24-12-16

Vooral mannen betalen hoge prijs voor hun kleurenpracht

Veelkleurigheid heeft in de natuur zowel voordelen als nadelen. Vooral mannelijke dieren kunnen voor hun kleurenpracht een hoge prijs betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Uppsala University in Zweden naar de vleugelkleuren van waterjuffers. De onderzoekers merken op dat kleuren in de natuur worden gebruikt om efficiënter te kunnen communiceren, maar tegelijkertijd kan die grotere visibiliteit ook potentiële prooien alarmeren en eventuele predatoren aantrekken. Bij waterjuffers zijn mannen kleurrijker dan vrouwen. Tegelijk stelden de onderzoekers vast dat mannelijke dieren vaker het slachtoffer worden van predatoren dan vrouwelijke exemplaren.

“Veel diersoorten - zoals papegaaien, tropische vissen of vlinders - maken gebruik van opvallende kleuren,” benadrukt onderzoeksleider David Outomuro, specialist genetica aan de Uppsala University. “Die kleurenpracht biedt een voordeel in de seksuele selectie, maar kan ook een belangrijk nadeel worden omdat het dier gemakkelijker door prooien en predatoren kan worden opgemerkt. De kleurenpracht is dan ook het onderwerp van tegengestelde selectie-elementen. Enerzijds kan er sprake zijn van een positieve seksuele selectie omdat de kleuren de aandacht trekken van het andere geslacht. Anderzijds is er een verhoogd risico op mortaliteit, aangezien de kleuren ook de aandacht van prooien en roofdieren trekken.”

“Er kon worden vastgesteld dat mannelijke waterjuffers bijzonder gemakkelijk kunnen worden opgemerkt door roofvogels en kleine vliegjes waarop ze zelf jagen,” stipt David Outomuro aan. “Vrouwelijke exemplaren vielen daarentegen veel minder op omdat ze door een gebrek aan opvallende kleuren meer in de achtergrond van het decor opgaan. Daardoor beschermen ze zichzelf beter tegen mogelijke predatoren. Opvallend was echter ook dat de mannelijke waterjuffers niet in staat bleken om de vleugeltekening van onbeweeglijke vrouwelijke exemplaren te herkennen. Vermoed kan worden dat de vrouwelijke dieren zich daarmee willen verbergen tegen bronstige mannen, die bijzonder opdringerig kunnen zijn.”

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kleuren |  Facebook |

Europese burgers willen vooral grotere sociale gelijkheid

De bevolking van de Europese Unie wil meer sociale gelijkheid, dat als een essentiële bouwsteen voor de toekomst van Europa wordt bestempeld. Daarentegen wordt niet getolereerd dat Europa nog meer macht naar zich zou toetrekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van Eurobarometer. Tevens kon worden vastgesteld dat de gevolgen van de economische crisis nog altijd de grootste bekommernis van de bevolking blijven. Uit het onderzoek bleek dat werkloosheid door 45 procent van de ondervraagden als het grootste probleem naar voor wordt geschoven, gevolgd door sociale ongelijkheid en migratie (36 procent) en terrorisme en veiligheid (31 procent).

Respondenten stelden dan ook dat meer aandacht zou moeten worden geschonken aan sociale gelijkheid en solidariteit (46 procent) dan aan een bescherming van het leefmilieu (31 procent) of de ondersteuning van vooruitgang en innovatie (28 procent). Daarentegen merkt Eurobarometer op dat de bevolking weinig enthousiasme toont voor een grotere rol van de instellingen van de Europese Unie in het beheer van de economie. Amper 20 procent gaf te kennen dat een economische regering voor de Europese Unie een positieve uitkomst zou voor de toekomst van Europa. Daarentegen wees 53 procent op gelijkwaardige levensstandaarden in de hele regio als een cruciaal element voor de toekomst van Europa.

Wel geeft 68 procent van de respondenten toe voorstander te zijn van een grotere beslissingsbevoegdheid op Europees niveau om investeringen te stimuleren en banen te creëren. Een Europese tussenkomst wordt echter vooral in een aantal andere sectoren gewenst, zoals de strijd tegen terrorisme en de promotie van democratie en vrede (80 procent) en de bescherming van het leefmilieu (77 procent). De Scandinavische landen en Oostenrijk toonden zich het minst enthousiast over een Europese betrokkenheid bij investeringen en jobcreatie. In Duitsland wordt die betrokkenheid anderzijds meer gewenst dan in lidstaten - zoals Polen - die het meest voordeel halen uit de Europese fondsen.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Seks blijft meest efficiënte reproductiemethode

Seks zorgt ervoor dat de volgende generaties beter tegen infecties worden beschermd. Dat is de reden waarom de natuur bij de reproductie een voorkeur toont voor seks boven klonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Stirling bij een populatie van zesduizend watervlooien, een soort die beide types van voortplanting hanteert. De onderzoekers merken op dat seks op het eerste gezicht geen efficiënt type van voortplanting vertegenwoordigt en dan ook door de natuur al lange tijd zou moeten zijn afgeschaft en uitgestorven.

Om te kunnen overleven, moet seks dan ook belangrijke voordelen bieden die de nadelen ruimschoots compenseren.
“Het lijkt moeilijk verklaarbaar dat seks bestaat, terwijl men weet dat kloonen minder tijd en energie vergt en ook geen nood heeft een partner om nakomelingen te produceren,” benadrukt onderzoeksleider Stuart Auld, professor natuurwetenschappen aan de University of Stirling. “Populaties die zichzelf kloonen zijn volledig vrouwelijk en hebben geen behoefte aan seks om te kunnen reproduceren. Voor seks daarentegen is er nood aan mannen, die zelf geen nakomelingen produceren. Populaties zullen door klonen dan ook altijd een sneller reproductieritme hebben dan met seks. Toch blijkt seks in de natuur nog altijd de dominante vorm van reproductie.”

“Seks moet een belangrijk voordeel bieden om het favoriete voorplantingssysteem te blijven,” zegt professor Aud. “Seks zorgt er echter voor dat genen kunnen worden gemengd. Dat laat populaties toe snel te evolueren en zich aan een veranderende omgeving aan te passen. Dat geldt ook voor de omgang met parasieten. Bij de watervlooi kon dan ook worden vastgesteld dat nakomelingen uit een seksuele activiteit tegenover infectieziektes dubbel zoveel resistentie vertoonden dan gekloonde soortgenoten. De voortdurende strijd om ziektes te vermijden lijkt dan ook de reden waarom seks, ondanks de kosten, in de natuur is blijven bestaan.”

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks |  Facebook |

Denken gebeurt niet alleen in het hoofd

Algemeen wordt aangenomen dat denken alleen in het hoofd gebeurt, maar dat is een illusie die niet weerspiegelt op welke manier problemen in realiteit worden opgelost. Ook de handen hebben immers een belangrijk aandeel in dat denkproces. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kingston University in Groot-Brittannië. Deze vaststelling kan volgens de onderzoekers onder meer ook bedrijven nieuwe methodes opleveren om de productiviteit te verbeteren. Maar evenzeer kunnen deze inzichten volgens de wetenschappers ook de tewerkstellingskansen van een individu in positieve zin beïnvloeden.

“Het denkproces situeert zich niet uitsluitend in het hoofd, maar wordt zwaar beïnvloed door de omgeving,” benadrukt onderzoeksleider Gaëlle Vallée-Tourangeau, professor organisatiegedrag aan de Kingston University. “Bovendien kon worden vastgesteld dat het gebruik van werktuigen of objecten bij de probleemoplossing nieuwe kanalen kunnen aanboren om oplossingen te vinden. Vaak wordt het menselijk brein beschouwd als een computer, maar in de reële wereld functioneert het denken op een andere manier. Indien men de mens een mogelijkheid tot interactie biedt, zal het denkproces een andere richting uitgaan. Een actie zoals tekenen of schrijven op zich zorgt ervoor dat het denken op een andere manier gebeurt.”

Wanneer de wetenschappers aan een aantal proefpersonen een vraagstuk opgaven, bleek de oplossing het snelst aangebracht te worden door de groep die bij de bestudering van het probleem ook een werkinstrument had gekregen. “Voor sommige problemen kan de fysieke interactie met instrumenten - ongeacht de cognitieve capaciteiten van het individu - een middel aanreiken om een oplossing te kunnen vinden,” benadrukken de onderzoekers. “Daarentegen bleek pen en papier vaak onvoldoende om een uitkomst te vinden. Het onderzoek toont dan ook aan dat een interactie met de wereld de prestatie van het individu kan versterken.”

Lees Verder

13:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denken |  Facebook |

Hulpvaardigheid komt ook ten goede aan eigen leven

Personen die de zorg voor anderen op zich hebben genomen, bewijzen ook zichzelf een dienst. Ze kunnen immers rekenen op een hogere levensverwachting. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute for Human Development in Berlijn, de Universität Basel, de Edith Cowan University, de University of Western Australia en de Humboldt Universität in Berlijn. Uit het onderzoek, waarbij meer dan vijfhonderd mensen tussen zeventig en meer dan honderd jaar werden gevolgd, bleek immers dat ouderen die de zorg voor kleinkinderen of andere personen op zich hebben genomen, een hogere levensverwachting hebben dan hun gemiddelde leeftijdsgenoten.

“Uit het onderzoek kan worden afgeleid dat deze vorm van zorgverstrekking een positieve impact heeft op de levensverwachting,” benadrukken de onderzoekers. “De helft van de grootouders die de zorg voor kleinkinderen op zich hadden genomen bleken tien jaar na het eerste interview in het begin van de jaren negentig nog steeds in leven te zijn. Datzelfde kon ook worden vastgesteld dat ouderen die geen kleinkinderen hebben, maar wel hun eigen kinderen ondersteunen, onder meer met hulp in het huishouden. Bij de ouderen die geen zorg voor anderen op zich hadden genomen, bleek daarentegen de helft na vijf overleden te zijn.”

De onderzoekers merken op dat dit positieve effect van de zorgverstrekking op de levensverwachting niet beperkt blijft tot een ondersteuning in familieverband. “Kinderloze ouderen die bereid waren om anderen emotioneel te ondersteunen, bleken eveneens op een langer leven te kunnen rekenen,” wordt er opgemerkt. “Hier werd vastgesteld dat de helft zeven jaar na het eerste interview nog altijd in leven waren. Leeftijdsgenoten die geen emotionele steun gaven aan anderen, bleken nog slechts een levensverwachting van vier jaar te hebben. Hulpbereidheid mag echter niet worden beschouwd als een garantie op een langer leven.”

“Een matige vorm van hulpvaardigheid kan een positief effect hebben op de gezondheid, maar eerdere studies hebben uitgewezen dat intensievere engagementen kunnen leiden tot stress, die een negatief effect heeft op het fysieke en mentale welzijn.”

Lees Verder

13:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Volkswagen kiest voor Engels als officiële bedrijfstaal

De Duitse autobouwer Volkswagen schrapt het Duits als officiële werktaal en schakelt over op Engels. Dat heeft Karlheinz Blessing, personeelsdirecteur van de autoconstructeur, bevestigd. Hij merkt op dat het bedrijf met een Engels taalregime beter in staat zal zijn om wereldwijd talent aan te trekken. Volgens Blessing is immers in het verleden gebleken dat de Duitse voertaal van het bedrijf een belangrijke taalbarrière is geweest om internationaal talent voor de hoogste management-niveaus van het bedrijf aan te trekken. Een eengemaakt taalregime over de hele wereld moet volgens Blessing ook de rekrutering stroomlijnen.

Opgemerkt wordt dat Volkswagen weliswaar een Duits merk is, maar een aantal andere divisies hebben hun wortels in andere landen, zoals Bugatti, Bentley, Lamborghini en Seat, die respectievelijk in Frankrijk, Engeland, Italië en Spanje werden opgericht. Volgens waarnemers kan de overschakeling naar een Engels taalregime ook worden geïnterpreteerd als een aanwijzing dat de autoconstructeur zich meer op de Amerikaanse markt wil toespitsen. Over vijf jaar zou de overschakeling moeten zijn gerealiseerd. De verandering van taalregime heeft echter enkel betrekking op officiële elementen en niet op het operationele conversaties op de werkvloer.

De beslissing wordt in Duitsland echter niet door iedereen gewaardeerd. De Duitse taalorganisatie Deutsche Sprache zegt uit protest al zijn aandelen in Volkswagen van de hand te hebben gedaan. Deutsche Sprache, dat werd gelanceerd om te garanderen dat de Duitse taal in de zakenwereld niet zou kunnen worden gemarginaliseerd, zegt verbaasd te zijn te moeten vaststellen hoe gemakkelijk de eigen elites bereid zijn hun eigen taal en cultuur op te geven. Deutsche Sprache voegt eraan toe dat deze beslissing op geen enkele manier noodzakelijk was. Het is volgens de organisatie ook onwaar dat de Duitse taal een barrière voor rekrutering zou zijn.

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: volkswagen |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Deutsche Bank treft voor bijna 7 miljard euro een schikking getroffen met de Amerikaanse overheid over de verkoop van rommelkredieten voorafgaand aan de financiële crisis. De Amerikaanse overheid achtervolgt Deutsche Bank al jaren voor de verkoop van herverpakte rommelhypotheken. De massale verkoop van deze producten was de katalysator voor de kredietcrisis acht jaar geleden. Het Amerikaanse ministerie van justitie deed in september een voorstel tot schikking van 14 miljard dollar, maar dat werd door John Cryan, chief executive van de bank, afgewezen. Er is nu wel een akkoord over een boete van 3,1 miljard dollar en 4,1 miljard dollar compensaties aan gedupeerde klanten.

Projectontwikkelaar Uplace heeft de intentie om nog tijdens het eerste kwartaal van volgend jaar van start te gaan met de bouw van zijn shoppingcenter in Machelen. Dat heeft Uplace gezegd nadat de projectontwikkelaar voor de nieuwe site van de Vlaamse overheid een stedenbouwkundige vergunning heeft gekregen. Uplace heeft nu immers alle noodzakelijke vergunningen voor de realisatie van het project in bezit. Bij de Raad van State lopen wel nog procedures tegen de milieuvergunning en tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Een uitspraak kan leiden tot de stopzetting van de werken. Ook Louis Tobback, burgemeester van Leuven, zegt zich tegen de nieuwe vergunning te zullen verzetten.

De Italiaanse regering heeft een nooddecreet goedgekeurd om de noodlijdende bank Monte dei Paschi di Siena te redden. Dat heeft de Italiaanse premier Paolo Gentiloni bekend gemaakt. De bank had eerder dienen te melden er niet in geslaagd te zijn een extra kapitaal van 5 miljard euro op te halen. Die operatie moest de bank van de ondergang redden en diende tegen eind dit jaar te afgerond. Door de tussenkomst van de Italiaanse regering zal de bank de facto worden genationaliseerd. De Italiaanse regering heeft een budget van 20 miljard euro gereserveerd om de banken van het land indien nodig te ondersteunen. Gentiloni heeft beloofd dat het spaargeld van de burgers zo goed mogelijk zal worden beschermd.

De Vlaamse openbare vervoersmaatschappij De Lijn zal de nodige maatregelen moeten nemen om te garanderen dat de prioritaire lijnen te allen tijde maximaal kunnen worden bediend. Dat staat in de nieuwe beheersovereenkomst die de maatschappij met de Vlaamse regering heeft gesloten. Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, heeft het over een gegarandeerde dienstverlening, die er onder meer moet voor zorgen dat ook bij stakingen aan de reizigers op de belangrijkste verbindingen toch nog vervoer kan worden voorzien. Daarbij zou beschikbaar personeel op die hoofdverbindingen worden geconcentreerd. De opvordering van personeel is wettelijk uitgesloten. De maatregel is dan ook afhankelijk van werkwillige chauffeurs.

Indien niets wordt gedaan aan de strengere geluidsnormen voor Brussels Airport, dreigen vele cargobedrijven de Belgische luchthaven te verlaten. Dat heeft Arnaud Feist, chief executive van Brussels Airport, gezegd naar aanleiding van een beslissing van Singapore Airlines Cargo om begin maart van Brussel naar Schiphol in Nederland te verhuizen indien de nieuwe geluidsnormen worden ingevoerd. Volgens Feist dreigt Brussels Airport 25 procent van de cargocapaciteit te verliezen. Dat vertegenwoordigt een volume van 1.500 rechtstreekse banen. Ook het Chinse Yangtze River Express vertrekt naar Amsterdam en Singapore Airlines Cargo verhuist naar Frankfurt, terwijl Asiana Cargo en Air Cargo Global de situatie bekijken.

Tijdens de eerste tien maanden van dit jaar werden in Turkije voor 8,62 miljard dollar directe buitenlandse investeringen geregistreerd. Dat betekent een daling met 44 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Turkse persbureau Anadolu. De daling moet volgens waarnemers worden toegeschreven aan de woelige periode die het land heeft doorgemaakt. Turkije kreeg het voorbije jaar onder meer af te rekenen met bomaanslagen, een mislukte staatsgreep, een verscherping van de repressie onder president Recep Tayyip Erdogan, grensproblemen en de oorlog in Syrië. Die negatieve elementen wegen op de economie en hebben ook een negatieve impact op het toerisme.

Winkelketen Delhaize begint met de thuislevering van recepten en de bijbehorende ingrediënten. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Klanten krijgen daarbij de mogelijkheid om bij de webwinkel van Delhaize een maaltijdbox te bestellen, bestaande uit recepten en de bijhorende ingrediënten. De pakketten kunnen na bestelling in de winkel worden opgehaald of aan worden geleverd. Het nieuwe aanbod toont volgens waarnemers dat ecommerce voor Delhaize een prioriteit vormt. Onder meer kunnen klanten van de webwinkel sinds september hun boodschappen thuis laten bezorgen. Inmiddels zou die thuisbestelling al ongeveer 60 procent van het Belgische grondgebied dekken.

Verzekeraar Nationale Nederlanden (NN) neemt sectorgenoot Delta Lloyd over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 2,5 miljard euro. De NN Group had al langer interesse getoond in Delta Lloyd, dat zich echter tegen een overname bleef verzetten. Nadat NN Group zijn bod had verhoogd, kon toch een akkoord worden gevonden. Door de fusie van beide groepen zal de merknaam Delta Lloyd uiteindelijk verdwijnen. Door de samensmelting zou een jaarlijkse besparing van 150 miljoen euro kunnen worden gerealiseerd. Daarbij zullen wel een aantal banen moeten worden geschrapt. In totaal werken over de hele wereld op dit ogenblik 17.000 mensen voor één van beide bedrijven.

Investeerder Sofindev neemt een meerderheidsbelang in de uitzendgroep House of Talents. Door de instap van een nieuwe partner wil de uitzendgroep aan een verdere groei werken. House of Talents was al sinds juni op zoek naar een partner die de nodige financiering kon voorzien. Sofindev, opgericht door Sofina en Colruyt, besliste uiteindelijk om een meerderheid van de aandelen van de uitzendgroep over te nemen. Steve Rousseau, chief executive van de rekruteerder, blijft in functie. House of Talents realiseert een jaaromzet van 31 miljoen euro en telt een tachtigtal werknemers. De uitzendgroep heeft zich vooral gespecialiseerd in sectoren met knelpuntberoepen.

In Italië is Franca Sozzani, hoofdredacteur van de lokale editie van het magazine Vogue, overleden. Dat werd bekend gemaakt door Jonathan Newhouse, chief executive van uitgeverij Condé Nast International, het moederbedrijf van Vogue. Newhouse benadrukte dat Sozzani (66) een grote invloed heeft gehad op het magazine, dat onder haar beleid volgens hem meer werd dan een modetijdschrijft. Newhouse merkte daarbij op dat de fotografie vaak werd ingezet om sociale of culturele kwesties aan te kaarten. Verwezen wordt naar de editie Black Issue acht jaar geleden, waarmee Sozzani het onderwerp diversiteit in de modewereld wou benadrukken. Sozzani werkte ook als vrijwilliger voor de Verenigde Naties.

In de voorbije drie jaar zijn er door de groei van de digitale economie voor informatica-specialisten in Europa de voorbije drie jaar één miljoen banen gecreëerd. Dat heeft Marianne Thyssen, Europees commissaris voor werk en sociale zaken, bekend gemaakt. Over een periode van tien jaar is er volgens Thyssen zelfs sprake van twee miljoen bijkomende informatica-banen. De cijfers bewijzen volgens de Europese Commissie dat de robotisering van de productieprocessen en digitalisering van de dienstensectoren een positieve impact hebben op de arbeidsmarkt. De automatisering heeft netto immers meer banen gecreëerd dan doen verdwijnen. Een groot aantal vacatures raakt zelfs niet ingevuld.

Gasnetbeheerder Fluxys heeft een belang van 7,4 procent genomen in het Franse bedrijf Boostheat, fabrikant van verwarmingsketels. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. Boostheat is een startup die over drie jaar wil starten met de verkoop van een nieuwe type verwarmingsketel. De technologie van Boostheat combineert een gasketel met een warmtepomp, die een opmerkelijk hoger rendement zou hebben dan een klassieke oplossing. Het is de eerste keer dat Fluxys in een startup investeert. Het bedrijf zegt echter innovatie te ondersteunen en aardgas te willen promoten als oplossing voor de energietransitie. Gelijkaardige projecten in de toekomst behoren tot de mogelijkheden.

Het bedrijf Mondi, fabrikant van industriële zakken voor bouwmaterialen, sluit de deuren van zijn vestiging in Gellingen in de provincie Henegouwen. Dat heeft de directie van het bedrijf tijdens een bijzondere ondernemingsraad bekend gemaakt. Door de sluiting dreigen achtentachtig banen te zullen verdwijnen. De directie zegt tot de beslissing gedwongen te zijn door de zware concurrentie in de sector. Het bedrijf voegt er aan toe dat de Europese bouwsector al sinds negen jaar met een ernstige afkoeling wordt geconfronteerd. Ook wordt gewezen op de hoge exploitatiekosten van de Henegouwse vestiging. De klanten zullen voortaan worden bevoorraad vanuit andere fabrieken van de groep in Europa.

Japan is opnieuw de grootste buitenlandse schuldeiser van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van financiën. China, dat lange tijd de grootste buitenlandse crediteur van de Verenigde Staat, heeft zijn beleggingen in Amerikaanse staatsobligaties in oktober echter met meer dan 40 miljard dollar herleid tot 1.116 miljard dollar. Op enkele jaren tijd heeft China zijn portefeuille Amerikaans overheidspapier met 150 miljard dollar afgeslankt. Het land heeft het geld nodig om de eigen yuan te ondersteunen. Buitenlandse partijen bezitten 6.039 miljard dollar Amerikaans staatspapier. Dat vertegenwoordigt 41 procent van de totale voorraad Amerikaanse staatsobligaties.

In Nederland werd onlangs gemeld dat SNS Bank de volgende jaren zijn personeelsbestand gevoelig wil afbouwen. De groep wil een besparing van ongeveer 100 miljoen doorvoeren. Daardoor zouden mogelijk achthonderd tot negenhonderd banen moeten worden geschrapt. Een woordvoerder heeft de plannen van SNS Bank bevestigd, maar over concrete cijfers zou nog geen beslissing zijn genomen. Het Nederlandse financiële concern heeft op dit ogenblik ruim vierduizend medewerkers. De afslanking is volgens de bank een gevolg van de digitalisering in de financiële sector. De ingreep is naar eigen zeggen ook noodzakelijk om de efficiëntie te verbeteren. Begin volgend jaar gaat de bank verder onder de naam Volksbank.

Meer Nieuws

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |