16-02-17

Werkvloer lijdt onder discriminerende manager

Een vooringenomen manager dreigt ook de prestaties op de werkvloer negatief te beïnvloeden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University op basis van een studie bij een Franse winkelketen. Eerder was al aangetoond dat een vooringenomenheid binnen de onderneming een invloed kan hebben op het aantrekken van talent, maar de gevolgen reiken volgens de onderzoekers nog veel verder dan op het eerste gezicht vaak wordt gedacht. Daarbij wordt opgemerkt dat werknemers uit minderheidsgroepen op verschillende parameters minder goede prestaties laten optekenen wanneer ze onder een vooringenomen manager dienen te werken.

Onder meer kon worden vastgesteld dat de scores van de werknemers op onder meer absenteïsme, snelheid van klantenservices en verwerkte volumes varieerden naarmate ze geconfronteerd werden met een vooringenomen baas of een objectieve manager. Het verschil in prestatie kan volgens onderzoeksleider Amanda Pallais, professor politieke economie aan de Harvard University, bijzonder groot worden. Onder een vooringenomen manager werd een gemiddeld prestatieniveau van 53 procent opgetekend, maar onder een objectieve verantwoordelijke liep dat cijfer al snel op tot 79 procent. Andere werknemers lieten onder de verschillende manager-types daarentegen dezelfde scores optekenen.

Het probleem ondermijnt niet alleen de prestatie van de onderneming, maar heeft ook een negatieve impact op de verdiensten van de werknemers. Onder meer bleek men onder een vooringenomen manager ook minder bereid tot overuren, waardoor de inkomsten dalen. Gewag wordt gemaakt van een verlies van 2,5 procent van het inkomen. “De terugval in de prestatie kan bovendien een zelfvervullende profetie worden,” waarschuwt professor Pallais. “Vooringenomen managers veronderstellen immers dat minderheden slechter presteren dan hun collega’s. Wanneer die vooringenomenheid de prestaties van de geviseerde medewerkers negatief beïnvloedt, ziet de manager zijn visie bevestigd.”

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse internetaanbieder Verizon heeft een voorlopig akkoord bereikt rond de overname van de internetactiviteiten van het technologiebedrijf Yahoo. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg bevestigd. Oorspronkelijk was aan de overname een bedrag van 4,8 miljard dollar gekoppeld. De overname was echter in het gedrang gekomen door berichten over een grote cyberaanval, waardoor bij Yahoo de gegevens van meer dan vijfhonderd miljoen gebruikers zouden zijn gesloten. Door die problemen zou de overnameprijs nu echter met 250 miljoen dollar worden verlaagd. De juridische gevolgen van de cyberaanval zouden door beide partijen gezamenlijk worden afgehandeld.

Het Canadese bedrijf Blackberry heeft bij de rechtbank klacht neergelegd tegen zijn Finse sectorgenoot Nokia. Opgemerkt wordt dat Nokia zonder toestemming elf patenten van Blackberry heeft gebruikt. De patenten hebben verband met een breed scala producten rond mobiele netwerken. Blackberry eist een financiële compensatie voor het gebruik van zijn technologie. Blackberry zou een gedeelte van de gecontesteerde bij het begin van dit decennium hebben verworven bij de overname van het failliete technologiebedrijf Nortel. Financiële details over de schadeclaim werden niet meegedeeld. Blackberry zegt echter geen enkele intentie te hebben het gebruik van de technologieën door Nokia te laten verbieden.

Het Europees Parlement heeft de Comprehensive Economic and Trade Agreement (Ceta) met Canada goedgekeurd. Het akkoord was geblokkeerd geraakt omdat Wallonië en Brussel zich tegen de overeenkomst hadden verzet. Daardoor kon België als enige lidstaat van de Europese Unie het akkoord niet ondertekend. Verdere onderhandelingen hebben uiteindelijk toch tot een overeenkomst geleid. Door de stemming in het Europees Parlement kan het Ceta ook voorlopig in werking treden, in afwachting dat alle nationale en regionale parlementen van de lidstaten het akkoord formeel ratificeren. Naar verwachting kunnen die procedures echter nog een aantal jaren in beslag nemen.

Vlaanderen gaat opnieuw een belangenconflict inroepen om de strengere geluidsnormen voor luchthaven Brussels Airport verder te blokkeren. Daarover zal Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, aan de Vlaamse regering een nieuw voorstel voorleggen. Vlaanderen had eerder al een belangenconflict ingeroepen, maar die procedure loopt tijdens de vierde week van februari af, waarna de strengere normen effectief zouden kunnen worden ingevoerd. Onderhandelingen met het Brusselse gewest hebben voorlopig geen resultaten opgeleverd, maar Ben Weyts hoopt dat met een nieuwe procedure toch voldoende tijd zal kunnen worden gewonnen om in het Overlegcomité een overeenkomst terzake te vinden.

De Duitse aansluiting op de Betuweroute zal een belangrijke vertraging oplopen. Dat heeft Sharon Dijksma, Nederlands staatssecretaris van infrastructuur, bekend gemaakt. Dijksma verwijst daarbij naar het spoortraject van ruim zeventig kilometer tussen Emmerich en Oberhausen. Dat traject moest over vijf jaar klaar zijn, maar de Duitse overheid heeft volgens Dijksma gemeld dat die planning niet langer realistisch is. Gewag wordt gemaakt van vertragingen met de afgifte van bouwvergunningen. De laatste overwinning zal pas over twee jaar worden afgegeven. Pas daarna kan volgens de Duitse autoriteiten opnieuw een betrouwbare deadline voor de opening van de spoorverbinding worden gegeven.

Het Amerikaanse bedrijf MakerBot, gespecialiseerd in driedimensionale druktechnieken, moet opnieuw tot een ontslagronde overgaan. Dat heeft Nadav Goshen, topman van MakerBot, bekend gemaakt. Aangekondigd werd dat 30 procent van de tewerkstelling zou moeten worden geschrapt. Geraamd wordt dat tachtig tot honderd medewerkers zullen worden ontslagen. De operatie wordt de derde grote ontslagronde bij MakerBot op twee jaar tijd. Bij de vorige saneringen werd telkens 20 procent van de banen geschrapt. De ingreep is volgens Goshen noodzakelijk om de kostenstructuur van de onderneming te beperken. MakerBot is vooral operationeel op de educatieve en professionele markt.

Bij een eventuele verkoop van de Duitse autobouwer Opel, dochter van de Amerikaanse groep General Motors, aan de Franse groep PSA Peugeot-Citroën zal met de belangen van alle betrokken partijen rekening worden gehouden. Dat heeft Mary Barra, bestuursvoorzitter van General Motors, ter gelegenheid van een bezoek aan de hoofdzetel van Opel in Rüsselsheim gezegd. De Duitse regering heeft al aangegeven dat bij een eventuele verkoop de nodige garanties voor het personeel zullen dienen te worden gegeven. Omdat er tussen Opel en Peugeot belangrijke overlappingen kunnen worden opgemerkt, vreesden de Duitse vakbonden voor een mogelijke ontslagronde.

Andrew Puzder wordt geen minister van arbeid van de Verenigde Staten. De man was door president Donald Trump als mogelijk minister naar voor geschoven, maar heeft officieel aangekondigd zijn kandidatuur terug te trekken. Binnen de republikeinse partij zou teveel oppositie tegen Puzder zijn gerezen. Andrew Puzder is de topman van de groep CKE Restaurants, maar leeft op bijzonder gespannen voet met de vakbonden en zou volgens critici ook weinig respect tonen voor de werknemers. Hij werd er door een aantal politici en juristen van beticht zijn personeel uit te buiten. De vakbonden hadden de kandidatuur van Puzder dan ook op bijzonder grote kritiek onthaald.

Een eventuele Duitse tolfheffing zal pas door de Europese Commissie worden geëvalueerd wanneer de maatregel officieel wet is geworden. Dat heeft Violeta Bulc, Europees commissaris van transport, gezegd. Verscheidene partijen noemen de beoogde tolheffing discriminerend voor buitenlandse automobilisten en willen dat de Europese Commissie de invoering van de maatregel dan ook blokkeert. Bulc wees er nog op dat er op dit ogenblik geen Europese regeling voor de heffing op personenwagens bestaat, maar benadrukte dat de Europese Commissie geen discriminatie van nationaliteiten zal dulden. Wel zegt Bulc het principe te steunen dat de vervuiler voor zijn gedrag betaalt.

Het energiebedrijf Engie ziet af van twee proefboringen naar aardgas in de Noordzee bij Schiermonnikoog. De beslissing volgt volgens Engie op gesprekken met een aantal betrokkenen en natuurbeschermingsorganisaties. De Nederlandse Raad van State had nochtans beslist dat de boringen konden doorgaan. Engie zegt echter dat het maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten de voorbije jaren een sterke verschuiving heeft getoond. Het bedrijf had in de zomer van vorig jaar een vergunning gekregen voor twee proefboringen met tijdelijke platforms op locaties ongeveer vijf en zeven kilometer buiten de kust van Schiermonnikoog in de Waddenzee. Tegenstanders wezen op grote gevolgen voor de natuur.

Bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa hebben de directie en de pilotenvakbond Vereinigung Cockpit een loonakkoord bereikt. Daarmee komt een einde aan een dispuut dat ruim vier jaar heeft aangesleept en uiteindelijk tot veertien stakingen leidde. Dat heeft Lufthansa bekend gemaakt. Opgemerkt wordt dat voor de 5.400 piloten van het bedrijf een gespreide loonsverhoging van 8,7 procent is voorzien. Voor een aantal operaties zouden ook specifieke arbeidsvoorwaarden kunnen worden voorzien. De maatregel zou de jaarlijkse kosten van Lufthansa met ongeveer 85 miljoen euro verhogen. Onder meer over de pensioenen moet tussen de partijen nog wel een akkoord worden gevonden.

De Belgische verzekeringsgroep Ageas het voorbije jaar een winst gerealiseerd van 127 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 770 miljoen euro het jaar voordien. Er zijn verschillende verklaringen voor de winstdaling. In eerste instantie wordt gewezen op de tegenvallende resultaten in Groot-Brittannië, waar een verlies van 109 miljoen euro werd geleden. Daarnaast wordt gewezen op een algemene beursmalaise op de Aziatische markt. De grootste impact is echter te wijten aan een schikking rond Fortis, waaruit Ageas is ontstaan. Met die schikking was een bedrag van 1,2 miljard gemoeid. De premie-inkomsten liepen het voorbije jaar met 6 procent op tot 31,7 miljard euro.

In Venezuela heeft de regering het televisie-signaal van de Spaanstalige divisie van de Amerikaanse zender Cable News Network (CNN) opgeschort. De zender werd beticht zich aan oorlogspropaganda schuldig te maken en de vrede en democratische stabiliteit van de Venezolaanse bevolking in het gedrang te brengen. De zender wordt geviseerd voor een reportage over de vermeende illegale verkoop van visa en paspoorten op de Venezolaanse ambassade in Irak, die onder meer zou worden georganiseerd door vicepresident Tareck El Aissami. In een reactie besliste de zender om zijn programma’s op YouTube gratis aan de inwoners van Venezuela aan te bieden.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft vorig jaar een productie van 35,8 miljard kubieke meter aardgas gerealiseerd. Dat betekende een daling met 3,24 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft de maatschappij, een joint-venture van Shell en ExxonMobil, bekend gemaakt. Opgemerkt wordt dat de velden in Groningen een productie van 27,6 miljard kubieke meter aardgas hebben opgeleverd. Een aantal andere onshore gasvelden boekten een productie van 5,5 miljard kubieke meter. Een aantal kleinere offshore gasvelden leverden een volume van 2,7 miljard kubieke meter op. Dit jaar mag in Groningen nog een volume van maximaal 24 miljard kubieke meter gas worden opgehaald.

De Nederlandse brouwer Heineken heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 20,8 miljard euro, tegenover 20,5 miljard euro het jaar voordien. De nettowinst nam met 2,5 procent toe tot 2,1 miljard euro. In totaal werd een biervolume van ruim 200 miljoen hectoliter geproduceerd. Dat betekende een stijging met 3 procent tegenover het jaar voordien. Het bedrijf zegt vooral profijt te hebben gehaald uit zijn internationale merken, waaronder het Belgische abdijbier Affligem, dat een tweecijferige groei heeft laten optekenen. Daarnaast konden onder meer in Mexico en Vietnam sterkere verkopen worden gerealiseerd. Het concern verwacht ook dit jaar een verdere groei.

Meer Nieuws

10:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-02-17

Vrije tijd mag niet strikt worden gepland

De vrije tijd moet spontaan worden beleefd en mag zeker niet onder een strikte planning lijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University en de Washington University. Uit een reeks studies kon volgens de onderzoekers worden afgeleid dat een overdreven planning van een brede reeks ontspanningsactiviteiten - gaande van een bioscoopbezoek tot een koffiepauze - minder genot oplevert indien de activiteit met een sterke planning gepaard gaat. Een ruwe planning, waarbij de hoofdlijnen van het gebeuren worden vastgelegd, kan volgens de onderzoekers wel. Die aanpak zou dezelfde mate van tevredenheid genereren als een spontane invulling van het ontspanningsmoment.

“De mens associeert planning met arbeid en wil zijn vrije tijd dan ook spontaan laten verlopen,” benadrukt onderzoeksleider Selin Malkoc, professor marketing aan het Fisher College of Business van de Ohio State University. “Bedoeling is dat een aangename tijd ervoor zorgt dat de tijd voorbij vliegt. Elk element dat de ontspanning beperkt of onder druk plaatst, die tevredenheid ondermijnt.” Onder meer bleek dat studenten de consumptie van een lekkernij met een vriend in een koffieshop sneller als een engagement en een opdracht bestempelden indien twee dagen vooraf een afspraak moest worden gemaakt dan wanneer diezelfde consumptie het gevolg was van een toevallige ontmoeting.

“Door een planning krijgt ontspanning meer eigenschappen van arbeid,” verduidelijkt professor Malkoc. Een gelijkaardig resultaat kon ook bij het bekijken van een ontspannende video op YouTube worden vastgesteld. Wanneer in de agenda vooraf een specifiek kijkmoment voor de video wordt ingeschreven, blijkt de content minder gewaardeerd te worden dan wanneer er sprake is van een plotse ingeving. Indien er daarentegen slechts een benaderende planning wordt gemaakt, zou echter geen negatieve impact op de tevredenheid worden ervaren. Een bon voor een gratis koffie werd door studenten meer gewaardeerd wanneer het aanbod over een hele namiddag was gespreid dan slechts voor één bepaald ogenblik was voorzien.

De resultaten van de studie kunnen belangrijke consequenties hebben voor de entertainment-industrie,” benadrukt Selin Malkoc. “Sommige themaparken bieden bij populaire attracties vaak tickets voor specifieke tijdstippen, zodat bezoekers lange wachtrijen kunnen vermijden. Mogelijk is dat echter geen goede strategie, aangezien de planning een gedeelte van de pret zal wegnemen. Daarom zou moeten worden overwogen om het aanbod over een breder tijdsblok te laten gelden. Dat komt immers overeen met een ruwe planning van de ontspanning.” Uit het onderzoek bleek nog dat zelfs het vastleggen van een starttijd, een negatieve impact kan hebben op de tevredenheid over de ontspanning.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontspanning |  Facebook |

Online zoekmachines meest eenvoudige economie

Wereldwijd is 64 procent van de consumenten bereid om extra te betalen voor een eenvoudiger ervaring. Dat cijfer is de voorbije jaren nagenoeg status-quo gebleven. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Siegel+Gale bij ruim veertienduizend consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden, China, India, de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en Japan, die bijna negenhonderd merken evalueerden. De grootste bereidheid om een meerprijs te betalen voor een simpeler ervaring kon worden opgetekend in India (92 procent) en China (85 procent). Het laagste niveau werd daarentegen genoteerd in de Verenigde Staten (46 procent).

Online zoekopdrachten vormen met een score van 95 procent veruit de meest simpele economische sector, gevolgd door de online retail (78 procent) de winkelsector (77,3 procent). Daarna volgen elektronica (74 procent), textiel (73,3 procent), restaurants (71,9 procent), algemene retail (69,8 procent), mode (64 procent), distributie (61,9 procent) en media (61,5 procent). Helemaal onderaan volgen de gezondheidsverzekering (33,6 procent) en de algemene verzekering (26,9 procent). Opgemerkt wordt dat online zoekopdrachten in alle regio’s de eerste plaats opeist, op uitzondering van China, waar de sector op een tweede positie wordt geplaatst en elektronica moet laten voorgaan.

De onderzoekers stelden verder dat de elektronica-sector het grootste voordeel zou ervaren van eenvoudiger ervaringen. Bij de merken wordt de ranglijst aangevoerd door de retailgroep Aldi, onmiddellijk gevolgd door sectorgenoot Lidl, die één plaats gewonnen heeft. De derde plaats wordt ingenomen door het internetbedrijf Google, gevolgd door de mediagroep Netflix. De Zweedse meubelketen sluit de top vijf af. De top tien bestaat verder uit Amazon, Kentucky Fried Chicken (KFC), YouTube, McDonald’s en Subway. De sterkste stijgers in de rangschikking bleken Sephora, Hilton en EasyJet. De grootste terugval daarentegen kwam op naam van Yahoo.

Verzekeraar Axa werd voor het tweede jaar op rij als het meest complexe merk bestempeld.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoekmachine |  Facebook |

Deeleconomie drukt op inkomen van mannelijke millennials

Bij de jongere generaties op de arbeidsmarkt kan een inkrimping van de loonkloof tussen mannen en vrouwen worden opgetekend. Dat is echter niet te danken aan een betere verloning van de vrouwelijke werknemers, maar wel aan de minder gunstige aspecten van de deeleconomie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Resolution Foundation in Groot-Brittannië. Vastgesteld dat millennials als dertigjarige 12.500 pond minder zullen hebben verdiend dan leeftijdsgenoten tussen het midden van de jaren zestig en het einde van de jaren tachtig. De millennials zijn volgens de Resolution Foundation de eerste generatie werknemers die een lager inkomen hebben dan hun voorgangers.

“In de deeleconomie worden vele mannelijke millennials verplicht een tewerkstelling te aanvaarden in functies met een lagere verloning, die traditioneel vooral door vrouwen werden ingevuld,” aldus de onderzoekers. “Daarentegen blijkt in de verloning van de vrouwelijke millennials weliswaar geen verbetering, maar ook geen verslechtering te worden geregistreerd. Daardoor is de genderkloof in de verloning kleiner geworden, maar uitsluitend omdat mannen minder goed worden betaald.” Opgemerkt wordt dat in een aantal beroepen met gemiddelde capaciteits-vereisten zowel bij mannen als vrouwen de voorbije twee decennia een daling kon worden opgemerkt, maar daarbij worden tegengestelde trends opgetekend.

“In de productie werden 40 procent minder jonge mannen opgemerkt, terwijl bij vrouwen in het secretariaatswerk een inkrimping met 60 procent werd vastgesteld,” betogen de onderzoekers. “Bij vrouwen kon echter vooral een verschuiving naar functies met hogere vaardigheidsvereisten worden gemeld, terwijl bij mannen meer een splitsing tussen banen voor hoogopgeleiden en laaggeschoolden diende te worden geregistreerd. Onder meer werd bij de mannelijke werknemers in de horeca sinds het midden van de jaren negentig van de voorbije eeuw een verdrievoudiging opgetekend. Ook in de retail heeft de mannelijke tewerkstelling bijna een verdubbeling gekend. Ook het mannelijk parttime werk is gevoelig toegenomen.”

“Het principe dat elke generatie financieel beter zou moeten presteren dan hun voorgangers, is niet langer een zekerheid,” benadrukt Torsten Bell, executive director van de Resolution Foundation. “Millennials zijn de eerste generatie die minder verdient dan zijn voorgangers. Dat is uiteraard gedeeltelijk te wijten aan de ongunstige impact van de zware financiële crisis, maar toch moet worden vastgesteld dat een aantal bredere economische krachten aan het werk zijn waardoor vooral jonge mannen op een negatieve manier worden geraakt.”

Lees Verder

13:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials |  Facebook |

Grote bevolkingsdichtheid leidt tot langzame levensstijl

De sterkere bevolkingsdichtheid van de grote steden wordt vaak in verband gebracht met een chaotisch en jachtig leven, maar mogelijk kan helemaal het tegenovergesteld worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University. Daarbij wordt opgemerkt dat de grote bevolkingsdichtheid psychologisch tot een trage levenswijze aanleiding geeft, waarbij meer op langere termijn wordt gepland, wat zich volgens de onderzoekers uit in langdurige romantische relaties, gezinnen met minder kinderen en een grotere interesse in opleiding. Deze bevolking hecht volgens de onderzoekers meer aandacht aan kwaliteit dan aan kwantiteit.

“Grote metropolen met een vele inwoners roepen vaak een beeld op van een snelle levensstijl, waarbij de bevolking een koortsachtige en competitief stadsleven leidt of toch minstens tolereert,” benadrukt onderzoeksleider Oliver Sng, psycholoog aan de Arizona State University. “De werkelijkheid ligt echter anders. Een drukke omgeving hoeft niet chaotisch of sociaal problematisch te zijn. Mensen die in een omgeving wonen lijken meer voor de toekomst te plannen. Gegevens van steden uit de hele wereld tonen aan dat een grote bevolkingsdichtheid op een natuurlijke manier samengaat met een trage levensstrategie.”

“Een drukke omgeving zet de inwoners aan om de gratificatie uit te stellen en een trager gedrag te adopteren dat meer op de toekomst is gericht,” betoogt Oliver Sng. Voor een verklaring van het fenomeen moet volgens de wetenschapper naar de evolutie worden gekeken. “In een omgeving met een beperkte bevolkingsdichtheid heerst relatief weinig competitie voor de beschikbare bronnen. Bovendien zijn aan een snelle levensstijl onder deze voorwaarden vooral voordelen en weinig kosten verbonden. Wanneer de bevolkingsdichtheid begint op te lopen, neemt ook de concurrentie voor de beschikbare bronnen en territoria toe.”

“Om in een concurrentiële omgeving succes te slagen, moet meer worden geïnvesteerd in de opbouw van de eigen mogelijkheden,” benadrukt de onderzoeker. “Daardoor zal onder meer het ouderschap worden uitgesteld. Omdat een grotere sociale competitie echter ook de nakomelingen treft, zal anderzijds meer geïnvesteerd worden in de opleiding van kinderen. Een trage strategie - waarbij meer gefocust wordt op de toekomst en kwaliteit de voorkeur krijgt op kwantiteit - zal het reproductieve succes van het individu in een omgeving met een grote densiteit versterken. Wanneer echter met problemen zoals ziekte of dood optreden, wordt meer naar onmiddellijke gratificatie gestreefd en wordt de bevolking meer opportunistisch.”

De onderzoeker benadrukt dat een trage levensstijl in zijn extreme vormen bovendien ook tot problemen zal leiden. “Onder meer kan worden opgemerkt dat in drukke steden zoals New York steeds meer ouders geobsedeerd raken om hun kinderen in de beste kleuterscholen te kunnen inschrijven,” benadrukt Sng. “Een gelijkaardig effect kan worden opgemerkt in opkomende landen met een grote bevolkingsdichtheid, zoals Japan of Singapore.”

Lees Verder

12:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad |  Facebook |

Economische welvaart kan worden gelinkt aan sterkere sportactiviteit

In Zweden, Finland en Denemarken wordt op regelmatige basis meer aan sport gedaan dan in andere Europese landen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitat de Barcelona en het Institut de Sales in Viladecans bij 27.000 inwoners van zevenentwintig lidstaten van de Europese Unie. Na de drie Scandinavische landen volgen Slovenië, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Daarentegen blijft de sportieve activiteit in Roemenië, Hongarije, Italië, Polen en Portugal volgens de onderzoekers onder het Europese gemiddelde. De laagste scores werden echter opgetekend in Bulgarije en Griekenland.

“Een sedentaire levensstijl en een gebrek aan fysieke activiteit moet steeds meer als een typische kenmerk van de westerse maatschappij worden bestempeld,” benadrukken de onderzoekers Antonio Monleón-Getino en Daniel Ríos. “Uit cijfers van de World Health Organization (WHO) blijkt dat een gebrek aan fysieke activiteit de vierde grootste risicofactor is in de wereldwijde mortaliteit en de belangrijkste oorzaak is voor meer dan 21 procent van de borstkankers en darmkankers, 27 procent van de diabetes-diagnoses en ongeveer 30 procent van alle cardiovasculaire aandoeningen.

Uit de studie kan volgens de onderzoekers een belangrijk verband worden afgeleid tussen de sportieve activiteit en de nationale educatieve en economische niveaus. “Er kon ook worden vastgesteld dat een intensievere sportactiviteit tevens kan worden gelinkt aan een grotere tevredenheid over de economische status, het carrière-profiel en de financiële gezinssituatie,” benadrukken Monléon-Getino en Rios. Het onderzoek bracht nog aan het licht dat in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije het vaakst inwoners kunnen worden geteld die zelden bij sportieve activiteiten zijn betrokken. De meest extreme verhouding tussen actieve en passieve categorieën diende te worden opgetekend in Ierland, Malta, Cyprus en Portugal.

Lees Verder

11:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport |  Facebook |