06-01-17

Wetenschap wordt nog altijd gehinderd door taalbarrières

Taalverschillen blijven in de wereldwijde wetenschappelijke research een belangrijk knelpunt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Cambridge University. Opgemerkt wordt dat een belangrijk deel van de wetenschappelijke rapporten in een andere taal dan het Engels wordt gepubliceerd. Daardoor kunnen volgens de onderzoekers bepaalde resultaten over het hoofd worden gezien, waardoor de inzichten in de wetenschap vertekend kunnen raken. De onderzoekers zeggen dan ook dat wetenschappelijke tijdschriften samenvattingen in verschillende talen zouden moeten voorzien. Bovendien moeten universiteiten volgens hen gestimuleerd worden meer studies te vertalen.

“Algemeen wordt in de wetenschappelijke wereld het Engels als de gemeenschappelijke werktaal gebruikt,” benadrukt onderzoeksleider Tatsuya Amano, professor zoölogie aan de Cambridge University. “Alle belangrijke wetenschappelijke tijdschriften publiceren in de Engelse taal, ook al omvatten hun pagina’s onderzoek over de hele wereld. In werkelijkheid blijkt echter dat meer dan één derde van alle wetenschappelijke studies in een andere taal dan het Engels worden gepubliceerd. Daardoor dreigt de internationale gemeenschap verstoken te blijven van belangrijke wetenschappelijke bevindingen, maar ook voor de onderzoekers op het terrein kunnen die taalproblemen een belangrijk knelpunt vormen.”

“De wetenschappelijke community mag niet veronderstellen dat alle belangrijke informatie in het Engels is gepubliceerd,” zegt professor Amano nog. “Taalbarrières vormen nog altijd een hindernis in de wereldwijde distributie van de wetenschappelijke kennis.” Er wordt vooral gewag gemaakt van een bedreiging voor een vlotte kennisoverdracht in landen waar het Engels niet de moedertaal is. Een groot gedeelte van de wereldwijde wetenschappelijke literatuur wordt in die regio’s immers moeilijker beschikbaar voor de lokale onderzoekers. Dat kan volgens de onderzoekers een cruciaal probleem worden waar de lokale expertise een doorslaggevende impact heeft.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap |  Facebook |

Misinformatie leidt niet altijd tot slechtere herinnering

De blootstelling aan valse informatie over een gebeurtenis maakt het voor het publiek meestal moeilijker om zich de originele details te herinneren, maar in een aantal omstandigheden is misinformatie daarentegen in staat het geheugen te stimuleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carleton College in de Amerikaanse staat Minnesota bij een groep studenten die werden geconfronteerd met een reeks beelden die met correcte en valse informatie werden begeleid. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat de relatie tussen misinformatie en geheugen meer complex is dan algemeen wordt gedacht.

“Wanneer de getuigen ervaren dat de misinformatie niet overeenstemt met het reële evenement, blijken ze over het gebeuren vaak een beter geheugen te hebben dan collega’s die nooit met de misleidende boodschappen in contact zijn gebracht,” benadrukt onderzoeksleider Adam Putnam, professor psychologie aan het Carleton College. “Deze resultaten kunnen bijzonder belangrijk zijn, aangezien ze kunnen helpen verklaren waarom misinformatie soms werkt, maar in andere gevallen geen enkele impact heeft. Indien het publiek zich bewust is met misinformatie geconfronteerd te worden, wordt het gevaar op een verkeerde herinnering bijzonder klein.”

“De klassieke theorie suggereert dat verandering altijd een negatieve impact heeft op het geheugen, maar deze studie toont aan dat dit verband niet in alle situaties kan worden opgemerkt,” zegt professor Putnam. “In werkelijkheid blijkt dat verandering - in goede omstandigheden - een positieve impact op het geheugen kan hebben. In ieder geval kan worden vastgesteld dat een blootstelling aan misinformatie niet automatisch tot een verkeerde herinnering hoeft te leiden.” De onderzoeker merkt nog op dat details een belangrijk verschil kunnen maken. Details die minder gemakkelijk herinnerd worden, bleken immers gevoeliger te zijn dan misinformatie.

Lees Verder

18:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: misinformatie |  Facebook |

Dominantie Google en Facebook heeft negatieve impact op reclame-technologie

Het voorbije jaar is een bedrag van 2,2 miljard dollar nieuw kapitaal geïnjecteerd in ontwikkelaars van reclame-technologie. Dat betekent een daling met 1 miljard dollar tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een studie van investeerder CB Insights en de Britse zakenkrant Financial Times. Het fenomeen kan volgens de onderzoekers ongetwijfeld mede worden toegeschreven aan de marktdominantie van Facebook en Google, waardoor andere partijen weinig kans zouden zien een rendabel marktaandeel te verwerven. Opgemerkt wordt dat tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar amper 69 investeringsprojecten konden worden geregistreerd. Dat is het laagste niveau van de voorbije vier jaar.

“Facebook en Google hebben een groot overwicht op de markt voor reclametechnologie,” merkt de Financial Times op. “Gecombineerd vertegenwoordigen beide partijen driekwart van alle bestedingen aan display-reclame in de Verenigde Staten, maar ook in Groot-Brittannië wordt een aandeel van 53 procent opgetekend.” Suranga Chandratillake, analist bij investeerder Balderton Capital uit Londen, wijst erop dat aandacht vooral te maken heeft met aandacht, die op dit ogenblik volledig door partijen zoals Google en Facebook wordt opgeëist en geëxploiteerd. Bovendien wijst hij erop dat startups beseffen moeilijk te kunnen optornen tegen de schaalgrootte die het duopolie van Google en Facebook heeft bereikt.

“De winsten in de reclame-technologie worden steeds marginaler, want veel bedrijven zijn constant bezig met elkaar te kopiëren,” benadrukt Suranga Chandratillake. “Veel startups bereiken in een minimum van tijd een omzetniveau van 30 miljoen dollar, maar vallen vaak weer heel snel terug tot zero. Dat is voor investeerders moeilijk om te verwerken. Zelfs wanneer het mogelijk blijkt om gedurende enkele jaren een duurzaam voordeel uit te bouwen, blijft het steeds de vraag op welke manier de concurrentie met Google of Facebook kan worden aangegaan. Daarom tonen investeerders zich vaak terughoudend tegenover traditionele reclame-technologie.”

Lees Verder

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame-technologie |  Facebook |

Publiek toont gezonde interesse in artificiële intelligentie

De consument toont zich bereid om artificiële intelligentie te omarmen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture in zesentwintig landen, waarbij telkens ruim duizend consumenten werden ondervraagd. Vastgesteld werd dat op dit ogenblik slechts 4 procent van de ondervraagden eigenaar is van artificiële intelligentie zoals Google Home of Amazon Echo, maar tevens kon worden opgemerkt dat 65 procent te kennen geeft deze technologieën op een regelmatige basis te gebruiken. Ook wordt opgemerkt dat in de groep van de millennials al 84 procent getuigt op hun smartphones gebruik te maken van assistenten die werken op basis van stemtechnologie.

“Algemeen kon worden vastgesteld dat de consument een interesse toont in een groot aantal toepassingen van persoonlijke assistenten,” stippen de onderzoekers aan. “Daarbij wordt in de eerste plaats gewezen naar de gezondheidszorg (60 procent), gevolgd door toerisme (59 procent) en entertainment (51 procent).” Er blijven echter wel belangrijke bekommernissen op het gebied van privacy. Er moest immers vastgesteld worden dat slechts iets meer dan 33 procent van de respondenten aangeeft bereid te zijn hun persoonlijke gegevens aan de fabrikanten van technologie toe te vertrouwen, terwijl slechts 13 procent zijn vertrouwen in de zoekmachine-providers uitdrukt.

“Deze onzekerheid bij de consument vormt een belangrijke uitdaging voor het internet-of-things,” zegt David Sovie, managing director van de elektronica-divisie van Accenture. “De consumenten maken zich zorgen over de privacy van hun persoonlijke gegevens, die zouden kunnen worden gestolen of op een andere manier gecompromitteerd zouden kunnen worden. Bovendien moet worden vastgesteld dat de prijzen van de geconnecteerde apparaten vaak overdreven hoog liggen voor de geleverde waarde. Indien deze obstakels niet kunnen worden aangepakt, dreigt de marktgroei van de sector stil te vallen. Wanneer wel oplossingen worden geboden, mag op een snelle acceleratie worden gerekend.”

Lees Verder

17:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

Online dating kent zijn eigen wetmatigheden

Online daters zoeken meestal contact met potentiële partners die eenzelfde onderwijsniveau kennen. De intellectuele overeenkomst wordt echter minder belangrijk naarmate de daters ouder worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van gedragswetenschappers aan de Queensland University of Technology (QUT) in Australië bij meer dan veertigduizend online daters tussen achttien en tachtig jaar. De onderzoekers benadrukken dat het internet een grote impact op het dating-gedrag heeft gehad, waarbij een efficiënt en succesvol mechanisme werd ontwikkeld om romantische relaties op korte en lange termijn te creëren, maar zeggen wel dat nog verdere studies voor een dieper inzicht in het fenomeen nodig zijn.

“De selectie van een partner kan één de meest belangrijke psychologische en economische beslissing zijn die een persoon in zijn leven moet nemen,” benadrukken de onderzoekers Stephen Whyte en Benno Torgler. “Uit eerder onderzoek is gebleken dat bij die selectie vooral naar gemeenschappelijke eigenschappen wordt gekeken, onder meer op het gebied van leeftijd, aantrekkelijkheid, persoonlijkheid, cultuur, onderwijs, religie en ras. Het internet heeft dit proces echter drastisch veranderd. Cyberdating laat de keuze van verschillende kandidaten in realtime toe, wat leidt tot bredere beschikbaarheid van potentiële partners.”

“Die bredere groep kandidaten zorgt ervoor dat er meer kans is op de selectie van een partner met andere eigenschappen,” zeggen Whyte en Torgler. “Dat geldt onder meer voor het onderwijsniveau, dat bij de partnerkeuze meestal gehanteerd wordt om de toekomstige materiële welstand met de betrokken kandidaat in te schatten.” De Australische wetenschappers merken ook op dat een verschil kan worden vastgesteld in de manier waarop mannen en vrouwen naar het onderwijsniveau van potentiële partners kijken. Hoger opgeleiden lijken met het ouder worden minder belang te hechten aan het onderwijsniveau van de potentiële partner. Dat geldt volgens de onderzoekers vooral voor oudere vrouwen, maar ook voor jongere mannen.

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dating |  Facebook |

Piraterij moet met een pragmatische houding worden benaderd

Content providers en copyright-houders moeten een pragmatische houding aannemen tegenover het probleem van piraterij. Er moet op basis van een sociale consensus getracht worden illegale downloaders te overtuigen dat hun gedrag ook economisch en ethisch onaanvaardbaar is in de community’s waartoe ze zelf behoren. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Coventry University in Engeland en de Universität Wien in Oostenrijk. De entertainment-industrie probeert piraterij vooral met juridische middelen te bestrijden, maar die aanpak lijkt volgens de onderzoekers niet de gewenste resultaten op te leveren. Daarentegen moet volgens hen een communicatie met de piraten worden opgestart.

“Piraterij van digitale content is in de populaire cultuur sterk ingeburgerd,” zeggen de onderzoekers Eva Hofmann en Elfriede Penz. “Er kan echter een duidelijk verschil in opstelling worden opgemerkt tussen de piraten en de legale downloaders. Cruciaal daarbij is dat digitale goederen eindeloos kunnen worden gedupliceerd zonder aan kwaliteit te verliezen. Daardoor lijkt het legale origineel dan ook minder waard dan een fysieke drager, zoals een compact-disc (cd) of een digitale video-disc (dvd). Dat verschil in perceptie zorgt ervoor dat een illegale download voor de piraat moreel minder erg lijkt dan de diefstal van een fysieke drager uit een winkelrek.”

“Een aantal studies hebben uitgewezen dat online piraterij geen negatieve impact heeft op de fysieke verkopen,” stippen Hofmann en Penz aan. “Bovendien zouden zogenaamde piraten uiteindelijk in totaal meer geld aan entertainment besteden. De verkoop van fysiek muziekdragers volgt echter een dalende lijn en de producenten verwijzen vooral naar piraterij als belangrijkste oorzaak. Anderzijds blijken consumenten de hoge prijzen van digitale goederen als een reden te gebruiken om illegaal downloaden te verdedigen. In plaats van repressief op te treden, zouden de content providers meer voordeel kunnen halen uit een communicatie met de illegale downloaders en de wereldwijde online netwerken.”

Lees Verder

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: piraterij |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse farmagroep Mylan wil in België na de overname van sectorgenoot Meda tweeënveertig banen schrappen. Mylan had vorige maand een sterke herstructurering aangekondigd. Daarbij zou het wereld personeelsbestand met maximaal 10 procent worden afgebouwd. In België loopt dat cijfer echter op tot 22 procent. Mylan heeft in België vestigingen in Brussel, Hoeilaart en Waver. De vakbonden hopen het aantal afvloeiingen alsnog te kunnen terugschroeven. De sanering komt niet helemaal onverwacht, maar toch heerst er bij het personeel zware wrevel. Het personeel moet immers offers brengen, terwijl het loon van chief executive Heather Bresch op acht jaar tijd met 671 procent is gestegen tot 39 miljoen dollar.

Afhandelaar Swissport verliest zijn afhandelingscontract met luchtvaartmaatschappij Ryanair op Brussels Airport. Het huidige contract liep tot eind februari, maar zal niet worden verlengd. Dat heeft de directie van Swissport gemeld. De getroffen arbeiders komen volgens de collectieve arbeidsovereenkomst in aanmerking voor een transfer naar Aviapartner, de overnemer van het contract. Er vallen dan ook in principe geen ontslagen. Voor de bedienden bestaat een dergelijke bescherming echter niet. Het is nog niet duidelijk hoeveel arbeiders van Swissport naar Aviapartner zullen verhuizen. Volgens de vakbonden zouden echter tussen zeventig en tachtig werknemers voor een transfer in aanmerking komen.

Donald Trump heeft het Japanse autoconcern Toyota bedreigd met een zware invoertaks omdat het bedrijf een nieuwe fabriek in Mexico wil bouwen. Trump wel dat Toyota meer productie in de Verenigde Staten garandeert. Toyota zou in de nieuwe Mexicaanse fabriek exemplaren van het model Corolla willen bouwen voor de Amerikaanse markt. Het Japanse bedrijf heeft op de waarschuwing van Trump niet gereageerd, maar zegt uit te kijken naar een samenwerking met de nieuwe Amerikaanse regering. Eerder werden ook de Amerikaanse autobouwers General Motors en Ford door Trump geviseerd. Ford besloot vervolgens af te zien van plannen voor de bouw van een productielocatie in de Mexicaanse stad San Luis Potosi.

Siemens Wind Power heeft een concessieovereenkomst ondertekend om de Rebo-terminal in de haven van Oostende te gebruiken voor de bouw van het nieuwe windmolenpark Rentel. Dat heeft de haven van Oostende gemeld. De concessie heeft een looptijd van één jaar, maar de site zal daarna uitgebouwd worden voor het onderhoud van het park. Financiële details over het akkoord werden niet vrijgegeven. Siemens zal de Rebo-site gebruiken voor de voorlopige montage van tweeënveertig windturbines. Het windmolenpark komt op 40 kilometer voor de Belgische kust en zal een capaciteit hebben van 309 megawatt. Siemens wil voor het project lokale techniekers en veiligheidscoördinatoren aanwerven.

De Amerikaanse supermarktketen Macy’s gaat meer dan tienduizend banen schrappen. Dat heeft het concern bekend gemaakt. Macy’s kampt met tegenvallende verkopen. De groep neemt naar eigen zeggen diverse maatregelen om de organisatie te stroomlijnen en het bedrijf efficiënter te laten opereren. Daarbij worden onder meer extra investeringen gepland in de digitalisering en de verbetering van de webshops. Ook zal meer aandacht worden besteed aan de Chinese markt. Het concern wil een honderdtal winkels sluiten en zich concentreren op de meest succesvolle locaties. Macy’s kende tijdens de twee laatste maanden van vorig jaar een omzetdaling met 2,1 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien.

Deutsche Bank heeft in de Verenigde Staten ingestemd wegens belastingontduiking een boete van 95 miljoen dollar te betalen. Dat heeft het openbaar ministerie van New York gemeld. De bank werd drie jaar geleden door het Amerikaanse gerecht beticht zich in het begin van de eeuw bediend te hebben van een netwerk van mantelbedrijven om belastingen te ontduiken. Eind december had de financiële groep met het Amerikaanse gerecht al een schikking getroffen van 7,2 miljard dollar voor de verkoop van risicovolle hypotheekbeleggingen in aanloop naar de financiële crisis. De Amerikaanse autoriteiten hadden eerst een boete van 14 miljard dollar voorgesteld, maar uiteindelijk werd een compromis gevonden.

Volkswagen moet zich ook in de Verenigde Staten verweren tegen schadeclaims van beleggers wegens het grote fraudeschandaal rond de uitstoot van dieselauto's. Dat heeft een federale rechter in San Francisco gezegd. Het bedrijf had gevraagd om het dispuut uitsluitend in Duitsland te laten behandelen, maar dat werd door de Amerikaanse rechter afgewezen. Volkswagen had ook tevergeefs gepleit om de claims tegen Martin Winterkorn, voormalig topman van de Duitse autobouwer, te schrappen. De gedupeerden zeggen dat Winterkorn wist van de fraude, maar toch promotie bleef voeren voor de aandelen van het bedrijf op de Amerikaanse markt. Volkswagen had aangevoerd dat voor deze aantijgingen geen bewijzen zijn.

De Amerikaanse Causeway Capital Management heeft zijn participatie in PostNL van 9,99 procent naar 5,91 procent teruggebracht. Causeway Capital was de grootste aandeelhouder van het Nederlandse postbedrijf, maar zou bijzonder ongelukkig zijn met het beleid van de onderneming. Daarbij zou onder meer worden verwezen naar de bemoeienissen van de Nederlandse overheid in de onderhandelingen rond de overname van het bedrijf door Bpost. De Nederlandse politiek had zich openlijk tegen de overname gekeerd. PostNL bleef zich daardoor, tot teleurstelling van een aantal aandeelhouders, tegen elk bod van zijn Belgische sectorgenoot verzetten.

Het Franse energieconcern Engie heeft met fiscale constructies in Luxemburg mogelijk een voordeel van 300 miljoen dollar geboekt. Dat blijkt uit motivaties van de Europese Commissie om een diepgaand onderzoek naar het Luxemburgse akkoord van Engie te openen. Het dossier werd in september geopend omdat Margrethe Vestager, Europees commissaris voor concurrentie, vermoedde dat de Luxemburgse constructies Engie mogelijk een onrechtmatig concurrentievoordeel zouden hebben gegeven tegenover andere ondernemingen. Het concern zou over een periode van verscheidene jaren in totaal ongeveer 1 miljard dollar aan belastingen hebben onttrokken. Het onderzoek wordt pas over enkele maanden afgerond.

Russische cyberaanvallen vormen wel degelijk een gigantische dreiging voor de Verenigde Staten. Dat hebben de Amerikaanse inlichtingendiensten gezegd. Toekomstig Amerikaans president Donald Trump had ontkend dat Rusland zich met de Amerikaanse verkiezingen zouden hebben gemoeid. James Clapper, één van de veiligheidsspecialisten van de Amerikaanse inlichtingendiensten, noemde Rusland daarbij een gigantische bedreiging voor een brede waaier aan Amerikaanse belangen. Volgens Clapper beschikt Rusland over een hooggeavanceerd cyberaanval-programma. Rusland wordt ervan verdacht ingebroken te hebben in computers van de democratische partij en schadelijke gegevens gelekt te hebben.

Aan de zetel van de Amerikaanse bank Goldman Sachs in New York is een protestactie gevoerd tegen de invloed van de bank op de regering van toekomstig Amerikaans president Donald Trump. De actie werd georganiseerd door de New York Communities for Change en richt zich tegen de plannen van Trump om verscheidene gewezen bankiers van Goldman Sachs in zijn regering op te nemen. Onder meer Steven Munchin, Gary Cohn en Stephan Bannon hebben een verleden bij Goldman Sachs. Trump had Goldman Sachs nochtans tijdens zijn verkiezingscampagne gekapitteld als het symbool van de corruptie en verwevenheid tussen de financiële elite en de Amerikaanse politiek.

De Amerikaanse technologiegroep Apple heeft de applicatie van de krant The New York Times uit het aanbod van zijn virtuele winkel iTunes in China gehaald. De ingreep gebeurde op verzoek van de Chinese autoriteiten. Dat heeft Apple gemeld. Over de motieven achter de ingreep werden geen mededelingen gedaan. De Cyberspace Administration of China voerde in de lente van vorig jaar nieuwe regels in voor applicaties, waardoor het gemakkelijker werd bepaalde media te blokkeren. Onder meer kan overgegaan worden tot een verbanning van applicaties die ervan verdacht worden de nationale veiligheid te bedreigen of sociale onrust te veroorzaken. The New York Times heeft Apple gevraagd zijn beslissing te herzien.

Het Amerikaanse bedrijf Medium, dat een online dienst aanbiedt voor de publicatie van teksten, moet vijftig banen schrappen. Daarmee wordt het personeelsbestand van Medium, met ruim één derde afgeslankt. Dat heeft Evan Williams, oprichter van Medium en één van de initiatiefnemers van Twitter, meegedeeld. Medium werd vijf jaar geleden gelanceerd en moest aan platform bieden waar iedere auteur terecht kon voor de publicatie van zijn teksten. Williams zegt echter dat het platform moeilijkheden ondervindt om een geschikt betaalmodel te ontwikkelen. De activiteiten worden immers gesteund door inkomsten uit advertenties, maar dat model leidt volgens Medium tot slechte inhoud op het internet.

De Japanse verzekeringsgroep Fukoku heeft aangekondigd de supercomputer IBM Watson in te zullen schakelen voor de berekening van de schadeclaims. Daardoor zullen vierendertig arbeidsplaatsen worden geschrapt. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Door de inschakeling van de supercomputer zou de productiviteit van het bedrijf met één derde kunnen worden opgevoerd. Er wordt op gewezen dat de artificiële intelligentie van Watson die complexe berekeningen immers veel sneller kan maken. Door de sterke vergrijzing wordt Japan beschouwd als een ideaal laboratorium voor de automatisering van de arbeidsmarkt. Over twintig jaar zouden in Japan de helft van de banen door robots kunnen worden uitgevoerd.

Het voorbije jaar werden in België 88.419 nieuwe ondernemingen opgestart. Dat betekent een stijging met 7,1 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft de krant De Tijd gemeld op basis van cijfers van werkgeversorganisatie Unizo en consulent Graydon. Opgemerkt wordt dat inmiddels voor het vierde jaar op rij een stijging kon worden gemeld. Vijf jaar geleden, op het dieptepunten van de economische crisis, was er nog sprake van een daling met 5 procent. Sindsdien werd opnieuw een positieve evolutie geregistreerd, maar vorig jaar kon wel de grootste groei uit die periode worden opgetekend. Meer dan de helft van de nieuwe ondernemingen is in Vlaanderen gesitueerd.

Meer Nieuws

09:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |