29-09-17

Op werkvloer wordt niet over persoonlijke zaken gesproken

Een meerderheid van de werknemers houdt op de werkvloer een aantal aspecten van zijn leven verborgen. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Inclusive Employers bij een groep werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat 60 procent van de ondervraagden toegaf op het werk een aantal aspecten van hun persoonlijk leven te verzwijgen. Vastgesteld werd dat vooral familiale problemen, door 46 procent van de respondenten geciteerd, verborgen worden gehouden. Daarna volgen problemen rond de mentale gezondheid (31 procent) en seksuele oriëntatie (20 procent).

De onderzoekers merken op dat vooral leeftijd een belangrijke factor is in de bescherming van persoonlijke gegevens. Er moest immers worden vastgesteld dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar 67 procent toegeeft een aantal persoonlijke aspecten tegenover de werkgever verborgen te houden, tegenover slechts 55 procent bij vijfenvijftigplussers. De onderzoekers stelden ook vast dat 26 procent van de werknemers erkende zich minder met de werkvloer verbonden te voelen wanneer ze zich gedwongen voelden een aantal persoonlijke aspecten te verbergen. Bij 18 procent zouden de problemen zelfs een negatieve impact hebben op de productiviteit.

Ook werd vastgesteld dat familiale en persoonlijke aangelegenheid met een score van 31 procent het onderwerp vormden waarover een discussie op de werkvloer het moeilijkste zou liggen. Op de tweede plaats volgen loononderhandelingen. Richard McKenna, directeur van Inclusive Employers, zegt het verontrustend te vinden dat een meerderheid van de werknemers zich gedwongen voelt op het werk een gedeelte van zijn persoonlijkheid te verbergen. Het bedrijfsleven moet volgens hem meer inspanningen doen om een werkomgeving te creëren waar de werknemers zich comfortabel kunnen voelen. Daarbij moet volgens McKenna ook worden geleerd op welke manier gevoelige conversaties kunnen worden gevoerd.

Lees Verder

18:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkvloer |  Facebook |

Brutale baas krijgt uiteindelijk ook zijn les

Brutaal optreden tegen ondergeschikten zal een leidinggevende mogelijk op korte termijn enkele voordelen bieden, maar zal na verloop van tijd wreken. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Michigan State University. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een brutaal optreden tegenover medewerkers aan leidinggevenden weliswaar op korte termijn een opstoot van energie kunnen bezorgen, maar die baten blijken na maximaal één week volledig te zijn verdampt. Vanaf dat ogenblik worden volgens de onderzoekers nog uitsluitend negatieve consequenties ervaren, zoals een gebrek aan vertrouwen en steun bij de medewerkers en een dalende productiviteit.

“Brutaliteit kan leidinggevenden op korte termijn wel baten opleveren, maar op termijn zal de betrokkene voor dat bedrag worden achtervolgd,” betoogt onderzoeksleider Russell Johnson, professor management aan de Michigan State University. “Talloze studies hebben al de negatieve effecten van een brutaal management aangetoond, maar toch blijven bepaalde superieuren zich van deze weinig sympathieke technieken bedienen. Hieruit moet worden afgeleid dat het gedrag toch een aantal voordelen kan bieden. Uit het onderzoek blijkt dat de brutale houding een versterking van de mentale energie kan opleveren.”

“Het onderdrukken van brutaal gedrag vereist een psychische inspanning, die tot mentale vermoeidheid kan leiden,” benadrukt professor Johnson nog. “Op die manier kan de superieur met een brutaal optreden mentale reserves sparen. Deze voordelen blijken echter slechts een kortstondig karakter te hebben. Medewerkers zijn niet snel geneigd om tegen het brutaal gedrag van hun managers in te gaan, maar op termijn zullen negatieve reacties duidelijk worden. Onder meer moet een brutale manager ermee rekening houden dat de werknemers zullen grijpen naar wapens zoals contraproductief gedrag en agressieve acties. Sommige werknemers zullen het bedrijf zelfs verlaten.”

“De bedrijven moeten ervoor zorgen dat managers voldoende werkonderbrekingen kunnen nemen,” zeggen de onderzoekers nog. “Bovendien moeten superieuren ervoor zorgen meer met hun medewerkers te communiceren. Dat biedt aan superieuren de mogelijkheid om negatieve emoties met anderen te delen. Daardoor kunnen ze sociale ondersteuning krijgen en zullen ze van hun medewerkers relationele energie ontvangen.”

Lees Verder

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

Consument twijfelt over lokaal engagement merken

Vele consumenten zijn van mening dat grote merken meer inspanningen zouden moeten doen om hun engagement met de lokale gemeenschap te tonen. Slechts een gedeelte van het publiek is echter van mening dat de bedrijven daarin ook lukken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de mediagroep Trinity Mirror en consulent Spark Foundry bij meer dan drieduizend consumenten in Groot-Brittannië. Daarbij werd vastgesteld dat 62 procent van de consumenten van de grote merken een sterker lokaal engagement zou verwachten. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat 49 procent van de respondenten zich terzake sceptisch opstelt.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat 74 procent van de ondervraagden van mening is dat de lokale gemeenschap een grote impact heeft op hun identiteit. Daarbij bleek dat nog slechts 47 procent van de consumenten zichzelf als onderdeel van bredere regio’s bestempelt. Daarentegen verwijst 74 procent naar concrete lokale elementen, zoals een dorp, een gemeente of een stad. Er wordt daarbij wel een grote uitzondering gemaakt voor Londen, waar immers 58 procent zichzelf als een wereldburger bestempelde, tegenover een gemiddelde van 27 procent in de rest van Groot-Brittannië. Er werd ook vastgesteld dat de Britse consument een relatief negatief oordeel velt over zijn locatie.

Daarbij werd het vaakst over een achtergestelde omgeving gesproken. Dat is het geval voor 48 procent van de steden en 49 procent van de voorsteden, maar bij de dorpen loopt dat cijfer op tot 65 procent. Dorpen werden ook beduidend vaker omschreven als verlaten en verwaarloosde locaties. Een groter merkenengagement zou volgens de onderzoekers kunnen helpen om een aantal van de geciteerde problemen op te lossen. Dat zou vooral het geval kunnen zijn in gemeenten, waar slechts 19 procent van de consumenten sceptisch staat tegenover de impact van de grote merken, tegenover 58 procent in de grotere stadscentra.

Wel wordt opgemerkt dat die lokale initiatieven en financiële ondersteuning op langere termijn moet worden volgehouden om echt impact te maken. “Meestal hanteren ondernemingen echter strategieën op korte termijn, wat mogelijk een verklaring voor het scepticisme bij de consument zou kunnen betekenen,” zeggen de onderzoekers.

Lees Verder

16:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk |  Facebook |

Amerikaanse ambachtelijke bieren garanderen bijna half miljoen banen

Ambachtelijke bieren hebben het voorbije jaar in de Verenigde Staten voor 67,8 miljard dollar inkomsten gezorgd. Bovendien heeft de sector meer dan 455.000 arbeidsplaatsen gegenereerd. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Brewers Association. Deze cijfers vertegenwoordigen naar eigen zeggen een belangrijke groei tegenover twee jaar voordien. De inkomsten kenden een stijging met 21,7 procent, waaruit volgens het rapport blijkt dat de kleine en onafhankelijke microbrouwers een belangrijke economische groeimotor vormen die in elke regio van het land een bijdrage leveren tot de welvaart van de bevolking. Ook bij de tewerkstelling was er sprake van een groei met 7,5 procent.

In de brouwerijen en biercafés werden vorig jaar 128.768 medewerkers geteld. Er wordt nog opgemerkt dat Californië bij de microbrouwerijen Amerikaanse marktleider is. De sector realiseert er immers een omzet van 7,3 miljard dollar, waarbij ook 49.308 arbeidsplaatsen kunnen worden gemeld. Op de tweede plaats staat Pennsylvania met 5,8 miljard dollar inkomsten, gevolgd door Texas (4,5 miljard dollar), New York (3,4 miljard dollar) en Florida (3,1 miljard dollar). Per hoofd van de bevolking wordt de ranglijst echter aangevoerd door Colorado, waar per inwoner een omzet van 764 dollar kan worden gemeld.

"Microbrouwerijen zijn een levendige en bloeiende economische macht op lokaal, regionaal en nationaal vlak," benadrukt Bart Watson, hoofdeconoom van de Brewers Association. Hij wijst erop dat de sector profiteert van de veranderende smaak van de consument, die steeds vaker een voorkeur voor een bredere waaier kwaliteitsbieren laat blijken. De Brewers Association merkt op dat tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een verdere volumegroei met 5 procent kon laten optekenen. Dat betekende weliswaar een vertraging tegenover dezelfde periode vorig jaar, toen nog een toename met 8 procent kon worden gemeld, maar weerspiegelt daarbij naar eigen zeggen vooral een evolutie naar een mature markt.

Eind juni dit jaar waren in de Verenigde Staten 5.562 microbrouwerijen operationeel. Dat betekende een stijging met 906 partijen tegenover hetzelfde tijdstip vorig jaar. Op dat ogenblik waren er bovendien ook nog eens 2.739 nieuwe projecten in voorbereiding.

Lees Verder

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bier |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Japanse technologieconcern Toshiba verkoopt zijn chipdivisie aan een consortium van investeerder Bain Capital en de technologiebedrijven Apple, Dell, Hynix en Hoya. Met de transactie is een bedrag van 2 biljoen yen of 15 miljard euro gemoeid. Zelf houdt Toshiba een kleinere participatie in de verkochte afdeling. Er is tegen de transactie nog wel verzet van Western Digital, een partner van Toshiba die rechten op de betrokken divisie opeist. De verkochte divisie is één van de weinige partijen die in staat is om hoogwaardige geheugenchips te produceren. De divisie is dan ook een grote concurrent van de Zuid-Koreaanse groep Samsung. Onder meer Apple ziet vele kansen met de overname.

De Finse appbouwer Rovio, vooral bekend van het populaire mobiele game Angry Birds, krijgt bij zijn introductie op de beurs van Helsinki een waarde van bijna 900 miljoen euro. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Zelf haalt het bedrijf met de beursgang 30 miljoen euro aan nieuw groeikapitaal op. Rovio werd veertien jaar geleden opgericht. Angry Birds werd acht jaar geleden gelanceerd en kon in het verleden met een eenmalige betaling gedownload. Nu betalen de gebruikers een maandelijks abonnementsgeld. Daarnaast verwierf het bedrijf ook inkomsten  uit een tekenfilm. De Finse groep wil echter nieuwe producten op de markt brengen om een verdere groei te realiseren.

Luchtvaartmaatschappij Ryanair misleidt klanten door vluchten te schrappen en gedupeerde passagiers onvoldoende alternatief te bieden. Dat heeft de Britse Civil Aviation Authority (CAA). De Britse toezichthouder dreigt stappen te ondernemen indien de luchtvaartmaatschappij doorgaat met een verkeerde voorlichting van passagiers. Ryanair heeft door een overbelaste vakantieregeling bij de piloten een aantal vluchten moeten schrappen. Getroffen reizigers werden overgeboekt of hebben hun geld teruggekregen. De Britse autoriteiten vinden echter dat Ryanair meer compenserende maatregelen zou moeten voorzien en onder meer ook een overboeking op andere maatschappijen mogelijk zou moeten maken.

De Nederlandse supermarktketen Hema staat te koop. Dat heeft eigenaar Lion Capital bevestigd. Credit Suisse werd als adviseur aangetrokken om de strategische mogelijkheden voor de toekomst te onderzoeken. Er wordt ook op gewezen dat de resultaten de voorbije kwartalen een gevoelige verbetering hebben kunnen laten optekenen, waardoor Lion Capital volgens waarnemers nu goed gepositioneerd is om te profiteren van het toekomstig groeipotentieel. Onder meer het persbureau Reuters had begin augustus al gemeld dat Hema te koop zou worden gezet. Daarbij werd ook gewag gemaakt van een mogelijke beursintroductie. Ook begin dit decennium had Lion Capital een verkoop overwogen.

In Los Angeles is Hugh Hefner, oprichter van het magazine Playboy, op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Playboy bekend gemaakt. Gemeld werd dat Hefner in het beroemde Playboy Mansion in Beverly Hills een natuurlijke dood is gestorven. Hefner startte in de eerste helft van de jaren vijftig van de voorbije eeuw het tijdschrift Playboy. Voor het eerste exemplaar van het magazine kocht Hefner foto’s van Marilyn Monroe. Op basis van het magazine bouwde Hefner een groot mediaconcern op. In de loop van de jaren negentig begon het succes van Playboy te tanen. De Playboy Mansion was in augustus dit jaar verkocht voor een bedrag van 100 miljoen dollar. Hefner had wel een levenslang woonrecht.

Luchtvaartmaatschappij Etihad Airways heeft Tony Douglas tot chief executive aangesteld. Douglas neemt zijn nieuwe functie begin volgend jaar op en wordt bij Etihad de opvolger van James Hogan, die eerder dit jaar diende te vertrekken. Tony Douglas werkte voordien voor het Britse ministerie van defensie, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de inkoop. Hij was ook actief op de luchthavens Heathrow Airport en Abu Dhabi Airport. Zijn nieuwe werkgever wijst er dan ook op dat Douglas een grote expertise heeft op luchtvaartgebied en bovendien met de Golfregio goed is vertrouwd. Hogan leidde Etihad elf jaar, maar moest na mislukte investeringen in Air Berlin en Alitalia uiteindelijk opstappen.

Investeerder Alychlo van Marc Coucke lanceert een openbaar bod op alle resterende aandelen van de Nederlandse groep SnowWorld, uitbater van skihallen. Eerder was al bekend gemaakt dat Coucke een belang van 40 procent in SnowWorld zo overnemen van Koos Hendriks, huidig topman van de Nederlandse groep. Omdat Coucke door die operatie in SnowWorld een participatie van bijna 64 procent had opgebouwd, werd hij verplicht een openbaar bod uit te brengen op de resterende aandelen van het Nederlandse bedrijf. De totale waarde van SnowWorld wordt geraamd op een bedrag van ongeveer 30 miljoen euro. Hendriks (69) legt uiterlijk in maart zijn functie als topman van SnowWorld neer.

De Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van bijna 59,4 miljard Zweedse kroon of 6,2 miljard euro. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig boekjaar. De winst daalde echter met 20 procent tot 5 miljard kroon. De achteruitgang moet volgens het bedrijf echter worden toegeschreven aan omvangrijke kortingsacties, zodat het bedrijf voorraden kon wegwerken en ruimte kon worden gecreëerd voor de herfstcollectie. Anderzijds maakt het Zweedse concern gewag van een sterke groei van de online verkoop. Het bezoek aan de fysieke winkels kende daarentegen wel een inkrimping.

De Duitse investeerder Rocket Internet heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,2 miljard euro. Dat betekende een stijging met 29 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies liep van 617 miljoen euro naar 27 miljoen euro terug. De Duitse groep zegt dat vooral investeringen in HelloFresh en Global Fashion Group een significante groep konden melden. Oliver Samwer, chief executive van Rocket Internet, stelde te hopen dat de investeerder er nog dit jaar zal in lukken drie startups winstgevend te maken, zoals eerder was gehoopt. Hij waarschuwde wel dat die deadline mogelijk met drie tot zes maanden zou kunnen worden uitgesteld.

De Belgische regering wil de procedure van een beursgang voor bankverzekeraar Belfius snel opstarten. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de krant De Tijd gezegd. Terwijl eerder ook was gedacht aan een eventuele gedeeltelijke verkoop van de bankverzekeraar, zou uiteindelijk voor een beursintroductie zijn gekozen. Belfius zou graag in de lent van volgend jaar een introductie op de beurs van Brussel realiseren. Daarbij zou de Belgische staat maximaal 49 procent van de aandelen in Belfius naar de beurs brengen. De totale waarde van Belfius wordt geraamd op een bedrag tussen 7 miljard euro en 9 miljard euro. Belfius kwam in 2011 in handen van de staat, toen de Dexia-groep aan het omvallen was.

Alle Noord-Koreaanse bedrijven in China moeten worden gesloten. Dat hebben de Chinese autoriteiten beslist. De geviseerde bedrijven krijgen honderdtwintig dagen tijd om hun activiteiten af te ronden. Ook joint-ventures van Noord-Koreaanse en Chinese bedrijven moeten worden gesloten. De maatregel is een gevolg van de nieuwe sancties die de Verenigde Naties tegen Noord-Korea heeft uitgesproken. Noord-Korea wordt daarmee gestraft voor zijn aanhoudende rakettests en dreigementen met een kernaanval. De Verenigde Naties legde onder meer een exportverbod op voor textiel, één van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor Noord-Korea. Ook brandstofleveringen werden beperkt.

De intrekking van de licentie van het alternatieve taxibedrijf Uber in Londen is een overdreven sanctie. Dat heeft de Britse premier Theresa May gezegd. Transport for London (TfL), de vervoersautoriteit van de Britse hoofdstad, had beslist de verlenging van de vergunning voor Uber te weigeren. Daarbij werd opgemerkt dat Uber onvoldoende inspanningen deed om problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid aan te pakken. May gaf toe dat Uber een aantal verbeteringen moet doorvoeren, maar de intrekking van de licentie gaat volgens haar te ver. Onder meer wees May erop dat Uber aan duizenden chauffeurs werk biedt en het vervoer van miljoenen klanten voor zijn rekening neemt.

Het Chinese conglomeraat Fosun heeft een participatie van 3,01 procent opgebouwd in de Belgische verzekeringsgroep Ageas. Dat heeft Ageas zelf bekendgemaakt. Fosun is een gediversifieerde investeringsmaatschappij en heeft zijn hoofdzetel in Shanghai. Het concern is onder meer hoofdaandeelhouder van de toeristische groep Club Mediterranee en de internationale theatergroep Cirque du Soleil. Daarnaast heeft Fosun echter ook een belangrijke activiteit in de financiële sector. Fosun is niet de eerste Chinese aandeelhouder van Ageas. Tien jaar geleden stapte ook verzekeraar Ping An in de Belgische verzekeringsgroep. Ping An heeft op dit ogenblik een belang van 5,17 procent in Ageas.

De Franse energiegroep Engie heeft bij een aanbesteding van de Braziliaanse overheid concessies gewonnen voor de bouw van twee waterkrachtcentrales. De opdrachten hebben een waarde van ongeveer 950 miljoen dollar. De centrales worden gebouwd in Rio Grande en Rio Araqui en beschikken over een respectievelijke capaciteit van 424 megawatt en 408 megawatt. De contracten geven een concessie voor dertig jaar en versterken volgens Engie de positie van het Franse bedrijf als de grootste particuliere energieproducent van Brazilië. De investering kadert ook in de strategie van Engie om zich intensiever op de ontwikkeling van duurzame energie toe te spitsen.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing dreigt in Groot-Brittannië met een boycot te worden geconfronteerd. Dat heeft de Britse premier Theresa May gesuggereerd. Reden is een conflict tussen Boeing en diens Canadese sectorgenoot Bombardier, die door de wrijvingen uiteindelijk in de Verenigde Staten met zware invoerheffingen moet rekening houden. Bombardier heeft in Noord-Ierland een vestiging met vierduizend werknemers. Wanneer Bombardier Amerikaanse contracten verliest, zou ook die tewerkstelling in het gedrang kunnen komen. Die problemen zouden volgens May de Britse regering kunnen aanzetten om Boeing niet langer in aanmerking te nemen bij toekomstige Britse legeraankopen.

09:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-09-17

Hogere temperaturen doen ook criminaliteit toenemen

Wanneer de temperaturen oplopen moet, ongeacht het seizoen, ook met een toename van de gewelddadige criminaliteit rekening worden gehouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Drexel University op basis van criminaliteitscijfers uit Philadelphia sinds het midden van vorig decennium. Daardoor dreigen volgens de onderzoekers ook de misdaadcijfers verder te zullen oplopen. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers politiediensten aanzetten om hun middelen optimaal in te zetten. Het fenomeen moet echter ook tot nadenken aanzetten, want door de klimaatverandering mogen overal verdere temperatuursstijgingen worden verwacht.

“Politiemensen weten uit ervaring dat een warmere dag meestal ook grotere problemen zal opleveren,” benadrukt onderzoeksleider Leah Schinasi, professor volksgezondheid aan de Drexel University. “Ook uit het onderzoek kon worden vastgesteld dat bij hogere temperaturen ook de statistieken over geweldmisdrijven en wangedrag een stijgende tendens tonen. De hoogste criminaliteit werd opgetekend tijdens de warmste maanden van het jaar, tussen mei en september. Pieken werden bereikt op de warmste dagen van het jaar. Op dagen met een hitte-index van 98 graden lag de gewelddadige criminaliteit 9 procent hoger dan op dagen met een index van 57 procent. Ook wangedrag steeg met 7 procent.

Tijdens de koudere maanden - tussen oktober en april - konden sterkere verbanden worden opgetekend. Wanneer de index een niveau van 70 graden bereikte, bleek de criminaliteit en wangedrag respectievelijk 16 procent en 23 procent hoger te liggen dan het gemiddelde van 43 graden. “Achter de cijfers gaan een verklaarbaar sociaal gedrag schuil,” stippen de onderzoekers aan. “Bij extreem hoge of lage temperaturen verkiezen de mensen binnen te blijven. Wanneer de temperaturen echter comfortabeler worden, gaat men liever op stap, wat een grotere gelegenheid tot criminaliteit creëert.””

Wanneer aangenamer weersomstandigheden in een grotere criminele activiteit leidt, zou men kunnen afleiden dat koelere dagen tijdens warme maanden tot meer misdrijven zouden leiden. Dat bleek echter niet het geval te zijn, aangezien de cijfers tijdens de warme maanden relatief stabiel bleven wanneer de temperatuur onder het seizoensgemiddelde zakte. Een concrete reden daarvoor kon niet worden gegeven, maar in het algemeen kan volgens de onderzoekers worden gesteld dat warmere temperaturen leiden tot hogere misdaadcijfers.

Lees Verder

19:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: misdaad |  Facebook |

Autobezitter vermindert brandstofefficiëntie met tweede aankoop

Amerikaanse consumenten compenseren het gebruik van een zuinige wagen vaak met de aankoop van een groter tweede voertuig. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Yale University. Het fenomeen zal er volgens de onderzoekers toe leiden dat de voordelen van de grotere brandstofefficiëntie in huishoudens met twee auto’s mogelijk met 60 procent kunnen worden uitgehold. Dit betekent volgens de onderzoekers niet dat het streven naar brandstofefficiëntie moet worden opgegeven, maar wel moet volgens hen een aangepast beleid worden gevoerd.

“Uit het onderzoek is gebleken dat de brandstofefficiëntie van een bijkomend voertuig vaak afhankelijk is van het verbruik van de auto die het huishouden al in bezit heeft,” benadrukt onderzoeksleider David Rapson, directeur van het Davis Energy Economics Program (Deep) aan de University of California. “Deze vaststellingen kunnen belangrijke implicaties hebben voor beleidsbeslissingen die de brandstofefficiëntie van de autovloot verder moeten verbeteren. Dergelijke onbedoelde en onverwachte consequenties moeten bij de beleidskeuzes in rekening worden gebracht. Indien consumenten brandstofefficiëntie met hun tweede aankoop compenseren, gaat een gedeelte van het effect verloren.”

“Consumenten kiezen vaak voor de combinatie van een zuinige wagen en een krachtig voertuig,” zegt professor Rapson. “Die keuzes worden vaak gemaakt uit praktische overwegingen. Vaak zal een zuinige wagen worden gekocht voor de dagelijkse activiteiten, maar wordt een zwaardere auto aangeschaft voor verdere verplaatsingen en vakanties.” Uit het onderzoek bleek dat de verhoogde brandstofefficiëntie in een gezin met twee wagens in Californië een jaarlijkse besparing tussen vierentwintig en zevenentwintig gallons zou opleveren. Eerder was gerekend op een bate van achtenzestig gallons per jaar.

Lees Verder

18:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brandstof |  Facebook |