07-08-16

Zakelijke sector beschouwt Alphabet als grootste innovator

In de zakelijke sector wordt Alphabet als de absolute leider in technologische innovatie beschouwd. Dat blijkt uit een enquête van consulent Brand Keys bij negenhonderd bedrijven. Vorig jaar eindigde Alphabet nog als tweede, maar wisselt nu van plaats met Apple. Op de derde plaats volgt Amazon, dat tegenover vorig jaar eveneens van plaats heeft gewisseld met International Business Machines (IBM). De vijfde plaats is voor Siemens, dat daarmee vier treden is gestegen tegenover de vorige editie. Met Salesforce (tiende), HubSpot (zestiende), Mindbody (zeventiende) en Equinix (achttiende) werden binnen de top twintig vier nieuwe namen opgetekend, ten koste van Dell, Hewlett-Packard, Uber en YouTube.

“De lijstaanvoerders zijn niet alleen leiders omdat ze bedrijven betere zakelijke oplossingen kunnen bieden, maar ook omdat men beseft dat hun toepassingen kunnen helpen om beter aan de technoligische verwachting van de consument te kunnen beantwoorden,” merkt Brand Keys. Naast Siemens blijkt ook General Electric, dat van een twaalfde naar een zevende plaats is gestegen, opnieuw op een grotere waardering als innovator te kunnen rekenen. Dat is volgens de onderzoekers in grote mate te danken aan de bewuste campagne die het bedrijf heeft gevoerd om zich te herpositioneren en waarbij de nadruk op de innoverende capaciteiten van de onderneming werd gelegd.

De grootste terugval werd daarentegen geregistreerd bij Samsung, dat van een vijfde naar een twaalfde plaats is teruggezakt. Ook SAP valt van een tiende naar een vijftiende plaats. De top twintig wordt afgerond met het crowdfunding-platform Kickstarter, vooraf gegaan door autobouwer Tesla. “De top twintig omvat heel wat merken - zoals Facebook, Apple, Amazon of Samsung - die ook op de consumentenmarkt een grote bekendheid genieten, maar de nieuwkomers in de lijst zijn toch vooral actief in de zakelijke omgeving,” benadrukt Robert Passikoff, oprichter van Brand Keys. “Dat bewijst de grote interesse van de zakelijke wereld in doorgedreven innovatie.”

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

Millennial voelt zich heel comfortabel zonder cash geld op zak

De meeste millennials voelen zich zonder cash geld op zak bijzonder comfortabel. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Gallup bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat 62 procent van de respondenten verwacht nog tijdens zijn leven een cashloze samenleving te zullen kennen. Tevens kon worden opgetekend dat 42 procent van de ondervraagden te kennen geeft zich ook zonder cash geld op zak bijzonder comfortabel te voelen. Daarentegen merkt 54 procent op er de voorkeur aan te geven in alle omstandigheden fysiek geld bij zich te hebben. Er wordt echter tevens op belangrijke leeftijdsverschillen gewezen.

In de leeftijdsgroep tussen achttien en negenentwintig jaar blijkt 56 procent geen enkel gevoel van ongemakkelijkheid te ervaren om zonder cash geld op zak op stap te gaan. In de categorie tussen dertig en negenenveertig jaar valt dat cijfer echter al terug tot 42 procent. Tussen vijftig en vierenzestig jaar zou nog 39 procent zich comfortabel kunnen voelen zonder fysiek geld. Bij vijfenzestigplussers loopt dat verder terug tot 32 procent. Ook zegt slechts 42 procent van de millennials aan steeds cash geld bij zich te hebben. Dat loopt in de oudere leeftijdgroepen echter op tot respectievelijk 54 procent, 55 procent en 62 procent.

Er is volgens Gallup echter ook nog altijd een belangrijke groep die het onwaarschijnlijk (25 procent) tot nagenoeg uitgesloten (11 procent) acht dat fysiek geld uit het dagelijkse leven zal verdwijnen. Over de mogelijkheid op een cashloze toekomst kan volgens de onderzoekers in alle leeftijdsgroepen ongeveer dezelfde visies worden opgetekend. In de leeftijdscategorie tussen achttien en negenentwintig jaar zegt 63 procent te geloven in een doorbraak van de cashloze maatschappij. Bij de vijfenzestigplussers valt dat cijfer terug tot 58 procent. Gemiddeld heeft de Amerikaanse consument buitenshuis gemiddeld 49 dollar cash bij zich.

Nog slechts 24 procent betaalt echter het grootste deel van zijn transacties met cash geld, tegenover 36 procent vijf jaar geleden.

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cash, millennial |  Facebook |

Focus op toekomst leidt tot betere financiële beslissingen

Wanneer men zich op de toekomst focust, zullen vaak betere financiële beslissingen worden genomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse consulent Morningstar bij meer dan zevenhonderd volwassen consumenten in de Verenigde Staten. De resultaten kunnen volgens de onderzoekers een efficiënt werkinstrument aanreiken voor de assistentie van personen die wel over een afdoend inkomen hebben, maar in het beheer van hun financiële middelen geen grote vaardigheden aan de dag leggen. Daarbij wordt erop gewezen dat de toenemende vergrijzing de eisen op een efficiëntie financiële planning voor de toekomst alleen maar zullen versterken.

“Impulsiviteit en materialisme kunnen tot slechte financiële beslissingen leiden,” benadrukt onderzoeker Sarah Newcomb, gedragswetenschapper bij Morningstar. “De bestedingen dreigen door het impulsieve gedrag op te lopen, terwijl de spaarniveaus beperkt blijven. Wanneer men zich echter op de toekomst focust, is men minder geneigd tot impulsief gedrag, ongeacht het niveau van financiële vaardigheden. Wanneer men de consument helpt een levendige en gedetailleerd mentaal beeld over hun toekomst te creëren, zou het wellicht mogelijk kunnen zijn om deze mensen te helpen betere financiële beslissingen te nemen.”

“De financiële vaardigheid en het toekomstbeeld kunnen beide worden gelinkt aan goede budgettaire beslissingen,” zegt Sarah Newcomb. “Daarbij bleek echter dat het toekomstbeeld een grotere impact had dan de financiële vaardigheid.” De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekster een basis aanreiken voor de ontwikkeling van gedrags-interventies om het spaargedrag, budgettering en andere positieve financiële interventies te promoten. Een eenvoudige visualisering en schrijfoefeningen zouden volgens Newcomb al kunnen volstaan om mensen te helpen een beter mentaal inzicht in hun toekomst te verwerven en daarmee uiteindelijk ook hun leven te verbeteren.

"Wanneer een individu echter geen gebruik bleek te maken van kredieten, verdween echter het effect van impulsiviteit op ongunstig financieel gedag,” zegt Newcomb. “Hieruit kan worden afgeleid dat het elimineren van kredietkaarten een belangrijke stap kan zijn om mensen met impuls-problemen de weg naar een betere financiële gezondheid te wijzen.” 

Lees Verder

12:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijfsleider overtuigd van meerwaarde internet-of-things

Een overgrote meerderheid van de bedrijfsleiders is ervan overtuigd dat het internet-of-things een significante meerwaarde kan opleveren voor de onderneming. Dat blijkt uit een onderzoek van het Internet of Things Institute bij nagenoeg duizend executives over de hele wereld. Volgens de ondervraagden is netwerking het belangrijkste toepassingsgebied van het internet-of-things, gevolgd door interacties tussen machines en de activiteit van draadloze sensoren. Op de vierde plaats staat cloud computing, gevolgd door data-analyses. Pas daarna komen intelligente bouwtechnologieën, robotica, en machine learning.

De onderzoekers stelden vast dat 71 procent van de ondervraagde bedrijfsleiders een duidelijke interesse toont om een inzicht te kunnen verwerven in het belang en het nut dat de toepassing voor de onderneming kan hebben. Ook werpt 65 procent op dat de implementering van de technologie wellicht aan zijn onderneming een concurrentieel voordeel zou kunnen bezorgen. Tevens zegt 62 procent te verwachten dat het internet-of-things de volgende drie tot vijf jaar wellicht een sterke groei zal kennen. Anderzijds waarschuwt 59 procent dat er rond de technologie nog heel wat onduidelijkheden aanwezig blijven.

De grootste hindernissen voor de implementering van het internet-of-things zijn volgens de respondenten problemen rond veiligheid en privacy, gevolgd door moeilijkheden om binnen de organisatie een consensus over de implementering van de technologie te kunnen bereiken. Ook wordt gewezen op een gebrek aan kennis over de beschikbare toepassingen en oplossingen, maar ook wordt gevreesd voor een gebrek aan vaardigheden en kosten. Tenslotte wordt gewag gemaakt van een gebrek aan standaarden en complementariteit. De toegang tot data-analyse wordt daarentegen het grootste voordeel van de technologie genoemd, gevolgd door een versterking van de klantenservice.

Daarnaast wordt erop gewezen dat de technologie ook een efficiënter beheer van de activa mogelijk maakt en een positieve impact kan hebben op de bedrijfsprocessen en de productiviteit. Tenslotte wordt gewag gemaakt van de automatisering van manuele processen. De onderzoekers stelden ook vast dat 30 procent van de ondervraagden te kennen geeft heel vertrouwd te zijn met het geconnecteerde concept. Daarnaast kan een groep van 33 procent met een gemiddelde kennis over het concept worden opgemerkt. Verder is echter ook een categorie van 18 procent die moet toegeven slechts een vaag begrip te hebben over het internet-of-things, terwijl 19 procent moet erkennen nog nooit over het concept gehoord te hebben.

Lees Verder

12:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleider, internet-of-things |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Franse groep Bic, producent van onder meer papier en schrijfmateriaal, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,1 miljard euro. Dat betekende een daling met 0,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Indien echter geen rekening wordt gehouden met valuta-effecten en eenmalige effecten, zou een toename met 5,4 procent zijn opgetekend. De winst daalde met 20,6 procent tot 140,1 miljoen euro. Bruno Bich, gedelegeerd bestuurder van het bedrijf, kondigde aan dat Bic tijdens de tweede jaarhelft verder gaat investeren in onderzoek en ontwikkeling en in de ondersteuning van het merk, waarmee de groei op middellange en lange termijn moet worden ondersteund.

De groep Avery Dennison, producent van labels en verpakkingsmateriaal, heeft de overname van de Europese activiteiten van Mactac, fabrikant van adhesieven, overgenomen van investeerder Platinum Equity. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 200 miljoen euro. De overgenomen activiteiten omvatten onder meer de productievestiging van Mactac in Soignies, maar ook negen andere filialen in diverse Europese landen. Avery Dennison benadrukt geen plannen te hebben om vestigingen van Mactac te sluiten. Ook voor het personeel van de overgenomen sites verandert er niets. De activiteiten van Mactac in de Verenigde Staten, Canada en Mexico blijven eigendom van Platinum Equity.

De Franse luxegroep Kering heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,6 miljard euro. Dat betekent een stijging met 3,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 9,9 procent tot 465 miljoen euro. De groei wordt vooral toegeschreven aan de uitstekende prestaties van de dochtermerken Gucci, Puma en Yves Saint-Laurent. Vooral Gucci heeft zich hersteld van een periode van teruglopende verkopen onder invloed van de afnemende groei in China, een sterke dollar en terroristische aanslagen in Europa. Anderzijds zijn er wel de tegenvallende prestaties van het merk Botega Veneta, dat vooral getroffen zou zijn door het afnemend aantal Aziatische toeristen in Europa.

Holding Groupe Bruxelles Lambert (GBL) heeft tijdens de eerste helft van dit jaar bij het geconsolideerd nettoresultaat een negetief cijfer van 888 miljoen euro waarde moeten melden, tegenover een positieve uitkomst van 720 miljoen euro dezelfde periode vorig jaar. Opgemerkt wordt dat de eerste zes maanden van dit jaar opnieuw in het teken stonden van macro-economische en geopolitieke onzekerheid, waardoor de volatiliteit op de financiële markten groot was. Door de verrassende beslissing van Groot-Brittannië om uit de Europese Unie te stappen is de onzekerheid alleen maar toegenomen en houdt ze wellicht lange tijd aan. De uiteindelijke winst steeg met 3 procent tot 350 miljoen euro.

Het Finse bedrijf Nokia, bouwer van netwerkapparatuur, heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettoverlies geleden van 723 miljoen euro, tegenover een winst van 348 miljoen euro dezelfde periode vorig jaar. Het verlies zou te wijten zijn aan een dalende vraag en aan de zware kosten voor de overname van Alcatel-Lucent. De omzet steeg, dankzij een sterke groei van de netwerkactiviteiten door de overname van Alcatel-Lucent, met 91 procent tot 5,6 miljard euro. Het bedrijf maakte verder bekend de besparingen nog verder te zullen opdrijven. Eerder was aangekondigd over een periode van twee jaar een besparing van 900 miljoen euro te willen realiseren, maar dat bedrag wordt verhoogd tot 1,2 miljard euro.

De zakelijke netwerksite Linkedin heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 933 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 31 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De netwerksite telt inmiddels 450 miljoen gebruikers. Dat betekende een toename met 18 procent. Het bedrijf diende daarentegen een nettoverlies te boeken van 119 miljoen dollar. Dat was vooral te wijten aan een aantal belastingtechnische elementen, die het bedrijf 90,6 miljoen euro hebben gekost. Tijdens het tweede kwartaal vorig jaar werd een negatief resultaat geboekt van 61 miljoen euro. In juni raakte bekend dat de zakelijke netwerksite voor ruim 26 miljard dollar door Microsoft wordt overgenomen.

Het Amerikaanse concern Nike gaat zijn activiteiten in de golfsport gevoelig terugschroeven. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Nike wil zich in de sector voortaan toespitsen op schoenen en kleding. De activiteiten rond clubs, ballen en tassen worden stopgezet. Het concern lanceerde veertien jaar geleden zijn golfclubs onder de naam Nike Golf. Daarmee kon een jaaromzet van ongeveer 700 miljoen dollar worden gerealiseerd, maar daarmee kon het bedrijf slechts een klein marktaandeel veroveren. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de beslissing van Nike zal hebben voor de samenwerking met bekende spelers zoals Rory McIlroy of Tiger Woods. Nike sloot dit jaar contracten met veertien nieuwe spelers.

De Duitse verzekeraar Allianz heeft tijdens het tweede kwartaal een winst gerealiseerd van 1,1 miljard euro, tegenover een positief resultaat van ruimschoots 2 miljard euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. De terugval is vooral te wijten aan de hogere claims die na natuurrampen werden ingediend. Daarnaast gaf Allianz aan ook de negatieve gevolgen te ondervinden van de lage rente, die immers op de rendementen van de beleggingen wegen. Die beleggingen moeten vaak als buffer dienen voor peridoes dat de claims stijgen of de prijzen van verzekeringen dalen. Ook moet worden voldaan aan strengere kapitaaleisen. De omzet viel met 2,5 procent tot 29,4 miljard euro.

Het Franse bouwconcern Bouygues en luchthavenuitbater Aéroports de Paris hebben met Cuba een overeenkomst ondertekend voor de uitbreiding en het onderhoud van luchthaven José-Marti in Havana. De modernisering was dringend nodig, aangezien in september opnieuw regelmatig vliegtuigen uit de Verenigde Staten moeten worden verwacht. Financiële details over het contract werden niet bekend gemaakt. Manuel Marrero, Cubaans minister van toerisme, benadrukt dat het land dit jaar al 12 procent meer buitenlandse bezoekers heeft ontvangen dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. In totaal ontving Cuba het voorbije jaar een recordaantal van 3,5 miljoen bezoekers.

De Franse bank Société Générale heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een winst gerealiseerd van 1,46 miljard euro, tegenover een positief resultaat van 1,35 miljard euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het Franse concern profiteerde van een bate van 725 miljoen euro uit de verkoop van zijn participatie in Visa Europe. Dat betekende ruimschoots een compensatie voor het bedrag van 200 miljoen euro dat diende gereserveerd te worden voor juridische risico’s. De omzet steeg met 1,7 procent tot 6,98 miljard euro. De winsten uit de internationale bankactiviteiten stegen met 35,8 procent tot 436 miljoen euro. Op de Franse thuismarkt viel de winst uit het retailbankieren daarentegen met 5,2 procent tot 403 miljoen euro.

De Britse bank HSBC Holdings heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een winst gerealiseerd van 3,6 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 6,6 miljard dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het concern verwees onder meer naar de vertraging van de economische groei in China en bekommernissen over de Britse economie na een brexit. De omzet daalde van 32,9 miljard dollar naar 29,5 miljard dollar. Stuart Gulliver, chief executive van de bank, stelde dat de instelling dit jaar een moeilijke periode heeft doorgemaakt. Daarnaast kondigde de bank aan tijdens de tweede jaarhelft maximaal voor 2,5 miljard dollar eigen aandelen terug te zullen kopen.

InterContinental Hotels Group heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 838 miljoen dollar. Dat betekende een daling met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winsten vielen met meer dan 50 procent terug tot 298 miljoen dollar. Er wordt wel op gewezen dat de winsten van de eerste jaarhelft vorig jaar werden opgedreven door eenmalige baten uit de verkoop van het Le Grand Hotel in Parijs voor een bedrag van 175 miljoen dollar. Zonder rekening te houden met eenmalige factoren zou de omzet met 5 procent zijn gestegen tot 771 miljoen dollar, terwijl de operationele winst met 10 procent zou zijn toegenomen tot 345 miljoen dollar.

De Franse bank Crédit Agricole heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 1,2 miljard euro. Dat betekende een stijging met 26 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De bank kon wel een eenmalige bate van 328 miljoen dollar realiseren op de verkoop van zijn participatie in Visa Europe. De bank werd wel geconfronteerd met de negatieve impact van de lage rentes, hogere kosten en langzamere groei. Vooral de omzet van de Franse en Italiaanse consumententak daalde, doordat steeds meer klanten leningen tegen een lagere rente konden herfinancieren, waardoor marges onder druk kwamen te staan. De omzet steeg 2,4 procent tot 3,74 miljard euro.

De Zweedse winkelketen Ikea gaat niet in op het voorstel van de Amerikaanse rapper Kanye West om gezamenlijk meubels te ontwerpen. Dat heeft Ikea gezegd in een reactie op de uitnodiging van de rapper. Ikea zegt gevleid te zijn door de grote interesse van West, maar voegt er aan toe geen vruchten te zien in een samenwerking. In maart vorig jaar had de rapper al een keer een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van Ikea in Almhult in Zweden. Het bedrijf bevestigde destijds dat de rapper te gast was geweest, maar de reden van zijn bezoek bleef vaag. Een woordvoerder liet weten dat de zaak wel vaker beroemdheden uitnodigt ter inspiratie. Aanvankelijk leek de Zweedse keten wel een eventuele samenwerking te overwegen.

Restbank Dexia heeft zijn kantoorgebouw in Parijs verkocht. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 330 miljoen euro. Dexia had in het verleden twee belangrijke vestigingen. Naast het hoofdkantoor aan het Rogierplein in Brussel, was de bank ook eigenaar van een kantoorgebouw met eenendertig verdiepingen in de zakenwijk La Défense in Parijs. Het complex in Brussel werd inmiddels ingenomen door Belfius, erfgenaam van de restbank. Het complex in Parijs stond eveneens al enkele tijd te koop en werd nu verkocht aan de Amerikaanse vastgoedgroep Tishman Speyer. Diezelfde groep had het gebouw elf jaar geleden aan Dexia verkocht. Dexia zal het Franse gebouw voor een periode van negen jaar huren.

Meer Nieuws

10:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-08-16

Nieuwsoverzicht

De energieholding Graanul Invest uit Estland gaat een bedrag van 350 miljoen euro investeren om de steenkoolcentrale van Langerlo in Genk om te bouwen voor de verwerking van biomassa. Dat heeft Raul Kirjanen, topman van de Estse energieholding, gezegd. Granuul Invest, producent van houtpellets, kocht de centrale van Langerlo eerder dit jaar over van zijn failliete Duitse sectorgenoot German Pellets. De nieuwe investering zou gespreid worden over een periode van twee jaar. Graanul Invest heeft nog exact twee jaar om de centrale in Langerlo operationeel te maken. Tot dan loopt immers een subsidiegarantie van de Vlaamse overheid. Daardoor heeft Langerlo gedurende één decennium jaarlijks recht op 240 miljoen euro.

De Amerikaanse investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway van belegger Warren Buffett heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 5 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 4 miljard dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 6 procent tot 54,56 miljard dollar. De winstgroei zou onder meer te danken zijn aan de betere resultaten van de verzekeraars uit de portefeuille van de investeringsmaatschappij. Tevens wordt gewezen op de bijdrage van het bedrijf Precision Castparts, de grootste overname uit de geschiedenis van Berkshire. Anderzijds leed spoorbedrijf BNSF Railway onder de inkrimping van het vrachtvervoer.

Op de boorplatformen van Shell in de Noordzee hebben ongeveer vierhonderd werknemers van onderaannemer Wood Group actie gevoerd. Wood Group is gespecialiseerd in de bouwwerken en onderhoud op boorplatformen. Het bedrijf wil aan zijn medewerkers echter onder meer een loonsverlaging opleggen, terwijl ook meer uren zou moeten worden geprotesteerd. Shell stelde in een reactie de staking te betreuren en riep alle partijen op een constructieve oplossing te vinden. Vakbond Union waarschuwde voor meer acties. Er kan volgens Union onmogelijk worden aanvaard dat de oliesector de impact van de dalende olieprijzen op de werknemers wil afwentelen.

Een consortium van Chinese investeerders neemt een belang van 99,93 procent in de Italiaanse voetbalclub AC Milan. Met de transactie zou een bedrag van 470 miljoen dollar zijn gemoeid. Silvio Berlusconi, huidig eigenaar van AC Milan, had eerder dit jaar bekend gemaakt de club te willen verkopen. De transactie moet voor eind dit jaar zijn afgerond. De Chinese overnemers zouden ook gegarandeerd hebben de volgende drie jaar een bedrag van 350 miljoen dollar te investeren in AC Milan, dat meer dan dertig jaar in handen was van Fininvest, de holding van Berlusconi. Eerder dit jaar kwamen ook al Inter Milaan en de Engelse club Aston Villa in Chinese handen.

Het Britse bedrijf Deliveroo, aanbieder van maaltijdbestellingen, heeft bij investeerders 275 miljoen dollar extra kapitaal opgehaald. Voor de financiële injectie kon beroep worden gedaan op de investeringsfondsen Bridgepoint, DST Global, General Catalyst en Greenoaks Capital. Will Shu, oprichter en chief executive van Deliveroo, zegt dat de nieuwe middelen vooral zullen worden geïnvesteerd in innovatieve projecten zoals RooBox. Die service voorziet de restaurants van volledig uitgeruste externe keukens voor leveringen bij klanten. In dichtbevolkte wijken met weinig restaurants zou Deliveroo op die manier daarmee toch een snelle levering aanbieden. Deliveroo is aanwezig in meer dan tachtig steden in twaalf landen.

In Nederland heeft kledingketen MS Mode uitstel van betaling gekregen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Opgemerkt wordt inmiddels al diverse gesprekken zijn gevoerd met partijen die interesse zouden hebben om MS Mode geheel of gedeeltelijk over te nemen. MS Mode richt zich op vrouwen met grotere maten en vormt een onderdeel van de holding Cool Investments. De keten telt in Nederland honderddertig filialen. De winkels en de webshop van het bedrijf blijven verder werken. Het uitstel van betaling heeft voorlopig nog geen gevolgen voor de activiteiten op de buitenlandse markt. MS Mode is immers ook actief in België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Het sociale netwerkbedrijf Facebook werkt aan een verfijning van de algoritmes voor zijn newsfeed, waardoor de frequentie van de zogenaamde clickbait-verhalen, die gebruik maken van misleidende of sensationele titels om de aandacht van het publiek te trekken, in de toekomst kan worden teruggeschroefd. Facebook zegt maanden geïnvesteerd te hebben in onderzoek naar uitdrukkingen die vooral in clickbait-titels worden gebruikt. Het bedrijf voegt er aan toe met de nieuwe wijziging alvast te willen garanderen dat de lezers meer op relevante verhalen kunnen rekenen. Facebook benadrukt daarbij van de gebruikers zelf geregeld de vraag gekregen te hebben om het gebruik van clickbait-titels te verminderen.

Vastgoedgroep Xior, die zich toelegt op studentenhuisvesting, neemt in de Nederlandse stad Delft een pand met meer dan honderd wooneenheden over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 12,4 miljoen euro. Dat heeft Xior bekend gemaakt. Verwacht wordt dat het pand, een voormalig kantoorcomplex in het midden van de stad, jaarlijks 752.000 euro aan huurinkomsten zal opleveren. Eerder dit jaar had Xior in Delft al een eerste pand met studentenkamers overgenomen. Daardoor biedt Xior in Delft inmiddels 226 wooneenheden voor studenten aan. De volledige vastgoedportefeuille van Xior had op het einde van het eerste kwartaal van dit jaar een waarde van 206 miljoen euro.

Het Waalse bedrijf Rosier, producent van meststoffen, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een nettoverlies geleden van 5,1 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van 0,4 miljoen euro de eerste zes maanden vorig jaar. De omzet viel van 134 miljoen euro terug naar 83,9 miljoen euro. De achteruitgang moet volgens Rosier worden toegeschreven aan de budgetproblemen bij de landbouwers, die door de lagere prijzen voor hun veestapen en oogsten minder financiële reserves hebben en daardoor bestellingen dienen op te schorten. Om de impact van die ongunstige marktsituatie op te vangen, heeft het bedrijf in april al een besparingsprogamma gelanceerd.

Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung wil het Italiaanse bedrijf Magneti Marelli, fabrikant van onderdelen voor auto’s, overnemen van het concern Fiat-Chrysler. De gesprekken tussen de twee partijen zouden zich al in een vergevorderd stadium bevinden. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gezegd. Magneti Marelli is een producent van onder meer autolampen, versnellingsbakken, uitlaatsystemen en auto-elektronica. Met de transactie zou een bedrag van meer dan 3 miljard dollar zijn gemoeid. Daarmee zou Magneti Marelli de grootste buitenlandse overname uit de geschiedenis van Samsung worden. Magneti Marelli realiseert een jaaromzet van 7,3 miljard euro.

Het Amerikaanse supermarktconcern Walmart heeft interesse om het ecommerce-bedrijf Jet.com over te nemen. Daarmee zou Walmart een sterkere positie kunnen uitbouwen in de concurrentiestrijd met webwinkel Amazon. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Ook het opbouwen van een strategisch belang van Walmart in Jet.com zou volgens de waarnemers tot de mogelijkheden behoren. Online verkopen vertegenwoordigden vorig jaar 3 procent van de totale omzet van Walmart. Doug McMillon, topman van Walmart, gaf recent te kennen dat ecommerce voor het concern een topprioriteit is. De waarde van Jet.com wordt inmiddels op meer dan 1 miljard dollar geraamd.

In Iran hebben de autoriteiten het gebruik van het mobiele game Pokemon Go verboden. Daarbij wordt gewezen op dreigende veiligheidsproblemen. Dat hebben Britse media gemeld. Ook in andere landen werd al kritiek geuit op het mobiele game, maar Iran zou de eerste natie zijn die een officiel verbod heeft uitgesproken. In het game worden spelers uitgedaagd om in de echte wereld virtuele Pokémon-figuren te vangen. In Iran zijn er beperkingen op het internetgebruik, maar toch bleek het spel bij de bevolking bijzonder populair. De Iraanse High Council of Virtual Spaces, die vier jaar geleden werd opgericht om virtuele activiteiten op te volgen, heeft het game nu echter verboden. Een specifieke reden is niet gegeven.

De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen bezit een lijst met meer dan 150.000 bankgegevens die gelinkt kunnen worden aan belastingontduiking. Dat heeft Norbert Walter-Borjans, minister van financiën van Nordrhein-Westfalen, bevestigd. De deelstaat verkreeg de info nadat een harde schijf anoniem werd afgeleverd bij de fiscus in Wuppertal. Het gaat om gegevens bij Luxemburgse en Zwitserse banken waarin negentien landen vernoemd worden. België telt 49.022 vermeldingen. Alleen Duitsland komt met 54.000 vermeldingen aan een hoger cijfer. Norbert Walter-Borjans zegt dat de dossiers diverse aanwijzingen omvatten van een mogelijke betrokkenheid van banken bij fiscaal bedrog.

Het farmabedrijf Fagron, toeleverancier van apotheken, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 210,2 miljoen euro. Dat betekende een daling met 3,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Tegen constante wisselkoersen had men echter een omzetgroei met 2,2 procent kunnen melden. De winst daalde met 20,8 procent tot 43,8 miljoen euro. Fagron heeft een moeilijke periode achter de rug, maar chief executive Hans Stols zegt dat met een kapitaalverhoging van 219 miljoen euro de financiële situatie op lange termijn zeker werd gesteld. Fagron kan volgens hem nu opnieuw denken aan een nieuwe groei en overnames. Daarbij denkt hij onder meer aan Oost-Europa en Azië.

De Belgische supermarktketen Delhaize wil de producten van zijn huismerken ook in de toekomst door Belgische producenten laten maken. Dat heeft de keten bekend gemaakt nadat moederbedrijf Ahold-Delhaize bekend had gemaakt zijn huismerken te zullen aankopen bij de Europese aankoopcentrale AMS Sourcing. Delhaize wijst erop in het verleden slechts een beperkt aantal huismerkproducten bij de Europese aankoopcentrale te hebben aangetrokken. Die situatie blijft volgens de retailer onveranderd. Aangevoerd wordt dat het overgrote deel van de aankopen bij kleine Belgische ondernemingen zal blijven gebeuren. De fusiegroep blijft ook samenwerken met de centrale Coopernic, waarvan Delhaize lid was.

Meer Nieuws

10:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-08-16

Bedrijfscrisissen komen vooral op Twitter naar boven

Bedrijfscrisissen blijken vooral op het sociale netwerk Twitter aan de oppervlakte te komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Franse marketingplatform Visibrain in samenwerking met Nicolas Vanderbiest, specialist crisiscommunicatie aan de Université Catholique de Louvain. Op basis van een analyse van meer dan honderd grote bedrijfscrissen de voorbije twaalf maanden diende te worden vastgesteld dat merken nu 13 procent meer risico lopen om met een ramp op het gebied van public relations geconfronteerd te worden dan drie jaar geleden. Merken moeten volgens de onderzoekers dan ook voldoende alert zijn om deze dreigende crisissen efficiënt te verwerken.

De onderzoekers benadrukken dat vorig jaar gemiddeld twee grote problemen per week dienden te worden geregistreerd. “Binnen de sector van de sociale media dreigt vooral Twitter een slagveld voor bedrijven te worden,” merkt Nicolas Huguenin op. “Crisissen op het gebied van public relations blijken heel vaak op Twitter te beginnen.” Vastgesteld werd dat 94 procent van alle crisissen op Twitter werden opgestart of verspreid. Het platform is volgens de onderzoekers bovendien voor vele consumenten het favoriete kanaal geworden om hun klachten en frustraties te ventileren. Consumenten zouden immers 17 procent meer geneigd zijn een negatieve tweets te versturen dan een ongunstig bericht te plaatsen op Facebook.

Opgemerkt wordt 19 procent van de crisissen op Twitter aan de oppervlakte kwamen, tegenover 16 procent op Facebook. De derde plaats wordt gedeeld door YouTube en blogs met een score van 4 procent. Bovendien wordt aangevoerd dat consumenten ook sneller geneigd zijn om Twitter “Sociale media zijn altijd al voor bedrijven een strijdtoneel gebleken,” zegt Nicolas Huguenin. “Hoewel vele bedrijven ven mening zijn uiteindelijk een greep te hebben gekregen op het concept van sociale netwerking, maar Twitter lijkt steeds meer te evolueren van een platform voor communicatie in twee richtingen, naar een omgeving voor agressie en provocatie.

Lees Verder

10:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfscrisis, public relations |  Facebook |