29-12-15

Mens heeft weinig geleerd over relatie tussen religie en politiek

Op het gebied van religie en politiek blijkt de mens de voorbije tweeduizend jaar niet veel geleerd te hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Florida en de University of Colorado.

Lees Verder

 

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Marketeers moeten verder kijken dan demografieën

Marketeers die zich toespitsen op de traditionele demografische indelingen, dreigen een belangrijk deel van hun doelpubliek te negeren. Dat hebben marketing-specialisten van het internetbedrijf Google gezegd.

Lees Verder

 

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Intensief gebruik Facebook kan ook positieve gevolgen hebben

Een intensief gebruik van het sociale netwerk Facebook kan een verslavende invloed hebben, maar heeft niet altijd een negatieve werking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Akron bij ruim driehonderd gebruikers van het sociale netwerk.

Lees Verder

 

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Email met arts kan gezondheid van patiënt ten goede komen

Het emailverkeer tussen patiënten en de behandelende artsen kan een positieve impact hebben op de gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse gezondheidsorganisatie Kaiser Permanente.

Lees Verder

 

16:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Dreigend tekort aan chief digital officers

Er dreigt wereldwijd een groot tekort aan chief digital officers. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) bij de vijftienhonderd grootste ondernemingen van de wereld.

Lees Verder

16:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Dit jaar leverde slechts een klein aantal spaarrekeningen in België voldoende rendement op om de toenemende levensduurte te kunnen compenseren, maar voor volgend jaar zijn de vooruitzichten nog minder optimistisch. Dan zal geen enkele spaarrekening een rente opleveren die boven de inflatie uitstijgt. Dat is gebleken uit een berekening van Spaargids.be. Uit vooruitzichten van het Planbureau moet voor volgend jaar met een inflatie van ongeveer 1,6 procent rekening worden gehouden, maar meer dan de helft van alle spaarrekeningen zal niet meer dan 0,3 procent rente opbrengen. Ook het meest voordelige aanbod stijgt niet boven een rente van 1,4 procent.

De drankengroep Spadel behoudt voorlopig zijn notering op de beurs. De holding Finances & Industries van Marc du Bois, chief executive van Spadel, is er immers niet in geslaagd voldoende aandelen in handen te krijgen om een uitrookbod te lanceren. De holding diende een participatie van 95 procent in Spadel op te bouwen om de resterende aandeelhouders te kunnen uitkopen, maar du Bois slaagde er uiteindelijk in slechts een pakket van 93,03 procent op te bouwen. Het adviesbureau Deminor had eerder al aangegeven dat een belangrijke groep minderheidsaandeelhouders zich niet akkoord kon verklaren met de prijs die voor het aandeel werd geboden en dan ook niet tot een verkoop zou overgaan.

De vrachtwagenfabriek van Volvo in Oostakker is op zoek naar honderdvijftig nieuwe arbeiders om de productie vanaf maart te kunnen verhogen. Dat heeft Volvo Group Trucks Operations bekend gemaakt. De fabriek liet in oktober dit jaar een productieniveau van 186 trucks per dag registreren, maar het bedrijf zegt met een groeiende vraag naar vrachtwagens te worden geconfronteerd. Daarom moeten extra medewerkers worden aangetrokken. In de vrachtwagenfabriek van Volvo in Oostakker werken op dit ogenblik 3.500 mensen. De Gentse fabriek heeft de grootste assemblagelijn van Volvo Trucks in Europa en is voor het bedrijf het grootste distributiecentrum van de wereld.

Elektronicaproducent Foxconn uit Taiwan, fabrikant van de iPhone, is geïnteresseerd in de overname van Japanse sectorgenoot Sharp, die met zware problemen wordt geconfronteerd. Dat heeft het Japanse bureau Kyodo gemeld. Terry Gou, chief executive van Foxconn, zegt dat Sharp in een periode van twee jaar kan worden geherstructureerd en na drie jaar weer winstgevend kan worden gemaakt. Gou zou een bedrag van 300 miljard yen of 2,3 miljard euro hebben geboden om Sharp in handen te krijgen. Sharp wordt al langere tijd geconfronteerd met een sterke concurrentie vanuit China en diende de voorbije lente door de banken Mizuho Bank en Tokyo-Mitsubishi van het faillissement te worden gered.

Het bedrijf Trendminer uit Hasselt, ontwikkelaar van een gespecialiseerde zoekmachine, heeft met een kapitaaloperatie een bedrag van 5 miljoen euro opgehaald. De bijkomende financiële middelen zullen worden gebruikt om de verdere groei van het bedrijf te ondersteunen. Onder meer investeerder Fortino van Duco Sickinghe, voormalig topman van Telenet, nam aan de kapitaaloperatie deel. Bert Baeck, topman van Trendminer, behoudt een belang van 33 procent in de onderneming. Trendminer biedt aan partijen uit verschillende industriële sectoren de toegang tot een gespecialiseerde zoekmachine. Het bedrijf heeft nu een veertigtal klanten, maar wil dat tegen eind volgend jaar minstens verdrievoudigen.

Barry Callebaut is erin geslaagd om een hittebestendige chocolade te ontwikkelen. Daarmee zegt het bedrijf een product te kunnen aanbieden dat geschikt is voor markten met een warm klimaat, zoals in Azië, het Midden-Oosten of Zuid-Amerika, waar men bovendien geconfronteerd wordt met een gebrek aan gekoelde transportmodaliteiten en winkelruimtes. Het recept voor de hittebestendige chocolade werd ontwikkeld op basis van onderzoek in de laboratoria van Barry Callebaut in Wieze. Informatie over de samenstelling en de gebruikte ingrediënten worden door het bedrijf niet bekend gemaakt. De technologie zou wel voor alle chocoladesoorten kunnen worden toegepast. Aan de ontwikkeling werd vijf jaar gewerkt.

Saudi-Arabië moet dit jaar met een tekort van 367 miljard riyals of bijna 100 miljard dollar rekening houden. Dat heeft het Saudische ministerie van financiën bekend gemaakt. De problemen van de Saudische economie moeten worden toegeschreven aan de lage olieprijzen, waardoor het tekort is opgelopen tot 15 procent van het bruto binnenlandse product. Om dat tekort in te dijken zal het voorziene budget voor volgend jaar van 975 miljard riyals naar 840 miljard riyals worden afgeslankt. Onder meer de subsidies voor water en elektriciteit zullen worden teruggeschroefd, terwijl de lokale bevolking aan de benzinepomp 22 dollarcent per liter zal moeten betalen. Dat betekent een prijsverhoging met 40 procent.

De Duitse autobouwer Audi heeft voor volgend jaar een investeringsprogramma van 3 miljard euro voorzien. Dat heeft Axel Strotbek, financieel directeur van Audi, gemeld. De helft van de investeringen zijn voorzien voor de Duitse fabrieken in Ingolstadt en Neckarsulm. Ook zullen volgend jaar enkele nieuwe modellen worden gelanceerd. Audi gaf ook aan volgend jaar een groot aantal aanwervingen te voorzien. Daarbij zou vooral worden gezocht naar specialisten in nieuwe aandrijfsystemen, lichte materialen en informatici. In tegenstelling tot het verleden gaf Audi geen vooruitzichten over een periode van vijf jaar. Wel is aangegeven dat de bouw van een nieuwe windtunnel met een jaar wordt uitgesteld.

De Belgische consument zorgt er in eerste instantie voor dat de factuur voor internet-toegang wordt betaald. Op de invordering van uitstaande schulden wordt daarentegen het minst snel gereageerd. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Intrum Justitia, gespecialiseerd in kredietmanagement. Vastgesteld werd dat rekeningen voor internet en televisie door 79 procent van de gebruikers stipt worden betaald, wat volgens de onderzoekers wel gedeeltelijk zou kunnen worden verklaard door het systeem van domiciliëring. Bij verkeersboetes wordt een stiptheid van 65 procent opgetekend. Verder volgen kinderopvang (57 procent) en uitstaande schulden (55 procent).

De taxshift zet vele bedrijven aan om extra aanwervingen te overwegen. Dat is de conclusie van een enquête van consulent SD Worx bij nagenoeg zeshonderd kleine en middelgrote ondernemingen. Vastgesteld werd dat 28,3 procent van de respondenten verwacht tegen eind volgend jaar zijn personeelsbestand te hebben kunnen uitbreiden, terwijl 62 procent een status-quo in het vooruitzicht stelt en 10 procent voor afvloeiingen vreest. Bij de bedrijven die op extra aanwervingen rekenen, zegt 18,7 procent dat de personeelsuitbreiding exclusief te danken zijn aan de verlaging van de werkgeversbijdragen, terwijl 29,2 procent aangeeft dat de taxshift minstens een bijdrage levert tot de bijkomende rekrutering.

China wil 1,3 miljard euro investeren in de heraanleg van een deel van de spoorlijn tussen Bamako en Dakar, een strategisch belangrijke treinverbinding tussen Senegal en Mali die momenteel in zeer slechte staat verkeert. Dat heeft het Malinese ministerie van transport bekend gemaakt. De spoorlijn tussen de twee hoofdsteden heeft een lengte van 1.286 kilometer. China zou bereid zijn om het traject tussen de Malinese hoofdstad Bamako en Diboli, de grenspost met Senegal, te moderniseren. Eerder al sloot Senegal met China voor een bedrag van 1 miljard euro een akkoord voor de verdere modernisering van het traject tot Dakar. Het traject werd tot nu toe uitgebaat door de Franse groep Advens.

Iran heeft de overdracht van de voorraad verrijkt uranium aan Rusland afgerond. Dat heeft de Iraanse overheid bekend gemaakt. De transactie vormt een onderdeel van het nucleair akkoord dat Iran eerder dit jaar met de internationale gemeenschap heeft ondertekend. Het akkoord voorziet onder meer dat Iran zijn capaciteit en voorraden verrijkt uranium inkrimpt en strenge internationale controles toelaat, wat ervoor moet zorgen dat de opwekking van uranium voor de burgerdoeleinden niet gehanteerd kan worden voor nucleaire wapens. Iran heeft nu negen ton verrijkt uranium naar Rusland verscheept. In ruil krijgt het land de beschikking over 137 ton geconcentreerd uranium.

Wietkwekerijen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, die aan België grenst, realiseren samen een omzet van ongeveer 1 miljard euro per jaar. Dat hebben woordvoerders van de Nederlandse politie in het televisieprogramma Bureau Brabant gemeld. Volgens de politie zouden in de provincie minstens 5.500 wietkwekerijen operationeel zijn, maar mogelijk moet er volgens de onderzoekers ook met 6.800 locaties rekening worden gehouden. In totaal zouden de kwekerijen een voorraad van ongeveer anderhalf miljoen planten tellen. Daarmee zou jaarlijks 340 ton wiet worden geproduceerd. Het grootste gedeelte van de productie is bestemd voor de export. Nagenoeg dagelijks worden een kwekerij door de politie ontmanteld.

Japan heeft met Zuid-Korea een definitieve regeling getroffen over seksslavinnen die tijdens de tweede wereldoorlog werden gedwongen om in zijn militaire bordelen te werken. Er werd nu een schikking gesloten, waarbij Japan een vergoeding van 7,5 miljoen euro betaalt als compensatie voor de zogenaamde Zuid-Koreaanse troostmeisjes. Het is niet duidelijk hoeveel vrouwen door Japan tijdens de tweede wereldoorlog tot prostitutie werden gedwongen, maar volgens ramingen zou er sprake kunnen zijn van ongeveer 200.000 slachtoffers. De slavinnen kwamen meestal uit Korea, maar ook uit China, de Filipijnen, Indonesië en Taiwan. Het is de eerste keer dat Japan voor de feiten een schadevergoeding betaalt.

Het Leuvense bedrijf Datacamp heeft een bedrag van 1 miljoen dollar opgehaald bij het Amerikaanse technologiefonds Accomplice. Eerder dit jaar investeerde Accomplice al eenzelfde bedrag in de Belgische onderneming. De bijkomende financiële middelen zullen worden gebruikt om de verdere groei van het bedrijf te ondersteunen. Datacamp wil aan het bedrijfsleven een antwoord bieden op een prangend tekort aan data-analisten. Inmiddels volgen al meer dan een kwart miljoen cursisten bij Datacamp online lessen over data-analyse. Daarmee kon het klantenbestand op een periode van zes maanden worden verdubbeld. Datacamp heeft op dit ogenblik twaalf medewerkers, maar wil dat aantal volgend jaar verdubbelen.

Meer Nieuws

 

11:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-12-15

Tieners voorzichtiger met seks door striktere controle ouders

Wanneer ouders een grotere controle uitoefenen, stellen kinderen zich meestal terughoudender op tegenover seks. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University.

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |