18-06-17

Verouderde besturingssystemen kunnen bedrijven veel kosten

Niet alleen particulieren, maar ook ondernemingen blijven vaak beroep doen op verouderde en achterhaalde besturingssystemen en browsers. Nochtans loopt de kans op lekken daardoor gevoelig op. Dat is de conclusie van een onderzoek van veiligheidsspecialist BitSight bij vijfendertigduizend bedrijven in twintig verschillende sectoren. Er moest worden vastgesteld dat bij 5,7 procent van de onderzochte bedrijven meer dan de helft van het computerpark met een verouderd besturingssysteem werd opgemerkt. Bovendien bleek dat 24,3 procent van de ondernemingen met een verouderde browser werkt.

“Het onderzoek toont duidelijk aan dat er daadwerkelijk een correlatie bestaat tussen het gebruik van verouderde technologieën en datalekken,” benadrukt Dan Dahlberg, onderzoekswetenschapper bij BitSight. “Er moest immers worden vastgesteld dat bedrijven met verouderde besturingssystemen drie keer meer het risico lopen met een datalek te zullen worden geconfronteerd. Ook wanneer blijkt dat meer dan de helft van de computers met verouderde browsers zijn uitgerust, moet een verdubbeling van de kans op een lek worden vastgesteld. Het verband betekent niet dat het datalek het gevolg is van een verouderd systeem, maar is wel een indicator van het risicoprofiel van het slachtoffer.”

De onderzoekers stelden vast dat bij overheidsinstanties meer dan 25 procent van de computers op verouderde besturingssystemen draaien. Daarbij werd ook opgemerkt dat apparatuur van Apple 80 procent van de achterhaalde infrastructuur vertegenwoordigden. Ook in de financiële diensten, de retail en de gezondheidszorg bleken 15 procent van de computers met achterhaalde software te zijn uitgerust. De resultaten van het onderzoek tonen volgens BitSight aan dat ook het bedrijfsleven en de overheden zich meer bewust moeten zijn van de gevaren die door verouderde software wordt gecreëerd en moet er sneller worden opgetreden om potentiële lekken te dichten.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: besturingssysteem |  Facebook |

Ook oude ideeën worden door wasbeurt weggespoeld

Het wassen van de handen is niet exclusief bedoeld om bacteriën te verwijderen, maar kan ook een mentaal signaal van een nieuw begin vormen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling het fysieke gebaar van het wassen van de handen tevens een verschuiving van de persoonlijke doelstellingen kan aangeven, waarbij eerdere prioriteiten naar de achtergrond worden geduwd en nieuwe ambities naar voor worden geschoven. Het fenomeen zou volgens de onderzoekers onder meer kunnen worden gebruikt om gezond gedrag te promoten.

“Het wassen van de handen heeft een verbazend effect op het menselijk brein,” benadrukt de onderzoekers Ping Dong en Spike Lee, marketeers aan de University of Toronto. “De gewoonte blijkt immers ook tot een grotere flexibiliteit in het denken te kunnen leiden.” Uit een aantal experimenten is volgens de onderzoekers immers gebleken dat de doelstellingen en prioriteiten door het handenwassen flexibeler werden, zodat een heroriëntering gemakkelijker werd. Door dit ritueel kunnen oude ideeën daadwerkelijk uit het menselijk brein worden weggespoeld en wordt een grotere toegankelijkheid voor nieuwe gedachten gecreëerd.”

Eerder onderzoek toonde al aan dat fysieke reinigingsrituelen ook een mentale impact kunnen hebben. Onder meer kon daarbij worden vastgesteld dat een douche het gevoel van schuld door immoreel gedrag kan verminderen. “De reiniging betekent een scheiding,” benadrukken de onderzoekers. “Fysiek zal het wassen van de handen of een douche ervoor zorgen dat vuil en potentiële besmettingen worden verwijderd, maar ook mentaal betekent het ritueel een afscheid van oude gewoontes of ideeën. Personen die voor een gedragswijziging worden gesteld, zouden dan ook kunnen worden aangemoedigd de handen te wassen, zodat nieuwe ideeën sneller zouden kunnen worden aanvaard.”

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

Toerisme creëert dubbel zoveel toerisme als financiële sector

De toerisme heeft wereldwijd dubbel zoveel directe tewerkstelling gecreëerd als de financiële sector. Dat is de conclusie van een onderzoek van de World Travel & Tourism Council (WTTC) bij zevenentwintig landen over de hele wereld. Tegenover de chemiesector is er volgens het rapport zelfs sprake van een vijfvoud, maar het toerisme telt ook meer banen dan de mijnindustrie, autobouw en de bankwereld. De onderzoekers stelden vast dat het toerisme wereldwijd een rechtstreekse tewerkstelling van 108 miljoen banen heeft. Wanneer ook de onrechtstreekse arbeidsplaatsen worden meegeteld, zou de sector in totaal ongeveer 292 miljoen banen tellen.

Ook wanneer rekening wordt gehouden met de bijdrage tot het wereldwijde bruto binnenlandse product, blijkt volgens het rapport de grote waarde die het toerisme aan de economie heeft te bieden. “Financiële diensten genereren 19,4 procent van het wereldwijde binnenlandse product, tegenover 10,2 procent voor het toerisme, dat echter wel dubbel zoveel banen garandeert,” stippen de onderzoekers aan. “Het toerisme droeg vorig jaar in totaal 7,6 biljoen dollar bij tot de wereldwijde economie. Daarmee is de sector belangrijker dan de bankensector (4,8 biljoen dollar), de mijnindustrie (5 biljoen dollar), de landbouw (5,8 biljoen dollar), de autobouw (6,1 biljoen dollar) of de chemie (6,5 biljoen dollar).

Het wereldwijde toerisme zal het volgende decennium volgens het rapport een groei met gemiddeld 4 procent laten optekenen. “Daarmee kent de sector een significant sterkere groei dan de wereldwijde economie, die een gemiddelde uitbreiding met 2,7 procent zal laten optekenen,” betogen de onderzoekers. “Daarmee zal het toerisme ook een snellere groei kennen dan alle andere economische sectoren, op uitzondering van de bankenwereld en de financiële dienstverlening.” Asia-Pacific is binnen het toerisme met een omzet van 2,3 biljoen dollar per jaar de belangrijkste regio, gevolgd door Amerika (2,2 biljoen dollar), Europa (2 biljoen dollar), het Midden-Oosten (227 miljard dollar en Afrika (166 miljard dollar).

Lees Verder

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Presidentschap doet weinig goed aan merk Trump

Vele consumenten zijn van mening dat de acties en visies van Donald Trump als president van de Verenigde Staten een negatieve impact hebben op zijn zakelijke leven. Dat blijkt uit een onderzoek van de American Association of Advertising Agencies (AAAA) bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 38 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dat het merk Trump een ongunstige impact ervaart van de politieke activiteiten van zijn grondlegger. Slechts 9 procent was van mening dat het merk door zijn relatie met het presidentschap een luxueuzere uitstraling heeft gekregen.

“Ook wanneer de groep respondenten volgens leeftijd wordt ingedeeld, kunnen constant dezelfde resultaten worden gevonden,” betogen de onderzoekers. “Wanneer echter naar politieke voorkeuren wordt gekeken, kan wel een duidelijk verschil worden vastgesteld.” Bij volgelingen van de democratische partij bleek immers 58 procent van mening dat de politieke activiteiten en visies van Trump een negatieve impact hadden op de percepties over zijn zakelijke belangen. Ook bij onafhankelijke kiezers wordt die mening door 43 procent van de respondenten gedeeld, maar bij de republikeinen valt dat cijfer terug tot amper 9 procent.”

Verder kon worden vastgesteld dat slechts 19 procent van de Amerikanen aan het merk Trump een sterke waarde hecht. Tevens werd vastgesteld dat 26 procent Trump vooral een politiek merk noemt. Uit het onderzoek blijkt verder dat ook andere merken slechts weinig voordeel lijken te kunnen halen aan een band met de president. Wanneer Donald Trump zich positief over een merk uitspreekt, zou 22 procent van de consumenten naar eigen zeggen minder geneigd te zijn om de betrokken producten of services aan te kopen. Bovendien stelde 74 procent van de respondenten dat positieve of negatieve commentaren van de president op hun aankoopbeslissing geen enkele invloed zou hebben.

Lees Verder

11:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: trump |  Facebook |

Vertrouwen internet ondermijnd door ongepaste content

Een meerderheid van de consumenten is van oordeel van grote digitale platformen - zoals Google, Facebook of Twitter - meer inspanningen moeten doen om het internet veilig en betrouwbaar te houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Digital Citizens Alliance (DCA) bij meer dan twaalfhonderd consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 75 procent van de respondenten van de grote technologiebedrijven meer inspanningen voor de bescherming van de online veiligheid en betrouwbaarheid moeten doen. Een even grote groep noemt de koppeling van merkreclame aan aanstootgevende online content een bedreiging voor de verdere integriteit van het medium.

“De studie toont aan dat de grote digitale bedrijven moeten samenwerken om online wangedrag te weren,” benadrukt Tom Galvin, directeur van de Digital Citizens Alliance. “Temeer daar 64 procent van de respondenten aangeeft dat het fenomeen van vals online nieuws hun vertrouwen in het internet als bron van informatie heeft aangetast. Bovendien zou een groot gedeelte van de consumenten aan de bedrijven zich niet voldoende gewapend tonen tegen het partijen die het medium met misleiding en bedrog proberen te overspoelen. Een aantal bedrijven heeft al wel stappen ondernomen, maar de consument is duidelijk van mening dat nog meer inspanningen moeten worden gedaan.”

Om onaanvaardbare activiteiten te bestrijden, moeten de digitale bedrijven volgens 59 procent in de eerste plaats de activiteit op hun online platformen opvolgen, zodat bedreigingen zo snel mogelijk kunnen worden geïdentificeerd en verwijderd. Slechts 20 procent van de ondervraagden zou de bedrijven niet tot een voortdurende controle willen dwingen en zich ermee tevreden stellen dat ongepaste content wordt verwijderd wanneer de onderneming door externe partijen van een probleemsituatie op de hoogte zou worden gebracht. De consument eist dat de online sector zich alert opstelt en de nodige maatregelen voorziet om de consument te beveiligen.”

Lees Verder

10:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

Feedback online shopper brengt vaak niets op

Een belangrijk aantal consumenten is van mening dat zijn feedback tegenover online verkopers van goederen en diensten uiteindelijk weinig resultaten opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Qualtrics bij zeventienhonderd online shoppers in Australië en Nieuw-Zeeland. Daarbij werd vastgesteld dat 40 procent van de ondervraagden van mening is dat zijn feedback - ongeacht het gebruikte kanaal - wordt genegeerd of over het hoofd wordt gezien. Er wordt aan toegevoegd dat het gebrek aan resultaten bij de hedendaagse online consument tot grote frustraties kan leiden, wat mogelijk voor de verkoper uiteindelijk zware consequenties kan hebben.

“De consument stelt hoge verwachtingen aan de reacties van online retailers op zijn vragen en klachten,” benadrukt Vicky Katsabaris, hoofdanalist bij Qualtrics. “Er moet immers worden vastgesteld dat 46 procent op een suggestie op sociale media nog dezelfde dag een reactie verwacht, terwijl 82 procent binnen een periode van enkele dagen een antwoord verlangt. Bij de ontvangst van feedback moet prompt worden gereageerd, zodat de klant ervaart dat zijn stem wordt gehoord en aan zijn suggesties aandacht wordt besteed.” Er wordt daarbij op gewezen dat 61 procent van de consumenten zich bij hun percepties over retailers door verwijzingen van vrienden en familie op sociale media laten leiden.

“Retailers moeten zich erop voorzien dat feedback van online shoppers onafgebroken kan worden verzameld en geanalyseerd en in acties kan worden omgezet,” zegt Vicky Katsabaris. “Deze feedback reikt niet alleen potentiële gebieden van groei en verdere successen aan, maar zal ook duidelijk maken waar nog verdere verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Indien er onvoldoende efficiënt en snel wordt gereageerd op klachten, dreigt de negatieve beleving van het publiek nog intensiever te worden, waardoor de onderneming het gevaar loopt klanten te verliezen zonder de kans te krijgen de loyaliteit van de consument terug te winnen.”

Door efficiëntie reacties zal volgens Katsabaris daarentegen het imago van het merk kunnen worden versterkt.

Lees Verder

09:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopper |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Franse Société Nationale de Chemins de Fer (SNCF) begint over twee jaar tests met een prototype van een autonome hogesnelheidstrein. Gehoopt wordt dat de zogenaamde drone-trein over zes jaar operationeel kan worden ingezet. De trein is uitgerust met sensoren, die het mogelijk maken obstakels te herkennen, zodat automatisch kan worden afgeremd wanneer dat mogelijk zou blijken. De trein zal op afstand bestuurd kunnen worden, al zouden er in de beginperiode nog wel machinisten en conducteurs aan boord zijn om bij noodsituaties te kunnen ingrijpen. Bedoeling is om de hogesnelheidstreinen sneller en met een grotere frequentie te laten rijden. De trein zou eerst worden ingezet op de route tussen Parijs en Lyon.

Het Nederlandse leger kan bij de Zweedse groep Scania tweeduizend vrachtwagens bestellen. Dat heeft de Nederlandse regering bekend gemaakt. Met het project is een investering gemoeid van ongeveer 500 miljoen euro. De legertrucks zullen in de fabriek van Scania in de Nederlandse stad Zwolle worden gebouwd. Het dossier van de aankoop heeft bijna negen jaar aangesleept. Opgemerkt wordt dat de vrachtwagens voor alle onderdelen van de krijgsmacht zijn bedoeld. Door het order komt een einde aan de langdurige samenwerking van het Nederlandse leger met de nationale constructeur DAF Trucks, die sinds het begin van de jaren dertig duizenden voertuigen heeft kunnen leveren.

De Belgische hostinggroep Intelligent neemt zijn Deense sectorgenoot Zitcom Group over. Daarmee zet de groep, opgericht door ondernemer Jonas Dhaenens, zijn groei verder. Intelligent is de koepel boven de hostingbedrijven Combell, Byte en Sentia en had in Denemarken vorig jaar ook al het bedrijf DanDomain ingelijfd. Aan die activiteiten wordt nu Zitcom, een groep met merken zoals ScanNet, Wannafind en Curanet, toegevoegd. Intelligent was twee jaar geleden al marktleider geworden in de Benelux, maar wordt nu ook de grootste partij in Denemarken. Intelligent boekte vorig jaar een omzet van 96 miljoen euro, maar zou dit jaar een verdere groei tot 140 miljoen euro laten optekenen.

In Zuid-Afrika krijgen mijnbouwbedrijven nieuwe eigendomsregels opgelegd. Dat heeft Mosebenzi Zwane, Zuid-Afrikaans minister van mijnbouw, bekend gemaakt. Bepaald werd dat de mijnbouwbedrijven voor minstens 30 procent in handen van zwarte investeerders moeten zijn. De ondernemingen krijgen twaalf maanden tijd om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen. Tevens wordt bepaald dat nieuwe mijnbouwprojecten voor minstens 50 procent aan zwarte investeerders moeten worden toegewezen. Bovendien moeten de ondernemingen 1 procent van hun jaaromzet in lokale gemeenschappen investeren. De mijnsector heeft tevergeefs geprobeerd om een alternatieve regeling te treffen.

In Brazilië wil suikerproducent Raizen Energia, een joint-venture van Shell en Cosan, twee ethanolmolens van de groep Tonon overnemen. Voor de molens Santa Candida in Bocaina en Paraiso in Brotas, gesitueerd in de deelstaat Sao Paulo, werd een bedrag van 823 miljoen Braziliaanse real of 248 miljoen euro geboden. Tonon diende twee jaar geleden bescherming tegen zijn schuldeisers te vragen. De verkoop van de ethanolmolens vormt een onderdeel van een gerechtelijke reorganisatie die bij het bedrijf wordt doorgevoerd. Raizen is de grootste individuele producent van suikerriet ter wereld. Het bedrijf produceerde twee jaar geleden 4 miljoen ton suiker en ruim 2 miljard liter ethanol.

Hunter Maritime Acquisition, een Amerikaanse vennootschap van de familie Saverys, moet de plannen voor de aankoop van vijf grote schepen voor een bedrag van 133,5 miljoen dollar van de Duitse rederij Oskar Wehr stopzetten. De schepen dienden voor het vervoer van steenkool, ertsen en andere droge bulk, maar minderheidsaandeelhouders van Hunter hebben de verkoop geblokkeerd. Hunter had eind vorig jaar een bedrag van 150 miljoen dollar opgehaald en wou met een aantal investeringen anticiperen op een herleving van de markt voor het vervoer van droge bulk. Een eerdere overname van vier schepen van een Chinese rederij mislukte omdat een andere partij een hoger bod had gedaan.

Het bedrijf Oystershell Laboratories uit Oost-Vlaanderen, gespecialiseerd in luizenbestrijding, wordt overgenomen door de Nederlandse investeringsmaatschappij Gilde Buy Out Partners. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt, maar volgens een aantal bronnen zou een bedrag tussen 80 miljoen euro en 100 miljoen euro zijn betaald. Vorig jaar werd een omzet van 20 miljoen euro gerealiseerd. Dat bedrag zou dit jaar met 50 procent worden opgevoerd. Oystershell lanceerde tien jaar geleden een product op basis van oliën en siliconen om luizen te bestrijden. Het bedrijf werkt aan de uitbouw van een eigen verkoopkanaal. Ook wordt gedacht aan een verdere geografische uitbreiding.

Winkelketen Euro Shoe GRoup heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 144 miljoen euro. Dat betekende een status-quo tegenover het jaar voordien. Er diende echter een verlies van 3,8 miljoen euro geboekt te worden, terwijl het jaar voordien nog een positief resultaat van 616.000 euro was geboekt. Het verlies is vooral te wijten aan Avance, een dochterbedrijf van Euro Shoe dat wordt ontmanteld. Er moeten immers herstructureringskosten worden geboekt voor twaalf winkels die worden gesloten. De verkoop van zestien andere winkels heeft wel een surplus opgeleverd, maar dat bleek niet voldoende om alle sluitingskosten te dekken, waardoor een provisie van 2,8 miljoen euro werd aangelegd.

Het zuivelbedrijf Inex uit Bavegem heeft een belangrijk contract gesloten in Zuid-Korea. Daarbij zal Inex in eerste instantie maandelijks vier containers room leveren aan de Zuid-Koreaanse onderneming Yoonique, die het product wil doorverkopen aan lokale restaurants en cateraars. Het contract heeft daarmee een omvang van 800 ton room per jaar. Het bedrijf realiseert inmiddels de helft van zijn omzet in het buitenland. Nederland is daarbij de belangrijkste bestemming, maar het Oost-Vlaamse bedrijf exporteert inmiddels ook naar andere landen, onder meer in Azië. China vertegenwoordigt inmiddels al 2 procent van de totale groepsomzet, die vorig jaar ongeveer 130 miljoen euro bedroeg.

De Vlaamse bankverzekeraar KBC Group koopt United Bulgarian Bank (UBB) en de Bulgaarse leasingmaatschappij Interlease. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 610 miljoen euro. De Vlaamse financiële groep neemt de Bulgaarse activiteiten over van de National Bank of Greece. De operatie vertegenwoordigt de eerste overname van KBC Group sinds het uitbreken van de financiële crisis op het einde van het voorbije decennium. De Bulgaarse aankopen werden eind vorig jaar bekend gemaakt, maar werden nu ook door de toezichthouders en kartelautoriteit goedgekeurd. De Vlaamse bankverzekeraar garandeert dat zijn kapitaalratio ook na de transactie ruim boven de minimumgrens blijft.

De Nederlandse retailgroep Blokker Holding heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van bijna 2 miljard euro. Dat betekende een daling met 5 procent tegenover het jaar voordien. Het nettoverlies liep op van 52 miljoen naar 180 miljoen euro. Ook operationeel werd een verlies geboekt van 49 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 7 miljoen euro het jaar voordien. Vooral de huishoudelijke sector liet met een omzetdaling van 10,2 procent tegenvallende prestaties optekenen. De online verkoop liet wel een groei met 30 procent tot 173 miljoen euro optekenen, onder meer dankzij de uitbreiding van het assortiment en een toename van het aantal online bestelpunten in de winkels.

De Vlaamse openbare vervoersmaatschappij De Lijn heeft het voorbije jaar 518,8 miljoen reizigers geregistreerd. Dat betekende een daling met 2,1 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit het jaarverslag van de vervoersmaatschappij. De Lijn wordt al zes jaar op rij met dalende reizigersaantallen geconfronteerd. Begin dit decennium werden nog 551,2 miljoen passagiers genoteerd. De inkomsten van de maatschappij stegen echter met 10 procent tot 186 miljoen euro. Het aandeel van de betalende passagiers in het totale aantal reizigers steeg immers tot 98 procent, tegenover een niveau van 88,3 procent ruim twee jaar geleden. De kostendekking steeg van 15,8 procent tot 20,3 procent.

Het Duitse chemieconcern Basf en diens Zwitserse sectorgenoot Syngenta hebben zich gemeld voor divisies die Bayer en Monsanto door hun geplande fusie zullen moeten afstoten. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. In totaal zou het gaan om 2,5 miljard dollar tot 3 miljard dollar aan bezittingen, waaronder de zadendivisie voor knoflook en peper en een onderdeel dat katoenzaad produceert. Gesprekken over de overname van de onderdelen zouden zich echter nog wel in een vroeg stadium bevinden. Bayer verwacht nog altijd de overname van Monsanto dit jaar af te ronden. Het Duitse concern betaalt 66 miljard dollar Monsanto.

Zweden is het eerste land ter wereld waar passagiers kunnen inchecken voor de trein met een onderhuidse chip. De proef met de chip is enkele weken geleden begonnen. Dat heeft de Zweedse spoorwegmaatschappij bekend gemaakt. Verwacht wordt dat nog dit jaar een honderdtal treinreizigers van het systeem gebruik zullen kunnen maken. Er wordt beroep gedaan op een chip die ook in bankpassen worden gebruikt en waardoor onder meer contactloos betalen mogelijk wordt. De chips zullen in een aantal specialise piercingwinkels worden geïmplanteerd. Om gebruik te maken van de chip moet er eenmalig een online-account aangemaakt worden. De chip wordt aan een treinabonnement gekoppeld.

De Europese Unie heeft vorig jaar voor 144 miljard euro geneesmiddelen en farmaceutische producten geëxporteerd. Daarmee is de Europese Unie wereldwijd de grootste exporteur van farmaproducten. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. Na de Europese Unie volgen Zwitserland met 65 miljard euro en de Verenigde Staten met 47 miljard euro. Geneesmiddelen uit de Europese Unie worden vooral uitgevoerd naar de Verenigde Staten (34 procent), Zwitserland (11 procent), China en Japan (6 procent) en Rusland (4 procent). Binnen de Europese Unie is Duitsland de grootste exporteur (25 procent), gevolgd door België (13 procent), Groot-Brittannië (11 procent) en Frankrijk en Ierland (10 procent).

Meer Nieuws

09:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |