16-12-15

Beweging cursor geeft informatie over emoties gebruiker

De beweging van de cursor kunnen interessante informatie verstrekken over de emoties van de computer-gebruiker. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brigham Young University.

Lees Verder

17:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gebruiker sociale media heeft weinig aandacht voor privacy anderen

Gebruikers van sociale media tonen weinig interesse in de beveiliging van de privacy van collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University.

Lees Verder

 

17:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouwen zijn even actief met videogames als mannen

Vrouwen zijn even actief met videogames als mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center bij meer dan tweeduizend Amerikaanse consumenten.

Lees Verder

 

17:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

China opnieuw grootste patent-aanvrager van de wereld

Het voorbije jaar zijn wereldwijd in totaal 2,7 miljoen patenten aangevraagd. Dat betekent een stijging met 4,5 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de World Intellectual Property Organization (Wipo). Opgemerkt wordt dat voor de vijfde keer op rij een groei kon worden gemeld. Het grootste aantal patenten werd geregistreerd in China. In totaal werden door het Chinese patentbureau bijna één miljoen octrooien geregistreerd. Daarmee ligt de octrooiproductie in China hoger dan in de Verenigde Staten en Japan, die respectievelijk op de tweede en derde plaats staan gerangschikt.

“China vertegenwoordigde ook vorig jaar bijna één derde van de wereldwijde patentaanvragen,” benadrukt Francis Gurry, chief executive van de Wipo. “Daarmee vormt China weer de pijler van een sterke internationale patent-productie, ondanks een scherpe daling bij de aanvragen op het gebied van industrieel design. Het aantal patentaanvragen laat opnieuw een grotere stijging optekenen dan de groei van de bruto nationale producten.” Computer-technologie vertegenwoordigt 7,8 procent van alle aanvragen en blijft daarmee het belangrijkste actieterrein voor patenten, gevolgd door elektrische machines (7,4 procent), meettechnieken (4,8 procent) en digitale communicatie (4,6 procent).

Het rapport merkt nog op dat vorig jaar wereldwijd 10,2 miljoen patenten actief waren. Het grootste aantal werd toegepast in de Verenigde Staten (25 procent), gevolgd door Japan (18,8 procent) en China (11,7 procent). Er wordt echter aan toegevoegd dat China een snelle inhaalbeweging maakt. De activiteit van het Chinese patentbureau lag vorig jaar 12,5 procent hoger dan het jaar voordien. In Europa werd nog een groei met 3,2 procent opgetekend, gevolgd door Zuid-Korea (2,8 procent) en de Verenigde Staten (1,3 procent). Daarentegen diende in Japan een daling met 0,7 procent te worden geregistreerd.

Lees Verder

 

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsconsumptie sociale media leidt naar geïsoleerde informatie-omgeving

De nieuwsconsumptie op sociale media leidt de gebruiker vaak naar een geïsoleerde informatie-omgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bestuursraad onder druk om chief executive beter te compenseren

Bestuursraden van bedrijven staan vaak onder druk om aan hun chief executives overdreven vergoedingen toe te kennen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas.

Lees Verder

 

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Groter aantal handelspartners beperkt de oorlogszucht

Naarmate een land op een groter aantal handelspartners kan terugvallen, is het minder tot oorlogsvoering geneigd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University. Het verband kan volgens de onderzoekers een mogelijk werkinstrument vormen om oorlogen in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen vermijden. Indien in de Verenigde Staten en Europa immers meer handelsbetrekkingen zouden worden gesmeed met partners in het Midden-Oosten, zou het gevaar op militaire conflicten tussen de betrokken regio’s volgens de onderzoekers wellicht gevoelig kunnen worden ingeperkt.

“In politieke kringen is het algemeen bekend dat landen niet snel tot een oorlog overgaan met naties die ook handelspartners zijn,” merkt onderzoeksleider Matthew Jackson, professor economie aan de Stanford University, op. “Een oorlog met een zakelijke partner heeft ook geen logische grond. Anderzijds kon ook worden vastgesteld dat de moderne geschiedenis - ondanks alle aandacht in de media voor conflicten - gekenmerkt is door een historisch lage oorlogsactiviteit tussen de verschillende landen. Over het verband tussen beide gegevens is tot nu toe echter bijzonder weinig onderzoek verricht.”

“Door de afwezigheid van handelsrelaties kunnen allianties snel wijzigen,” zegt professor Jackson. “Daardoor loopt het risico op een oorlog op. Wanneer een land echter een groter aantal handelspartners heeft, neemt de drang naar oorlog gevoelig af. Naarmate een land een groter aantal handelspartners heeft, zal de betrokkenheid bij militaire conflicten afnemen.” In het derde kwart van de negentiende eeuw telde een land gemiddeld drie handelspartners. Afhankelijk van de gebruikte definities, is dat nu opgelopen tot een cijfer tussen zeventien en vierendertig naties. Bovendien is gebleken dat landen met veel partners ook minder geneigd zijn een conflict aan te gaan met naties waarmee geen zakelijke betrekking bestaat.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |