06-09-16

Dataverwerking bij vacature belangrijker dan talenkennis

Steeds vaker wordt talenkennis bij vacatures als de belangrijkste voorwaarde vervangen door een gedegen kennis van dataverwerking en analytisch vermogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het analyseplatform Alterys bij meer dan tweehonderdvijftig Britse bedrijfsleiders. Nochtans liet twee jaar geleden nog twee derde van de Britse bedrijfsleiders een vraag naar meertalig personeel optekenen. De onderzoekers wijzen erop dat voor de betrokken vaardigheden tot nu toe vaak op het informatica-departement beroep werd gedaan, maar kan een duidelijke verandering worden opgetekend en van de bredere onderneming capaciteiten terzake eisen.

De onderzoekers stelden vast dat 26 procent van de ondervraagde bedrijfsleiders dataverwerking en analytische capaciteiten als de belangrijkse competentie van een potentiële nieuwe medewerker naar voor schoven. Bovendien stonden deze capaciteiten bij 60 procent van de ondernemers bij de twee belangrijkste eigenschappen van de toekomstige werknemer. Alleen sectorervaring krijgt met een score van 69 procent een grotere belangrijkheid. Daarentegen blijkt slechts 22 procent van de ondervraagden een talenkennis bij de twee belangrijkste eigenschappen van een toekomstig personeelslid te citeren.

Er kon ook worden opgemerkt dat 79 procent van de bedrijfsleiders van mening is dat dataverwerking en analytische kennis een verplicht onderdeel van de hogere economische opleiding zou moeten zijn. Bovendien gaven de ondernemers aan bereid te zijn om een extra loon toe te kennen aan werknemers die over deze vaardigheden beschikken. Gemiddeld zou het loon met ongeveer 30 procent worden opgevoerd. Uit het onderzoek bleek verder nog dat 95 procent van de respondenten op die ogenblik bij hun beleidsbeslissingen gebruik maakt van dataverwerking en analyse. Tevens vindt 41 procent dat deze vaardigheden over twee jaar essentieel zijn voor hun functie, tegenover 32 procent vandaag.

Lees Verder

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dataverwerking |  Facebook |

Koude financiële beloning levert weinig meerwaarde op

Financiële beloningen hebben een negatieve impact op de arbeidsvreugde en de werkinzet, terwijl de stress en het personeelsverloop worden opgedreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Australia. De financiële stimulansen hebben volgens de onderzoekers weliswaar een positieve impact op de kwantitatieve prestaties, maar zullen geen enkele positieve invloed hebben op de kwalitatieve prestaties. Bovendien moet volgens de wetenschappers rekening worden gehouden met een toename van risicogedrag, interne wedijver en een vermindering van de focus op klantenservices en prestaties op lange termijn.

“Bedrijven beslissen vaak financiële beloningen om de werknemer tot bepaalde gedragingen te kunnen aanzetten of bepaalde doeleinden te bereiken,” benadrukt onderzoeksleider Marylène Gagné, docent economie aan de University of Western Australia. “Onder meer wordt gebruik gemaakt van commissies, bonussen en winstdelingen. Koude financiële incentives blijken echter vooral de winst van de onderneming uit te hollen, terwijl de productiviteit en het werkplezier van de werknemer worden aangetast.” Een financiële incentive zou in de verbeterde prestatie slechts een bijdrage tussen 4 procent en 9 procent hebben.

“Bovendien blijken de incentives alleen voor eenvoudige en vervelende taken, zoals het plukken van fruit, te werken,” zegt professor Gagné. “Op de hedendaagse werkvloer wordt meer kennis en inzicht vereist en moeten werknemers tot probleemoplossing en complex denken in staat zijn. In een industriële omgeving hebben incentives hetzelfde effect als het presenteren van doelstellingen en het geven van feedback. In een service-omgeving moet echter heel vaak met een negatieve impact op de prestaties rekening worden gehouden. Een goed compensatie-systeem zal bij de medewerkers een gevoel van competentie en autonomie en moet een goede relatie tussen werknemer en werkgever bevorderen.”

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: incentive |  Facebook |

Vrouw blijft de draaischijf van de huishoudelijke taken

De huishoudelijke taken worden in recente tijden weliswaar meer evenredig door de beide partners gedeeld, maar toch rust overal nog altijd de grootste last voor het gezin op de schouders van de vrouw. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford de voorbije halve eeuw in negentien landen. Gemiddeld moet de vrouw tegenover de man met twee uur extra huishoudelijk werk rekening houden. Wel wordt opgemerkt dat traditionele Zuid-Europese landen hun achterstand op gelijkheid tegenover noordelijk gelegen naties gedeeltelijk hebben opgehaald.

In Italië investeerde een vrouw in het begin van de jaren tachtig dagelijks 243 minuten meer in het huishouden dan haar echtgenoot. Tijdens de tweede helft van het voorbije decennium was die kloof echter teruggevallen tot 183 minuten. Ook in Spanje kon een opmerkelijke inkrimping tot 139 minuten worden opgemerkt. Naast Italië en Spanje, droegen vrouwen ook in Polen, Joegoslavië, Slovenië, Frankrijk en Duitsland duidelijk het grootste gedeelte van de huishoudelijke lasten. In het algemeen blijkt dat getrouwde vrouwen, getrouwde mannen en ouders met inwonende kinderen het grootste aantal uren in het huishouden investeren.

Scandinavische landen zijn volgens hoofdronderzoeker Evrim Altintas, sociaal wetenschapper aan de Oxford University, het verst gevorderd in een evenwichtige taakverdeling in het huishouden. “In Noorwegen, Finland en Denemarken is de kloof immers ingekrompen tot iets meer dan één uur,” aldus Altintas. “Er is geen absolute plafond voor een balans in de taakverdeling binnen het gezin. Wel geeft het onderzoek aan dat het gezinsvriendelijke beleid in de Scandivische landen, zoals openbaar beschikbare kinderzorg, ervoor gezorgd heeft dat vrouwen beter worden ondersteund.” Ook in Groot-Brittannië is de kloof op vijf decennia tijd van 195 minuten naar 74 minuten teruggevallen.

“De genderkloof in de verdeling van het huishoudelijk werk is sterk gelinkt aan de ongelijkheid op de arbeidsmarkt,” zegt Evrim Altintas. “De partner die de meeste tijd investeert in het gezin, wordt op de arbeidsmarkt geconfronteerd met beperkte opportuniteiten, wat een negatieve impact heeft op toekomstige professionele mogelijkheden.” Om het evenwicht verder te verbeteren moet het beleid volgens de onderzoekers een gezinsvriendelijk klimaat op de werkvloer nastreven en ondersteuning voorzien voor ouders, die gemakkelijker ouderschapsverlof moeten kunnen nemen en een gemakkelijke toegang tot diensten voor kinderzorg moeten kunnen genieten.

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

In Rusland heeft het ministerie van justitie heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau Levada Center, een onafhankelijk onderzoeksbureau, op een zwarte lijst met buitenlandse agenten geplaatst. Door de ingreep van de Russische autoriteiten is het volgens Lev Gudkov, directeur van het Levada Center, voor het bureau onmogelijk om zijn activiteiten nog langer verder te zetten. Indien een beroep bij het ministerie geen oplossing biedt, zal het bureau volgens Gudkov zijn deuren definitief moeten sluiten. De maatregel is het gevolg van klachten van groepen rond de Russische regering waarin werd beweerd dat Levada de voorbije jaar 120.000 dollar steun van de Verenigde Staten heeft ontvangen.

Het bedrijf CP Bourg uit Ottignies in Waals-Brabant, actief in de printsector, overweegt om 88 banen te schrappen. Daarmee zou het personeelsbestand van het bedrijf met één derde worden afgeslankt. De vakbonden wijzen erop dat de omzet van het bedrijf voortdurend daalt, waarbij volgens de directie vooral de Aziatische concurrentie voor een constante druk op de prijzen zorgt. De onderneming zou willen  investeren in onderzoek en ontwikkeling om tot producten te komen met hoge toegevoegde waarde. De vakbonden hopen het banenverlies nog altijd te kunnen terugdringen. Drie jaar geleden sloot het bedrijf al zijn vestiging in Dolhain in de provincie Luik.

De Europese Commissie gaat zich bij de consumentenorganisaties ervan vergewissen dat voldoende actie wordt ondernomen om schadevergoedingen te verkrijgen voor Europese slachtoffers van het emissieschandaal met dieselmotoren bij autobouwer Volkswagen. Dat heeft Vera Jourova, Europees commissaris voor consumenten, gezegd. Jourova wil naar eigen zeggen kijken of de nationale autoriteiten voor de consumenten de best mogelijke bescherming en de best mogelijke compensatie verkrijgen. Groepsvorderingen zijn volgens haar bijzonder belangrijk. De procedures liggen in Europa volgens Jourova wel complexer dan in de Verenigde Staten, waar groepsvorderingen traditie zijn.

De Waalse regering wil voluit inzetten op de reconversie van de site van Caterpillar in Gosselies. Dat is gebleken tijdens een vergadering die de top van de Waalse regering met de vakbonden van de fabriek heeft gesloten. Maxime Prévot, vice minister-president van Wallonië, wil het terrein niet laten verkommeren en hoopt de site te kunnen verankeren in het lokaal economisch weefsel van de streek rond Charleroi. Prévot erkent dat er geen mirakeloplossing bestaat, maar benadrukt dat alle niveaus - regionaal en federaal - voor de reconversie moeten worden gemobiliseerd. Paul Magnette, minister-president van Wallonië, ziet bij de reconversie een belangrijke rol voor kleine en middelgrote ondernemingen.

De Europese Centrale Bank heeft met zijn grootschalige opkoopprogramma van waardepapier de kaap van 1.000 miljard euro gerond. Dat is gebleken uit een rapport van de instelling. Sinds maart vorig jaar koopt de bank op grote schaal staatsobligaties met de bedoeling meer geld in circulatie te brengen. Het initiatief moet de economie aanzwengelen en de inflatie richting de gewenste 2 procent sturen. In eerste instantie haalde de bankinstelling gemiddeld 60 miljard euro op, maar in maart dit jaar volgde een toename tot 80 miljard euro. Inmiddels werd ook de reikwijdte uitgebreid en wordt ook waardepapier van bedrijven opgekocht. Dat pakket bedraagt voorlopig bijna 20,5 miljard euro.

Eind juli stond op de Belgische spaarrekeningen een totaalbedrag van 265 miljard euro. Dat betekende een stijging met 871 miljoen euro tegenover de maand voordien. Daarmee kon al voor de derde maand op rij, ondanks de aanhoudend lage rentevoeten, van een nieuw recordbedrag gewag worden gemaakt. Ook bij de zichtrekeningen kon een stijging met 680 miljoen euro worden gemeld tot een nieuw recordbedrag van 193 miljard geparkeerd. De banken proberen de consumenten aan te sporen hun activa van de spaarrekeningen weg te halen en te transfereren naar andere beleggingsproducten.

In Iran heeft de politie meer dan achthonderd kledingwinkels gesloten wegens de verkoop van ongepaste kleding. Dat hebben Iraanse media gemeld. Voorafgaand aan de politie-acties hadden ruim 3.600 winkels een waarschuwing ontvangen. Gedurende tien dagen controleerde de politie alle winkeliers die ervan verdacht werden van de verkoop van goederen die niet aan de fatsoensnormen voldeden. Volgens waarnemers is de actie vooral gericht op westerse mode en kleding die niet aan de strenge religieuze voorschriften van het land voldoet. Eerder dit jaar vernietigde Iran ook honderdduizend illegale satellietschotels waarmee buitenlandse televisieprogramma’s konden worden gevonden.

Verzekeraar Axa Belgium wil de volgende jaren minstens 650 banen schrappen. Bovendien zullen ook van de resterende werknemers inleveringen worden gevraagd. Dat heeft het bedrijf tijdens een bijzondere ondernemingsraad bekend gemaakt. Door de beslissing zal het personeelsbestand met ruim 16 procent worden afgeslankt. Vooral de informatica-divisie en de afdeling levensverzekeringen zouden door de afslanking worden getroffen. De ingreep vormt onderdeel van een strategisch plan waarmee Axa zijn zijn positie als marktleider in schadeverzekeringen wil handhaven en zich wil beschermen tegen de gevolgen van een aanhoudend lage rente.

Antiviruspionier John McAfee moet aan zijn nieuwe bedrijf een andere naam geven. Dat staat in een klacht die Intel, eigenaar van het beveiligingsbedrijf McAfee, bij een Amerikaanse rechtbank heeft neergelegd. De antiviruspionier wil zijn nieuwe bedrijf de naam John McAfee Global Technologies geven. Vijf jaar geleden was het eerste bedrijf van McAfee voor een bedrag van 7,7 miljard dollar door Intel meegenomen. Intel zegt daarbij ook de rechten op de naam McAfee te hebben overgenomen. Het nieuwe bedrijf van McAfee zou zich toespitsen op de ontwikkeling van software tegen spionage. Daarvoor wil McAfee de gespecialiseerde onderneming D-Vasive overnemen.

Het Israëlische bedrijf Spacecom heeft een schadeclaim van 50 miljoen dollar ingediend tegen de Amerikaanse ruimtevaartonderneming Spacex. Bij een ontploffing van de Falcon-draagraket van Spacex tijdens tests op de lanceerbasis Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida ging immers ook de satelliet Amos-6 van Spacecom verloren. Amos-6-satelliet zou door een aantal bedrijven, waaronder Facebook, worden gebruikt. De satelliet moest voor betere internetdekking in Afrika zorgen. Spacecom eist dat Spacex de satelliet vergoedt of gratis een vervangende vlucht naar de ruimte aanbiedt. Spacex gaf geen verdere informatie over de claim. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht.

In Frankrijk is het parket van oordeel van voormalig president Nicolas Sarkozy moet terechtstaan voor illegale campagnefinanciering. Dat heeft een bron bij het Franse parket gemeld. De feiten hebben te maken met het communicatiebedrijf Bygmalion, dat de spil zou geweest van een systeem met valse facturen waarmee de partij van Sarkozy het wettelijke plafond voor de verkiezingsuitgaven probeerde te omzeilen. Uiteindelijk zou voor de presidentscampagne van Sarkozy dubbel zoveel zijn uitgegeven dan wettelijk is toegestaan. Het Franse parket wil in totaal veertien betrokkenen vervolgen. Verwacht wordt dat de onderzoeksrechter over een maand over een eventueel proces zal beslissen.

Gebruikers zullen in de toekomst gedurende negentig dagen per jaar gratis in het buitenland gebruik kunnen maken van mobiele telefonie zonder roamingkosten te betalen. Dat staat in een plan van de Europese Commissie. De beperking moet de operatoren beschermen tegen potentieel misbruik door consumenten. De roamingkosten blijven beperkt tot 4 eurocent per belminuut of 85 eurocent per megabyte. De nieuwe regeling zou half juni volgend jaar in voege treden. De voorstellen moeten nog wel worden besproken met de individuele lidstaten met de Europese Unie. Geraamd wordt dat roaming tot nu toe tussen 5 procent en 6 procent van de totale inkomsten van de telecomsector vertegenwoordigde.

De Belgische baggergroep Deme, dochter van de holding Ackermans & van Haaren, gaat met de Franse bouwgroep Eiffage een containerterminal uitbreiden in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. Het contract heeft een waarde van 47 miljoen euro. De terminal wordt uitgebaat door de Franse groep Bolloré. De werken moeten over ruim twee jaar voltooid zijn. Deme zal instaan voor de opspuiting van een terminal met een lengte van 270 meter en de uitdieping van de huidige en toekomstige ligplaatsen voor de containerschepen tot een diepte van 13 meter. Deme is al meer dan vijftig jaar in Afrika actief.

De Duitse televisiegroep ProSiebenSat1 neemt de datingsite Parship over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 100 miljoen euro. De televisiegroep krijgt door de operatie een participatie van 50 procent plus één aandeel in Parship Elite Group en neemt voor 100 miljoen euro leningen over. Daarmee wordt de datingsite gewaardeerd op een bedrag van 300 miljoen euro. Parship werkt met een algoritme waarmee het mogelijk zou moeten zijn om compatibele partners te vinden. Gebruikers betalen een maandabonnement van 30 euro tot 65 euro. Met de overname breidt ProSiebenSat1 zijn digitale activiteiten aan. Eerder investeerde het bedrijf al in een Zweedse reiswebsite en Britse voetbalsite.

De Belgische webwinkel Vente-Exclusive neemt zijn Deense sectorgenoot Designers & Friends over. Vente-Exclusieve werd één jaar geleden overgenomen door de Franse groep Vente-Privee. Bij die overname werd echter beslist dat Vente-Exclusive verantwoordelijk zou blijven voor de activiteiten in de Benelux en ook de stap zou doen naar de Scandinavische markt. Die zou op het gebied van cultuur immers dichter bij Vente-Exclusieve dan bij Vente-Privee liggen. Opgemerkt wordt ook dat de markt in Scandinavië nog veel minder ontwikkeld is dan in de Benelux. Vente Exclusive boekte vorig jaar een omzet van 130 miljoen euro. Het bedrijf mikt dit jaar op een groei van 50 procent groei.

Meer Nieuws

09:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-09-16

Diepe mannenstem moet vooral rivalen intimideren

Mannen gebruiken een diepe stem eerder om rivalen te intimideren dan om een vrouwelijke partner aan te trekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University bij mensen en andere primaten. Vastgesteld werd dat een diepe stem minder vaak werd opgemerkt in monogame culturen dan in maatschappijen die gekenmerkt worden door polygenie, waar de man meerdere partners heeft en dus een grotere concurrentie voor partners kan worden vastgesteld. Naarmate de mannen in de richting van een monogame cultuur evolueren, kan volgens de onderzoekers minder verschil tussen mannelijke en vrouwelijke stemmen worden vastgesteld.

“Uit een staal van ruim zeventienhonderd stemopnames bleek dat de mannelijke stem meer geschikt is om seksegenoten af te schrikken dan ook vrouwen aan te trekken,” zegt onderzoeksleider David Puts, professor antropologie van de Pennsylvania State University. “Algemeen kon een groter verschil in stemniveau tussen mannen en vrouwen worden opgetekend in maatschappijen waar polygenie wordt gehanteerd dan in groepen die door monogamie worden gekarakteriseerd. De lage stem kan de partners bescherming bieden, aangezien potentiële rivalen door het geluid kunnen worden afgeschrikt. Bovendien kan de lage stem mannen toelaat een hiërarchie te vast te leggen zonder tot geweld te moeten overgaan.”

De onderzoekers merken nog op dat de toon van de vrouwelijke stem geen impact heeft op de aantrekkingskracht. Een diepe mannelijke stem wordt door vrouwen echter aantrekkelijk gevonden, terwijl mannelijke rivalen gewag maken van een dominante invloed. “Het verband van de stem met dominantie is drie keer sterker dan de link met aantrekkingskracht,” benadrukt David Puts. “Er zou dan ook kunnen worden opgemerkt dat diepere stemmen meer zijn geëvolueerd door de concurrentie tussen mannen dan door de vrouwelijke keuze.” Een lagere stem werd ook gekenmerkt door een lager niveau van het stresshormoon cortisol, een hoger niveau van testostoreron en een gezond immuunsysteem.

“Diepere mannelijke stemmen zouden dan ook een grotere aantrekkingskracht kunnen uitoefenen omdat ze op een gezonde potentiële partner wijzen,” zeggen de onderzoekers nog.

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse drankenconcern Coca-Cola heeft het voorbije jaar 191,9 miljard liter water verdeeld onder lokale gemeenschappen. Dat is 115 procent van het totale volume water dat in de dranken van het bedrijf werd gebruikt. Dat heeft Coca-cola bekend gemaakt. Het project is een antwoord van Coca-Cola op kritiek dat de productie van het bedrijf de waterreserves van lokale gemeenschappen over de hele wereld uitput. Het project werd in het midden van het voorbije decennium gelanceerd en moet tegen het einde van dit decennium in 71 landen het watergebruik van het bedrijf compenseren. Het bedrijf voegt er aan toe de water-efficiëntie het voorbije jaar met 2,5 procent te hebben kunnen opvoeren.

In de Verenigde Staten is de Argentijnse zakenman Carlos Bulgheroni op 71-jarige leeftijd overleden. Bulgheroni stond aan het hoofd van het energiebedrijf Bridas, dat hij samen met zijn broer Alejandro van zijn vader had geërfd. Bridas was oorspronkelijk een toeleverancier van Argentijnse olieproducenten, maar ontwikkelde zich onder de tweede generatie Bulgheroni's tot een wereldbedrijf op het gebied van energie. Carlos Bulgheroni slaagde erin tijdens de verschillende Argentijnse regimes te blijven gedijen en werd de rijkste man van het land. De zakenman had ook een woonplaats in de Verenigde Staten, waar hij in juni dit jaar voor een chirurgische ingreep in het ziekenhuis was opgenomen.

De Russische luchtvaartgroep Aeroflot heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een winst van 2,5 miljard roebel of 39 miljoen dollar gerealiseerd, tegenover een verlies van 3,5 miljard roebel dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 26,8 procent tot 223,8 miljard roebel. De inkomsten uit het passagiersvervoer stegen met 28,7 procent tot 188,1 miljard roebel. De omzet uit cargotransporten kenden meer dan een verdrievoudiging tot 7 miljard roebel. De brandstofkosten stegen met 0,2 procent tot 44,8 miljard roebel. De bezettingsgraad nam met 2,9 procentpunt toe tot 78,6 procent. De passagiersaantallen namen met 10,3 procent toe, dankzij een sterke binnenlandse vraag en nieuwe internationale routes.

De Amerikaanse levensmiddelengroep Mondelez - producent van merken zoals Lu, Tuc en Côte d’Or - is teruggekomen op zijn pogingen om chocoladefabrikant Hershey over te nemen. Dat heeft Mondelez bekend gemaakt. Het bedrijf voegde er aan toe teleurgesteld te zijn in de gang van zaken en benadrukte geen verdere stappen te ondernemen. Eind juni verwierp Hersey een overnamebod van Mondelez waarmee de waarde van het bedrijf op 23 miljard dollar werd bepaald. De fusie had geleid tot de creatie van de grootste snoepproducent van de wereld. Op dit ogenblik wordt de wereldwijde ranglijst aangevoerd door Mars. De familie Hershey heeft nog altijd 80 procent van de aandelen van de chocoladeproducent in handen.

Projectontwikkelaar Nakheel uit Dubai heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een nettowinst van 2,95 miljard dirham of 803,1 miljoen dollar geboekt. Dat betekent een stijging met 4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Opgemerkt wordt dat tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 1.177 wooneenheden werden opgeleverd. Verder werd opgemerkt dat met realisaties van Dragon Mart en Ibn Battuta Mall de retailportfolio met 35 procent tot 4,2 miljoen vierkante voet kon worden opgevoerd. Ook opende Accor in de ontwikkeling Dragon Mart het eerste hotel uit de portfolio van Nakheel. Tijdens de tweede helft van dit jaar worden nieuwe opleveringen verwacht in de ontwikkeling Azure Residences op Palm Jumeirah.

Het chemieconcern Solvay is een zoektocht begonnen naar een overnemer voor zijn nylonactiviteiten, die een omzet van 1,4 miljard euro vertegenwoordigen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Opgemerkt wordt dat het bedrijf een reeks documenten heeft gestuurd naar bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn in de afdeling, waar polyamides voor tapijten en textiel worden geproduceerd. Een van de kandidaten is het Texaanse bedrijf Celanese. Solvay wil de afdeling verkopen om zich beter te kunnen concentreren op hoogwaardige plastics en chemicaliën voor gebruik in consumentengoederen en de luchtvaartsector.

De vooruitzichten van HP Inc heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 11,9 miljard dollar. Dat betekende een daling met 3,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. HP Inc fabriceert computers en printers, maar kampt met een moeilijke afzetmarkt. De verkoop van printers kende een achteruitgang met 14 procent, terwijl bij de leveringen van toebehoren een achteruitgang met 18 procent werd gemeld. Bij de verkoop van computers kon wel een stijging met 4 procent worden opgemerkt. De nettowinst van het bedrijf, dat vorig jaar van Hewlett-Packard werd afgesplitst, daalde van 854 miljoen dollar naar 783 miljoen dollar.

Vlaanderen telde eind augustus 241.622 werkzoekenden. Dat betekende een daling met 2,5 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Philippe Muyters, Vlaams minister van werk. De Vlaamse werkloosheid kent al sinds augustus vorig jaar een continue inkrimping. De daling zet zich in elke leeftijdscategorie door. Bij de jongeren is er sprake van een inkrimping met 0,6 procent. De daling loopt in de leeftijdsgroep van vijfentwintig tot vijftig jaar op 3,5 procent en ook bij de vijftigplussers was er een terugval met 2,1 procent. De sterkste inkrimping van de werkloosheid werd opgetekend in de provincies West-Vlaanderen (5,3 procent) en Limburg (4,8 procent).

Bijna de helft van de Brusselse bedrijven overweegt de hoofdstad te verlaten. Dat blijkt uit een rapport van de ondernemersorganisatie Beci. Twee derde van de ondervraagde ondernemers noemt de problemen op het gebied van mobiliteit als belangrijkste knelpunt. Daarmee is mobiliteit tot het hoogste niveau gestegen in de problemen die door de Brusselse bedrijven naar voor worden geschoven. Thierry Willemarck, voorzitter van Beci, zegt dat mobiliteit al vijf jaar het grootste probleem vormt, maar wijst er vooral op dat 85 procent te kennen geeft dat de situatie het voorbije jaar nog verergerd is, onder meer door de blijvende moeilijkheden rond het Gewestelijk Expressnet en de problemen met de tunnels en voetgangerszone.

Ignace Van Doorselaere is door chocoladeproducent Neuhaus aangetrokken als opvolger van chief executive Jos Linkens, die met pensioen gaat. Van Doorselaere komt over van lingerieproducent Van de Velde en begint bij de start van volgend jaar zijn nieuwe opdracht bij Neuhaus. Jos Linkens werd twee jaar geleden tot chief executive benoemd. Hij slaagde erin het voorbije jaar de omzet van de chocoladeproducent op te drijven van 181 miljoen euro naar 193 miljoen euro. De nettowinst nam toe van 10 miljoen euro naar 12 miljoen euro. Het bedrijf verkoopt zijn pralines in meer dan duizend eigen winkels in veertig landen. Van Doorselaere wordt ook verantwoordelijk voor de merken Jeff de Bruges en Corné Port-Royal.

De Amerikaanse regering gaat een krediet van 2,45 miljard dollar aan het spoorbedrijf Amtrak ter beschikking stellen voor de aankoop van nieuwe treinen, de verbetering van spoorlijnen en stations in het noordoosten van het land. Dat heeft de Amerikaanse vice-president Joe Biden bekend gemaakt. De investering zou de capaciteit van Amtrak in de regio met ongeveer 40 procent moeten opdrijven. Joe Biden wil het gebruik van het treinvervoer in de Verenigde Staten promoten. Dergelijke infrastructuurwerken staan ook op de agenda van de democratische presidentskandidate Hillary Clinton. De Verenigde Staten moeten vaak met een gebrekkige infrastructuur afrekenen.

De Amerikaanse groep Staples, leverancier van kantoorartikelen, heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettoverlies geleden van 766 miljoen dollar, tegenover een winst van 36 miljoen dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet zakte met 4 procent tot 4,8 miljard dollar. Wanneer geen rekening wordt gehouden met wisselkoerseffecten, winkelsluitingen en desinvesteringen zou de omzetdaling tot 2 procent beperkt zijn gebleven. De verliescijfers zijn vooral te wijten op afschrijvingen op de Europese activiteiten. Daarnaast diende Staples echter ook een kost te boeken voor de mislukte fusie met sectorgenoot Office Depot. De transactie werd door de Amerikaanse toezichthouder verboden.

Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific Airways uit Hongkong heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 40 miljoen euro. Dat betekende een daling met 82 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf verwijst daarbij naar de grotere concurrentie op de Aziatische markt, terwijl door lopende contracten ook niet kon worden geprofiteerd van de dalende brandstofprijzen. De omzet kromp met ruim 9 procent tot 5,2 miljard euro. Die terugval moet volgens Cathay vooral worden toegeschreven aan een daling van de verkoop van duurdere vluchten. Vooral zakelijke Chinese klanten zouden hun budgetten voor vliegtuigreizen gevoelig hebben teruggeschroefd.

De Amerikaanse doe-het-zelfketen Home Depot heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een winst gerealiseerd van 2,3 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 9,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf zegt te hebben kunnen profiteren van het economisch herstel, waardoor gezinnen opnieuw over een groter budget kunnen beschikken om hun woning te renoveren of te verfraaien. De omzet steeg met 6,6 procent tot 26,5 miljard dollar. Craig Menear, chief executive van Home Depot, wees erop dat zowel bij de omzet als de nettowinst de beste prestaties uit de geschiedenis van het bedrijf konden worden opgetekend. De winstverwachtingen voor het lopende jaar werden opgedreven.

De Zuid-Afrikaanse goudproducent AngloGold Ashanti heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een winst gerealiseerd van 52 miljoen dollar, tegenover een verlies van 23 miljoen dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf zegt te hebben kunnen profiteren van de onrust op de financiële markten, waardoor investeerders sneller geneigd zijn om te beleggen in goud, dat in een crisisperiode immers als een veilige sector wordt bestempeld. Daarnaast profiteerde AngloGold, de derde grootste goudproducent van de wereld, ook van de waardedaling van de Zuid-Afrikaanse rand. De omzet van het Zuid-Afrikaanse concern viel met 4 procent terug tot 2,04 miljard dollar.

Meer Nieuws

09:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-09-16

Betrouwbaarheid auto’s verder toegenomen

Ondanks de toevoeging van allerlei elektronische gadgets die voor technische problemen zouden kunnen zorgen, is de betrouwbaarheid van de autobouwers gestegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent JD Power over de kwaliteit van drieëndertig automerken. Daarbij werd vastgesteld dat eenentwintig automerken een verbetering van de kwaliteit lieten optekenen. In totaal werd tegenover vorig jaar een verbetering met 6 procent gemeld. JD Power merkt bovendien op dat voor de eerste keer in zevenentwintig jaar de ranglijst niet door een luxewagen wordt aangevoerd. Op de eerste plaats eindigt immers het Zuid-Koreaanse merkt Kia. Voordien voerde Porsche de lijst aan.

Kia liet 83 technische problemen per honderd nieuwe voertuigen optekenen. Op de tweede plaats staat Porsche met 84 defecten, gevolgd door Hyndai (92), Toyota (93) en BMW (94). Onder aan de rangschikking stonden Fiat, Volvo, Land Rover en Mini, dat 216 problemen diende te melden. Gemiddeld werden 105 defecten opgetekend. Dat betekende een daling met zeven problemen tegenover vorig jaar. “Chrysler en Jeep, die gedurende vele jaren in de onderste regionen van de rangschikking stonden, lieten de grootste vooruitgang optekenen en stegen elk elf plaatsen,” benadrukt Renee Stephens, vice-president kwaliteit bij JD Power. “Jaguar viel daarentegen met vierentwintig plaatsen terug.”

“Touchscreens, stemherkenning en andere gadgets hebben autobouwers in het verleden grote problemen bezorgd en hebben de scores op het gebied van betrouwbaarheid gedurende jaren naar beneden gehaald,” zegt Renee Stephens. “De constructeurs lijken echter een keerpunt te hebben bereikt. De verbetering kan ongetwijfeld gedeeltelijk worden toegeschreven aan de consument, die met de technologieën meer vertrouwd is geraakt. Maar anderzijds kan worden vastgesteld dat de constructeurs hebben ingegrepen, onder meer door een vereenvoudiging van de gadgets, die voor vele gebruikers vaak moeilijk hanteerbaar bleken.”

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: auto |  Facebook |