24-12-17

WhatsApp blijft wereldwijd meest geïnstalleerde applicatie

Tijdens het derde kwartaal van dit jaar werden in de twee grote applicatiewinkels - Google Play en de Apple App Store - 23,4 miljard downloads geregistreerd. Dat betekende een stijging met 13,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Sensor Tower. Opgemerkt wordt dat bij Google Play echter een toename van 15 procent kon worden gemeld, tegenover een stijging met 10,6 procent in de App Store. Die cijfers tonen volgens de onderzoekers duidelijk aan dat Android, het mobiele besturingssysteem van Google, wereldwijd zijn grote dominantie vasthoudt.

Uit het rapport blijkt nog dat games in beide virtuele winkels de grootste populariteit genieten. In Google Play vertegenwoordigden games tijdens het derde kwartaal van dit jaar 6,90 miljard downloads. Dat betekent een grote kloof met de andere sectoren. Tools vormen na games de meest populaire categorie, maar telden in Google Play amper 1,19 miljard downloads. Ook in de App Store vormen games met 2,23 miljard downloads de populairste categorie. In de virtuele winkel van Apple volgt entertainment op een tweede plaats met 540 downloads. Wanneer echter naar de individuele applicaties wordt gekeken, blijken messaging en sociale media de grootste bijval te genieten.

Wanneer de resultaten van de twee winkels worden gecombineerd, blijkt WhatsApp bij het publiek immers de meest populaire applicatie te zijn, gevolgd door Facebook, Messenger, Instagram en Snapchat. Het meest populaire game is Subway Surfers, dat in de individuele rangschikking van Sensor Tower op een achtste plaats eindigde. Die vaststelling geeft volgens de onderzoekers aan dat games als applicatie-categorie weliswaar de grootste populariteit genieten, maar individueel voorrang moeten verlenen aan messaging en sociale media. WhatsApp kon zich voor het drie opeenvolgende kwartaal de meest geïnstalleerde applicatie van de wereld noemen.

Ook de rest van de top vijf behield zijn positie tegenover het kwartaal voordien. Facebook is in de top vijf met drie applicaties vertegenwoordigd.

Lees Verder

12:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

Fiscale landschap mogelijk uitgebreid met vleestaks

De klimaatakkoorden van Parijs zullen in een aantal landen mogelijk leiden tot een vleestaks. Dat blijkt uit een rapport van het netwerk Farm Animal Investment Risk & Return (Fairr), waarin opgemerkt wordt dat een heffing op de vleesconsumptie de volksgezondheid kan verbeteren en tegelijkertijd de klimaatrisico’s kan verminderen. Gewag wordt gemaakt van een vermindering van de klimaatschade tegen het midden van deze eeuw met 600 miljard dollar. Opgemerkt wordt dat de suikertaks en gelijkaardige heffingen op de uitstoot en tabak als een voorbeeld zouden kunnen worden gebruikt om ook de vleesconsumptie te beheren.

“Taksen op het gedrag worden steeds couranter,” benadrukt Jeremy Coller, oprichter van Fairr. “Dat blijkt uit de suikertaks die de voorbije jaren in verschillende landen is ingevoerd. De schade die de vleesindustrie aan het klimaat en de gezondheid opleveren, kan op een gelijkaardige manier worden benaderd. De introductie van een vleestaks lijkt in de toekomst dan ook heel waarschijnlijk.” Onder meer wordt verwezen naar studies van de University of Oxford, waarin wordt aangegeven dat tegen het midden van deze eeuw 1,6 biljoen dollar kosten voor gezondheid en milieu zouden kunnen worden uitgespaard indien vlees volledig uit het menu van de mens zou worden geschrapt.”

Benadrukt wordt dat de productie van vlees onder meer bijdraagt tot een grotere uitstoot van broeikasgassen. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met een toename van resistente bacteriën. Er wordt ook op gewezen dat de vleesconsumptie kan worden gelinkt aan aandoeningen zoals obesitas, diabetes en kanker. De Food and Agriculture Organisation (FAO) stelde eerder al vast dat de veestapel verantwoordelijk is voor 14,5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Volgens de organisatie moet bovendien worden verwacht dat de wereldwijde vleesconsumptie tegen het midden van deze eeuw nog met 76 procent zal toenemen.

Onder meer Zweden en Denemarken hebben het concept van een vleestaks al bekeken.

Lees Verder

11:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vleestaks |  Facebook |

Fraude blijft grote bekommernis mobiele adverteerders

Een gebrek aan visibiliteit en potentiële fraude worden door de mobiele adverteerders als de belangrijkste bekommernissen van de sector naar voor geschoven. Dat is de conclusie van een onderzoek van Forrester Consulting en AppsFlyer bij tweehonderdvijftig grote mobiele adverteerders. Daarbij werd door 40 procent verwezen naar een gebrek aan visibiliteit in de data die werden gebruikt om hun publiek te definiëren. Daarnaast wordt door 33 procent gewag gemaakt van een gebrek aan transparantie, terwijl 32 procent een bezorgdheid voor potentiële mobiele fraude uitdrukt. Geraamd wordt dat meer dan 30 procent van de mobiele reclamebudgetten aan fraude zijn blootgesteld.

“Vastgesteld kan worden dat 70 procent van de reclamebureaus getuigt dat dit jaar in mobiele reclame meer wordt geïnvesteerd dan vorig jaar,” stippen de onderzoekers aan. “Adverteerders beschouwen mobiele kanalen als een instrument om hun omzetten op te drijven. Tegelijkertijd moet echter vastgesteld dat met een aantal barrières moeten worden overwonnen.” Onder meer werd vastgesteld dat 92 procent van de consumenten van mening is dat de preventie van mobiele reclamefraude de volgende twaalf maanden cruciaal wordt. Er wordt aan toegevoegd dat 43 procent van de ondervraagden dan ook van mening is dat de fraudeprobleem het voorbije jaar is toegenomen.

Bovendien kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat slechts 19 procent van de respondenten van mening is over de gepaste instrumenten en systemen te beschikken om fraude systematisch te monitoren en de voorkomen. Problemen die in de weg staan van een efficiënt preventiebeleid zijn onder meer een gebrek aan inzicht in de verschillende types fraude waarmee men geconfronteerd zou kunnen worden en een gebrek aan overzicht van de waaier oplossingen die zouden kunnen worden ingezet. Vooral clickfraude en frauduleuze trafieken zijn met een score van respectievelijk 42 procent en 38 procent bij de mobiele adverteerders het meest bekend.

Met concepten zoals click spam (18 procent), install farms (15 procent) en mobile emulators (9 procent) blijken de adverteerders daarentegen veel minder vertrouwd. Wel wordt opgemerkt dat de meeste partijen minstens enig initiatief hebben genomen om het probleem aan te pakken. Slechts 6 procent van de respondenten bleek op geen enkele manier op de dreiging te hebben gereageerd.

Lees Verder

10:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, reclame, mobiel |  Facebook |

Fastfood-sector is speerpunt van mobiele betalingen

In fastfood-restaurants wordt steeds meer mobiel betaald. In de Verenigde Staten kon dit jaar een toename van het volume mobiele betalingen met 75 procent worden opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van het bedrijf First Data, aanbieder van betaaltechnologie. Benadrukt wordt dat de trend wellicht ook volgend jaar nog een versnelling zal kennen. Er wordt aan toegevoegd dat inmiddels alle grote ketens de mogelijkheid tot mobiele betalingen aanbieden. Er kan volgens First Data dan ook worden verwacht dat over enkele jaren al 10 procent van alle betalingen in de fastfood-sector mobiel zal gebeuren.

“Verwacht mag worden dat de trend zich ook tot andere segmenten van de restaurant-sector zal uitstrekken,” benadrukt Glenn Fodor, hoofd strategische inzichten bij First Data. “In alle sectoren van de fastfood-maaltijden kan een groeiende bijval voor mobiele betalingen worden opgetekend. Consumenten voelen zich steeds meer comfortabel met het gebruik van hun smartphone voor aankopen.” Opgemerkt wordt dat mobiele betalingen onder meer in Chinese stedelijke agglomeraties al een grote populariteit heeft verworven. In de Verenigde Staten, waar het gebruik van betaalkaarten algemeen is ingeburgerd, loopt de adoptie van de technologie op een langzamer tempo.

Uit het rapport van First Data blijkt onder meer dat bij Starbucks 30 procent van de transacties met mobiele apparaten worden uitgevoerd. Bij de bestellingen heeft de mobiele sector inmiddels een aandeel van 9 procent opgebouwd. Vooral de pizza-verkoop werpt zich volgens de onderzoekers echter op als een speerpunt van mobiele activiteit. Onder meer bij Papa John’s en Domino’s kan worden vastgesteld dat al meer dan 60 procent van de bestellingen van digitale platformen afkomstig zijn. Daarbij lieten mobiele apparaten bij Papa John’s al een aandeel van 70 procent optekenen. Volgend jaar mag volgens Fodor een verdere doorbraak worden verwacht in de gemakswinkels, de familierestaurants en de traditionele retailers.

Lees Verder

09:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood |  Facebook |

Klanten Netflix consumeren één miljard uur content per week

Klanten van het Amerikaanse videoplatform Netflix consumeerden dit jaar meer dan 140 miljoen euro content per dag. Daarmee komt het gebruik inmiddels uit op meer dan één miljard uur per week. Dat blijkt uit een overzicht dat Netflix over zijn activiteiten dit jaar heeft gepubliceerd. Het platform kreeg ook externe waardering, want voor de Emmy-awards liet Netflix dit jaar 91 nominaties optekenen, tegenover 54 vermeldingen vorig jaar. Daarmee komt Netflix dicht in de buurt van Home Box Office (HBO), dat dit jaar op 111 nominaties kon rekenen. Waarnemers wijzen echter op een toenemende nood aan originele content.

“Onder meer programma’s zoals House of Cards, Stranger Things en The Crown bezorgden Netflix heel wat bijval,” aldus de nieuwssite Motley Fool. “Dat succes bewijst dat Netflix de vruchten plukt van de miljarden dollar die het platform in originele programma’s en films investeert. Het is echter duidelijk dat originele content steeds belangrijker wordt. Steeds meer traditionele mediabedrijven hebben immers beslist om in eigen streaming-diensten te investeren en programmering bij Netflix weg te halen. Onder meer 21st Century Fox heeft verscheidene shows - zoals Louie, It’s Always Sunny in Philadelphia en The League - uit het aanbod van het videoplatform weggehaald.”

Ook Disney zou volgens een aantal bronnen zijn filmcatalogus na volgend jaar bij Netflix weghalen. Motley Fool voegt eraan toe dat het rijzende succes van Netflix wellicht mee de basis heeft gelegd voor de recente fusie tussen Disney en Fox. “Traditionele mediabedrijven hebben moeilijkheden ervaren met de evolutie van de streaming-sector,” aldus Motley Fool. “Indien de fusie tussen Disney en Fox echter doorgaat, zou Netflix volgend jaar met een aantal belangrijke uitdagingen kunnen worden geconfronteerd. Ook bedrijven zoals Apple en Facebook hebben immers plannen om zich in de wereld van de videostreaming te begeven.”

Lees Verder

09:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: netflix |  Facebook |

Ouders vrezen voor elektronisch verslaafde kroost

In de Verenigde Staten is 67 procent van de ouders van mening dat hun kinderen verslaafd zijn aan elektronische apparaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bedrijven GBA Strategies en UnGlue bij nagenoeg vierhonderd Amerikaanse ouders van kinderen tussen vijf en achttien jaar. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat bijna 50 procent van de ouders van mening is dat hun kinderen teveel tijd besteden aan elektronische platformen. Meer dan 50 procent wijst er daarbij op dat de kinderen vaak elektronische apparaten gebruiken tijdens periodes die als tijd voor het gezin - zoals maaltijden - worden beschouwd.

“Bij de ondervraagden zegt 75 procent te wensen dat deze elektronische apparatuur nagenoeg volledig of helemaal uit de gezinstijd zouden kunnen worden geweerd,” zeggen de onderzoekers. “Toch blijkt dat slechts 33 procent daarover een aantal beperkingen heeft ingevoerd. Het is echter niet duidelijk of de andere ouders vooral conflicten probeert te vermijden of niet weet op welke manier efficiënte grenzen kunnen worden bepaald.” Tevens bleek dat de bekommernis van de ouders over het gebruik van elektrische apparatuur toeneemt naarmate de kinderen ouder worden. Bij kinderen tussen vijftien en achttien zegt immers 60 procent dat er teveel tijd aan de toestellen wordt besteed, terwijl bijna 80 procent vreest voor verslaving.

Vastgesteld werd echter dat vele ouders toegeven ook zelf problemen met hun elektronische gedrag te ervaren. Meer dan 66 procent noemt zichzelf verslaafd. Slechts 12 procent zegt maatregelen te nemen om de eigen tijdsbesteding aan elektronische apparaten te beperken. Volgens de ouders spenderen Amerikaanse kinderen gemiddeld 4,9 uren per dag aan elektronische apparaten. Bij 13 procent loopt die geraamde tijdsbesteding echter op tot minstens tien uur per dag. Bij het gebruik van elektronische apparatuur wordt in eerste instantie gewag gemaakt van televisie en video, gevolgd door videogames.

Televisie, videogames, texting en sociale media zouden dubbel zoveel tijd opeisen als huiswerk, lectuur en andere educatieve activiteiten.

Lees Verder

08:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

Bedrijven maken steeds vaker gebruik van externe data

Bedrijven doen steeds meer beroep op data van externe partijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het technologiebedrijf Pitney Bowes en consulent Forrester bij achthonderd executives in de Verenigde Staten, Canada, de Verenigde Staten en Australië. De onderzoekers stelden vast dat 46 procent van de ondervraagden data bij derde partijen aankoopt. Volgens 85 procent van de respondenten bleken die data waardevol, terwijl ze volgens 83 procent ook waardevol waren. De resultaten van de studie wijzen volgens de onderzoekers op een duidelijke verschuiving in de data die door bedrijven worden gebruikt.

“Weliswaar maakt 83 procent van de ondernemingen nog steeds gebruik van eigen data, maar steeds vaker wordt de waarde van gegevens van externe gegevens erkend,” zeggen de onderzoekers. “Eigen data laat organisaties toe om interne beslissingen te nemen. Gegevens van derde partijen bieden nochtans grote opportuniteiten om aan de informatie diepte te bezorgen. Daardoor kunnen bedrijfsleiders geïnformeerde beslissingen nemen die de verder reiken dan de mogelijkheden van de eigen organisatie. Wel moet ervoor worden gezorgd dat gewerkt wordt met betrouwbare verkopers, zodat accurate en nuttige gegevens worden verkregen en miljoenen verloren inkomsten door besmette data worden vermeden.”

De grootste problemen vormen dan ook de kwaliteit en de accuraatheid van de data (70 procent). Daarnaast zegt 96 procent van de respondenten dat de data ook moeilijk kunnen worden verkregen. Andere problemen zijn de hoge kosten van de data van derde partijen (55 procent) en de betrouwbaarheid van open data (54 procent). Ook zegt 50 procent moeilijkheden te ondervinden om op de open markt de geschikte producten te vinden. De grootste uitdagingen zijn volgens de respondenten het behoud van de kwaliteit (82 procent), de verbetering van de kwaliteit en accuraatheid (82 procent) en de uitbreiding van de mogelijkheden externe data aan te boren (81 procent).

Lees Verder

07:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |