18-02-17

Voetbal geniet verbazende populariteit in de Verenigde Staten

Het Europese professionele voetbal bouwt ook in de Verenigde Staten een groeiende supportersgroep op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Tübingen bij meer van 6.500 Amerikaanse burgers. De onderzoekers zeggen daarbij onder meer vastgesteld te hebben dat inmiddels bijna 50 procent van de Amerikaanse bevolking minstens een basisinteresse heeft in het Europese voetbal. Daarmee kan het voetbal volgens de onderzoekers terugvallen op een verbazend grote populariteit in de Verenigde Staten, die immers door drie grote sporten - football, basketbal en baseball - worden gedomineerd.

“Er kan al sinds de eerste helft van de jaren negentig van de voorbije eeuw in de Verenigde Staten een toenemende interesse voor het voetbal worden vastgesteld,” benadrukken de onderzoekers Tim Pawlowski en Georgios Nalbantis, sporteconomen aan de Universität Tübingen. “Dat is een rechtstreeks gevolg van het wereldkampioenschap voetbal dat toen in de Verenigde Staten werd georganiseerd. Die toenemende belangstelling uit zich onder meer in de interesse voor voetbalwedstrijden op televisie. In de Verenigde Staten bestaat er bij de televisiekijkers inmiddels een grotere interesse voor de Engelse Premier League dan voor de eigen National Hockey League (NHL).”

De Engelse Premier League is bij het Amerikaanse publiek ook de populairste voetbalcompetitie, gevolgd door de Uefa Champions League, de Amerikaanse Major League Soccer (MLS), de Spaanse La Liga en de Duitse Bundesliga. Pas daarna volgen de Italiaanse en Franse competitie. Verder bleek dat bij de clubs het Engelse team Manchester United in de Verenigde Staten de grootste populariteit geniet, gevolgd door FC Barcelona. De grootste kennis over Europese voetbalclubs kon worden vastgesteld in de staten Californië en New York. De grootst belangstelling voor voetbal kon tevens worden opgetekend in steden die zelf een team in de Amerikaanse Major League Soccer hadden.

Ook de jongere generatie bleek een grotere belangstelling in het voetbal te hebben dan andere generaties. Ook bij de Spaanstalige populatie kon een grotere interesse worden opgetekend. “Een belangrijk pijler voor de aantrekkingskracht van het voetbal is volgens het Amerikaanse publiek het competitief evenwicht dat de sport te bieden heeft,” benadrukken Pawlowski en Nalbantis. “Er is dan ook meer interesse voor competities die een spannende titelstrijd kennen dan voor landen waar de sport door slechts enkele teams wordt gedomineerd.”

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal |  Facebook |

Aanwezigheid van predatoren leidt tot sterkere vriendschappen

Het gevaar van predatoren kan bij de doelwitten aanleiding vormen tot sterkere vriendschappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter, de University of York en de University of the West Indies bij een populatie guppies. De onderzoekers stelden vast dat de vissen sterkere en stabielere sociale banden ontwikkelden wanneer ze in de veronderstelling verkeerden dat er predatoren in de omgeving aanwezig waren. De onderzoekers zeggen dat het fenomeen een belangrijke verklaring voor de vorming van sociale banden en vriendschappen kan bieden.

“Het onderzoek toonde aan dat alle guppies door de aanwezigheid van predatoren sterkere sociale banden vormden, maar het sterkste effect kon worden opgetekend bij de individuen die het grootste risico liepen, zoals individuen met een groter en forser lichaam,” benadrukt onderzoeksleider Robert Heathcote, professor gedragswetenschap aan het Centre for Research in Animal Behaviour van de University of Exeter. “Vele diersoorten troepen in een groter gezelschap samen om zich beter tegen predatoren te kunnen beschermen, maar guppies blijken daarbij ook kleinere groepen te vormen. Mogelijk heeft dat te maken met een potentieel conflict tussen grotere groepen en sterkere sociale relaties.”

“Het onderhouden van sociale relaties vereist vaak een individuele herkenning, wat kan bemoeilijkt worden door de grote omvang van een groep,” stippen de onderzoekers op. Verder wordt opgemerkt dat het steeds duidelijker wordt dat sociale relaties en vriendschappen bij de vertebraten wijdverspreid zijn. Net zoals bij de mens de vriendschappen een impact kunnen hebben op de levensverwachting, kunnen ook dieren profiteren van sterke sociale banden. De studie laat ook uitschijnen dat de dreiging van predatoren een belangrijke rol heeft gehad in de evolutie van sociale relaties. Meer onderzoek is nodig om dat verband ook bij andere soorten te analyseren.”

“Dit onderzoek kan helpen te achterhalen waarom sociale banden en vriendschappen worden gevormd,” benadrukt professor Heathcote. “De effecten van gevaarlijke omgevingen op de sociale banden zijn ook bekend bij mensen, zoals bij soldaten die bij een actieve inzet in oorlogszones vaak sterke en langdurige banden smeden.”

Lees Verder

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: predatoren |  Facebook |

Muziek is een bruggenbouwer tussen culturen

Wanneer men de moeite doet om gedurende vijf minuten te luisteren naar muziek uit andere delen van de wereld, wordt vaak ook een positievere houding tegenover deze culturen gecreëerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van muziekpsychologen aan de Oxford University en een muzieksocioloog aan de University of Exeter. Opgemerkt wordt dat eerder onderzoek al heeft aangetoond dat het maken van muziek een gevoel van verbondenheid en coöperatie tussen de deelnemers kan genereren, maar de nieuwe studie suggereert dat ook louter het beluisteren van muziek de onbewuste houding tegenover andere culturele groepen kan verbeteren.

“Uit een onderzoek naar de reacties op West-Afrikaanse of Indiase muziek kon worden vastgesteld dat bij de luisteraars een positieve verandering in de houding tegenover de betrokken culturen kon worden opgemerkt,” zeggen de onderzoekers Eric Clarke en Jonna Vuoskoski van de Oxford University en Tia DeNora van de University of Exeter. “Wel kon niet bij alle respondenten een gelijkaardige verschuiving worden opgetekend. Personen met een empathische persoonlijkheid bleken meer gevoelig te zijn voor de effecten van de muziek. Respondenten die op empathie lage scores laten optekenen, bleken zich ook niet door muziek te laten beïnvloeden.

“Muziek vertolkt een brede waaier psychologische en sociale functies,” merken de onderzoekers op. “Het medium kan mensen op een heel krachtige manier samenbrengen en is in staat om emoties en gedrag vorm te geven. “Het is belangrijk te beseffen dat muziek ook tot een grote verdeeldheid kan leiden, maar in een tijdperk van toenemend nationalisme en isolationisme, vormen de conclusies van deze studie aanmoedigende aanwijzingen voor de capaciteit van muziek om cultureel begrip te versterken. Muziek is echter geen wondermiddel dat automatisch barrières overwint en mensen samenbrengt, want ook een bepaalde graad van openheid en empathie is noodzakelijk.”

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek |  Facebook |

Vrienden zijn niet geïnteresseerd in nieuwe verhalen

De mens heeft de neiging om zijn vrienden verhalen te vertellen over persoonlijke belevenissen die zij nog niet hebben ervaren, maar geniet daarmee vaak slechts een beperkte bijval. Meer kans op positieve reacties heeft hij daarentegen met verhalen die al bij zijn publiek vertrouwd in de oren klinken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University en de University of Virginia. Vastgesteld werd dat zowel sprekers als luisteraars verwachten dat nieuwe verhalen de toehoorders meer zullen aanspreken, maar in werkelijkheid blijkt het publiek vooral te genieten van bekende en vertrouwde verhalen.

“Conversatie is de meest fundamentele vorm van sociale activiteiten,” benadrukt onderzoeksleider Daniel Gilbert, professor psychologie aan de Harvard University. “Om die vaardigheid goed te beheersen, dient men te weten dat men weet wat de gesprekspartners vooral willen vernemen. Sprekers denken dat luisteraars vooral zullen genieten van verhalen over gebeurtenissen die ze zelf nog niet hebben beleefd, maar die veronderstelling blijkt niet met de werkelijk te kloppen. Nieuwe verhalen blijken de omgeving vooral te vervelen en te verwarren. Die ervaringen zijn immers zo complex dat ze bijna onmogelijk goed kunnen worden gecommuniceerd.”

“Er kunnen verschillende redenen worden gesuggereerd om het fenomeen te verklaren,” betoogt professor Gilbert. “Onder meer zou men kunnen veronderstellen dat vertellers beter zijn in het weergeven van bekende verhalen, maar uiteindelijk blijkt vooral dat de luisteraar dankzij de vertrouwdheid met de materie bekende verhalen gemakkelijker kan begrijpen. Er moet worden vastgesteld dat de meeste sprekers slechts matige vertellers zijn en heel wat belangrijke informatie overslaan. Dat leidt echter tot een verwarring bij de toehoorders. Wanneer daarentegen bekende verhalen worden verteld, kan het publiek de leemtes zelf invullen.”

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie |  Facebook |

Niet alle bedreigde dieren krijgen evenveel mediasympathie

Niet alle bedreigde dieren worden door de media op eenzelfde manier behandeld. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Wildlife Conservation Research Unit (WildCru) van de Oxford University en de organisatie World Animal Protection op basis van meer dan drieëntwintigduizend mediaberichten naar ruim zestig verschillende menselijke activiteiten die een potentiële bedreiging voor het welzijn van het wildbestand zouden kunnen vormen. Daarbij moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat de verslaggeving in de media ook niet noodzakelijk de ernst of omvang van de potentiële gevaren reflecteren.

"De studie toont dat problemen zoals de ruiming, het schieten en de jacht de meeste aandacht van de media genieten,” benadrukt onderzoeksleider Ruth Feber, professor zoölogie aan de Oxford University. “Andere bedreigingen, zoals de vervuiling van maritieme biotopen of de commerciële visvangst, krijgen heel wat minder belangstelling, hoewel deze activiteiten evenveel of meer schadelijke gevolgen voor het wildbestand hebben. Gesuggereerd kan worden dat de media grotere aandacht zullen schenken wanneer er sprake is van een bewuste poging om een dier letsel toe te brengen of van wetsovertredingen. Ook bleek dat het welzijn van dieren in het maritieme milieu de media minder aanspreken.”

"Sommige dreigingen - zoals ruiming, vergassing of vergiftiging - hebben een duidelijke intentie het dierenwelzijn in het gedrang te brengen,” zegt professor Feder. “Andere problemen - zoals habitatverlies of lichtvervuiling - kunnen onbedoeld schade veroorzaken. De verslaggeving in de media blijkt echter niet noodzakelijk overeen te stemmen met de ernst of de omvang van de verschillende problemen. Het is niet eenvoudig deze redactionele voorkeuren te verklaren. Mogelijk benadrukken de redacties liever illegale kwesties, die immers door het publiek al zijn veroordeeld. Toch is het duidelijk dat bepaalde problemen - ondanks een actuele dreiging - in de media ondervertegenwoordigd blijven.”

De onderzoekers stelden tevens vast dat ook de aandacht voor de verschillende soorten een grote variatie kan vertonen. “Bij de verslaggeving over het ruimen van dieren bleek 82 procent van de verhalen gewijd te zijn aan dassen,” benadrukt Ruth Feber. “Vossen, mollen en konijnen kregen daarentegen minder dan 1 procent van de artikelen.” Ook kon worden opgemerkt dat de betrokkenheid van beroemdheden bij specifieke problemen rond dierenwelzijn - zoals uitspraken van de Britse prinses Anne dat vergassing de meest humane manier is om dassen te doden - een belangrijk element kunnen zijn om de aandacht van de media te trekken.”

Professor David Macdonald, directeur van WildCru, benadrukt dat de berichtgeving in media een belangrijke impact kan hebben op het dierenwelzijn. “De media informeert immers de openbare opinie, die de basis vormt van beslissingen over de manier waarop de samenleving zou moeten worden georganiseerd,” merkt hij op. “De mediaverslaggeving over dierenwelzijn mist echter heel wat belangrijke knelpunten. Daardoor worden ook opportuniteiten gemist om de publieke opinie te informeren en maatschappelijke verandering te sturen. Het is zorgwekkend dat belangrijke verhalen, ondanks hun impact of ernst, door de journalisten niet worden opgepikt.”

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dierenwelzijn |  Facebook |

Rederij Viking Ocean haalt meeste cruise-awards

De Disney Dream is het beste cruiseschip van de wereld. Dat blijkt uit een enquête van het platform Cruise Critic, gebaseerd op de ratings en besprekingen van lezers in de loop van het voorbije jaar. Disney Dream werd voor het derde jaar op als beste cruiseschip in de vaart verkozen. Er wordt aan toegevoegd dat rederij Disney Cruise Line in acht categorieën met een topaward werd bekroond. Disney Dream, die vanuit Port Canaveral in Florida het jaar rond cruises naar de Bahama’s aanbiedt, won ook een award voor onder meer de beste service, beste cabines en beste uitstappen aan wal. Disney Magic werd laureaat bij de schepen uit de middencategorie en werd onder meer bekroond voor zijn gezinsvriendelijk aanbod.

Disney Cruise Line verzamelde weliswaar minder awards dan het jaar voordien, toen elk prijzen werden ontvangen, maar de waardering van de passagiers toont volgens experts dat de activiteiten van de rederij verder gaan dan een programma dat louter op reizen voor kinderen zou zijn gebaseerd. “Daarbij kan niet alleen worden verwezen naar de verschillende bekroningen die de Disney Dream en de Disney Magic hebben ontvangen, maar onder meer ook naar de awards die de Disney Fantasy won op het gebied van fitness en recreatie,” benadrukt Katia Hetter, toerische redacteur bij CNN Digital Travel.

Het grootste aantal awards ging echter naar Viking Ocean Cruises, dat in totaal tien keer werd bekroond. De Viking Sea werd bekroond tot beste schip in de kleinere middencategorie en behaalde ook voor entertainment, service en waluitstappen de hoogste quoteringen Zusterschip Viking Star behaalde in dezelfde categorie de hoogste cijfers voor restauratie, cabines en debutanten-service. Katia Hetter noemt het succes van Viking Ocean opmerkelijk. “De rederij was immers al wel langer actief met riviervaarten, maar startte twee jaar geleden pas met oceaancruises,” benadrukt de redacteur. In de kleinste categorie ging de prijs voor beste schip naar de Celebrity Xpedition van rederij Celebrity Cruises.

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cruises |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse voedingsconcern Kraft Heinz heeft een overnamebod gedaan op de Brits-Nederlandse groep Unilever. Kraft Heinz zou 135 miljard euro willen betalen om Unilever te kunnen inlijven. De fusiegroep zou een gezamenlijke omzet van bijna 78 miljard dollar per jaar realiseren. Daarmee zou de combinatie van Kraft Heinz en Unilever na Nestlé de grootste voedingsgroep van de wereld worden. Unilever heeft het voorstel echter afgewezen. De Brits-Nederlandse groep zegt in een fusie geen financiële of strategische voordelen te zien. Het bedrijf zegt in het voorstel ook geen basis voor verdere onderhandelingen te zien. Kraft Heinz zegt echter te hopen alsnog Unilever te kunnen overtuigen.

Duitse consumenten moeten de interactieve pop Cayla uit hun huishouden weren. Dat heeft het Duitse Bundesnetzagentur gezegd. Er wordt opgemerkt dat de pop, die kan horen en praten, kinderen zouden kunnen afluisteren. Iedere bezitter van een smartphone zou met een bluetooth-verbinding gesprekken in de buurt van de pop kunnen afluisteren. Hackers zouden de pop ook effectief iets kunnen laten zeggen. Het bedrijf Genesis Toy, fabrikant van de pop, had eerder verklaard dat hacking alleen in enkele geïsoleerde gevallen werd vastgesteld en het werk waren van specialisten. Met een upgrade van de applicatie van Cayla zou het probleem volgens de fabrikant voortaan zijn uitgesloten.

Bioscoopgroep Kinepolis heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 324,9 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 7,7 procent tegenover het jaar voordien. De groei is vooral te danken aan de opening van nieuwe zalen in onder meer Nederland en Frankrijk. De inkomsten per gemiddelde bezoeker kende een lichte toename. Het aantal klanten steeg immers met 7,5 procent tot 23,8 miljoen eenheden. De courante winst daalde met 6,5 procent tot 40,4 miljoen euro, aangezien de groei ook tot hogere afschrijvingen heeft geleid. De nettowinst steeg wel met 47,7 procent tot 47,6 miljoen euro. Die sterke toename is vooral te danken aan de verkoop van een aantal filialen van Utopolis.

In Spanje is prinses Cristina de Borbon, de jongste zus van koning Felipe, vrijgesproken van corruptie. Inaki Urdangarin, de echtgenoot van de prinses, is wel schuldig bevonden en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en drie maanden. Urdangarin werd aangeklaagd omdat hij met een zakenvriend 6 miljoen euro belastinggeld had verduisterd. Daarnaast werd hij aangeklaagd voor bedrog, witwassen van geld en valsheid in geschrifte. De prinses werd beschuldigd van medeplichtigheid aan de belastingsfraude van haar echtgenoot. De prinses moet wel een fiscale boete van 262.000 euro betalen. Van Urdangarin wordt een bedrag van 512.000 euro geëist. Het echtpaar woont in ballingschap in Genève.

De Duitse autobouwer Opel heeft een waarde van ongeveer 1,9 miljard euro. Dat is volgens het persbureau Bloomberg gebleken tijdens onderhandelingen over een verkoop van Opel door huidig eigenaar General Motors (GM) aan de Franse groep PSA Peugeot-Citroën. Er zou echter nog worden gediscussieerd over een aantal bijkomende elementen die de uiteindelijke prijs nog zouden kunnen beïnvloeden. Onder meer wordt gewezen naar factoren zoals pensioenverplichtingen, merkwaarde en mogelijke kostenbesparingen. De onderhandelingen over de verkoop van Opel, met inbegrip van het Britse zustermerk Vauxhall, zouden zich echter in een vergevorderd stadium bevinden.

Vanaf oktober wordt in Londen een bijkomende heffing op vervuilende wagens ingevoerd. Dat heeft Sadiq Khan, burgemeester van Londen, bekend gemaakt. Het Londense stadsbestuur besliste een zogenaamde Toxic Charge van 10 pond te heffen op wagens met een leeftijd van minstens tien jaar die niet voldoen aan de Europese normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstof. Volgens Kahn zullen elke werkdag tot tienduizend wagens in aanmerking komen voor de heffing. De Toxic Charge komt bovenop een tol van 11,5 pond die alle automobilisten sinds veertien jaar dienen te betalen om Londen te mogen binnenrijden. Critici zeggen echter dat de impact van de nieuwe heffing op het leefmilieu verwaarloosbaar is.

Olijfolie wordt steeds duurder en dreigt een luxeproduct te worden. Die waarschuwing komt onder meer van chef-kok Francesco Mazzei, uitbater van het Italiaanse restaurant Sartoria in Londen. Opgemerkt wordt dat de olijfteelt in Italië, Spanje en Griekenland met ongunstige weersomstandigheden diende af te rekenen, waardoor slechts een beperkte oogst kon worden gerealiseerd. Die relatieve schaarste heeft de prijzen van het product al gevoelig doen oplopen. Een aantal restaurants hebben ook de prijzen van hun menu’s al moeten verhogen om de impact van de duurdere olijfolie te kunnen opvangen. Ook voor de volgende maanden worden verdere tekorten en prijsstijgingen in het vooruitzicht gesteld.

Sinds het begin van dit jaar heeft de Griekse bevolking opnieuw meer dan 2,7 miljard euro van zijn bankrekeningen gehaald. Dat hebben Griekse media gemeld. Oorzaak is nieuwe onzekerheid als gevolg van de discussies over de schuldenlast van de Grieken en de terugkeer van geruchten van een vertrek van het land uit de Europese Unie. De Griekse banken bezaten half februari nog 129,09 miljard euro deposito’s, tegenover 131,8 miljard euro eind vorig jaar. De financiële situatie van Griekenland komt opnieuw onder grotere druk. Deze zomer moet het land immers opnieuw miljarden euro steun terugbetalen. Daarvoor zullen weer nieuwe leningen met een aantal bijkomende voorwaarden moeten worden afgesloten.

Luchthaven Brussels Airport heeft het voorbije jaar 21,8 miljoen passagiers ontvangen. Daarmee staat Brussels Airport in de ranglijst van Europese luchthavens op een 26ste plaats. Dat blijkt uit een rapport van de sectororganisatie ACI Europe. Tegenover het jaar voordien verliest de Belgische luchthaven vijf plaatsen. Door de terreuraanslagen van midden maart daalde het totaal aantal passagiers over het hele jaar met 7 procent. Brussels Airport werd daardoor in de Europese rangschikking voorbij gestoken door onder meer de luchthavens van Manchester, Stockholm en Wenen. Charleroi Airport zakt van een 61ste naar een 63ste plaats. Oostende volgt op een 179ste plaats, terwijl Luik als 184ste staat gerangschikt.

Mosselen, langoustines en oesters uit de Noordzee bevatten te veel plastic. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Gent. Het probleem is vooral te wijten aan de plastic restanten van cosmeticaproducten en wasmiddelen die in het zeewater terecht komen. Opgemerkt wordt dat het plastic door zeedieren wordt opgegeten en daardoor in de voedselketen van de mens terecht komt. Vissoorten zoals kabeljauw zijn volgens de Gentse onderzoekers wel veilig, maar in mosselen, oesters, garnalen en langoustines zou het plastic wel terug te vinden zijn. De onderzoekers merken op dat de consument van schaaldieren jaarlijks tot elfduizend plastic restanten consumeert. De impact op de volksgezondheid is moeilijk in te schatten.

Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, heeft een nieuw belangenconflict ingeroepen over de geluidsnormen rond Brussels Airport. Het belangenconflict gaat wel pas in voege als een nieuwe samenkomst van het Overlegcomité geen doorbraak oplevert. Vlaanderen had eerder al een belangenconflict ingeroepen tegen de strengere geluidsnormen die het Brusselse gewest aan het vliegtuigverkeer wil opleggen. De looptijd van die procedure loopt echter af. Overleg tussen Ben Weyts en de Brusselse regering over een aanpassing van de normen heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Een compromisvoorstel van de de Brussels overheid werd door Vlaams minister-president Geert Bourgeois een provocatie genoemd.

Het Duitse technologieconcern Siemens investeert de volgende tien jaar 190 miljoen euro in Mexico. Daarbij zullen duizend banen worden gecreëerd. Dat heeft Joe Kaeser, topman van Siemens, bekend gemaakt. Hij tekende samen met de Mexicaanse regering ook een aantal intentie-akkoorden die tot een totale investering van 34 miljard euro kunnen zouden kunnen leiden. Daarbij mikt het bedrijf onder meer op een overstap van de Mexicaanse economie naar duurzame energie. Kaeser gaat met zijn aankondiging ook in tegen het protectionisme van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij benadrukte daarbij dat handel vrijheid en welvaart brengt. Siemens heeft in Mexico verscheidene fabrieken en onderzoekscentra.

Het bedrijf Sonaca uit Gosselies, fabrikant van onderdelen voor de luchtvaart, wil zijn Amerikaanse sectorgenoot LMI Aerospace overnemen. Met de transactie zou een bedrag van bijna 190 miljoen dollar zijn gemoeid. De raad van bestuur van LMI Aerospace zou het bod van Sonaca ondersteunen. De transactie zou tegen de zomer kunnen worden afgerond. LMI Aerospace is, net zoals Sonaca, een producent van componenten voor de luchtvaartindustrie. Het Amerikaanse bedrijf levert aan onder meer Boeing, Airbus, Gulfstream, Embraer, Lockheed Martin, Bombardier en Mitsubishi. Daniel Korte, chief executive van LMI Aerospace, zou ook na de overname in functie blijven. Er worden ook geen ontslagen gepland.

De Russische miljardair Dmitri Rybolovlev heeft een overnamebod gedaan op de Belgische voetbalclub Cercle Brugge. Rybolovlev, actief in de meststoffensector, is ook eigenaar van de Franse club AS Monaco, waarmee Cercle Brugge een sportief samenwerkingsverband heeft. Verwacht wordt dat de Belgische club tegen eind februari een beslissing zal nemen over het Russische bod. Er zouden echter geen bezwaren tegen het voorstel van Rybolovlev (50) worden verwacht. Cercle Brugge hoopt met een Russische financiële injectie de promotie naar de Jupiler League te kunnen realiseren. Geraamd wordt dat de Russische tycoon over een persoonlijke vermogen van 7,3 miljard euro beschikt.

TUI Group heeft zijn dochtermerk Travelopia, waarin vijftig toeristische specialisten zijn verenigd, aan de Amerikaanse investeerder Kohlberg Kravis Roberts (KKR) verkocht. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 381 miljoen euro. Dat heeft TUI Group bekend gemaakt. Travelopia omvat onder meer merken zoals Quark Expeditions, MyPlanet, Brightspark, We Love Rugby en en Sawadee Reizen. De divisie stond echter sinds mei vorig jaar te koop. De nieuwe eigenaar denkt dat Travelopia, geleid door chief executive Will Waggott, kan inspelen op de behoeften van de babyboomers, die met pensioen gaan en bereid zijn om te investeren in nieuwe ervaringen.

Meer Nieuws

10:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |