01-02-17

Consument bereid om informatie internet-of-things te ruilen

Consumenten zijn mogelijk bereid om een aantal gegevens te delen die door geconnecteerde apparaten worden verzameld. Wel moeten ze beloond worden omdat ze die informatie ter beschikking willen stellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Parks Associates bij een groep gezinnen in de Verenigde Staten. Onder meer werd vastgesteld dat consumenten bereid zouden zijn om informatie ter beschikking te stellen in ruil voor kortingen of technologische verbeteringen. Er wordt dan ook opgemerkt dat data in het tijdperk van het internet-of-things als alternatieve valuta kunnen worden gebruikt.

“Naarmate steeds meer gezinnen en apparaten aangesloten raken op het internet-of-things, tonen steeds meer consumenten zich bereid om - in ruil voor een beloning - informatie terzake aan derde partijen te verstrekken,” zegt Patrice Samuels, hoofdonderzoeker bij Parks Associates. “Onder meer wordt gewezen op financiële tegemoetkomingen door kortingen op hun facturen, maar ook kan een toenemende interesse worden opgetekend voor supplementaire services die in ruil voor informatie zouden kunnen worden verkregen. Fabrikanten dienen alternatieve methodes te exploreren om inkomsten te genereren, waaronder ook initiatieven die informatie verzamelen over data van geconnecteerde apparaten.”

Vastgesteld werd dat 27 procent informatie over intelligente producten zou willen ruilen voor een automatische registratie voor bijzondere garantie-regelingen. Ook bleek dat 26 procent informatie zou willen ruilen voor updates en verbeteringen van hun apparaten. In het algemeen zegt Parks Associates dat 36 procent van de Amerikaanse gezinnen een grote interesse toont voor een systeem dat het energie-gedrag van hun woning opvolgt en stuurt. Ongeveer een even grote groep erkent een sterke belangstelling te hebben voor een systeem dat de beveiliging van de woning controleert en in staat is om bij een incident in te grijpen.

Lees Verder

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet-of-things |  Facebook |

Armoede groter gezondheidsrisico dan alcohol en obesitas

Mensen die zich onderaan de socio-economische ladder bevinden, leven gemiddeld twee jaar minder lang dan personen aan de top van de hiërarchie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het consortium Lifepath. Daardoor wordt het sociale niveau een grotere risicofactor voor gezondheidsproblemen en vroegtijdige overlijdens dan alcoholconsumptie en obesitas. Bovendien zouden de sociale omstandigheden bijna even zwaar wegen als een sedentaire levensstijl. Gewaarschuwd wordt dat meer dan één derde van de volledige populatie in Bulgarije, Roemenië, Griekenland, Letland en Hongarije met een risico op armoede en sociale uitsluiting te worden geconfronteerd. In de helft van de achtentwintig lidstaten van de Europese Unie leeft minstens één op drie kinderen in armoede.

In het algemeen kon worden gesteld dat een lage sociale rang een gemiddelde levensduur met meer dan vijfentwintig maanden doet inkrimpen. Zwaar alcoholgebruik verhoogt de mortaliteit daarentegen met zes maanden, terwijl obesitas acht maanden vroeger tot een overlijden zou leiden. Diabetes en roken zouden het leven met respectievelijk vier en bijna vijf jaar inkorten. “Een lage socio-economische status is wereldwijd één van de grootste oorzaken van een vroegtijdige dood, maar het gezondheidsbeleid denkt er vaak niet aan om het probleem te beschouwen als een risicofactor die dringend moet worden geviseerd.”

De impact van de sociale rang op de levensverwachting moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan de chronische stress waaraan deze groep wordt blootgesteld. “Aangezien de levensomstandigheden kunnen worden beïnvloed, zou het beleid armoede moeten meenemen in de lijst met risicofactoren die door gezondheidsstrategieën zouden moeten worden aangepakt,” benadrukt hoofdonderzoeker Silvia Stringhini, epidemiologe aan de Université de Lausanne in Zwitserland. “Roken, drinken en lichamelijke inactiviteit vormen onderdeel van het nationale en internationale gezondheidsbeleid, maar ook sociale rang zou kunnen worden aangepakt met een gericht fiscaal of educatief beleid.”

Lees Verder

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: armoede |  Facebook |

Meisjes horen al snel dat uitmuntendheid niets voor hen is

Al op zesjarige leeftijd krijgen meisjes al de eerste signalen dat uitmuntendheid niet met hun eigen geslacht kan worden geassocieerd. Meisjes zijn dan ook meer geneigd om activiteiten te vermijden die uitmuntendheid zouden kunnen vereisen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University, de University of Illinois en de Princeton University. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers dat de maatschappij geneigd is om uitmuntendheid meer met mannen dan met vrouwen te vereenzelvigen. Daardoor worden volgens hen een aantal hogere functies in de samenleving voor vrouwen minder gemakkelijk bereikbaar.

“Op vijfjarige leeftijd zijn de meeste kinderen overtuigd van de uitmuntendheid van hun eigen geslacht, maar amper één jaar later wordt die vraag op een heel andere manier beantwoord,” zegt onderzoekster Lin Bian, psychologe aan de University of Illinois. “Bij jongens wordt nog altijd vaak gewag gemaakt van uitmuntendheid, maar meisjes blijken hun eigen geslacht opvallend minder briljant te vinden dan één jaar voordien. Uitmuntendheid werd nu ook door meisjes veel vaker met het mannelijk geslacht in verband gebracht. Er kan hier duidelijk gewag gemaakt worden van stereotypering, die gelinkt kan worden aan een blootstelling van de kinderen aan media, leerkrachten, ouders en leeftijdsgenoten.

“Er moet worden vastgesteld dat kinderen al op jonge tijd worden blootgesteld dat genialiteit meer een mannelijke dan een vrouwelijke eigenschap is,” benadrukken de onderzoekers. “Het is ontmoedigend dat deze stereotype ideeën al op jonge leeftijd aan de oppervlakte komen drijven. Men moet dan ook beseffen dat er nog een lange weg moet worden afgelegd vooraleer beide geslachten daadwerkelijk van dezelfde kansen gebruik zullen kunnen maken.” Lin Bian merkt wel op dat meisjes zich meer door inzet aangesproken voelen dan jongens. Daarom moet bij jonge meisjes volgens haar de nadruk worden gelegd dat inzet een belangrijk onderdeel van succes is.

Lees Verder

18:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitmuntendheid |  Facebook |

Winkel bezorgt consument vaak frustraties

De moeilijkheid om prijsvergelijkingen te kunnen maken, vormt de grootste frustratie die de shopper op de fysieke winkelvloer ervaart. Dat blijkt uit een rapport van consulent Capgemini bij zesduizend consumenten en vijfhonderd retail-executives in de Verenigde Staten, China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje, Nederland en Zweden. Er wordt echter aan toegevoegd dat de consument bij een bezoek aan een fysieke retailer van een brede waaier klachten gewag gemaakt. Er wordt aan toegevoegd dat een belangrijk deel van de consument opziet een verplaatsing naar de supermarkt te moeten maken. Vastgesteld werd dat 33 procent liever de vaatwas zou doen dan naar de supermarkt te moeten gaan.

De onderzoekers stelden dat moeilijke prijsvergelijkingen voor 71 procent van de ondervraagden een bron van frustratie blijkt. De tweede plaats wordt ingenomen door lange wachtrijen aan de kassa (66 procent), gevolgd door irrelevante promoties en onvindbare producten (65 procent) en een gebrek aan deskundig personeel (64 procent). De onderzoekers wijzen er daarbij op dat retailers en consumenten een totaal andere perceptie hebben over het belang van de traditionele winkel. Daarbij werd immers vastgesteld dat 81 procent van de retail-executives de fysieke locatie een belangrijke functie toewijst, maar die visie wordt slechts door 45 procent van de consumenten gedeeld.

“Een groot deel van de frustraties over de fysieke winkel leefde bij de consument wellicht al voor de intrede van het internet, maar wel moet worden vastgesteld dat ecommerce de consument heeft getraind meer te verwachten,” benadrukt Mike Petevinos, hoofd retailactiviteiten bij Capgemini. “Shoppers nemen steeds meer afstand van de fysieke winkel-ervaring. De oorzaak van die afkeer kan ook vaak worden vastgesteld. Vele fysieke winkels blijven immers koppig bij een offline-strategie, waardoor ze niet in staat zijn om de flexibiliteit en de gebruiksvriendelijk te bieden die de consument online wordt gegarandeerd. De sector moet dan ook dringend wakker worden en reageren.”

Lees Verder

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: winkel |  Facebook |

Gewetensvolle werknemer dreigt tegen muur te lopen

Gewetensvolle werknemers lopen een groter risico met emotionele uitputting geconfronteerd te worden en dreigen te moeten afrekenen met conflicten tussen hun professionele ambities en de eisen van het gezin. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bath en het King’s College London bij een groep werknemers van een callcenter in Groot-Brittannië. Door hun uitzonderlijke inzet botsen de gewetensvolle werknemers volgens de onderzoekers uiteindelijk op een type van burnout, dat de gezondheid en het welzijn beschadigd en het gezinsleven verstoort. Er wordt op gewezen dat deze gewetensvolle werknemers voor het bedrijf dan ook alleen op korte termijn een meerwaarde bieden.

“Een gewetensvolle houding op de werkvloer is lang gelinkt aan professioneel succes, maar dit nieuwe onderzoek wijst op een aantal negatieve consequenties, waarbij het persoonlijke welzijn en de familiale verantwoordelijkheden in het gedrang dreigen te komen,” merkt onderzoeker Bruce Rayton, professor management aan de University of Bath, op. “De neveneffecten van de gewetensvolle houding werden nog sterker wanneer de werknemer op het werk al een goede positie had uitgebouwd. Werknemers met een goed imago krijgen immers vaak bijkomende taken en verantwoordelijkheden omdat ze door de hogere hiërarchie bekend zijn voor hun grote inzet en betrouwbaarheid.

“Werkgevers worden door concurrentiële druk gedwongen om de prestatie van hun organisatie te verbeteren,” zeggen de onderzoekers nog. “Daarbij worden werknemers vaak aangezet een extra inspanning te doen. Anderzijds zouden werknemers door die bijkomende inzet op een grotere waardering van hun meerderen kunnen rekenen, wat kan leiden tot loonsverhogingen en promoties. Er is echter weinig onderzocht welke effecten deze zogenaamde winwin-situatie heeft op het persoonlijke en familiale leven.” Opgemerkt wordt dat een gewetensvolle houding een grotere impact heeft dan de bereidheid om collega’s te helpen en inspanningen om conflicten op de werkvloer te vermijden.

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werk |  Facebook |

Merkcontent cruciaal voor goede connecties met de klant

De consument blijft zich tegenover merken kritisch opstellen. Anderzijds moet worden vastgesteld dat content een cruciale functie heeft in de creatie van merken die voor de consument betekenisvol zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Havas bij driehonderdduizend consumenten en vijftienhonderd merken in drieëndertig landen. Vastgesteld werd dat een groot gedeelte van de consumenten geen problemen zou hebben indien driekwart van de merken zou verdwijnen. De ranglijst van betekenisvolle merken wordt aangevoerd door Google, gevolgd door PayPal en WhatsApp. De top tien bestaat verder uit YouTube, Samsung, Mercedes Benz, Niveau, Microsoft, Ikea en Logo.

“De financiële prestaties van betekenisvolle merken - die een intensieve relatie met de consument onderhouden en een positieve impact hebben op het leven van de gebruiker - lagen vorig jaar 206 procent boven het gemiddelde van de aandelenmarkt,” merkt Havas op. “Het jaar voordien was er nog een verschil van 133 procent. Bovendien konden de betekenisvolle merken hun aandeel in de bestedingen van de consument met 48 procent opvoeren, terwijl de return op de prestatie-indicatoren 137 procent hoger lag dan op de gemiddelde markt.” In het algemeen moet volgens Havas echter worden vastgesteld dat de consument tegenover de merken een kritische houding blijft aanhouden.

“Volgens 75 procent van de ondervraagden zouden merken een grotere bijdrage tot het welzijn en de levenskwaliteit moeten aanbieden,” zegt Yannick Bollore, chief executive van Havas. “Slechts 40 procent van de consumenten is echter van mening dat de merken in die opdracht lukken. Er moet dan ook gewag gemaakt worden van hetzelfde alarmsignaal als acht jaar geleden, toen moest worden vastgesteld dat de meeste mensen zich geen zorgen zouden maken indien 74 procent van de merken zou verdwijnen. Ook werd vastgesteld dat 84 procent van de klanten verwacht dat de merken nuttige content produceren, maar uiteindelijk blijkt 60 procent van de merkencontent niet aan de eisen van de gebruiker te voldoen.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

Overlapping markten biedt wearables nieuwe opportuniteiten

De sector van de wearables kent een duidelijke verschuiving. Er wordt immers niet meer hoofdzakelijk op fitness gefocust, want steeds meer toepassingen functioneren rond de gezondheid van het individu. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Juniper Research. Door die verschuiving zal de sector volgens de onderzoekers op een breder publiek kunnen rekenen. Door die evolutie kan de sector volgens het rapport tegen het begin van het volgende decennium een waarde van meer dan 21 miljard dollar hebben uitgebouwd. Volgens cijfers van PricewaterhouseCoopers genereerde de verkoop van wearables drie jaar geleden ongeveer 6,7 miljoen dollar.

“Wearables zullen steeds meer gecombineerd worden met medische databases,” merken de onderzoekers op. “Bovendien kan worden vastgesteld dat het publiek steeds vaker wordt aangemoedigd een gezonde levensstijl na te streven, terwijl tot nu toe vooral op een goede lichaamsconditie werd gewezen. Daardoor zullen ook in de sector van de wearables belangrijke verschuivingen kunnen worden vastgesteld. Tot nu toe lag de nadruk op hardware voor de consument, maar die aandacht zal steeds meer worden verschoven naar institutionele partnership en de integratie van software. Partijen die hun apparaten en systemen in de gezondheidszorg kunnen integreren, kunnen de grootste beloningen verwachten.”

Bij verschillende fabrikanten kan volgens Juniper al de overlapping tussen fitness en gezondheid worden geïdentificeerd. “Een aantal apparaten biedt inmiddels metingen voor de hartslag, calorieverbranding of slaapcycli aan,” stippen de onderzoekers aan. “Het grote aantal gezondheids-wearables dat dit jaar op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas werd voorgesteld, toont de sterke potentie van de markt.” Onder meer wordt gewezen op toepassingen die de lichaamstemperatuur kunnen meten of de slaapkwaliteit opvolgen. Volgens consulent Gartner werden vorig jaar wereldwijd ongeveer 275 miljoen wearables verkocht.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wearables |  Facebook |