09-05-16

Nieuwsoverzicht

De legendarische klokkentoren van het Palace of Westminster, het gebouw waar het Brits parlement zetelt in Londen, moet dringend worden gerestaureerd. Daarom worden Big Ben en de andere klokken van de Elizabeth Tower gedurende enkele maanden uit dienst genomen. Dat heeft het bestuur van het parlementsgebouw meegedeeld. De complexe restauratiewerken aan de toren zouden begin volgend jaar starten en zouden in totaal drie jaar duren. Toeristen zullen toch nog een glimp van de toren kunnen opvangen. Minstens een van de vier wijzerplaten zal steeds te zien zijn. De werkzaamheden zullen van boven naar onder gebeuren, zodat de toren steeds meer zichtbaar wordt. De werken zouden 29 miljoen pond kosten.

Slechts 19 procent van de Vlaamse politieke journalisten en 17 procent van hun Franstalige collega’s zijn het eens met de stelling dat de massamedia te veel politieke macht hebben. Tegelijk vindt 71 procent van de Vlaamse journalisten wel dat politici door de massamedia gemaakt en gekraakt kunnen worden. Dat blijkt uit een bevraging van meer dan tweehonderdvijftig Belgische politieke journalisten door wetenschappers aan de Universiteit Antwerpen. Een ruime meerderheid vindt dat politici alles zouden doen om in de media te komen. Ongeveer de helft van de ondervraagden zegt politici het belangrijker vinden in de media te komen dan hard te werken.

Twee jaar geleden werden in België 5.045 autobestuurders betrapt op het gebruik van drugs. Dat betekent meer dan een verdubbeling tegenover het begin van dit decennium, toen 2.264 chauffeurs positief reageerden op de drugtest. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Ook tijdens de eerste helft van vorig jaar werden al 2.655 inbreuken opgetekend. Niet alleen jonge bestuurders worden op druggebruik betrapt, maar ook dertigers en veertigers blijken positief te reageren op het gebruik van cannabis, speed of cocaïne. Er wordt ook op gewezen dat de speekseltests van de politie niet altijd in staat zijn ook de jongste generaties drugs te herkennen, waardoor een aantal bestuurders door de mazen van het net zou glippen.

In België worden op honderdduizend inwoners nog 8,6 patiënten met tuberculose geteld. In de grote steden ligt dat risico echter drie keer hoger. Dat blijkt uit een rapport van de Hoge Gezondheidsraad. Bij de belangrijkste risicogroepen - zoals thuislozen, asielzoekers en gevangenen - ligt de kans op tuberculose volgens het rapport zelfs tien keer hoger. De Wereldgezondheidsorganisatie wil dat tuberculose tegen het midden van deze eeuw is uitgeroeid. Daarvoor zou in België de ziekte jaarlijks met 12 procent moeten worden teruggedrongen. Op dit ogenblik wordt echter slechts een daling met 3,3 procent per jaar geboekt. Er wordt dan ook opgeroepen om de voorziene maatregelen beter te coördineren.

Met zwaardere straffen worden criminelen niet afgeschrikt. Zelfs levenslange gevangenisstraffen of de doodstraf kunnen de criminaliteitscijfers niet doen dalen. Dat blijkt uit een rapport van de managementschool HEC paris op basis van sociale, economische en demografische informatie uit honderd counties in de Amerikaanse staat North Carolina. Sociale en economische factoren hebben volgens het onderzoek daarentegen wel invloed op de criminaliteit, net als de aanwezigheid van politie op straat. Onderzoeksleider Michel Lander benadrukt dat misdaden pas efficiënter kunnen worden voorkomen indien het beleid erin lukt de daders beter te begrijpen, aangezien misdrijven ontstaan uit verschillende omgevingsfactoren.

België telt ongeveer 1,2 miljoen appartementen. Eén derde van de Belgische bevolking woont inmiddels in een hoogbouw. Dat blijkt uit een rapport van de vastgoedgroep Immpact. Er wordt benadrukt dat het aandeel van de appartementen in de Belgische huisvestiging de volgende jaren nog verder zal toenemen. Daarbij wordt ook gewezen naar de stelling van de Vlaamse overheid, die al heeft aangegeven dat de bevolking op kleiner oppervlakte zal moeten worden samengebracht. In New York woont inmiddels al de helft van de bevolking in een appartement. Het duurste appartement is gelegen in Knokke-Heist (572.125 euro). Het goedkoopste alternatief is te vinden in Heers (152.733 euro).

Het Canadese platform Wattpad, de grootste online community van schrijvers en lezers ter wereld, richt een productiestudio op om zijn geschreven verhalen om te zetten in films en televisie-series. Wattpad biedt amateurschrijvers de mogelijkheid verhalen met elkaar te delen. Inmiddels heeft Wattpad duizenden verhalen verzameld. Een aantal bijdragen werden al opgepikt door uitgevers en filmproducenten. De nieuwe afdeling Wattpad Studios zal onderzoeken welke trends en thema's populair zijn bij de leden van de community. Verhalen die op Wattpad al veel volgers hebben, maken meer kans om ook op film of televisie succes te boeken. Wattpad heeft inmiddels al een aantal contracten met producenten getekend.

Vanaf volgend jaar moeten alle nieuwe smartphones in India met een paniekknop zijn uitgerust. Dat heeft het Indiase ministerie van communicatie bekend gemaakt. De toepassing moet gebruikers de mogelijkheid bieden in noodsituaties snel hulp te kunnen vragen. Met die maatregel hoopt de Indiase regering vooral het toenemende aantal gewelddelicten tegen vrouwen tegen te gaan. Over twee jaar moeten alle mobiele telefoons ook een ingebouwd systeem voor satellietnavigatie hebben. Twee jaar geleden werden in India bijna 338.000 misdaden tegen vrouwen - waaronder meer dan 36.000 verkrachtingen - geregistreerd. Dat betekende een toename met 9 procent tegenover het jaar voordien.

De drie grote Belgische vakbonden hebben twee jaar geleden gezamenlijk 733 miljoen euro inkomsten geboekt. Dat blijkt uit een rapport van de krant De Tijd. Opgemerkt wordt dat de vakbonden daarmee groter zijn dan een combinatie van belangrijke Belgische bedrijven zoals Lotus en Van de Velde. Met 350 miljoen euro inkomsten is het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) de grootste vakbond van België, gevolgd door het Algemeen Belgische Vakverbond (ABVV) met een bedrag van 330 miljoen euro. Op grote afstand volgt de Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden van België (ACLVB) met ruim 50 miljoen euro. Het lidgeld van de vakbondsleden vertegenwoordigt ongeveer twee derde van de inkomsten.

Facebook heeft vorig jaar 4,26 miljoen dollar uitgegeven aan de beveiliging van topman Mark Zuckerberg. Het jaar voordien liep dat bedrag op tot 5,6 miljoen dollar. In drie jaar tijd heeft het bedrijf dus ongeveer 11 miljoen euro besteed aan de veiligheid van zijn oprichter. Facebook heeft onder meer gezorgd voor een beveiligingssysteem bij het huis van Zuckerberg in San Francisco. Ook werd een team gespecialiseerde bewakingsagenten samengesteld. Facebook betaalt relatief veel voor de beveiliging van zijn topman. Bij Tim Cook van Apple is een budget van 210.000 dollar voorzien. Amazon betaalde 1,6 miljoen dollar voor Jeff Bezos, terwijl Berkshire Hathaway 370.000 dollar reserveerde voor Warren Buffett.

De verzekeraars weigeren steeds meer arbeidsongevallen te erkennen. Dat blijkt uit een nota die werd voorgelegd aan het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO). Twee jaar geleden werden 161.829 arbeidsongevallen aangegeven, maar 12,3 procent van de dossiers werd door de verzekeraars geweigerd. In het midden van de jaren tachtig, toen nog veel meer ongevallen werden aangegeven, bleek slechts 2 procent van de dossiers afgewezen te zijn. Er wordt wel op gewezen dat er tussen de onderscheiden verzekeringsmaatschappijen belangrijke verschillen kunnen worden gemeld. Bij Belfius zouden slechts 4 procent van de dossiers worden geweigerd, maar bij Axa zou dat oplopen tot 30 procent.

De Vlaamse export van appelen en peren heeft vorig jaar een omzet laten optekenen van ruim 352 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 26 miljoen euro tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaamse Centrum voor Agromarketing (Vlam). Bij appelen werd een exportvolume van 237.000 ton opgetekend. Dat betekende een stijging met 60.000 ton tegenover het jaar voordien. Vooral de afzet in de buurlanden en de Baltische staten Estland en Litouwen kende een groei. Ook de export naar India kende een sterke groei. Bij peren werd een volume van 313.000 ton opgetekend. Dat betekende een achteruitgang met 15.000 ton, te wijten aan de Russische boycot.

De sociale verhuurkantoren (SVK) stelden vorig jaar 8.350 woningen ter beschikking van kwetsbare gezinnen. Dat betekende een stijging met 7,5 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. De sociale verhuurkantoren, die woningen op de privémarkt huren om ze verder tegen een verlaagde prijs door te verhuren aan mensen in een benarde situatie, vormen een speerpunt in het beleid van Liesbeth Homans, Vlaams minister van wonen. De Vlaamse gemeenten zien betaalbare huisvesting als hun grootste sociale uitdaging. Liesbeth Homans wil vanaf dit jaar 10 miljoen euro extra voorzien voor de verdere uitbouw van het aanbod.

De Vlaamse Gemeenschap scoort niet goed op vlak van gelijke kansen in het onderwijs. Ook zijn de schoolresultaten van Vlaamse kinderen uit eenoudergezinnen 8 procent slechter dan de resultaten van leeftijdsgenoten uit een gezin met twee ouders. Dat blijkt uit een studie van de denktank  Itinera over gelijke kansen in het onderwijs. Itinera merkt daarbij op dat sommige scholen grote concentraties sterke leerlingen hebben, terwijl andere instellingen vooral zwakkere jongeren moeten opvangen. Dat vermindert de volgens de denktank de mogelijkheden van de zwakkere leerlingen en werkt kansongelijkheid in de hand. Bij jongens blijkt het negatieve impact groter dan bij meisjes.

De Amerikaanse financiële groep Goldman Sachs heeft zijn online spaarbank GSBank gelanceerd. Het nieuwe platform richt zich vooral op de kleine Amerikaanse belegger. Het initiatief moet Goldman Sachs helpen de terugval in het zakenbankieren op te vangen. Goldman Sachs richtte zich anderhalve eeuw nagenoeg uitsluitend op een rijk en machtig publiek. De inkomsten uit het zakenbankieren zijn echter significant teruggevallen en een ommekeer wordt niet onmiddellijk verwacht. Daarom moest Goldman Sachs op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen. GSBank vloeit voor uit de overname van de 16 miljard dollar spaardeposito's van GE Capital, waardoor Goldman Sachs ook 145.000 kleine beleggers erfde.

Meer Nieuws

08:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-05-16

Nieuwsoverzicht

Het technologiebedrijf GoPro, producent van actiecamera’s, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 183 miljoen dollar. Dat betekende een daling met 50 procent tegenover het jaar voordien. Er werd een nettoverlies geboekt van 107,5 miljoen dollar, tegenover een winst van bijna 17 miljoen dollar tijdens de eerste drie maanden vorig jaar. GoPro ervaart veel druk van de concurrentie van smartphones, die met steeds betere camera's worden uitgerust. Het bedrijf zegt nog altijd een solide vraag naar zijn bekende actiecamera’s te kennen, maar zegt zich in de toekomst niet meer te richten op goedkopere producten, maar zich exclusief te willen toespitsen op het hogere marktsegment.

De Italiaanse financiële groep Banca Monte dei Paschi di Siena heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst geboekt van 93,2 miljoen euro. Dat betekende een daling met 35 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De rente-inkomsten daalde met 10 procent tot 548 miljoen euro. De bank wijst er echter op slechts 346 miljoen euro reserves wegens risicovolle leningen te hebben moeten boeken. Dat betekende een daling met ongeveer 25 procent tegenover de eerste drie maanden vorig jaar. Anderzijds wordt gezegd dat de lage rentes een negatieve impact hebben op de inkomsten van de instelling, die twee jaar geleden in de stresstest van de Europese Centrale Bank als laatste eindigde.

De Amerikaanse voedingsgroep Kellogg, producent van onder meer ontbijtgranen, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,4 miljard dollar, tegenover 3,6 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel terug van 227 miljoen euro naar 175 miljoen dollar. Het bedrijf ervaarde vooral negatieve effecten van ongunstige valuta-effecten, die slechts gedeeltelijk door kostenbesparingen konden worden gecompenseerd. Vooral de ontbijtdivisie in de Verenigde Staten wordt al geruime tijd met problemen geconfronteerd omdat de bevolking in de ochtend minder interesse toont in koolhydraatrijke cornflakes en andere graanproducten.

Het Chinese ecommerce-concern Alibaba heeft tijdens het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettowinst van 2,9 miljard yuan of 386 miljoen euro gerealiseerd. Dat betekende bijna een verdubbeling tegenover dezelfde periode het boekjaar voordien. De kwartaalomzet steeg met bijna 40 procent tot 24,2 miljard yuan. Mobiele verkopen vertegenwoordigden 73 procent van de totale omzet, tegenover 51 procent tijdens het laatste kwartaal vorig boekjaar. De Chinese handelsplatforms van Alibaba telden vorig jaar kwartaal 423 miljoen actieve gebruikers. Dat betekende een stijging met ruim 20 procent. De verkopen liepen met bijna 25 procent op tot nagenoeg 100 miljard euro.

De Amerikaanse farmagroep Merck (MSD) heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 9,3 miljard dollar. Dat betekende een daling met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg echter met 18 procent tot 1,1 miljard dollar. Het bedrijf werd geconfronteerd met de negatieve invloed van ongunstige valuta-effecten. Bij gelijke wisselkoersen zou de omzet met 3 procent zijn gestegen. Ook wordt gewezen op het wegvallen van de patenten op de ontstekingsremmer Remicade en het allergiemiddel Nasonex. Voor de verdere groei wordt vooral gerekend op de nieuwe producten Keytruda tegen kanken en Zepatier tegen hepatitis.

De Amerikaanse oliedienstverlener Halliburton heeft tijdens het eerste kwartaal een nettoverlies van 2,4 miljard dollar dienen te boeken. Het negatieve resultaat lag bijna vier keer hoger dan dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met 40 procent tot 4,2 miljard dollar. Het bedrijf lijdt onder de aanhoudende malaise op de oliemarkt, die een negatieve impact heeft op de investeringen. Bovendien moesten hoge kosten worden gemaakt in verband met de mislukte overname van sectorgenoot Baker Hughes. Er dienden ook afschrijvingen en herstructureringskosten ter waarde van 2,8 miljard dollar worden genoteerd. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover de eerste drie maanden van vorig jaar.

De Duitse chipfabrikant Infineon Technologies heeft tijdens het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet geboekt van ruim 1,6 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover het kwartaal voordien. De nettowinst nam over diezelfde periode van 152 miljoen euro naar 180 miljoen euro toen. Reinhold Ploss, topman van Infineon, merkt op dat het bedrijf in moeilijke omstandigheden goede prestaties heeft laten optekenen. Zowel de omzet als de winst lagen volgens Ploss hoger dan vooraf was verwacht. De topman van Infineon toonde zich vooral tevreden over de vraag naar chips vanuit de autosector, waar een belangrijke groeimarkt wordt verwacht.

Het Finse mediaconcern Sanoma heeft met zijn activiteiten in Nederland en België tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een operationele winst geboekt van 7,4 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 28 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet van de divisie kende wel een daling van 189,5 miljoen euro naar 175,6 miljoen euro, maar dat moet worden toegeschreven aan de verkoop van een aantal titels, waaronder het Belgische magazine. De inkomsten uit lopende activiteiten lieten echter nog een groei met 3 procent optekenen. Opgemerkt wordt dat vooral titels zoals Libelle en Linda goede cijfers lieten optekenen. Ook de televisiezenders van SBS Broadcasting registreerden een groei.

De Britse bank HSBC Holdings heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een winst gerealiseerd van 6,1 miljard dollar. Dat betekende een daling met 14 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De terugval moet naar eigen zeggen worden toegeschreven aan de extreme volatiteit op de financiële markten bij het begin van het jaar. De kwartaalomzet daalde met 4 procent tot 13,9 miljard dollar. De reserves voor risicovolle leningen werden bijna verdubbeld tot bijna 1,2 miljard dollar. Stuart Gulliver, topman van HSBC Holdings, zegt dat de bank zich bijzonder veerkrachtig heeft opgesteld tegenover de moeilijke marktomstandigheden. In een aantal belangrijke regio’s groeide ook het marktaandeel.

De Amerikaanse verzekeringsmaatschappij American International Group (AIG) heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettoverlies geleden van 183 miljoen dollar, tegenover een positief resultaat van 1,5 miljard dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De verzekeraar schrijft de verliezen onder meer toe aan de onrust die de voorbije maanden de financiële markten beheerste. Die problemen drukten het rendement op de investeringen. Tevens wordt gewag gemaakt van herstructureringskosten. De inkomsten van de commerciële verzekeringen daalde met 39 procent tot 889 miljoen dollar. Bij de consumentenverzekeringen werd een achteruitgang met 17 procent tot 788 miljoen dollar geboekt.

De Italiaanse bank Intesa Sanpaolo heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 806 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 1,1 miljard euro dezelfde periode vorig jaar. Omdat Intesa Sanpaolo, de grootste kredietverstrekker van Italië, minder afschrijvingen op slechte leningen diende te boeken, waren de prestaties beter dan algemeen werd verwacht. In totaal diende voor 694 miljoen euro voorzieningen te worden ingeschreven. Dat betekende een daling met 10 procent tegenover de eerste drie maanden vorig jaar. De reserves voor slechte leningen vielen daardoor terug tot het laagste niveau in vijf jaar tijd. De bank wil dit jaar een dividend van 3 miljard euro uitkeren.

Het Japanse elektronicaconcern Toshiba heeft Satoshi Tsunakawa aangesteld als nieuwe bestuursvoorzitter. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Tsunakawa is de definitieve opvolger van Hisao Tanaka, die in juli opstapte na een boekhoudschandaal bij het bedrijf. Tsunakawa was al werkzaam bij Toshiba als vicebestuursvoorzitter en hoofd van de divisie voor medische apparatuur. Shigenori Shiga wordt benoemd als nieuwe voorzitter van het concern. Topfiguren van Toshiba bleken jarenlang geknoeid te hebben met de boekhouding, waardoor uiteindelijk in de boeken 152 miljard yen winst teveel bleek ingeschreven. Tegen vijf voormalige toplui heeft het bedrijf een juridische procedure opgestart.

Het Duitse chemieconcern Evonik neemt een divisie over van zijn Amerikaanse sectorgenoot Air Products & Chemicals. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 3,8 miljard dollar. Dat hebben de twee partijen gemeld. De betrokken divisie specialiseert zich in de productie van chemische materialen en toevoegingen die worden gebruikt in een brede reeks producten, variërend van isolatieschuim tot cosmetica en auto-onderdelen. Evonik denkt dat de overname op jaarbasis 80 miljoen dollar synergievoordelen kan opleveren. Daarbij wordt ook belastingvoordelen ter waarde van ruim 500 miljoen dollar gerekend. Gehoopt wordt de verkoop nog voor het einde van dit jaar te kunnen afronden.

Het Amerikaanse concern InterContinental Hotels Group (IHG) kon de omzet per kamer tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 1,5 procent opvoeren tegenover de eerste drie maanden vorig jaar. Tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar kon nog een groei met 2,4 procent worden gemeld. Over twaalf maanden liet het voorbije jaar zelfs een stijging met 4,4 procent noteren. De vertraging heeft naar eigen zeggen vooral te maken met kalendereffecten. Pasen viel dit jaar immers eind maart en diende dan ook in de cijfers van het eerste kwartaal te worden verwerkt. Deze feestperiodes worden bij de hotels meestal gekenmerkt door een lagere bezettingsgraad.

Staalproducent ArcelorMittal heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 13,4 miljard dollar. Dat betekende een daling met 15 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies kon wel van 728 miljoen dollar naar 416 miljoen dollar worden teruggebracht. Net zoals de rest van de staalsector ervaart ArcelorMittal de druk van overcapaciteit en lage prijzen. Lakshmi Mittal, topman van de staalgroep, zegt dat de slechte resultaten een gevolg zijn van de marktomstandigheden de tweede helft vorig jaar. ArcelorMittal zegt wel optimistisch te zijn over de rest van het jaar. Er wordt vooral een stijgende vraag verwacht vanuit de autosector.

Meer Nieuws

08:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-05-16

Achtergrondinformatie is hinderpaal in getuigenverhoor

De achtergrondinformatie die speurders in een gerechtelijk dossier eerder al hebben opgedaan, kan een negatieve impact hebben op het uiteindelijke resultaat van een getuigenverhoor. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida International University (FIU) en de Barry University. De studie toont volgens de Amerikaanse wetenschappers aan dat een blind interview mogelijk de meest geschikte strategie vormt voor een gerechtelijk verhoor, aangezien getuigen bereid blijken meer informatie te verstrekken, terwijl speurders zich tevens harder blijken in te spannen om gedetailleerde gegevens te verzamelen die het onderzoek kan verder helpen.

"De huidige handleidingen voor interviews geven aan dat ondervragers alle beschikbare informatie terzake zouden bestuderen vooraleer een gesprek met de getuige wordt opgestart,” geeft hoofdonderzoeker Nadja Schreiber Compo, professor psychologie aan de Florida International University, toe. “Onze studie suggereert daarentegen dat deze voorkennis in werkelijkheid weinig meerwaarde biedt en zelfs schadelijk kan zijn voor de uiteindelijke uitkomst van het verhoor. Het onderzoek toonde immers aan dat blinde interviewers - die weinig tot geen voorafgaande kennis hebben over de feiten - meer gedetailleerde en nauwkeurige informatie verkregen dan collega’s die in de aanloop naar het verhoor uitgebreid waren geïnformeerd.”

"Onze resultaten suggereren dat een interviewer zonder achtergrondinformatie in geen geval met een achterstand aan het verhoor beginnen en vaak zelfs een voordeel blijken te hebben,” zegt Schreiber Compo nog. “Interviewers die vooraf uitgebreid waren voorbereid, bleken het immers vaak na te laten alle mogelijke denkpistes aan te raken omdat ze door de voorkennis al in een bepaalde richting waren geduwd. Blinde interviewers bleken het interview vaker met niet-suggestieve vragen te beginnen en de ondervraagden te stimuleren meer details naar voor te brengen.”

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: interview |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

België was twee jaar geleden binnen de Europese Unie de belangrijkste uitvoerder van vuurwapens naar het Midden-Oosten. Bij de export van munitie staat België op de tweede plaats. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Unie over de geregistreerde wapenexport. De Belgische uitvoer van wapens en munitie is vooral bestemd voor Saudi-Arabië. In totaal voerde België 259,9 miljoen euro vuurwapens uit naar het Midden-Oosten. Daarmee vertegenwoordigde België meer dan de helft van de totale Europese export naar het Midden-Oosten. Daarnaast voerde België ook nog eens 172,3 miljoen euro munitie uit naar de regio. De uitvoer naar Saudi-Arabië bedroeg gemiddeld 209,6 miljoen euro en 172,3 miljoen euro.

Bedrijven kunnen in zware problemen komen wanneer ze de impact van nieuwe technologieën onderschatten. Dat heeft Joe Kaeser, topman van het Duitse concern Siemens, in een opiniestuik in de Duitse krant Handelsblatt gezegd. Hij wijst er daarbij op dat Siemens op het einde van de jaren tachtig voorstellen van drie jonge Amerikanen over de organisatie van telefonie op het internet afwees. Achtergrond voor die afwijzing was volgens Kaeser de arrongantie van het bedrijf. De startup van de jonge Amerikanen zou later uitgroeien tot Cisco en omdat het Duitse concern de opportuniteiten niet erkende, zou uiteindelijk de telecom-divisie van Siemens in zware moeilijkheden terecht komen.

Een aantal Nederlandse oncologen hebben een akkoord gesloten met diverse farmabedrijven om nieuwe en experimentele kankermedicijnen sneller bij patiënten te kunnen testen. In ruil daarvoor verzamelen de artsen informatie over de reacties van de patiënten op de geneesmiddelen. Die gegevens kunnen voor de industrie van bijzonder groot commercieel zijn. Volgens Nederlandse media hebben twee grote farmagroepen alvast beslist geneesmiddelen beschikbaar te stellen. Met zes andere ondernemingen zou nog verder worden onderhandeld. Door de tests kan worden vermeden dat voor elke mogelijke toepassing al helemaal bij de start aan een afzonderlijke registratieprocedure zou moeten worden begonnen.

In Brussels is de beroemde brasserie Falstaff gesloten. Aanleiding is een aanslepend conflict tussen de uitbater en brouwer AB InBev, eigenaar van het pand. De Brusselse horeca-federatie had aangegeven dat de sluiting van het café, gelegen in de onmiddellijke omgeving van het Brussels beursgebouw, te wijten zou zijn geweest aan de problemen rond de voetgangerszone, maar die stelling wordt door AB InBev met klem tegengesproken. Er wordt benadrukt dat de uitbating van de brasserie te wensen overliet. Er wordt ook opgemerkt dat het niet de bedoeling is om de Falstaff definitief te sluiten. Nadat de nodige renovatiewerken zijn uitgevoerd, zou de Falstaff in september opnieuw de deuren kunnen openen.

Leasingmaatschappijen hebben in België tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 33.800 orders voor nieuwe wagens ontvangen. Dat betekende een stijging met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Renta, de sectorfederatie van de leasingmaatschappijen. Opgemerkt wordt dat het aantal bestellingen voor leasewagens daarmee het hoogste niveau uit de geschiedenis heeft bereikt. Frank Van Gool, algemeen directeur van Renta, ziet twee redenen voor het fenomeen. In de eerste plaats kiezen steeds meer bedrijven bij de uitbouw van hun autovloot voor een leasing-formule, maar daarnaast wint de service ook aan succes bij het particuliere publiek.

Het Amerikaanse ecommerce-concern Amazon breidt zijn vloot vliegtuigen uit met twintig toestellen. Daarmee wordt die vloot in omvang verdubbeld. De toestellen moeten een cruciale schakel worden in de logistieke uitbouw van Amazon. Het concern tekende voor de leasing een akkoord met luchtvaartmaatschappij Atlas Air Worldwide, waar twintig toestellen van het type Boeing 767 voor een periode van zeven jaar worden gehuurd. Amazon verkreeg ook een optie om eventueel een belang van 30 procent te nemen in Atlas Air. Midden maart werd al bekend gemaakt dat Amazon bij Air Transport Services Group twintig toestellen van het type Boeing 767 zou huren.

Het Amerikaanse technologieconcern Apple heeft een akkoord met de Duitse softwaregroep SAP gesloten. Daarbij heeft SAP zich geëngageerd om zijn bedrijfsapplicaties ook voor de iPhone en iPad beschikbaar te maken. Eerder al sloot Apple gelijkaardige contracten met International Business Machines (IBM) en Cisco. De allianties zijn bedoeld om Apple een sterkere positie te bezorgen op de zakelijke markt. Tim Cook, chief executive van Apple, wees er daarbij op dat slechts 20 procent van de werknemers zijn mobiele telefoon voor zakelijke toepassingen gebruikt. Dat heeft volgens Cook vooral te maken met het feit dat de bestaande bedrijfsapplicaties niet afgestemd zijn op kleine schermen.

Het Amerikaanse muzieklabel Warner Music heeft Warner Music heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 745 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er wordt op gewezen dat muziekstreaming sinds het voorbije kwartaal de grootste bron van inkomsten voor Warner Music is geworden. Warner Music is het eerste grote muzieklabel dat de meerderheid van zijn inkomsten uit streaming haalt. Vorig jaar was streaming bij Warner al belangrijker geworden dan downloads, maar heeft nu ook de verkoop van fysieke dragers overtroffen. De kwartaalwinst van het muzieklabel daalde van 18 miljoen dollar naar 11 miljoen dollar.

Deutsche Bank wordt er in Italië van verdacht de handel in staatsleningen te hebben gemanipuleerd. Dat heeft de Italiaanse krant Corrière della Sera gemeld. Italiaanse speurders zouden zijn binnen gevallen op de zetel van Deutsche Bank in Milaan, waar documenten en emails in beslag zouden zijn genomen. De gecontesteerde praktijken gaan terug tot vijf jaar geleden, toen Italië in een economische recessie was gekomen. Officieel benadrukte Deutsche Bank dat de Italiaanse schuld perfect houdbaar was, maar verkocht tegelijkertijd voor 7 miljard euro Italiaanse staatsobligaties en zich voor 1,4 miljard euro verzekerde tegen het Italiaanse kredietrisico. Deutsche Bank stelde aan het onderzoek mee te werken.

Tijdens de maand april werden in België 55.022 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat was een stijging met 7 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. Over de eerste vier maanden was er een stijging met 3,5 procent tot 205.478 exemplaren. Het populairste automerk in april was Renault met een marktaandeel van 11,15 procent, gevolgd door Volkswagen (9,70 procent), BMW (7,47 procent), Peugeot (7,44 procent) en Mercedes (6,87 procent). Bij de lichte bedrijfswagens diende een daling genoteerd te worden met 2,9 procent en ook bij de vrachtwagens was er een achteruitgang met 6,8 procent. Bij de zware vrachtvoertuigen was er een toename met 45 procent.

Belgische consumenten kochten het voorbije jaar 39 kilogram verse groenten en 47 kilogram vers fruit. Dat betekende nagenoeg een status-quo tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau GfK Belgium en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (Vlam). Voor die aankopen diende wel meer betaald te worden. Bij fruit moest rekening gehouden worden met een meeruitgave van 6 procent. Bij groenten is er sprake van een toename met 4,3 procent. Vastgesteld werd ook dat aardbeien aan populariteit inboeten bij de Belgische consument, die daarentegen een grotere interesse toont in allerhande bessen. De tomaat en de appel genieten de grootste populariteit bij de consument.

Tijdens de maand april werden in België 841 faillissementen geregistreerd. Dat betekende een daling met 12 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Graydon. Vooral opvallend is echter dat de pessimistische waarschuwingen na de terroristische aanslagen zich - voorlopig - nog niet in een toename van het aantal faillissementen vertalen. Over de eerste vier maanden van dit jaar werden in totaal 3.370 faillissementen geregistreerd. Dat betekende een daling met 16 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen is er een daling met 7,5 procent. In Wallonië en Brussel is er sprake van een inkrimping met respectievelijk 21 procent en 31 procent.”

Vlaamse filmproducties hebben de Belgische bioscopen het voorbije jaar 2,4 miljoen bezoekers opgetekend. Daarmee heeft de sector een nieuw record kunnen laten optekenen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Het vorige record werd zes jaar geleden, toen 2,1 miljoen bezoekers werden geteld, opgetekend. Tot nu toe kon slechts drie keer meer dan 2 miljoen bezoekers worden geteld. Twee jaar geleden werden 2,05 miljoen tickets verkocht. Het nieuwe record is wel in belangrijke mate te danken aan een toename van het aantal Vlaamse filmproducties in de Belgische bioscopen. Er werden vorig jaar in totaal achtendertig Vlaamse filmproducties uitgebracht.

In België komen bij arbeidsongevallen in het verkeer elk jaar zestig mensen om het leven. Daarmee vertegenwoordigt het verkeer de helft van alle slachtoffers van dodelijke arbeidsongevallen. Dat blijkt uit een rapport van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) over de arbeidsongevallen tijdens de eerste vier jaar van dit decennium. Door de verkeersongevallen raken volgens het rapport elk jaar ook ongeveer 1.900 mensen blijvend arbeidsongeschikt. De cijfers tonen volgens Karin Genou, directeur van het instituut, aan dat het beleid van het bedrijf ook aandacht moet hebben voor de verkeersveiligheid. Het verkeer vertegenwoordigt ongeveer 10 procent van alle arbeidsongevallen.

Het voorbije jaar werden in België 82.571 nieuwe ondernemingen opgestart. Daarmee is een nieuw record bereikt. Dat blijkt uit een rapport van de ondernemersorganisatie Unizo en het handelsinformatiebureau Graydon. Tegenover twee jaar geleden nam het aantal starters met 1,8 procent toe. Het vorige record dateert van vijf jaar geleden, toen 81.220 nieuwe ondernemingen werden geregistreerd. De toename van vorig jaar is uitsluitend te danken aan Vlaanderen. In Vlaanderen werden vorig jaar een stijging met 4,1 procent tot 46.065 nieuwe ondernemingen geteld. In Brussel was er echter een daling met 0,3 procent tot 11.174 starters, terwijl in Wallonië een inkrimping met 0,1 procent tot 21.840 ondernemingen werd geteld.

Meer Nieuws

08:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-05-16

Nieuwsoverzicht

Het online videoplatform YouTube, dochter van het Amerikaanse technologiebedrijf Google, wil volgend jaar een abonnementsdienst lanceren die toegang geeft tot een reeks televisiezenders. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. YouTube zou de technische infrastructuur al aangepast hebben en gesprekken hebben gehad met het merendeel van Amerikaanse televisiegroepen zoals NBC Universal, Viacom, 21stCentury Fox en CBS Corporation. Het platform zou evenwel nog geen uitzendrechten hebben verkregen voor de nieuwe dienst, die onder de naam Unplugged op de markt zou worden gebracht. Het platform zou extra kwaliteitscontent moeten aanbieden.

De Britse krant The New Day, die eind februari werd gelanceerd, wordt stopgezet. Er werden niet genoeg exemplaren verkocht om de krant draaiende te houden. Dat heeft uitgever Trinity Mirrors bekend gemaakt. The New Day richtte zich volgens de uitgever op een publiek dat geen kranten meer leest. De krant werd samengesteld door vijfentwintig journalisten. Het doel was om 200.000 exemplaren per dag te verkopen, maar de grens was de laatste weken teruggevallen tot onder 40.000 eenheden. De krant had ook geen eigen website, maar wel een platform op Facebook en Twitter. Die keuze moest de krant helpen kosten te besparen en het businessmodel te vereenvoudigen.

Het Duitse sportartikelenbedrijf Adidas heeft plannen om een deel van zijn golfactiviteiten te verkopen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt.  De beslissing volgt naar eigen zeggen uit een strategische analyse van de toekomst van de golfactiviteiten. Adidas verkoopt golfkleding onder de merknamen TaylorMade, Adams en Ashworth, maar de winst en omzet van die activiteiten zouden niet aan de verwachtingen voldoen. Het bedrijf zegt zich voortaan te willen toeleggen op de verkoop van golfartikelen onder eigen naam. Er zouden al gesprekken zijn gevoerd met een aantal overname-kandidaten voor de dochtermerken, maar verdere details over de betrokken partijen zijn niet bekend.

Het bedrijf Bowers & Wilkins, producent van audiosystemen, wordt overgenomen door de groep EVA Automation. Daarover heeft Joe Atkins, meerderheidsaandeelhouder van Bower & Wilkins, een akkoord gesloten. EVA Automation werd twee jaar geleden opgericht door Gideon Yu, gewezen financieel directeur van YouTube en Facebook. Het bedrijf, dat veertig medewerkers telt, wil naar eigen zeggen audio en video op een nieuwe manier benaderen. Bowers & Wilkins bouwt al dertig jaar hoogwaardige speakers en hoofdtelefoons. Het bedrijf telt elfhonderd werknemers en boekt een jaaromzet van meer dan 120 miljoen euro. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt.

De schuld van de Belgische spoorwegen is voor het eerst sinds de hervormingen in het midden van het voorbije decennium boven de grens van 6 miljard euro gestegen. Dat heeft de krant L’Echo gemeld op basis van documenten die de spoorgroep aan de vakbonden heeft overgemaakt. Eind vorig jaar kende het vervoersbedrijf een schuld van 3,176 miljard euro. Infrastructuurbeheerder Infrabel draagt met een bedrag van 3,158 miljard euro de grootste last. Nochtans had Infrabel destijds amper schulden, maar de infrastructuurbeheerder erfde bij de laatste hervormingen een deel van de schulden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en de NMBS Holding. De vakbonden zeggen zich ongerust te maken.

Kledingwinkelketen Dod eist een schadevergoeding van 16 miljoen euro van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeente Sint-Joost-ten-Node en watermaatschappij Vivaqua. Er zijn al geruime tijd werken in de straat en volgens de keten is dat de reden waarom Dod in financiële problemen terecht is gekomen. Dod, momenteel in een gerechtelijke reorganisatie, heeft vijf winkels in de Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node, een straat die met aanslepende werkzaamheden wordt geconfronteerd. De winkel heeft ongeveer tweehonderd werknemers. De Brusselse kamer van koophandel heeft een gerechtelijk mandataris aangesteld voor de verkoop van de winkels.

Het Britse telecombedrijf BT Group heeft tijdens het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 5,7 miljard pond. Dat betekende een stijging met ruim 20 procent tegenover dezelfde periode het boekjaar voordien. De groei was gedeeltelijk te danken aan de overname van de mobiele operator Everything Everywhere (EE). De nettowinst liep van 690 miljoen pond naar 756 miljoen pond over. Over het hele jaar werd een nettowinst geboekt van 2,6 miljard pond. Dat betekende nagenoeg een status-quo tegenover het jaar voordien. De jaaromzet steeg van 18 miljard pond naar 19 miljard pond. Het bedrijf verwierf vorig jaar ook de uitzendrechten op de Champions League en de Europa League.

Het Thermae Palace Hotel en de Koninklijke Gaanderijen zullen door de stad Oostende en met steun van de Vlaamse overheid volledig gerestaureerd worden. De werken zouden over zes jaar moeten zijn afgerond en zullen ongeveer 40 miljoen euro kosten. Johan Vande Lanotte, burgemeester van Oostende, merkt op dat het Thermae Palace Hotel en de Koninklijke Gaanderijen echte iconen zijn voor de stad, maar dringend moeten worden gerenoveerd. Bij de renovatie zal ook opnieuw een zwembad en een hammam worden aangelegd. Ook de authentieke inkom van het zwembad wordt gerestaureerd. De Vlaamse regering voorziet een bedrag van 10 miljoen euro voor de restauratie.

Het Amerikaanse beursbedrijf Intercontinental Exchange (ICE) ziet geen heil in een tegenbod op sectorgenoot London Stock Exchange (LSE), dat onlangs besloot te fuseren met Deutsche Börse. Dat heeft Intercontinental Exchange gemeld. Kort nadat Deutsche Börse en London Stock Exchange hun fusieplannen wereldkundig hadden gemaakt, had de Amerikaanse groep gemeld eveneens een bod op het Britse beursbedrijf te overwegen, maar zegt nu dat voor de transactie onvoldoende draagvlak bestaat. Door de fusie van de Duitse en Britse activiteiten ontstaat het grootste beursbedrijf van Europa. Het bod waardeert de London Stock Exchange op een bedrag van ongeveer 9,9 miljard pond.

Het voedingsmiddelenconcern Kraft Heinz heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 6,6 miljard dollar. Dat betekende een daling met 3,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De terugval wordt vooral toegeschreven aan ongunstige wisselkoersen, die de omzet met 4,5 procent drukten. Wanneer geen rekening wordt gehouden met de valuta-effecten, zou een omzetgroei met 1,1 procent zijn gemeld. De winst steeg van 96 miljoen dollar naar 896 miljoen dollar. Daarbij kon volgens Bernardo Hees, chief executive van het concern, onder meer worden geprofiteerd van belangrijke kostenbesparingen die konden worden gerealiseerd door de integratie van de groepen Kraft en Heinz.

Luierfabrikant Ontex heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 454,4 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 6,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei is gedeeltelijk te danken aan de overname van het Mexicaanse bedrijf Grupo Mabe. Wanneer met die transactie geen rekening zou worden gehouden, zou een omzetgroei met 1 procent zijn gemeld. Het bedrijf zegt vooral goede prestaties te hebben kunnen laten optekenen in groeimarkten. In West-Europa, waar met belangrijke concurrentie moest worden afgerekend, diende een daling worden gemeld. Ook wordt gewag gemaakt van ongunstige wisselkoersen.De winst steeg met 9,6 procent tot 57 miljoen euro.

De Franse verzekeringsgroep Axa heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 31,8 miljard euro. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De inkomsten van het vermogensbeheer viel echter met 8 procent terug, terwijl bij de levensverzekeringen en de spaaractiviteiten sprake was van een status-quo. Bij de schadeverzekeringen kon een groei met 2 procent worden geboekt. Thomas Burberl, die in september Henri de Castries opvolgt van chief executive van de Franse groep, geeft toe dat het een belangrijke uitdaging wordt om in een omgeving met lage rentevoeten voor nieuwe groei te zorgen. Hij mikt echter vooral op een digitaal aanbod.

Het Duitse conglomeraat Siemens heeft tijdens het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 19 miljard euro. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bij de orders kon een groei met 7 procent tot 22,3 miljard euro worden gemeld, vooral door nieuwe projecten in Egyptie en Groot-Brittannië. De nettowinst viel echter met 62 procent terug tot 1,5 miljard euro. Vorig jaar werden de cijfers echter positief beïnvloed door 3 miljard euro inkomsten uit desinvesteringen. De winst uit industriële activiteiten steeg, vooral dankzij een sterkere vraag naar apparatuur voor energieproductie, met 28 procent tot 2,1 miljard euro.

Het biotechbedrijf MDxHealth heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 6,7 miljoen dollar, tegenover 4 miljoen dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De groei was in belangrijke mate toe te schrijven aan een belangrijke omzetstijging voor het product ConfirmMDx, een behandeling tegen prostaatkanker. Het nettoverlies liep echter op van 2,5 miljoen dollar naar 3,4 miljoen dollar. Het bedrijf benadrukt dit jaar omzetgroei tussen 30 procent en 50 procent te zullen kunnen melden, onder meer door de recente lancering van SelectMDx. Ook het bedrijfsresultaat zal naar eigen zeggen op een hoger niveau uitkomen. Eind maart had het bedrijf nog 25,1 miljoen dollar in kas.

De holding Groupe Bruxelles Lambert (GBL) heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettoverlies geleden van 923 miljoen euro, tegenover een nettowinst van 146 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. Die terugval moet worden verklaard door een afschrijving van 1,4 miljard euro op de participatie in de groep LafargeHolcim. De winsten uit dividenden steeg met 9 procent tot 104 miljoen euro. Er werden ook voor 428 miljoen euro meerwaarden geboekt op de afbouw van de participatie in de Franse oliegroep Total, die tegen een bedrag van 1,1 miljard euro van 2,4 procent naar 1,3 procent werd herleid. Daarvan werd 418 miljoen euro gebruikt om het belang in Adidas, Umicore en Ontex te verhogen.

Meer Nieuws

11:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-05-16

Klimaatscepticus heeft ook weinig vertrouwen in de economie

Scepticisme over de klimaatverandering kan vaak worden gekoppeld aan een gebrek aan vertrouwen in de economie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Purdue University bij ongeveer vijfhonderd Amerikaanse consumenten. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers verklaren waarom vele Amerikanen ondanks alle aanwijzingen een klimaatverandering die door de mens zou zijn veroorzaakt, blijven afwijzen. Mensen die bezorgd zijn over de economie en sterke aanhangers zijn van het vrijemarkt-stelsel, tonen zich volgens de onderzoekers sceptisch over een klimaatverandering en proberen de schadelijke effecten te minimaliseren.

“Het publiek lijkt meer geneigd de wetenschappelijke bewijzen van de klimaatverandering en zijn negatieve gevolgen te accepteren wanneer het ook overtuigd is van een sterke en stabiele economie,” zegt onderzoeksleider Erin Hennes, professor psychologie aan de Purdue University. “Er is duidelijk niet alleen sprake van onwetendheid. Ook wanneer men dezelfde informatie verspreidt, kunnen de attitudes over klimaatverandering gepolariseerd blijven omdat de boodschap op een verschillende manier wordt geïnterpreteerd.” Slechts de helft van de Amerikanen gelooft in de klimaatverandering. Bij progressieve democraten loopt dat op tot 78 procent, tegenover 10 procent bij conservatieve republikeinen.

Supporters van het kapitalisme reageerden in het onderzoek sceptischer op een documentaire over de ernst van de klimaatverandering. Bovendien bleek die groep zich ook de gepresenteerde conclusies verkeerd te herinneren. Anderzijds konden critici van het kapitalisme en voorstanders van sociale verandering zich de aangeleverde informatie beter herinneren en overdreven ook de mogelijke gevolgen die de documentaire naar voor had gebracht. Personen die meenden dat de economie een sterke impact heeft op hun leven, toonden zich eveneens sceptischer over de klimaatverandering en konden zich de informatie over de gevolgen van de opwarming van de aarde minder goed herinneren.

Hoewel de Amerikaanse republikeinen het meest geneigd zijn kapitalistische standpunten te ondersteunen, kan diezelfde visie ook bij een aantal democraten worden gevonden. Dat is volgens Hennes de reden waarom twijfels over de klimaatverandering niet alleen in de conservatieve hoek van het politieke spectrum kunnen worden aangetroffen. “Indien men aanvaardt dat een klimaatverandering door menselijke actie kan worden veroorzaakt, moet men ook erkennen dat de kapitalistische economie gebreken vertoont,” aldus de onderzoekers. Tijdens de economische crisis op het einde van het voorbije decennium viel het geloof in de klimaatverandering in de Verenigde Staten met 11 procent terug.

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering |  Facebook |

Alcohol leidt alleen tijdelijk tot groter geluksgevoel

Alcohol kan tijdelijk wel voor een groter geluksniveau zorgen, maar heeft geen enkele impact op de levenstevredenheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent en de University of Sussex in Groot-Brittannië. De onderzoekers zeggen te hopen dat de resultaten van de studie het beleid zal aanzetten om ook het concept van geluk in rekening te brengen bij hun analyses over de baten en nadelen van een alcohol-regulering. Op die manier kan het beleid volgens de Britse onderzoekers mogelijk in staat zijn betere en transparantere beslissingen te nemen over een beleid dat de bevolking ten goede kan komen.

“Er wordt in het publieke debat opvallend weinig aandacht besteed aan het verband tussen welzijn en alcohol,” zegt onderzoeksleider Ben Baumberg Geiger, professor sociaal beleid aan de University of Kent. “Bovendien is er ook opvallend weinig empirisch onderzoek om eventuele beleidskeuzes te ondersteunen. In het algemeen kan worden gesteld dat het beleid in de alcohol-problematiek vooral aandacht heeft besteed aan negatieve invloeden op het welzijn, terwijl positieve verbanden in het algemeen worden genegeerd. Anderen overdrijven de positieve invloeden. Maar vaak wordt met welzijn in de alcohol-problematiek helemaal geen rekening gehouden.”

Uit het onderzoek is volgens Geiger gebleken dat mensen zich tijdens de consumptie van alcohol tijdelijk gelukkiger kunnen voelen, maar anderzijds werd vastgesteld dat over langere periodes geen enkele positieve impact op de levenstevredenheid kan worden opgetekend. “Wanneer de mogelijke invloed van andere factoren, zoals gezondheidsproblemen, wordt gecorrigeerd, blijkt er geen verband tussen het drankgedrag en het geluksgevoel over een langere periode. Op die regel kan echter wel één uitzondering worden aangegeven. Wanneer de consumptie van alcohol problematisch wordt, moet een daling van het welzijnsgevoel worden vastgesteld.”

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, welzijn |  Facebook |