20-02-16

China vertegenwoordigt bijna helft wereldwijde omzet luxesector

Chinese consumenten hebben het voorbije jaar in het buitenland voor 116,8 miljard dollar luxegoederen verkocht. Daarmee is deze groep verantwoordelijk voor 46 procent van de omzet die de sector wereldwijs heeft gemaakt. Dat blijkt uit een studie van de Fortune Character Group in Peking. Vastgesteld werd dat Chinese consumenten het voorbij jaar 1,2 biljoen yuan of 183 miljard dollar in het buitenland - zowel bij aankoop van luxegoederen als dagelijkse producten - hebben besteed. Daarbij bleek dat meer dan 60 procent van de consumenten luxegoederen zoals handtassen, cosmetica of mobiele gadgets hadden gekocht.

Volgens cijfers van het Chinese ministerie van handel heeft de buitenlandse consumptie van de Chinese bevolking sinds het midden van het voorbije decennium een gemiddelde jaarlijkse groei met 27,8 procent laten optekenen. “Interessante reiscondities, de koopkracht van de yuan en aantrekkelijke buitenlandse retailmarkten hebben de Chinese consument aangezet de aankoop van buitenlandse producten in zowel fysieke als online shops op te drijven,” benadrukt Jiang Yiyi, directeur van het Chinese International Tourism Development Institute. Volgens officiële cijfers hebben het voorbije jaar 120 miljoen Chinezen een toeristische reis naar het buitenland ondernomen.

Chinese toeristen vertegenwoordigden het voorbije jaar ongeveer 12 procent van de wereldwijde consumptie. De groei van de binnenlandse Chinese consumptie moet volgens de onderzoekers daarentegen met een verdere vertraging afrekenen. In totaal werd vorig jaar een groei met 10,7 procent opgetekend tot 30,1 biljoen yuan. Indien één derde van de buitenlandse consumptie naar de interne markt zou zijn teruggevloeid, zouden de Chinese retailverkopen volgens Li Jian, onderzoeker bij de Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, met minstens 1 procentpunt zijn toegenomen.

Er wordt nog opgemerkt dat de prijs van geïmporteerde goederen in China relatief hoog blijft in vergelijking met buitenlandse markten. Uit een onderzoek van de China Chamber of International Commerce blijkt dat vorig jaar de prijs van bijna veertig luxegoederen in China tussen 40 procent en 68 procent duurder waren dan in de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland. Het ging daarbij onder meer om horlogen, elektronische producten, wijnen, mode, reiskoffers en handtassen.

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Arabische vrouwen gaan in tegen stereotypes

Stereotypes over Arabische vrouwen hebben meestal weinig met de realiteit te maken. In werkelijkheid tonen deze vrouwen zich immers technisch goed onderlegd en sociaal geëngageerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen bij tweeduizend vrouwen in de Golfregio. Uit de studie bleek onder meer dan ongeveer 90 procent van de vrouwen in Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten een smartphone bezitten en het apparaat gebruiken om toegang te vinden tot het internet. Bovendien bleek 80 procent zichzelf en hun kinderen technisch onderlegd te vinden, hoewel de motivaties voor het gebruik van de technologie grote variaties kon vertonen.

Vastgesteld werd dat 56 procent van de ondervraagden vooral op de smartphone beroep doet om contact met bekenden te onderhouden, terwijl ongeveer 40 procent toegeeft het toestel hoofdzakelijk te gebruiken om de verveling te verdrijven en games te spelen. Verder werd vastgesteld dat 46 procent een merkapplicatie heeft gedownload, maar slechts 20 procent maakte gewag van online shopping. Christina Ionnadis, voorzitster van de Marketing to Women Conferences in the Middle East, wijst op het veranderde gedrag en de gewijzigde aspiraties van de vrouwen in de regio, die vaak een baan hebben en voor zichzelf een inkomen hebben gecreëerd.

WhatsApp wordt door 92 procent van de Arabische vrouwen gebruikt, gevolgd door Instagram (66 procent), Facebook (64 procent), Snapchat (50 procent) en Twitter (34 procent). “Arabische vrouwen vormen een belangrijke pijler voor de consumptie van producten voor henzelf en hun gezinnen, maar toch voelen ze zich vaak het mikpunt van stereotypes,” zegt Ionnadis. “Vooral reclame-campagnes gaan vaak nog altijd uit van oude beginselen en wordt de vrouw nog altijd geportretteerd als moeder en verantwoordelijke voor het huishouden. Er is dan ook nood aan een moedig merk dat de opportuniteiten van een verschuiving in de markt onderkent en tegelijk de emotionele band met zijn vrouwelijke klanten versterkt.”

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, golfregio, vrouw |  Facebook |

Europese levensverwachting vertoont grote variaties

Europa wordt geconfronteerd met brede variaties in levensverwachting. Bovendien blijven die verschillen ook opvallend stabiel. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Porto naar de verdere levensverwachting bij vijfenzeventigplussers in achttien Europese landen. Vastgesteld werd dat vooral ouderen in het noorden van Spanje, het noordoosten van Italië, Andorra en het zuiden en westen van Frankrijk nog op een grotere levensverwachting kunnen rekenen. Leeftijdsgenoten uit Nederland, Scandinavië en Groot-Brittannië moeten daarentegen met een grotere mortaliteit rekening houden.

De grotere levensverwachting in het mediterrane gebied moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan een hoge socio-economische status en een gezond dieet. “Op diezelfde manier moet de grotere mortaliteit in Scandinavië, Nederland en Groot-Brittannië worden gelinkt aan armoede en ongezonde leefgewoontes,” wordt er aan toegevoegd. Uit het onderzoek bleek dat mannelijke vijfenenzeventigplussers op het einde van de voorbije eeuw 27 procent kans hadden nog tien jaar te leven. Dat cijfer is inmiddels gestegen tot 34 procent. Bij vrouwen bleek er een toename van 40 procent naar 47 procent.

Opgemerkt wordt dat armoede, vetrijke diëten, de consumptie van tabak en alcohol en een ongezonde levensstijl een dodelijke tol eisen bij de oudere bevolkingsgroepen. “Diverse factoren hebben een impact op de mortaliteit,” wordt er opgemerkt. “Onder meer socio-economische omstandigheden, genetica, levensstijl, vervuiling en toegang tot gezondheidszorg hebben een belangrijke invloed op de levensverwachting van de oudere generaties.” Er wordt aan toegevoegd dat de mortaliteit bij vijfentachtigplussers vooral gelinkt moet worden aan de cardiovasculaire gezondheid, die in Europa verantwoordelijk is voor 42 procent van alle overlijdens.

Dat verklaart volgens de onderzoekers ook de relatief goede scores in het mediterrane gebied. In het noorden van Spanje en in Frankrijk wordt de bevolking immers minder snel met cardiovasculaire problemen geconfronteerd dan elders in Europa. Verder wordt eraan toegevoegd dat post-industriële regio’s zoals West-Centraal Schotland, de Frans-Belgische grens of de Merseyside geconfronteerd worden met hoge armoede-niveaus en een erosie van de sociale cohesie. Armoede verklaart volgens de studie ook waarom slechts een beperkte levensverwachting wordt opgemerkt in Portugal, zuidelijke regio’s van Spanje en Italië en een aantal post-industriële gebieden.

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levensverwachting |  Facebook |

Vrouwelijke uitvinders worden minder goed beloond

De uitvinderswereld bestaat slechts voor 4,2 procent uit vrouwelijke onderzoekers. Bovendien blijken vrouwelijke uitvinders 14 procent minder te verdienen dan hun mannelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van economen aan de Universita Bocconi in Italië en de Universität Mannheim in Duitsland naar de activiteiten van bijna tienduizend industriële uitvinders uit drieëntwintig landen. De onderzoekers zeggen dan ook dat er nood is aan initiatieven om werknemers dezelfde beloningen voor dezelfde prestaties te bieden en jonge vrouwen aan te moedigen wetenschappelijke studies aan te vatten.

“De verschillen in verdiensten blijven zelfs bestaan wanneer rekening wordt gehouden met de mogelijke impact van diverse jobomschrijvingen, het eventuele ouderschap en andere karakteristieken,” zeggen de onderzoekers Myriam Mariani (Universita Bocconi) en Karin Hoisl (Universität Mannheim). “Nog opvallender is dat ook bij eenzelfde onderzoekskwaliteit het verschil in verloning nog altijd gehandhaafd blijft. Het onderzoek moet dan ook het beleid aanzetten om mogelijke maatregelen te onderzoeken om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de uitvinderswereld aan te paken. Vooral zou eraan moeten worden gedacht om vrouwen in een vroege onderwijsfase gemakkelijker toegang tot wetenschap te bieden.”

Volgens Mariani en Hoisl kunnen er verschillende redenen worden aangevoerd voor de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke uitvinders. “Vrouwen beseffen wellicht dat ze als uitvinder minder goed zullen worden betaald,” wordt er opgemerkt. “Bovendien anticiperen vrouwen op de mogelijk negatieve impact op het moederschap, waardoor ze een carrière in onderzoek of ontwikkeling aan zich voorbij laten gaan of vroegtijdig stopzetten. Niet alleen moeten managers en werknemers zich van dit probleem bewust zijn, maar ook moeten gerichte acties worden ondernomen om compensaties voor man en vrouw op een gelijk niveau te brengen.”

Lees Verder

14:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitvinder, wetenschap |  Facebook |

Airbnb verandert visie op de hotelsector

Reizigers die ooit al van alternatieve overnachtings-platformen zoals Airbnb gebruik hebben gemaakt, blijken vaak hun visie op traditionele hotels te hebben veranderd. Dat is de conclusie van een onderzoek van bank Goldman Sachs bij tweeduizend consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat consumenten hun mening over de traditionele hotelsector gevoelig bijsturen wanneer ze gebruik hebben gemaakt van diensten zoals HomeAway, FlipKey of Airbnb. Wanneer de consument de voorbije jaar van alternatieve hotelplatformen gebruik heeft gemaakt, blijkt zijn voorkeur voor traditionele hotel van 79 procent naar 40 procent te zijn gedaald.

“Het is opmerkelijk dat de voorkeuren van de consument een complete ommekeer kennen wanneer ze van p2p-accommodaties gebruik hebben gemaakt,” aldus Goldman Sachs. “Bij velen kan een onmiddellijke omslag van hotels naar alternatieve mogelijkheden worden opgetekend.” Uit het onderzoek bleek dat 16 procent van de respondenten tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar van p2p-accommodaties gebruik heeft gemaakt. Dat betekende een stijging met 5 procentpunt tegenover het begin van het jaar. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar bleek 67 procent in de loop van het voorbije jaar gebruik gemaakt te hebben van p2p-accommodaties.

In de categorieën tussen vijfentwintig en vierendertig jaar enerzijds en vijfendertig en vierenveertig jaar anderzijds werden daarbij cijfers van respectievelijk 75 procent en 64 procent geregistreerd. Bij vijfenveertigplussers moet echter een terugval tot minder dan 30 procent worden gemeld. “Ook de gemiddelde bekendheid van de p2p-platformen heeft een groei gekend van 24 procent tot 35 procent,” benadrukte Goldman Sachs nog. “In de hoogste inkomenscategorieën - met een bedrag van meer dan 120.000 dollar per jaar - loopt dat op tot 57 procent. Bij inkomens van minder dan 30.000 dollar valt die bekendheid terug tot 22 procent.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Blokkering sociale accounts limiteert extremistische retoriek

De blokkering van een account op sociale media kan een efficiënt instrument zijn om het bereik van extremistische retoriek te beperken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Center for Cyber and Homeland Security van de George Washington University. De onderzoekers zeggen verder vastgesteld te hebben dat het netwerk van Engelstalige Daesh-supporters relatief klein blijft en tussen duizend en drieduizend leden telt. Bovendien blijken deze accounts ook gemiddeld slechts driehonderd tot vierhonderd supporters te tellen, hoewel sommigen aan verscheidene duizenden volgelingen komen.

"De consistente acties van Twitter tegen accounts die aan Daesh konden worden gelinkt, heeft het aantal recidivisten gevoelig beperkt," stellen de onderzoekers John Berger en Heather Perez. "Individuen die herhaaldelijk nieuwe accounts aanmaakten nadat hun originele platform was gedesactiveerd, bleken immers nog slechts op een bescheiden populariteit te kunnen rekenen. Het is gemakkelijk na een schorsing een nieuwe account aan te maken, maar het is veel moeilijker om ook de verloren volgelingen opnieuw te kunnen rekruteren. De schorsingen hebben een duidelijke impact op de activiteit van extremistische netwerken op Twitter."

“Occasionele grootschalige schorsingen, zoals onder meer het geval was na de terroristische aanslagen in Parijs, hebben de omvang van de aanwezigheid van Daesh op sociale media gevoelig beperkt,” benadrukken de onderzoekers. “De volgelingen van de extremisten proberen wel andere sociale media om met elkaar te kunnen communiceren, maar in realiteit blijkt een aanwezigheid op Twitter noodzakelijk te zijn. De andere sociale media blijken immers veel minder effectieve instrumenten te zijn voor de rekrutering van nieuwe medewerkers.” Twitter zegt sinds het midden van het voorbije jaar meer dan 125.000 accounts van gewelddadige extremisten te hebben geschrapt.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (Imec) uit Leuven fuseert met het digitale platform iMinds uit Gent, waarmee een nieuw strategische onderzoekscentrum wordt gecreëerd. De samensmelting moet naar eigen zeggen op wereldniveau een hightech onderzoekscentrum voor de digitale economie vormen. Opgemerkt wordt dat de fusie de hardware-expertise van Imec moet samenbrengen met de digitale knowhow van iMinds en Vlaanderen verder op de kaart dient te zetten als kennisregio voor een duurzame digitale toekomst. Bij het Imec werken op dit ogenblik meer dan 2.500 onderzoekers uit een zeventigtal landen, terwijl iMinds een duizendtal researchers met een vijftigtal nationaliteiten heeft aangetrokken.

De Nederlander Victor Muller, voormalig topman van autobouwer Saab, wordt in Zweden vervolgd wegens het tegenwerken van belastingcontroles. Dat heeft de Zweedse fiscale opsporingsdienst Ekobrottsmyndigheten gemeld. Eerder was al aangegeven dat vijf voormalige topbestuurders van de Zweedse autobouwer Saab zouden worden vervolgd. De klacht tegen de gewezen Saab-bestuurders wordt wellicht ten vroegste in de herfst voor de Zweedse rechtbank behandeld. Muller kwam in het begin van dit decennium aan het hoofd van Saab, nadat zijn bedrijf Spyker de Zweedse constructeur had overgenomen. Muller slaagde er echter niet in Saab nieuw leven in te blazen. Het automerk kwam nadien in Chinese handen.

De Europese Unie heeft met Groot-Brittannië een akkoord bereikt over een gezamenlijke verdere toekomst. Onder meer werd afgesproken dat Groot-Brittannië niet dient deel te nemen aan een verdere politieke integratie van de Europese Unie. Ook op het gebied van sociale zekerheid voor buitenlandse werknemers krijgt de Britse regering een grotere bewegingsvrijheid. Groot-Brittannië had ook gevraagd dat de banken van de City of London niet aan de Europese regels dienden te voldoen, maar die eis werd afgewezen. Groot-Brittannië kan ook geen veto uitspreken tegen beslissing van de eurozone. De Britse premier David Cameron zei het akkoord in eigen land te zullen verdedigen.

Het Chinese ecommerce-bedrijf Alibaba heeft aangekondigd nog dit jaar in Brussel een contactpunt te willen openen. Het bedrijf streeft naar de oprichting van een Brusselse Alibaba-ambassade, een fysiek contactpunt dat de brug moet maken tussen Belgische producenten en Chinese consumenten. Alibaba wil een wereldwijd netwerk van ambassades uitbouwen. Op die manier wil de groep een online platform creëren dat westerse exporteurs moet toelaten kwaliteitsproducten op Alibaba aan Chinese consumenten aan te bieden. België zou op dat platform een online paviljoen krijgen voor de promotie van typische producten en toeristische informatie. Er zouden ook honderd Belgische medewerkers worden aangetrokken.

De Zweedse autobouwer Volvo maakt een einde aan het gebruik van fysiek autosleutels. Vanaf volgend jaar zal de functie van de sleutel door een mobiele applicatie worden aangeboden. De applicatie maakt van bluetooth gebruik om met de auto te kunnen communiceren. De technologie opent ook nieuwe mogelijkheden voor de verhuur of het delen van wagens. Tevens zouden online bestellingen door de leverancier in de kofferbak van de klant kunnen worden gedeponeerd. Volvo zal de technologie deze lente uittesten bij het autodeelbedrijf Sunfleet op de luchthaven van Göteborg. Vanaf volgend jaar wordt een beperkt aantal nieuwe wagens met de technologie uitgerust. Men zal echter nog altijd een sleutel kunnen krijgen.

In Zwitserland hebben Philip Brunner en Manuel Brandenberg, twee parlementsleden van het kanton Zug, aan de federale regering gevraagd een bankbiljet van 5.000 Zwitserse frank te introduceren. Het biljet zou een waarde hebben van 4.550 euro en zou volgens de parlementsleden moeten zorgen dat de financiële vrijheid en de privacy van de bevolking kan worden beschermd en garanderen dat de frank een veilige haven blijft. Steeds meer gaan stemmen op om grotere coupures uit circulatie te nemen omdat de biljetten vooral diensten zouden bewijzen aan criminelen en terroristen. In Zwitserland heeft het grootste biljet op dit ogenblik een waarde van 1.000 frank.

Luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines heeft permanente vliegrechten gekregen om vanuit België cargovluchten naar Dubai, Hongkong en Shanghai te organiseren. Dat heeft het federale ministerie van mobiliteit bekend gemaakt. De problemen rond de vliegrechten hadden de maatschappij eerder aangezet om zijn activiteit op Brussels Airport stop te zetten en zijn aanwezigheid op L!ège Airport gevoelig terug te schroeven. Ethiopian Airlines kreeg in België slechts voorlopige vliegrechten met een looptijd van één maand en besliste daarom de activiteiten naar Maastricht over te hevelen. Brussels Airport wil naar eigen zeggen nu alle inspanningen doen om de maatschappij terug te halen.

Het logistieke bedrijf H.Essers heeft van de Vlaamse regering de toestemming gekregen om zijn hoofdkwartier in Genk uit te breiden in het aanpalend natuurgebied. Essers, met 1.300 medewerkers de grootste privé-werkgever van Limburg, had al langer nood aan uitbreiding voor zijn farmadivisie. Daarbij werd vooral interesse getoond in een aanpalend bosgebied van 12 hectare, eigendom van het het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos en de stad Genk, die geen problemen hadden met een omzetting in industriegebied. Een aantal natuurorganisaties verzette zich echter wel en heeft aangekondigd de beslissing van de regering ook nu bij de Raad van State te zullen aanvechten.

Allianz, de grootste verzekeraar van Europa, heeft tijdens het laatste kwartaal van het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van 1,42 miljard euro. Dat betekende een stijging met 16 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De cijfers bleven echter onder de verwachtingen, te wijten aan een grotere omvang van schadevergoedingen voor stormen en overstromingen in Europa. De premie-inkomsten daalden met een 1,1 procent naar 29,7 miljard euro. Over het hele jaar werd een winstgroei met 6 procent tot 6,6 miljard euro geregistreerd. De omzet steeg met ruim 2 procent tot 125 miljard euro. Allianz merkt nog op dat de gelduitstroom bij fondsendochter Pimco het voorbije jaar kon worden gehalveerd.

Het farmabedrijf UCB heeft van de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) goedkeuring gekregen om zijn nieuwe geneesmiddel Briviact, dat epilepsie moet helpen behandelen, in de Verenigde Staten op de markt te brengen. Het product is bedoeld voor volwassen patiënten met beginnende aanvallen van epilepsie. Bij ongeveer 30 procent van de patiënten kunnen de aanvallen met de huidige geneesmiddelen niet onder controle worden gehouden. Brivaracetam, het actieve bestanddeel van Briviact, doet het risico op aanvallen gevoelig afnemen. Vorige maand hadden ook de Europese farmaceutische autoriteiten het geneesmiddel al goedgekeurd.

Restbank Dexia heeft het voorbije boekjaar afgesloten met een nettowinst van 163 miljoen euro, tegenover een verlies van 606 miljoen euro het jaar voordien. De winst is vooral te danken aan de boekhoudkundige herwaardering van afgeleide financiële producten, die de inkomsten met 516 miljoen euro heeft opgedreven. Daarmee heeft Dexia voor de eerste keer in vijf jaar een positief resultaat kunnen melden. Daartegenover staat een waardevermindering van 197 miljoen euro die diende te worden geregistreerd voor de blootstelling aan de Oostenrijkse badbank Heta Asset Resolution. Dexia heeft het voorbije jaar zijn balanstotaal met 16,8 miljard euro kunnen afbouwen tot een niveau van 230,3 miljard euro.

De Vlaamse overheid zoekt een overnemer voor zijn wervingsplatform T-Groep. Dat heeft de directie van T-Groep bekend gemaakt. De Vlaamse overheid is meerderheidsaandeelhouder in T-Groep, maar de overname door een zorgvuldig geselecteerd investeerder moet het bedrijf naar eigen zeggen een nieuwe stimulans bieden. Daarbij wordt wel opgemerkt dat kan worden verder gebouwd op het mooie parcours dat de voorbije jaren werd afgelegd. T-Groep ontstond bijna veertien jaar geleden door de afsplitsing van de commerciële diensten van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling. T-Groep overkoepelt de platformen T-Intermin en Ascento. Het bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van 380 miljoen euro.

De Astro-toren, een kantorencomplex langs de Brusselse Kleine Ring, is door de Spaanse vastgoedgroep Luresa, dochter van Banco Santander, aan een Zuid-Koreaans pensioenfonds verkocht. Met de transactie zou een bedrag zijn gemoeid van 170 miljoen euro. De Astro-toren dateert uit het midden van de jaren zeventig en bood tot twee jaar geleden onderdak aan de bank BNP Paribas Fortis. Het kantorencomplex wordt de nieuwe thuisbasis van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) en diens Brusselse sectorgenoot Actiris. Aziatische investeerders kiezen steeds vaker voor vastgoed als alternatief voor obligaties. Na Londen en Parijs wordt daarbij ook gekeken naar Berlijn en Brussel.

Saoedi-Arabië heeft een belasting op water ingevoerd. De inkomsten uit die heffing moeten de dalende opbrengsten uit de olieproductie helpen opvangen. Bovendien is voorspeld dat de grondwatervoorraden van het land over dertien jaar uitgeput zullen zijn. De Arabische Golfstaten kennen per hoofd van de bevolking immers nagenoeg de hoogste waterconsumptie van de wereld. Het individuele jaarverbruik loopt er op tot 265 liter. Dat is het dubbele van het Europese gemiddelde. De watercrisis van het land zou worden veroorzaakt door de beslissing van de Arabische overheid in de eerste helft van de jaren tachtig om te beginnen met tarweteelt. Landbouw slorpt 95 procent van het Saudische waterverbruik op.

De slagerij van Volkswagen in Wolfsburg heeft het voorbije jaar 7,2 miljoen knakworsten geproduceerd. Dat betekent een stijging met bijna één miljoen exemplaren tegenover het jaar voordien. Dat heeft het Deutsche Presse Agentur (DPA) gemeld. Daarnaast werd ook nog ruim 600.000 ton kruidenketchup geproduceerd. De producten worden niet alleen in de bedrijfsrestaurants en de eigen winkel van de autobouwer verkocht, maar worden onder de hoofding ‘Volkswagen Originaliteit’ ook in de gewone retail verkocht. Waarnemers wijzen erop dat Volkswagen het voorbije jaar meer worsten dan auto’s heeft verkocht. De autoproductie kwam immers uit op 5,82 miljoen exemplaren.

Meer Nieuws

 

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |