11-07-17

Tour de France zet ook Azië op de fiets

De Tour de France heeft de belangstelling voor de fiets op het Aziatische continent gevoelig doen toenemen. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Nielsen Sports, waarbij gewezen wordt op een sterke groei van de interesse in Hongkong, Japan en China. Daarbij werd vastgesteld dat in Hongkong de sterkste groei kon worden opgetekend. Vier jaar geleden toonde 39 procent van de inwoners van de stad een interesse in het fietsen, maar dat is inmiddels opgelopen tot 48 procent. In Japan kon over dezelfde periode een stijging van 14 procent naar 21 procent worden gemeld, terwijl in China de belangstelling van 19 procent naar 25 procent zou zijn opgelopen.

“Grote wielerevenementen, zoals de Tour de France, hebben de interesse in Azië voor de fiets gevoelig doen toenemen,” benadrukt Nielsen Sports. “Dat heeft de Union Cycliste Internationale (UCI) dan ook aangezet om de Tour of Guangxi in China op te nemen in de World Tour. De wedstrijd zal in oktober worden verreden en zal gedurende minstens drie jaar worden georganiseerd. Daarnaast zal de Tour de France in China nog een criterium en een andere wedstrijd ondersteunen.” Claude Ringuet, managing director van Nielsen Sports in Zuidoost-Azië en China, benadrukt dat de regio een toenemende interesse in het fietsen laat blijken, waarbij ook steeds meer evenementen worden georganiseerd. Vooral in China wordt een sterke groei opgetekend.

Er kunnen volgens Ringuet verschillende redenen worden aangegeven voor de toegenomen belangstelling. “Een aantal grote fietsmerken laat een toenemende activiteit in de regio optekenen,” getuigt hij. “Bovendien kan worden gewezen op een aangroeiende middenklasse, een toegenomen investering in de fietsinfrastructuur en de organisatie van grote fietsevenementen. Die evoluties bieden belangrijke mogelijkheden voor merken en rechtenhouders die een meerwaarde kunnen halen uit de toenemende publieke belangstelling in de sport.” Ook de Verenigde Staten, Rusland en India behoren in de fietswereld volgens Nielsen Sports tot de sterkste groeimarkten.

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fietsen |  Facebook |

Werknemer kan spaarniveau nog gevoelig opdrijven

De meeste burgers zouden tijdens hun carrière meer geld opzij kunnen zetten door hun uitgaven strikter onder controle te houden. Daarmee zou men ook sneller op rust kunnen gaan of tijdens zijn pensioen een bredere financiële armslag kunnen behouden. Dat zegt de miljardair Grant Sabatier, oprichter van Millennial Money. Sabatier benadrukt daarbij dat de meeste consumenten 70 procent van hun inkomsten besteden aan huisvesting, transport en voeding. In sommige regio’s loopt dat aandeel volgens hem zelfs nog verder op. Voor burgers die naar een vroeger pensioen streven, ligt volgens Sabatier hier een opportuniteit.

“Het lijkt vaak niet evident om over een carrière van veertig jaar voldoende reservekapitaal te houden om tijdens zijn pensioen eenzelfde levensstijl te kunnen blijven hanteren,” benadrukt Grant Sabatier. “Wanneer men echter zijn uitgavenpatroon kent, wordt het mogelijk om de uitgaven terug te schroeven en tijdens zijn carrière meer geld te sparen. Men zou immers kunnen beslissen om naar een kleiner appartement te verhuizen, een werkvloer te kiezen die op wandelafstand van de woonplaats ligt en maaltijden in de eigen keuken te bereiden. Daarmee zou gemakkelijk meer dan 25 procent van de bestedingen kunnen worden gespaard.”

Er wordt daarbij op gewezen dat in de Verenigde Staten ongeveer 33 procent van de gezinnen een woning kiest die ze zich met hun beschikbare inkomen zich eigenlijk niet kunnen veroorloven. Tevens wordt benadrukt dat Amerikanen gemiddeld meer geld uitgeven aan een auto dan aan een universitaire opleiding. Maar vooral restaurantbezoek - dat in de Verenigde Staten bij het gemiddelde gezin 43 procent van de uitgaven aan voeding vertegenwoordigt - zou een belangrijke bron van besparingen kunnen zijn. Daarnaast zouden ook de aankopen aan bereide maaltijden en snacks kunnen worden beperkt. Sabatier zegt met dergelijke ingrepen tot 13.000 dollar per jaar te hebben kunnen sparen.

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sparen |  Facebook |

Consument bezoekt slechts beperkt aantal online winkels

Hoewel op het internet schijnbaar een onbeperkt aantal winkels toegankelijk zijn, blijkt de shopper zich vaak tot enkele online adressen te beperken. Dat is de conclusie van een rapport van consulent YouGov en het bedrijf Apptus bij nagenoeg zeventienhonderd online modeshoppers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 62 procent van de consumenten terugvalt op een beperkte lijst met online kledingshops die altijd opnieuw worden bezocht. Bij vrouwen loopt dat cijfer nog verder op tot 68 procent en bij shoppers tussen achttien en vierentwintig jaar zelfs tot 78 procent en 70 procent in de categorie tussen vijfentwintig en vierendertig jaar.

“In de groep consumenten met een kleine selectie voorkeurwinkels, bleek 63 procent maximaal drie online adressen geregeld te bezoeken, benadrukken de onderzoekers. “Bovendien moet worden vastgesteld dat slechts zelden - misschien één keer in een kwartaal - aandacht wordt besteed aan andere online winkels. Het lijkt erop dat de consument niet echt geïnteresseerd is door een grote rijkdom aan keuzes, maar liever zijn opties tot enkele favoriete adressen zou beperken en zich aan die selectie te houden. Dit houdt echter in dat men weliswaar klanten kan aantrekken voor een eenmalige aankoop, maar de uitbouw van een nieuw loyaal klantenbestand daarentegen bijzonder moeilijk is.”

De onderzoekers stelden nog vast dat een aanbod met een voordelige verhouding tussen prijs en kwaliteit de beste mogelijkheid biedt om shoppers te verleiden om een aankoop buiten de vertrouwde kring van online leveranciers te overwegen (66 procent). Daarnaast wordt gewezen op initiatieven die de consument zouden toelaten op een gemakkelijke manier de gewenste producten te vinden (48 procent). Verder wordt gewezen op een personalisering van de website naar de individuele smaak van de shopper (22 procent) en de presentatie van relevante aanbevelingen (12 procent). Slechts 4 procent gaf aan dat lifestyle-content hun interesse zou wekken en loyaliteit zou kunnen opbouwen.

Lees Verder

13:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce |  Facebook |

Vrouwelijke sollicitanten worden harder op rooster gelegd

Tijdens sollicitaties worden vrouwelijke kandidaten vaak strenger aangepakt dan hun mannelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociologen aan de University of California en de University of Southern California, die meer dan honderd opgenomen jobinterviews analyseerden. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat mannelijke rekruteerders twee keer sneller geneigd bleken een vrouwelijke kandidaat te onderbreken dan een mannelijke sollicitant. Tevens moest volgens de Amerikaanse wetenschappers genoteerd dat vrouwelijke kandidaten ook twee keer meer risico liepen midden in hun uitleg onderbroken te worden.

“Er moest ook worden vastgesteld dat vrouwelijke kandidaten vaker met vervolgvragen werden geconfronteerd,” betoogt onderzoeksleider Mary Blair-Loy, sociologe aan de University of California. “Gemiddeld bleken vrouwen met vijf vervolgvragen voorgeschoteld te krijgen. Dat is één vraag meer dan aan mannelijke sollicitanten worden voorgelegd. Die grotere werklast zorgt er tijdens het interview voor dat vrouwen minder kansen krijgen om een uitgebalanceerd pleidooi voor zichzelf op te bouwen en hun kwaliteiten optimaal te kunnen presenteren. Dat geldt niet alleen voor de voorbereide gesprekken, maar ook voor de spontane antwoorden op de gestelde vragen.”

“Daardoor dreigt een perceptie dat de vrouwelijke sollicitant minder sterk is dan een mannelijke kandidaat,” zeggen de onderzoekers. “Zelfs vrouwen met een indrukwekkend curriculum vitae kunnen door deze vragen hun competentie in vraag zien gesteld. Het fenomeen van deze terugkerende eisen om zichzelf telkens weer opnieuw te bewijzen, kan een gedeeltelijke verklaring zijn waarom sommige beroepen nog altijd door mannen worden gedomineerd.” De onderzoekers maken daarbij gewag van subtiele interactie-patronen die een nagenoeg onzichtbaar vooroordeel vertegenwoordigen, waar een klimaat kan ontstaan waarin het mogelijk wordt om aan de vrouwelijke competentie te blijven twijfelen.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie |  Facebook |

Nieuwe recordproductie bij Engelse wijnbouwers

De Engelse wijnindustrie heeft het voorbije jaar een recordomzet van 132 miljoen pond gerealiseerd. Tegenover het jaar voordien was er sprake van een toename met 16 procent. Dat blijkt uit een rapport van het online platform Funding Options. Vijf jaar voordien werd een omzet geboekt van 55,7 miljoen pond. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat de Engelse wijnproductie op amper een half decennium bijna een verdrievoudiging heeft laten optekenen. Funding Options merkt daarbij op dat de Engelse wijn niet door iedereen altijd als een ernstige concurrent voor de historische producenten werd bestempeld, maar de voorbije jaren toch een belangrijke groeisector is geworden.

“Bovendien kan de Engelse wijn rekenen op een groeiende nationale en internationale erkenning, waardoor ook de interesse van de consument wordt getrokken de prijs kan worden opgetrokken,” betoogt Conrad Ford, oprichter van Funding Options. Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat in mei dit jaar Winbirri Vineyards uit Norfolk op de Decanter World Wine Awards werd bekroond als de beste producent van witte wijn ter wereld. Waarnemers voegen eraan toe dat de wijnproducenten verder kunnen profiteren van de groeiende populariteit van de Britse alcohol-productie, die ook producten zoals gin en ambachtelijke bieren omvat.

De verhoogde verkoop moedigt volgens Funding Options ook nieuwe producenten op de markt te betreden. “Uit de meest recente cijfers blijkt dat het voorbije jaar in Engeland vierenzestig nieuwe producenten een licentie hebben ontvangen,” benadrukt Conrad Ford. “Indien de Engelse producenten de vraag willen bijhouden en hun winstgevendheid willen opdrijven, moeten de kapitaalinvesteringen worden opgevoerd en moet ook de volumecapaciteit worden opgevoerd.” Met de daling van het Britse pond door het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, zou een verhoogde capaciteit volgens Ford de Engelse wijnproducenten ook kunnen toelaten buitenlandse markten te verkennen.

Lees Verder

11:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn |  Facebook |

Krachtcentrales veroorzaken grootste uitstoot in Europa

Steenkoolcentrales zijn de grootste vervuilers van Europa. Dat blijkt uit een rapport van het Europese Environment Agency (EEA) op basis van een analyse van de uitstoot van vijfendertig industriële sites in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Servië. Opgemerkt wordt dat Groot-Brittannië met veertien locaties staat vermeld in de ranglijst met sites die de grootste uitstoot van koolstofdioxide, zwaveldioxide en stikstofoxiden in het grondwater en de atmosfeer veroorzaakten. Op de tweede plaats staat Duitsland met zeven sites, gevolgd door Frankrijk en Polen, die elk vijf zwaar vervuilende industriële sites lieten registreren.

“Er is in de Europese Unie een sterke vooruitgang geboekt om de klimaatdoelstellingen en de energieplannen tegen het einde van het volgend decennium te halen,” benadrukken de onderzoekers. “Anderzijds moet worden vastgesteld dat steenkool voor zware industriële sites - zoals krachtcentrales, raffinaderijen, grote chemische installaties en staalfabrieken - nog steeds de grootste brandstofbron vormen, ondanks een significante afbouw tijdens de voorbije jaren en een verdrievoudiging van het gebruik van biomassa de voorbije tien jaar.” Er wordt opgemerkt dat steenkool nog altijd de grootste bron van uitstoot in het leefmilieu, hoewel sommige sites hun prestaties de voorbije jaren hebben verbeterd.

De slechtste milieuprestatie werd opgetekend bij de krachtcentrale van Belchatow in Polen, die voor de drie onderzochte emissies de hoogste waarden liet optekenen. Bij de uitstoot van koolstofdioxide werden de hoogste cijfers opgetekend rond de centrale van Drax in Groot-Brittannië, terwijl bij zwaveldioxide en stikstofoxiden de ranglijst wordt aangevoerd door de fabrieken van Jänschwalde in Duitsland en Kozienice in Polen. In België is de staalfabriek van ArcelorMittal in de Gentse haven de grootste vervuiler. Naast de steenkoolcentrales vormt de staalproductie de meest vervuilende activiteit van de Europese industrie.

Lees Verder

09:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Nederlandse groep Eneco heeft de overname van Eni België - het voormalige Nuon - afgerond. De Belgische mededingingsautoriteiten hebben de transactie immers zopas goedgekeurd. Dat heeft Eneco bekend gemaakt. Eneco krijgt in België toegang tot een portefeuille van 1,1 miljoen klanten en wordt daarmee de derde grootste energieleverancier van het land. Marktleider is Engie Electrabel, gevolgd door EDF Luminus. Eneco is op dit ogenblik nog in handen van een aantal Nederlandse lokale overheden. De gemeentebesturen van Rotterdam en Den Haag - die respectievelijk een belang van 31 procent en 16,6 procent in Eneco hebben - willen hun participatie echter verkopen.

De Nederlandse autoverkoper Pon Holdings neemt een belang in zijn Amerikaanse sectorgenoot IndiGo Auto Group, verdeler van merken zoals Porsche, Bentley, Lamborghini en Audi in de Verenigde Staten. Pon importeert en verkoopt deze merken als op de Nederlandse markt. Verdere details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Wel zou Pon op termijn de ambitie hebben volledig eigenaar van IndiGo te worden. Pon is in Noord-Amerika al actief als producent en verkoper van fietsmerken Gazelle, Kalkhoff, Santa Cruz, Cervélo en Faraday. Pon deed eerder dit jaar ook een vergeefse poging om zijn Nederlandse sectorgenoot - eigenaar van de merken Sparta, Batavus en Koga - over te nemen.

De Amerikaanse voedingsgroep Kraft Heinz zal mogelijk een vijandig bod lanceren op het Brits-Nederlandse concern Unilever. Dat heeft analist Susquehanna gemeld. Kraft Heinz deed eerder een mislukte overnamepoging over Unilever, maar volgens Susquehanna is er 75 procent kans dat er uiteindelijk een vijandig bod zal volgen. Volgens de analisten is het veelzeggend dat Kraft Heinz al vijf maanden niet meer op de overnamemarkt actief is geweest. Bovendien meent Susquehanna dat Kraft Heinz en zijn grootaandeelhouder 3G Capital een mislukt overnamebod niet kunnen tolereren indien ze van plan zijn om op de markt van consumentenproducten verder uit te breiden.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Jawbone, producent van intelligente armbanden, heeft het faillissement aangevraagd. Dat heeft de nieuwssite The Information gemeld. Het bedrijf was één van de pioniers op het gebied van wearables en bereikte drie jaar geleden een piekwaarde van 3,2 miljard dollar. Investeerders zoals BlackRock, Sequoia Capital en Andreessen Horowitz stelden het bedrijf ongeveer 900 miljoen dollar ter beschikking en moeten met een zwaar verlies rekening houden. Jawbone wordt na zonnepanelenproducent Solyndra zes jaar geleden het grootste faillissement uit de geschiedenis van de Amerikaanse startup-sector. Jawbone werd vorig jaar in de etalage geplaatst.

Het beursbedrijf Euronext heeft een belang van 60 procent genomen in iBabs, ontwikkelaar van digitale vergadertechnologieën. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 30,1 miljoen euro. Dat heeft Euronext bekend gemaakt. iBabs levert een veilige digitale omgeving voor vergaderingen aan bijna duizend bedrijven en publieke organisaties met meer dan 77.000 gebruikers. De onderneming realiseerde vorig jaar omzet van 5,9 miljoen euro en boekte een winst van 3,8 miljoen euro. De overname past volgens Stéphane Boujnah, chief executive van Euronext, in de strategie van het beursbedrijf om de zakelijke dienstverlening aan bedrijven verder te verbeteren.

De overheden van China en Canada hebben onlangs een overeenkomst getekend waarin beide partijen beloven elkaars zakenmarkten niet meer te hacken om geheimen te stelen. Dat heeft het persbureau Reuters gemeld. Met de overeenkomst zeggen de landen geen hackaanvallen meer te richten op de private sector. Er zijn geen beloftes gemaakt over mogelijke hackaanvallen op overheidsdoelwitten. De overeenkomst moet de diefstal van bedrijfsgeheimen en geheime technologie tegengaan. Spionage door inlichtingendiensten is nog wel toegestaan. Onderhandelingen over de overeenkomst werden gevoerd door een adviseur van de Canadese inlichtingendienst en een lid van de Chinese Communistische Partij.

Het gewapend conflict in Syrië, dat intussen al zes jaar woedt, heeft de infrastructuur van het land volledig verwoest en de economie 226 miljard dollar gekost. Dat bedrag is nagenoeg het viervoud van het volledige bruto binnenlandse product van het land op het ogenblik dat het conflict uitbarstte. Dat heeft de Wereldbank berekend. De oorlog kostte aan minstens 320.000 mensen het leven. Ongeveer de helft van de Syrische bevolking sloeg op de vlucht. Meer dan een kwart van alle woningen zijn vernield, net zoals ongeveer de helft van alle scholen en ziekenhuizen. Bovendien moet volgens de Wereldbank worden vastgesteld dat het sociale en economische weefsel van het land is vernield.

De investeringsmaatschappijen Bain Capital en Cinven verhogen hun overnamebod op de Duitse farmagroep Stada Arzneimittel, nadat een eerder bod onlangs mislukte omdat te weinig aandeelhouders hun participatie hadden aangemeld. Er wordt nu een bod van 66,25 euro gedaan op een aandeel van Stada. Dat betekende een stijging met 0,25 euro tegenover het vorig bod. Daarmee wordt Stada gewaardeerd op 5,4 miljard euro. Verder wordt de minimale acceptatiegrens verlaagd naar 63 procent. Bain en Cinven hebben aan Bafin, de Duitse financiële autoriteit, gevraagd om een uitzondering voor de uitsluitingsperiode van een jaar waarin geen nieuw bod mag worden gedaan.

De Chinese vastgoedpromotor Sunac neemt een pakket activa ter waarde van 9,3 miljard dollar over van het conglomeraat Dalian Wanda Group. Dat hebben de twee bedrijven bekend gemaakt. De overname betekent volgens Bloomberg de grootste vastgoedovereenkomst die tot nu toe in China werd gerealiseerd. In de overeenkomst is voorzien dat Sunac 76 hotels van Dalian Wanda overneemt. Daarnaast wordt ook een belang van 91 procent verworven in dertien andere culturele en toeristische projecten. Sunac wordt gecontroleerd door miljardair Sun Hongbin, die het voorbije jaar meer dan 12 miljard dollar heeft geïnvesteerd in de uitbreiding van zijn holding.

In de nasleep van het dieselschandaal bij Volkswagen is het gerecht van Stuttgart nu ook een onderzoek gestart tegen Porsche. Medewerkers van de luxewagenfabrikant in Duitsland en de Verenigde Staten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan fraude en valse reclame met betrekking tot de uitstootwaarden van dieselwagens. Meer details over het onderzoek werden voorlopig niet bekend gemaakt. Porsche benadrukte wel zijn volledige samenwerking aan het onderzoek te zullen verlenen. Porsche vertolkt in het schandaal slechts een bijrol, want de autobouwer betrekt zijn dieselmotoren bij zustermerk Audi, die al langer het onderwerp van een gerechtelijk onderzoek is.

De Britse bouwonderneming Carillion zal tijdens de eerste helft van dit jaar minder winst maken dan oorspronkelijk was geraamd. Dat heeft de onderneming bekend gemaakt. Er werd aan toegevoegd dat Richard Howson zijn mandaat als bestuursvoorzitter van Carillion neerlegt. Hij blijft nog wel een jaar aan de bouwonderneming verbonden om de transitie in goede banen te leiden. Het bedrijf benadrukt verder zijn activiteiten en kapitaalstructuur onder de loep te zullen nemen. Er zullen voor 125 miljoen pond aan bezittingen worden verkocht. Ook zouden stappen worden ondernemen om de kredieten gevoelig terug te schroeven. Er zal dit jaar geen dividend worden uitbetaald.

Het Nederlandse retailconcern Hema wil met de uitgifte van obligaties een bedrag van 760 miljoen euro ophalen. De uitgifte moet het concern toelaten zijn schulden te herfinancieren. Dat heeft Hema bekendgemaakt. De opbrengst van de operatie zal, samen met bestaande financiële reserves, worden gebruikt om een aantal oude kredieten af te betalen. Het bedrijf heeft voor 715 miljoen euro obligaties uitstaan die over twee jaar aflopen, maar waarop rentepercentages tot 8,5 procent moeten worden betaald. Door de operatie wordt het volgens waarnemers minder waarschijnlijk dat Hema snel te koop zal worden gesteld. Eigenaar Lion Capital had eerder aangegeven op termijn uit Hema te willen stappen.

Het Duitse concern Siemens tolereert niet dat zijn gasturbines door Rusland worden ingezet om op de Krim elektriciteit op te wekken. Het bedrijf stapt naar de rechter om de turbines te laten stilleggen. Dat heeft Siemens bekend gemaakt. Siemens leverde de turbines aan een Russisch ingenieursbedrijf. De operaties in de Krim zijn strijdig met sancties van de Europese Unie tegen Rusland voor de annexatie van de Krim. Siemens zegt echter dat zijn Russische klant heeft gelogen over de bestemming van de turbines. De Russische regering benadrukt dat de turbines in Rusland werden geproduceerd. Het materiaal komt uit een fabriek uit Sint-Petersburg, die echter voor bijna tweederde eigendom is van Siemens.

Tabaksfabrikant Philip Morris moet ettelijke miljoenen dollars aan gerechtskosten terugbetalen aan de Australische overheid. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag beslist. Philip Morris had Australië voor de rechter gedaagd omdat het land zes jaar geleden merklogo's op sigarettenverpakking verbood. Er werden miljarden dollar compensaties geëist, tenzij de maatregel zou worden teruggedraaid. De eis van de tabaksfabrikant was twee jaar geleden al afgewezen, maar nu is beslist dat de onderneming ook de gerechtskosten van de Australische regering op zich moet nemen. Volgens ramingen zouden die kosten kunnen oplopen tot 50 miljoen dollar.

De Amerikaanse retailer Abercrombie & Fitch staat niet langer te koop. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gemeld. In mei had Abercrombie & Fitch aangekondigd over een mogelijke verkoop voorlopige gesprekken te voeren met verschillende partijen. Het concern waarschuwde destijds echter wel dat er geen zekerheid was dat de gesprekken tot een transactie zouden leiden. Het verkoopproces trok volgens de bronnen een aantal geïnteresseerden, waaronder rivalen Express en American Eagle Outfitters, die samenwerken met investeerder Cerberus Capital Management. De waarde van Abercrombie & Fitch wordt geraamd op 820 miljoen dollar.

Meer Nieuws

09:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |