11-01-17

Minder dan vierduizend doden in Japanse verkeer

In het Japanse verkeer vielen bij ongevallen 3.904 dodelijke slachtoffers. Dat betekende een daling met 5,2 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die door het Japanse National Police Agency bekend werden gemaakt. Opgemerkt wordt dat voor de eerste keer in meer dan vijfenzestig jaar opnieuw minder dan vierduizend dodelijke slachtoffers moeten worden gemeld. De Japanse autoriteiten willen het aantal verkeersdoden verder terugdringen. Tegen het einde van dit decennium zouden jaarlijks maximaal nog slechts 2.500 slachtoffers mogen worden geteld. Die intentie vormt een onderdeel van een verkeersveiligheidplan dat door de Japanse regering dit jaar werd gelanceerd.

Japan begon kort na het einde van de tweede wereld met de registratie van het aantal verkeersdoden. Sindsdien werden slechts twee keer betere resultaten opgetekend dan het voorbije jaar. Op het einde van de jaren veertig werden trouwens voor de laatste keer minder dan vierduizend slachtoffers geteld. Op het einde van de jaren zestig werd daarentegen een piek van 16.765 slachtoffers geteld. Volgens het National Police Agency moeten de positieve evoluties vooral worden toegeschreven aan een verbeterde verkeersopvoeding, technische verbeteringen aan de voertuigen en een betere verkeersinfrastructuur, zoals kruispunten met duidelijker signalisaties en beter zichtbare verkeerslichten.

Opgemerkt wordt dat bij de vijfenzestigplussers 2.138 slachtoffers moesten worden geteld. Daarmee vormt de oudere bevolkingsgroep 54,8 procent van alle verkeersdoden. Dat is het hoogste niveau sinds de tweede helft van de jaren zestig met de inzameling van de cijfers werd gestart. Daarnaast wordt opgemerkt dat bij 213 fatale ongevallen een dronken partij was betrokken. Dat was een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien. Het grootste aantal fatale verkeersongevallen werd opgetekend in de prefectuur Aichi (212), gevolgd door Chiba (185) en Osaka (161). Onderaan de rangschikking volgt de prefectuur Tottori met zeventien dodelijke ongevallen.

In de prefecturen Fukui en Tokushima werden telkens 6,48 doden per honderdduizend inwoners geteld. Daarmee tonen Fukui en Tokushima zich de meest gevaarlijke regio’s van het land. Het laagste cijfer werd opgetekend in Tokio, waar 1,18 slachtoffers per honderdduizend inwoners werden geregistreerd.

Lees Verder

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, mobiliteit |  Facebook |

Japanse vijfenzestigplussers zijn niet langer ouderen

In Japan mogen inwoners tussen vijfenzestig en vierenzeventig niet meer als een oudere bevolkingscategorie worden omschreven. Deze groep is immers fysiek en mentaal veel jonger dan hun voorgangers enkele enkele decennia geleden. Dat zeggen de Japan Gerontological Society en de Japan Geriatrics Society. Volgens de organisaties mag er pas vanaf vijfenzeventig jaar gewag worden gemaakt van ouderen. Bovendien werd voorgesteld een nieuwe leeftijdscategorie in te voeren. Mensen die de leeftijd van negentig jaar hebben bereikt, zouden daarbij in de categorie superouderen worden ondergebracht.

“In de leeftijdsgroep tussen vijfenzestig en vierenzeventig jaar is men nog altijd een steunpijler van de maatschappij en heeft men meestal geen bijstand van de overheid nodig,” zeggen de initiatiefnemers. “In vergelijking met één of twee decennia geleden zijn de huidige senioren fysiek tussen vijf en tien jaar jonger. Diverse studies hebben uitgewezen dat deze leeftijdsgroep mentaal en fysiek een goede gezondheid kent en zich nog altijd actief in sociale activiteiten engageert.” Op dit ogenblik vertegenwoordigen senioren ongeveer 27 procent van de bevolking. Wanneer echter de leeftijd tot vijfenzeventig jaar wordt opgetrokken, zou het aandeel van dit categorie tot ongeveer 13 procent worden teruggebracht.

“Een dergelijke maatregel moet echter goed worden bestudeerd, want er moet met een aantal consequenties rekening worden gehouden,” benadrukt Hiroko Kase, professor sociaal welzijn aan de Waseda University. “Indien de pensioenleeftijd wordt verhoogd, moet er ook worden gegarandeerd dat de betrokkenen ook daadwerkelijk de mogelijkheid krijgen om hun baan efficiënt te blijven uitvoeren. De verhoging van de pensioenleeftijd mag in geen geval louter een oplossing zijn om de desastreuze toestand van de sociale zekerheid aan te pakken.” Over vijfenveertig jaar zullen vijfenzestigers bijna 40 procent van de Japanse bevolking vertegenwoordigen en daarmee een zware druk op de sociale zekerheid zetten.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, ouderen |  Facebook |

Virtuele realiteit maakt indruk op de consument

Consumenten die één keer met virtuele realiteit in contact zijn gekomen, zijn meestal overtuigd van de waarde van het product. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YuMe bij meer dan achthonderd consumenten in de Verenigde Staten naar de interesse voor immersieve technologie, die de grenzen tussen reële en gesimuleerde werelden doet vervagen. Bij consumenten die virtuele realiteit hebben uitgeprobeerd, blijkt immers 63 procent van mening te zijn dat het concept de volgende grote technologische doorbraak zal worden. Bedrijven die zich als early adopters van virtuele realiteit opwerpen, worden door 51 procent van de consumenten bovendien als een innovator bestempeld.

YuMe stelde vast dat 89 procent al van virtuele realiteit heeft gehoord, terwijl 29 procent de technologie daadwerkelijk zelf heeft uitgeprobeerd. Virtuele realiteit geniet daarbij de grootste bijval, gevolgd door 360 graden-video (13 procent) en augmented reality (9 procent). Bij de respondenten die in werkelijkheid al met virtuele realiteit in contact zijn gekomen, zegt 60 procent dat de toepassingen een positieve perceptie over het merk creëert. Bovendien laat 50 procent zich ontvallen bereid te zijn om op reclame in virtuele realiteit te reageren. Verder bleek dat 60 procent ervan overtuigd te zijn dat virtuele realiteit een engagerende ervaring kan creëren.

“Het lijkt dat bij het publiek een duidelijk toename van de interesse voor reclame in virtuele realiteit kan worden opgetekend,” benadrukt Tripp Boyle, analist bij YuMe. “Intelligente merken en reclamemakers die op een authentieke manier met de consument een interactie willen opstarten en een hoger engagement nastreven, zouden dan ook de inzet van deze nieuwe reclameformaten moeten overwegen. Deze ondernemingen kunnen immers door hun innoverende imago een verhoogde belangstelling van de consument verwachten. De onderzoekers melden tenslotte nog dat ruim 50 procent van de consumenten toegeeft in een omgeving met 360 graden-video wellicht sneller op reclame te zullen inspelen.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virtuele realiteit |  Facebook |

Digitale sector belangrijke jobmotor voor Chinese economie

De snelgroeiende digitale economie zal in China de volgende twintig jaar 415 miljoen extra arbeidsplaatsen creëren. Daarbij zullen een aantal repetitieve en voorspelbare functies worden opgeslorpt, maar in totaliteit zullen veel meer opportuniteiten worden geboden. Dat blijkt uit een rapport van analist Boston Consulting Group en de Chinese denktank AliResearch. Er wordt opgemerkt dat de Chinese internet-economie tegen die deadline wellicht een waarde zal hebben van 16 biljoen dollar. Tegelijkertijd zal het aandeel van de technologie in het Chinese bruto binnenlandse product tot 48 procent oplopen. Een groot deel van de nieuwe banen zal echter door zelfstandigen worden ingevuld.

Een pakket laaggeschoolde en repetitieve banen zal worden vervangen door robots, artificiële intelligentie en intuïtieve technologieën zoals touchscreens, spraaktechnologie en stemherkenning,” benadrukt Gao Hongbing, hoofd van AliResearch. “Tegelijkertijd zal technologie echter ook nieuwe opportuniteiten creëren.” Verwezen wordt naar Duitsland, waar drones en automatisering op de fabrieksvloer wellicht 610.000 banen zullen kosten, maar dankzij technologische innovaties tegen het midden van het volgende decennium ook 960.000 extra opportuniteiten zal bieden in informatica en communicatie. Daardoor wordt netto een bedrijf met het huidige personeelsbestand van Siemens gecreëerd.

Volgens AliResearch zullen over twintig jaar door online platformen 400 miljoen zelfstandige banen worden aangeboden. Daarmee wordt volgens de denktank ook definitief afscheid genomen aan de traditionele achturen-werkdag. Hao Jian, hoofdconsulent van het Chinese wervingsbedrijf Zhaopin.com, zegt en gelijkaardige trend te hebben opgetekend. “Werknemers hoeven niet langer in dienst van één bedrijf te blijven, maar kunnen op projectbasis voor diverse opdrachtgevers werken,” benadrukt hij. Hao Jian merkt daarbij op dat de vraag naar parttime-banen het voorbije jaar een groei met 113 procent heeft laten optekenen. Geen enkele andere sector van de arbeidsmarkt kon dergelijk succes melden.

Het rapport verwijst naar een studie van de Wereldbank, waar geraamd wordt dat tussen 55 procent en 77 procent van de Chinese laaggeschoolde werknemers door technologie zouden kunnen worden vervangen. Daarbij worden werknemers opgeroepen vaardigheden te verwerven die niet gemakkelijk door digitale technologieën kunnen worden vervangen.

Lees Verder

17:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china |  Facebook |

Uitstellen moederschap vooral ingegeven door familiale omgeving

Het uitstellen van het moederschap heeft wellicht minder te maken met onderwijs dan algemeen wordt gedacht. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Oxford in Groot-Brittannië. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat elk jaar bijkomend onderwijs na de lagere school het moederschap met gemiddeld zes maanden uitstelt. Tegelijkertijd kon daarbij echter ook een grote invloed van de familiale achtergrond worden opgemerkt. Wanneer de impact van de sociale, economische en genetische factoren wordt weggenomen, blijkt dat onderwijs alleen slechts voor een uitstel van anderhalve maand zorgt.

“Vaak wordt opgemerkt dat vrouwen het moederschap uitstellen om langer te kunnen investeren in hun studies, zodat ze over hogere kwalificaties kunnen beschikken,” zegt onderzoeksleider Felix Tropf, professor sociologie aan de University of Oxford. “Er moet nu echter vastgesteld worden dat de impact van opleiding op het moederschap veel beperkter is dan tot nu toe werd aangenomen. Gesteld kan worden dat in realiteit zowel opleiding als moederschap in belangrijke mate worden gestuurd door de familiale achtergrond. Onder meer kan worden opgemerkt dat de familiale omgeving voor de nodige sociale en financiële ondersteuning zorgen en de genen voor het reproductieve gedrag doorgeven.”

“Een groot gedeelte van de opgemerkte band tussen opleiding en moederschap in andere studies kan in werkelijkheid door de familiale omgeving worden verklaard,” benadrukt professor Tropf. “Geïsoleerd heeft onderwijs een veel beperkter effect.” De onderzoekers zeggen nog dat de leeftijd waarop de vrouw haar educatieve vorming afbreekt, gedurende de twintigste eeuw een constante stijging heeft gekend. Datzelfde verband kan volgens hen echter niet worden gelegd met het moederschap. Tijdens de babyboom waren moeders nog steeds relatief jong, maar kenden wel een opvallend hogere opleiding. Pas in de jaren zestig begonnen vrouwen het moederschap uit te stellen, wat met de contraceptieve pil wordt gelinkt.

Vrouwen na de jaren zestig stelden het moederschap met gemiddeld 2,7 jaar uit tegenover het einde van de tweede wereldoorlog. De hogere opleiding vertegenwoordigde volgens de onderzoekers echter amper 6 procent van dat uitstel.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moederschap |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Volkswagen betaalt waarschijnlijk 4,3 miljard dollar aan Amerikaanse autoriteiten om verdere vervolging vanwege het dieselschandaal in de Verenigde Staten te ontlopen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Naast de boete belooft het bedrijf ook belangrijke hervormingen, waaronder de aanstelling van een onafhankelijke toezichthouder, die de volgende drie jaar de bedrijfsvoering moet controleren. Bij de overeenkomst bekent Volkswagen ook zich schuldig gemaakt te hebben aan inbreuken tegen de Amerikaanse wetgeving. De overeenkomst moet nog wel door een aantal Amerikaanse rechtbanken worden goedgekeurd. Eerder werden al akkoorden gesloten over compensaties van slachtoffers.

Het bedrijf Waymo, onderdeel van de groep Alphabet, start eind januari in een aantal Amerikaanse regio op de openbare weg tests met zelfrijdende staitonswagens, die door autobouwer Fiat werden geleverd. Dat heeft Waymo bekend gemaakt tijdens de North American International Auto Show in Detroit. De tests zijn voorzien in Mountain View in Californië en Phoenix in Arizona. Jeff Krafcik, chief executive van Waymo, benadrukt dat alle technologie voor de zelfrijdende functies in eigen huis werden ontwikkeld. Daardoor kunnen de kosten voor een zelfrijdende auto volgens Krafcik gevoelig worden verlaagd. Hij benadrukt wel dat Waymo geen intentie heeft een technologie-leverancier voor andere autobouwers te worden.

De Chinese internetgroep Alibaba wil een miljoen extra banen creëren in de Verenigde Staten. Dat heeft Jack Ma, topman van Alibaba, tijdens een onderhoud met toekomstig Amerikaans president Donald Trump bekend gemaakt. Alibaba zou volgens Ma plannen hebben om zijn platformen gemakkelijker toegankelijk te maken, zodat ook kleinere Amerikaanse bedrijven de mogelijkheid zouden hebben hun producten in China te promoten. De plannen van Ma passen in de strategie van Trump, die erop aanstuurt dat grote multinationals voor een grotere tewerkstelling in de Verenigde Staten zorgen. Alibaba kan bovendien door de samenwerking mogelijk ontsnappen aan hogere invoerheffingen die Trump wil introduceren.

Google voert met de Italiaanse belastingdienst gesprekken over de regeling van een fiscaal dispuut. Google zou tussen 270 miljoen euro en 280 miljoen euro betalen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gezegd. De Italiaanse belastingdienst beschuldigt Google ervan begin dit decennium 227 miljoen euro verschuldigde belastingen niet te hebben afgedragen. De Italiaanse fiscale autoriteiten zouden het voorstel bekijken. De Italiaanse overheid zou vooral garanties willen dat Google ook in de toekomst in het land belastingen zal blijven betalen. Het Italiaanse parlement stemde vier jaar geleden een wet die de fiscale aanpak van grote bedrijven moet vergemakkelijken.

Het wereldkampioenschap voetbal zal in de toekomst met achtenveertig landenploegen worden gespeeld. Dat heeft de Fédération Internationale of Football Associations (Fifa) beslist. Op dit ogenblik wordt de eindronde van de World Cup betwist met tweeëndertig teams, maar dankzij de nieuwe regeling, die over negen jaar ingaat, kan volgens Gianni Infantino, voorzitter van de Fifa, een groter aantal landen aan het evenement deelnemen. Er is echter ook veel kritiek op de beslissing. Onder meer wordt opgemerkt dat de uitbreiding vooral uit financiële overwegingen is ingegeven. Volgens sommige ramingen zou er gerekend kunnen worden op ongeveer 640 miljoen euro.

Na de verkoop van zijn kernactiviteiten aan Verizon, zal het internetbedrijf Yahoo de resterende activiteiten onder de naam Altaba verder zetten. Dat is gebleken uit documenten over de documenten die bij de Amerikaanse autoriteiten werden gedeponeerd. Verizon zou de kernactiviteiten van Yahoo voor een bedrag van 4,8 miljard dollar overnemen. Altaba zal de participaties van het internetbedrijf in Yahoo Japan (35,5 procent) en het Chinese Alibaba (15 procent) overkoepelen. Tevens werd bekend dat Marissa Mayer, chief executive van Yahoo, het bedrijf zal verlaten. Dat geldt ook voor David Flo, één van de oprichters van het bedrijf. De overname van Yahoo door Verizon is nog niet helemaal gegarandeerd.

Doe-het-zelfketen Brico is van plan 100 arbeidsplaatsen te schrappen en zijn personeel flexibeler in te zetten. Dat heeft de directie van het bedrijf aan zijn werknemers bekend gemaakt. Opgemerkt wordt dat kostenbesparingen moeten worden doorgevoerd om het hoofd boven water te kunnen houden in de prijzenslag met concurrenten Gamma en Hubo. Tegelijkertijd moeten volgens Brico ook financiële middelen worden vrijgemaakt om de mogelijkheden op het gebied van ecommerce uit te breiden. Er zijn geen ontslagen gepland. Gerekend wordt op een natuurlijk verloop. Brico heeft in België een netwerk van honderdveertig winkels en heeft op dit ogenblik ongeveer tweeduizend werknemers.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple is het meest milieuvriendelijke technologiebedrijf van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van milieuvereniging Greenpeace. Apple gaat in de rangschikking de bedrijven Google en Facebook vooraf. Apple voert voor het derde jaar op rij de ranglijst aan. Onder meer wordt erop gewezen dat het nieuwe hoofdkantoor van Apple volledig op hernieuwbare energie zal werken. Bovendien ligt het dak bezaaid met zonnepanelen. Daarmee doet Apple het volgens Greenpeace beter dan andere technologiebedrijven. De milieuvereniging zegt in het algemeen te kunnen vaststellen dat technologiebedrijven meer inspanningen doen om energie te besparen.

De Franse energiegroep Areva, constructeur van nucleaire reactoren, mag worden opgesplitst. Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. Areva wordt sinds de kernramp van Fukushima in Japan zes jaar geleden met moeilijkheden geconfronteerd. De gebeurtenissen in Japan hebben immers wereldwijd vragen doen rijzen over kernenergie. Bovendien heeft de bouw van een reactor in Finland zware vertragingen opgelopen. Areva zou de bouwactiviteiten rond kernreactoren willen doorverkopen aan Electricité de France (EdF). Zelf zou Areva actief blijven in de ontginning en verrijking van uranium. Het bedrijf krijgt bij de opsplitsing ook een bedrag van 4,5 miljard euro van de Franse staat.

De Franse groep L’Oréal neemt de huidverzorgingsmerken CeraVe, AcneFree en Ambi over van het Canadese farmacieconcern Valeant. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 1,3 miljard dollar. Dat heeft L’Oréal bekend gemaakt. De drie betrokken merken vertegenwoordigen gezamenlijk een jaaromzet van ongeveer 168 miljoen dollar, maar passen volgens L’Oréal uitstekend bij zijn bestaande aanbod in de Verenigde Staten. Verder werd bekend dat Valeant zijn farmaceutische divisie Dendreon voor 820 miljoen dollar aan het Chinese conglomeraat Sanpower verkoopt. De transacties moeten Valeant de kans zijn schuldenlast, die tot 30 miljard dollar is opgelopen, af te bouwen.

Het Franse technologiebedrijf Parrot schrapt 290 arbeidsplaatsen. De ontslagen vallen de dronedivisie van de onderneming. Dat heeft het bedrijf gemeld. De directie zegt zich in de toekomst te willen toespitsen op een kleiner aantal producten. Alleen op die manier kan volgens Parrot op langere termijn de verkoop van drones winstgevend blijven. Ongeveer driekwart van de omzet van het bedrijf wordt door drones gegenereerd. Daarnaast verkoopt Parrot onder meer voor de omzet. Naast drones verkoopt Parrot onder meer ook audioproducten en intelligente bloempotten. Een apart dochterbedrijf maakt infotainmentsystemen voor auto's. Het bedrijf boekte tijdens het vierde kwartaal vorig jaar een omzet van 85 miljoen euro.

De taxi-applicatie Uber gaat steden toegang geven tot verzamelde ritinformatie van zijn gebruikers. Daardoor moet het mogelijk worden een beter inzicht te verwerven in de stedelijke verkeersstromen. Dat heeft Uber gemeld. Steden krijgen alleen inzicht in anonieme data over wijken. Gegevens over individuele gebruikers of adressen zijn niet beschikbaar. Met de gegevens, die worden verzameld op de site Uber Movement, kunnen steden piekuren en populaire routes door hun buurten identificeren. Op die manier moeten de steden volgens Uber onder meer kunnen achterhalen welke infrastructuur eerst voor vernieuwing in aanmerking komt. Op termijn zal Uber Movement voor iedereen worden opengesteld.

In Marokko is het voortaan verboden om boerka’s en niqaabs te produceren of verkopen. Dat heeft de Marokkaanse regering bekend gemaakt. Opgemerkt wordt dat het verbod de veiligheid van de maatschappij moet garanderen. In Marokko begonnen de voorbije jaren steeds meer vrouwen een boerka of niqaab te dragen. Er wordt echter opgemerkt dat criminelen van de kledingstukken al herhaaldelijk gebruik hebben gemaakt om misdaden te plegen. Het is nog niet duidelijk of er op termijn ook een verbod komt op het dragen van de boerka of de niqaab. Beide kledingstukken kunnen nu nog in het buitenland worden besteld. In sommige zwembaden in Marokko is ook het dragen van een boerkini verboden.

In Hong Kong is de Britse journaliste Clare Hollingworth (105) overleden. Hollingworth werd wereldberoemd nadat ze in de Britse krant Daily Telegraph op het einde van de jaren dertig een grote Duitse troepenconcentratie aan de Poolse grens had gemeld. Daarmee was Hollingworth de eerste journalist die melding maakte van de tweede wereldoorlog. Het bericht zou later als de primeur van de eeuw worden bestempeld. Na de oorlog berichtte Hollingworth onder meer vanuit Vietnam, Algerije en het Midden-Oosten. In de eerste helft van de jaren zestig bezorgd Hollingworth de krant The Guardian een nieuwe grote primeur, toen ze onthulde dat de Britse spion Kim Philby een dubbelagent was en voor de Sovjet-Unie werkte.

In Zwitserland kunnen moslimmeisjes verplicht worden deel te nemen aan gemengde zwemlessen op school. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens beslist. Daarbij wordt opgemerkt dat een volwaardige opleiding die de kans op sociale integratie bevordert, moet primeren boven de wens om meisjes niet een gemengde zwemlessen te laten deelnemen. Het dossier gaat negen jaar terug, toen een Zwitserse moslimfamilie twee dochters niet langer aan de gemengde zwemlessen wou laten deelnemen. De zwemlessen zijn echter verplicht en twee jaar later werd de familie veroordeeld tot een boete van 1.400 Zwitserse frank. De ouders gingen echter in beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Meer Nieuws

09:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-01-17

Opleiding basis van romantische aantrekkingskracht?

Opleiding is wellicht één van de sterkste factoren die in een romantische relatie de wederzijdse aantrekkingskracht kan opwekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia bij zestienhonderd samenwonende of gehuwde personen in Groot-Brittannië. Er was al langer geweten dat meestal een partner met gelijkaardige eigenschappen wordt nagestreefd, maar nu komt daarbij volgens de onderzoekers voor de eerste keer het onderwijsniveau als een cruciaal element naar boven. Er moet volgens de wetenschappers rekening mee worden gehouden dat die selectie op onderwijsniveau nog met elke generatie meer bepalend zal worden.

“Velen veronderstellen dat de aantrekkingskracht in een romantische relatie vooral in fysieke of mentale eigenschappen moet worden gezocht, maar de werkelijkheid blijkt veel pragmatischer motieven aan te reiken,” zegt onderzoeksleider David Hugh-Jones, docent economie aan de University of East Anglia. “Er moest immers worden vastgesteld dat vooral gemeenschappelijke educatieve niveaus een belangrijke basis voor een partnership kunnen vormen. Personen met een hoog onderwijsniveau bleken vooral te streven naar partners met gelijkaardige genen, waardoor ook kinderen met eenzelfde educatieve capaciteiten worden geboren.”

“Het onderzoek veronderstelt een genetische stimulans om op zoek te gaan naar een partner met eenzelfde onderwijsniveau,” zegt Hugh-Jones. “Die vaststelling is van groot belang voor de maatschappij, de genetisch structuur en daarmee ook de evolutionaire ontwikkeling van de volgende generaties. Mogelijk zal deze vorm van selectie in de volgende generaties immers leiden tot een grotere genetische en sociale ongelijkheid. Wanneer de toenemende sociale ongelijkheid wordt gedreven door een groeiende biologische ongelijkheid, kunnen immers de ongelijkheden in de maatschappij mogelijk moeilijker worden overwonnen. Daardoor kan ook de selectie op basis van onderwijsniveau met elke generatie nog scherper worden.”

Lees Verder

17:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opleiding |  Facebook |