25-01-16

In trein en bus maken krant en boek plaats voor smartphone en tablet

Op het openbaar vervoer nemen mobiele apparaten steeds meer de plaats in van gedrukte kranten en boeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Fondation Dauphine en de marketeers Médiamétrie en MédiaTransports bij meer dan tweeduizend internet-gebruikers in Frankrijk. De smartphone blijkt voor vele pendelaars de belangrijkste activiteit te zijn geworden om zich tijdens de verplaatsing met trein of bus bezig te houden. Er wordt aan toegevoegd dat ook de reclame-wereld een grote interesse toont in het digitale gedrag van de pendelaar. Er worden immers nieuwe kanalen gecreëerd om een interessante doelgroep te benaderen.

"Passagiers brengen in het openbaar vervoer steeds vaker de tijd door met mobiele apparaten in plaats van gedrukte boeken en kranten te lezen,” aldus de Foundation Dauphine. “De grootste tijd wordt besteed aan smartphones, waarbij 51,7 procent toegeeft het apparaat minstens drie keer per week in het openbaar vervoer te gebruiken. Daarnaast zegt 41,4 procent geregeld door het raam naar buiten te kijken. Daarentegen geeft slechts 34,3 procent aan een krant of een boek te lezen. Bij jongeren tussen vijftien en vierendertig jaar neemt het regelmatig gebruik van de mobiele telefoon in het openbaar vervoer toe tot 56,5 procent.

Daarentegen diende ook vastgesteld te worden dat minder dan 10 procent van alle respondenten tijdens de verplaatsing met het openbaar vervoer beroep doet op een laptop of een tablet. Daarnaast kon ook worden pgemerkt dat communicatie voor de meeste forenzen een topprioriteit vormt. Bijna 82 procent van de gebruikers van de mobiele telefoon zegt boodschappen of andere berichten te hebben doorgestuurd. Ook email en sociale netwerking blijken bijzonder populair. Daarnaast kon echter ook worden vastgesteld dat vele passagiers op hun mobiele apparaten naar muziek luisteren of games spelen.

“Het mobiele gedrag van de pendelaar wordt met veel belangstelling door de marketeers gevolgd,” geven de onderzoekers aan. “Er is hier immers sprake van een interessante doelgroep voor diverse reclame-vormen.” Vastgesteld werd dat 11,4 procent van de respondenten aangeeft onderweg geïnteresseerd te zijn in reclame. Daarnaast maakte ook nog eens 29,4 procent gewag van een matige belangstelling. Mannen bleken ook een grotere interesse te tonen dan vrouwen, terwijl in de leeftijdsgroep tussen vijftien en vierendertig jaar meer belangstelling werd opgetekend dan bij de oudere generaties. Bij de vijftigplussers bleek bijna 45 procent geen enkele reclame-interesse te tonen.

Lees Verder

16:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Duitse sportmerk Adidas trekt zich terug als sponsor van de International Association of Athletics Federations (IAAF). Reden is de corruptie en dopingschandelen die recent bij de atletiekfederatie aan het licht zijn gekomen. Adidas is de belangrijkste sponsor van de federatie. Het contract had nog een looptijd van vier jaar, maar Adidas zou van mening zijn geweest dat een verdere samenwerking niet langer opportuun is. Volgens bronnen zou de atletiekfederatie van Adidas dit jaar 8 miljoen dollar hebben moeten krijgen. Over een periode van vier jaar zou er sprake zijn van een bedrag van ongeveer 30 miljoen dollar. Adidas zou ook al gewaarschuwd hebben voor de corruptie in de voetbalwereld.

Er bestaat bij de Belgische autobestuurder een grote belangstelling voor gepersonaliseerde nummerplaten. Dat heeft de krant De Zondag gemeld op basis van cijfers van kamerlid Veli Yüksel (CD&V), opgevraagd bij Jacqueline Galant, federaal minister van mobiliteit. Vastgesteld werd dat het voorbije jaar 5.846 gepersonaliseerde nummerplaten werden uitgereikt. Het jaar voordien werden 6.498 uitreikingen geregistreerd. Dat betekende een verdubbeling tegenover het jaar, vooral dank zij een versoepeling voor de aanvraag van de speciale nummerplaten. De voorbije vijf jaar hebben de uitreikingen volgens minister Galant aan de staat een bedrag van 21,6 miljoen euro opgeleverd.

Het voorbije jaar heeft de Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie verkopers van tabak en goud op bijna 2,3 miljoen euro illegale cashbetalingen betrapt. Dat heeft de FOD Economie bekend gemaakt. In totaal bleek 20 procent van de betrokken gecontroleerde handelaars zijn leveranciers met cashgeld te betalen. Bij de tabaksverkopers loopt dat cijfer op tot 22 procent, tegenover 13 procent bij de goudhandelaars. Opgemerkt wordt dat de helft van de inbreuken werd opgetekend bij de tabakwinkels aan de Franse grens en de Belgische kust. Op die plekken komen Fransen en Britten zich immers massaal bevoorraden. Daarbij wordt betaald met cashgeld, dat ook met de leveranciers wordt afgerekend.

Twee jaar geleden vertegenwoordigden vrouwen 16,6 procent van de mandaten in de bestuursraden van Belgische bedrijven. Dat betekende een stijging met 4,1 procentpunt tegenover twee jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Tegenover acht jaar geleden, toen een niveau van 8,2 procent werd genoteerd, is er zelfs sprake van een verdubbeling. De positieve evolutie is het gevolg van de wet die bijna vijf jaar geleden werd geïntroduceerd en de aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraden van de bestuursraden van beursgenoteerde ondernemingen en overheidsbedrijven. Er wordt wel gewaarschuwd dat de minimumdoelstelling nog niet overal worden gehaald.

Het voorbije jaar werden in Vlaanderen 5.057 sociale leningen afgesloten. Dat betekende een daling met 34 procent tegenover het jaar voordien, toen de leningen een absolute piek lieten noteren. Dat heeft de krant Het Laatste Nieuws gemeld. Het toegewezen budget van de sociale leningen daalde van 1,2 miljard euro naar 800 miljoen euro. Bouwers die van de banken geen woonkrediet krijgen, kunnen bij de Vlaamse overheid aan goedkope voorwaarden een sociale lening aanvragen, maar volgens de regering werd er teveel op het systeem beroep gedaan. Daarom werd beslist de leningvoorwaarden te verscherpen. Door de lage rentevoet werd echter ook opnieuw vaker beroep gedaan op de banken.

Bij de bedrijven Picanol en Tessenderlo Chemie hebben de onderscheiden bestuursraden aangegeven te twijfelen of er voldoende aandeelhouders kunnen worden gevonden om de fusie tussen de twee entiteiten te steunen. Aangegeven werd dan ook dat zal bekeken worden of de voorwaarden kunnen worden verbeterd. Een aantal aandeelhouders zou zich niet kunnen vinden in de huidige afspraken, waardoor er geen zekerheid zou zijn of het fusievoorstel door een meerderheid van 75 procent zou worden gesteund. Luc Tack, chief executive van Picanol en Tessenderlo Chemie, had midden december bekend gemaakt de twee ondernemingen te willen laten fuseren.

Het Autosalon Brussel heeft dit jaar 555.000 bezoekers ontvangen. Dat betekent een daling met 4 procent tegenover de editie van twee jaar geleden, toen echter een record werd opgetekend. Dat heeft Febiac, de federatie van de Belgische autosector, bekend gemaakt. Febiac zegt bijzonder tevreden te zijn over de cijfers die werden opgetekend, vooral omdat het salon dit jaar zeker niet in ideale omstandigheden kon worden georganiseerd. Onder meer de terreurdreiging heeft volgens de sectorfederatie mogelijk een aantal potentiële bezoekers afgeschrikt. Op de editie van volgend jaar zal de nadruk liggen op wagens voor vrachtvervoer en vrije tijd en op gemotoriseerde tweewielers.

In de kerncentrale van Tihange diende de capaciteit van Reactor Twee tijdelijk te worden teruggeschroefd nadat in het niet-nucleaire deel van de reactor een waterlek werd vastgesteld. Nadat de herstellingen werden afgerond, kon de capaciteit opnieuw worden verhoogd. Dat heeft Engie, uitbater van de kerncentrale, bekend gemaakt. Er wordt opgemerkt dat het waterlek een miniem incident is dat niets met de nucleaire zone van de centrale heeft te maken. Er wordt aan toegevoegd dat de situatie op geen enkele manier gevolgen heeft gehad voor de arbeiders, de bevolking of het leefmilieu. Critici wijzen er echter op dat aan de incidenten in de kerncentrales van Doel en Tihange geen einde lijkt te komen.

De Nederlandse groothandel Sligro, toeleverancier aan restaurants en voedingswinkels, wil volgend jaar in Antwerpen een eerste Belgische vestiging openen. Mogelijk zal datzelfde jaar nog een tweede Belgische filiaal in gebruik worden genomen. Dat heeft Sligro Food Group bekend gemaakt. Sligro is in eigen land marktleider en levert ook al langer aan Belgische horeca-klanten. Koen Slippens, chief executive van Sligro, merkt op dat de keten plannen had om dit jaar de uitbreiding naar België te realiseren, maar diende die operatie te worden uitgesteld omdat de nodige vergunningen minder snel konden worden verkregen dan was verhoopt. De opstart van de Belgische operatie zou een investering vergen van 30 miljoen euro.

De toeristische groep Compagnie des Alpes, uitbater van skidomeinen en vakantieparken, heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 122,2 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De cijfers tonen volgens Compagnie des Alpes dat het bedrijf voldoende veerkracht heeft om sneeuwtekort op een aantal locaties op te vangen. De skistations van de groep bevinden zich vooral boven de grens van 2.000 meter. Ook wordt erop gewezen dat de late sneeuwval ervoor zorgt dat tijdens het tweede kwartaal een positieve impact op de cijfers mag worden verwacht. De groep is ook eigenaar van de parken Asterix, Walibi en Futuroscope.

De holding Carlson Rezidor bekijkt de mogelijke strategische opties voor zijn hoteldivisie. Dat heeft de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gemeld. Opgemerkt wordt dat gekeken wordt naar een fusie of een partnership, maar behoort ook een verkoop tot de mogelijkheden. De hoteldivisie van Carlson Rezidor heeft 1.370 hotels in portefeuille. De holding is eigenaar van ketens zoals Radisson, Park Plaza en Country Inns & Suites. De divisie realiseerde twee jaar geleden een omzet van 7,8 miljard dollar. De divisie biedt wereldwijd 174.000 hotelkamers aan. Daarmee is Carlson één van de grootste hoteloperatoren ter wereld. Reisdivisie Carlson Wagonlit Travel (CWT) boekte tijdens diezelfde periode 27 miljard dollar inkomsten.

Het Zuid-Amerikaanse land Venezuela wordt met een faillissement bedreigd. Dat blijkt uit een rapport van de Britse bank Barclays. Aangevoerd wordt dat Venezuela wellicht niet in staat zal zijn om zijn schulden te kunnen terugbetalen. Dat is het gevolg van de lage olieprijzen, die de inkomsten van het land gevoelig hebben doen afkalven. Met het huidige prijsniveau heeft Venezuela volgens Barclays meer dan 90 procent van de inkomsten uit de olieverkoop nodig om zijn schulden te kunnen afbetalen. De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft de economische noodtoestand uitgeroepen om het beleid te kunnen bijsturen, maar die ingreep komt volgens Barclays wellicht te laat.

De Europese Commissie heeft beslist om een bedrag van 1 miljoen euro te deblokkeren voor de sector van Belgische glasproducenten. De financiële middelen moeten verscheidene honderden werknemers in de provincies Henegouwen en Namen ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe baan. België heeft al sinds het begin van deze eeuw Europese steun gevraagd voor zijn glasproducenten, die als een sector in moeilijkheden worden bestempeld. In Wallonië, waar glasproductie een traditionele economische activiteit is, is de tewerkstelling in de sector sinds het midden van het voorbije decennium met nagenoeg 20 procent gedaald. De sector is vooral door Chinese concurrentie in problemen geraakt.

De Brits-Nederlandse groep Unilever, producent van levensmiddelen, is van plan de porties van enkele bekende ijsproducten, waaronder Magnum en Cornetto, te verkleinen. Dat heeft de Britse krant The Guardian gemeld. De maatregel is volgens Noel Clarke, marketing-verantwoordelijke bij Unilever, vooral bedoeld om de consument te helpen in het streven naar een gezond voedingspatroon. Het bedrijf zou met de maatregel immers kunnen zorgen dat zijn porties minder dan 250 kilocalorieën omvatten. Die waarde is volgens Unilever een referentie voor de consumptie van ijsproducten binnen een evenwichtige levensstijl. Een aantal waarnemers maakt gewag van een verborgen prijsverhoging.

Het Amerikaanse bedrijf Schlumberger, toeleverancier van de oliesector, heeft tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar een omzet gerealiseerd van 7,7 miljard dollar. Dat betekende een daling met 39 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Bovendien diende het bedrijf een nettoverlies te boeken van 1,02 miljard dollar, tegenover een winst van 300 miljoen dollar tijdens het vierde kwartaal van het jaar voordien. Het bedrijf wordt geconfronteerd met de negatieve impact van de lage olieprijzen, waardoor zijn klanten investeringen uitstellen. Schlumberger diende daarom 1,6 miljard dollar af te boeken op materieel en voorraden. Tevens werd een herstructureringskost van 530 miljoen dollar genomen.

Meer Nieuws

 

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-01-16

Mens wierp zich al snel op oorlogsvoering

De mens is veel vroeger tot oorlogsvoering overgegaan dan vaak wordt aangenomen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Cambridge op basis van opgravingen in Kenia. De onderzoekers zeggen op de site de stoffelijke overschotten van zevenentwintig personen - waaronder minstens acht vrouwen en zes kinderen - aangetroffen te hebben, maar waarbij vooral kon worden vastgesteld dat minstens tien slachtoffers een gewelddadige dood waren gestorven. Dat bewijst volgens de wetenschappers dat de jager-verzamelaars ook tienduizend jaar geleden al bekend waren met oorlogsvoering.

De archeologische vondsten werden gedaan in Nataruk, ongeveer dertig kilometer ten westen van Lake Turkana. Onder meer werd vastgesteld dat vele slachtoffers door pijlen of stenen projectielen waren geraakt. Een groot aantal individuen bleek ook een schedelbreuk opgelopen te hebben. Tevens bleek dat een aantal betrokkenen wellicht ook geketend was. Evenmin was voor een begrafenis gezorgd. Die vaststellingen leiden volgens onderzoeksleider Marta Mirazon Lahr, archeologe aan het Leverhulme Centre for Human Evolutionary Studies (LCHES) aan de University of Cambridge, tot de conclusie dat de groep - wellicht een familiestam - het slachtoffer is geworden van een confrontatie met een rivaliserende stam.

Onderzoekers geloven dat Nataruk het vroegste historisch bewijs is van menselijke conflicten en als een voorloper van de moderne oorlog moet worden beschouwd. De oorsprong van de oorlogvoering is controversieel. Volgens sommigen theorieën zit georganiseerd geweld in de menselijke evolutie ingebakken, maar anderen benadrukken dat het fenomeen pas werd gecreëerd door de intrede van het eigendoms-concept dat bij de overstap naar een landbouw-economie werd geïntroduceerd. De Naturuk-moord is de eerste vermelding van geweld tussen verschillende groepen prehistorische jager-verzamelaars, die van nature een nomadisch leven leiden.

Nataruk, gelegen aan een lagune, zou volgens de onderzoekers een ideale woonplaats zijn geweest voor de prehistorische verzamelaars, die er een gemakkelijke toegang tot drinkwater en visserij hadden. Dat maakte de locatie misschien ook door anderen gegeerd. De aanwezigheid van aardewerk suggereert bovendien de opslag van verzameld voedsel. “Naturuk zou dan ook een gevolg kunnen zijn van een begeerte naar allerlei eigendommen - territorium, vrouwen, kinderen of voedsel - van rivaliserende groepen,” benadrukt Marta Lahr. “Er kan een duidelijke vergelijking worden gemaakt met de latere landbouwgemeenschappen, waar oorlogsvoering tot een frequente praktijk evolueerde.”

Nataruk kan echter ook het bewijs zijn van een antagonistische reactie op de ontmoeting met een andere groep. “Gevechten tussen jager-verzamelaars resulteerde in de recente geschiedenis vaak in een fatale afloop, waarbij vrouwen en kinderen vaak als buit door de overwinnaars werden meegenomen,” aldus de onderzoekers. “In Nataruk werden echter ook vrouwen en kinderen niet gespaard, waardoor vragen kunnen worden gesteld bij de theorie van de antagonistische reactie.”

Lees Verder

09:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Italiaanse regering onderhandelt met de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) over een mogelijke steun aan de bankensector van het land. De Europese Commissie weigerde eerder al de oprichting een badbank met staatsborg toe te staan voor de hele Italiaanse financiële sector. De Italiaanse banken staan onder grotere druk omdat gevreesd werd dat de Europese Centrale Bank afschrijvingen zou eisen op een budget van 200 miljard euro ondeugdelijke kredieten die de instellingen in portefeuille hebben. Een grote bankrun op de bank Monte dei Paschi kon door geruststellende woorden van de Italiaanse regering worden vermeden. Italië telt zevenhonderd banken.

Het internetbedrijf Google heeft toegezegd in Groot-Brittannië een bedrag van 130 miljoen euro achterstallige belastingen te betalen. Dat heeft de Britse krant The Independent bekend gemaakt. Het besluit zou het gevolg zijn van een jarenlang onderzoek door de Britse fiscus naar belastingontduiking door multinationals en veranderingen in de Britse en internationale belastingregels. Multinationals liggen onder vuur omdat ze in Groot-Brittannië slechts minimale belastingen zouden hebben betaald, hoewel nergens de wet zou zijn overtreden. Google zou drie jaar geleden in het land een omzet van 3,8 miljard pond hebben gerealiseerd, maar slechts 20 miljoen pond belastingen hebben betaald.

Vlaamse tieners worden vaak met slaapproblemen geplaagd. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Gent en de Vlaamse overheid bij nagenoeg tienduizend leerlingen tussen elf en achttien jaar uit bijna honderd Vlaamse scholen. Ongeveer 25 procent van de meisjes en 20 procent van de jongens zouden minstens twee keer per week met slaapproblemen moeten afrekenen. Dat betekent een stijging met respectievelijk bijna 30 procent en 20 procent tegenover het begin van dit decennium. Volgens de onderzoekers moet een groot deel van de moeilijkheden worden toegeschreven aan het gebruik van de smartphones, tablets en laptops, vooral om met leeftijdsgenoten te chatten.

Het is nagenoeg onvermijdelijk dat de Chinese economie dit jaar een harde landing zal maken. Dat heeft belegger George Soros in een interview met het persbureau Bloomberg gezegd. Vorig jaar kende de Chinese economie nog een groei met 6,9 procent. Dat is het laagste niveau in vijfentwintig jaar tijd. Er zal volgens Soros echter nog een verdere afkoeling volgen, waardoor uiteindelijk zou moeten worden gevreesd voor een mondiale deflatie, die verder in de hand zou worden gewerkt door een daling van de olieprijzen en andere grondstoffen. Soros waarschuwde eerder al voor de problemen van de Chinese en mondiale economie. In China dreigde volgens de belegger een crisis.

Christine Lagarde ambieert een tweede termijn als directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat heeft Lagarde (60) tijdens het World Economic Forum in Davos gezegd. Lagard werd vijf jaar geleden de eerste vrouwelijke directeur van de instelling. Dat mandaat loopt eind juni dit jaar af. Onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië hebben al hun steun uitgedrukt voor een nieuwe termijn van Lagarde. Daarbij wordt aangegeven dat Lagarde zich een succesvolle crisismanager heeft getoond, verwijzend naar onder meer de steunmaatregelen die werden voorzien voor Ierland, Portugal en Griekenland. Er zouden zich nog wel andere kandidaten voor de functie hebben gemeld.

De luchtvaartmaatschappijen Air France-KLM, EasyJet, International Airlines Group (IAG), Deutsche Lufthansa en Ryanair hebben de associatie Airlines for Europe (A4E) opgericht. Het samenwerkingsverband moet de nodige veranderingen doorduwen, zodat de concurrentiekracht van de Europese luchtvaart kan worden versterkt. Onder meer wil men bij de Europese Unie aandringen om een oplossing te vinden voor de sterk toegenomen luchthavenkosten, terwijl ook de schrapping van een aantal belastingen wordt gevraagd. Ook wordt aangestuurd op maatregelen die ervoor zouden moeten zorgen dat bij stakingen onderbrekingen in het luchtvaartverkeer zouden kunnen worden vermeden.

Bij controles op de Amerikaanse luchthavens werden het voorbije jaar 2.653 vuurwapens ontdekt. Daarmee werd een nieuw record opgetekend. Dat heeft de Amerikaanse Transportation Security Administration (TSA) bekend gemaakt. Tegenover het jaar voordien werd een toename met ongeveer 20 procent gemeld. Er wordt aan toegevoegd dat 80 procent van de wapens was geladen. Het grootste aantal inbeslagnames werd gemeld op Dallas-Fort Worth International Airport (153), gevolgd door Atlanta Hartsfield International Airport (144) en George Bush International Airport in Houston (100). De top tien bestond verder uit Denver, Phoenix, Nashville, Seattle, Dallas-Love, Austin en Houston-Hobby.

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft zijn topman Jamie Dimon vorig jaar een vergoeding van 27 miljoen dollar uitgekeerd. Dat betekende een stijging met 7 miljoen dollar tegenover het jaar voordien. Dimon krijgt al het geld niet zomaar. Inbegrepen is een aandelenpakket ter waarde van 20,5 miljoen dollar dat alleen wordt uitgekeerd als Dimon de volgende periode aan een aantal doelstellingen voldoet. Het basissalaris van Jamie Dimon, die tien jaar geleden tot chief executive van de bank werd benoemd, bedraagt 1,5 miljoen dollar. Daarnaast ontving hij ook een bonus van 5 miljoen dollar. Negen jaar geleden ontving Dimon een recordverloning van 30 miljoen dollar.

In vele landen heeft de luchtvervuiling geleid tot een noodtoestand voor de volksgezondheid. Dat staat in een rapport van de World Health Organization (WHO). Opgemerkt wordt dat de slechte luchtkwaliteit in de grootste steden van de wereld verantwoordelijk is voor miljoenen doden, terwijl de wereldwijde gezondheidsdiensten onder een onhoudbare druk zouden dreigen te komen. Bovendien wordt gewaarschuwd dat die situatie ook zware financiële gevolgen zal hebben. Nu al sterven er volgens de Verenigde Naties jaarlijks 3,3 miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling. China telt met 1,4 miljoen doden het grootste aantal slachtoffers, gevolgd door India (645.000) en Pakistan (110.000).

De Europese Unie heeft een onrechtmatige heffing opgelegd aan de import van ijzeren schroeven en moeren uit China. Dat heeft de World Trade Organization (WTO) gemeld. China had klacht neergelegd tegen de heffingen, die zeven jaar geleden door de Europese Unie werden ingevoerd. Volgens de Europese Unie zou China immers proberen om zijn producten tegen dumpingprijzen op de Europese markt te brengen. Volgens China zou de Europese Unie de maatregelen niet wettelijk hebben geïmplementeerd. Door de uitspraak van de World Trade Organization kan China sancties en een schadeclaim indienen. Het land heeft het over een verlies van 1 miljard dollar export en 100.000 arbeidsplaatsen.

De Amerikaanse farmagroep Gilead Sciences neemt een belang van 14,75 procent in het Belgische biotechbedrijf Galapagos. De operatie is het gevolg van een overeenkomst die beide partijen hebben afgesloten voor de ontwikkeling van het reumamiddel filgotinib. In totaal ontvangt Galapagos een betaling van 725 miljoen dollar, bestaande uit een licentiebetaling van 300 miljoen dollar en een investering in het kapitaal van Galapagos van 425 miljoen dollar. Ook AbbVie, GlaxoSmithKline (GSK) en Johnson & Johnson (J&J) hebben aandelen van Galapagos in portefeuille. De vier grote farmagroepen hebben samen een aandeel van bijna 24 procent in het Belgische biotechbedrijf.

Het voorbije jaar werd wereldwijd een bedrag van 329,3 miljoen dollar geïnvesteerd in duurzame energie. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het persbureau Bloomberg. In totaal werd de wereldwijde capaciteit met 121 gigawatt uitgebreid. Opgemerkt wordt dat olie, steenkool en aardgas de voorbije achttien maanden nochtans gevoelig goedkoper zijn geworden, waardoor er financieel minder incentives zouden worden ervaren om naar alternatieve bronnen te zoeken. De groei van het voorbije jaar heeft volgens Bloomberg dan ook getoond dat zonnekracht en windenergie een concurrentiële bron van energie kunnen zijn.

De Nederlandse retailholding Ahold heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een omzet gerealiseerd van 9,79 miljard euro. Dat betekende een stijging met 21 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzetgroei werd echter vooral gedragen door de sterke koers van de dollar. Bovendien moet erop worden gewezen dat het laatste kwartaal van vorig jaar één week meer telde dan dezelfde periode het jaar voordien. Indien met die effecten geen rekening wordt gehouden, zou een omzetgroei van 3,1 procent zijn geregistreerd. In de Verenigde Staten werd een omzetgroei met 26,5 procent tot 6,06 miljard euro geregistreerd. In Nederland werd een stijging met 15 procent tot 3,3 miljard euro gemeld.

De Amerikaanse autobouwer General Motors lanceert onder de merknaam Maven in de Verenigde Staten en Duitsland een nieuwe service voor autodelen. In de Verenigde Staten wordt Maven gelanceerd met een aantal kleinschalige projecten in Ann Arbor in Michigan, Chicago en New York, terwijl in Duitsland in eerste instantie activiteiten worden opgestart in Frankfurt en Berlijn. Julia Steyn, vice-president stedelijke mobiliteit bij General Motors, wijst erop dat op dit ogenblik wereldwijd al tussen vijf en zes miljoen chauffeurs gebruik maken van autodelen. Het volgende decennium mag volgens de autobouwer echter gerekend worden op een potentieel publiek van dertig miljoen klanten.

Het Brusselse gewest zal zijn netwerk laadpalen voor elektrische wagens gevoelig uitbreiden. Dat heeft Pascal Smet, Brussels minister van mobiliteit, bekend gemaakt. Op dit ogenblik worden op het grondgebied van het Brusselse gewest slechts tweeënzeventig laadpalen geteld. Dat aantal is volgens Smet onvoldoende om het gebruik van de elektrische wagen te stimuleren. Daarom zal volgens de minister in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel worden onderzocht hoeveel laadpalen het netwerk zou moeten tellen en op welke locaties die best kunnen worden ingeplant. Bewoners met een eigen garage of oprit zouden volgens Smet zelf een laadpaal moeten aanschaffen.

Meer Nieuws

 

09:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-01-16

Nieuwsoverzicht

De Kanaaltunnel heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 1,2 miljard euro. Dat betekende, ondanks de problemen met illegale vluchtelingen die door de tunnel vanuit het Europese vasteland Groot-Brittannië proberen te bereiken, een toename met 5 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft Groupe Eurotunnel, uitbater van de tunnel, bekend gemaakt. Opgemerkt wordt dat de shuttle-treinen het voorbije jaar in totaal 1,48 miljoen vrachtwagens door de tunnel tussen Engeland en het Europese continent werden getransporteerd. Dat betekent een nieuw record. Tegenover het jaar voordien is er sprake van een toename met 3 procent. Met 10,4 miljoen passagiers liet het reizigersvervoer een status-quo optekenen.

Autodelen wint in Vlaanderen snel aan populariteit. Dat blijkt uit cijfers van de sectorvereniging Autodelen.net. In totaal zouden er volgens Jeffrey Matthijs, coördinator van de vereniging, in Vlaanderen 1.200 voertuigen voor autodelen beschikbaar zijn. Dat is een verdubbeling tegenover begin vorig jaar. In Vlaanderen maken op dit ogenblik tussen twaalfduizend en veertienduizend mensen gebruik van de services van autodeelsystemen. Matthijs merkt op dat niet alleen grotere organisaties zoals Cambio zich op autodelen toespitsen, maar worden ook steeds vaker lokale en gesloten groepen - zoals wijkorganisaties - opgemerkt. Op dit ogenblik zouden in België 400 gesloten groepen met 3.500 gebruikers operationeel zijn.

Eén op de vijf Vlaamse gezinnen ondervindt moeilijkheden om zijn energierekening te kunnen betalen. Bovendien moet gevreesd worden dat de problemen nog zullen toenemen. Dat heeft Marc Van den Bosch, directeur-generaal van de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (Febeg), tegenover de krant De Tijd gezegd. Hij wijst erop dat de vijf grootste energie-leveranciers voor de leveringen twee jaar geleden 74 miljoen euro schulden van wanbetalers dienden af te schrijven. Voor de leveringen van vorig jaar wordt minstens eenzelfde bedrag verwacht. Aangezien een belangrijke stijging van de energieprijzen op het programma staan, dreigt het probleem volgens Febeg nog toe te nemen.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple is op het gebied van ondernemingswaarde niet langer het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Dat heeft de Britse zakenkrant Financial Times gemeld. Apple liet immers in december een ondernemingswaarde van 393 miljard dollar optekenen, maar werd daarbij voorbijgestoken door concurrent Alphabet, het moederconcern van onder meer Google, die een waarde van 420 miljard dollar kon melden. Op het gebied van beurskapitalisatie blijft Apple (535 miljard dollar) nog wel altijd groter dan Google (485 miljard dollar). Waarnemers wijzen er op dat steeds meer investeerders twijfels hebben over de dominantie van de iPhone in de activiteiten van Apple.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing gaat de productie van het model B747 verder terugschroeven. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Er wordt immers opgemerkt dat de vraag naar de jumbo-jet van Boeing steeds verder terugval. Eerder was aangekondigd dat de productie vanaf maart tot twaalf exemplaren per jaar zou worden afgeslankt. Nu is echter bekend gemaakt dat de productie vanaf september nog verder zal worden verlaagd tot zes toestellen per jaar. De B747 werd bij de start van de jaren zeventig op de markt gebracht. Inmiddels is echter al ongeveer 20 procent van de vloot uit dienst genomen. In totaal zijn 1.539 exemplaren van het vliegtuig besteld. Al 1.519 toestellen zijn geleverd.

Er komen geen verdere onderhandelingen rond de fiscale voordelen die België van een aantal multinationals moet terugvorderen. Dat heeft Margrethe Vestager, Europees Commissaris voor mededinging, in het televisieprogramma De Vrije Markt (VRT) bevestigd. Eerder had Vestager geëist dat België 700 miljoen euro fiscale voordelen van 35 multinational moest terugvorderen. De voordelen bleken volgens haar immers een vorm van illegale staatssteun. De beslissing is volgens de Eurocommissaris definitief. België kan tegen de uitspraak nog wel in beroep gaan, maar dat kan de terugvordering niet blokkeren. Johan Van Overtveldt, Belgisch minister van financiën, ziet toch ruimte voor onderhandelingen.

De Vlaamse regering heeft de ruimtelijke plannen voor het winkelcomplex Uplace in Machelen definitief goedgekeurd. Dat heeft Joke Schauvliege, Vlaams minister van omgeving, bekend gemaakt. Door die beslissing kan volgens de minister eindelijk werk gemaakt worden van de reconversie van een belangrijk brownfield. Vooraleer daadwerkelijk kan worden gestart worden, moet nog wel een bouwvergunning en milieuvergunning worden toegekend. Belangrijk daarbij zijn de introductie van een pendelbus van openbare vervoersmaatschappij De Lijn en de bouw van een nieuw treinstation vlakbij de site van Uplace. Wellicht wordt bij de Raad van State echter opnieuw beroep aangetekend tegen de ruimtelijke plannen.

Champagneproducent Vranken-Pommery Monopole heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 296,6 miljoen euro. Dat betekende een daling met 1,7 procent tegenover het jaar voordien. De verkoop van de champagne-divisie - die de merken Vranken, Pommery, Heidsieck en Charles Lafitte omvat - liet een groei met 0,4 procent optekenen. Die stijging werd echter gedragen door goede resultaten op groeimarkten zoals Japan, Australië en de Verenigde Staten, waar de verkopen met 15 procent toenamen. Op de Franse en Belgische markt diende echter een belangrijke terugval opgetekend te worden. Dat was vooral te wijten aan de terroristische dreiging die eind vorig jaar de horeca in Parijs en Brussel trof.

Retailgroep Delhaize heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 24,4 miljard euro. Dat betekende een stijging met 3,2 procent tegenover het jaar voordien. Geraamd wordt dat het voorbije jaar een winst van 870 miljoen euro zal opleveren, tegenover een positief resultaat van 737 miljoen euro het jaar voordien. Opgemerkt wordt dat vooral Zuidoost-Europa een sterke groei kon worden gemeld. In die regio - die activiteiten in Roemenië, Griekenland en Servië omvat - kon een organische groei met 3,5 procent tot 3,4 miljard worden gemeld. In de Verenigde Staten werd een toename met 2,2 procent tot 16 miljard euro opgetekend. In België was er een stijging met 0,9 procent tot 5 miljard euro.

De economische inspectie heeft de opdracht gekregen om een onderzoek te openen naar verdachte software-activiteiten bij autobouwer Opel. Dat heeft Kris Peeters, federaal minister van consumentenzaken, gemeld. De economische inspectie moet nagaan welke instructies Opel België in verband met de software heeft gekregen. Het onderzoek is een reactie op verklaringen van een dealer dat Opel opdracht zou hebben gegeven om updates door te voeren aan de emissie-software van een aantal modellen. De opdracht zou kort na het uitbreken van het dieselschandaal bij Volkswagen zijn gegeven. Opel ontkent de aantijgingen en zegt tevreden te zijn met de beslissing van Kris Peeters om een onderzoek te starten.

De Amerikaanse ecommerce-groep Amazon gaat zijn activiteiten in Europa gevoelig uitbreiden. Dat heeft de Britse zakenkrant Financial Times gemeld. Met de uitbreiding zouden ook enkele duizenden banen worden gecreëerd. Volgens waarnemers wil Amazon met de investeringen aantonen dat Europa als een volwaardige markt wordt bestempeld en niet enkel als een wingewest wordt beschouwd. Amazon wijst erop vorig jaar in Europa al 10.000 mensen aangeworven te hebben. Daarmee werd het Europese personeelsbestand met 40 procent uitgebreid. Met de bijkomende tewerkstelling zou vooral het Europese distributienetwerk moeten worden versterkt en uitgebreid. Wereldwijd heeft Amazon 222.400 werknemers.

De verkoop van Lumileds, de lichtdivisie van Philips, aan de Chinese investeerder GO Scale Capital wordt geblokkeerd. De Amerikaanse toezichthouder heeft immers bezwaar geformuleerd tegenover de transactie. Eind maart vorig jaar had Philips aangekondigd een overnemer te hebben gevonden voor Lumileds, producent van led-componenten en autoverlichting. GO Scale Capital zou in Lumileds een belang van 80,1 procent verwerven, terwijl Philips het resterende aandelenpakket in portefeuille zou behouden. De Chinese groep zou 2,8 miljard dollar betalen voor het meerderheidsbelang in Lumileds. Door de oppositie van de Amerikaanse autoriteiten moet nu een andere oplossing worden gezocht.

De Italiaanse voedingsgroep Ferrero investeert 21 miljoen euro in een nieuwe productielijn voor zijn divisie Kinder Surprise in Aarlen. In de fabriek moeten vanaf volgend jaar dagelijks 250.000 eieren van 100 gram worden geproduceerd. Die productie is vooral bedoeld voor feestperiodes rond pasen, kerstmis of sinterklaas. Opgemerkt wordt dat de investering in de fabriek Ferrero Ardennes in Aarlen ook vijftig nieuwe banen zal creëren. In de vestiging werken op dit ogenblik ongeveer zevenhonderd vaste medewerkers. Tijdens de piekperiodes worden dat personeelsbestand met een driehonderdtal tijdelijke krachten versterkt. De productie van Ferrero Ardennes is voor 96 procent bedoeld voor de export.

Het Amerikaanse bedrijf Schlumberger, toeleverancier van de oliesector, ziet zich verplicht tienduizend banen te schrappen. Dat heeft Paal Kibsgaard, chief executive van Schlumberger, gemeld. Kibsgaard wijst daarbij naar de lage olieprijzen, die de activiteiten in de sector gevoelig hebben ondermijnd. Hij voegt er aan toe dit jaar ook geen verbetering meer te verwachten. Volgens Kibsgaard zullen de budgetten van de klanten, die investeringen voor nieuwe olieprojecten uitstellen, met ongeveer 15 procent worden afgeslankt. Het voorbije anderhalf jaar heeft Schlumberger al 24.000 banen geschrapt. Met de nieuwe operatie inbegrepen zal het personeelsbestand met 26 procent worden verminderd.

Verwacht mag worden dat Griekenland, ondanks de meningsverschillen tussen de regering en zijn schuldeisers, tegen eind maart de voorwaarden zal respecteren die verbonden zijn aan het reddingsplan van 86 miljard euro. Dat moet de deur openzetten voor discussies over een schuldherschikking. Dat zegt het ratingbureau Standard & Poor’s (S&P). Die vaststellingen vormen volgens het bureau een motief om de kredietwaardigheid van het land te verhogen. Tot nu toe had Griekenland bij Standard & Poor’s een kredietrating van CCCplus. Die status wordt nu tot Bmin opgevoerd. Ook met die nieuwe rating behoudt Griekenland nog altijd een rommelstatus, maar de dreiging is volgens het bureau niet meer zo zwaar.

Meer Nieuws

10:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-01-16

Expertise belangrijk motief om oudere manager aan boord te houden

Expertise kan een belangrijk motief zijn om een oudere chief executive aan boord te houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri en de Mississippi State University op basis van een onderzoek bij meer dan tweeduizend bedrijven. Daarbij kon volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat het aanblijven van een oudere chief executive mogelijk een negatieve impact zou kunnen hebben op de waarde en de operationele prestaties van de onderneming, maar die verliezen worden volgens de onderzoekers ruimschoots door expertise gecompenseerd.

"Ongeveer de helft van de grote beursgenoteerde bedrijven hebben ook voor hun chief executives een verplichte pensioenleeftijd,” zegt onderzoeksleider Adam Yore, professor financiën aan de University of Missouri. “Gebleken is echter dat de verplichte pensionering weliswaar een efficiënte aanpak kan blijken van executives die minder goed presteren en er moet erkend worden dat de cognitieve functies door het verouderingsproces achteruit gaan, maar anderzijds mag niet uit het oog worden verloren dat deze topmanagers in het verloop van hun carrière een werkervaring hebben opgebouwd die vaak een belangrijke meerwaarde kan blijken.”

Er kunnen volgens professor Yore verschillende redenen worden geïdentificeerd waarom bedrijven voor hun topkaders een pensioengrens hanteren. “Bedrijven blijken met een verplichte pensionering ook te willen beletten dat executives een overdreven invloed op de raad van bestuur zou kunnen uitoefenen,” aldus de onderzoeker. “Ook is de strategie een manier om de aandeelhouders te beschermen tegen executives die mogelijk niet meer in staat zijn om de waardecreatie voor de eigenaars te maximaliseren. De materie kan echter niet in termen van zwart of wit worden benaderd. Er is geen regel die voor alle executives zou kunnen gelden. Een vaste wet dreigt meer problemen dan oplossingen te brengen.”

Lees Verder

 

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Online artikel heeft levensduur van ongeveer één week

Online artikels hebben een levensduur van ongeveer één week, waarin ze nagenoeg hun volledige trafiek zullen verzamelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Boost The News op basis van een analyse van een dertigtal artikels op een aantal websites. Zonder de ondersteuning van een langdurige en duurzame promotie-strategie zullen marketeers en uitgevers volgens de onderzoekers uiteindelijk tot de conclusie moeten komen dat content, samen met de middelen die in de creatie van de boodschappen werd geïnvesteerd, amper na één week elke relevantie zullen hebben verloren.

Uit de analyse bleek volgens de onderzoekers dat de trafiek naar 74 procent van de artikels al op de dag van de publicatie een absolute piek bereikte. Slechts bij 25 procent kon tijdens de eerste of tweede dag na publicatie een maximale trafiek worden opgetekend. Na de tweede dag blijken de trafieken echter op een dramatische manier te verminderen. Minder dan 1 procent van de trafieken naar de artikels bleek later dan twee dagen na publicatie een piek te laten registreren. Binnen een week blijkt de trafiek gemiddeld met 90 procent terug te vallen. Na één maand is er sprake van een achteruitgang met 98 procent.

De onderzoekers merken op dat de impact van zoekmachine-optimisatie op de trafieken van online artikels op lange termijn minimaal blijft. “Wanneer de oorspronkelijke geruchten over het artikel beginnen af te zwakken en er geen bijkomende promotie voor het artikel wordt gevoerd, blijkt de organische trafiek minder dan 2 procent van de oorspronkelijke niveaus te vertegenwoordigen. “Uiteraard is 2 procent van de originele trafiek voor grote uitgevers nog altijd een belangrijk volume,” stippen de onderzoekers aan. “Toch wordt de content nog altijd geconfronteerd met een grote kloof in visibiliteit die zonder promotie onmogelijk kan worden overbrugd.”

Lees Verder

 

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |