01-12-15

Ethische boodschap moet persoonlijk worden gericht

Bedrijven die een ethische boodschap rond verantwoord ondernemen in sociale netwerken willen communiceren, moeten de gebruiker persoonlijk kunnen aanspreken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tarbiat Modares University (TMU) in Iran.

Lees Verder

09:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sportindustrie interessante partner voor duurzaam milieubeleid

De sportindustrie kan een belangrijke functie vertolken in het streven naar een duurzaam milieubeleid. Dat blijkt uit een rapport van onderzoekers aan de Deakin University.

Lees Verder

09:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de Chinese yuan de status van reservemunt gegeven. De yuan is de eerste munt van een groeiland die wordt opgenomen in de muntkorf van het Internationaal Monetair Fonds. De yuan krijgt in de korf een gewicht van 10,92 procent. Alleen de dollar (41,73 procent) en de euro (30,93 procent) hebben een groter aandeel. Het saldo bestaat uit de yen (8,33 procent) en het pond (8,09 procent). De beslissing erkent volgens Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de vooruitgang die China heeft geboekt. China heeft zijn financiële markten geopend voor buitenlandse beleggers en de beperkingen op het kapitaalverkeer verminderd.

De lidstaten van de Europese Unie hebben het voorbije jaar bijna 283 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Dat vertegenwoordigt 2,03 procent van het totale Europa bruto binnenlandse product. In België wordt met een uitgave van ruim 9,87 miljard euro een bestedingsniveau van 2,46 procent gehaald. Daarmee staat het land in de Europese rangschikking op een zesde plaats. De grootste inspanningen gebeuren in Finland (3,17 procent), gevolgd door Zweden (3,16 procent), Denemarken (3,08 procent), Oostenrijk (2,99 procent) en Duitsland (2,46 procent). Wel blijft er een grote kloof met Zuid-Korea (4,15 procent), Japan (3,47 procent) en de Verenigde Staten (2,81 procent).

De productie van het cameramerk Holga is stopgezet. Dat heeft het bedrijf Freestyle Photographic Services, producent van de camera, bekend gemaakt. De Holga verwierf wereldwijd populariteit door zijn betaalbaarheid en unieke prestaties. Gerald Karmele, chief executive van Freestyle, merkt op dat de Holga vele andere camera’s heeft overleefd, maar zich uiteindelijk toch dient neer te leggen bij de verschuiving naar de digitale sector. De camera werd in het begin van de jaren tachtig op de markt gebracht. Freestyle merkt op dat de volledige productlijn van de camera inmiddels is onmanteld, zodat er niets meer voor een eventuele verkoop is overgebleven.

De Amerikaanse miljardair Bill Gates heeft aan Pierre Van Damme, professor vaccinologie aan de Universiteit Antwerpen, gevraagd onderzoek te verrichten naar een nieuw vaccin tegen polio. Met het initiatief is een investering gemoeid van 3 miljoen euro. Professor Van Damme moet niet alleen een nieuw vaccin ontwikkelen dat een grotere efficiëntie heeft dan de bestaande producten, maar moet bovendien ook goedkoop kunnen worden verstrekt, zodat het middel ook in de ontwikkelingslanden aan de volledige bevolking kan worden toegediend. In de westerse wereld is polio nagenoeg volledig uitgeroeid, maar in ontwikkelingslanden maakt het virus nog steeds slachtoffers.

De Belgische regering heeft met het Franse nutsbedrijf Engie een akkoord bereikt over de verlenging van de oudste twee reactoren in de kerncentrale van Doel. Ook werd een overeenkomst gesloten over de nucleaire rente die Electrabel, dochter van Engie, de volgende jaren aan de Belgische overheid zal betalen. Voor de twee betrokken kerncentrales, die door het akkoord tot het midden van het volgende decennium operationeel kunnen blijven, is een forfaitaire vergoeding van 20 miljoen euro voorzien. Voor de andere kerncentrales zou de rente 40 procent van de gerealiseerde winst moeten vertegenwoordigen. In de begroting van de regering is een jaarlijkse nucleaire rente van 150 miljoen euro ingeschreven.

In de Verenigde Staten hebben de winkels tijdens het Thanksgiving-weekend van donderdag tot zondag 102 miljoen bezoekers ontvangen. In de online winkels werden echter 103 miljoen shoppers geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse National Retail Federation. De verkoop op Cyber Monday, de jaarlijkse topdag van de Amerikaanse ecommerce, liep met 18 procent op tegenover vorig jaar. Een aantal webshops, onder meer van Walmart en Target, kwamen door het massale bezoek in problemen en bleken enkele tijd onbereikbaar. Ook wordt opgemerkt dat mobiele platformen 53 procent van het bezoek aan de Amerikaanse webshops vertegenwoordigen.

De taxshift zal volgens het Planbureau de volgende zes jaar 45.000 banen kunnen opleveren. De Nationale Bank van België (NBB) maakt gewag van 64.500 nieuwe arbeidsplaatsen. De banencreatie is volgens de rapporten in eerste instantie te danken aan de geplande verlaging van de lasten voor bedrijven, waardoor arbeid goedkoper wordt. Door de maatregel zal bovendien ook het inkomen van de werknemers stijgen, waardoor er meer zal worden geconsumeerd en de ondernemingen gestimuleerd zullen worden extra banen te creëren. Tevens zal de winstgevendheid van de bedrijven toenemen en zal de economische groei versnellen. Er wordt wel gewaarschuwd voor financiële consequenties voor het overheidsbudget.

De kalender van autobandenfabrikant Pirelli is een nieuwe weg ingeslagen. De samensteller is immers afgestapt van een erotische invalshoek en heeft aan de Amerikaanse sterfotograaf Annie Leibovitz om voor de editie van volgend jaar beelden te maken van dertien sterke vrouwen uit de wereld van sport, kunst en cultuur. Onder meer kunstenares Yoko Ono en zangeres Patti Smith werden voor een fotosessie gevraagd. Pirelli lanceerde zijn kalender exact vijftig jaar geleden. Pas na enkele edities werd een grotere nadruk gelegd op erotisch beeldmateriaal. Op die strategie werd deze eeuw al drie keer een uitzondering gemaakt. De Amerikaanse krant The New York Times heeft het over een culturele verschuiving.

De Nederlandse verzekeringsgroep Delta Lloyd wil zijn kapitaalbuffer met 1 miljard euro versterken. Daarbij wil de groep in eerste instantie beroep doen op zijn bestaande aandeelhouders. Indien die echter onvoldoende zouden intekenen, zouden ook aandelen bij andere beleggers worden geplaatst. Begin volgend jaar worden nieuwe solvabiliteitsregels voor de verzekeraars van kracht. Volgens die regels heeft Delta Lloyd een kapitaalbuffer van 136 procent, maar de groep streeft naar een buffer van 140 procent tot 180 procent. Daarbij werd ook beslist om het slotdividend voor het lopende jaar te schrappen. De kapitaaloperatie moet door de aandeelhouders nog wel begin volgend jaar worden goedgekeurd.

De Waals-Brabantse farmagroep E&Z Bebig verkoopt zijn verlieslatende Amerikaanse brachytherapiedivisie aan de groep Theragenics. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. De divisie werd door E&Z Bebig twee jaar geleden overgenomen van Biocompatibles, maar het bedrijf heeft de activiteiten nooit rendabel kunnen maken. Ook een agressieve herstructering leverde geen resultaten op. De Amerikaanse markt blijft bijzonder moeilijk voor E&Z Bebig. Acht jaar geleden had het bedrijf zich al uit de Amerikaanse markt teruggetrokken omdat zijn lokale divisie zware verliezen bleef lijden. Ook de latere samenwerking werd het Amerikaanse Core Oncology werd een mislukking.

Zuid-Korea was het voorbije jaar het meest geconnecteerde land van de wereld, gevolgd door Denemarken, IJsland, Groot-Brittannië en Zweden. Dat blijkt uit een rapport van de International Telecommunation Union (ITU). Ook het jaar voordien voerde Zuid-Korea de ranglijst aan. België eindigde vorig jaar op een 21ste plaats. Daarmee boekte het land een vooruitgang met drie plaatsen tegenover het jaar voordien. Wereldwijd hebben volgens het rapport 3,2 miljard mensen toegang tot het internet. Dat komt overeen met een penetratie van 43,6 procent. In de minst ontwikkelde landen van de wereld daalt dat cijfer echter tot 6,7 procent, tegenover 81,3 procent in de ontwikkelde wereld.

Royal Bank of Scotland (RBS) verkoopt zijn Russische afdeling aan Expobank, een voormalig dochterbedrijf van Barclays. Daarmee volgt de Britse instelling het voorbeeld van een reeks andere westerse Banken die hun activiteiten in Rusland afbouwen. Volgens Royal Bank of Scotland zou de transactie tijdens het tweede kwartaal van volgend jaar moeten worden afgerond. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. De Britse bank verwierf de Russische divisie bij de overname van de Nederlandse groep ABN Amro. De Russische recessie heeft een ontmoedigende impact op investeerders. Onder meer ook Deutsche Bank en BNP Paribas trokken zich al uit de Russische markt terug.

Een groep filantropen onder leiding van Bill Gates start met de Breakthrough Energy Coalition een nieuw fonds op voor onderzoek naar hernieuwbare energie. Gates verzamelde in totaal zesentwintig geldschieters, die in totaal een bedrag van 2 miljard dollar vrijmaken. De Breakthrough Energy Coalition is bedoeld om bedrijven te helpen innovaties op het gebied van duurzame energie op de markt te kunnen introduceren. Naast miljardairs zoals Mark Zuckerberg, Jack Ma en Aliko Dangote, hebben ook twintig nationale regeringen - waaronder de Verenigde Staten, India, China, Saudi-Arabië en Groot-Brittannië - hun medewerking aan het initiatief toegezegd.

De nieuwste generaties windturbines en zonnekrachtcentrales zullen de volgende vijf jaar meer energie opwekken dan het voorbije halve decennium werd opgepompt uit schalievelden in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse bank Goldman Sachs. Analisten van de bank verwachten dat de energie uit windmolenparken en zonnekrachtcentrales een equivalent van 6,2 miljoen vaten olie per dag zullen opleveren. De schalieproductie ligt sinds het begin van dit decennium op een gemiddelde van 5,7 miljoen vaten per dag. Goldman Sachs verwacht de volgende tien jaar de grootste verschuiving van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen van energie.

België heeft de gelukkigste werknemers van de hele wereld. Dat blijkt uit een rapport van consulent Universum bij een kwart miljoen werknemers in vijfenvijftig verschillende markten. België eindigde met een score van 33,42 procent op de eerste plaats, gevolgd door Noorwegen, Costa Rica, Denemarken en Zuid-Afrika. De top tien bestaat verder uit Oostenrijk, Zwitserland, Griekenland, Tsjechië en Rusland. De meest ongelukkige werknemers worden aangetroffen in Japan, voorafgegaan door Nigeria en Marokko. Door het feit dat de Belgische werknemer relatief tevreden is met zijn baan, is hij volgens de onderzoekers ook minder geïnteresseerd in de zoektocht naar een andere werkgever.

Meer Nieuws

08:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-11-15

Amerikaanse werkgever heeft liefst wiskundige diploma’s

In de Verenigde Staten vertonen werkgevers een duidelijke voorkeur voor kandidaat-medewerkers die een diploma met een rekenkundige inslag kunnen voorleggen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American National Association of Colleges and Employers (NACE) bij tweehonderd Amerikaanse bedrijven.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Talentschaarste leidt tot compromissen bij aanwerving

Door een tekort aan talent zijn veel bedrijven gedwongen op bij aanwervingen compromissen te sluiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent NGA Human Resources bij Britse bedrijven.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Welke dieren vertonen de grootste tolerantie voor de mens?

Er kunnen een aantal factoren worden geïdentificeerd die kunnen verklaren waarom bepaalde diersoorten een grotere tolerantie hebben voor de aanwezigheid van de mens. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California.

Lees Verder

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ziekterisico is vaak zelf een aandoening geworden

De vaststelling van een hoger risico op een aandoening is op zich een ziekte geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Helsinki University Hospital in Finland.

Lees Verder

 

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |