11-02-17

Nieuwsoverzicht

De Amerikaans entertainmentgroep Walt Disney wil dochterbedrijf Euro Disney, uitbater van themapark Disneyland Parijs, volledig overnemen. Het Amerikaanse concern had een belang van 76,7 procent in Disneyland Parijs, maar heeft die participatie inmiddels opgeschroefd tot 85,7 procent. Er is ook een bod op het resterende aandelenpakket gedaan. Indien Walt Disney 95 procent van de aandelen van Euro Disney in handen krijgt, volgt een uitkoopbod en wordt Disneyland Parijs van de beurs gehaald. Disneyland Parijs is met ruim dertien miljoen bezoekers per jaar nog altijd veruit het grootste themapark van Europa, maar wordt al geruime tijd met teruglopende bezoekersaantallen geconfronteerd.

Het beeldtechnologiebedrijf Barco heeft tijdens Barco heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van ruim 1,1 miljard euro. Dat betekende een stijging met 7 procent tegenover het jaar voordien. De grootste groei werd opgetekend in de divisie entertainment, waar de inkomsten dankzij aanhoudend goede prestaties van digitale cinema met 12 procent naar 578 miljoen euro stegen. In de divisie healthcare werd een toename met 9 procent tot 235 euro gemeld. Daarentegen diende in de afdeling industrie een achteruitgang met 4 procent tot 290 miljoen euro worden geregistreerd. De nettowinst van het bedrijf daalde van 17,5 miljoen euro naar 11 miljoen euro, mede als gevolg van 12,9 miljoen euro afboekingen.

Het materialenbedrijf Nyrstar zal zijn gemoderniseerde fabriek in Port Pirie in Australië pas in september dit jaar opnieuw kunnen opstarten. Dat is anderhalf jaar later dan eerder was voorzien. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Bovendien zal de verbouwing, die een oude loodsmelter moet omvormen tot een moderne fabriek voor recyclage en raffinage van allerlei metalen, 70 miljoen euro meer kosten dan aanvankelijk was aangekondigd. Hilmar Rode, topman van Nyrstar, benadrukte wel dat de Australische fabriek anderzijds ook meer inkomsten zal opleveren dan oorspronkelijk was ingeschat. De fabriek van Port Pirie vormt een belangrijk onderdeel van de strategie die Nyrstar in de toekomst wil volgen.

Voor KBC Bank wordt ook Ierland een kernmarkt, naast België, Tsjechië, Bulgarije, Slowakije en Hongarije. Dat heeft Johan Thijs, topman van KBC Bank, bekend gemaakt. De Belgische groep wil in Ierland op de markt voor particulieren en kleine ondernemingen een aandeel van 10 procent realiseren. Op termijn wil de groep in Ierland zowel bankactiviteiten als verzekeringen aanbieden, zoals dat al het geval is in de andere kernmarkten. KBC Bank heeft op dit ogenblik in Ierland ruim duizend werknemers, die ongeveer tweehonderdduizend klanten moeten bedienen. KBC Bank wijst erop dat het land de economische crisis achter zich heeft gelaten en een sterk herstel laat optekenen.

Het Amerikaanse drankenconcern Coca-Cola heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 9,41 miljard dollar. Dat betekende een terugval met bijna 6 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Daarmee moet Coca-Cola voor het zevende kwartaal op rij een daling van de inkomsten melden. De achteruitgang zou vooral te wijten zijn aan een hoge inflatie op een aantal Latijns-Amerikaanse markten. Daarnaast wordt gewezen op ongunstige wisselkoersen door de sterke positie van de Amerikaanse dollar. Indien met die elementen geen rekening wordt gehouden, zou een omzetgroei met 6 procent zijn gemeld. De nettowinst daalde van 1,24 miljard dollar tot 550 miljoen dollar.

De Duitse retailgroep Lidl heeft de Deen Jesper Hojer benoemd tot chief executive. Hojer is bij het concern de opvolger van Sven Seidel, die volgens Lidl is vertrokken wegens een verschil van visie op de strategie van de onderneming. Seidel, een gewezen topman van Porsche Consulting, heeft Lidl minder dan drie jaar geleid. Hij was immers zelf de opvolger van Karl Heinz Holland, die in maart drie jaar geleden wegens een verschil in strategische visie bij Lidl was vertrokken. Lidl staat vooral in eigen land onder toenemende druk. Volgens waarnemers genoot Seidel niet langer de steun van Klaus Gehrig, topman van de Schwarz-Gruppe, eigenaar van de Duitse retailgroep.

De Duitse autobouwer Volkswagen houdt vast aan zijn engagementen in Rusland. Dat heeft Matthias Müller, topman van het Duitse concern Volkswagen, tijdens een ontmoeting van de Russische president Vladimir Poetin gezegd.  Het Duitse autoconcern heeft een fabriek voor auto's en motoren in Kaluga, ongeveer 170 kilometer ten zuidwesten van Moskou, maar het concern wordt op de Russische markt door de economische crisis geconfronteerd met een dalende verkoop. Het bedrijf verkocht vorig jaar in Rusland 1,4 miljoen wagens. Vijf jaar geleden was nog een piekverkoop van 3 miljoen auto’s gemeld. Müller herhaalde echter dat Rusland op langere termijn één van de belangrijkste groeimarkten blijft.

De Deense brouwer Carlsberg heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet van 62,61 miljard Deense kroon of 8,34 miljard euro gerealiseerd, tegenover 65,35 miljard kroon inkomsten dezelfde periode het jaar voordien. De winst daalde van 4,29 miljard kroon naar 3,88 miljard kroon. Vooral een aantal desinvesteringen wogen volgens het bedrijf op de resultaten. In totaal produceerde de groep tijdens de laatste drie maanden van het voorbije jaar een volume van 116,9 miljoen hectoliter, tegenover 120,3 miljoen euro het vierde kwartaal van het jaar voordien. Cees ‘t Hart, chief executive van Carlsberg, stelde dat het bedrijf een goed jaar achter de rug heeft, ondanks moeilijke omstandigheden in Rusland.

De Franse bank BNP Paribas heeft een budget van 3 miljard euro voorzien om de digitalisering tegen het einde van dit decennium verder door te zetten. Daarmee worden de digitale investeringen van de Franse groep met 50 procent opgedreven. Daarbij zullen de noordelijke markten Nederland, Duitsland, Engeland en Scandinavië extra aandacht genieten. Dat heeft Jean-Laurent Bonnafé, topman van BNP Paribas, gezegd. De verdere digitalisering van de activiteiten is noodzakelijk om beter aan de verzuchtingen van de klanten te kunnen beantwoorden, maar moeten ook helpen om belangrijke besparingen te realiseren. Daarbij zal onder meer het kantoornetwerk van de groep worden afgeslankt.

In Panama heeft de politie een inval gedaan bij het advocatenkantoor Mossack Fonseca, dat talloze bedrijven en familiale groepen zou hebben geassisteerd bij het organiseren van fiscaal gunstige offshore constructies. Mossack Fonseca was één van de centrale namen die in de Panama Papers naar voor kwamen. Zakenpartners Ramon Fonseca en Jürgen Mossack werden meegenomen voor verhoor. De inval van de politie had echter te maken met de mogelijke betrokkenheid van het advocatenkantoor bij omkooppraktijken rond het Braziliaanse olieconcern Petrobras. Onderzocht wordt of Mossack Fonseca betrokken zou zijn geweest bij eventuele betalingen van smeergeld aan de Panamese president Juan Carlos Varela.

In de Verenigde Staten heeft Daniel Tarullo ontslag genomen als bestuurder van de Federal Reserve. Een reden voor zijn vertrek heeft Tarullo, die bij de Federal Reserve verantwoordelijk was voor het bankentoezicht, niet gegeven. Tarullo was acht jaar geleden door toenmalig Amerikaans president Barack Obama benoemd. Hij volgde bij het bankentoezicht een streng beleid. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump wil echter de regelgeving voor de banken opnieuw versoepelen. Trump had daarbij ook al te kennen gegeven het bankentoezicht bij Tarullo weg te willen halen en toe te vertrouwen aan een nieuwe vice-voorzitter van de Federal Reserve, waarvoor nog een vacature openstaat.

Bij het farmaceutische bedrijf Omega Pharma hebben directie en vakbonden een akkoord bereikt over een sociaal plan. Daarin is voorzien dat er een dertigtal banen worden geschrapt. Bij de aankondiging van een sanering begin december bij Omega Pharma was nog gewag gemaakt van vijfenveertig tot tachtig ontslagen. Bij Omega Pharma, dochter van de Amerikaanse groep Perrigo, werken op dit ogenblik nog 231 mensen. Het aantal ontslagen kon worden beperkt omdat Etixx, het sportmerk van Omega Pharma, kon worden verkocht aan Marc Coucke. Daarnaast konden ook een aantal banen worden overgeheveld naar het distributiebedrijf Eurogenerics. Tenslotte was er ook een natuurlijk verloop.

In Oostenrijk heeft een federaal rechter de aanleg van een derde landingsbaan voor de luchthaven Wenen-Schwechat verboden. De rechter merkte op dat de landingsbaan weliswaar een economische meerwaarde biedt, maar dat voordeel weegt volgens hem niet op tegen de negatieve impact die de activiteiten zouden hebben op het leefmilieu. Daarbij werd gewezen op de emissies van de vliegtuigen, die zouden bijdragen tot de opwarming van de aarde. Experts hadden berekend dat de bouw en de exploitatie van de landingsbaan de emissies van de transportsector in Oostenrijk met 2 procent zouden doen toenemen. Oostenrijk heeft zich geëngageerd om die impact tegen eind dit decennium met 2,25 procent terug te dringen.

Het bedrijf Lotus Bakeries, producent van biscuits, heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 507 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 23 procent tegenover het jaar voordien. Indien geen rekening wordt gehouden met overnames, zou een groei met 11 procent zijn gemeld. De nettowinst steeg met 36,9 procent tot 62,5 miljoen euro. De positieve cijfers zijn te danken aan de verdere internationale groei van speculoospasta en speculoos en aan de bijdrage van de afdeling natuurlijke snacks zonder toegevoegde suikers. Het voorbije jaar werden wereldwijd 6,2 miljard exemplaren van Lotus Speculoos verkocht. Ook wordt gewag gemaakt van een exponentiële groei van speculoospasta in het Midden-Oosten.

Het materialenbedrijf Umicore investeert dit jaar tussen 20 miljoen euro en 25 miljoen euro om de milieuprestatie van zijn recyclagefabriek in Hoboken te verhogen. Dat heeft Marc Grynberg, topman van Umicore, gezegd. Door een herstelling aan het dak van de loodraffinaderij was onlangs loodstof vrijgekomen en werden bij kinderen in de buurt hogere loodwaarden opgetekend. Grynberg benadrukte dat het bedrijf er alles wil aan doen om de emissies van de fabriek te beperken. Umicore investeerde de de voorbije vijfendertig jaar meer dan 200 miljoen euro om de uitstoot in Hoboken te verlagen. Grynberg merkte op dat de problemen ook bij de werknemers van Umicore bijzonder gevoelig liggen.

Meer Nieuws

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-02-17

Zelfrijdende wagen interessant doelwit voor hackers?

De meerderheid van de autobestuurders vrezen dat zelfrijdende wagens het doelwit kunnen worden van hackers, waardoor het voertuig onklaar kan worden gemaakt, crashes kunnen worden veroorzaakt of door terroristen zelfs als een wapen zou kunnen worden gebruikt. Dat is de conclusie van een enquête van wetenschappers aan de University of Michigan bij vijfhonderd autobestuurders in de Verenigde Staten. Een groot deel van de respondenten gaf ook toe te vrezen dat zelfrijdende wagens aan hackers de mogelijkheid zouden kunnen bieden persoonlijke informatie van de inzittenden te verzamelen. Voor velen worden echter ook conventionele wagens met dezelfde veiligheidsproblemen geplaagd.

“Uit het onderzoek bleek dat tussen 76 procent en 88 procent van de consumenten van mening waren dat hackers mogelijk toegang zouden kunnen hebben tot de systemen van zelfrijdende wagens, zodat ze bewust ongevallen zouden kunnen veroorzaken of een gedeelte van de vloot auto’s onklaar zouden kunnen maken en immobiliseren,” zeggen de onderzoekers Michael Sivak en Brandon Schoettle, wetenschappers aan het Transportation Research Institute van de University of Michigan. “Meer dan 40 procent van de ondervraagden geeft aan zich zelfs ernstig tot extreem zorgen te maken over een dreiging van hackers.”

“Maar ook ongeveer 33 procent van de respondenten geeft toe zich minstens enigszins zorgen te maken dat hackers gelijkaardige problemen bij de huidige generatie conventionele wagens zou kunnen veroorzaken,” betogen Sivak en Schoettle. Wel blijkt dat de ondervraagden zich meer zorgen maken over mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid dan over een eventuele diefstal van persoonlijke gegevens. Ook moest worden vastgesteld dat vrouwen zich over de eventuele acties van hackers meer zorgen maken dan mannen. Tevens kon bij oudere respondenten een grotere bezorgdheid worden opgetekend dan bij jongere generaties autobestuurders.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hackers |  Facebook |

Ongelijkheid ondermijnt gezondheid van de maatschappij

Het collectieve onvermogen om ongelijkheid uit te roeien, vormt een belangrijke bedreiging voor de gezondheid van de wereldbevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of York. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat maatschappijen met grotere inkomensverschillen meestal ook met een slechtere fysieke en mentale gezondheid moeten afrekenen en tevens getekend worden door een groter druggebruik. Ook een grotere frequentie van obesitas blijkt volgens de wetenschappers een kenmerk van een ongelijke samenleving. Andere eigenschappen zijn een gebrek aan vertrouwen en sociaal leven, terwijl anderzijds hogere niveaus van criminaliteit moeten worden gemeld.

“Er wordt al decennia aangevoerd dat ongelijkheid een negatieve impact heeft op de volksgezondheid,” zeggen de onderzoekers Kate Pickett en Richard Wilkinson, epidemiologen aan de University of York. “Die kennis heeft echter nog steeds niet tot actie geleid. De ongelijkheden op het gebied van gezondheid zijn dan ook niet afgebouwd. In verscheidene steden in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië moeten tussen de rijkste en armste bevolkingsgroepen een verschil van vijf tot tien jaar in levensverwachtingen worden opgetekend. In een aantal gevallen kan die kloof zelfs oplopen tot vijftien of twintig jaar verschil.”

“Het falen van de overheid om deze problemen, die als een cruciale vorm van onrechtvaardigheid worden ervaren, efficiënt aan te pakken, heeft er mogelijk mee toe geleid dat grote delen van de bevolking zich van de gevestigde politieke partijen afkeren,” zeggen Pickett en Wilkinson. “Voor de jongste generatie is de economische groei in de rijke landen niet langer met een betere fysieke en mentale gezondheid of hogere levenskwaliteit gepaard gegaan. Bovendien moet worden gevreesd dat de negatieve perceptie tegenover het beleid in de toekomst nog zal toenemen. In diverse medische statistieken kunnen immers al de eerste gevolgen van de besparingen op gezondheidszorg door de overheden worden opgemerkt.”

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Opnieuw exportrecord voor Franse wijnen en sterke dranken

Frankrijk heeft het voorbije jaar voor 11,9 miljard euro wijnen en sterke dranken geëxporteerd. Dat betekende een stijging met 1,2 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Franse Fédération des Exportateurs de Vins & Spiritueux (FEVS). Opgemerkt wordt dat Frankrijk daarmee voor het tweede jaar op rij een recordexport kon laten optekenen. Wel wordt opgemerkt dat het succes vooral te danken is aan de uitvoer van sterke dranken, die één derde van de totale uitvoer vertegenwoordigden en waarbij vooral de grote buitenlandse interesse in cognac opviel. De export van Franse wijnen viel daarentegen terug.

“Cognac was het voorbije jaar het sterproduct van de Franse drankenexport,” wordt er opgemerkt. “De uitvoer kende een stijging met 5,5 procent, waarbij vooral in de Verenigde Staten een duidelijke toename kon worden gemeld.” Maar ook in China heeft de consument volgens de sector zijn smaak voor luxeproducten teruggevonden. Daarentegen moest bij de wijnexport een daling met 1,8 procent worden gemeld. De Franse wijn moet op de internationale markt al enkele tijd prijsgeven en twee jaar geleden diende het land zijn titel van grootste wijnproducent ter wereld al af te staan aan Italië. Er wordt echter op gewezen dat dit jaar een hogere kwaliteit kon worden geboden, waardoor ook betere prijzen konden worden gevraagd.

Vooral op de Britse markt, die een belangrijke bestemming vormt voor de Franse wijnexport, diende een daling met 10 procent worden gemeld. Dat wordt toegeschreven aan de koersdaling van het Britse pond, waardoor de Franse wijn voor de Britse consumenten duurder is geworden. In de Verenigde Staten, de belangrijkste exportmarkt van de Franse wijn, konden echter sterke prestaties worden gemeld. Ook in China kon, na een dalperiode van enkele jaren, opnieuw een groei met 12,7 procent worden opgetekend. De sector wijst er ook op dat alcohol na de aerospace-industrie het belangrijkste Franse exportproduct is geworden.

Lees Verder

10:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het sociale netwerkbedrijf Twitter heeft tijdens het vierd kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 717 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover het jaar voordien. Er diende echter een nettoverlies van 167 miljoen dollar worden geboekt, tegenover een negatief resultaat van 90 miljoen dollar dezelfde periode het jaar voordien. Het bedrijf werd onder meer geconfronteerd met een daling van de inkomsten uit advertenties. Twitter kende tijdens het vierde kwartaal vorig jaar 319 miljoen actieve gebruikers per maand. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Over het hele jaar daalde het verlies van 512 miljoen dollar naar 457 miljoen dollar.

De erfgenamen van Prince hebben een akkoord bereikt met Universal Music volledige catalogus van de muzikant uit te geven. Dat heet Universal Music bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. Door het akkoord verwerft Universal Music de rechten op een grote voorraad opgenomen werk van Prince dat tot nu toe nog niet werd uitgegeven en dat in een kluis van de woning van de muzikant aan Paisley Park in Minneapolis werd bewaard. Door de overeenkomst verwerft Universal Music ook de rechten op de vijfentwintig albums die Prince onder zijn eigen label NPG Records had uitgebracht na zijn breuk met Warner Brothers in het begin van de jaren negentig.

De Engelse voetbalclub Manchester United heeft de eerste helft van dit seizoen een omzet gerealiseerd van 327 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig seizoen. De nettowinst daalde met 20 procent tot 18,7 miljoen euro, vooral te wijten aan de hogere personeelskosten door het aantrekken van dure spelers zoals Paul Pogba en Zlatan Ibrahimovic. Die bekende topspelers zorgden er wel voor dat de club meer inkomsten haalde uit merchandising. Daarnaast kon Manchester United ook profiteren van hogere televisiegelden. De club heeft bekend gemaakt in de toekomst minder geld in nieuwe spelers te zullen investeren. De voorbije vier jaar liep die investering op tot 600 miljoen euro.

De Mexicaanse drankenproducent Jose Cuervo, de grootste verkoper van tequila ter wereld, heeft met een introductie op de beurs een kapitaal van ruim 900 miljoen dollar opgehaald. Daarmee wordt de waarde van de onderneming geraamd op ongeveer 5 miljard dollar. Cuervo, dat op het einde van de negentiende eeuw werd opgericht, koesterde al langer beursplannen. Vorig jaar werd de operatie tot twee keer toe echter opgeschort wegens de onzekerheid op de Mexicaanse financiële markten door de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Het Mexicaanse concern heeft op de wereldwijde tequila-markt een aandeel van 30 procent, maar 64 procent van die inkomsten worden in de Verenigde Staten en Canada gerealiseerd.

Bankverzekeraar KBC Groep heeft tijdens het vierde kwartaal vorig jaar een nettowinst geboekt van 685 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 862 miljoen euro dezelfde periode het jaar voordien, maar toen was er wel sprake van een eenmalige bate. De inkomsten namen van 1,54 miljard euro naar 1,90 miljard euro toe. De kredietverlening steeg met 1 procent, met volumes die in alle landen toenamen, behalve in Ierland. Deposito's van klanten stegen met 6 procent. Over het hele jaar werd een winst geboekt van bijna 2,43 miljard euro, tegenover een positief resultaat van nagenoeg 2,64 miljard euro dezelfde periode het jaar voordien. De jaaromzet steeg van bijna 7,15 miljard dollar naar ruim 7,21 miljard euro toe.

Duitsland heeft vorig jaar een groot deel van zijn goudstaven terug naar eigen land gehaald. Dat is veel eerder dan gepland. In totaal werd het voorbije jaar 216 ton goud terug naar eigen land gehaald. In New York werd 111 ton weggehaald. De resterende voorraad van 105 ton werd vanuit Parijs naar Duitsland teruggebracht. Dit jaar zal nog eens 91 ton goud uit Parijs worden gerepatrieerd. Daarmee zal de Duitse Bundesbank de aangekondigde repatriëring van zijn goudvoorraden drie jaar sneller hebben afgerond dan oorspronkelijk was gepland. Drie jaar geleden maakte de Bundesbank bekend tegen het eind van dit decennium de helft van zijn goudvoorraad van 3.378 ton terug in de eigen kluizen te bewaren.

De redacteurs van de Engelse Wikipedia mogen niet langer de Britse tabloid Daily Mail gebruiken als bron voor hun bijdragen aan de online encyclopedie. Dat heeft een comité van redacteurs van Wikipedia beslist. Opgemerkt wordt dat de berichtgeving van Daily Mail in het algemeen onbetrouwbaar blijkt te zijn. Daarbij wordt gewag gemaakt van een slechte feitencontrole, sensationalisme en onwaarheden. Bestaande verwijzingen naar de tabloid zullen vervangen moeten worden door een andere bron. De online encyclopedie bevat nu 12.000 verwijzingen naar de krant. De redacteurs van de encyclopedie hebben volgens de Wikimedia Foundation twee jaar over de betrouwbaarheid van de tabloid gediscussieerd.

Het alternatieve taxibedrijf Uber heeft Mark Moore, een voormalig ingenieur van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa), aangetrokken om zijn nieuwe droneproject Elevate te leiden. Uber Elevate werd in oktober vorig jaar gelanceerd en moet worden uitgebouwd tot een taxidienst die passagiers in drones kan vervoeren. Moore publiceerde bij de Nasa al een studie over de haalbaarheid van compacte helikopterachtige vliegende voertuigen. De ingenieur heeft zich gespecialiseerd in technologieën die het mogelijk maken om verticaal op te stijgen en te landen. Ook Uber wil deze technologie toepassen bij de uitbouw van zijn vloot dronetaxi’s.

In Finland is het bedrijf Comptel, ontwikkelaar van software, overgenomen door de telecomgroep Nokia. Met de transactie is een bedrag gemoeid van bijna 347 miljoen euro. Comptel levert vooral software-diensten aan providers. Het bestuur van Comptel heeft de aandeelhouders van het bedrijf aangeraden het aanbod van Nokia te accepteren. Opgemerkt wordt dat de wereldwijde activiteiten van Nokia en de sterke merknaam van het concern ook de positie van Comptel op de internationale markt zullen versterken. Pertti Ervi, bestuursvoorzitter van Comptel, zegt dat het bedrijf door de samenwerking met Nokia kan uitgroeien tot een sterke innovatieve partij die de concurrentie met marktleiders aankan.

De Verenigde Staten zullen bij visumaanvragen de screening van de betrokkene mogelijk verscherpen en daarbij eventueel ook de wachtwoorden van sociale media vragen. Dat heeft John Kelly, Amerikaanse minister van binnenlandse veiligheid, gezegd. De maatregel zou met name worden overwogen vanwege reizigers uit de zeven islamitische landen waarvoor de Amerikaanse president Donald Trump een tijdelijk reisverbod had gehoopt te kunnen instellen. Volgens Kelly is het bijzonder lastig om de inwoners van de betrokken landen goed te screenen. Bij een visumaanvraag wil Kelly een controlemogelijkheid op de online activiteiten van de betrokkenen. Die controle zou door Amerikaanse ambassades kunnen worden uitgevoerd.

Het Nederlandse bedrijf Body & Fit, producten van sportvoeding, wordt overgenomen door de Ierse groep Glanbia. Ook de Amerikaanse onderneming Amazing Grass komt in handen van het Ierse concern. Met de twee operaties is in totaal een bedrag van 181 miljoen euro gemoeid. Body & Fit werd opgericht in het midden van de jaren negentig en telt bijna tweehonderd werknemers. Het management van het Nederlandse bedrijf blijft ook na de overname door Glanbia in functie. Glanbia is actief in honderddertig landen en heeft wereldwijd ongeveer zesduizend werknemers. Het Ierse concern, wereldwijd marktleider op het gebied van sportvoeding, boekt een jaaromzet van bijna 3,7 miljard euro.

Een aantal bestuursleden van autobouwer Volkswagen waren al veel vroeger van de problemen met de emissiefraude op de hoogte dan wordt toegegeven. Dat heeft Ferdinand Piëch, voormalig voorzitter van de raad van toezicht bij Volkswagen, tegenover de Duitse krant Bild gezegd. Piëch zou al in maart twee jaar geleden bij Volkswagen toenmalig topman Martin Winterkorn en andere bestuursleden van de problemen op de hoogte hebben gebracht. Piëch zou zijn informatie hebben gekregen van een Israëlisch veiligheidsbedrijf. Eén maand later werd hij gedwongen af te treden. Volkswagen verwerpt de beschuldigingen en laat uitschijnen maatregelen tegen Piëch te overwegen.

De Franse luchtvaartmaatschappij Air France heeft een voorstel voor de oprichting van een budgetdochter bij de pilotenvakbonden neergelegd. Het dochterbedrijf moet vanaf volgende herfst op een aantal verlieslatende routes proberen marktaandeel terug te winnen. De plannen werden vorig jaar november al aangekondigd. In het nieuwe bedrijf wordt een beperkt deel van de vloot van Air France ondergebracht. De vliegtuigen zullen bestuurd worden door piloten van Air France, die werken onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun collega's elders in het bedrijf. De besparing moet vooral gerealiseerd worden door de aanwerving van goedkoper cabinepersoneel. De pilotenvakbonden moeten nu hun achterban raadplegen.

Een duizendtal Nederlandse beleggers, verenigd in de Stichting Consumentenclaim, hebben bij de rechtbank in Amsterdam verzet aangetekend tegen een minnelijke schikking die voor de ontmanteling van de financiële groep Fortis werd voorgesteld. Ageas, dat een aantal activiteiten van Fortis heeft overgenomen, had een voorstel ingediend, maar dat zou de investeerders volgens Consumentenclaim minder dan één euro per aandeel opleveren. Ageas is bereid om gedupeerde beleggers in totaal maximaal 1,2 miljard euro te betalen om het Fortis-dossier definitief te kunnen afsluiten. De Stichting Consumentenclaim wil echter verder procederen om een hogere schadevergoeding te krijgen.

Het alternatieve taxibedrijf Uber moet zijn tests met zelfrijdende vrachtwagens in de Amerikaanse staat Californië stopzetten. Dat heeft de overheid van de staat gemeld. Otto, een dochterbedrijf van Uber, doet op dit ogenblik proeven met zelfrijdende vrachtwagens, die in de toekomst de bestelling van goederen op zich moeten kunnen nemen. Californië wijst er echter op dat het bedrijf geen vergunning heeft om de zelfrijdende vrachtwagens op de openbare weg in te zetten. Bovendien werd volgens de overheid ook geen uitgebreide rapportage aan de toezichthouder voorgelegd. Eerder diende Uber ook tests met zelfrijdende personenwagens in Californië af te breken. Die tests worden nu in Arizona verder gezet.

Lees Verder

09:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-02-17

Carrièrevrouwen worden het zwaarst gestraft voor moederschap

Carrièrevrouwen worden professioneel vaak het zwaarst gestraft voor de geboorte en de opvoeding van kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University bij nagenoeg vijfduizend werkneemsters in de Verenigde Staten, die gedurende vijfendertig jaar werden gevolgd. Vastgesteld werd dat elk kind aan een vrouwelijke werknemer een gemiddelde loonsanctie tussen 4 procent en 7 procent kost. Maar die sanctie wordt zwaarder naarmate de werkneemster zich hoger in de bedrijfshiërarchie bevindt. In de hoogste regionen van de bedrijfskaders moet volgens de onderzoekers rekening worden gehouden met een loonsanctie van 10 procent per kind.

“Het moederschapsverlof heeft de grootste impact op banen die gekenmerkt worden door regelmatige salarisverhogingen en promoties,” benadrukt onderzoeksleider Paula England, professor sociologie aan de New York University. “Hoogopgeleide vrouwen uit de hogere looncategorieën worden met de grootste financiële sancties geconfronteerd voor de geboorte en opvoeding van kinderen. Deze groep heeft in de loop van de carrière immers geregeld de mogelijkheid tot promoties en salarisverhogingen, waardoor op termijn een belangrijke inkomensgroei kan worden verwezenlijkt. Elke onderbreking van dat traject leidt dan ook tot gemiste kansen, waardoor ook de toename van het inkomen wordt afgeremd.”

“Zelfs korte onderbrekingen kunnen voor de vrouwelijke carrière een groot verlies veroorzaken,” betoogt professor England. “Elke keer loopt de vrouw het gevaar een kans op promotie of loonsverhoging te missen. De onderbreking leidt immers tot een achterstand die niet meer kan ingehaald worden en waardoor uiteindelijk een belangrijk inkomensverlies moet worden geboekt. Vrouwen uit de lagere bedrijfskaders worden door het probleem minder zwaar getroffen. Op deze niveaus is immers meestal sprake van een vlakke carrière, waar de kansen tot promotie en loonsverhoging minder frequent en minder uitgesproken zijn. De gevolgen van een carrière-onderbreking blijven in de lagere kaders dan ook relatief beperkt.”

Volgens Paula England moeten bedrijven aan vrouwen de mogelijkheid op flexibele arbeidsomstandigheden bieden, zodat het moederschap beter met een carrière kan worden gecombineerd en het ouderschapsverlof geen impact op promotiekansen heeft.

Lees Verder

 

17:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moederschap |  Facebook |

In retail en horeca is gratis wifi nagenoeg verplichting

Consumenten verwachten in de retail en horeca gratis wifi aangeboden te krijgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Hughes Europe. Vastgesteld werd dat 46 procent van de ondervraagden de voorkeur zou geven aan een winkel die gratis wifi aanbiedt. Bij de restaurants loopt dat cijfer zelfs op tot 66 procent. De onderzoekers merken op dat de technologie niet alleen een aantrekkingskracht heeft op de consument, die bovendien geneigd zou kunnen zijn langer op de winkelvloer te vertoeven, maar ook de winkels een belangrijk voordeel kan bieden. Draadloos internet kan immers een uniek instrument vormen om nuttige informatie over de klanten te verzamelen.

Uit het onderzoek bleek dat 53 procent van de respondenten van mening was dat gratis internet in de winkels algemeen beschikbaar zou moeten zijn. Bovendien voegt 47 procent eraan toe dat het aanbod ook gebruiksvriendelijker zou moeten zijn dan de bestaande systemen. “De resultaten van de studie tonen duidelijk aan dat in retail en horeca een aanbod van gratis wifi een belangrijk voordeel kan opleveren,” benadrukt Chris O’Dell. “Tegelijkertijd moet men zich heel goed bewust van de behoeften en wensen die de consument tegenover online platformen heeft. Men moet er rekening mee houden dat de klant weinig geduld heeft met een technologie die hem geen optimale service levert.”

De onderzoekers wijzen er daarbij op dat vele consumenten nog altijd klagen over problemen bij het gebruik van gratis wifi. Onder meer werd vastgesteld dat 56 procent van de hotelklanten aangeeft met trage verbindingen te hebben moeten afrekenen, terwijl 53 procent betoogde dat het geregeld zelfs onmogelijk was een verbinding te volgen. In restaurants en cafés bleek eveneens 46 procent te klagen over trage verbindingen, terwijl ook daar 45 procent geregeld gewag maakte van een verlies aan connecties. “Nochtans kan een goede online service aan de uitbater een grotere klantentrouw en een hogere omzet opleveren,” wordt er benadrukt.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi |  Facebook |