22-09-16

Ook luxesector zal moeten meegaan in digitale wereld

Ecommerce vertegenwoordigt op dit ogenblik slechts 7 procent van de totale verkoop van luxeproducten. Tegen het einde van dit decennium zal dat aandeel echter al opgelopen zijn tot 12 procent. Dat blijkt uit een enquête van Boston Consulting Group (BCG) bij tienduizend consumenten in tien landen. Er wordt echter opgemerkt dat op dit ogenblik al 60 procent van alle verkopen in de luxesector door digitale kanalen - zoals sociale media, merksites of mobiele boodschappen - mee wordt gestuurd. De onderzoekers wijzen erop dat vele luxemerken zich altijd veel terughoudender hebben opgesteld tegenover een digitale transformatie dan massamerken, maar zullen worden afgestraft indien ze halsstarrig die strategie blijven volgen.

“In het verleden waren het vakmanschap, de kwaliteit en creativiteit en de droom die door de designer werd gecreëerd, vaak voldoende om consumenten aan het product en het merk te binden,” benadrukt Christine Barton, specialist luxemarkten bij Boston Consulting Group. “Exclusiviteit was daarbij vaak zelfs voordelig voor de mystiek en de aantrekkingskracht van het merk. Dat is echter veel minder het geval bij de jongere generatie klanten. Deze groep hanteert andere waarden en hechten vaak een groter belang aan ervaringen dan aan producten. Jongeren zijn vaak zelfbewuste shoppers met een voorkeur voor gebruiksvriendelijkheid en een persoonlijke benadering, ook in de luxesector.”

Het onderzoek toonde dat 60 procent van de millennials online productbesprekingen plaatsen, terwijl 45 procent van mobiele apparaten gebruik maakt om prijzen te vergelijken. Tevens wordt opgemerkt dat ongeveer 40 procent online research doet voor een aankoop in de winkel te doen. Omgekeerd gebeurt 9 procent van de aankopen online nadat de producten eerst in de winkel werden getest. Bovendien geeft 86 procnt van de millennials aan verschillende kanalen te willen gebruiken voor de interactie met merken. Maar ook bij de babyboomers wordt daarbij een score van 75 procent opgetekend. In markten zoals Japan en Rusland is het oudere cliëntèle het meest online actief.

De digitale luxesector is volgens de onderzoekers het verst geëvolueerd in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. In Frankrijk en Italië wordt daarentegen nog het vaakst met het traditionele winkelbezoek gewerkt. De onderzoekers merken nog op dat 50 procent van de mannen vooraf het merk van zijn aankoop heeft vastgelegd, al ligt dat cijfer bij de jongere generatie iets lager. Bij vrouwen heeft daarentegen slechts 40 procent vooraf het merk van zijn aankoop vastgelegd. Tevens wordt opgemerkt dat slechts 10 procent van de luxeconsumenten vooraf exact weet welk individueel product zal worden gekocht. “Dat laat heel wat ruimte om de uiteindelijke aankoop te beïnvloeden,” zeggen de onderzoekers.

Lees Verder

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxesector |  Facebook |

Andere consument wordt meer geloofd dan familie of vrienden

Goede besprekingen zullen sneller de verkoop opvoeren dan aanbevelingen van vrienden en familie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het besprekingsplatform Feefo. Vastgesteld werd dat 79 procent van de ondervraagden zich door een interessante korting of promotie sneller geneigd zou zijn een product of dienst aan te kopen. Op de tweede plaats staan positieve besprekingen met een score van 75 procent. Verder volgen aanbevelingen van de ouders (47 procent), getuigenissen van beroemdheden (41 procent) of aanbevelingen van vrienden. Tevens bleek dat 85 procent van de ondervraagden toegeeft steeds besprekingen van andere consumenten te raadplegen vooraleer tot een aankoop over te gaan.

“Het kan verrassend lijken dat de consument gemakkelijker aandacht besteedt aan besprekingen dan aan aanbevelingen van vrienden en familie of getuigenissen van celebrities,” stelt Andrew Mabbutt, chief executive van Feefo. “Het is echter duidelijk dat het publiek een groter vertrouwen heeft in de visie van andere consumenten die uit eigen ervaring putten. Bespekingen bieden ook een betrouwbare manier om de kwaliteit en de waarde van een product of een dienst in te schatten.” Uit eerder onderzoek van Feefo bleek dat 58 procent van de besprekingen worden geplaatst door vrouwelijke consumenten.

Het onderzoek, gebaseerd op 450.000 getuigenissen, toonde ook nog aan dat de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig het grootste aandeel heeft in de besprekingen (23 procent), gevolgd door de categorie tussen vijfendertig en vierenveertig jaar (20 procent) en consumenten tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar (18 procent). Helemaal onderaan staat de leeftijdscategorie tussen achttien en vierentwintig jaar met 10 procent van de besprekingen. Tevens bleek dat de besprekingen in eerste plaats gemaakt worden op een desktop (45 procent), gevolgd door een smartphone (34 procent) en een tablet (21 procent).

Lees Verder

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: besprekingen |  Facebook |

Feestdagen zorgen wereldwijd voor overgewicht

Over de hele wereld moeten feesten in verband worden gebracht met gewichtsoverlast. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tampere University in Finland naar de impact van feestdagen op drieduizend consumenten in de Verenigde Staten, Duitsland en Japan. De studie bevestigt volgens waarnemers een fenomeen dat men ook in het gewone leven kan opmerken en dat zich onder meer in de Verenigde Staten laat opmerken in een sterke toename van het bezoek van fitness-clubs onmiddellijk na het afsluiten van feestperiodes. Het publiek moet volgens de onderzoekers tijdens deze periodes dan ook extra alert zijn voor de consumptie van calorieën.

“Rond kerstmis kon in drie landen een gelijkaardige gewichtstoename worden opgetekend,” benadrukt onderzoeksleider Elina Helander, specialiste gezondheidsinformatica aan de Tampere University. “In de Verenigde Staten kon in die periode over een tijdsspanne van tien dagen een gemiddelde gewichtstoename van 0,4 procent worden opgetekend, maar ook in Duitsland en Japan werd respectievelijk een stijging met 0,6 procent en 0,5 procent geregistreerd. In Japan kon bovendien tijdens de Gouden Week, eind april en begin mei, ook nog eens een toename met 0,3 procent worden opgetekend. In de Verenigde Staten werd rond Thanksgiving een stijging met 0,2 procent gemeld. Eenzelfde toename werd in Duitsland tijdens de paasperiode genoteerd.”

“Niet alle gewicht dat er tijdens feestdagen wordt bijgewonnen, raakt men ook weer kwijt,” waarschuwt Elina Helander. “Nagenoeg de helft van het extra gewicht wordt al kort na afloop van de feestperiode opnieuw verloren, maar de rest blijkt moeilijker weg te werken.” Het fenomeen moet volgens Stephanie Schiff, diëtiste aan het Huntington Hospital in de Amerikaanse staat New York, worden toegeschreven aan het feit dat deze feestdagen gekoppeld zijn aan traditie en familie. Dat maakt het volgens Schiff moeilijk om bepaalde schotels af te wijzen. De diëtiste waarschuwt daarbij dat men tijdens deze periodes ook moet opletten voor zogenaamde liquide calorieën, vooral in de vorm van alcoholische dranken.

Lees Verder

15:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gewichtsoverlast |  Facebook |

Smartwatches worden slechts matig gewaardeerd

De markt van de smartwatches heeft door het enthousiasme van de early adopters een sterke start gekend, maar die trend heeft zich niet bij het brede publiek doorgezet. De verkoop blijft onder het niveau dat de meeste producenten hadden verwacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent First Insight bij meer dan vijftienhonderd consumenten. Het probleem moet volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden gesitueerd bij het prijsniveau. De meeste consumenten willen voor een smartwatch immers minder dan 200 dollar betalen. De prijs is voor 25 procent het belangrijkste element bij de beslissing om een smartwatch te kopen. Op de eerste plaats staat functionaliteit met 37 procent.

“Smartwatches worden met diverse uitdagingen geconfronteerd,” benadrukt Greg Petro, chief executive van First Insight. “Cruciaal is echter dat tot nu toe geen enkele smartwatch door de consument als een daadwerkelijke meerwaarde wordt ervaren. Bij de lancering van de technologie werd voorspeld dat de smartwatch een bepalende impact zou hebben op het dagelijkse leven, maar de hype is geen realiteit geworden. De waardering voor de smartwatches varieert tussen 30 procent en 70 procent. Onder de grens van 60 procent wordt het product als een mislukking beschouwd. De fabrikanten moeten dan ook actie ondernemen en functies aanbieden die echt op de behoefte van de consument inspelen.

Uit het onderzoek bleek dat 60 procent van de mannelijke consumenten minder dan 200 dollar wil betalen voor de aankoop van een smartwatch. Bij vrouwen loopt dat aantal op tot 75 procent. Een bedrijf zoals Apple hanteert voor zijn smartwatch een verkoopprijs van 369 dollar. “Er dus een grote kloof in de prijzen die worden gevraagd en geboden,” stippen de onderzoekers aan. Bovendien bleek dat vele consumenten de smartwatches lomp en lelijk vinden. Tevens gaf 92 procent van de consumenten aan op het gebied van smartwatches geen loyaliteit tegenover technologiebedrijven te ervaren.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartwatches |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De minimumprijzen voor tabak die in België gelden, zijn niet in strijd met de Europese regels. Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld. Retailer Colruyt had die minimumprijzen aangevochten, nadat het bedrijf in België werd vervolgd omdat tabakswaren onder de prijs op de fiscale zegel waren verkocht. Colruyt wordt nu door de Europese autoriteiten in het ongelijk gesteld. Colruyt riskeert een geldboete wegens illegale tabaksreclame. Colruyt zou het verbod op tabaksreclame op verschillende manieren hebben overtreden. Niet alleen zou tabak onder de prijs of de fiscale zegel zijn verkocht, maar zou ook een systeem met diverse kortingen, waaronder kampkortingen voor jeugdbewegingen, hanteren.

Vliegtuigbouwer Airbus heeft van de Verenigde Staten toestemming gekregen om in totaal zeventien passagiersvliegtuigen te leveren aan Iran. De goedkeuring van de Verenigde Staten is volgens Airbus nodig, want de toestellen maken ook gebruik van Amerikaanse technologieën. Sinds het begin van dit jaar zijn jarenlange sancties in verband met het atoomprogramma van Iran geleidelijk opgeheven. Daarmee leek de weg vrij voor het land om zijn sterk verouderde luchtvloot te vernieuwen. Airbus en zijn Amerikaanse concurrent Boeing hebben inmiddels contracten gesloten over de levering van honderden vliegtuigen. In de Verenigde Staten blijft echter verzet merkbaar tegen een soepele houding tegenover Iran.

In Nederland eist het openbaar ministerie een boete van 500.000 euro voor de Angolese tak van het olieconcern British Petroleum (BP). Aangevoerd wordt dat BP Angola 30.000 liter vervuild water illegaal naar de haven van Rotterdam heeft overgebracht. Van International Slop Diposal (ISD), die het afval onder valse voorwendsels naar een verwerker zou hebben gebracht, wordt een boete van 250.000 euro gevraagd. Het afvalwater was afkomstig van een boorplatform voor de kust van Angola, maar was te vervuild om lokaal te worden verwerkt. Angola is niet aangesloten bij de Conventie van Bazel, die het vervoer van gevaarlijke stoffen regelt, zodat het afval niet in Europa mocht worden ingevoerd.

Een rechter in Zuid-Korea, die zich buigt over het toezicht op de noodlijdende Zuid-Koreaanse rederij Hanjin Shipping, heeft twijfels geuit over de levensvatbaarheid van herstructurering van het bedrijf. Hanjin kampt met grote schulden en heeft tot december dit jaar de tijd gekregen om een plan in te dienen waarmee het concern weer levensvatbaar moet worden. Eerder maakte het bedrijf al bekend te overwegen door te gaan met vijftien eigen schepen. Volgens de Koreaanse rechter zijn de herstructureringsplannen van Hanjin echter onrealistisch. Opgemerkt wordt dat de schulden van het bedrijf, die oplopen tot miljarden dollars, onhoudbaar zijn. Door de problemen zijn schepen wereldwijd geblokkeerd geraakt.

Het Amerikaanse technologieconcern Apple overweegt een overnamebod op McLaren Technology Group, producent van sporwagens en eigenaar van een team in de Formule Eén. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Britse zakenkrant Financial Times gezegd. Voor een overname van McLaren zou een bedrag tussen 1 miljard pond en 1,5 miljard pond moeten worden betaald. De interesse van Apple zou gebaseerd zijn op de plannen van het Amerikaanse bedrijf om een eigen elektrische auto te bouwen. McLaren heeft veel expertise over de autobouw en software voor boordsystemen. McLaren ontkent echter dat er met Apple gesprekken zijn gevoerd over een potentiële investering.

Op de Bahamas waren bijna 176.000 schermvennootschappen operationeel. Dat blijkt uit een rapport van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). De informatie werd verzameld bij het bedrijfsregister in Nassau, de hoofdstad van de Bahamas. In de dossiers werden onder meer namen gevonden van ondernemers, financiers en bekende fraudeurs. Onder meer Neelie Kroes, voormalig Europees commissaris voor mededinging, bleek een bestuursfunctie te hebben gehad bij een offshore bedrijf. Ook Amber Rudd, Brits minister van binnenlandse zaken werd vernoemd. Neelie Kroes maakte in een reactie gewag van een administratieve vergetelheid.

Het Japanse farmabedrijf Takeda wil in België vijfenveertig banen schrappen. Dat heeft de directie van het bedrijf tijdens een bijzondere ondernemingsraad bekend gemaakt. Takeda heeft in België op dit ogenblik nog honderdveertig medewerkers. Nadat vorig jaar in Molenbeek een fabriek werd gesloten, heeft het Japanse farmabedrijf in België geen productie meer. Het bedrijf heeft in België alleen nog commerciële activiteiten. De intentie tot herstructurering treft dan ook vooral medisch afgevaardigden, maar ook de marketingafdeling en de ondersteunende diensten zouden worden geviseerd. Het bedrijf zegt zich in de toekomst meer te willen toespitsen op gespecialiseerde zorgen.

Schoenenketen Brantano wil op zijn hoofdzetel in Erembodegem tussen dertig en vijfendertig banen schrappen. Dat heeft de directie tijdens een bijzondere ondernemingsraad gemeld. Brantano verhuist zijn zetel van Erembodegem naar Mechelen. In Erembodegem blijven wel de divisies logistiek en transport behouden. Brantano werd door de ondernemers Rens van de Schoor, Dieter Penninckx en Wouter Torfs overgenomen van de Nederlandse holding Macintosh. De vakbonden stellen dat de overnemers oorspronkelijk hadden gezegd de werkgelegenheid te willen behouden, maar nu plannen lijken te hebben om het bedrijf geleidelijk op te splitsen en het personeelsbestand af te bouwen.

De Verenigde Staten mogen de controle over de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann), beheerder van het internetdomein, niet opgeven. Dat heeft Donald Trump, republikeins kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, gezegd. Normaal zouden de Verenigde Staten begin oktober de controle over de Icann overdragen aan de internationale gemeenschap. Daardoor zullen landen zoals China en Rusland volgens Trump de kans krijgen hun plannen voor online censuur gemakkelijker door te drijven. De organisatie is echter vooral verantwoordelijkheid voor een consensus over de technische standaarden achter het internet.

De Europese Commissie stelt voor om roaming het hele jaar gratis te maken. De beperking tot negentig dagen wordt daarmee geschrapt. De beperking werd ingevoerd om misbruik door gebruikers te vermijden. Er worden nu echter nieuwe maatregelen uitgewerkt om wanpraktijken op te sporen en te bestraffen. Gemiddeld gebruiken Europese burgers twaalf dagen per jaar van roamingdiensten om in een ander land van de Europese Unie te telefoneren. In theorie zouden Europese burgers voortaan een abonnement nemen in het land met de goedkoopste telecom-tarieven van de Europese Unie en daarvan verder de hele tijd in eigen land gebruik maken.

De Zweedse hotelgroep Pandox neemt het hotel Hilton Grand Place in Brussel over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 55 miljoen euro. Pandox beloofde ook 3 miljoen euro te zullen investeren in de vernieuwing van de kamers. Het hotel, gelegen tegenover het Centraal Station van Brussel, was in het verleden actief onder de naam Le Méridien. In juni twee jaar geleden diende het hotel, dat 224 kamers omvat, echter de deuren te sluiten. Het gebouw kwam daarna in handen van de Luxemburgse onderneming HDI Zurich Property. Het operationele beheer van het hotel blijft in handen van de groep Hilton. Voor de klanten en het personeel heeft de overname van het hotel dan ook geen gevolgen.

De curatoren van de failliete tak van de kledingketen MS Mode voeren gesprekken met vier potentiële overnemers. Mogelijk kan nog voor het einde van de maand duidelijkheid worden geboden over een doorstart. Dat hebben de curatoren bekend gemaakt. Opgemerkt wordt dat wordt uitgekeken naar scenario’s die de grootste kansen voor het behoud van tewerkstelling bieden. Onder meer de Nederlander Roland Kahn, voormalig eigenaar van MS Mode, zou kandidaat zijn om het bedrijf over te nemen. De vakbonden vrezen dat Kahn met de overname een doorstart in afgeslankte vorm zou nastreven. MS Mode heeft in België achtenveertig winkels met 220 medewerkers.

Beleggers hebben voor 8,2 miljard euro schadeclaims ingediend tegen autobouwer Volkswagen. Dat heeft de rechtbank van Braunschweig in Duitsland bekend gemaakt. In totaal werden 1.400 klachten van aandeelhouders van Volkswagen opgetekend. De betrokkenen klagen dat hun participaties door het dieselschandaal bij de autobouwer een belangrijk deel van hun waarde hebben verloren. Institutionele investeerders zouden een totale eis van ongeveer 2 miljard euro hebben ingediend. Het gros van de klachten komt echter van kleine beleggers. Ook de Duitse deelstaten Beieren, Baden-Württemberg en Hessen hebben een claim ingediend, net zoals vermogensbeheerder Blackrock.

Het internetbedrijf Google heeft zijn chat-applicatie Allo voor Android en iPhone uitgebracht. De applicatie stelt gebruikers in staat om met elkaar te chatten, maar maakt het ook mogelijk om vragen te stellen aan een intelligente assistent van Google. Voor het gebruik van Allo is enkel een telefoonnummer nodig. Een account van Google is geen absolute vereiste. De intelligent assistent van Google, die nog in een testfase verkeert, kan onafhankelijk worden aangesproken, maar kan ook worden bij de gesprekken tussen gebruikers worden ingeschakeld. Allo kan worden gevonden in de App Store en Google Play. Een desktopversie of webvariant is niet beschikbaar.

De leasingmaatschappij Arval wordt een onderdeel van de Belgische bank BNP Paribas Fortis. De transactie vertegenwoordigt een interne verschuiving, want Arval is een volledig dochterbedrijf van de Franse groep BNP Paribas, die ook Fortis in handen heeft. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. Ook over de motieven achter de operatie werden geen mededelingen gedaan. Arval is actief in achtentwintig landen en telt 5.600 werknemers. Het bedrijf beheert een vloot van ongeveer 950.000 voertuigen. BNP Paribas Fortis omvat al diverse internationale activiteiten, onder meer in Turkije, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.

Meer Nieuws

09:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-09-16

Avondcursussen stimulans voor de gezondheid

Voor volwassenen kunnen avondlessen of aanverwante vormende activiteiten een bron van welzijn betekenen, ongeacht de cursus die wordt gevolgd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University naar zeven groepen volwassenen die avondonderwijs volgden in onder meer zang, handwerk en creatief schrijven. Het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met de Britse Workers Educational Assocation (WEA), aanbieder van volwassenonderwijs in Engeland en Schotland, toonde aan dat in de zeven klassen een verbeterde mentale en lichamelijke gezondheid werd gemeld en de deelnemers bovendien een grotere tevredenheid met hun leven te kennen gaven.

“De studenten rapporteerden diverse baten, waaronder een groter zelfvertrouwen, een groter gevoel van controle over hun eigen leven en grotere bereidheid om nieuwe uitdagingen aan te gaan,” zegt onderzoeksleider Eiluned Pearce, antropologe aan de Oxford University. “Sommigen benadrukken dat de cursussen hen ook tot een grotere activiteit hebben aangezet, ook al hadden de lessen niet rechtstreeks te maken met fysieke lichaamsbeweging. Daarnaast gaven de deelnemers te kennen dat de lessen hen in staat hadden gesteld hun netwerk van vrienden uit te breiden en hen een gevoel hadden bezorgd bij een community te horen. Naarmate dat groepsgevoel toenam, steeg ook de gezondheid en welzijn.”

Howard Croft, educatief verantwoordelijke van de Workers Educational Assocation, stelt dat de resultaten van de studie een bevestiging vormen van de feedback die de organisatie van zijn cursisten krijgt. “Avondlessen zijn een schitterende manier om het zelfvertrouwen en het zelfbeeld te stimuleren,” benadrukt hij. “Bovendien is er ook een therapeutisch effect merkbaar. Voor vele studenten vormen creatieve cursussen een nieuwe manier om expressie te geven aan hun gevoelens. Dit kan een belangrijke steun vormen om tijdens periodes van persoonlijke problemen of emotionele schokgolven, zoals een scheiding of een overlijden, een moment van verademing te ervaren.”

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: avondcursus |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De logistieke groep Katoen Natie wil zijn activiteiten in de Antwerpese haven uitbreiden. Het bedrijf heeft aangekondigd 98 miljoen euro te willen investeren in een site aan het Delwaidedok, die door de verhuis van rederij Mediterranean Shipping Company (MSC) naar de linkeroever is vrijgekomen. De investering zou ook vierhonderd bijkomende banen opleveren. Fernand Huts, topman van Katoen Natie, waarschuwt wel dat het project alleen wordt doorgezet indien de nieuwe medewerkers geen statuut van havenarbeider hoeven te krijgen. Huts vraagt daarvoor de nodige garanties van Kris Peeters, federaal minister van werk. Ook Bpost is in het gebied zonder havenarbeiders actief.

De Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv neemt een belang in het Zwitserse medische bedrijf Spineart. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 30 miljoen euro. Spineart is een toeleverancier van speciale medische kits voor wervelkolomchirurgie, waarbij gebruik gemaakt wordt van uiterst gesofisticeerde implantaten uit biologisch materiaal. De bijkomende financiële middelen zullen door de Zwitserse groep worden gebruikt om nieuwe producten te ontwikkelen en zijn internationale groei, waarbij vooral naar de Verenigde Staten wordt gekeken, te versterken. Spineart realiseerde het voorbije jaar wereldwijd een omzet van 34 miljoen euro. Het Zwitserse bedrijf telt een honderdtal medewerkers.

Restaurantketen Lunch Garden wil in de toekomst ook in ziekenhuizen een aanwezigheid uitbouwen. Een eerste filiaal zal worden geopend in de nieuwe campus van het algemeen ziekenhuis Sint-Maarten in Mechelen, die over twee jaar zijn deuren opent. Op termijn denkt Lunch Garden in een zestal ziekenhuizen een restaurant te kunnen openen. In het Mechelse ziekenhuis zal de groep een bezoekerscafétaria en bakkerij met 230 plaatsen uitbaten. Annick Van Overstraeten, chief executive van Lunch Garden, merkt op dat het concept van het filiaal vergelijkbaar zal zijn met het vernieuwde restaurant dat binnenkort op de site van Carrefour in Zemst wordt geopend, met onder meer een familiale sectie en een expresszone.

De Franse regionale luchtvaartmaatschappij Air Corsica verhuist van Liège Airport naar Charleroi Airport. Dat heeft de directie van het Franse bedrijf bekend gemaakt. De Franse maatschappij verzorgde de voorbije drie zomers verbindingen tussen Luik en Corsica, maar zegt de voorkeur te geven aan een luchthaven die zich op het vervoer van personen toespitst. Liège Airport is vooral gericht op vrachtvervoer, zodat een herpositionering volgens Air Corsica aangewezen was. Vanaf maart volgend jaar zal de maatschappij vanuit Charleroi op de Corsicaanse steden Bastia en Ajaccio vliegen. In eerste instantie wordt alleen tijdens de zomer gevlogen, maar op termijn wil men de verbindingen het hele jaar aanbieden.

Winkelketen Vanden Borre wil zeven tot negen filialen van de groep Kitchen Market, dochter van de groep Menatem, overnemen. De betrokken winkels zijn allemaal gevestigd in Wallonië en tellen een vijftigtal werknemers, die mee de overstap naar de nieuwe eigenaar zouden maken. De winkels zullen tot filialen van Vanden Borre worden omgevormd. Er moet nog wel een definitieve beslissing over de verkoop worden genomen. Vanden Borre wil met de transactie zijn aanwezigheid op de Waalse markt versterken. De keten heeft in Vlaanderen en Brussel vijftig winkels. In Wallonië telt de groep dertien vestigingen, maar die filialen situeren zich vooral in het noorden van het gewest.

In China hebben de staalproducenten Baosteel Group en Wuhan Iron & Steel een overeenkomst over een fusie bereikt. Met de bundeling van de twee entiteiten ontstaat de tweede grootste staalgroep van de wereld. ArcelorMittal blijft wereldwijd marktleider. De partijen hadden eind juni al aangekondigd met elkaar over een mogelijke fusie gesprekken te zijn opgestart. De bundeling past in de strategie van de Chinese overheid om de staalproductie beter te reguleren en het overaanbod aan te pakken. Op die manier moet de staalprijs worden opgedreven en kan de winstgevendheid van de staalindustrie verbeteren. Baosteel-Wuhan produceert ruim 60 miljoen ton staal per jaar, tegenover 97 miljoen ton voor ArcelorMittal.

In de Verenigde Staten heeft de Securities & Exchange Commission (SEC) aan accountant Ernst & Young een boete van 9,3 miljoen dollar opgelegd. De accountant werd beboet omdat twee medewerkers teveel persoonlijke contacten met klanten hadden. Eén van de medewerkers zou met de financiële directeur van een onderneming geregeld op vakantie zijn gegaan en cadeaus hebben uitgewisseld. Een andere accountant van Ernst & Young zou in een romantische relatie verwikkeld zijn geraakt met een werknemer van de financiële afdeling van het bedrijf dat ze diende te controleren. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse beursautoriteit bedrijven beboet voor ongepast relaties van hun werknemers.

De Amerikaanse pakketvervoerder FedEx heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een winst gerealiseerd van 715 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 3,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg van 12,3 miljard dollar naar 14,7 miljard dollar. FedEx profiteerde naar eigen zeggen ondanks aanhoudende moeilijke marktomstandigheden van hogere tarieven en een hoger volume van vervoerde pakketten. Daarnaast kon ook gerekend worden op de impact van de kostenbesparingen die het bedrijf heeft doorgevoerd. Daarentegen dienden voor 96 miljoen dollar voorzieningen genomen te worden voor de integratie en herstructurering van het overgenomen TNT Express.

De luchtvaartmaatschappijen Lufthansa en Air China hebben een definitieve overeenkomst gesloten voor samenwerking op vluchten tussen Europa en China. De joint-venture gaat volgend jaar van start. De twee maatschappijen tekenden twee jaar geleden al een voorlopig samenwerkingsakkoord. Lufthansa en Air China behoren allebei tot het wereldwijde samenwerkingsverband Star Alliance en werken met een codeshare-overeenkomst. Door de bundeling van de activiteiten in een gezamenlijke onderneming, kan de efficiëntie van de samenwerking, onder meer bij het onderhoud en herstel van vliegtuigen, volgens beide partijen nog verder worden opgevoerd. Lufthansa breidde eerder ook de samenwerking met Singapore Airlines uit.

Meer dan tweehonderd investeerders hebben een klacht ingediend tegen Volkswagen. Dat zegt het advieskantoor Deminor, dat de gedupeerden juridisch bijstaat. Er wordt gewag gemaakt van honderden miljoenen schade, waarvoor in Duitsland een juridische procedure is opgestart. De investeerders eisen een compensatie omdat hun aandelen na het dieselschandaal, dat één jaar geleden losbarstte, gevoelig in waarde zijn gedaald; Het is nog niet duidelijk hoeveel schadevergoeding zal worden gevraagd. Dat bedrag is volgens Deminor afhankelijk van het verdere verloop van het dossier, waarbij volgens het advieskantoor wellicht meer bewijzen over de praktijken van Volkswagen aan de oppervlakte zullen komen.

De herstructureringen die de voorbije weken werden aangekondigd, hebben het vertrouwen van de Belgische consument tot het laagste niveau in een jaar geduwd. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank van België (NBB). De indicator van het consumentenvertrouwen kwam tijdens de maand september uit op een score van min tien punten. Dat is hetzelfde niveau als september vorig jaar, maar in augustus was nog en score van min vier punten gemeld. De teruggang houdt volgens de Nationale Bank ongewijtfeld verband met de reeks herstureringen bij onder meer machinefabrikant Caterpillar, de verzekeraars Axa en P&V en koffieproducent Jacobs Douwe Egberts, waar meer vierduizend banen zouden verdwijnen.

De Amerikaanse miljardair George Soros gaat 500 miljoen dollar investeren in initiatieven voor migranten en vluchtelingen. Dat heeft Soros tegenover de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gemeld. Hij voegde er aan toe te hopen dat ook andere investeerders zijn voorbeeld zouden volgen. De miljardair zal het geld naar eigen zeggen investeren in specifieke noden voor migranten, vluchtelingen en opvanggelegenheden. Hij zegt te zullen investeren in startups, gevestigde bedrijven, sociale initiatieven en activiteiten die door migranten en vluchtelingen zelf worden opgestart. Soros zegt nu op zoek te gaan naar goede investeringsideeën in allerlei sectoren, onder meer in nieuwe digitale technologieën.

Gewezen Brits premier Tony Blair zet zijn omstreden advieskantoor stop en zal zich in de toekomst uitsluitend richten op projecten uit de non-profitsector. Dat heeft Blair bekend gemaakt. Blair nam negen jaar geleden afscheid van de Britse politiek. Sindsdien verdiende hij echter miljoenen dollar als spreker en adviseur van multinationale ondernemingen en buitenlandse overheden. Die opdrachten botsten echter op veel kritiek, waarbij Blair onder meer afgerekend werd op de diensten die hij verleende aan Nursultan Nazarbayev, de autoritaire president van Kazachstan. Het bureau Tony Blair Associates boekte vorig jaar nog een omzet van 19,4 miljoen pond en een winst van 2,6 miljoen pond.

Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern Air France-KLM bestudeert de mogelijkheid voor de oprichting van een prijsvechter voor langeafstandsvluchten. Dat heeft Jean-Marc Janaillac, topman van de luchtvaartcombinatie, tijdens een toeristische conferentie in Parijs bekend gemaakt. Eerder had ook al de Franse krant Le Monde gewag gemaakt van plannen bij Air France-KLM om ook op verre bestemmingen goedkope vluchten aan te bieden. Janaillac gaf verder aan dat het reizigersvervoer nog altijd onder druk staat door de terreurdreiging in Frankrijk. Vooral toeristen uit China, Japan en de Verenigde Staten zouden daardoor Frankrijk als vakantiebestemming mijden.

Het Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (Imec) uit Leuven lanceert met zijn fonds Xpand een initiatief dat innovatieve startende bedrijven moet ondersteunen. Bedoeling is dat Xpand minstens een kapitaal van 100 miljoen euro kan verzamelen, maar indien voldoende interesse blijkt, zou dat bedrag nog kunnen worden opgevoerd. Het Leuvense onderzoekscentrum hoopt de kapitaalronde voor het nieuwe fonds nog voor het einde van dit jaar te kunnen afsluiten. Het fonds zal zich bij zijn investeringen toespitsen op projecten of ondernemingen die een duidelijke link met het Imec hebben. Daarbij wordt ook gekeken naar projecten die te maken hebben met de fusie van het Imec met Iminds.

Meer Nieuws

09:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |