16-11-15

Rekruteerders houden niet veel van selfies

Selfies zijn voor rekruteerders vaak een motief om kandidaat-werknemers af te wijzen. Dat blijkt uit een enquête van consulent Jobvite bij vijfhonderd Britse rekruteerders en specialisten human resources. Slechts een kleine minderheid van de potentiële werknemers staat positief tegenover het fenomeen van de selfies. Hoewel de overgrote meerderheid van de rekruteerders aangeeft een neutrale houding tegenover selfies te hanteren, moeten werkzoekenden er volgens Jobvite rekening mee houden dat een aanzienlijke groep potentiële werkgevers niet bijzonder gunstig staat tegenover zelfgenomen foto’s die op sociale platformen rondzwerven.

Uit het onderzoek bleek dat 60 procent van de ondervraagden opwerpt het voorbije jaar bij de rekrutering geen beroep te hebben gedaan op sociale media. Anderzijds moest worden vastgesteld dat 33 procent toegeeft van plan te zijn om het gebruik van sociale platformen in het rekruterings-proces te zullen opdrijven. Wanneer op sociale netwerken beroep wordt gedaan, wordt in eerste instantie teruggegrepen naar Facebook (75 procent), gevolgd door Twitter (57 procent) en LinkedIn (38 procent). “Hoewel ze het niet allemaal toegeven, worden sociale netwerken door rekruteerders massaal ingeschakeld om kandidaat-medewerkers te scannen,” zegt David Lahey, vice-president internationale markten bij Jobvite.

“Wanneer een werkgever geïnteresseerd is in een kandidaat, zal hij zich snel tot Google wenden om meer informatie over de betrokkene te kunnen verwerven,” aldus Lahey. “Het is dan ook cruciaal dat kandidaat-werknemers op het internet geen foto’s laten rondzwerven die een negatief licht op hun persoonlijkheid zouden kunnen werpen en die potentiële werkgevers zouden kunnen aanzetten hun sollicitatie af te wijzen. Uit het onderzoek blijkt dat 34 procent van de ondervraagden toegeeft het gebruik van selfies als een negatief signaal te bestempelen. Mogelijk wekken selflies bij de potentiële werkgever de indruk van een egocentrische of zelfs narcistische karaktereigenschap.”

“Het is duidelijk dat een selfie als een spiegel van de persoonlijkheid wordt bestempeld,” geeft David Lahey nog aan. “Dat kan bij de potentiële werkgever heel wat vragen oproepen.” Uit het onderzoek bleek verder dat 65 procent van de werkgevers aanwijzingen over marihuana-gebruik als een reden zouden bestempelen om een sollicitatie te weigeren. Ook verwijzingen naar de consumptie van alcohol zou op 46 procent van de werkgevers een negatieve impact hebben. Opmerkelijk is echter dat 54 procent ook een sollicitatie zou weigeren indien er tweets met een gebrekkig taalgebruik zouden worden aangetroffen.

Lees Verder

11:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Angstaanjagende oproepen vooral efficiënt voor eenmalig gedrag

Angstaanjagende oproepen hebben een groter effect op vrouwen dan op mannen. Ook blijken de boodschappen het meest efficiënt voor eenmalige gedragingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois.

Lees Verder

11:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tekort aan cyberbeveiliging-specialisten nadert een crisispunt

Het tekort aan cyberbeveiliging-specialisten nadert een crisispunt. In een rapport van het bedrijf Gibbs S3 wordt aangegeven dat er over vier jaar wereldwijd een tekort van 1,5 miljoen experts in cyberbeveiliging zal worden opgetekend.

Lees Verder

11:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gebrek aan slaap ondermijnt de professionele creativiteit

Een gebrek aan slaap ondermijnt de professionele creativiteit. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de University of Notre Dame in de Amerikaanse staat Indiana. Personen die op topniveau moeten presteren, moeten er volgens de onderzoekers in eerste instantie voor zorgen voldoende slaap te genieten. De Amerikaanse wetenschappers wijzen erop dat eerdere studies al hebben uitgewezen dat veel mensen door een chronisch slaaptekort worden geplaagd. De grote meerderheid van de bevolking heeft volgens hen immers niet voldoende aan een nachtrust van vier tot vijf uur, maar heeft nood aan een slaapperiode van acht uur.

“Een gebrek aan slaap maakt de probleemoplossing veel moeilijker en heeft een bijzonder negatieve invloed op de creativiteit,” benadrukken de onderzoekers Jacqui Grey en Jessica Payne, neurowetenschappers aan de University of Notre Dame. “Eén op vier werknemers geeft toe door vermoeidheid moeilijkheden te ervaren om zich te kunnen concentreren. Er moet aan bedrijfsleiders, ondernemers en creatieve professionals dan ook worden aangeraden een voldoende slaap als een absolute prioriteit te beschouwen. Desnoods moet tijdens de werkdag een slaapmoment worden ingelast om de mentale veerkracht en de capaciteit voor probleemoplossing te verbeteren.”

"Creativiteit heeft een uitgerust brein nodig om te kunnen bloeien,” merken Grey en Payne op. “Slaap verbetert het geheugen en helpt de menselijke hersenen mentale verbindingen te leggen. Een slaap van twintig minuten is voldoende om de hersenen de vitale adempauze te bieden om problemen te kunnen herinterpreteren. Vaak is het zelfs voldoende om voor een korte periode offline te gaan. Wanneer te diep moet worden nagedacht over een probleem, kan het veel moeilijker worden om een oplossing te bedenken. Het is vaak beter de gedachten de vrije loop te laten en de onbewuste processen van de hersenen de mogelijkheid te geven het proces over te nemen.”

"Terwijl een uitgebreide lunch met alcohol tijdens de werktijd niet langer aanvaard wordt, heeft onderzoek uitgewezen dat dronkenschap op bepaalde niveaus minder erg is dan een slaaptekort,” benadrukken de Amerikaanse neurowetenschappers. “Vermoeidheid heeft de voorbije decennia herhaaldelijk tot een groot aantal zware rampen geleid en kost elk jaar aan duizenden mensen het leven. Het slaaptekort is slecht voor het bedrijfsleven. Het fenomeen is bijzonder schadelijk voor organisaties die afhankelijk zijn van de levering van creatieve diensten. Overwerk leidt vaak tot een negatieve spiraal van verminderde mentale gezondheid en slechte zakelijke prestaties.”

Lees Verder

11:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Voor millennial is digitale geschenkkaart normaal verschijnsel geworden

Voor millennials zijn digitale geschenkkaarten een normaal verschijnsel geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent United Online bij Amerikaanse consumenten.

Lees Verder

11:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Rechtbank heeft soms weinig begrip voor genetische verdediging

In de rechtszaal kan een genetische verdediging ook contraproductief werken. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia bij meer dan zeshonderd juryleden in een aantal fictieve rechtszaken.

Lees Verder

11:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Millennial ziet geen heil in jaarlijkse evaluatie

Werknemers tonen zich geen voorstander van een jaarlijkse formele evaluatie. Vooral millennials zijn van mening dat het systeem weinig waarde te bieden heeft. Dat blijkt uit een studie van consulent TriNet en het onderzoeksbureau Wakefield Research bij duizend Amerikaanse werknemers van maximaal vijfendertig jaar. Formele evaluaties dreigen volgens het rapport een negatieve impact te hebben op de productiviteit, het moreel en het personeelsverloop. Er wordt daarbij ook op gewezen dat veel bedrijven inmiddels afgestapt zijn van de formele evaluatieprocedures en een meer persoonlijke benadering van de werknemers verkiezen.

“Bij veel bedrijven is het nog altijd de gewoonte om de werknemers één keer per jaar aan een formele evaluatie te onderwerpen,” werpen de onderzoekers op. “Vaak blijken die procedures bij het personeel vooral ongerustheid en angstigheid te creëren, al moet gezegd worden dat de uitkomst meestal helemaal niet zo erg blijkt dan werd gevreesd. Toch heeft het onderzoek aangetoond dat deze formele procedures een negatieve impact hebben op de productiviteit van de werkvloer, het moreel van de werknemers en de loyaliteit aan de onderneming. Het is dan ook niet verbazend dat grote bedrijven zoals onder meer Accenture, Adobe of Gap deze formele procedures inmiddels opzij hebben geschoven.”

Uit het onderzoek van TriNet en Wakefield bleek dat 62 procent van de millennials getuigt zich door de formele evaluatie overweldigd te voelen. Ook bleek dat 74 procent helemaal geen idee heeft op welke manier hun prestaties door hun managers en collega’s worden gewaardeerd. Bovendien moest worden vastgesteld dat bijna 50 procent van de ondervraagden na afloop van de evaluatie de indruk heeft niets goed te kunnen doen. Volgens 69 procent is de formele evaluatie helemaal geen weerspiegeling van de werkelijkheid, maar moeten de werknemers er noodgedwongen op terugvallen voor hun verdere professionele ontwikkeling en groei.

“De millennials vragen daarentegen vooral een regelmatige en voortdurende conversatie met hun managers,” zeggen de onderzoekers nog. “Er moest worden vastgesteld dat 85 procent van de ondervraagden opwerpt dat ze meer zelfvertrouwen zouden hebben in hun huidige positie indien ze met hun manager meer frequent een gesprek over hun prestaties zouden kunnen hebben.”

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |