30-10-15

Ondernemersgeest beschermt gemeenschap tegen economische schokken

Het ondernemerschap kan een gemeenschap helpen zich beter te wapenen tegen pijnlijke schokken op de economische markt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University naar de impact van Chinese import het voorbije decennium op de diverse geledingen van de Amerikaanse arbeidsmarkt, waarbij het niveau van zelfstandige arbeid werd gehanteerd als instrument om het ondernemerschap in de verschillende regio’s van de Verenigde Staten te meten. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers ook aanwijzingen bieden voor een efficiëntere aanpak van de negatieve gevolgen van economische schokken.

“Gemeenschappen met een grotere aanwezigheid van zelfstandige arbeid kunnen gemakkelijker omgaan met economische verschuivingen die door import wordt veroorzaakt dan regio’s waar relatief weinig freelancers worden aangetroffen,” zegt onderzoeksleider Stephan Goetz, professor regionale economie aan de Pennsylvania State University. “Regio’s met hogere niveaus zelfstandige arbeid ondervonden van de toenemende Chinese import minder negatieve gevolgen, zoals een tragere groei van de tewerkstelling, dan community’s waar freelance arbeid relatief beperkt was. Regio’s met een groter aantal zelfstandige ondernemers blijken beter in staat te zijn om negatieve economische schokken op te vangen.”

“Op deze manier leveren zelfstandige ondernemers, die ook de creatie van een sterker economisch netwerk garanderen, nog een bijkomende meerwaarde op voor de lokale gemeenschap,” stipt professor Goetz nog aan. “Freelancers blijken beter gepostioneerd te zijn om marktveranderingen snel te onderkennen en in die nieuwe trends opportuniteiten te vinden die kunnen worden geëxploiteerd. Zelfstandige ondernemers tonen zich meer flexibel en getuigen van een grotere vaardigheid om zich aan een veranderende situatie aan te passen. Freelancers zijn in staat om bij economische verschuivingen nieuwe niche-markten te ontdekken en uit te testen.”

“Meestal wordt aangenomen dat community’s met grote en stabiele ondernemingen het best in staat zijn om economische schokken te verwerken, maar in werkelijkheid dient te worden vastgesteld dat die gemeenschappen geconfronteerd worden met een tragere groei in salarissen en werkgelegenheid,” benadrukt Stephan Goetz. “Vaak wordt opgeworpen dat innovatie in groei gedragen wordt door de grotere ondernemingen, maar dat mag zeker niet veralgemeend worden. De werknemers van deze bedrijven hebben meestal heel specifieke vaardigheden en zijn wellicht niet klaar om optimaal op economische veranderingen in te springen.”

“In plaats van terug te vallen op een stelsel van fiscale kortingen en subsidies om economische schokken te kunnen opvangen, zou het beleid er misschien goed aan doen om initiatieven te ondersteunen die het zelfstandig ondernemerschap kunnen promoten,” werpt professor Goetz op. In een volgende fase willen de wetenschappers achterhalen of hetzelfde fenomeen ook bij andere economische problemen kan worden vastgesteld.

Lees Verder

11:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Obsessie met bovennatuurlijke heeft vele motieven

De obsessie van de mensheid met het bovennatuurlijke kan worden gelinkt aan een streven naar het eeuwige leven, maar er moeten helaas ook lagere motieven onderkend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de George Washington University.

Lees Verder

11:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Fiscale heffing op sigaretten kan kwalijke gevolgen hebben

Een herhaaldelijke verhoging van de fiscale lasten op sigaretten, dreigt gevaarlijke gevolgen te kunnen hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado, de Emory University en de New York University.

Lees Verder

11:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Interview met kandidaat-werknemer mag niet door intuïtie worden geleid

Bedrijven moeten de interviews met kandidaat-werknemers beter voorbereiden en mogen daarbij niet louter op intuïtie verder gaan. Dat zeggen onderzoekers aan de University of Sussex. Die intuïteit zou het bedrijfsleven volgens de wetenschappers miljoenen ponden verlies kunnen kosten.

Lees Verder

11:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De farmagroepen Pfizer en Allergan overwegen een fusie. De twee bedrijven hebben bevestigd gesprekken over een mogelijke samensmelting van hun activiteiten te voeren. Het samengaan van Pfizer en Allergan zou één van de grootste transacties uit de geschiedenis van de farmaceutische industrie. De bedrijven benadrukken echter dat de gesprekken zich nog in een beginstadium bevinden en dat het niet zeker is dat de onderhandelingen tot een deal zullen leiden. Het gecombineerde bedrijf zou een beurswaarde hebben van 332 miljard dollar en zou wereldwijd de grootste producent van geneesmiddelen worden. Pfizer is in de Verenigde Staten marktleider. Allergan volgt op de derde plaats.

Deutsche Bank gaat de volgende drie jaar negenduizend banen schrappen. Wanneer bij die operatie ook de verkoop van een aantal onderdelen wordt geteld, zullen er de volgende drie jaar bij de financiële groep in totaal 26.000 banen verdwijnen. Daarmee zou Deutsche Bank zijn personeelsbestand met een kwart afslanken. Deutsche Bank had in april al laten weten op zoek te gaan naar 3,5 miljard euro aan kostenbesparingen. Daarbij wordt vooral gekeken naar verdere digitalisering van bankzaken. Ook werd toen aangekondigd dat het meerderheidsbelang in Deutsche Postbank zou worden verkocht. Het financiële concern heeft de voorbije maanden zware verliezen geleden door aanzienlijke afschrijvingen op activa.

Bij het postbedrijf Bpost is er tussen de directie en de vakbonden een akkoord bereikt over het zaterdagwerk. Dat hebben beide partijen bekend gemaakt. Het bedrijf had aangegeven de zaterdag in de gewone werkweek te willen integreren, waardoor de weekendpremie zou vervallen. Het personeel had die plannen in eerste instantie echter afgewezen. De vakbonden hebben zich nu echter akkoord verklaard met de plannen van de directie, maar wijzen erop dat in ruil een werkzekerheid tot het einde van dit decennium werd verkregen. Ook werden volgens de vakbonden de nodige compensaties afgedwongen. De directie zegt dat het akkoord aan Bpost opnieuw goede perspectieven voor de toekomst bezorgt.

Worldline, leverancier van bankkaartbetaalsystemen, gaat handelaars vergoeden die in september werden getroffen door een zware technische panne, die meer dan een week duurde. Het bedrijf zal de handelaars voor maximaal 400 betalingen in de voorbije twee weken geen transactiekosten aanrekenen. Bovendien belooft het bedrijf er alles aan te zullen doen om gelijkaardige pannes in de toekomst te vermijden. Die belofte deed Worldline ook al bij andere grote pannes in het verleden, maar het bedrijf belooft nu gegarandeerde compensaties als er toch zware problemen worden geregistreerd. Ook gaf Worldline aan zijn communicatie te zullen verbeteren. De ondernemersorganisaties reageerden tevreden.

Rik De Nolf legt eind dit jaar zijn functie als chief executive van het mediabedrijf Roularta neer. Hij wordt opgevolgd door Xavier Bouckaert, schoonzoon van De Nolf, die zelf voorzitter van de raad van bestuur van de mediagroep wordt. Dat heeft de krant De Tijd gemeld. De Nolf is al bijna vijfendertig jaar chief executive van uitgeverij-drukkerij Roularta, die meer dan zestig jaar geleden door zijn vader werd opgericht. Rik De Nolf had de voorbije periode herhaaldelijk laten uitschijnen zijn mandaat van chief executive te willen neerleggen. Daarbij was ook al aangegeven dat Xavier Bouckaert, op dat ogenblik operationeel directeur van Roularta, als kandidaat-opvolger naar voor zou worden geschoven.

Hyatt, de tiende grootste hotelketen ter wereld, overweegt zijn concurrent Starwood Hotels & Resorts Worldwide over te nemen. Dat heeft de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gemeld. Hyatt, dat in de tweede helft van de jaren vijftig werd opgericht door de Amerikaanse zakenman Jay Pritzker, heeft een netwerk van meer dan zeshonderd hotels met 155.000 kamers in eenvijftig landen. Starwood heeft 1.270 hotels met 350.000 kamers in honderd landen en omvat onder meer de hotelketens Westin, Le Méridien en Sheraton. Waarnemers zijn verbaasd over de interesse van Hyatt in Starwood. Beide ketens zijn immers in hetzelfde hogere marktsegment actief, waardoor over een meerwaarde wordt getwijfeld.

Voor de correctionele rechtbank van Brussel heeft het openbaar ministerie een boete van 1,4 miljoen euro gevraagd voor het bedrijf Keyware, leverancier van betaalterminals, die volgens de aanklager klanten op een frauduleuze manier contracten zou hebben opgedrongen. In totaal zouden meer dan tweehonderd handelaars en bedrijven tegen Keyware klacht hebben neergelegd. Daarbij werd onder meer gezegd dat medewerkers van Keyware zich als personeel van andere leveranciers zouden hebben voorgesteld en klanten sluiks contracten van vijf jaar hebben laten ondertekenen. Keyware ontkent de aantijgingen en zegt dat de klachten vooral pogingen zijn om de opzeggingsvergoeding te laten schrappen.

De Duitse autobouwer Volkswagen moet kwaliteit centraal stellen en niet de blinde ambitie najagen de grootste constructeur van de wereld te worden. Dat heeft chief executive Matthias Müller gezegd. Hij voegde er aan toe dat de Duitse onderneming de volgende maanden een nieuwe strategie uitwerkt voor de periode tot het midden van het volgende decennium. Daarbij zal volgens Müller ook van de werknemers moed, creativiteit en ondernemerschap worden gevraagd. De eerste opdracht is volgens de topman echter het ondersteunen van de klanten die het slachtoffer zijn geworden van het dieselschandaal. Ook is het volgens hem cruciaal dat er absolute duidelijkheid wordt gecreëerd in het dossier.

Bij winkelketen Delhaize België hebben zich 2.082 mensen gemeld die bereid zijn om het bedrijf tegen het einde van dit jaar te verlaten. Daardoor moeten er bij de geplande reorganisatie geen naakte ontslagen worden doorgevoerd. Dat heeft de directie van Delhaize bekend gemaakt. Het vrijwillig vertrek vormt een onderdeel van een transformatieplan dat in juni vorig jaar bij Delhaize werd bekend gemaakt. Daarbij werden 1.800 kandidaten voor vrijwillig vertrek gezocht om naakte ontslagen te verkopen. In het transformatieplan was ook voorzien dat negen winkels omgevormd worden tot zelfstandige filialen. Voor drie vestigingen is intussen een overnemer gevonden. Bij de andere zes winkels woden nog altijd gesprekken gevoerd.

Het Brusselse gewest en de Franse autogroep PSA Peugeot-Citroën hebben de verkoopakte van het Citroëngebouw aan het IJzerplein ondertekend. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 20,5 miljoen euro. De Brusselse regering wil in het complex een nieuw museum voor moderne en hedendaagse kunst openen. Het initiatief moet volgens Brussels minister-president Rudi Vervoort ook een hefboomeffect hebben voor het Kanaalgebied. De Citroënsite beslaat een oppervlakte van 45.000 vierkante meter. Daarvan zal ongeveer een derde worden gereserveerd voor het museum. Op de resterende terreinen wordt een nieuw vastgoedproject opgestart. Het museum zou over drie jaar deuren moeten openen.

In Frankrijk heeft de arrondissementsrechtbank van Dijon aan een online recensent, die gebruik maakte van het pseudoniem Le Clarifieur, een boete opgelegd van 11.000 euro wegens een valse online bespreking. De recensent had ruim twee jaar geleden op de online gids Pages Jaunes een vernietigend verslag geplaatst over Loiseau des Ducs, een restaurant met één Michelinster in Dijon. Ahlame Buisard, uitbater van het restaurant, slaagde erin de ware identiteit van de recensent te achterhalen. Voor de rechter kon worden aangetoond dat het restaurant in werkelijkheid pas vijf dagen na het verschijnen van de recensie zijn deuren had geopend. Het restaurant krijgt ook een schadevergoeding van 2.500 euro.

China gaat de eenkind-politiek, die op het einde van de jaren zeventig werd ingevoerd, afschaffen. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping bekend gemaakt. Om het gevaar op een overbevolking tegen te gaan, besliste China meer dan dertig jaar over te gaan tot drastische maatregelen, waarbij werd bepaald dat een Chinees koppel maximaal één kind mag hebben. Voortaan kunnen Chinese echtparen twee kinderen hebben. Die maatregel moet er onder meer voor zorgen dat de vergrijzing van de Chinese maatschappij kan worden afgeremd. De afschaffing van de eenkindpolitiek behoort volgens president Xi Jinpingtot ‘een groter kader waarin de economische groei gebalanceerder en trager zal verlopen.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 584 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 78 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet van Southwest Airlines, dat vooral gespecialiseerd is in korte binnenlandse vluchten, nam met 11 procent toe tot ruim 5,3 miljard dollar. Gary Kelly, chief executive van Southwest Airlines, wijst erop dat de maatschappij nog nooit eerder tijdens een derde kwartaal zoveel winst heeft gemaakt. Enerzijds kon de maatschappij profiteren van de lagere brandstofprijzen, die een besparing van 450 miljoen dollar opleverden, maar ook kon er voordeel worden gehaald uit de hogere inkomsten.

De Amerikaanse machinebouwer Caterpillar heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 368 miljoen dollar, tegenover een positief resultaat van 1,02 miljard dollar tijdens dezelfde periode periode vorig jaar. De kwartaalomzet daalde van 13,55 miljard dollar naar 10,96 miljard dollar. De winstdaling moet volgens Caterpillar worden toegeschreven aan een zwakke vraag naar zwaar werfmateriaal. Voor volgend jaar verwacht het concern met een omzetdaling van ongeveer 5 procent te zullen worden geconfronteerd. Verder wordt opgemerkt dat de lasten voor de herstructureringen dit jaar wellicht 800 miljoen euro zullen kosten, tegenover een eerdere raming van 250 miljoen euro.

Het Amerikaanse chemieconcern Dow Chemical heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 1,3 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 852 miljoen dollar dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met 16 procent tot 12 miljard dollar. Het bedrijf zegt zijn winst in belangrijke mate te danken te hebben aan de grotere marges op de productie van plastic, die de lastige marktomstandigheden voor landbouwproducten ruimschoots zouden hebben goedgemaakt. Door de gedaalde olieprijs was het voor het concern ook goedkoper om grondstoffen aan te kopen. De lagere omzet is te wijten aan een beslissing om om de goedkopere olie gedeeltelijk door te rekenen in de verkoopprijzen.

Meer Nieuws

09:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-10-15

Ouderen zijn best in staat fouten te corrigeren

Hoewel algemeen wordt aangenomen dat ouderen minder goed dan jongeren in staat te zijn om nieuwe dingen te leren, blijken ze wel in staat om fouten sneller te corrigeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia University.

Lees Verder

11:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Online uitgever kan geen onderscheid maken tussen menselijke trafiek en bots

De meeste online uitgevers kunnen geen onderscheid maken tussen een menselijke trafiek en de activiteit van bots. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Distil Networks.

Lees Verder

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |