22-11-16

Nieuwsgierig karakter wordt een creatief medewerker

Werkgevers die op zoek zijn naar creatieve probleem-oplossers zouden zich moeten focussen op kandidaten die van een grote nieuwsgierigheid blijkt geven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oregon State University, de University of Oklahoma en de Shaker Consulting Group. Opgemerkt wordt dat de werkplaats steeds dynamischer en complexer wordt, zodat vaak gezocht wordt naar medewerkers die zich gemakkelijk aan een veranderende omgeving kunnen aanpassen, terwijl het absorberen van nieuwe vaardigheden dikwijls aan de basis van het zakelijk succes ligt. Het is volgens de wetenschappers dan ook cruciaal om kandidaten met creatieve capaciteiten te kunnen identificeren.

“Uit eerdere tests is al gebleken dat nieuwsgierige mensen op creatieve taken betere scores laten optekenen,” zegt onderzoeksleider Jay Hardy, professor management aan de Oregon State University. “Kandidaten die een grote interesse tonen in de exploratie van onbekende onderwerpen en gedreven zijn nieuwe dingen te leren, blijken bovendien ook het meest geneigd een creatieve oplossing voor een probleem te vinden. Bedrijven zeggen daarentegen wel naar creatieve en nieuwsgierige kandidaten te zoeken, maar bij de selecties blijken die karaktereigenschappen meestal niet aan bod te komen. Bij selecties zou dan ook meer rekening met nieuwsgierigheid gehouden moeten worden.”

“Het zou voor bedrijven dan ook nuttig kunnen zijn persoonlijkheidstests te organiseren om die eigenschappen bij potentiële medewerkers te kunnen identificeren,” zegt professor Hardy nog. Nieuwsgierigheid zorgt er volgens de onderzoekers onder meer voor dat voldoende relevante informatie voor een latere evaluatie wordt samengebracht. Het is volgens Jay Hardy echter ook mogelijk is om een gebrek aan natuurlijke nieuwsgierigheid alvast gedeeltelijk te compenseren, op voorwaarde dat in de vroege stadia van een taak extra tijd wordt vrijgemaakt om vragen te stellen en materiaal te bestuderen om bijkomende informatie te verzamelen.

Creativiteit is volgens Hardy een vaardigheid die is ontwikkeld en kan worden verbeterd.

Lees Verder

17:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

Helft consumenten laat zich altijd op impulsaankopen betrappen

Iedereen laat zich al eens tot impulsaankopen verleiden, maar ruim de helft van de consumenten kan bij elke winkeluitstap op ongeplande transacties worden betrapt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Display Mode bij meer dan vijfentwintighonderd consumenten in Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat impulsaankopen in Groot-Brittannië alleen al een omzet van ongeveer 21,7 miljard pond per jaar vertegenwoordigen. De gemiddelde consument zou jaarlijks ongeveer 416 pond uitgeven aan producten die oorspronkelijk niet op de shoppinglijst waren voorzien. De gemiddelde prijs voor een impulsaankoop bedraagt 8 pond.

Het onderzoek toonde aan dat 54 procent van de consumenten moet toegeven bij geen enkele winkeluitstap een impulsaankoop te kunnen weerstaan. Volgens 62 procent zijn die aankopen weliswaar gewenst, maar niet noodzakelijk, terwijl 21 procent van mening was dat de aangekochte producten op een bepaald ogenblik mogelijk nuttig zou kunnen blijven. Slechts 16 procent van de impulsaankopen had betrekking op noodzakelijke producten. Toch geeft 71 procent van de ondervraagden thuis goederen te hebben die tijdens een impulsaankoop werden gekocht, maar die nooit een nuttige toepassing hebben gehad en misschien wel weggegooid zullen worden.

“Retailers die impulsaankopen nog meer willen stimuleren, moeten zorgen dat de goederen prominent zichtbaar zijn,” benadrukt Leon Edwards, managing director van Display Mode. “Wanneer de consument met een speciaal aanbod wordt geconfronteerd of gesignaleerd krijgt dat een product uit het assortiment zal worden verwijderd, groeit de intentie om tot een aankoop over te gaan. Men vreest immers later ontgoocheld te zullen zijn wanneer men beseft een unieke kans gemist te hebben. Retailers moeten beseffen dat de presentatie van hun producten een duidelijke impact heeft op de aankoopbeslissingen van de consument.”

Lees Verder

17:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: impulsaankopen |  Facebook |

Vrouwen met een assertief karakter krijgen een hoger loon

Vrouwelijke werknemers met een zachter karakter moeten zich met een lager salaris tevreden stellen dan seksegenotes met een assertief optreden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tel Aviv University en de  University of Haifa in Israël en de Universiteit Tilburg in Nederland bij nagenoeg vierhonderd mannelijke en vrouwelijke werknemers van een grote Nederlandse onderneming. Dominante en assertieve vrouwen, die duidelijk hun verwachtingen uitdrukken en niet op hun eisen terugstappen, krijgen betere compensaties dan seksegenotes die zich meer meegaand opstellen.

“Hoewel de situatie op de werkvloer de voorbije decennia duidelijk is geëvolueerd, wanen nog velen een onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke eigenschappen,” benadrukt onderzoeksleider Sharon Toker, professor management aan de Tel Aviv University. “Ook sommige professionele vrouwen zijn nog altijd terughoudend eigenschappen uit te drukken die volgens traditionele opvattingen niet met de karakteristieken van hun geslacht stroken. Die terughoudendheid heeft echter financiële consequenties, hoewel veel vrouwen zich daarvan niet bewust zijn. Vrouwen met een zacht karakter vinden zelfs vaak dat ze eigenlijk teveel worden betaald.”

Professor Toker geeft toe verbijsterd te zijn door die laatste vaststelling. “Deze vrouwen krijgen het laagste salaris en ontvangen veel minder dan ze eigenlijk verdienen,” aldus de onderzoekster. “De betrokkenen blijken echter deze situatie te rationaliseren. Daardoor wordt het echter nog minder waarschijnlijk dat ze ook een gepaste vraag voor een financiële gelijkbehandeling zullen stellen. “Vele vrouwen investeren meer in hun baan dan ze terugkrijgen en worden in het algemeen minder goed beloond dan hun mannelijke collega’s, maar dominante vrouwen worden minder zwaar gesanctioneerd dan hun zachtere seksegenotes.”

Ook bij mannen wordt een gebrek assertiviteit financieel afgestraft, maar er diende te worden vastgesteld dat dominante vrouwen nog altijd minder salaris ontvangen dan hun mannelijke collega’s met de meest zachtaardige karakters.

Lees Verder

17:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: assertiviteit |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Beveilingsspecialist Symantec, eigenaar van onder meer Norton Antivirus, heeft het Amerikaanse bedrijf LifeLock overgenomen. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 2,3 miljard dollar. Lifelock ontwikkelt software die gebruikers moet helpen zich te beschermen tegen online identiteitsdiefstal. In eerste instantie zal LifeLock nog als een afzonderlijk product door Symantec op de markt worden gebracht, maar het zou de uiteindelijke bedoeling zijn om de toepassing in het aanbod van Norton te integreren. Lifelock moet Symantec ook extra inkomsten bezorgen. Door de dalende verkoop van computers - die vaak met Norton worden beveiligd - is ook de omzet van Symantec gekrompen.

De Zwitserse farmagroep Novartis neemt zijn Amerikaanse sectorgenoot Selexys Pharmaceuticals over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 665 miljoen dollar. Selexys werkt aan de realisatie van een product tegen sikkelcelziekte, een erfelijke bloedaandoening die met pijnaanvallen en infecties gepaard gaat. Opgemerkt wordt dat wereldwijd miljoenen mensen met sikkelcelziekte worden geconfronteerd, terwijl slechts een beperkt aantal therapieën beschikbaar zijn. Met de overname van Selexys hoopt Novartis naar eigen zeggen zijn leidende positie in onderzoek naar geneesmiddelen tegen hematologische aandoeningen te kunnen versterken.

Canada wil tegen het einde van de volgende decennium de energieproductie met steenkoolcentrales stopzetten. Dat heeft Catherine McKenna, Canadees minister van leefmilieu, bekend gemaakt. Op dit ogenblik zijn de steenkoolcentrales verantwoordelijk voor ongeveer 10 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in Canada. De Canadese regering heeft te kennen gegeven dat tegen het einde van het volgende decennium 90 procent van de opgewekte energie door hernieuwbare bronnen zal worden geleverd. Op dit ogenblik zou duurzame energie echter al een aandeel van 80 procent hebben, dankzij een uitgebreid gebruik van waterkrachtcentrales, zonnepanelen en windturbines.

Autobouwer McLaren Technology Group heeft Zak Brown tot directeur van zijn raceteam Formula One benoemd. Brown, zelf een gewezen een racepiloot, moet bij McLaren de taken overnemen van Ron Dennis, die na vijfendertig jaar zijn functies bij de autobouwer diende neer te leggen. Dennis heeft wel een belang van 25 procent in McLaren, maar was in aanvaring gekomen met de andere aandeelhouders. Jonathan Neale, chief operating officer van het bedrijf, zal de andere divisies van McLaren Technology leiden. Het bedrijf gaat verder op zoek naar een nieuwe chief executive. Ron Dennis zegt zijn aandelen in de onderneming te zullen aanhouden. Daardoor behoudt hij een blokkeringsminderheid in het bedrijf.

De Amerikaanse groep CBRE Global Investors neemt het shoppingcenter Médiacité in Luik over. Daarover is een principieel akkoord bereikt. Met de transactie zou een bedrag van 260 miljoen euro zijn gemoeid. Gehoopt wordt de overname nog voor het einde van dit jaar officieel te kunnen maken. Médiacité werd gerealiseerd door vastgoedontwikkelaar Peter Wilhelm en werd zeven jaar geleden geopend. Er wordt al vijf jaar onderhandeld over de verkoop van het Luikse winkelcomplex. In eerste instantie werd gepraat met de Duitse vastgoedinvesteerder Union Invest, maar die gesprekken leverden geen resultaat op. Twee jaar geleden werden de onderhandelingen met CBRE Global Investors aangevat.

De Belgische Mededingingsautoriteit is een onderzoek gestart naar mogelijke illegale prijsafspraken in de farmaceutische sector. Inmiddels werden bij een aantal betrokken partijen huiszoekingen verricht. Bedoeling daarvan was bewijzen te verzamelen dat een aantal farmagroothandelaars inbreuken hebben gepleegd op de economische wetgeving. Daarbij wordt gewag gemaakt van illegale prijsafspraken, maar ook over akkoorden voor een kunstmatige verdeling van de markt tussen de betrokkenen. De eerste aanwijzingen van mogelijke onregelmatigheden zouden zijn gevonden naar aanleiding van een marktonderzoek rond de fusie tussen PharmaBelgium en Belmedis. Het onderzoek kan verscheidene maanden duren.

Het Amerikaanse bedrijf Airbnb, aanbieder van alternatieve overnachtingsmogelijkheden, wil met zevenhonderd steden in de wereld een akkoord sluiten over een overnachtingstaks. Daarmee wil het bedrijf mogelijke problemen in de toekomst vermijden. Dat heeft Brian Chesky, topman van Airbnb, tegenover de Britse zakenkrant Financial Times gemeld. Er is al een akkoord met tweehonderd agglomeraties en het bedrijf wil de volgende twee jaar nog met vijfhonderd andere steden een overeenkomst sluiten. Airbnb stuit op vele locaties op verzet omdat het bedrijf niet dezelfde sociale en fiscale verplichtingen zou voldoen als de traditionele hotelsector. In verscheidene steden is de werking van Airbnb beperkt.

Groot-Brittannië overweegt zijn bedrijfsbelasting tot 15 procent te laten zakken. Dat heeft de Britse premier Theresa May laten blijken. In Groot-Brittannië wordt op dit ogenblik een vennootschapsbelasting van 20 procent gehanteerd. Eerder was al bekend dat die heffing tegen het einde van dit decennium tot 17 procent zou worden herleid. Theresa May zou nu overwegen nog verder te gaan en de heffing tot 15 procent terug te brengen. May zou er daarmee willen voor zorgen dat Groot-Brittannië de laagste fiscale tarieven van de twintig grootste economieën van de wereld zou kunnen voorleggen. In ruil zou May van het Britse bedrijfsleven een aantal sociale toegevingen eisen.

De Formule Eén zal volgend jaar de laatste keer een Grand Prix in Maleisië organiseren. Dat heeft Nazri Abdul Aziz, Maleisisch minister van toerisme, aangekondigd. Aziz verklaard in het Maleisische parlement dat het contract met Formula One, organisator van de wedstrijden, niet werd verlengd. De minister wijst erop dat de wedstrijd aan zijn land 91 miljoen euro per jaar kost. Die uitgaven kunnen volgens Aziz nooit worden terugverdiend, temeer daar de wedstrijd met een dalende belangstelling van het publiek wordt geconfronteerd. Recent raakte bekend dat ook Singapore de samenwerking met Formula One wil stopzetten.

Het internetbedrijf Google start in Canada een onderzoeksproject naar artificiële intelligentie. Met het project is een bedrag gemoeid van 4,5 miljoen Canadese dollar of 3 miljoen euro. Onderdeel van de investering is de lancering van een fonds waarmee zeven academici aan onder meer de University of Montreal en de McGill University drie jaar lang gedeeltelijk kunnen worden gefinancierd. Een gedeelte van het budget gaat ook naar Yoshua Bengio, een expert op het gebied van zelflerende computers. Het Canadese team van Google staat onder leiding van Hugo Larochelle, die eerder bij Twitter werkte. Google heeft in Canada de voorbije tien jaar ongeveer 13 miljoen dollar geïnvesteerd in artificiële intelligentie.

Mobiliteitsexpert Be-Mobile krijgt van de Nederlandse overheid 8 miljoen euro om de files te doen krimpen. Be-Mobile moet een technologie leveren die auto’s de mogelijkheid moeten bieden om met andere weggebruikers en verkeerslichten te laten communiceren. Door een inkrimping van de files zouden de Nederlandse wegen 30 procent meer verkeer moeten kunnen verwerken. De Nederlandse overheid investeert in totaal 90 miljoen euro in het project, dat tegen het einde van dit decennium voltooid moet zijn. Be-Mobile wil bij de realisatie van het project gebruik maken van zijn applicatie Flitsmeister, die één miljoen gebruikers telt en in realtime informatie over files en vertragend verkeer aanreikt.

De Amerikaanse technologiegroep Oracle neemt het bedrijf Dyn over. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. Dyn is ontwikkelaar van webinfrastructuur die het mogelijk maakt de gewenste websites te bezoeken. Daarbij wordt het ingegeven webadres omgezet in een alfanumerieke code. Door de overname krijgt Oracle een portefeuille met ongeveer 40 miljard connecties. Oracle benadrukt dat de expertise van Dyn het bedrijf zal kunnen helpen om de cloud-services aan de klanten nog verder te versterken. Dyn werd de vorige maand wel twee keer het doelwit van hackers, die de servers van het bedrijf tijdelijk buiten dienst konden stellen.

De Vlaamse startup Unifly heeft met een nieuwe kapitaalronde een bedrag van 5 miljoen euro opgehaald. Het Japanse concern Terra Drone injecteerde daarbij een bedrag van 4 miljoen euro in de onderneming. Unifly haalde in maart van dit jaar al een kapitaal van 1,2 miljoen euro op. Het bedrijf, een spinoff van het Vlaamse onderzoekscentrum Vito, heeft een systeem ontwikkeld om het verkeer van onbemande drones in de lucht te kanaliseren. Daarbij biedt Unifly zowel toepassingen voor de luchtverkeersleiding als voor het operationeel beheer van drone-activiteiten aan. Naast Terra Drone namen ook de Participatiemaatschappij Vlaanderen en het Qbic Fund aan de nieuwe kapitaalronde deel.

Containervervoerder Hapag-Lloyd heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,9 miljard euro. Dat betekende een daling met bijna 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Die achteruitgang moet vooral worden toegeschreven aan de lage tarieven. In volumes kon immers een stijging met 4,6 procent worden gemeld. De vrachttarieven blijven door lage brandstofprijzen en structurele overcapaciteit onder druk. De nettowinst van Hapag-Lloyd nam van 3,2 miljoen euro naar 8,2 miljoen euro toe. De winstcijfers tonen volgens Rolf Habben Jansen, chief executive van Hapag-Lloyd, de efficiëntie van de geïmplementeerde kostenbesparingen.

Het Amerikaanse bedrijf First Solar wil wereldwijd 1.600 banen schrappen. Daarmee wordt het totale personeelsbestand van het concern met 27 procent afgeslankt. Ook wordt de productie van de fabriek in Toledo gereduceerd. Mark Widmar, chief executive van First Solar, gaf eerder al te kennen dat het bedrijf met bijzonder moeilijke marktomstandigheden wordt geconfronteerd en zijn operaties moet herschikken om een efficiënter zonnepaneel te ontwikkelen. Dat nieuwe product zou drie keer meer vermogen moeten opleveren dan de bestaande toepassingen van de onderneming. Verwacht wordt dat de operatie een kostprijs van 500 miljoen euro zal hebben.

Meer Nieuws

09:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-11-16

Chinese fabrikanten dragen groei op smartphone-markt

Chinese fabrikanten vertegenwoordigen inmiddels meer dan één vijfde van de wereldwijde smartphone-verkoop. Dat blijkt uit een rapport van consulent Gartner over de wereldwijde smartphone-verkopen tijdens het derde kwartaal dit jaar. Vastgesteld werd dat de Chinese fabrikanten Huawei, Oppo en BBK Communication Equipment samen 21 procent van de wereldwijde smartphone-verkoop vertegenwoordigen. De drie Chinese producenten zijn bij de vijf grootste smartphone-verkopers ter wereld ook de enige partijen die nog een groei kunnen melden. Marktleider blijft het Zuid-Koreaanse concern Samsung, gevolgd door zijn Amerikaanse rivaal Apple, maar beiden hebben marktaandeel moeten inboeten.

Samsung verkocht tijdens het derde kwartaal van dit jaar 71,7 miljoen smartphones. Dat was een daling met 14,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf leed onder zware technische problemen met de jongste generatie van de Galaxy Note. Samsung heeft nog een wereldwijd marktaandeel van 19,2 procent, tegenover 23,6 procent tijdens het derde kwartaal vorig jaar. Apple verkocht 43 miljoen exemplaren tegenover ruim 46 miljoen eenheden dezelfde periode vorig jaar. Het marktaandeel van het Amerikaanse bedrijf viel van 13 procent tot 11,5 procent terug. Op de derde plaats staat Huawei met een marktaandeel van 8,7 procent, gevolgd door Oppo (6,7 procent) en BBK Communication (5,3 procent).

“In China kende de smartphone-markt nog een groei met 12,4 procent, maar daarvan profiteerden vooral de binnenlandse fabrikanten,” benadrukt Anshul Gupta, analist van Gartner. “Oppo en BBK Communication realiseren respectievelijk 81 procent en 89 procent van hun omzet op de binnenlandse markt. Daarnaast kunnen ze echter rekenen op een groei in landen zoals India, Indonesië, Maleisië, Thailand en Rusland. In totaal werden tijdens het derde kwartaal van dit jaar wereldwijd 373 miljoen smartphones verkocht. Dat betekende een stijging met 5,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Europese Commissie (EC) opent in de Chinese hoofdstad Peking een European Research and Innovation Center of Excellence. Met het initiatief is een investering gemoeid van 3 miljoen euro. Het project vormt een onderdeel van de inspanningen van de Europese Unie om de wetenschappelijke en technologische samenwerking met China te versterken. Het initiatief zou in januari volgend jaar van start gaan en zou over ruim twee jaar volledige operationeel moeten zijn. De centrum zal ook een vertegenwoordiging krijgen in andere steden op het Chinese vasteland. Het nieuwe centrum moet onder meer Europese wetenschappers en bedrijven in contact kunnen brengen met potentiële Chinese partners.

De Amerikaanse modeketen Abercrombie & Fitch heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 821,7 miljoen dollar. Dat betekende een daling met 14 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst daalde van 41,9 miljoen dollar naar 7,9 miljoen dollar. Hoewel het bedrijf al langer met tegenvallende verkoopcijfers wordt geconfronteerd, diende het voorbije kwartaal een recordachteruitgang te worden gemeld. Om de verliezen te beperken werd beslist om in de Verenigde Staten vijfendertig winkels te sluiten. Abercrombie & Fitch probeert ook al langere tijd zijn imago te veranderen. Onder meer werd daarbij al beslist om de campagnes minder seksistisch te maken.

De Amerikaanse elektronicafabrikant Intel stopt met de productie van wearables. Die operatie zou ook tot een belangrijk aantal afvloeiingen kunnen leiden. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de nieuwssite TechCrunch gemeld. Twee jaar geleden kocht Intel het bedrijf Basis, producent van smartwatches. Vorig jaar werd ook het Chinese bedrijf Recon, aanbieder van wearables voor sporters, overgenomen. De twee overnames vormden bij Intel de basis voor de nieuwe afdeling New Devices Group, die zich op de productie van wearables diende toe te leggen. De afdeling zou echter nog voor het einde van dit jaar worden stopgezet. De productie van de fitnesshorloges Peak werd de voorbije zomer al afgebroken.

De Franse startup Sigfox, ontwikkelaar van geconnecteerde apparaten, heeft een bedrag van 150 miljoen euro opgehaald. Onder meer ondernemingen zoals Salesforce, Alto Invest en Total, maar ook ondernemer Henri Seydoux - oprichter van drone-fabrikant Parrot - hebben in Sigfox geïnvesteerd. De investering vertegenwoordigt de grootste kapitaaloperatie die Sigfox, gevestigd in Toulouse, dit jaar heeft gerealiseerd. Sigfox werd zeven jaar geleden opgericht door ondernemer Ludovic Le Moan en kon in februari vorig jaar al een bedrag van 100 miljoen euro ophalen bij onder meer Engie, Air Liquide, Telefonica en NTT Docomo. De nieuwe financiële middelen moeten de verdere groei van Sigfox ondersteunen.

Het Chinese bedrijf Fosun International neemt een belang van 16,67 procent in Banco Comercial Portugues. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 174,6 miljoen euro. Door de operatie wordt Fosun de grootste aandeelhouder van de Portugese bank. De instap in Banco Comercial moet Fosun naar eigen zeggen de mogelijkheid bieden om zijn activiteiten in Europa en Afrika verder te versterken. Op termijn wil de Chinese groep zijn belang in Banco Comercial verder tot 30 procent opvoeren. Fosun heeft de voorbije jaren al een grote interesse in buitenlandse bedrijven laten optekenen. Onder meer heeft het bedrijf een belang genomen in Club Mediterranee en Cirque du Soleil.

De Nederlandse DSM Groep heeft een technologie ontwikkeld voor de productie van volledig recycleerbare tapijten. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Opgemerkt wordt dat de tapijten aan het einde van hun levensduur voor 100 procent kunnen worden verwerkt tot nieuwe exemplaren van dezelfde dikte en kwaliteit. De nieuwe technologie werd ontwikkeld in samenwerking met de startup Niaga. De twee partijen hebben elk een belang van 50 procent in de joint-venture voor de ontwikkeling van de technologie, die inmiddels voor commerciële productie klaar is. Jaarlijks worden in gebouwen en voertuigen ongeveer 4,5 miljard vierkante meter tapijten en tegels verwerkt.

Berkshire Hathaway, de holding van investeerder Warren Buffett, heeft belangen genomen in verschillende Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Eind september bleek de holding aandelen van American Airlines Group, Delta Air Lines, United Continental en Southwest Airlines in portefeuille te hebben. Waarnemers noemen de luchtvaartaandelen in de portefeuille van Buffett verrassend. De investeerder had immers de voorbije jaren duidelijk gemaakt geen interesse te hebben in de sector. Berkshire Hathaway had lange tijd een participatie in US Airways, maar vijftien jaar geleden besliste de holding niet meer in de sector te investeren. Er werd immers getwijfeld aan de winstgevendheid van de luchtvaart.

Producten van het snoepmerk Maltesers zijn 15 procent lichter geworden. De prijs is echter status-quo gebleven. Dat hebben een aantal consumenten in Groot-Brittannië opgemerkt. Mars Incorporated, producent van Maltesers, stelt echter tot de ingreep gedwongen te zijn omdat ook de kosten van de ingrediënten steeds verder oplopen. Het bedrijf zegt die prijsstijgingen steeds zoveel mogelijk intern te proberen opvangen, maar uiteindelijk toch verplicht te worden de hogere tarieven aan de consument door te rekenen. Om de snacks voor de consument echter betaalbaar te houden en een zware prijsverhoging te vermijden, werd er volgens het bedrijf toe beslist het volume te verlagen.

Volgend jaar zal het Finse bedrijf Nokia opnieuw smartphones onder de eigen merknaam op de markt brengen. Dat heeft Nokia in een presentatie voor investeerders bekend gemaakt. De smartphones zullen gebruik maken van het besturingssysteem Android en zullen door fabrikant HMD Global, een joint-venture van Nokia en het Taiwanese Foxconn, worden geproduceerd. Het Finse bedrijf heeft een exclusieve licentie voor de productie van smartphones en tablets onder de naam Nokia. Die licentie lag tot mei bij Microsoft, dat drie jaar geleden voor 7,9 miljard dollar de apparaten-divisie van Nokia had overgenomen. Microsoft bracht twee jaar geleden de laatste smartphone onder het merk Nokia op de markt.

Philips Lighting heeft in Indonesië een contract gesloten voor de installatie van intelligente verlichting in de hoofdstad Jakarta. Dat heeft Philips Lighting bekend gemaakt. Financiële details over het project werden niet meegedeeld. In het contract is voorzien dat het bedrijf in Jakarta 90.000 lantaarnpalen met intelligente verlichting zal plaatsen. De straatverlichting wordt uitgerust met energiezuinige led-technologie en wordt gekoppeld aan het systeem CityTouch van Philips Lighting. Daardoor wordt het mogelijk om de verlichting aan wijzigende omstandigheden aan te passen. Wereldwijd wordt het systeem volgens Philips Lighting al voor zevenhonderd projecten in vijfendertig landen geleverd.

Het energieconcern Electricité de France (EDF) neemt de divisie kernreactoren van het nucleaire bedrijf Areva over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 2,5 miljard euro. Areva, in handen van de Franse staat, wordt al verscheidene jaren met zware financiële problemen geconfronteerd. Areva heeft immers zwaar geïnvesteerd in de realisatie van de European Pressurized Reactor (EPR), een nieuw type kerncentrale, in Flamanville. De werf heeft echter zware vertragingen opgelopen. Electricité de France, dat ook bij de bouw van de nieuwe centrale is betrokken, hoopt de reactor over twee jaar in gebruik te kunnen nemen. De kostprijs wordt nu geraamd op 10,5 miljard euro. Het oorspronkelijke budget was 3 miljard euro.

Google is teruggekomen op zijn verbod om smartphones van het merk Pixel door te verkopen. Dat heeft de Britse krant The Guardian gemeld. Google was eerder overgegaan tot de blokkering van de accounts van gebruikers die op een doorverkoop waren betrapt. Google benadrukte dat het niet is toegestaan om in zijn online winkel producten voor doorverkoop aan te schaffen. Bij doorverkoop wordt immers een hogere prijs gehanteerd en dat zou Google willen voorkomen. De betrokken gebruikers werden van alle diensten van Google uitgesloten. Na een verdere evaluatie zegt Google echter op de verbanning te zijn teruggekomen en de accounts van de getroffen gebruikers opnieuw vrijgegegeven te hebben.

Het Franse conglomeraat Bouygues, actief in de bouwsector en telecom, heeft tijdens de eerste negen maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 23,11 miljard euro. Dat betekende een daling met 3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst steeg echter met 20 procent tot 714 miljoen euro. De winstgroei was in belangrijke mate te danken aan de telecom-divisie die Bouygues eerder dit jaar nog probeerde te verkopen. In de bouwsector kon bovendien worden geprofiteerd van het bescheiden herstel van de Franse economie. Voorlopig werd over de opvolging van chief executive en voorzitter Martin Bouygues (64) geen verder nieuws verstrekt.

Het Scandinavische modemerk Weekday heeft aan de Kammenstraat in Antwerpen een eerste Belgische winkel geopend. Het filiaal is gevestigd in het vroegere winkelpand van Fish & Chips. Weekday werd dertien jaar geleden in Zweden opgericht en telt inmiddels vierentwintig winkels in zeven Europese landen. Weekday wijst bij de keuze voor Antwerpen naar de innovatieve modescène van de Vlaamse havenstad. Bovendien kon uit online verkoopcijfers volgens Weekday ook worden afgeleid dat in Vlaanderen heel wat vraag aanwezig is naar de producten van het Scandinavische modewerk. Ook merkt de keten op dat de winkel aan de Kammenstraat perfect bij de strategie van de groep past.

De Amerikaanse winkelketen Home Depot heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 23,2 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 6,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Wanneer geen rekening wordt gehouden met eenmalige elementen, zou een omzetgroei met 5,5 procent zijn gemeld. Er kon een groter aantal transacties worden geregistreerd. Ook het gemiddelde bedrag per transactie nam toe. De nettowinst steeg van 1,7 miljard dollar naar 2 miljard dollar. De groei was vooral te danken aan de heropleving van de woningmarkt in de Verenigde Staten. Door de stijging van de vastgoedprijzen, tonen huiseigenaars zich immers bereid meer geld te investeren in hun woning.

Meer Nieuws

09:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-11-16

Mobiel banken groeit snel naar twee miljard klanten

Over vijf jaar zullen wereldwijd meer dan twee miljard mensen bij hun bankactiviteiten gebruik maken van een mobiel platform. Dat blijkt uit een studie van consulent Juniper. Dit jaar zou mobiel bankieren wereldwijd 1,2 miljard klanten hebben. De groei van de volgende jaren zal vooral worden gedragen door een toenemende adoptie van financiële applicaties door de consument. Opgemerkt wordt dat in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië inmiddels 65 procent van de mobiele bankklanten van een applicatie gebruik maken om toegang te krijgen tot de services van hun financiële instelling.

De groeiende interesse in mobiel banken weerspiegelt volgens Juniper ook de evolutie in het beheer van de persoonlijke financiën. Opgemerkt wordt dat mobiele platformen voor de banksector inmiddels belangrijker zijn geworden dan desktops. Daarbij wordt onder meer gewezen naar cijfers van de British Trade Association for Banking (BBA), waaruit blijkt dat in Groot-Brittannië dagelijks 4,3 miljoen consumenten gebruik maken van internet-bankieren. Bij financiële applicaties loopt dat echter op tot 11 miljoen klanten per dag. Anderzijds werpt Juniper op dat steeds meer banken zich zorgen maken over hun marktpositie, omdat wordt vastgesteld dat steeds meer fintech-bedrijven zich in hun sector begeven.

Aangegeven wordt dat alleen al in Groot-Brittannië dit jaar vijf nieuwe digitale banken - Starling, Tandem, Atom, N26 en Monzo - van start zijn gegaan, terwijl twintig andere partijen met de overheid over een licentie onderhandelen. “De recente ontwikkelingen in de financiële sector tonen aan dat de traditionele banken snel moeten reageren om hun marktaandeel te beschermen,” zegt onderzoeker Nitin Bhas. “Het is echter noodzakelijk dat daarvoor nieuwe omzetkanalen worden ontwikkeld en inspanningen voor innovatie worden volgehouden.” Er wordt wel aan toegevoegd dat ook nieuwe marktpartijen met de uitdaging worden geconfronteerd om hun marktaandeel uit te breiden en hun winstgevendheid op langere termijn te garanderen.

Lees Verder

12:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, bankieren |  Facebook |