19-09-17

Vrouwen op televisiescherm nog altijd minder machtig

Vrouwen halen ook in de televisiesector slechts langzaam hun achterstand op hun mannelijke collega’s op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de San Diego State University. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen het voorbije seizoen op het Amerikaanse televisiescherm 42 procent van alle sprekende personages vertegenwoordigden. Dat betekende een stijging met 3 procentpunt tegenover het seizoen voordien. Achter de schermen viel die vertegenwoordiging bij onder meer schrijvers, producers en andere leidende functies terug tot 28 procent. Ook dat betekende een stijging met 2 procentpunt.

“Elk jaar opnieuw ben ik verbaasd dat de programma’s bij vrouwelijke personages nog altijd meer de gehuwde status vermelden dan bij hun mannelijke tegenhangers,” betoogt onderzoekster Martha Lauzen, directeur van het Center for the Study of Women in Television and Film aan de San Diego State University. “Omgekeerd wordt bij mannelijke personages vaker het beroep vermeld dan bij vrouwelijke karakters. Ook op het gebied van leeftijd is er nog altijd een duidelijk verschil te melden. De meerderheid van de vrouwelijke karakters zijn twintigers of dertigers. Zolang de programma’s de vrouwelijke karakters jong houden, is het onwaarschijnlijk dat de personages ook machtiger posities verwerven.”

Martha Lauzen wees er ook op dat de sector het voorbije jaar een nieuwe mijlpaal heeft laten optekenen. “Het voorbije jaar hebben streamingdiensten op het gebied van genderdiversiteit de traditionele televisiezenders ingehaald,” benadrukt de onderzoekster. “In de streaming-sector blijken vrouwen immers 32 procent van de leidende functies achter de schermen te vertegenwoordigen, tegenover slechts 27 procent bij de traditionele televisiezenders.” Daarbij wijst Lauzen erop dat de voorbije tien jaar in deze functies in de traditionele televisiesector een status-quo moet worden vastgesteld. De onderzoekster stelde ook vast dat een vrouwelijke aanwezigheid achter de schermen ook een impact heeft op de creatieve content.

“Wanneer achter de schermen minstens één vrouw een belangrijke functie vertolkt, kunnen meer vrouwelijke karakters in sprekende rollen en een groter aantal vrouwelijke hoofdpersonages worden geregistreerd,” aldus Lauzen. “Ook telt de ploeg achter de schermen in dat geval meestal een groter aantal vrouwelijke medewerkers.”

Lees Verder

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie |  Facebook |

Voedselconsument vooral bezorgd over synthetische contaminanten

Consumenten tonen zich meer bezorgd over synthetische contaminanten dan over de natuurlijke vervuiling die in voeding wordt aangetroffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bij duizend consumenten. In het algemeen kon worden vastgesteld dat de Duits consumenten voedselcontaminatie als een groot gezondheidsrisico bestempelen. Bijna 60 procent van de ondervraagden was immers van mening dat ongewenste substanties in voedingsproducten een hoog tot extreem gevaar voor de gezondheid konden opleveren. Er wordt ook opgemerkt dat mannen zich in het algemeen minder vaak over mogelijke contaminanten in voeding bekommeren.

De onderzoekers stelden vast dat kwik en dioxines voor de Duitse consument de meest bekende voedingscontaminanten zijn. Daarbij gaf 78 procent van de ondervraagden zich aan dat de aanwezigheid van kwik in vis een gevaar voor de gezondheid vormde, terwijl 70 procent verwees naar dioxines in eieren of melk. “Daarentegen bleek slechts 13 procent van de ondervraagden ooit gehoord te hebben van de natuurlijke contaminanten pyrrolizidine alkaloïden, die in producten zoals honing of thee kunnen worden aangetroffen,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien gaf slechts één derde van deze respondenten aan dat pyrrolizidine alkaloïden een gevaar voor de gezondheid zouden kunnen vormen.”

Verder werd opgemerkt dat 26 procent verwees naar arsenicum in rijst en rijstproducten, waarbij 57 procent gewag maakte van een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. De onderzoekers konden naar eigen zeggen ook nog een aantal opmerkelijke demografische verschillen in de kennis van contaminanten te hebben kunnen opmerken. Onder meer kon worden vastgesteld dat mannen het risico van ongewenste substanties in barbecue-vlees minder hoog inschatten dan vrouwelijke consumenten. Tevens kon worden vastgesteld dat in de leeftijdsgroep tussen veertien en negenentwintig jaar 41 procent erkent zich slecht geïnformeerd te voelen over contaminaties. Bij zestigplussers valt dat cijfer terug tot 15 procent.

Lees Verder

17:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding |  Facebook |

Facebook populairste sociale netwerk bij marketeers

In de marketing is Facebook het meest populaire sociale netwerk dat managers en medewerkers voor zowel professionele als particuliere doeleinden willen gebruiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers bij vierhonderd managers en duizend medewerkers van marketing-divisies van ondernemingen in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat Facebook door beide groepen respondenten op de eerste plaats werd gezet, met een score van 44 procent bij de managers en 58 procent bij de medewerkers. Op de tweede plaats volgt Linkedin, dat bij managers en medewerkers een score van respectievelijk 17 procent en 13 procent liet optekenen.

Bij managers staat Twitter op een derde plaats met een score van 11 procent, gevolgd door Instagram (9 procent), Pinterest (7 procent), YouTube (5 procent) en Snapchat (1 procent). Bij de medewerkers wordt de derde plaats echter ingenomen door YouTube (8 procent), gevolgd door Instagram (7 procent), Twitter (6 procent), Pinterest (4 procent) en Snapchat (1 procent). Uit het onderzoek bleek verder nog dat Facebook door de executives volgend jaar het meest belangrijke sociale netwerk voor reclame en marketing zou worden. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan sociale messaging (33 procent) en video (28 procent).

Er werd nog opgemerkt dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar lijstaanvoerder Facebook gevolgd wordt door Instagram (13 procent), terwijl die plaats in de categorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar wordt ingenomen door Linkedin (16 procent). Ook bij vijfenvijftigplussers staat Linkedin op de tweede plaats (15 procent). Bij vrouwelijke werknemers staan Instagram en Linkedin ex-aequo op een tweede plaats (10 procent), terwijl bij mannen Linkedin de tweede plaats inneemt (15 procent), gevolgd door YouTube (11 procent). In de reclamesector werd Instagram door executives op de tweede plaats gerangschikt, maar in de marketing wordt daarbij voor Twitter gekozen.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

Ook kruidenier profiteert van digitale instrumenten

Het voorbije jaar werden 51 procent alle aankopen bij kruideniers beïnvloed door digitale technologieën. Dat betekende een stijging met 18 procentpunt tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Deloitte bij meer dan vierduizend consumenten. De onderzoekers voegen er aan toe dat de impact van de digitale technologie niet louter beperkt wordt tot ecommerce, die nochtans 80 procent van de verkoopsgroei in de sector vertegenwoordigt. De grootste impact van digitale technologie wordt gevoeld in de elektronica-verkoop (69 procent), gevolgd door de autosector (59 procent), de woninginrichting (58 procent) en de kledingverkoop (55 procent). Gezondheid scoort 51 procent.

“De consument heeft het gebruik van de digitale technologie op een snelle manier in het hele scala van de retailwereld geadopteerd,” stippen de onderzoekers aan. “Er kan ook in de verschillende processen van het aankoopproces een impact van digitale technologieën ervaren. Rekening houdend met het feit dat de meeste kruideniers-aankopen in de fysieke winkel gebeuren, moet de invloed van de digitale technologie in de sector uiteraard vooral in de vroegste stadia worden gezocht. Daarbij kon worden vastgesteld dat 77 procent van de consumenten wezen naar digitale initiatieven die de aandacht van de klant trekken op onder meer sociale media, recepten-platformen of kookblogs.”

Verder wordt opgemerkt dat 80 procent van de consumenten gebruik heeft gemaakt van een digitaal instrument om online op zoek te gaan naar kruideniersproducten, waarbij onder meer gewezen wordt op websites van retailers of direct mail. De onderzoekers wijzen er nog op dat digitale instrumenten ook een positief effect hebben op de verkoopt. Onder meer kon worden vastgesteld dat consumenten onder invloed van de digitale technologieën 9 procent vaker tot een aankoop overgaan. Bovendien bleek dat 19 procent van de klanten ook besliste grotere volumes aan te kopen. Tenslotte wordt gemeld dat 29 procent onder invloed van online aanbevelingen of besprekingen alsnog tot een aankoop heeft besloten.

Lees Verder

16:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kruidenier |  Facebook |

Vertrouwen op intuïtie maakt weg vrij voor nepnieuws

Personen die op hun intuïtie vertrouwen of geloven dat de gepresenteerde feiten politiek zijn beïnvloed, zijn sneller geneigd om geloof te hechten aan nepnieuws en onjuiste stellingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University en de University of Michigan bij Amerikaanse consumenten. Individuen die daarentegen bij de uitbouw van hun overtuigingen steunen op concrete bewijzen, zijn volgens de onderzoekers minder snel geneigd om verkeerde denkbeelden en beweringen te volgen. Een rationele presentatie van onderbouwde feiten is volgens de onderzoekers de beste strategie om nepnieuws tegen te gaan.

“Verkeerde wetenschappelijke en politieke percepties zijn schering en inslag,” benadrukt onderzoeksleider Kelly Garrett, professor communicatie aan de Ohio State University. “De bereidheid om geloof te hechten aan onjuiste verklaringen en samenzweringstheorieën betekent dan ook een bedreiging voor de mogelijkheden van de maatschappij om geïnformeerde beslissingen te nemen over dringende materies. In een aantal gevallen kan intuïtie een duidelijke meerwaarde opleveren, maar wie een groter belang hecht aan zijn buikgevoel dan aan bewijzen, dreigt zich bloot te stellen aan de gevolgen van misleiding.”

Eerder onderzoek heeft ook al uitgewezen dat er een verband bestond tussen het geloof in samenzweringstheorieën en het opleidingsniveau, het religieus fundamentalisme en de gebondenheid aan een politieke partij. Dit onderzoek toont volgens professor Garrett aan dat inspanningen om de overtuigingen te baseren op het geloof in bewijzen een uitstekende strategie vormen om het risico op misleiding te vermijden. Door de presentatie van feitelijke gegevens is het volgens de onderzoekers ook mogelijk om anderen te overtuigen hun verkeerde percepties opzij te schuiven. Daarbij kan onder meer een link naar een vertrouwde nieuwsbron of document volgens de onderzoekers een goede leidraad zijn.

De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat nog altijd meer dan 45 procent van de Amerikaanse bevolking niet kan aanvaarden dat Lee Harvey Oswald de enige dader van de moordaanslag op de Amerikaanse president John F. Kennedy zou zijn. Bovendien zei 33 procent ervan overtuigd te zijn dat Martin Luther King op last van de Amerikaanse overheid was vermoord, terwijl 32 procent meent dat het dodelijk ongeval van de Britse prinses Diana in Parijs was georchestreerd door de Britse koninklijke familie.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intuïtie |  Facebook |

Digitale wereld biedt reisbureau nieuwe kansen

Het fysieke reisbureau heeft een groot deel van zijn populariteit ingeboet. Dat is de conclusie van een onderzoek van het technologiebedrijf Apadmi, gespecialiseerd in mobiele toepassingen, bij duizend Britse consumenten die de voorbije twaalf maanden op vakantie zijn geweest. Vastgesteld moest worden dat nog slechts 9 procent van de respondenten aangaf een fysiek reisbureau te bezoeken bij de voorbereiding van een vakantie. In de leeftijdsgroep van achttien tot vierentwintig jaar valt dat cijfer zelfs terug tot amper 4 procent, tegenover een score van 18 procent bij vijfenzestigplussers. Toch lijken de fysieke reisbureaus nog altijd een toekomst te hebben.

Opgemerkt wordt dat het reisbureau nog altijd een impact heeft op de vakantiekeuzes van de bevolking. Er kon immers ook worden vastgesteld dat 39 procent van de respondenten bij zijn online onderzoek in eerste instantie beroep doet op de website van een reisbureau. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierentwintig jaar loopt dat cijfer zelfs op tot 53 procent. De onderzoekers wijzen er onder meer op dat de consument bij de voorbereiding van zijn reis ook de assistentie van technologie verwacht om zijn reis sneller en gemakkelijker te organiseren. Onder meer bleek dat 21 procent gebruik wil maken van artificiële intelligentie en digitale chatbots.

“De nieuwe interactieve technologie kan voor het reisbureau een strategie worden om de reiziger terug naar de winkel te lokken,” merkt Nick Black, chief executive van Apadmi, op. “Er kon immers worden vastgesteld dat 48 procent van de respondenten wenst dat de reisbureaus in virtual reality en augmented reality zouden investeren, zodat ze een duidelijk beeld kunnen krijgen van hun bestemmingen, hotels en transport vooraleer tot een boeking over te gaan. Deze technologieën kunnen een meerwaarde opleveren waarmee de winkels van de reisbureaus opnieuw geïnteresseerden kunnen aantrekken en zich kunnen onderscheiden van andere platformen die allerhande reisinformatie bieden.

Lees Verder

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Bioscoopketen Kinepolis neemt in Canada de groep Landmark Cinemas over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 84,2 miljoen euro. Landmark Cinemas telt 44 bioscopen in het centrum en westen van Canada. Landmark is voor Kinepolis, dat al een portfolio met 48 bioscopen heeft, naar eigen zeggen een middelgrote overname. Er wordt op gewezen dat Canada economisch en cultureel grote gelijkenissen vertoont met de Europese markt. Opgemerkt wordt dat de kwaliteit van het aanbod in Canada gevoelig sterker is dan in de Verenigde Staten. Landmark is met een marktaandeel van 10 procent. de tweede grootste bioscoopuitbater van Canada. In totaal telt de groep 303 zalen met 55.000 zitplaatsen.

De zakelijke chatdienst Slack heeft een investering opgehaald van in totaal 250 miljoen dollar. Het grootste deel van de investering is afkomstig van het Japanse internetbedrijf SoftBank. Slack wordt na de investering gewaardeerd op een bedrag van 5,1 miljard dollar. Bij de vorige investering was het bedrijf nog 3,8 miljard dollar waard. Met Slack kunnen collega’s binnen een bedrijf over meerdere kanalen te communiceren, waarbij ook externe diensten kunnen worden ingeschakeld. Het bedrijf zegt met de bijkomende financiële middelen geen specifieke plannen te hebben. Gemeld wordt dat de investering zal worden gebruikt om de flexibiliteit van de activiteiten te versterken.

Het biotechbedrijf ThromboGenics uit Leuven krijgt opnieuw de volledige rechten op zijn oogmiddel Jetrea. Dat heeft ThromboGenics bekend gemaakt. De rechten waren eerder verkocht aan Alcon, een dochterbedrijf van de Zwitserse groep Novartis. Jetrea wordt wereldwijd in ongeveer twintig landen toegepast bij de behandeling van een aantal oogaandoeningen. Novartis heeft de rechten echter teruggegeven omdat ThromboGenics beter in staat zou zijn het middel op lange termijn te commercialiseren. Voor de terugname van de rechten ontvangt Thrombogenics een vergoeding van 53,7 miljoen euro. Bovendien neemt Novartis ook voor een bedrag van 10 miljoen euro een belang in het Leuvense bedrijf.

Een aantal Europese consumentenorganisaties, waaronder Test-Aankoop, heeft Ryanair in gebreke gesteld omdat de maatschappij geen correcte informatie zou verstrekken over de rechten van de passagiers van geannuleerde vluchten. Test-Aankoop zegt ook mogelijk juridische stappen te zullen nemen. Ryanair heeft een belangrijk aantal vluchten moeten schrappen wegens vakanties die door piloten worden opgenomen. De maatschappij heeft volgens Test-Aankoop echter alleen een alternatief of terugbetaling voor, terwijl een aantal getroffen passagiers bovendien ook recht hebben op compensaties tussen 250 euro en 600 euro. Ryanair kreeg acht dagen tijd om zijn wettelijke verplichtingen na te komen.

Het Amerikaanse defensieconcern Northrop Grumman neemt het ruimtevaartbedrijf Orbital ATK over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 7,8 miljard dollar. Er werd al langer van een overname gewag gemaakt. Orbital is fabrikant van raketten voor de lancering van satellieten, aandrijfsystemen voor intercontinentale ballistische raketten en geleide wapens en andere producten voor ruimtevaart en defensie. Door de inlijving van Orbital versterkt Northrop volgens waarnemers zijn positie in de strijd met Boeing rond de ontwikkeling van een nieuw rakettenafweersysteem voor het Amerikaanse leger. Met dat programma zou een bedrag zijn gemoeid van 85 miljard dollar.

De Italiaanse koffieketens Lavazza en Illycaffe hebben in Milaan een nieuwe flagship-store geopend in de omgeving waar hun Amerikaanse rivaal Starbucks begin volgend jaar zijn activiteiten wil starten. Waarnemers merken op dat de oorlog tussen de koffiehuizen in Milaan een weerspiegeling is van de wereldwijde competitie tussen de grote merken op de premiummarkt. Lavazza en Illycaffe ontkennen echter het verband. Een aantal partijen toont zich ook sceptisch dat Starbucks erin zal kunnen lukken een grote populariteit uit te bouwen in een markt waar de espresso aan prijzen worden verkocht die slechts een fractie vertegenwoordigen van de tarieven die de Amerikaanse keten aanrekent.

Roompot Vakanties, de grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland, heeft in Bredene het complex Breeduyn Village geopend. Het nieuwe part telt 63 vakantievilla’s en ligt op amper tweehonderd meter afstand van het strand. Breeduyn Village is het eerste project dat Roompot in België heeft gerealiseerd. Er zijn echter ook initiatieven gepland in Blankenberge en Oudenaarde. Roompot noemt de uitrol naar het zuiden een logische stap in de verdere ontwikkeling van het bedrijf. In Blankenberge heeft Roompot twee grote kustcampings met in totaal zevenhonderd staanplaatsen overgenomen. De site wordt op termijn omgebouwd tot een vakantiepark. In Oudenaarde worden 250 vakantievilla’s gebouwd.

Werknemers van het Duitse industrieconcern ThyssenKrupp hebben protestacties aangekondigd tegen een mogelijke fusie van de Europese staalactiviteiten van hun onderneming met Tata Steel Europe. Er is een demonstratie aangekondigd in Bochum, georganiseerd door de vakbond IG Metall en de ondernemingsraad van ThyssenKrupp. Gevreesd wordt dat de fusie zal leiden tot een massaal ontslag en sluitingen. ThyssenKrupp en Tata Steel onderhandelen al meer dan een jaar over een combinatie van hun Europese staalactiviteiten. Ook beleggers en aandeelhouders van ThyssenKrupp stellen zich vragen over de gevolgen van een mogelijke samenvoeging.

In Antwerpen hebben de actiegroepen Straten-Generaal en Ademloos hun procedures bij de Raad van State tegen de aanleg van de Oosterweelverbinding definitief ingetrokken. De actiegroepen zeggen van de autoriteiten voldoende garanties gekregen te hebben dat met hun opmerkingen op het gebied van mobiliteit en leefmilieu rekening zal worden gehouden. Door het wegvallen van de procedures kunnen de werken aan de Oosterweelverbinding volgens Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, nog voor het einde van dit jaar van start gaan. Door de Oosterweelverbinding moet de Antwerpse Ring worden gesloten, zodat de verkeersproblemen efficiënter kunnen worden aangepakt.

Het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone staat te koop. Dat blijkt uit een boodschap van Wenner Media, meerderheidsaandeelhouder van het magazine. Rolling Stone werd vijftig jaar geleden door Jann Wenner opgericht. Tot nu toe is Wenner (71) erin geslaagd om Rolling Stone onafhankelijk te houden, maar hij geeft toe dat die situatie steeds moeilijker kan worden volgehouden. Een verkoop is volgens hem wellicht de beste oplossing. Wenner Media verkocht vorig jaar al bijna de helft van de aandelen in Rolling Stone aan het bedrijf BandLab uit Singapore, gespecialiseerd in muziektechnologie. Wenner zou na een verkoop nog wel bij Rolling Stone betrokken willen blijven.

Bij het Amerikaanse netwerkbedrijf Cisco legt voorzitter John Chambers (68) zijn functie neer. Hij maakte bekend op de aandeelhoudersvergadering in december geen verlenging van zijn mandaat te zullen vragen. Chambers zal worden opgevolgd door Charles Robbins, die de vertrekkende voorzitter twee jaar geleden ook als chief executive al had opgevolgd. Chambers wordt erevoorzitter van de raad van bestuur van Cisco, waar hij in het begin van de jaren negentig als verkoopdirecteur van start ging. In het midden van de jaren negentig werd Chambers aangesteld tot chief executive van het concern. Die functie zou hij twintig jaar vervullen.

De Amerikaanse investeerder General Atlantic wil een belang nemen in het Nederlandse online woonplatform Funda. General Atlantic, die ook al belangen heeft in vergelijkbare platforms in onder meer Zweden en België, zou in Funda een participatie tussen 25 procent en 40 procent willen nemen. Het Amerikaanse bod zou Funda waarderen op een bedrag van 240 miljoen euro. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), die een belang van 70 procent heeft in Funda, zegt echter op dit ogenblik geen interesse te hebben om het platform te verkopen of een nieuwe investeerder aan boord te halen. Funda telt maandelijks meer dan 35 miljoen bezoekers.

De Mexicaanse drankengroep Fomento Economico Mexicano (Femsa) heeft een belang van 5,2 procent in Heineken verkocht. Met de transactie is een bedrag van ongeveer 2,5 miljard euro gemoeid. Femsa verwierf de aandelen toen Heineken begin dit decennium de bierdivisie van Femse overnam. Door de verkoop van de participatie daalt het belang van Femsa in Heineken van 20 procent naar 14,76 procent. Een gedeelte van het Mexicaanse aandelenpakket werd overgenomen door L’Arche Green, de holding waarmee de familie Heineken het Nederlandse drankenconcern controleert. Op het ogenblik van de verkoop had L’Arche Green een belang van ruim 51,7 procent in de Heineken Holding.

Cyprus heeft de voorbije vier jaar al meer dan 4 miljard euro verdiend door zijn staatsburgerschap aan vermogende partijen te verkopen. In ruil voor investeringen in Cyprus krijgen de gegadigden het recht om in heel Europa te leven en te werken. Vooral oligarchen uit Rusland en Oekraïne zouden van het aanbod gebruik hebben gemaakt. Alleen vorig jaar al zou Cyprus minstens vierhonderd paspoorten hebben verkocht. Onder de ontvangers zouden zich ook een aantal oligarchen bevinden die van corruptie worden beschuldigd. Geïnteresseerde partijen moeten in Cyprus voor minstens 2 miljoen euro eigendommen hebben of voor 2,5 miljoen euro belangen hebben in bedrijven of staatsobligaties.

Bij de Braziliaanse vleesverwerker JBS Group is oprichter Jose Batista (84) opnieuw tot chief executive benoemd. Batista had zich eerder al uit de actieve leiding van de onderneming teruggetrokken, maar werd teruggeroepen omdat zijn twee zonen, die hem waren opgevolgd, door het Braziliaanse gerecht worden vervolgd en zijn aangehouden op verdenking van corruptie in een dossier waarbij ook de Braziliaanse president Michel Terner is betrokken. Het duo wordt ervan verdacht miljoenen dollar smeergeld te hebben betaald om overheidsopdrachten te krijgen. JBS Group maakte bekend dat Batista in zijn leidende functie zal worden bijgestaan door drie adviseurs, waaronder één van zijn kleinzoons.

10:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |