan drie lokale investeerders. Met de transactie is een bedrag van 3,5 miljard Braziliaanse real of 953 miljoen euro gemoeid. De verkoop kadert in de pogingen van de familie om de impact van een groot corruptieschandaal bij dochterbedrijf JBS te kunnen opvangen. JBS is het grootste vleesconcern van de wereld, maar is de spil van een fraudedossier dat ook de positie van de Braziliaanse president Michel Temer in gevaar dreigt te brengen. Er wordt gewag gemaakt van 2,8 miljard euro boetes.

Elektriciteitsproducent Engie Electrabel wil aan een aantal klanten kleine windturbines verkopen. Gemikt wordt vooral op professionele partijen die interesse hebben om eigen energie op te wekken. De windturbines hebben een vermogen tussen 10 kilowatt en 50 kilowatt, terwijl de klassieke installaties minstens 2.000 kilowatt kunnen produceren. De turbines, die tussen 100.000 euro en 200.000 euro zouden kosten, worden geleverd door fabrikant Fairwind uit Seneffe. Het bedrijf installeerde de voorbije jaren zelf een aantal turbines bij landbouwers. Ook Electrabel zegt vooral in de agrarische sector een groot potentieel te zien. De turbines zouden tussen tien en dertig gezinnen een jaar van elektriciteit kunnen voorzien.

Meer Nieuws

07:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |