28-09-17

Amerikaanse internationale toerist reist liefst naar Europa

Europa blijft voor Amerikaanse toeristen de belangrijkste internationale bestemming. Dat blijkt uit een rapport van consulent BDRC Group bij meer dan tweeduizend consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 30 procent bij buitenlandse reizen zou kiezen voor een Europese bestemming. Asia-Pacific staat op de tweede plaats met een score van 27 procent. Er kon tevens worden vastgesteld dat Parijs met een score van 23 procent de geliefkoosde stadsbestemming zou zijn. Wanneer daarentegen naar een favoriet land gevraagd, blijkt Italië met een score van 15 procent op de eerste plaats te eindigen.

De onderzoekers stelden verder dat Amerikaanse internationale toeristen sneller geneigd zijn dan hun collega’s uit Europa, Azië of Latijns-Ameria om hun reis vooraf te plannen, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Daarentegen zijn Amerikaanse reizigers minder geïnteresseerd om ter plaatse nog naar nieuwe belevingen op zoek te gaan. Anderzijds werd vastgesteld dat Amerikaanse toeristen op internationale bestemmingen grotere sommen besteden en ook meer overnachtingen boeken dan hun collega’s uit andere regio’s. Amerikanen willen wel een contact met de lokale cultuur, maar willen zeker de belangrijke toeristische niet opzij laten liggen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 72 procent van de Amerikaanse internationale toeristen met het vliegtuig op reis gaan. Gemiddeld worden vier buitenlandse reizen per jaar georganiseerd, waarbij in totaal achtentwintig overnachtingen in hotels worden geboekt. In geen enkele andere regio vertegenwoordigen de babyboomers een groter deel van het reispubliek dan in de Verenigde Staten. Bij de hotelkeuze spreekt 78 procent een voorkeur uit voor de hogere middenklasse, gevolgd door een luxeverblijf en een middenklassehotel. Daarnaast kon ook worden vastgesteld dat 39 procent voor een alternatieve overnachting uit de deeleconomie heeft gekozen.

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Online en offline vriendschappen tieners evenwaardig

De online vriendschappen zijn bij tieners even zinvol als hun persoonlijke contacten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers merken op dat de meerderheid van de adolescenten elektronisch immers vooral communiceert met individuen die ook offline als vrienden worden bestempeld. Er is volgens de wetenschappers dan ook geen enkele verklaring om te suggereren dat deze technologische communicatie de intimiteit van deze relaties zal uithollen. Daarentegen zou van de dubbele communicatie - online en offline - volgens het rapport bijkomende voordelen mogen worden verwacht.

“Vele ouders maken zich bezorgd over de tijd die hun tieners online met hun vrienden besteden,” benadrukt onderzoeksleider Stephanie Reich, professor educatieve wetenschappen aan de University of California. “Er wordt ook gevreesd dat die online contacten een minderwaardig vervangmiddel zijn voor de persoonlijke relaties die in het verleden werden onderhouden. Uit onze studie is echter gebleken dat een groot deel van dit digitaal gedrag hetzelfde doel dient en dezelfde kwaliteiten herbergt dan de persoonlijke ontmoetingen. Er kan zelfs gewag worden gemaakt van bijkomende mogelijkheden om samen tijd door te brengen en gedachten en gevoelens uit te wisselen.”

De onderzoekers merken onder meer op dat deze online mogelijkheden het contact tussen vrienden kunnen versterken door conversaties die tijdens de dag en de nacht kunnen worden gevoerd zonder anderen te storen. Ook wordt volgens de wetenschappers meer tijd gecreëerd om de emoties te controleren en te kalmeren vooraleer op een probleem wordt gereageerd. Wel wordt erkend dat vriendschappen onder meer kunnen roddels en geruchten, die door cyberspace immers sneller en verder kunnen reizen dan in de offline wereld. In het algemeen kan volgens professor Reich worden gesteld dat offline en online vriendschappen grote gelijkenissen vertonen.

Lees Verder

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vriendschap |  Facebook |

Online marketeers werken met tientallen websites

Ondanks veiligheidsbekommernissen koopt een grote meerderheid van de marketeers advertentieruimte op minstens vijftig websites. Sommige marketeers kopen zelfs ruimte aan op honderden of duizenden websites. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Advertiser Perceptions op basis van een enquête bij ongeveer tweehonderd adverteerders. De onderzoekers stelden vast dat 78 procent van de ondervragen toegaf op minstens vijftig websites advertentieruimte te kopen. Bij een groep van 23 procent is er daarbij zelfs sprake van meer dan duizend, terwijl 30 procent gewag maakt van tweehonderdvijftig tot duizend webadressen.

Uit het onderzoek bleek dat 63 procent van de adverteerders al wel heeft overwogen om het aantal partners te beperken en een witte lijst met betrouwbare websites samen te stellen. Toch moet worden vastgesteld dat slechts 14 procent van de adverteerders al daadwerkelijk met een witte lijst werkt. De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat 52 procent van de ondervraagde marketeers toegeeft door fraude tussen 10 procent en 50 procent van zijn totale reclamebudget te hebben verloren. Bij de andere respondenten werd aangegeven dat de fraude onder het niveau van 10 procent bleef.

De onderzoekers stelden ook vast dat een meerderheid bij de aankoop van media vooral inzichten in het doelpubliek van de partners wil verwerven. Daarbij geeft 77 procent aan vooral inzichten te wensen die een impact kunnen hebben op de omzetten van het bedrijf. De onderzoekers moesten daarbij echter ook tot de conclusie komen dat slechts 33 procent van de marketeers getuigt een volledig vertrouwen te hebben in de data die hen door partners worden geleverd. Daarnaast maakte 49 procent gewag van een relatief vertrouwen, maar de resterende 19 procent zei te geloven dat de verkregen data niet kunnen worden vertrouwd.

Lees Verder

18:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Aankoop organische producten is vaak een groeiproces

De consument heeft de neiging om de aankoop van organische producten stelselmatig op te voeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Aarhus University in Denemarken bij nagenoeg twintigduizend gezinnen die gedurende een periode van twintig maanden werden gevolgd. Eens een consument in de supermarkt een organisch product heeft gekocht, heeft hij de neiging om in de toekomst die aankoop te herhalen. Bovendien kan volgens de onderzoekers de neiging worden opgetekend om na verloop van tijd bij de aankopen het assortiment organische producten verder uit te breiden.

“Eens de consument een organisch product gekocht heeft, lijkt er geen weg meer terug,” benadrukt onderzoeksleider John Thögersen, professor management aan de Aarhus University. “Bovendien wordt na verloop van tijd de organische shoppinglijst verder uitgebreid.” De onderzoekers wijzen erop dat in Denemarken melkproducten meestal de instap in de organische consumptie vertegenwoordigen, gevolgd door andere zuivelproducten. Daarna kan volgens de onderzoekers een verdere uitbreiding worden vastgesteld naar groenten, eieren en bakproducten. Vanaf dit ogenblik kan volgens de onderzoekers snel de stap naar een consistente aankoop van organische producten worden verwacht.

“Er is een element dat consumenten aanzet om aan hun organische aankopen vast te houden,” zegt professor Thögersen. “Een verklaring voor het fenomeen is in deze studie niet gezocht, maar er kan wel op gewezen dat de aankoop van organische producten verbonden is met de perceptie van de consument over zichzelf als moreel menselijk wezen. Eens die connectie is gelegd, blijkt er een vaste verhouding te zijn ontstaan.” Daarbij wordt erop gewezen dat duurzaamheid en milieubescherming één van de positieve aspecten zijn die door de consument met organische producten worden geassocieerd. Daarop wordt een identiteit gebouwd die aan morele waarden is gekoppeld.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: organisch |  Facebook |

Europese Unie blijft fossiele brandstoffen subsidiëren

Europese landen besteden jaarlijks meer dan 112 miljard euro aan de subsidiëring van de productie en consumptie van olie, gas en steenkool. Onder meer worden daarbij fiscale kortingen verstrekt voor diesel, die nochtans een sterke vervuiling veroorzaakt. De vaststelling is opmerkelijk, aangezien beloofd was de steun voor fossiele brandstoffen tegen eind dit decennium volledig af te bouwen. Dat is de conclusie van een rapport van het Overseas Development Institute en het Climate Action Network Europe. De transportsector blijkt met een tussenkomst van meer dan 49 miljard euro de belangrijkste begunstigde.

Het rapport, waarbij elf lidstaten van de Europese werden onderzocht, toonde volgens de onderzoekers dat de Europese regeringen en de Europese Unie de distributie van olie, gas en steenkool blijven ondersteunen. “Daarmee wordt geld van de belastingbetaler gebruikt om de klimaatverandering en de luchtvervuiling te subsidiëren,” benadrukt onderzoeksleider Shelagh Whitley, verantwoordelijke klimaat en energie bij het Overseas Development Institute. “Bovendien moest worden vastgesteld dat ook de Europese Unie zelf jaarlijks de fossiele brandstoffen met een gemiddeld bedrag van 4 miljard euro blijft ondersteunen.”

Voor de steun voor krachtcentrales op gas en steenkool vormen volgens de onderzoekers een belangrijke bron van bekommernis. Er wordt bovendien opgemerkt dat ook verdere investeringen moeten worden opgetekend in de exploratie naar nieuwe locaties voor de productie van fossiele brandstoffen. Opgemerkt wordt dat Groot-Brittannië en Frankrijk de voorbije periode jaarlijks ongeveer 253 miljoen euro per jaar hebben geïnvesteerd in de exploratie naar nieuwe brandstoffen. Wendel Trio, directeur van CAN Europe, waarschuwt dat de investeringen van de Europese Unie in fossiele brandstoffen de regio de volgende decennia afhankelijk zullen houden van vervuilende energieën.

Lees Verder

16:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brandstoffen |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Europese Commissie heeft de Zweedse truckfabrikant Scania wegens kartelvorming een boete van 880 miljoen euro opgelegd. Aangevoerd wordt dat Scania over een periode van veertien jaar met vijf andere truckfabrikanten verboden afspraken heeft gemaakt over de prijzen van trucks en het doorberekenen van kosten van nieuwe technologieën om aan de strengere uitstootregels te kunnen voldoen. In juli vorig jaar bereikte Scania in hetzelfde dossier een schikking met de constructeurs Daimler, Man, Iveco, Daf en Volvo-Renault. Scania verklaarde zich echter niet akkoord met de schikking en heeft ook nu aangekondigd beroep te zullen aantekenen tegen de uitspraak van de Europese Commissie.

De Britse luchtvaartmaatschappij Easyjet hoopt over tien jaar een elektrisch vliegtuig te kunnen inzetten. Daarvoor is de budgetmaatschappij een samenwerking gestart met het Amerikaanse bedrijf Wright Electric, dat al een decennium aan de ontwikkeling van een vliegtuig op batterijen werkt. De twee bedrijven hebben een prototype van het elektrische vliegtuig voorgesteld. Bedoeling is dat de toestellen zouden worden ingezet op trajecten met afstanden tot ongeveer 540 kilometer. Carolyn McCall, chief executive van Easyjet, zegt dat de vliegtuigindustrie nu eindelijk een toekomst in het vizier heeft die niet helemaal meer afhankelijk is van kerosine en schadelijke emissies.

Het Finse energiebedrijf Fortum doet een bod van ruim 8 miljard euro op Uniper, een bedrijf dat werd opgericht om de energiecentrales op steenkool en gas van het Duitse energieconcern Eon af te splitsen. Fortum neemt het minderheidsbelang van Eon in Uniper over en zal daarna een vergelijkbaar bod lanceren op de rest van de aandelen. Eon bracht vorig jaar een belang van ruim 53 procent in Uniper naar de beurs. Het bedrijf wou zich immers toespitsen op duurzame energie en besliste daarom zijn activiteiten rond fossiele brandstoffen af te splitsen. Uniper, gevestigd in Düsseldorf, beschikt over energiecentrales in onder meer Duitsland, Nederland, Zweden, Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland.

De Canadese vliegtuigbouwer Bombardier wordt in de Verenigde Staten geconfronteerd met een importheffing die tot 220 procent kan oplopen. Met de maatregel gaan de Amerikaanse autoriteiten in op een klacht van de Amerikaanse constructeur Boeing, die had aangegeven dat Bombardier kon profiteren van Canadese staatssteun en daardoor zijn vliegtuigen tegen goedkopere prijzen op de markt zou kunnen brengen. Bombardier had bij de bouw van zijn C-Serie, een vliegtuig voor regionaal gebruik, in Groot-Brittannië en Canada noodkredieten ontvangen om verliezen bij de ontwikkeling van het toestel te op te vangen. Canada ontkent de aantijgingen en dreigt op zijn beurt met sancties.

Essity, wereldwijd de tweede grootste producent van toiletpapier en zakdoeken, is verantwoordelijk voor de verwoesting van grote delen boreaal woud in Zweden, Finland en Rusland. Dat staat in een rapport van de milieubeweging Greenpeace. In de studie betoogt Greenpeace dat Essity, eigenaar van merken zoals Lotus en Edet, zich bevoorraadt bij houtkapbedrijven die verantwoordelijk zijn voor een kaalslag in waardevolle Scandinavische bosgebieden. Opgemerkt wordt ook dat de Zweedse milieubescherming de waardevolle sites heeft geïdentificeerd, maar nog geen voldoende maatregelen heeft genomen om de bescherming te garanderen. Ook Finland en Rusland kennen een gelijkaardige houtkap.

De Britse bouwgroep Carillion is het doelwit van een overnamebod uit het Midden-Oosten. Dat hebben een aantal bronnen tegenover Britse media gezegd. Er wordt aan toegevoegd dat de kandidaat-overnemer met een concreet voorstel zou wachten tot Carillion meer nieuws bekend heeft gemaakt over zijn financiële situatie. Keith Cochrane, interim-topman van de Britse bouwgroep, heeft aangekondigd een verduidelijking over de problemen van Carillion te zullen verstrekken. Onder meer door winstwaarschuwingen en afschrijvingen voor 845 miljoen pond heeft het Britse bedrijf sinds juli van dit jaar ongeveer 78 procent van zijn marktkapitalisatie verloren. Chief executive Richard Howson nam daarop ontslag.

Het biotechbedrijf Galapagos heeft positieve resultaten gerealiseerd met onderzoek voor een potentiële behandeling van matig en ernstig eczeem. Dat heeft Piet Wigerinck, wetenschappelijk directeur van Galapagos, bekend gemaakt. Het middel wordt ontwikkeld in samenwerking met het Duitse bedrijf MorphoSys en uit eerdere tests was al gebleken dat veilig kon worden gebruikt en door de patiënt goed wordt verdragen, maar nu is volgens de ontwikkelaars gebleken dat het product ook effectief resultaten oplevert. Nagenoeg bij alle patiënten kon immers na een periode van vier weken een verbetering van 50 procent worden opgetekend in de symptomen van de aandoening.

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair zal ook de volgende winter een gedeelte van zijn vluchten schrappen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Opgemerkt wordt dat vijfentwintig vliegtuigen aan de grond zullen worden gehouden. Dat is 6,25 procent van de volledige vloot van de maatschappij. Volgens Ryanair zouden door de maatregel tussen november en maart maximaal 400.000 klanten worden getroffen. Opgemerkt wordt dat de getroffen klanten van de beslissing op de hoogte werden gebracht en een reischeque van 40 euro hebben ontvangen om een andere reis te boeken. In totaal zouden achttienduizend vluchten worden geschrapt. Daarbij zouden vierendertig routes volledig verdwijnen.

In de Verenigde Staten en Brazilië hebben toezichthouders zich akkoord verklaard met de investeringen die Delta Air Lines en China Eastern in de groep Air France-KLM plannen. Door de goedkeuring kunnen Delta en China Eastern een belang van 10 procent nemen in het Frans-Nederlandse concern. De instap levert Air France-KLM een bijkomend kapitaal van 751 miljoen euro op. Ongeveer een derde van dat kapitaal zal door de groep worden gebruikt om zelf een belang van 31 procent te nemen in de Britse maatschappij Virgin Atlantic. Het saldo zal worden gebruikt om de schulden van de groep verder terug te dringen. De aandeelhouders van Air France-KLM keurden de investering eerder al goed.

Het technologiebedrijf Waymo, ontwikkelaar van technologieën voor zelfrijdende auto’s, eist van concurrent Uber een schadevergoeding van bijna 1,86 miljard dollar. Dat blijkt uit documenten die Waymo, een zusterbedrijf van Google, bij een Amerikaanse rechtbank heeft neergelegd. Eerder deze maand was nog gewag gemaakt van een mogelijke claim van 2,6 miljard dollar. De reden voor de herziening van de eis werd niet bekend gemaakt. Waymo zegt dat zijn voormalige werknemer Anthony Levandowski bij zijn vertrek duizenden documenten rond zelfrijdende technologie heeft gestolen en om een eigen startup Otto te beginnen. Otto werd nadien overgenomen door Uber, die ontkent gestolen informatie te hebben.

De Waalse holding Floridienne heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 167,2 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 19 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg van 2 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro. Het bedrijf merkt op dat de cijfers negatief werden beïnvloed door ongunstige wisselkoersen. De meeste groei kon worden gerealiseerd in de recyclage van nikkel en cadmium uit autobatterijen, waardoor de divisie een winstgroei van 0,2 miljoen euro naar 1,2 miljoen euro kon melden. De divisie lifesciences kende een winsttoename van 2,9 miljoen euro naar 3,1 miljoen euro. De afdeling feestvoeding was door de jaarlijkse dalperiode verlieslatend.

De Nederlandse groep AkzoNobel stapt voor de productie van al zijn verven en lakken op zijn thuismarkt volledig over op duurzame energie. Dat heeft de onderneming bekend gemaakt. In totaal wordt gewag gemaakt van een levering van 66 gigawattuur, wat overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van 33.000 gezinnen. De uitstoot van koolstofdioxide zou door de omschakeling met 19 kiloton per jaar moeten kunnen worden teruggebracht. Opgemerkt wordt dat het energiebedrijf Eneco windenergie zal leveren aan vestigingen van AkzoNobel in Sassenheim, Wapenveld, Groot-Ammers en Ammerzoden. AkzoNobel wil tegen midden deze eeuw volledig klimaatneutraal zijn.

Cruiserederij Carnival heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 5,5 miljard dollar, tegenover 5,1 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde van 1,4 miljard dollar naar 1,3 miljard dollar. De winstdaling wordt vooral verklaard door de gevolgen van een strategiewijziging in de Australische activiteiten, waardoor een last van 392 miljoen dollar diende te worden ingeschreven. Arnold Donald, chief executive van Carnival, stelde echter dat het bedrijf operationeel bijzonder sterke resultaten heeft laten optekenen. De kosten van de cruises stegen met 12 procent, maar zonder wisselkoerseffecten en brandstofkosten is er een status-quo.

De Belgische supermarktgroep Colruyt verhoogt zijn investeringsbudget. Dat heeft Jef Colruyt, chief executive van het bedrijf, tijdens de algemene vergadering van de retailer gezegd. In het verleden werd gewag gemaakt van een investeringsbudget van 1 miljard euro over een periode van drie jaar. De volgende periode, mogelijk tot het midden van volgend decennium, zou jaarlijks 850 miljoen euro geïnvesteerd. Daarbij wordt vooral gemikt op nieuwe technologieën en ecommerce. Onder meer de websites van de groep zouden worden herzien, maar ook de logistiek rond de online handel zal worden doorgelicht. Ook wil de supermarktgroep bekijken of daarmee meer gebruik van nachtwerk zou kunnen maken.

De Amerikaanse mediagroep Bloomberg werkt aan de lancering van een Arabische versie van zijn zakelijk platform. Ook zal in de regio een service met radio en televisie worden opgezet. Dat heeft Michael Bloomberg, topman van de mediagroep, bekend gemaakt. Bloomberg zal voor het project samenwerken met Saudi Research and Marketing Group (SRMG), een van de grootste uitgevers in het Midden-Oosten. De services zullen onder de naam Bloomberg Al Arabiya worden aangeboden. SRM Group is in de regio al actief met Asharq Al-Awsat, Arab News en Aleqtisadiah. Het hoofdkwartier van het nieuwe platform zal worden ingeplant in Riyadh in Saudi-Arabië en in Dubai.

10:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-09-17

Achter glimlach gaat gezonde fysiek schuil

Achter een portret met een tevreden uitstraling gaat meestal ook een gezonde persoon schuil. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Swansea University. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan een reëel verband tussen de lach en de onderliggende gezondheid. Onder meer wordt gewezen naar een studie over portretten van studenten op Facebook. Achter de glimlachende foto's gingen volgens de onderzoekers studenten schuil die van een beter sociaal leven gewag maakten en ook hun studies met een groter gevoel van voldoening beëindigden. Tevens wordt erop gewezen dat een glimlach tijdens een stresserende ervaring de oplopende hartslag kan kalmeren.

“Een gezicht met een gezond uiterlijk brengt belangrijke voordelen,” zegt onderzoeksleider Alex Jones, docent psychologie aan de Swansea University. “Een gezond uiterlijk heeft ook een grotere aantrekkelijkheid. Dat fenomeen kan over de hele wereld worden opgetekend. Uit het gelaat worden door de buitenwereld ook signalen over de gezondheid afgeleid. Onder meer een vrolijke blik wordt als een teken van gezondheid geïnterpreteerd, maar er kan worden vastgesteld dat achter die perceptie ook een echt verband schuil gaat. Er kon immers worden vastgesteld dat een vrolijk gelaat daadwerkelijk een teken van een goede gezondheid is.”

“Optimisme en vrolijkheid vormen immers positieve eigenschappen die tot een hogere levensverwachting kunnen bijdragen,” benadrukt professor Jones. Uit het onderzoek bleek dat het fenomeen zowel bij mannen als vrouwen werkt. Wel moeten leeftijdsgebonden verschillen worden opgetekend. Jonge volwassenen lijken door een vrolijk gezicht weliswaar gezonder, maar dat fenomeen wordt volgens de onderzoekers met het ouder worden nog meer uitgesproken. Er wordt aan toegevoegd dat een vrolijke expressie zelfs een belangrijker signaal van gezondheid is dan de kleur of de rondheid van het gelaat.

Lees Verder

21:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |