08-09-15

Vooroordeel tegen mensen met multiraciale achtergrond blijft hardnekkig

De vooroordelen tegen mensen met een multiraciale achtergrond blijven hardnekkig overeind. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan.

Lees Verder

12:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gelijkheid tussen verschillende huwelijksvormen belangrijk voor volksgezondheid

Er moet in het huwelijk van personen met verschillende seksuele geaardheid een grotere gelijkheid worden nagestreefd. Dat streven is van belang voor de algemene volksgezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Australian National University.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Uitsluiting erger dan rechtstreekse pesterijen

Uitsluiting is voor tieners erger dan openlijke en rechtstreekse pesterijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland in Australië bij meer dan tienduizend studenten uit het middelbaar onderwijs naar de impact van frequentie, de emotionale weerslag en de vorm van pesterijen op de mentale gezondheid. De ernst van het probleem maakt volgens de onderzoekers duidelijk dat preventie van cruciaal belang kan zijn. Uit het onderzoek bleek dat één op zeven tieners aangeeft het slachtoffer geweest te zijn van uitsluiting, terwijl één op drie gewag maakt van pesterijen en één op tien klaagt over fysieke aanvallen.

“Ons onderzoek heeft aangetoond dat sociale uitsluiting bij tieners veel meer schade kan berokkenen dan rechtstreekse pesterijen,” merkt onderzoeksleider Hannah Thomas, professor psychologie aan de University of Queensland, op. “Er moest immers worden vastgesteld dat tieners exclusie veel meer vrezen dan meer bekende vormen van pesterijen zoals plagerij en roddel. Sociale exclusie is een bijzonder subtiele strategie en zal daarom minder snel een reactie van een volwassene hoeven te vrezen. Adolescenten kunnen exclusie gebruiken om anderen uit de groep te duwen en te isoleren, waarbij ze hun eigen dominantie en macht in de vriendenkring uitoefenen.”

“Sociale exclusie wordt vaak zelfs gezien als een normaal onderdeel van de pijnen van de relaties binnen netwerken, maar kan voor jongeren bijzonder pijnlijk zijn,” zegt professor Thomas. “Er moet daarbij ook rekening worden gehouden dat sociale exclusie een sterke associatie vertoont met het psychologisch onevenwicht en het beperkte emotionele welzijn van de adolescent. Daardoor kan de uitsluiting een langer karakter krijgen dan andere vormen van pesterijen. Dat maakt de zelfverdediging bovendien moeilijker, waardoor de stress en isolatie nog verder dreigen te zullen toenemen.” Onder meer in het onderwijs moet volgens de onderzoekers een grotere aandacht worden besteed aan sociale uitsluiting.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Droevige stemming heeft ook impact op kleurenperceptie

Een droevige stemming heeft ook een impact op de kleurenperceptie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Rochester. Een negatieve emotionele instelling zorgt ervoor dat tinten op de blauw-gele as van de kleurencirkel minder accuraat worden geïdentificeerd. De studie geeft volgens de onderzoekers aan dat het gebruik van kleuren als metafoor voor gemoedsinstellingen bij de mens niet toevallig tot stand is gekomen, maar op een duidelijk achterliggend verband wijst. Dat de impact alleen bij een bepaalde groep kleuren lijkt te werken, heeft volgens de onderzoekers blijkbaar te maken met de werking van dopamine.

“De resultaten van de studie tonen aan dat gemoed en emoties een impact kunnen hebben op de perceptie over de omliggende wereld,” benadrukt onderzoeksleider Christopher Thorstenson, professor psychologie aan de University of Rochester. “Diverse experimenten in ons onderzoek wijzen uit dat droefheid een negatieve impact heeft op het vermogen om kleuren nauwkeurig te kunnen identificeren.” Eerdere studies hadden al uitgewezen dat emotie een invloed kan hebben op diverse visuele processen, waarbij ook al een link was aangegeven tussen een depressief gemoed en een gereduceerde gevoeligheid voor visuele contrasten.

“Aangezien gevoeligheid voor contrasten een fundamenteel visueel proces is bij de kleurenperceptie, kon dan ook een specifieke link worden verondersteld tussen droefheid en de mogelijkheid om tinten te identificeren,” zegt professor Thorstenson. “Het is ook opvallend hoe vaak mensen gebruik maken van kleuren om gemoedsinstellingen aan te geven, zelfs wanneer tussen beide concepten geen relatie lijkt te bestaan. Men kon dan ook veronderstellen dat deze metaforen zijn ontstaan omdat er op een specifieke manier wel degelijk een connectie kon worden gelegd tussen gemoed en de perceptie van kleuren.”

Vastgesteld werd dat de kijkers van een droevige video minder goed in staat waren een aantal kleuren nauwkeurig te omschrijven dan collega’s die een opgenomen programma standup-comedy hadden kunnen bekijken. Opvallend was wel dat alleen een verschil kon worden opgetekend bij de perceptie van de tinten die zich op de blauw-gele as van de kleurencirkel bevinden. Bij tinten op de rood-groene as bleek er tussen beide groepen daarentegen geen verschil te kunnen worden geregistreerd. Een specifieke verklaring voor de impact op de blauw-gele as konden de onderzoekers niet geven, maar wel wordt erop gewezen dat eerder onderzoek deze kleuren in verband heeft gebracht met het beloningshormoon dopamine.

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Camerahoek ondervragingsvideo kan kijker beïnvloeden

Bij het verhoor van een verdachte kan de camerahoek van de ondervragingsvideo een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke vonnis in de rechtszaal. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University. De Amerikaanse onderzoekers zeggen immers vastgesteld te hebben dat het camerastandpunt een belangrijke invloed kan hebben op de visie van de juryleden die de videobeelden moeten bekijken. Ondervragers moeten er volgens de onderzoekers dan ook voor zorgen dat de opnames van de interviews met verdachten geen basis kunnen vormen voor een vooroordeel bij de beslissing over vrijspraak of veroordeling.

“Het blijkt heel goed mogelijk om een video van een politieverhoor op een manier te presenteren die de jury kan doen geloven dat de schuldbekentenis van een verdachte vrijwillig is gegeven, zelfs wanneer er aanwijzingen zijn dat de arrestant werd bedreigd of gedwongen,” merkt onderzoeksleider Daniel Lassiter, professor psychologie aan de Ohio University. “Ons onderzoek heeft aangetoond dat louter de keuze van de invalshoek waarmee de camera het verhoor registreert, een bepalende impact kan hebben op de visie van de kijker. Alleen al een gericht gebruik van de technologie kan bij de jury tot een vooringenomendheid leiden over het vrijwillig karakter van de bekentenissen van een verdachte.”

“Wanneer de camera uitsluitend op de verdachte is gericht en de ondervrager nergens wordt getoond of alleen met de rug zichtbaar is, blijkt de jury veel sneller geneigd te zijn te geloven dat de verdachte de bekentenissen vrijwillig heeft afgelegd,” verduidelijkt professor Lassiter. “Die perceptie blijft zelfs overeind wanneer aanwijzingen kunnen worden gevonden dat de ondervrager de verdachte tot bekentenissen heeft gedwongen. Wanneer daarentegen de camera wordt verplaatst, zodat zowel de ondervrager als de verdachte in profiel worden getoond, zal hetzelfde interview het publiek tot een heel andere conclusie leiden. De bereidheid om onvoorwaardelijk te geloven in een vrijwillige bekentenis, blijkt dan immers plots verdwenen.”

“De resultaten van het onderzoek hebben grote implicaties voor de rechtspraak,” waarschuwt Daniel Lassiter. “Gekleurde interpretaties van opgenomen ondervragingen en valse bekentenissen die onder dwang werden afgelegd, kunnen tot onterechte veroordelingen leiden. Uit het Innocence Project blijkt dat een kwart van de veroordeelden die later op basis van genetische bewijzen alsnog moesten worden vrijgesproken, een valse bekentenis heeft afgelegd of zichzelf heeft beschuldigd. Onterechte veroordelingen zijn niet alleen slecht voor de verdachten, want ze betekenen dat de ware schuldigen nog altijd vrij rondlopen en een gevaar kunnen vormen voor de maatschappij.”

Om het gevaar op verkeerde interpretaties te vermijden, moet er volgens Lassiter voor gezorgd worden dat ondervragingen zoveel mogelijk in hun totaliteit worden opgenomen. “Bovendien moet het camerastandpunt garanderen dat de aandacht evenveel is gericht op de ondervrager als op de verdachte,” benadrukt de onderzoeker. “Wanneer de beschikbare video toch alleen op de verdachte is gefocust, moeten audioverslagen of teksten van het verhoor door de rechter aan onafhankelijke specialisten voor een analyse worden overgemaakt.”

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Humor vormt belangrijke basis voor romantische aantrekkingskracht

Humor kan voor de man een belangrijk instrument zijn om de romantische interesse van een vrouwelijke gesprekspartner te trekken. In omgekeerde richting werkt het fenomeen echter veel minder goed. Wanneer echter beide partijen samen om humor kunnen lachen, heeft een potentiële relatie duidelijk kans van slagen. Dat is gebleken uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas. Er wordt echter tegelijkertijd opgemerkt dat de waarde van humor vaak wordt onderschat en veelal louter wordt bestempeld als een signaal van intelligentie, terwijl de impact volgens de Amerikaanse wetenschappers in realiteit veel breder is gebleken.

“Uit onderzoek bleek dat vrouwen een grotere romantische interesse tonen in de mannelijke gesprekspartner die hen aan het lachen kan brengen,” benadrukt onderzoeksleider Jeffrey Hall, professor communicatie aan de University of Kansas. “Vrouwen vatten de humor van hun gesprekspartner wellicht op als een aanwijzing dat een eventuele romantische relatie met de man veel leuke momenten kan opleveren en niet snel tot verveling zal leiden. Hoe meer de vrouw positief reageert op de humoristische pogingen van de man, hoe meer kans dat de relatie verder zal gaan dan een louter vriendschappelijk niveau. De grootste aanwijzing van een romantische connectie wordt echter gevonden wanneer beide partijen samen lachen.”

Opmerkelijk is wel dat de humoristische vrouw geen enkele impact heeft op mogelijke romantische gevoelens bij de mannelijke gesprekspartner. Verder moet er volgens professor Hall worden vastgesteld dat er geen enkel verband is gevonden tussen humor en intelligentie. “Die veronderstelde link geeft humor te weinig eer,” stipt professor Hall aan. “Humor belooft immers vrolijkheid en leuke ogenblikken in het leven.” Wel kon een verband worden opgemerkt tussen humor en extraversie. Ook zegt de onderzoeker vastgesteld te hebben dat vrouwen en mannen humor op dezelfde manier appreciëren en begrijpen. Tevens bleken mannen en vrouwen evenveel humor op hun sociale accounts te plaatsen.

“Humor is een signaal van een sociale en aangename persoonlijkheid en dus een aanwijzing van een potentieel interessante partner,” zegt Jeffrey Hall nog. “Een sociaal karaker veronderstelt ook het vermogen om samen met anderen plezier te maken.”

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-09-15

Nieuwsoverzicht

Het elektronicaconcern Panasonic gaat dochtermerk Technics, producent van draaitafels, reactiveren. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Technics maakte in het begin van de jaren zeventig zijn debuut en bereikte bij muziekliefhebbers al snel een mythische status. Technics werkte niet met een aandrijfriem, maar met magneten. Dat bood een aantal voordelen en maakte ook het scratchen mogelijk. Door het verdwijnen van de vinyl-platen, zag Panasonics echter geen toekomst meer voor Technics. Vijf jaar geleden werd de productie stopgezet. Op vraag van fans komt het bedrijf nu echter op die beslissing terug. Volgend jaar zou een nieuw toestel worden gelanceerd.

Het investeringsfonds Vendis Capital investeert in het Nederlandse modemerk Humanoid. Vendis Capital zegt onder de indruk te zijn van de sterke positie van het bedrijf in het marktsegment van de betaalbare luxe. Dat is volgens het investeringsfonds te danken aan een consistente signatuur en een aanhoudend toegewijde focus op kwaliteit. Door de instap van Vendis draagt Hans Boelens, één van de oprichters van Humanoid, zijn functie als chief executive van het modemerk over aan Yvonne van Dormael. Het bedrijf was volgens Boelens klaar voor een nieuwe groeifase, waarbij met Vendis een ideale partner kon worden aangetrokken. Medeoprichtster Sandra Harmsen blijft creative director van het modemerk.

Het bekende hotel Métropole in Brussel heeft geprotesteerd tegen de uitbreiding van de voetgangerszone in het centrum van de Belgische hoofdstad. De directie van Métropole heeft bekend gemaakt naar de rechtbank te stappen om te eisen dat de hoofdingang van het hotel opnieuw toegankelijk zou worden voor gasten die met de auto arriveren. Door de nieuwe voetgangerszone is het hotel met de auto alleen aan de achterzijde, bovendien uitsluitend door een aantal smalle straten, bereikbaar. De Brusselse burgemeester Yvan Mayeur heeft gezegd bereid te zijn om aan een oplossing te werken, maar is een terugkeer naar de vroegere situatie, zoals door het hotel wordt gevraagd, onmogelijk.

Bij de logistieke groep Luik Natie Coldstore in Kallo is de eerste intelligente windmolen van België in gebruik genomen. Door de aankoppeling van de windmolen kan het bedrijf voortaan de koeling van zijn diepvriesmagazijnen aansturen op basis van de beschikbaarheid van windenergie. Dankzij de slimme sturing van de windmolen kan het bedrijf zijn diepvriesmagazijnen extra koelen op het moment dat er veel goedkope windenergie beschikbaar is. Wanneer er nadien minder wind beschikbaar is, kan de koeling worden stilgelegd om de temperatuur tot een aanvaardbaar niveau te laten stijgen. Door de introductie van de windmolen zou Luik Natie de omvang van zijn energiefactuur met 40 procent kunnen beperken.

De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) neemt een belang in het bedrijf Wcup Sportfoods uit Beringen. Door de extra investering moet het bedrijf de mogelijkheid krijgen om zijn activiteiten naar de Verenigde Staten, China en Brazilië uit te breiden. De Amerikaanse markt is volgens Michel Lenaerts, chief executive van Wcup Sportfoods, vooral interessant omdat sporten er steeds meer als een levensstijl wordt beschouwd en niet langer als puur entertainment zoals vroeger het geval was. Het bedrijf voerde eerder dit jaar al de capaciteit verder op door de opening van een nieuwe productie-eenheid in de stad Sao-Paulo in Brazilië. De nieuwe partner zegt ook strategische steun te zullen verlenen.

Het Nederlandse bedrijf Royal Delft heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 10,1 miljoen euro. Dat betekende een daling met ruim 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel van 114.000 euro naar 78.000 euro terug. Volgens Henk Schouten, directievoorzitter van Royal Delft, diende vooral bij BK Cookware, producent van pannen en ander kookmateriaal, een omzetdaling te worden opgetekend. Daarbij wordt echter wel opgemerkt dat BK Cookware tijdens de eerste helft van vorig jaar een bijzonder grote verkoop had laten optekenen. De verkoop van onder meer kristallen glazen en Delfts blauw aardewerk kende daarentegen wel een toename.

De autodienstengroep D'Ieteren heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet geboekt van 3,23 miljard euro. Dat is een stijging met 8,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei is vooral te danken aan gunstige wisselkoersen en sterke cijfers in de autodistributie. D'Ieteren Auto behield zijn positie op de Belgische markt, die eveneens een status-quo liet optekenen, maar kon toch een omzetgroei met 5,4 procent laten optekenen. Het bedrijf profiteert naar eigen zeggen van de trend bij de consument om grotere en beter uitgeruste wagens te kopen. Beglazingsdochter Belron boekte een omzetgroei met 11,9 procent. De nettowinst van D'Ieteren steeg van 65,9 miljoen euro naar 83,7 miljoen euro.

Door de aankoop van een Hongaarse fabriek van concurrent Stora Enso heeft de groep Van Genechten Packaging (VGP) uit Turnhout, producent van verpakkingen, zijn activiteiten verder naar Oost-Europa uitgebreid. Met de transactie is een bedrag gemoeid van ongeveer 12 miljoen euro. Op dit ogenblik heeft het Turnhoutse bedrijf al een vestiging in Polen. De fabriek in Hongarije is volgens Frederic de Somer, chief executive van Van Genechten Packaging, een uitbreiding van de bestaande productiecapaciteit. De vestiging zal golfkarton produceren voor de lokale markt. Van Genechten Packaging was al geruime tijd op zoek naar uitbreiding in Oost-Europa.

De Amerikaanse investeringsgroep TA Associates koopt bijna de helft van de aandelen van het Luikse bedrijf Physiol, gespecialiseerd in de ontwikkeling van oogimplantaten. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. Physiol werd in het midden van de jaren tachtig opgericht en is een spin-off van de Université de Liège. Physiol maakt oogimplantaten voor patiënten die geopereerd worden voor cataract of staar. Het Luikse bedrijf was tot nu toe in handen van gedelegeerd bestuurder Marc Nolet en onderzoeksverantwoordelijke Christophe Pagnoulle. Physiol boekte vorig jaar een omzet van 25 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 37 procent tegenover het jaar voordien.

De textielgroep Sioen heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 168 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst nam met 15 procent toe tot 26,3 miljoen euro, maar bij de nettowinst werd een groei met 39 procent tot 11,5 miljoen euro opgetekend. Het bedrijf zegt weliswaar meeval gehad te hebben met de grondstoffenprijzen, maar benadrukt dat de hogere winstmarge toch vooral te danken is aan de focus op innovatieve producten. Daarbij werd vorig jaar ongeveer 6 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. De voorbije lente werd ook het Belgische gespecialiseerde bedrijf Dynatex overgenomen.

Letland wil zijn grens met Rusland beter beveiligen om de stijging van het aantal illegale grensarbeiders tegen te gaan. Daarbij zou overwogen kunnen worden om langs bepaalde trajecten van de grens een omheining te bouwen. Dat heeft Rihards Kozlovskis, Lets minister van binnenlandse zaken, tegenover een nationale radiozender bevestigd. Er zou ook worden gedacht aan een grensstrook met een breedte van twaalf meter die met moderne veiligheidssystemen zou worden ingericht. Vanuit Rusland proberen vooral Vietnamese migranten Letland te bereiken. Eerder had ook buurland Estland bekend gemaakt om op de grens met Rusland een omheining met een hoogte van 2,5 meter te willen bouwen.

De Duitse autoriteiten hebben er bij Facebook op aangedrongen racistische uitlatingen op het sociale netwerk te censureren. Het online bedrijf stelde in een reactie dergelijke bekommernissen ernstig te nemen en een ontmoeting te zullen organiseren met Heiko Maas, de Duitse minister van justitie. In Duitsland hebben een aantal rechtse en racistische groepen, die de media ervan beschuldigen hun zienswijze te negeren, netwerken op Facebook uitgebouwd waar sympathie wordt geuit voor denigrerende boodschappen over de duizenden vluchtelingen die dagelijks in Duitsland aankomen. Half september zou een ontmoeting plaats hebben tussen Heiko Maas en de leiders van Facebook.

De organisatie Osez le Féminisme heeft een aantal straatnamen van de Franse hoofdstad met een vrouwelijke naam herdoopt. Daarmee wil de organisatie Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs, aanzetten om sterke vrouwenfiguren een grotere aanwezigheid in het straatbeeld te bezorgen. Marie Allibert, woordvoerster van Osez le Féminisme, merkt op dat de openbare ruimte vooral door mannen wordt ingenomen. Slechts 2,6 procent van de straatnamen in Parijs draagt volgens Allibert de naam van een vrouw. Bij een actie in het Ile de la Cité werden alle mannelijke straatnamen vervangen door inspirerende vrouwen uit de geschiedenis, zoals Simone de Beauvoir, Nina Simone en Marie Curie.

Het farmabedrijf Ion Beam Application (IBA) uit Louvain-La-Neuve, gespecialiseerd in protontherapie, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 121 miljoen euro. De winst kende bijna een verdubbeling tot 14,45 miljoen euro. Het Waalse bedrijf beschikt inmiddels over een orderboek van 303,2 miljoen euro. Daarmee werd een nieuw record gevestigd. Tegenover de eerste helft van vorig jaar is het orderboek met 56 procent toegenomen. Het Waalse bedrijf zou vooral kunnen profiteren van de grote bijval voor ProteusOne, een compactere versie van de klassieke protontherapie-centra. ProteusOne is veel goedkoper dan de klassieke centra en is voor klanten dan ook gemakkelijker betaalbaar.

Bioscoopgroep Kinepolis heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 130,2 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 13,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg met 10,7 procent tot 14,4 miljoen euro. In totaal ontving de groep 9,8 miljoen bezoekers. Dat betekende een toename met 11 procent tegenover de eerste helft van vorig jaar. Die groei was vooral te danken aan activiteiten in Spanje en Nederland die in de loop van vorig jaar werden overgenomen. In België werden 4,1 miljoen bezoekers geregistreerd. Dat betekende een daling met 2,8 procent. Die achteruitgang was volgens Kinepolis vooral te wijten aan een gebrek aan lokale topfilms.

Meer Nieuws

09:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |