20-08-16

Crowdsourcing kan bedrijf belangrijke baten opleveren

Crowdsourcing kan de onderneming belangrijke baten opleveren. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Vaasa in Finland. Opgemerkt wordt dat crowdsourcing - waarbij beroep wordt gedaan op leden van het publiek om zakelijke projecten mee te helpen ontwikkelen - bedrijven meestal inspireert een grotere aandacht te besteden aan de behoeften van de consument, waardoor innovaties ook gemakkelijker worden opgemerkt en op de markt met een grotere vraag rekening kunnen houden. Wel moet crowdsourcing volgens de onderzoekers best geleidelijk worden geïntroduceerd.

“Bedrijven werken vaak aan innovaties die niet noodzakelijk op een grote vraag van de markt kunnen rekenen,” benadrukt onderzoeksleider Ari Sivula, docent management aan de University of Vaasa. “Die innovaties zijn vaak ook bijzonder duur. Crowdsourcing is daarentegen één van de beste modellen om consumenten en andere belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. Dankzij crowdsourcing kan het bedrijf immers rechtstreeks in contact treden met personen die een grote motivatie hebben en die bereid zijn om met specialisten van de onderneming innovaties te ontwikkelen.”

“In een ideale situatie kunnen bedrijven nieuwe producten of diensten volledig door crowdsourcing of crowdfunding ontwikkelen,” zegt Ari Sivula. “Onder meer Cisco Systems heeft van het systeem gebruik gemaakt om nieuwe succesvolle ideeën uit te bouwen. Het bedrijf heeft berekend dat crowdsourcing miljoenen dollar winsten heeft gegenereerd.” Sivula benadrukt wel dat crowdsourcing op zich geen waarde creëert voor de onderneming. Er moet volgens hem duidelijk worden gekeken welke projecten voor crowdsourcing in aanmerking zouden kunnen komen en de onderneming nieuwe productontwikkeling en innovatie zou kunnen opleveren.

Ari Sivula merkt wel op dat crowdsourcing best geleidelijk wordt geïntroduceerd. “Onder meer kan worden gestart door het model te gebruiken om de potentiële bijval van nieuwe producten uit te testen,” aldus de Finse wetenschapper. “Aan het publiek zou daarbij op sociale media gevraagd kunnen worden nieuwe producten te bespreken en evalueren.”

Lees Verder

12:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mens verkiest communicatieve robot boven efficiënt exemplaar

De mens verkiest een expressieve en communicatieve robot boven een efficiënte en effectieve variant. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London en de University of Bristol. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een samenwerking met een expressieve robot tot een grotere tevredenheid leidt. Bovendien wordt aangevoerd dat communicatieve robots ook meer worden vertrouwd, zelfs wanneer de machine verkeerde beslissingen neemt. De wetenschappers stellen wel dat robots met menselijke eigenschappen bij hun menselijke partners ook een aantal opmerkelijke reacties kan opwekken.

“Uit het onderzoek - waarbij een robot de proefpersonen moest helpen bij de bereiding van een omelet - bleek dat een expressieve en communicatieve robot voor de meerderheid van hun menselijke partners de voorkeur krijgt boven een efficiënter exemplaar, dat nochtans minder fouten maakt en de taak 50 procent sneller kan afwerken,” zegt onderzoeksleider Adriane Hamacher, specialist computer-interactie aan het University Colleg London. “De menselijke partners bleken positief te reageren op de verontschuldigingen van de communicatieve robot voor de fouten die de machine had gemaakt, waardoor eieren op de grond waren gevallen.”

“Vooral werd positief gereageerd wanneer de robot een droevig gezicht toonde,” zeggen de onderzoekers. “Die droevige expressie stelt de menselijke partner wellicht gerust dat de robot beseft dat hij een vergissing heeft begaan. Wanneer de communicatieve robot op het einde van het experiment vroeg of zijn menselijke partners hem een baan als keuken-assistent konden aanbieden, bleken vele proefpersonen weigerachtig te antwoorden. Er mocht uitsluitend bevestigend of ontkennend, zonder de keuze te kunnen motiveren, worden geantwoord en de meeste mensen bleken zich oncomfortabel te voelen.”

“Eén persoon stelde zelfs de indruk te hebben dat de robot bij een afwijzing droevig keek, ook al was de machine daarvoor niet geprogrammeerd,” zegt Adriane Hamacher. “Een andere proefpersonen klaagde over emotionele afpersing en een derde ging zelfs zover om tegen de robot te liegen. Dat heeft wellicht te maken met de eerder geconstateerde reacties en de verwachting dat de robot op dezelfde droevige manier zou reageren dan op het verlies van de eieren. Verwacht werd dat de robots verder menselijke eigenschappen zouden vertonen.”

Lees Verder

12:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot, communicatie |  Facebook |

Ook diepe dalperiodes club belangrijk voor trouw voetbalfans

De dalperiodes van hun club zijn voor de loyaliteit van voetbalsupporters even belangrijk als de succespieken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford bij een honderdvijftigtal Britse voetbalsupporters. De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie mogelijk tot de creatie van nuttige beleidsinstrumenten kunnen leiden. Er wordt daarbij opgemerkt dat het mechanisme niet alleen in een sportomgeving werkt, maar ook kan worden vastgesteld bij onder meer slachtoffers van militaire aanvallen of bomaanslagen. Benadrukt wordt dat gestreefd zou moeten worden naar een mechanisme dat deze loyaliteit in een positieve en productieve richting kanaliseert.

“Intensieve ervaringen van winst en verlies die gezamenlijk worden ondergaan, kunnen leiden tot een grotere onderlinge band, maar ook met de club,” zegt onderzoeksleider Martha Newson, antropologe aan de University of Oxford. “De intensiteit van het zware verlies of de triomferende zege wordt door de supporters als een persoonlijke ervaring geregistreerd. Deze gebeurtenissen worden opgenomen in de psychologie van de supporter, zodat de identiteit van de fan en de club samensmelten. Op termijn zullen deze gezamenlijke ervaringen de loyaliteit tegenover het team nog verder versterken. De intensiteit van de emotie is cruciaal, zodat een pijnlijk verlies even belangrijk is als een glorieuze zege.”

“Leicester City Football Club is hiervan een goed voorbeeld,” verduidelijkt Martha Newson. “De supporters van de club hebben vele jaren op rij het team van mislukking tot mislukking zien evolueren. Vorig jaar sloeg die situatie echter helemaal om en werd de club Engels landskampioen. De loyaliteit van de fans is echter even sterk gesmeed door de vernederingen uit het verleden als door de trots over het succes van vorig seizoen.” De onderzoekers benadrukken dat de resultaten van de studie mogelijk een aanzet kunnen zijn om een oplossing aan te reiken aan bevolkingsgroepen die onafgebroken met negatieve levensomstandigheden worden geconfronteerd.

“Hetzelfde mechanisme kan worden toegepast op de banden die in criminele jeugdbendes worden gesmeed,” verduidelijkt Martha Newson. “De negatieve ervaringen creëren een mentaliteit waarbij de leden een unieke verantwoordelijkheid voelen om hun clubgenoten ten alle koste te verdedigen. Misschien kan dit onderzoek helpen een methode te vinden die niet alleen het hooliganisme in de voetbalsport kan tegengaan, maar ook individuen uit andere groepen kan beletten terroristische daden te begaan.”

Lees Verder

12:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, supporter |  Facebook |

Flexwerk past beter bij mannen dan bij vrouwen

Flexwerk past beter bij mannelijke arbeidskrachten dan bij hun vrouwelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent in Groot-Brittannië en de Hans-Böckler Foundation in Duitsland. De onderzoekers merken op dat de werknemer door de flexibiliteit de neiging heeft meer werkuren te presteren. Daarbij blijkt de mannelijke arbeidskracht echter beter beloond te worden dan zijn vrouwelijke collega. In de Europese Unie heeft ongeveer 17 procent van alle arbeidskrachten toegang tot flexibel werk, terwijl nog eens 5 procent een volledige autonomie heeft over zijn werktijd.

“In tegenstelling tot wat men intuïtief zou denken, zet flexibiliteit de werknemer aan meer uren te presteren,” zegt onderzoekster Heejung Chung, sociologe aan de University of Kent. “Naarmate de autonomie toeneemt, stijgt ook het aantal overuren. Daarvoor kunnen verschillende redenen worden geciteerd. In de eerste plaats kan er gesproken worden over een uitwisseling van geschenken, waarbij de werknemer bereid is om in ruil voor een grotere autonomie meer uren te presteren. Bovendien wil men vaak bewijzen het vertrouwen waard te zijn. Anderzijds vormt flexibiliteit vaak een onderdeel van een beloningspakket dat aan prestaties is gekoppeld. Daarnaast vervaagt ook de grens tussen werk en privé.”

“Er moet echter worden vastgesteld dat flexwerk en autonomie op vrouwen en mannen een verschillende impact heeft, benadrukt Chung. “Bovendien lijkt het systeem bij te dragen tot een versterking van de  loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. Door de toename van het aantal overuren stijgt ook het inkomen, maar vooral mannen blijken van dat effect te profiteren. Veel vrouwen moeten immers hun werk combineren met huishoudelijke taken, waardoor ze geen ruimte meer hebben om veel overuren te presteren en het loonverschil met hun mannelijke collega’s toeneemt.”

“Maar ook fulltime vrouwelijke werknemers blijken op het gebied van inkomen minder baat te hebben bij flexwerk dan hun mannelijke collega’s,” zegt de onderzoekster. “Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat werkgevers de neiging hebben om flexibiliteit voor persoonlijke redenen minder goed te belonen. Flexibiliteit zou op die manier nog kunnen bijdragen tot een versterking van de traditionele genderkloof.

Lees Verder

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexwerk |  Facebook |

China wordt dit jaar grootste retailmarkt van de wereld

China wordt dit jaar de grootste retailmarkt van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent eMarketer. De Verenigde Staten worden naar de tweede plaats verwezen. In het rapport wordt opgemerkt dat de Amerikaanse retailmarkt dit jaar een groei met 2,6 procent zal kennen en daarmee ruim 4,83 biljoen dollar zal realiseren. In China wordt echter rekening gehouden met een stijging van 13 procent tot bijna 4,89 biljoen dollar. Opgemerkt wordt dat die kloof de volgende jaren nog verder zal groeien. Tegen het einde van dit decennium zal de Chinese retailsector een jaaromzet van bijna 7,1 biljoen dollar halen, tegenover bijna 5,48 biljoen dollar in de Verenigde Staten.

Op het gebied van ecommerce voerde China al langer de wereldwijde rangschikking aan. De online verkoop blijft ook de belangrijkste pijler van de groeiende Chinese retailmarkt. Verwacht wordt dat de Chinese ecommerce dit jaar een omzetgroei met 18,4 procent tot 899 miljard dollar zal laten optekenen. Daarmee zal China dit jaar 47 procent van de wereldwijde online retailverkopen vertegenwoordigen. Volgend jaar zou dat aandeel nog toenemen tot meer dan 50 procent. Tegen het einde van dit decennium zouden zelfs bijna 60 procent van de wereldwijde online retailverkopen in China zijn gesitueerd.

De dominante positie van China in de wereldwijde ecommerce kan volgens de onderzoekers aan verschillende factoren worden toegewezen. Opgemerkt wordt dat het land geconfronteerd werd met een onderontwikkelde retail-infrastructuur, waardoor het voor een aantal grote groepen - zoals Alibaba of Tmall - relatief gemakkelijk was om op de markt een belangrijke aanwezigheid te verwerven. Daarnaast wordt ook gewag gemaakt van de toenemende inkomens van de Chinese gezinnen en een toenemende toegankelijkheid van het internet in Chinese landelijke gebieden.

Mobiele platformen zouden in China dit jaar 55,5 procent van alle online retailverkopen vertegenwoordigen. Dat aandeel zou tegen eind dit decennium oplopen tot 68 procent.

Lees Verder

12:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, retail |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het hotel-platform Booking.com heeft in zijn wereldwijde portfolio inmiddels één miljoen adressen. Dat betekent een verdubbeling in amper twee jaar. Dat heeft Priceline Group, het moederbedrijf van Booking.com, bekend gemaakt. Het platform kan aan de gebruiker nu al meer dan 23 miljoen kamers aanbieden. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werden op Booking.com ruim 141 miljoen overnachtingen gereserveerd. Dat betekende een stijging met 24 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Priceline boekte een kwartaalomzet van 2,56 miljard dollar. Dat vertegenwoordigde een toename met 12 procent. De winst kende een groei met 8 procent tot 867 miljoen dollar.

Bij het mediaconcern Viacom is een schikking gevonden voor het vertrek van chief executive Philippe Dauman, die in conflict was gekomen met grootaandeelhouder Sumner Redstone. Dauman ontvangt een vertrekpremie van 72 miljoen dollar. De familiale groep Redstone heeft een belang van 80 procent in Viacom, het moederbedrijf van onder meer Music Television (MTV), Comedy Central en Nickelodeon. Volgens Dauman was de 93-jarige Sumner Redstone mentaal niet in staat de onderneming te leiden en was naar de rechtbank gestapt om de aandeelhouder ongeschikt te laten verklaren. Een arts concludeerde echter dat Redsone mentaal in perfecte gezondheid verkeerde.

Het Amerikaanse concern Deere, fabrikant van landbouwmachines, heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, een winst gerealiseerd van 489 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 511 miljoen dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met 11 procent tot 6,7 miljard dollar. Deere heeft te kampen met moeizame marktomstandigheden, vooral vanwege de lage prijzen van agrarische producten, waardoor boeren bestellingen van nieuwe machines uitstellen. Samuel Allen, chief executive, benadrukte wel dat alle divisies van het concern winstgevend zijn gebleven. Om de problemen het hoofd te kunnen bieden, heeft het concern beslist duizenden banen te schrappen.

Een rechtbank in San Francisco heeft een schikking van 100 miljoen dollar die het taxibedrijf Uber eerder dit jaar met chauffeurs uit Californië had getroffen, vernietigd. Met de schikking hoopte Uber een einde te kunnen maken aan het dispuut over het statuut van de chauffeurs. Het bedrijf bestempelt de chauffeurs als zelfstandige partners, maar vele bestuurders willen een erkenning als werknemer. Een aantal betrokkenen had dan ook beroep aangetekend tegen de schikking, die volgens hen immers onvoldoende was om de omvang van de claims te dekken. Die stelling werd door rechter Edward Chen gevolgd. Waarnemers waarschuwen echter dat het niet zeker is dat de chauffeurs hun erkenning zullen krijgen.

De Amerikaanse muziekdienst Pandora wil met zijn activiteiten de internationale markt betreden. Dat hebben waarnemers tegenover de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gemeld. Met de expansie zou Pandora de concurrentie met andere muziekdiensten zoals Spotify en Apple Music willen opvoeren. Pandora biedt de abonnee toegang tot radiozenders die zijn geselecteerd op basis van de individuele smaak van de gebruiker. De abonnee kan, in tegendeel tot de gekende streamingdiensten, zelf een song of album kiezen om te kunnen beluisteren. In de toekomst zal dat bij Pandora wel mogelijk worden. Pandora kocht daarvoor vorig jaar al het failliete platform Rdio.

In Groot-Brittannië heeft Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) strengere sancties voorgesteld voor personen en bedrijven die betrokken zijn bij de organisatie van fiscale ontwijking. Onder meer wordt gevraagd dat boetes voor de fiscale inbreuken zouden kunnen oplopen tot het volledige bedrag van de gecontesteerde constructie. Over de verwachte impact van de nieuwe maatregelen werden nog geen inschattingen gemaakt, maar geraamd wordt dat fiscale ontwijking in Groot-Brittannië een omvang heeft van ongeveer 2,7 miljard pond per jaar. De strengere maatregelen moeten vooral een afschrikmiddel zijn, zodat belastingplichtigen minder snel een ontwijkende constructie zouden overwegen.

In Italië is een gerechtelijk onderzoek gestart naar Fabrizio Viola, chief executive van Banca Monte dei Paschi. Ook Alessandro Profumo, voormalig voorzitter van de Italiaanse bank, wordt door de speurders geviseerd. De Italiaanse openbare aanklager wil onderzoeken of de bankiers zich bij derivaten-transacties schuldig gemaakt hebben aan illegale boekhoudpraktijken en marktmanipulatie. Het onderzoek zou zijn opgestart na een klacht van enkele aandeelhouders, die zeggen door de praktijken van Viola en Profumo benadeeld te zijn geworden. Viola stelde in een reactie dat de top van de Italiaanse bank altijd volgens de wet heeft gehandeld en voegt er aan toe alle vertrouwen te hebben in het onderzoek.

De Marshall Islands, een archipel in de Stille Oceaan, zijn een belangrijke bestemming geworden voor de export van ruwe olie uit de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA). Nochtans beschikt de eilandengroep niet over een raffinaderij om de olie te verwerken. De archipel is dan ook wellicht een doorvoerstation naar Aziatische eindbestemmingen. Wanneer Canada niet wordt meegerekend, staan de Marshall Islands met gemiddeld 14.000 vaten olie per dag op de vijfde plaats in de exportbestemmingen van Amerikaanse petroleum, na Curaçao, Nederland, Japan en Italië. Met de Marshall Islands voldoen handelaars aan de Amerikaanse exporteisen.

Het Franse internetbedrijf OVH heeft met een kapitaalronde een bedrag van 250 miljard euro opgehaald om zijn internationale uitbreiding te financieren. De bijkomende financiële middelen werden opgehaald bij de Amerikaanse investeerders Kohlberg Kravis Roberts (KKR) en Towerbrook. Octave Klaba, oprichter van het internetbedrijf, zegt dat de nieuwe investeerders OVH zullen helpen om binnen een periode van vijf jaar een omzet van 1 miljard euro te realiseren. Dat zou een verviervoudiging betekenen tegenover het omzetniveau van vorig jaar. Het bedrijf, dat een geraamde waarde had van 1 miljard euro, wil onder meer een wereldwijd van zesentwintig datacenters.

Het Duitse chemieconcern Basf versterkt zijn samenwerking met de Japanse groep Toda Kogyo. De twee bedrijven, die twee jaar geleden een joint-venture lanceerden, willen nu in de Verenigde Staten een gemeenschappelijke productie van materialen voor lithium-ion batterijen starten. De Duits-Japanse combinatie verwacht dat de opgang van elektrische wagens de vraag naar de batterijen sterk zal doen stijgen. Opgemerkt wordt dat Basf, net zoals in de Japanse joint-venture, een meerderheidsbelang in het samenwerkingsverband zal opnemen. Bij BASF Toda Materials in Japan heeft het Duitse concern een aandeel van 66 procent. De Japanse partner bezit de resterende 34 procent.

In Frankrijk is ondernemer Maurice Opinel (88) overleden. Dat heeft het bedrijf Opinel, producent van messen, bekend gemaakt. De overledene was de kleinzoon van Joseph Opinel, die het bedrijf tijdens het laatste decennium van de negentiende eeuw oprichtte. Maurice Opinel was sinds het midden van de jaren zeventig voorzitter van de onderneming. Onder zijn leiding kende de onderneming een sterke groei. Onder meer bouwde Opinel een nieuwe fabriek in de Franse stad Chambéry. Ook leverde hij inspanningen om namaak te bestrijden. Opinel produceert ongeveer 4,5 miljoen messen per jaar. Het bedrijf realiseert een jaaromzet van ongeveer 19 miljoen euro, die voor 45 procent bestemd is voor de uitvoer.

Biscuitproducent Lotus Bakeries uit Lembeke heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 256 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 31 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Indien de impact van overnames niet wordt meegerekend, zou nog een groei met 14 procent zijn gemeld. De bedrijfswinst steeg met 53 procent tot 43 miljoen euro. Jan Boone, topman van Lotus, maakt gewag van historische cijfers. De goede resultaten zijn te danken aan de internationale groei van de speculoos en de pasta, vooral in de Verenigde Staten, maar ook wordt gewezen op de bijdrage van de overgenomen Britse groepen Natural Foods en Urban Fresh Foods.

Eric Ben-Artzi, voormalig risicomanager van Deutsche Bank, weigert een beloning van ruim 8 miljoen dollar van de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) voor informatie over wanpraktijken bij zijn vroegere werkgever. Ben-Artzi wil met de weigering protesteren tegen het feit dat de Amerikaanse beursautoriteit de topbestuurders van Deutsche Bank niet heeft bestraft. Er is wel een boete opgelegd van 55 miljoen dollar, maar die wordt volgens Ben-Artzi door de aandeelhouders van Deutsche Bank gedragen. De tolerantie tegenover het topmanagement is volgens Ben-Artzi te wijten aan het feit dat de Amerikaanse beursautoriteit veel voormalige topbankiers van Deutsche Bank in dienst heeft.

Gezien Rusland de afspraken van het vredesplan van Minsk niet respecteert, zullen de sancties van de Europese Unie niet opgeheven worden. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel gezegd. Merkel zegt samen met de Franse president François Hollande te werken aan een oplossing om de wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland te bewerkstelligen, zoals dat bij de akkoorden van Minsk werd vastgelegd. Die afspraken blijven volgens Merkel de maatstaf voor de toekomst van de sancties. In juni besliste de Europese Unie om de sancties tegen Rusland te verlengen tot eind januari volgend jaar. Onder meer de Russische bankwereld en energiesector worden daarmee geviseerd.

Het Deense concern LM Wind Power, de grootste onafhankelijke wiekenbouwer ter wereld, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van ruim 491 miljoen euro. Dat betekende een stijging met bijna 40 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 3 miljoen euro naar ruim 26 miljoen euro. Volgens woordvoerders van het Deense bedrijf zijn ongeveer 20 procent van de windparken ter wereld met wieken van LM Wind Power uitgerust. Het bedrijf introduceerde eerder dit jaar ook de grootste molenwieken ter wereld. De constructies hebben een lengte van bijna 90 meter en zijn bedoeld voor windmolens op zee.

Meer Nieuws

09:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-08-16

Nieuwsoverzicht

De internet-holding Tencent heeft het ecommerce-concern Alibaba ingehaald als meest waardevolle online bedrijf van China. Tencent is er immers in geslaagd een beurswaarde van 246 miljard Amerikaanse dollar te laten optekenen, tegenover 242 miljard dollar voor Alibaba. Opgemerkt wordt dat Tencent, achttien jaar geleden opgericht door Pony Ma, zich op korte tijd onmisbaar heeft gemaakt in het leven van honderden miljoenen Chinezen. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de applicatie WeChat van Tencent, die inmiddels 800 miljoen actieve gebruikers telt. Daarnaast is Tencent ook eigenaar van een aantal bijzonder populaire mobiele games. Het bedrijf blijft voorlopig vooral in China actief.

In de Verenigde Staten is het Energy Protection Agency (EPA) een juridische procedure gestart tegen motorfietsenfabrikant Harley-Davidson. Volgens de Amerikaanse milieuregulator overtreedt het concern immers de wetten voor luchtkwaliteit door een speciaal apparaat te verkopen waarmee de emissie-eisen kunnen worden omzeild. Dat blijkt volgens het persbureau Bloomberg uit documenten die bij de rechtbank werden neergelegd. De milieuregulator richt zijn kritiek op het apparaat Screamin’ Eagle, dat geïnstalleerd wordt om motoren te verbeteren. Het bedrijf zou de voorbije zeven jaar ruim 339.000 apparaten hebben verkocht. De autoriteiten eisen een schadevergoeding en het stopzetten van de productie.

In Groot-Brittannië overwegen de gokbedrijven 888 Holdings en Rank Group niet langer hun sectorgenoot William Hill over te nemen. Dat hebben de twee bedrijven gezegd nadat William Hill ook een tweede en verhoogd bod op zijn aandelen had afgewimpeld. Rank Group en 888 Holdings hadden uiteindelijk 3,6 miljard pond geboden voor de overname, maar William Hill wierp op dat het bod lang niet in de buurt kwam van de werkelijke waarde van het bedrijf en liet weten geen prijs meer te stellen op verdere gesprekken. Een vijandig overnamebod is de volgende zes maanden volgens de Britse fusiewetgeving ook niet mogelijk, tenzij een andere partij eerst nog een bod neerlegt.

De Duitse autobouwer Volkswagen gaat in zijn fabrieken in Wolfsburg en Emden de productie terugschroeven. Reden is een juridisch geschil met een aantal toeleveranciers, waardoor Volkswagen niet langer voldoende voorraden onderdelen zou hebben. Door de beperking van de productie zouden ongeveer 20.000 werknemers met kortere werktijden worden geconfronteerd. In Wolfsburg werden de werkshifts voor ruim tienduizend werknemers ingekort. In Emden diende de productie voor vijf dagen te worden opgeschort. Volkswagen is in conflict geraakt met twee dochterbedrijven van de groep Prevent. Daardoor is onder meer een tekort ontstaan aan gietijzeren onderdelen voor transmissiesystemen.

Het Amerikaanse applicatie-bedrijf Uber en de Zweedse autoconstructeur Volvo werken samen aan een zelfrijdende auto. Dat hebben de twee bedrijven bekend gemaakt. De tweed partners investeren gezamenlijk 300 miljoen dollar in het project, dat uiteindelijk moet uitmonden in een auto die volledig zelfstandig kunnen rijden. De auto’s worden door Volvo geproduceerd en vervolgens verkocht aan Uber, die de vloot kan gebruiken voor het aanbieden van zelfrijdende taxidiensten. De bedrijven verwachten over vijf jaar een zelfrijdende taxi op de markt te kunnen brengen. Uber heeft ook de overname aangekondigd van het Californische bedrijf Otto, ontwikkelaar van software voor zelfrijdende wagens.

De Duits robotbouwer Kuka wordt overgenomen door de Chinse groep Midea, producent van huishoudelijke machines. Het Chinese concern, dat eerder al een belang van 13,5 procent in het Duitse bedrijf had genomen, heeft die participatie tot 86 procent opgevoerd. Door de overname krijgt Midea innoverende robottechnologie in handen. De transactie wordt door diverse partijen gecontesteerd, maar de Duitse regering heeft beslist zich niet tegen de overname te verzetten. Opgemerkt wordt dat de verkoop van Kuka een Midea geen bedreiging vormt voor de Duitse nationale belangen. De waarde van Kuka, die onder meer samenwerkt met de Duitse autoconstructeurs, wordt geraamd op 4,6 miljard euro.

De Nederlandse gemeenten Bergen-op-Zoom, Tholen en Steenbergen willen bij de Europese Commissie een klacht neerleggen tegen de beslissing van de Belgische regering om de levensduur van een aantal reactoren in de kerncentrale van Doel te verlengen. Dat heeft Frank Petter, burgemeester van Bergen-op-Zoom, bekend gemaakt. Oorspronkelijk was voorzien dat de twee oudste reactoren van de kerncentrale vorig jaar zouden worden stilgelegd, maar beslist werd dat de activiteit tot het midden van het volgende decennium wordt verder gezet. De Nederlandse gemeenten zeggen bij een zwaar incident in het nabijgelegen Doel zeker getroffen te zullen worden. De klacht wordt in september ingediend.

Oostenrijk is van plan werkloze migranten te verplichten een gemeenschapsdienst te verrichten. Dat heeft Sebastian Kurz, Oostenrijks minister voor integratie en buitenlandse zaken, gezegd. Kurz zegt dat een baan de integratie van de immigranten zal vergemakkelijken. Volgens de minister telt Oostenrijk inmiddels al 25.000 werklozen. Die groep zou elke maand met 1.000 eenheden aangroeien. Een groot gedeelte isvolgens de minister laagopgeleid of zelfs analfabeet. Gedacht wordt aan een activiteit van vijftien tot dertig uur. De migranten krijgen een extra vergoeding boven de normale uitkering. Wanneer met een opdracht weigert, zal de uitkering daarentegen worden verlaagd.

In Duitsland hebben de lokale overheden tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 182.820 bouwvergunningen afgeleverd. Dat betekende een stijging met meer dan 30 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse bureau voor de statistiek. Opgemerkt wordt dat de sector de eerste helft van dit jaar de sterkste groei sinds het begin van de eeuw heeft laten optekenen. De goede cijfers zijn onder meer te danken aan de lage hypotheekrente, maar volgens sommige bronnen heeft vooral de vluchtelingecrisis een positieve impact gehad. Om al die immigranten huisvesting te kunnen bieden, moesten de voorbije periode vele collectieve woningen worden gebouwd.

De Nederlandse baggergroep Boskalis heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een winst gerealiseerd van 147,5 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 306,5 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met 25 procent tot bijna 1,2 miljard euro. Het bedrijf merkt op tijdens de eerste helft van dit jaar geconfronteerd te zijn met moeilijke marktomstandigheden, te wijten aan een sterke daling van de olieprijs, terwijl vorig jaar tijdens de eerste zes maanden bij Boskalis nog een bijzonder hoge activiteit kon worden opgetekend. Om de negatieve impact op te vangen, worden 650 banen geschrapt en zullen de volgende twee jaar ook vierentwintig vaartuigen uit dienst worden genomen.

Het Amerikaanse bedrijf Cisco, producent van netwerkapparatuur, heeft tijdens het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 12,6 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 22 procent naar 2,8 miljard dollar. Over het hele boekjaar werd een omzetstijging met 3 procent tot 48,7 miljard dollar gemeld. De nettowinst steeg met 20 procent naar 10,5 miljard dollar. Het bedrijf wil zijn zakelijk model aanpassen en wil zich in de toekomst vooral toespitsen op belangrijke groeimarkten zoals beveiliging, geconnecteerde apparaten, datacenters en cloudtechnologieën.

Restaurantketen McDonald’s heeft de actie met de applicatie Step-it voor zijn kindermenu’s voorlopig moeten opschorten. De applicatie werd bijgevoegd bij de Happy Meals en moest de kinderen aangezetten tot meer lichaamsbeweging. Het bedrijf diende de campagne echter al na één dag stop te zetten, nadat McDonald’s meldingen had gekregen van huidirritaties die door de polsband van het apparaat zouden zijn veroorzaakt. Het bedrijf maakte bekend een onderzoek in te stellen naar de mogelijke relatie tussen het apparaat en de huidproblemen van een aantal kinderen. McDonald’s had de campagne in de Verenigde Staten en Canada gelanceerd ter gelegenheid van de Olympische Spelen.

Het Zwitserse voedingsconcern Nestlé heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet van 43,2 miljard Zwitserse frank of 39,8 miljard euro gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 3,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Die groei bestond voor 2,8 procent uit volumetoenames en voor 0,7 procent uit prijsverhogingen. De cijfers vertegenwoordigen voor Nestlé echter wel de laagste omzetgroei sinds het laatste jaar van het voorbije decennium. De tegenvallende groei moet volgens Nestlé vooral worden toegeschreven aan de prijsdruk in een aantal belangrijke markten. De nettowinst daalde van 4,5 miljard frank naar 4,1 miljard frank, naar eigen zeggen te wijten aan eenmalige lasten.

De Verenigde Staten gaan ermee akkoord om de controle over de internet-domeinnamen volledig over te dragen aan de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann). Dat heeft het Amerikaanse minister van handel gemeld. Daarmee lijkt na twintig jaar een einde te komen aan de absolute Amerikaanse dominantie over het internet. Icann was al langer verantwoordelijk voor het beheer van de domeinnamen en internet-adressen, maar krijgt nu nog meer bevoegdheden. Er was al langer protest van andere landen tegen de grote online macht van de Verenigde Staten. Icann is gevestigd in Los Angeles. De wijziging moet nog wel worden goedgekeurd door het Amerikaanse Congres.

Er moet onderzocht worden of verzekeraar Axa het recht heeft om de rentes op een aantal spaarverzekeringen te wijzigen. Dat heeft Kris Peeters, federaal minister van economie, gezegd. Axa had aan de klanten van het betrokken financiële product een levenslange minimumrente van 4,75 procent beloofd, maar maakte onlangs bekend op die verbintenis terug te komen. Die renteverlaging geldt niet alleen voor toekomstige premies, want ook voor stortingen van klanten sinds het begin van de eeuw wordt naar een verlaagde rentevoet overgestapt. De meeste verzekeraars passen tariefverlagingen alleen toe op toekomstige stortingen. Test-Aankoop noemt de praktijk van de verzekeraar onaanvaardbaar.

Meer Nieuws

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |