12-08-16

Bedrijfsleider durft kwetsbaarheid nog altijd niet erkennen

Een meerderheid van de bedrijfsleiders heeft nog steeds vrees om kwetsbaarheid of gezondheidsproblemen te tonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse verzekeraar Bupa op basis van een enquête met driehonderd bedrijfsleiders. Uit de gesprekken bleek dat 62 procent van de respondenten van mening dat ze moeten aantonen niet onder gezondheidsproblemen te lijden. Bovendien merkte 50 procent op dat kwetsbaarheid onmogelijk kan samengaan met de voorwaarden voor een goed leiderschap. Ook maakte 68 procent gewag van een terughoudendheid die een barrière vormt om over welzijn op bestuursniveau te praten.

“De bedrijfsleiders dragen zelf bij tot de heersende stereotypes,” benadrukt Cary Cooper, professor organisatiewetenschappen aan de University of Manchester. “Executives houden zichzelf voor dat ze goed met stress kunnen omgaan en ook onder extreme druk optimaal moeten kunnen presteren. Leiders moeten volgens hem die druk absorberen en rationele beslissingen nemen. Men moet echter beseffen dat de druk in de hedendaagse bedrijfswereld onverbiddelijk is en niet altijd voldoende kan worden verwerkt. Door de terughoudendheid om zich kwetsbaar te tonen, wordt echter nagelaten hulp te zoeken, waardoor uiteindelijk een instorting met een lange afwezigheid kan volgen.”

“Maar ook moet worden gevreesd dat betrouwbare leiders door de gezondheidsproblemen minder goede beslissingen beginnen te nemen of zich helemaal op zichzelf terugplooien,” merkt Cooper op. Bovendien stuurt deze houding ook een verkeerd signaal uit naar de andere medewerkers. “Er bestaat immers een groot gevaar dat deze houding van de executives doorsijpelt naar de lagere niveaus, die door de problemen uiteindelijk met een massaal presenteïsme - waarbij medewerkers op de werkvloer aanwezig zijn zonder enige nuttige bijdrage aan de productiviteit te leven - dreigen te worden geconfronteerd. Leiders moeten leren dat een eventuele ziekte hun bedrijf niet in onoverkomelijke problemen zal storten.”

Ook met het vooruitzicht op een verlenging van de professionele carrière, is het volgens waarnemers cruciaal dat ook leiders hun gezondheid beschermen.

Lees Verder

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleider |  Facebook |

Eisen werkplek en behoeftes werknemer moeten raakpunten hebben

Burnout wordt veroorzaakt door een tegenspraak tussen de onbewuste behoeftes van de werknemer en de eisen van de werkplek. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Zürich in Zwitserland en de Universität Leipzig in Duitsland bij nagenoeg honderd slachtoffers van een burnout. De conclusies van de studie hebben volgens de onderzoekers ook belangrijke implicaties voor preventieve maatregelen om burnout te voorkomen. Onder meer wordt opgemerkt dat inspanningen geleverd zouden moeten worden om al voor de intrede op de werkvloer de behoeften en de opdracht van de werknemer zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

“De onbewuste behoeften van de werknemer - de zogenaamde impliciete motieven - blijken een belangrijke impact te hebben op het burnout-risico,” benadrukt onderzoeksleider Veronika Brandstätter, professor psychologie aan de Universität Zürich. Opgemerkt wordt dat de werknemer ernaar streeft op de werkvloer een sterke en zelfbewuste rol te kunnen opnemen. Anderzijds voelt hij volgens de onderzoekers een nood aan positieve relaties. Wanneer de werkvloer één van die twee betrachtingen in het gedrang brengt, dreigt de werknemer volgens professor Brandstätter op termijn met een burnout te worden geconfronteerd.

Uit de studie kan volgens Veronika Brandstätter worden afgeleid dat rekruteerders bij de selectie voor een vacature op zoek zouden moeten gaan naar kandidaten die over de impliciete motieven beschikken die optimaal bij de vereisten voor de openstaande betrekking passen. “Anderzijds kan ook de inhoud van de baan worden verrijkt om beter aan de individuele behoeftes van de werknemer te kunnen voldoen,” zegt de onderzoekster. Onder meer wordt opgemerkt dat werknemers met een grote behoefte aan sociale verbondenheid op die manier de gelegenheid zouden moeten krijgen hun opdrachten meer in teamverband uit te voeren.

Lees Verder

10:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: burnout |  Facebook |

Beperkingen aan toekomstige groei internet?

Er moet overwogen worden om een grens te stellen op de toekomstige groei van het internet. Die ingreep zal mogelijk noodzakelijk blijken om de energieconsumptie onder controle te houden en de uitstoot van koofstofdioxide in de atmosfeer te beperken. Dat zeggen wetenschappers aan de School of Computing and Communications van de Lancaster University. De verdere groei van internet-of-things heeft volgens de onderzoekers de potentie om een ongekende en quasi onbeperkte toename in het energiegebruik van intelligentie technologieën.

“Er diende de voorbije jaren al een belangrijke stijging van het internet-gebruik worden opgetekend, te wijten aan het de groeiende populariteit van video en streaming, de frequente controle van accounts op sociale netwerken en de inzet van wearables,” benadrukt Mike Hazas, docent computerwetenschappen aan de Lancaster University. “Uit cijfers van Ofcom, de Britse telecom-regulator, blijkt dat een gezin voor zijn breedband-internet vijf jaar geleden maandelijks 17 gigabytes nodig had. Vorig jaar was dat cijfer al opgelopen tot 82 gigabytes. De cijfers voor mobiele apparaten ligt nog wel gevoelig lager, maar kennen wel een bijzonder sterke groei.”

“Dat stijgende datacomsumptie heeft ook geleid tot een groter energieverbruik,” zegt Mike Hazas. “Geraamd wordt dat het internet op dit ogenblik wereldwijd 5 procent van het totale elektriciteitsverbruik vertegenwoordigt. Die consumptie stijgt echter met 7 procent per jaar, terwijl het totale energieverbruik tijdens diezelfde periode slechts een toename met 3 procent kent. Volgens sommige waarnemers zou informatica tegen het einde van het volgende decennium mogelijk 20 procent van de wereldwijde energieconsumptie vertegenwoordigen. Daarbij dreigen vooral intelligente apparaten voor een sterke groei te zullen zorgen.”

“Tot nu toe werden de online activiteit nog enigszins binnen de perken gehouden door de omvang van de totale wereldbevolking en het beperkte aantal uur dat de populatie toegang had tot online technologieën,” verduidelijkt Mike Hazas. “Die beperkingen vallen echter weg wanneer miljarden sensoren in straatmeubilair, zelfrijdende wagens en intelligente woningen operationeel worden. Bovendien zullen ook grote industriële productieprocessen steeds vaker online worden gestuurd. Op dit ogenblik zijn volgens Hazas 6,4 miljard apparaten op het internet-of-things aangesloten. Tegen het einde van dit decennium zal er volgens hem echter sprake zijn van 21 miljard geconnecteerde apparaten.

Elke bestaande rem op de groei van het energieverbruik van het internet dreigt volgens Hazas weg te vallen. “Er moet dan ook onderzocht worden of dat verbruik op een andere manier kan worden afgeremd,” merkt hij op. “Het is niet duidelijk op welke manier maatregelen zouden kunnen worden ingevoerd, maar onder meer zou beroep kunnen worden gedaan op volume-quota’s en verhoogde tarieven voor data-intensieve online services.”

Lees Verder

10:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Chinese ecommerce-bedrijf Alibaba heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 4,84 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 59 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee heeft het bedrijf zijn sterkste omzetgroei gerealiseerd sinds zijn beursgang in september twee jaar geleden. De winst viel daarentegen met 77 procent terug tot ruim 1 miljard dollar. Tijdens het tweede kwartaal vorig jaar kon echter worden geprofiteerd van een eenmalige bate. Wanneer geen rekening met uitzonderlijke elementen wordt gehouden, zou een winstgroei met 50 procent zijn opgetekend. De inkomsten uit cloudactiviteiten namen 156 procent toe tot 187 miljoen dollar.

De nieuwssite Huffington Post verliest oprichter Arianna Huffington, die te kennen heeft gegeven zich volledig te willen toespitsen op haar nieuwe bedrijf Thrive Global, dat zich richt op gezondheid en welzijn. De Huffington Post werd vijf jaar geleden overgenomen door America Online (AOL), dat sinds vorig jaar eigendom is van Verizon Communications. Arianna Huffington bleef wel hoofdredacteur van het nieuwsplatform en een aantal andere online publicaties. In juni vorig jaar verlengde Huffington haar contract met de nieuwssite nog voor een periode van vier jaar. Arianna Huffington (66) stelde echter dat het uiteindelijk niet meer mogelijk bleek om die functie te combineren met de lancering van haar nieuwe bedrijf.

De toeristische groep TUI heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van bijna 4,60 miljard euro, tegenover bijna 4,88 miljard euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg van 178,1 miljoen euro naar 180 miljoen euro. Het bedrijf zegt een belangrijk gedeelte van de omzetdaling in landen zoals Turkije, Tunesië en Egypte te hebben kunnen opvangen door een groter aantal boekingen voor andere landen in het gebied van de Middellandse Zee. Ondanks de terreuraanslagen en andere politieke problemen zegt de toeristische groep, in tegenstelling tot sectorgenoten zoals Thomas Cook of Norwegian Cruise Line, zijn verwachtingen voor het hele jaar te handhaven.

De Nederlandse modeketen MS Mode vraagt het faillissement aan. Dat hebben de bewindvoerders van MS Mode bevestigd. De beslissing heeft alleen betrekking op de Nederlandse activiteiten van de keten. De winkels blijven vooralsnog gewoon open. Eerder vroeg de onderneming, die in Nederland honderddertig filialen telt, al uitstel van betaling. De aanvraag van het faillissement heeft volgens de bewindvoerders een technische achtergrond. Het bedrijf heeft immers geen geld meer om de salarissen te betalen, maar door de aanvraag van het faillissement kan het personeel door een overheidsinstelling worden uitbetaald. MS Mode, dochter van de holding Cool Investments, richt zich op vrouwen met een grotere maat.

In Rusland heeft de mededingingsautoriteit aan het internetbedrijf Google een boete van 438 miljoen roebel of 6 miljoen euro opgelegd. Google wordt ervan beschuldigd bij de verkoop van smartphones met het besturingsssyteem Android de toegang voor Russische applicatie-ontwikkelaars te hebben belemmerd. Google ontkent echter de beschuldiging van machtsmisbruik. Er werd lang onderhandeld over een minnelijke schikking, maar het bedrijf weigert schuld te bekennen. Het onderzoek kwam er na een klacht van de Russische marktleider Yandex. Google zegt nu dat het de beslissing van de Russische autoriteiten gaat bekijken, alvorens zich te beraden over mogelijke acties.

KBC Bank heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een winst gerealiseerd van 1,1 miljard euro. Dat betekende een daling met 60 miljoen euro tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg van 1,7 miljard euro naar 1,9 miljard euro. Johan Thijs, chief executive van KBC Bank, merkt op dat de omstandigheden bijzonder moeilijk blijven. De aanhoudend lage rentevoeten en de volatiliteit op de financiële markten vormen volgens Thijs een uitdaging voor alle financiële instellingen. De financiële groep kon wel profiteren van de verkoop van zijn belang in Visa Europa, wat KBC Bank 99 miljoen euro opleverde. De verzekeringsdivisie leed onder de slechte weersomstandigheden en overstromingen in België en Tsjechië.

Het Sydney Opera House, de populairste toeristische attractie in Australië, wordt de volgende zes jaar gerenoveerd. De staat New South Wales investeert naar eigen zeggen 202 miljoen Australische dollar of 139 miljoen euro in het complex. Er zullen aanpassingen komen in de concerthal, de foyer en de ingang. Het operagebouw, dat geregistreerd is als Unesco-werelderfgoed, ontvangt jaarlijks 8,2 miljoen bezoekers. Louise Herron, chief executive van het Opera House, verduidelijkte dat de renovaties van start gaan in mei volgend jaar en in fases zal worden uitgevoerd. De operatie wordt de grootste renovatie uit de geschiedenis van het gebouw, dat dateert uit de eerste helft van de jaren zeventig van de vorige eeuw.

De Duitse internetwinkel Zalando heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 916 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 25 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg van 30 miljoen euro naar 81 miljoen euro, ondanks een belangrijk aantal investeringen die het bedrijf heeft gedaan. Zalando voorziet voor dit jaar in totaal een investering van 200 miljoen euro, vooral in systemen die het modehuizen en winkels gemakkelijker moeten maken hun producten bij Zalando te verkopen. Het bedrijf zegt nu 18,8 miljoen actieve klanten te tellen. Daarmee zou het cliënteel op één jaar tijd met 2 miljoen consumenten verder zijn uitgebreid.

Onderzoekers in Duitsland en Groot-Brittannië hebben bij verschillende automerken een veiligheidslek gevonden in de automatische vergrendeling van personenwagen. In totaal zouden 100 miljoen euro zijn getroffen. De onderzoekers, onder leiding van Flavio Garcia en David Oswald van de Universiteit van Birmingham, maakten tijdens een conferentie in Austin in de Amerikaanse staat Texas dat hackers de mogelijkheid hebben om het veiligheidssysteem te omzeilen. De autoconstructeurs zouden te weinig paswoorden hebben gebruikt om hun systemen te beschermen. Onder meer Volkswagen, Citroën, Peugeot, Renault, Fiat, Opel, Nissan en Ford werden genoemd.

De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de aangekondigde fusie van de Amerikaanse chemiereuzen Dow Chemical en DuPont. De bedrijven hebben eerder deze zomer al gereageerd op voorlopige bezwaren die de Europese kartelautoriteiten tegenover de fusieplannen hadden geuit, maar ook dat heeft volgens de Europese Commissie de ernstige twijfels over de transactie niet weggenomen. Onder meer zal worden onderzocht of de fusie mogelijk negatieve gevolgen zou kunnen hebben op de concurrentie op de markt van de bestrijdingsmiddelen en zaden voor de landbouw en een aantal petrochemische producten. Het rapport van de Europese Commissie moet in december klaar zijn.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft met Egypte een akkoord bereikt over de voorwaarden voor een kredietfaciliteit van 12 miljard dollar voor het land. De financiële middelen moeten de Egyptische regering in staat stellen de economie van het land te hervormen. Het Internationaal Monetair Fonds noemt Egypte een sterke natie met grote opportiniteiten, maar wordt het land geconfronteerd met enkele problemen die snel moeten worden aangepakt. De Egyptische regering wil met hervormingen de economie stabiliseren en een sterke banengroei garanderen. Ook de sociale voorzieningen zouden worden versterkt. Ook de gezondheid van de overheidsfinanciën zouden worden versterkt.

De Amerikaanse supermarktketen Macy's heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,9 miljard dollar. Dat betekende een daling met 3,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel van 217 miljoen dollar naar 11 miljoen dollar terug. Het concern zegt druk te ervaren van de online verkoop. Daarbij werd bekend gemaakt dat in de Verenigde Staten honderd winkels zullen worden gesloten. Daarmee zal de keten zijn Amerikaans winkelnetwerk met 14 procent afslanken. De groep zegt zich in de toekomst te willen concentreren op de meest succesvolle locaties. De verkoop van vastgoed zal het bedrijf ook extra inkomsten bezorgen.

De Australische regering weigert een meerderheidsbelang in het grootste energienet van het land aan Chinese gegadigden te verkopen. Dat heeft Scott Morrison, Australisch minister van financiën, bevestigd. De Australische overheid heeft een belang van 50,4 procent in het energiebedrijf Ausgrid, maar wil die participatie verkopen. Het Chinese staatsconcern State Grid Corporation en Cheung Kong Infrastructure uit Hongkong zouden een bod van meer dan 10 miljard Australische dollar of 6,9 miljard euro op de participatie hebben gedaan, maar dat werd om veiligheidsredenen geweigerd. Ausgrid zou immers vitale diensten op gebied van communicatie en energie voor overheden en ondernemingen voorzien.

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines gaat in maart volgend jaar van start met vluchten op de Indiase stad Mumbai. De maatschappij zal vijf keer per week een vlucht tussen Brussels Airport en Chhatrapati Shivaji Airport in Mumbai voorzien. Dat heeft Brussels Airlines bekend gemaakt. De Indiase metropool betekent voor de Belgische maatschappij de intrede op de Aziatische markt. De nieuwe activiteit zou bij Brussels Airlines meer dan tweehonderd nieuwe banen opleveren. Sinds de Indiase maatschappij Jet Airways eind maart van Brussels Airport naar Schiphol in Nederland verhuisde, was er vanuit België met India geen rechtstreekse verbinding meer beschikbaar.

De Amerikaanse chipfabrikant Intel heeft het bedrijf Nervana Systems, gespecialiseerd in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, overgenomen. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. Nervana Systems, gevestigd in San Diego, lanceerde onder meer een cloudsysteem waarmee klanten op afstand gebruik kunnen maken van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf, dat twee jaar geleden werd opgericht, werkt echter ook aan een speciale chip die zich puur richt op kunstmatige intelligentie. Die ontwikkeling zou volgend jaar op de markt moeten verschijnen. Intel zal de technologie van Nervana gebruiken om zich verder te richten op kunstmatige intelligentie

Meer Nieuws

09:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-08-16

Kunst is een efficiënt wapen tegen stress

Op elk vaardigheidsniveau heeft kunst een milderende impact op het stressniveau. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Drexel University bij nagenoeg veertig personen tussen achttien en zestig jaar. De Amerikaanse onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat het niveau van het stresshormoon cortisol in het lichaam amper vijfenveertig minuten na de creatie van een kunstwerk een significante daling liet optekenen. De wetenschappers zeggen verwacht te hebben dat eerdere ervaringen met de creatie van kunst sterkere resultaten in de bestrijding zou opleveren, maar stelden vast dat in praktijk iedereen een even groot voordeel ervaart.

“De vaststelling van de studie is eigenlijk geen verrassing,” zegt onderzoeksleider Girija Kaimal, professor artistieke kunsttherapieën aan de Drexel University. “De conclusies weerspiegelen immers het kernidee van de kunsttherapie, waar wordt aangenomen dat iedereen zich creatief kan uiten en in staat in om zich in een ondersteunende omgeving artistiek te uiten. Wel hadden we verwacht dat de effecten sterker zouden zijn bij personen die eerder al artistieke ervaringen hadden opgedaan. Maar dat bleek niet met de realiteit in overeenstemming.” Bijna de helft van de proefpersonen erkende slechts een beperkte ervaring met kunst te hebben, maar bij 75 procent werden lagere cortisol-niveaus geregistreerd.

“Er kon wel een variatie worden vastgesteld in de daling van de cortisol-niveaus, maar daarbij kon geen correlatie met eerdere kunstervaringen worden genoteerd,” benadrukt Girija Kaimal. De deelnemers zelf maken gewag van een relaxerende ervaring en een daling van de angstigheid en de gejaagdheid. Ook werd gemeld dat de kunstactiviteit hielp om problemen in hun juiste perspectief te zien. Ongeveer 25 procent van de deelnemers toonde echter een verhoogd cortisol-niveau. Maar dat hoeft volgens Kaimal geen negatief signaal zijn, aangezien een bepaalde hoeveelheid cortisol noodzakelijk is om te functioneren.

“In het algemeen vertoont het cortisol het hoogste niveau tijdens de ochtend, aangezien daardoor de stimulans wordt gegeven om de dag aan te vatten,” verduidelijkt Kaimal. “Mogelijk heeft het cortisol ervoor gezorgd dat een aantal deelnemers door de kunst in een staat van opwinding en engagement raakt.”

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, stress, cortisol |  Facebook |

Koppels met gelijkaardige drankgewoontes voelen zich gelukkiger

Gezamenlijke wijnmomenten zijn mogelijk één van de geheimen van een gelukkig huwelijk. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij nagenoeg drieduizend echtparen met vijftigplussers in de Verenigde Staten. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat koppels door een gezamenlijke wijnconsumptie zich op langere termijn ook gelukkiger voelen. Belangrijk blijkt volgens de wetenschappers vooral dat de twee partners in de relatie dezelfde drankgewoonte hebben. Koppels waar beide partners drinken of geheelonthouder zijn, bleken immers gelukkiger dan relaties waar slechts één partij alcohol consumeert.

“Er kan moeilijk een verklaring worden gevonden voor het verband tussen de gezamenlijke wijnconsumptie en het geluksniveau van de koppels,” zegt onderzoeksleider Kira Birditt, professor relatiewetenschappen aan de University of Michigan. “Misschien wordt de kwaliteit van het huwelijk beter wanneer de koppels meer vrije tijd kunnen samenbrengen. Wijn is dan ook misschien niet de enige factor in de hogere kwaliteit van de relatie.” Meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat beide partners in de relatie wijn dronken. Mannen bleken in het algemeen meer wijn te drinken dan vrouwen.

Vooral bij vrouwen rezen echter problemen wanneer slechts één van de twee partners de gewoonte heeft te drinken. Ook vrouwen die wijn drinken, maar gehuwd zijn met een man die de drank laat, bleken minder gelukkig te zijn met hun huwelijk. De onderzoekers stelden tevens vast dat de partners het drankgedrag van hun wederhelft beïnvloeden, vooral wanneer de koppels ouder worden en gepensioneerd zijn. “Wanneer één partner beslist om te stoppen met drinken, zou ook de wederhelft dat voorbeeld moeten volgen,” zegt Kira Birditt nog.

Waarnemers wezen ook op de relatieve hoge frequentie van drankproblemen. Ongeveer 20 procent van de mannen en 6 procent van de vrouwen bleek met ernstige drankproblemen te worstelen. “Dat is een heel andere groep,” zegt Fred Blow, professor psychiatrie aan de University of Michigan. “Drankproblemen leiden vaak tot een gestoorde relatie met de partner.”

Lees Verder

16:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Britse gokbedrijf William Hill heeft het overnamebod van zijn concurrenten Rank Group en 888 Holding afgewezen. Dat heeft Hill bekend gemaakt. Hill zegt een grotere waarde te hebben dan het bedrag dat werd geboden. Rank Group en 888 Holding zouden hebben aangegeven 3,6 miljard pond te willen betalen voor het bedrijf. Aan de aandeelhouders van Hill was tevens een belang van 45 procent in het nieuwe fusiebedrijf beloofd. Het bod op William Hill past in de fusiegolf onder gokbedrijven, die al lange tijd aanhoudt. Daarbij werd onder meer vorig jaar de fusie tussen het Ierse Paddy Power en het Britse Betfair opgetekend. GVC Holding werd eigenaar van Bwin en Sportingbet.

Het personeel bij treinoperator Eurostar, die een verbinding met hogesnelheidstreinen tussen Groot-Brittannië en het Europese vasteland aanbiedt, heeft besloten tot een staking over te gaan. Dat heeft de National Union of Rail, Maritime and Transport Workers bekend gemaakt. De Britse vakbond merkt op dat het personeel een betere balans eist tussen werk en privéleven. Aangekondigd wordt dat de staking gespreid zal worden over twee verlengde weekends. Tijdens het weekend van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart wordt gedurende vier dagen het werk neergelegd. Een tweede stakingsactie van drie dagen, rond de Summer Bank Holiday in Engeland,  is gepland tijdens het laatste weekend van augustus.

Een beursgang van BioLogics, de medische divisie van Samsung, moet een bedrag van ongeveer 2,5 miljard dollar opleveren. Dat hebben een aantal waarnemers tegenover de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal bevestigd. De introductie van BioLogics op de beurs van Seoul zou gepland worden voor het vierde kwartaal van dit jaar. Voorzien zou zijn dat tussen 10 procent en 25 procent van de aandelen in de divisie naar de beurs wordt gebracht. Samsung maakte in april bekend plannen te hebben om BioLogics naar de beurs te brengen. BioLogics is een producent van biologische geneesmiddelen. De therapieën van het bedrijf kunnen tegen uiteenlopende aandoeningen, van kanker tot artritis, worden ingezet.

De olieproductie van Saudi-Arabië heeft tijdens de maand juli van dit jaar een gemiddeld niveau van 10,67 miljoen vaten per dag gerealiseerd. Daarmee werd een nieuw record bereikt. Dat blijkt uit documenten van de Organization of Petroleum Exporting Countries (Opec). De hogere productie zou moeten dienen om aan de hogere binnenlandse vraag te kunnen voldoen. Het vorige record dateert van juni vorig jaar, toen een gemiddelde productie van ruim 10,55 miljoen vaten per dag werd gemeld. Gedurende de zomerperiode neemt de energievraag in het Midden-Oosten altijd sterk toe, want de hitte zet de bevolking aan om de airconditioners in huizen en kantoren op maximale capaciteit te laten draaien.

Het Russische gasbedrijf Gazprom heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een winst van 362 miljard roebel of 5 miljard euro gerealiseerd, tegenover een positief resultaat van 382 miljard roebel tijdens dezelfde periode periode vorig jaar. Het bedrijf zegt getroffen te zijn door lagere gasprijzen en hogere kosten. De omzet steeg met ruim 5 procent tot 1,7 biljoen roebel. Gazprom wordt onder meer geconfronteerd met contracten waarbij de exportprijzen voor zijn gas gekoppeld zijn aan de olieprijzen, die echter al geruime tijd onder druk staan. De leveringen aan Europa werden weliswaar met 50 procent opgevoerd, maar dat effect werd gedeeltelijk teniet gedaan door ongunstige wisselkoersen.

Het Amerikaanse farmabedrijf Perrigo heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,48 miljard dollar. Dat betekende een daling met 3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde met 13 procent tot 278 miljoen dollar. De terugval wordt in grote mate toegeschreven aan de divisie Branded Consumer Healthcare (BCH), die de producten van Omega Pharma omvat en tot eind april door Marc Coucke werd geleid. De divisie boekte tijdens het tweede kwartaal een omzetdaling met 2 procent tot 394 miljoen dollar. De winst viel met 12 procent terug tot 187 miljoen dollar. Perrigo wijst erop dat de reorganisatie van de divisie nog steeds verder wordt doorgezet.

De holding Dexia heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een nettoverlies geboekt van 200 miljoen euro, tegenover een winst van 4 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dexia wijst daarbij echter op de moeilijke marktomstandigheden, waarbij vooral gewag wordt gemaakt van de brexit. De resultaten weerspiegelen volgens Wouter Devriendt, gedelegeerd bestuurder van Dexia, eens te meer de bijzonder volatiele omgeving waarin de afwikkeling van de groep verloopt. Door de veranderingen op de markt groeide de balans van Dexia wel opnieuw met 5,6 miljard euro aan tot een totaalbedrag van 235,9 miljard euro. Devriendt zegt verder dat het risicoprofiel van de activa verder kon worden afgebouwd.

Het sociale netwerkbedrijf Twitter wil een kwart van zijn hoofdkantoor in San Francisco verhuren. De onderneming maakt een moeilijke periode door en moet zijn personeelsbestand onder controle houden. Daardoor heeft Twitter op dit ogenblik in zijn hoofdkantoor een overschot aan ruimte. Er zouden huurders worden gezocht voor een totale oppervlakte van 7.300 vierkante meter. Daardoor hoopt Twitter zijn kosten te kunnen drukken. Twitter verloor in een jaar tijd een derde van zijn beurswaarde en ziet zijn omzetgroei teruglopen. Eind vorig jaar werd ongeveer 8 procent van het personeel afgedankt. Steeds meer bedrijven in Silicon Valley proberen hun overtollige kantoorruimte te verhuren.

In Brazilië heeft de senaat met een ruime meerderheid gestemd voor de start van de afzettingsprocedure voor president Dilma Rousseff, die eerder al werd geschorst. Politieke tegenstanders beschuldigen Rousseff van fraude met de staatsbegroting, in een poging om opnieuw te worden verkozen. Eerder steunde ook een ruime meerderheid van de volksvertegenwoordigers de start van de afzettingsprocedures. In de kringen rond Rousseff wordt gewag gemaakt van een staatsgreep. Als Rousseff definitief uit haar ambt wordt gezet, zal interim-president Michel Temer de rest van haar termijn de functie van staatshoofd vervullen. Eind augustus wordt een definitieve uitspraak verwacht.

Verzekeraar Ageas heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een verlies geboekt van 67 miljoen euro, tegenover een winst van 469 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het verlies moet worden toegeschreven aan een schikking van bijna 900 miljoen euro die de verzekeraar met gedupeerde beleggers van Fortis werd getroffen. De winst uit de verzekeringsactiviteiten nam echter met meer dan 20 procent toe tot 608 miljoen euro. Een verkoop van activiteiten in Hongkong bracht een bedrag van meer dan 400 miljoen euro op. De premie-inkomsten van de verzekeraar stegen met 10 procent tot 18,3 miljard euro. Daarbij werden naar eigen zeggen vooral sterke prestaties opgetekend in België en Azië.

Het Britse olieconcern British Petroleum (BP) is op zoek naar een overnemer van zijn belang in de Chinese joint-venture Secco. De Britse groep heeft een belang van 50 procent in Secco, een raffinaderij in Caojing bij Shanghai. Mogelijk kan de particiaptie worden verkocht aan China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec), dat eveneens een belang van 50 procent heeft in de raffinaderij. Sinopec zegt echter nog geen definitieve beslissing te hebben genomen. Secco is de grootste olieraffinaderij van China. De bouw van het complex vergde een investering van 2,7 miljard dollar. Het belang van British Petroleum zou inmiddels een bedrag tussen 2 miljard dollar en 3 miljard dollar waard zijn.

De Nederlandse optiekholding GrandVision - het moederbedrijf van ketens zoals Pearle en EyeWish - heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van bijna 1,7 miljard euro. Dat betekende een stijging met 3,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Indien echter geen rekening wordt gehouden met de impact van ongunstige wisselkoersen, zou een groei met 6,7 procent zijn opgetekend. Ongeveer de helft van die stijging zou te danken zijn aan overnames. De winst van GrandVision steeg met 7,9 procent tot 117 miljoen euro. De grootst groei werd opgetekend op de Amerikaanse en Aziatische markt, waarbij vooral goede prestaties werden gemeld in Mexico en Turkije.

Voedingsmiddelenconcern Kraft Heinz heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 6,8 miljard dollar. Dat betekende een daling met 4,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Die daling is in belangrijke mate te wijten aan een ongunstige invloed van de dure dollar. Indien met die negatieve wisselkoersen geen rekening wordt gehouden, zou nog een achteruitgang met 0,5 procent zijn gemeld. Het bedrijf boekte echter een nettowinst van 770 miljoen dollar, nadat tijdens het tweede kwartaal vorig jaar een verlies van 344 miljoen dollar was geleden. Bernardo Hees, chief executive van het concern, zegt dat de integratie tussen Kraft en Heinz zijn vruchten afwerpt, maar nog lang niet is afgerond.

Het Duitse concern Beiersdorf, producent van verzorgingsmiddelen, heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,36 miljard euro. Dat betekende een daling met 1,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Indien echter geen rekening wordt gehouden met ongunstige wisselkoersen, zou een omzetgroei met 2,8 procent zijn gerealiseerd. De winst steeg van 348 miljoen euro naar 364 miljoen euro. Stefan Hedenreich, chief executive van Beiersdorf, wijst erop dat de omzet tijdens de eerste jaarhelft werd afgeremd door ongunstige wisselkoersen en tegenvallende prestaties van het merk Tesa. Daarentegen lieten de merken Nivea, Eucerin en La Prairie goede prestaties optekenen.

Het Duitse bedrijf Adidas, producent van sportartikelen, heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 291 miljoen euro. Dat betekende bijna een verdubbeling tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 13 procent naar 4,4 miljard euro. Volgens Herbert Hainer, topman van Adidas, ligt het merk op koers om dit jaar records te breken. In Noord-Amerika, waar een omzetgroei met 26 procent werd geboekt, wint Adidas steeds meer terrein op marktleider Nike. De Chinese markt kende met een toename van 30 procent echter de grootste groei. Adidas kan dit jaar profiteren van grote sportevenementen. Ook kocht de Britse voetbalclub Chelsea zijn contract vroegtijdig af.

Lees Verder

09:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |