22-01-16

Online artikel heeft levensduur van ongeveer één week

Online artikels hebben een levensduur van ongeveer één week, waarin ze nagenoeg hun volledige trafiek zullen verzamelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Boost The News op basis van een analyse van een dertigtal artikels op een aantal websites. Zonder de ondersteuning van een langdurige en duurzame promotie-strategie zullen marketeers en uitgevers volgens de onderzoekers uiteindelijk tot de conclusie moeten komen dat content, samen met de middelen die in de creatie van de boodschappen werd geïnvesteerd, amper na één week elke relevantie zullen hebben verloren.

Uit de analyse bleek volgens de onderzoekers dat de trafiek naar 74 procent van de artikels al op de dag van de publicatie een absolute piek bereikte. Slechts bij 25 procent kon tijdens de eerste of tweede dag na publicatie een maximale trafiek worden opgetekend. Na de tweede dag blijken de trafieken echter op een dramatische manier te verminderen. Minder dan 1 procent van de trafieken naar de artikels bleek later dan twee dagen na publicatie een piek te laten registreren. Binnen een week blijkt de trafiek gemiddeld met 90 procent terug te vallen. Na één maand is er sprake van een achteruitgang met 98 procent.

De onderzoekers merken op dat de impact van zoekmachine-optimisatie op de trafieken van online artikels op lange termijn minimaal blijft. “Wanneer de oorspronkelijke geruchten over het artikel beginnen af te zwakken en er geen bijkomende promotie voor het artikel wordt gevoerd, blijkt de organische trafiek minder dan 2 procent van de oorspronkelijke niveaus te vertegenwoordigen. “Uiteraard is 2 procent van de originele trafiek voor grote uitgevers nog altijd een belangrijk volume,” stippen de onderzoekers aan. “Toch wordt de content nog altijd geconfronteerd met een grote kloof in visibiliteit die zonder promotie onmogelijk kan worden overbrugd.”

Lees Verder

 

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Capaciteit menselijk brein tien keer groter dan eerder gedacht

De capaciteit van het menselijk brein is tien keer groter dan eerder werd gedacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Salk Institute for Biological Studies in La Jolla in de Amerikaanse staat California. Opgemerkt wordt dat de menselijke hersenen over een opslagcapaciteit van één petabyte beschikken. Daarmee zou het menselijk brein in staat zijn de content van ongeveer 4,7 miljard boeken, 670 miljoen websites of 13,3 jaar video-opnames in hoge definitie te absorberen. Er is volgens de onderzoekers daarbij wel sprake van een theoretische capaciteit. In realiteit kunnen de hersenen volgens hen slechts een fractie van dat volume opslaan.

“Er is weliswaar een limiet aan de opslagcapaciteit van de menselijke hersenen, maar die grens ligt zo hoog dat de mogelijkheden van het brein nooit helemaal worden uitgeput,” zegt onderzoeksleider Terry Sejnowski, professor neurobiologie aan het Salk Institute. “Bovendien beschikken de hersenen ook over een automatische delete-functie, waardoor oudere en irrelevante herinneringen langzaam worden gewist.” Tegelijkertijd merkt Sejnowski op dat het menselijk brein weliswaar veel gegevens kan absorberen, maar toch amper 20 watt stroom genereert. Die combinatie kan ontwikkelaars volgens de onderzoeker mogelijk helpen om meer efficiënte computers te bouwen.

Paul Reber, directeur van het Brain Behavior Program bij het departement psychologie van de Northwestern University, merkt in een reactie op dat de reële capaciteit van de menselijke hersenen mogelijk nog hoger ligt en misschien tussen drie en vijf petabyte zou kunnen bedragen. Maar die omvang gaat volgens Reber ook met een aantal problemen gepaard. “Onder meer zou het moeilijk kunnen blijken om in de opgeslagen volumes de gewenste informatie terug te vinden,” geeft Reber aan. “Bovendien vormt ook het opslag-proces een flessenhals waarbij veel informatie verloren zou kunnen gaan.”

Lees Verder

 

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Angst is geen goede basis om beslissingen te nemen

Angst is geen goede basis om beslissingen te nemen. In die omstandigheden is het brein immers gemakkelijk geneigd vergissingen te begaan. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Sussex, op basis van een analyse van de hersenactiviteit van een aantal vrijwilligers bij het uitvoeren van een taak die hen verplichtte een gepaste hoeveel kracht uit te oefenen bij het behandelen van een voorwerp. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat het voor de proefpersonen veel moeilijker werd de correcte hoeveelheid kracht aan te wenden wanneer ze het gevoel hadden kritisch te worden geobserveerd.

“Eerder al is aangetoond dat men geneigd is meer kracht uit te oefenen wanneer men ervaart geobserveerd te worden,” zegt onderzoeksleider Michiko Yoshie, neurowetenschapper aan de University of Sussex. “Onder meer is gebleken dat pianospelers voor een live publiek onbewust harder op de toetsen van hun instrument slaan dan tijdens gesloten repeties. Ook in het onderzoek kon worden vastgesteld dat de vrijwilligers harder grepen op het object dat ze moesten behandelen. Uit hersenscans bleek dat de inferior parietal cortex, die fijnere motorische functies moet ondersteunen, uitgeschakeld wordt wanneer men voelt geobserveerd te worden.”

Professor Yoshie merkt op dat de inferior parietal cortex ook blijkt te collaboreren met de posterior superior temporal sulcus, een andere hersenregio, om een netwerk van observatie en actie te creëren. “Dit netwerk is betrokken bij het mentale proces waarmee het individu het denkpatroon van een andere persoon, gebaseerd op mimiek en kijkrichting, probeert in te schatten,” aldus de wetenschapper. “De posterior superior temporal sulcus verstuurt die informatie naar de inferior parietal cortex, die de gepaste acties zal ondernemen. Wanneer men het gevoel heeft positief geobserveerd te worden, zullen betere prestaties worden geleverd. Negatieve signalen zullen de inferior parietal cortex echter desactiveren, waardoor uitvoering zal verslechteren.”

De resultaten van het onderzoek kunnen volgens professor Yoshie ook leiden tot een tactiek om de prestaties te verbeteren. “Het is belangrijk dat het publiek steun biedt en aan de uitvoerder een goede prestatie wenst,” aldus de onderzoeker. “Het zou in bepaalde omstandigheden dan ook kunnen aangewezen zijn om een openbaar optreden te laten vooraf gaan door een repetitie met trouwe fans. Die ervaring zal een positieve impact hebben op de activiteit van de inferior parietal cortex en het zelfvertrouwen doen toenemen.”

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

China gebruikt smartphones in eerste plaats voor instant messaging

In China worden smartphones in de eerste plaats gebruikt voor instant messaging. Dat blijkt uit een onderzoek van de Chinese dataservice-provider QuestMobile naar het smartphone-gebruik in het land tijdens de maand december vorig jaar. Vastgesteld werd dat 33 procent van het smartphone-gebruik wordt besteed aan instant messaging. Geen enkele andere mobiele activiteit laat een hogere score optekenen. Online video staat op de tweede plaats met 16 procent van de totale tijdsbesteding. Surfen op het internet maakt de top drie van de populairste mobiele activiteiten rond met een aandeel van 15 procent.

“Muziek en nieuws vertegenwoordigen respectievelijk 3 procent en 2 procent van de totale mobiele tijdsbesteding,” merken de onderzoekers op. “Het resterende pakket van 20 procent wordt gespreid over een brede waaier activiteiten.” QuestMobile voert wel aan dat Chinese consumenten grote liefhebbers blijken van online video, maar daarvoor wel in eerste instantie beroep doen op hun desktop en laptop. Vastgesteld werd dat op die platformen video de belangrijkste activiteit is. Ongeveer één derde van het totale online gebruik van personal computers wordt in China ingenomen door online video.

Uit eerder onderzoek van eMarketer bleek al dat online video in China dit jaar nagenoeg 500 miljoen gebruikers zal tellen. Daarmee bereikt het medium 35,8 procent van de totale Chinese bevolking. Ongeveer 373 miljoen Chinese consumenten zouden daarbij minstens één keer per maand op een mobiele telefoon video-materiaal consumeren. Dat betekent een stijging met 12,3 procent tegenover vorig jaar. Bij mobiel instant messaging zou er echter op een publiek van meer dan 430 miljoen gebruikers gerekend kunnen worden. Dat vertegenwoordigt een stijging met 9,9 procent tegenover vorig jaar.

QuestMobile merkt verder op dat Chinese consumenten tijdens de maand december in totaal gemiddeld 2,4 uur per dag van hun smartphone gebruik hebben gemaakt. Dat betekende een stijging met 41,4 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Eerder onderzoek had al aangetoond dat Chinese internet-gebruikers onder de leeftijdsgrens van vijfenveertig jaar meer tijd aan hun mobiele apparaten besteden dan het wereldwijde gemiddelde. Oudere Chinese consumenten bleken die trend echter niet helemaal te volgen.

Lees Verder

 

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Leeftijd is voor leiderschap belangrijk dan het uiterlijk

Leeftijd blijkt voor het leiderschap belangrijk dan het uiterlijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan School of BioSciences van de University of Melbourne in Australië bij meer dan drieduizend deelnemers aan een aantal teamsporten - waaronder basketball, voetbal, hockey en rolstoel-rugby - tijdens de Olympische Spelen in Londen vier jaar geleden. Opgemerkt wordt dat de meerwaarde van een oudere kapitein op het sportterrein niet zozeer gezocht dient te worden in een sportieve impact, maar er wel kunnen voor zorgen dat er binnen het team een betere discipline kan worden opgebouwd.

“Conventionele wijsheid poneert dat leiders in het bedrijfsleven en de politiek, worden geselecteerd op basis van hun fysieke gestalte, waarbij een grotere lengte en omvang een betere leider zouden suggereren,” benadrukt onderzoeksleider Mark Elgar, professor evolutionaire biologie aan de University of Melbourne. “In de sportwereld bleek daarentegen, misschien niet verrassend, dat de ploegkapiteins niet groter waren dan hun teamgenoten. Tegelijkertijd kon worden vastgesteld dat de teamleiders in bijna alle sporten beduidend ouder waren dan hun ploeggenoten. Bij een selectie van leiders lijkt leeftijd dan ook een belangrijke factor te zijn.”

“Hoewel de studie geen bewijzen kon aanbrengen dat oudere kapiteins belangrijk waren om medailles te winnen of tijdens de wedstrijden hogere scores te boeken, kon er een duidelijk impact worden ervaren op de teamdiscipline,” werpt professor Elgar op. “Teams met oudere aanvoerders bleken per wedstrijd meestal minder vaak gesanctioneerd dan ploegen met jongere kapiteins. Er zijn dan ook duidelijke voordelen aan oudere leiders, die blijkbaar beter uitgerust zijn om discipline-problemen binnen het team aan te pakken en te verminderen. Op lange termijn kan die verbeterde discipline het team naar grotere successen leiden.”

Lees Verder

 

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook online vriendenkring kan niet eindeloos worden uitgebreid

Ook online kan de vriendenkring, net zoals in de reële wereld, niet eindeloos worden uitgebreid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford bij meer dan duizend online gebruikers. Het studie toont volgens de onderzoekers aan dat sociale media misschien een nuttig platform lijken om contacten te leggen en relaties uit te bouwen, maar tevens kon worden vastgesteld dat persoonlijke interacties onontbeerlijk lijken om authentieke relaties te kunnen onderhouden. Selfies en likes kunnen volgens de wetenschappers nooit een alternatief vormen voor de band die door persoonlijke ervaringen wordt gecreëerd.

“Sociale media lijken vaak een manier om honderden vriendschappen op te bouwen en te onderhouden, maar ons onderzoek toont aan dat in de online omgeving met eenzelfde beperking rekening gehouden dient te worden als in de reële wereld,” zegt onderzoeksleider Robin Dunbar, professor psychologie aan de University of Oxford. “Eerder onderzoek heeft al gewezen op de hypothese van het sociale brein, waarbij vastgesteld werd dat de hersenen in staat zijn om contacten met een groep tussen honderd en tweehonderd mensen te onderhouden. Die capaciteit is ook bepaald door de tijd die noodzakelijk is om relaties te onderhouden. Men heeft immers slechts een beperkte tijd om mensen te ontmoeten.”

Een aantal theorieën geeft aan dat sociale media deze beperkingen zouden kunnen overwinnen, aangezien het met posts, tweets en beelden mogelijk is met meerdere personen tegelijkertijd te communiceren, ook al is de interactie niet direct. Professor Dunbar kwam echter tot de vaststelling dat ook op Facebook het maximum aantal vrienden ongeveer beperkt bleef tussen honderdvijftig en honderdtachtig contacten, net zoals door de hypothese van het sociaal brein wordt aangegeven. Uit het onderzoek bleek nog dat vrouwen meer vrienden hebben dan mannen. Ook werd vastgesteld dat oudere generaties minder vriendschappen kennen dan jongeren.

Wanneer echter specifiek werd gevraagd naar vrienden bij wie men in een crisisperiode terecht zou kunnen voor steun of sympathie, bleek respectievelijk van gemiddeld van vier en veertien contacten gewag gemaakt te worden. “Sommigen bleken op Facebook weliswaar een grotere groep online vrienden te hebben, maar er moest worden vastgesteld dat die contacten veel oppervlakkiger bleven,” geeft Robin Dunbar nog aan. “Sociale media kunnen een verzachtende impact hebben op de aftakeling van de relaties met vrienden die men niet meer regelmatig persoonlijk ontmoet, maar zullen de uiteindelijke teloorgang van de band ook niet kunnen tegenhouden.”

Lees Verder

 

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

China heeft het voorbije jaar een bedrag van 118 miljard dollar in het buitenland geïnvesteerd. Dat betekende een stijging met 14,7 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het Chinese minister van handel. Door de investeringen wil China buitenlandse technolgieën verwerven, zijn markten uitbreiden en zijn energie-voorraden diversifiëren. De investeringen in Zuidoost-Azië namen met 60,7 procent toe. Ook in de Verenigde Staten werd een groei met 60,1 procent gemeld. Anderzijds werd vastgesteld dat buitenlandse partijen in China het voorbije jaar 126,2 miljard dollar hebben geïnvesteerd. Daardoor blijft China een netto-importeur van kapitaal.

Het Chinese rederijconcern Cosco heeft de meerderheidsaandeel verworven in de haven in de Griekse stad Piraeus. Dat heeft het Griekse privatiseringsfonds Taiped gemeld. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 368,5 miljoen euro. Cosco krijgt voor die investering een belang van 67 procent in de Griekse haven. In het akkoord is echter ook voorzien dat het Chinese concern nog eens een budget van 350 miljoen euro reserveert voor verdere investeringen in de haven. Taiped heeft met de privatisering van staatsactiva tot nu toe 3 miljard euro opgehaald. De Griekse regering heeft zich echter tot doel gesteld om met de verkoop van staatsbelangen een bedrag van 50 miljard euro te verzamelen.

Aan de Nederlandse kust blijft het bouwverbod gelden. Dat heeft Melanie Schultz van Haegen, Nederlands minister van infrastructuur en milieu, gemeld. Langs de Nederlandse kust is het verboden om buiten de bebouwde kom te bouwen. De Nederlandse regering had in december echter aangegeven om dat verbod te willen schrappen. Hoewel de nodige garanties werden beloofd op het gebied van natuurbescherming, rees zwaar protest vanuit milieugroeperingen. Daar werd gevreesd dat projectontwikkelaars toch beslag zouden kunnen leggen op waardevolle gebieden. Minister Schultz heeft nu gezegd dat er onvoldoende draagvlak is voor bouwprojecten langs de kust, zodat het bouwverbod gehandhaafd blijft.

Bankverzekeraar KBC Groep heeft met de vakbonden een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot eind volgend jaar. Door het akkoord zal de bankverzekeraar bij herstructureringen of of andere organisatorische en economische redenen geen werknemers laten afvloeien. De vakbonden zeggen in de reactie tevreden te zijn dat aan de werknemers stabiliteit kan worden geboden. Daarbij wordt erop gewezen dat twee andere grootbanken in België nog recent banenverlies hebben aangekondigd. Het nieuwe akkoord bij KBC Groep bepaalt ook dat de regionale adviescentra van de bankverzekeraar op weekdagen twee uur langer open blijven. Op zaterdag wordt er ook tijdens de namiddag gewerkt.

De Vlaamse overheid werkt aan de privatisering van zijn uitzendgroep T-Groep. Dat heeft de krant De Standaard gemeld. Wel wordt opgemerkt dat het proces zich nog in een vroeg stadium bevindt, maar werd beslist om de mogelijke opties voor de uitzendgroep te bekijken. Aangevoerd wordt dat uitzendarbeid geen kerntaak is voor de Vlaamse overheid. Geraamd wordt dat een verkoop van T-Groep meer dan 200 miljoen euro zou kunnen genereren. Gemeld wordt dat bij een eventuele verkoop in belangrijke mate rekening zou worden gehouden met verankering, ethiek en tewerkstelling. T-Groep realiseert een omzet van 358 miljoen euro. De uitzendgroep beschikt over een netwerk van ongeveer 140 kantoren.

Het technologiebedrijf Foxconn uit Taiwan heeft een bod van 600 miljard yen of 4,7 miljard euro gedaan op het Japanse elektronicaconcern Sharp, dat in zware financiële moeilijkheden terecht is gekomen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Sharp, producent van onder meer beeldschermen voor elektronica, heeft al twee keer bij de banken om noodsteun moeten vragen. Het bedrijf leed vorig boekjaar een verlies van 222 miljard yen. Het voorstel van Foxconn overstijgt een bod dat een investeringsfonds van de Japanse overheid op Sharp heeft gedaan. Foxconn zou ook beloven om het management van Sharp ongemoeid te laten.

De Britse mediagroep Pearson gaat vierduizend banen schrappen. De ingreep is noodzakelijk om de moeilijke marktomstandigheden in de sector van de onderwijspublicaties op te kunnen vangen. Dat heeft John Fallon, topman van Pearson, bekend gemaakt. Fallon wijst erop dat de heroplevende arbeidsmarkt in de Verenigde Staten jongeren aanmoedigt om sneller uit het onderwijs te stappen. Dat heeft volgens hem een negatieve impact op de verkoop van studiemateriaal. Pas over twee jaar ziet Fallon opnieuw positieve evoluties voor het bedrijf. Pearson verkocht in juli vorig jaar zijn zakenkrant Financial Times en focust zich sindsdien vooral op de onderwijswereld.

In Turkije is ondernemer Mustafa Koç, topman van het industriële concern Koç Holding, aan een hartaanval gestorven. Mustafa Koç (55) vormde de derde generatie van een Turkse industriële stamboom die activiteiten heeft in een brede waaier van activiteiten. Koç Holding is verantwoordelijk voor nagenoeg 10 procent van de totale Turkse export. De groep omvat ook vijf van de tien grootste bedrijven van het land en vertegenwoordigt 18 procent van de totale marktkapitalisatie op de aandelenbeurs van Istanboel. Koç heeft 45 procent van de Turkese autoproductie in handen, maar is ook actief in olie, technologie, toerisme, scheepsbouw en financiën. Mustafa Koç zou een vermogen van 1 miljard dollar hebben gehad.

Peter Mosch, voorzitter van de ondernemingsraad van de Duitse luxewagenbouwer Audi, kan zich niet vinden in een beslissing van de constructeur om een belangrijk aspect van zijn ontwikkelingen op het gebied van elektrische aandrijving naar zijn fabriek in Brussel over te hevelen. Mosch, de belangrijkste vertegenwoordiger van de vakbonden bij de autobouwer, benadrukte tegenover Duitse media dat de ontwikkelingscompetentie van Audi bij de Duitse vestigingen ligt en daar ook moet blijven. Audi wil in zijn Brusselse fabriek een competentiecentrum voor elektrische voertuigen uitbouwen. Er kan volgens Mosch echter niet aanvaard worden dat ontwikkelingen exclusief op internationale sites zouden gebeuren.

Uitgever Think Media gaat volledig in vereffening. Dat heeft het bedrijf tijdens een buitengewone algemene vergadering beslist. Met de ontbinding wordt een definitief einde gemaakt aan het mediabedrijf. Eerder al verloor de onderneming zijn magazine-divisie, die onder meer de bladen P-Magazine, Ché en Menzo omvatte. De magazine P-Magazine en Culinaire Ambiance werden overgenomen door een nieuwe onderneming van Maurice De Velder, de vroegere eigenaar van Think Media. Ché en Menzo werden overgenomen door de Antwerpse uitgeverij Cascade, die in handen is van het Nederlandse Audax. Think Media was nog wel actief in buitenreclame.

De Vlaamse bioscoopfilms hebben het voorbije jaar 2,25 miljoen tickets verkocht. Dat betekende een stijging met ruim 10 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft Pierre Drouot, directeur-intendant van het Vlaamse Audiovisueel Fonds (VAF), gemeld. Hij voegde er aan toe dat de Vlaamse filmsector daarmee het voorbije jaar een nieuwe bezoekersrecord heeft kunnen registreren. Het oude record, daterend van zes jaar geleden, werd met 7 procent verbeterd. Opmerkelijk is wel dat de twee populairste producties - De Kampioenen en Safety First - van het voorbije jaar beide een spinoff bleken van een televisie-reeks. Ook het nieuwe jaar is volgens Pierre Drouot veelbelovend van start gegaan.

Het voorbije jaar hebben in Vlaanderen 513.525 gezinnen en bedrijven voor een andere leverancier van elektriciteit gekozen. Dat is gebleken uit een rapport van de Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas (Vreg). Opgemerkt wordt dat 15,39 procent van alle klanten vorig jaar van leverancier zijn veranderd, tegenover 11,9 procent het jaar voordien. Alleen vier jaar geleden werd volgens de regulator met een score van 16,47 procent een hoger verloop opgetekend. Vooral bij de bedrijven kon een grote interesse in een nieuwe leverancier worden opgemerkt. Ook bij aardgas bleken 363.509 klanten of 17,7 procent van het totale consumentenbestand van leverancier te wisselen, tegenover 13,89 procent het jaar voordien.

Het dominante aandeel van diesel in de Belgische vloot bedrijfswagens zal de volgende jaren gevoelig worden afgezwakt. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van de mobiliteitsorganisatie Touring bij zeshonderd Belgische ondernemingen. Vastgesteld dat de vloot bedrijfswagens op dit ogenblik voor 86 procent wordt aangedreven door dieselmotoren, maar tegen het einde van dit decennium zou dat cijfer tot 53 procent zijn gedaald. Touring kwam ook tot de conclusie dat de helft van de bestuurders overweegt om zijn dieselwagen vanaf dit jaar in te ruilen voor een alternatief. Daarbij wordt vooral gekozen voor benzine (21 procent) en hybrides (20 procent). Aardgas en elektriciteit halen elk een score van 7 procent.

Op het Belgische spoornet zijn vorig jaar 92 treinen door een rood signaal gereden. Dat betekende een stijging met 39,4 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van Infrabel, beheerder van het Belgische spoornet. Het aantal incidenten lag het voorbije jaar ook op het hoogste niveau van dit decennium. Infrabel zegt wel dat er in de meeste gevallen nooit sprake is geweest van een potentieel gevaarlijke situatie. De meeste treinen kwamen immers al enkele meter voorbij het signaal tot stilstand. Slechts veertig treinen zouden een potentieel veiligheidsrisico hebben kunnen betekenen, onder meer omdat ze op een kruising met een ander spoor tot stilstand bleken te zijn gekomen.

De Belgische informatica-sector telde twee jaar geleden 200.000 werknemers. Dat betekende een toename met 25 procent op drie jaar tijd. Daarmee kent België één van de snelstgroeiende informatica-sectoren van heel Europa. Er wordt aan toegevoegd dat inmiddels 4,4 procent van de totale Belgische arbeidspopulatie als informaticus werkt. Daarmee scoort het land gevoelig beter dan het Europees gemiddeld, dat volgens Eurostat bijna 4 procent bedraagt. Ook werd vastgesteld dat 72,9 procent van de Belgische informatici over een universitair diploma beschikt. Binnen Europa laat alleen Spanje een hogere score optekenen. Anderzijds blijkt dat vrouwen minder dan 20 procent van het totale personeelsbestand uitmaken.

Meer Nieuws

 

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |