14-11-15

Lijnmanagement voldoet zelden aan verwachtingen werknemer

Het lijnmanagement komt vaak niet tegemoet aan de verwachtingen van de werknemers. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Oracle bij ruim vijftienhonderd werknemers van Europese ondernemingen.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werknemers moeten worden gemotiveerd anderen te helpen

Wanneer werknemers gemotiveerd worden om anderen te helpen, stijgt de productie en valt het risico op personeelsverloop gevoelig terug. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Notre Dame en de University of Illinois.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Londen blijft belangrijkste bestemming van wereldwijde professionals

Londen is voor professionals de meest favoriete stad voor een buitenlandse werkopdracht. Dat blijkt uit een onderzoek van het wervingsbedrijf Hydrogen Group. De Britse hoofdstad gaat in de rangschikking New York, Sydney en Dubai vooraf.

Lees Verder

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Twitter schetst perfect beeld van het dagelijkse leven

Het sociale netwerk Twitter is een perfect instrument om een beeld van het dagelijkse leven te schetsen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida Atlantic University.

Lees Verder

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Geld is even goede motivator als andere voordelen

Een financiële bonus is voor de werknemer een even goede motivator als andere voordelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het cloudbedrijf Xactly bij een groep Britse werknemers.

Lees Verder

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kans op dubbelganger bedraagt één op duizend miljard

De mens heeft één kans op een biljoen om een dubbelganger tegen te komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Adelaide.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het verlieslatende Nederlandse dochterbedrijf van de Belgische luchtvaartmaatschappij VLM Airlines is failliet. Daardoor dreigen vijfenzeventig werknemers hun baan te verliezen. Steve Blair, directeur van VLM Airlines, zegt wel te hopen dat een gedeelte van de getroffen werknemers een nieuwe functie kan vinden op het hoofdkwartier van de groep in Antwerpen. De luchtvaartmaatschappij zegt wel zich genoodzaakt te zien om kosten te besparen om volgend jaar opnieuw winstgevend te kunnen worden. Directeur Blair wil daarover tegen eind dit jaar met de vakbonden een plan hebben afgesproken. Er zou echter niet worden gesneden in het aanbod van de Vlaamse maatschappij.

De Nederlandse retailholding Macintosh verkoopt dochterbedrijf Kwantum, gespecialiseerd in wooninrichting, aan de investeringsmaatschappij Gilde Equity Investment. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 28 miljoen euro. De opbrengst van de verkoop zal worden gebruikt om de schulden van Macintosh verder af te bouwen. Voor de medewerkers van Kwantum heeft de transactie geen gevolgen. Ook de directie ondergaat geen wijzigingen. Het hoofdkantoor en distributiecentrum blijven eveneens in Tilburg. Macintosh wil zich volledig toeleggen op de schoenenmarkt in de Benelux. Eerder werden daarvoor al de Britse activiteiten van de groep verkocht. Ook het bedrijf Nea, verkoper van sportbraces, werd verkocht.

In Frankrijk is Claude Guéant, een gewezen medewerker van voormalig president Nicolas Sarkozy, wegens de verduistering van overheidsgeld veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Guéant moet ook een boete van 75.000 euro betalen en mag vijf jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen. Guént was onder president Sarkozy minister van binnenlandse zaken. Hij was voordien al kabinetschef geweest van Sarkozy toen de latere president nog Frans minister van binnenlandse zaken was. Nog vier andere betrokkenen in het dossier werden tot voorwaardelijke gevangenisstraffen veroordeeld. Het vijftal werd verdacht 210.000 euro overheidsgeld verduisterd te hebben.

KBC Bank heeft ondernemers onvoldoende geïnformeerd over de risico’s van bepaalde complexe financiële producten. Dat heeft het Antwerpse hof van beroep beslist in een klacht van houtinvoerder Byttebier, die met de bank een zogenaamd swapcontract voor een bedrag van 3 miljoen euro had afgesloten. De Antwerpse rechter stelde dat de contracten voor een leek onduidelijk, onbegrijpelijk en misleidend zijn. Er werd wel aan toegevoegd dat de klant tekort is gekomen aan zijn onderzoeksplicht. De advocaten van Byttebier stellen dat de uitspraak van de rechter de fout van de bank heeft gevestigd en moet er nu alleen nog verder worden gedebatteerd over het oorzakelijk verband en de omvang van de geleden schade.

De lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) beschikten eind september over een gezamenlijke oliereserve van drie miljard vaten. De voorraden van de betrokken landen zijn daarmee tot een absolute recordhoogte gestegen. Dat staat in een rapport van het International Energy Agency (IEA). Er wordt aan toegevoegd dat de Oeso met die reserves een ongeziene bescherming geniet tegen geopolitieke schokken of onverwachte onderbrekingen in de bevoorrading. Het rapport wijst er wel op dat deze recordvoorraden een extra druk zouden kunnen zetten op de oliemarkt, die al met een overaanbod wordt geconfronteerd.

Het staalconcern Bekaert heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 898 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Over de eerste negen maanden van het jaar is er sprake van een groei met ruim 15 procent tot 2,79 miljard euro. De omzetgroei is vooral te danken aan overnames, zoals de aankoop van staalkoordfabrieken van de Italiaanse bandenmaker Pirelli. Daarnaast wordt gewezen op gunstige wisselkoerseffecten. Wel wordt opgemerkt dat een gedeelte van de groei ongedaan werd gemaakt door een zwak jaarbegin, dat tot lagere volumes heeft geleid. Tevens wordt gewezen op lagere walsdraadprijzen voor de klanten.

Beeldverwerkingsgroep Agfa-Gevaert uit Mortsel heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 661 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 3,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 9 miljoen euro naar 33 miljoen euro. De afdeling Agfa HealthCare liet met een omzetgroei van 6,6 procent optekenen. Agfa Graphics, de grootste divisie van het bedrijf, liet een omzetgroei met 3 procent optekenen. De omzet van Agfa Specialty Products daalde met ruim 4 procent, vooral door de achteruitgang van de traditionele filmactiviteiten. Christian Reinaudo, topman van Agfa-Gevaert, benadrukte bijzonder tevreden te zijn over de kwartaalcijfers.

De Belgische baggergroep Deme heeft contracten gesloten voor werken in havens in Egypte, Panama en Turkije. In Egypte moet Deme in opdracht van de Suez Canal Authority een bijkomende toegang tot de haven van Port Said realiseren, terwijl in Panama een opdracht werd verworven voor de verdere uitbreiding van de aanvaarroute naar het Panamakanaal aan de kant van de Stille Oceaan. In Turkije moet de toegang tot de haven van Mersin aan de Middellandse Zee worden verbreed en verdiept. De contracten hebben een totale waarde van 150 miljoen euro. De nieuwe reeks contracten vormen volgens Deme een belangrijke herbevestiging van het mondiale vertrouwen in de Belgische baggergroep.

De volgende tien jaar kunnen in de Vlaamse biotechnologiesector tussen zevenduizend en twaalfduizend banen worden gecreëerd. Dat heeft Henk Joos, managing director van sectororganisatie FlandersBio, gezegd. Op dit ogenblik omvat de biotechnologie in Vlaanderen ongeveer vijftienduizend arbeidsplaatsen. Opgemerkt wordt dat bestaande bedrijven zich verder zullen uitbreiden, maar ook de komst van een aantal nieuwe partijen wordt voorspeld. Joos benadrukt daarbij dat ook buitenlandse bedrijven interesse tonen in Vlaanderen. Dankzij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) in het midden van de jaren negentig behoort Vlaanderen volgens Joos in een aantal domeinen inmiddels tot de absolute wereldtop.

Het Chinese staatsbedrijf ChemChina doet pogingen om de Zwitserse groep Syngenta, producent van zaden en gewasbeschermingsmiddelen, over te nemen. Volgens een aantal bronnen zouden tussen beide partijen al gesprekken rond een overname zijn gevoerd. ChemChina zou daarbij zelfs een bod van 39 miljard euro op Syngenta hebben gedaan. Het voorstel zou door Syngenta echter zijn afgewezen. Daarbij zou onder meer gewag zijn gemaakt van bezwaren op het gebied van mededinging. China zoekt naar middelen om met een kleinere landbouwoppervlakte een grotere productie te kunnen realiseren. Monsanto probeerde eerder al Syngenta over te nemen voor een bedrag van 47 miljard euro.

De Amerikaanse farmagroep Mylan staakt zijn pogingen om zijn sectorgenoot Perrigo over te nemen. Mylan had een bod van 33 miljard dollar uitgebracht op Perrigo. Slechts 40 procent van de aandeelhouders van Perrigo had zich echter bereid getoond om op dat voorstel in te gaan. Mylan had gehoopt op een aandeel van minstens 50 procent. Perrigo heeft zich al maandenlang tegen de ovenamepogingen van Mylan proberen te verdedigen. Onder meer werd daarbij een omvangrijke reorganisatie aangekondigd die het bedrijf winstgevender moet maken. Ook een inkoop van eigen aandelen werd aangekondigd. Robert Coury, topman van Mylan, benadrukt dat Perrigo niet noodzakelijk is voor de toekomst van zijn bedrijf.

Het Russische staatsgasconcern Gazprom snijdt dit jaar verder in zijn productie, te wijten aan de wrijvingen met Oekraïne en de lagere verkopen aan andere voormalige Sovjet-republieken. Dat heeft Gazprom, de grootste aardgasproducent van de wereld, bekend gemaakt. De gasproductie zal dit jaar naar verwachting uitkomen op 427 miljard kubieke meter. Dat zou een daling met 3,8 procent betekenen tegenover vorig jaar. Het is al de vierde keer dat het bedrijf zijn productieraming voor dit jaar naar beneden bijstelt. Nochtans wordt meer geïnvesteerd dan oorspronkelijk was gepland. Het bedrijf merkt wel op dat bij de verkoop van gas aan de Europese Unie en Turkije een lichte groei kon worden opgetekend.

Het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een verlies van 3,8 miljard real of 924 miljoen euro geleden. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd een negatief resultaat geboekt van 5,3 miljard real. Opgemerkt wordt dat de wereldwijde inzinking van de energietarieven gedeeltelijk kon worden opgevangen door hogere prijzen op de binnenlandse markt. Anderzijds diende het bedrijf af te rekenen met ongunstige wisselkoersen. De Braziliaanse real heeft op één jaar tijd 29 procent van zijn waarde verloren. Petrobras is verwikkeld in een groot omkoopschandaal, dat volgens het Braziliaanse gerecht aan de onderneming mogelijk een verlies van 42 miljard real kan hebben gekost.

De Duitse vakbond Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) heeft met nieuwe stakingsacties gedreigd bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Er is bij de maatschappij een staking van één week achter de rug, maar Nicolay Baublies, topman van de vakbond, zegt dat er nog altijd geen vergelijk is gevonden over de plannen van de directie van Lufthansa om met een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst belangrijke besparingen door te voeren. Bettina Volkens, personeelsdirecteur van Lufthansa, heeft de stakende werknemers opgeroepen de acties te beëindigen en samen met de directie naar een oplossing te zoeken. Elke dag staking zou de maatschappij 20 miljoen euro verlies opleveren.

De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 1,7 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 1,3 miljard dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 2 miljard dollar tot 25,8 miljard dollar. Opgemerkt wordt dat er meer vliegtuigen konden worden afgeleverd, terwijl ook de problemen met de Dreamliner minder kosten blijken opgeleverd te hebben dan werd geraamd. In totaal leverde Boeing tussen begin juni en eind september dit jaar 199 toestellen af. Dat betekende een stijging met 8,1 procent tegenover het derde kwartaal vorig jaar. De ontwikkeling van de energiezuinige Dreamliner heeft echter diverse problemen opgeleverd.

Meer Nieuws

 

12:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |