24-12-17

Fiscale landschap mogelijk uitgebreid met vleestaks

De klimaatakkoorden van Parijs zullen in een aantal landen mogelijk leiden tot een vleestaks. Dat blijkt uit een rapport van het netwerk Farm Animal Investment Risk & Return (Fairr), waarin opgemerkt wordt dat een heffing op de vleesconsumptie de volksgezondheid kan verbeteren en tegelijkertijd de klimaatrisico’s kan verminderen. Gewag wordt gemaakt van een vermindering van de klimaatschade tegen het midden van deze eeuw met 600 miljard dollar. Opgemerkt wordt dat de suikertaks en gelijkaardige heffingen op de uitstoot en tabak als een voorbeeld zouden kunnen worden gebruikt om ook de vleesconsumptie te beheren.

“Taksen op het gedrag worden steeds couranter,” benadrukt Jeremy Coller, oprichter van Fairr. “Dat blijkt uit de suikertaks die de voorbije jaren in verschillende landen is ingevoerd. De schade die de vleesindustrie aan het klimaat en de gezondheid opleveren, kan op een gelijkaardige manier worden benaderd. De introductie van een vleestaks lijkt in de toekomst dan ook heel waarschijnlijk.” Onder meer wordt verwezen naar studies van de University of Oxford, waarin wordt aangegeven dat tegen het midden van deze eeuw 1,6 biljoen dollar kosten voor gezondheid en milieu zouden kunnen worden uitgespaard indien vlees volledig uit het menu van de mens zou worden geschrapt.”

Benadrukt wordt dat de productie van vlees onder meer bijdraagt tot een grotere uitstoot van broeikasgassen. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met een toename van resistente bacteriën. Er wordt ook op gewezen dat de vleesconsumptie kan worden gelinkt aan aandoeningen zoals obesitas, diabetes en kanker. De Food and Agriculture Organisation (FAO) stelde eerder al vast dat de veestapel verantwoordelijk is voor 14,5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Volgens de organisatie moet bovendien worden verwacht dat de wereldwijde vleesconsumptie tegen het midden van deze eeuw nog met 76 procent zal toenemen.

Onder meer Zweden en Denemarken hebben het concept van een vleestaks al bekeken.

Lees Verder

11:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vleestaks |  Facebook |

Fraude blijft grote bekommernis mobiele adverteerders

Een gebrek aan visibiliteit en potentiële fraude worden door de mobiele adverteerders als de belangrijkste bekommernissen van de sector naar voor geschoven. Dat is de conclusie van een onderzoek van Forrester Consulting en AppsFlyer bij tweehonderdvijftig grote mobiele adverteerders. Daarbij werd door 40 procent verwezen naar een gebrek aan visibiliteit in de data die werden gebruikt om hun publiek te definiëren. Daarnaast wordt door 33 procent gewag gemaakt van een gebrek aan transparantie, terwijl 32 procent een bezorgdheid voor potentiële mobiele fraude uitdrukt. Geraamd wordt dat meer dan 30 procent van de mobiele reclamebudgetten aan fraude zijn blootgesteld.

“Vastgesteld kan worden dat 70 procent van de reclamebureaus getuigt dat dit jaar in mobiele reclame meer wordt geïnvesteerd dan vorig jaar,” stippen de onderzoekers aan. “Adverteerders beschouwen mobiele kanalen als een instrument om hun omzetten op te drijven. Tegelijkertijd moet echter vastgesteld dat met een aantal barrières moeten worden overwonnen.” Onder meer werd vastgesteld dat 92 procent van de consumenten van mening is dat de preventie van mobiele reclamefraude de volgende twaalf maanden cruciaal wordt. Er wordt aan toegevoegd dat 43 procent van de ondervraagden dan ook van mening is dat de fraudeprobleem het voorbije jaar is toegenomen.

Bovendien kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat slechts 19 procent van de respondenten van mening is over de gepaste instrumenten en systemen te beschikken om fraude systematisch te monitoren en de voorkomen. Problemen die in de weg staan van een efficiënt preventiebeleid zijn onder meer een gebrek aan inzicht in de verschillende types fraude waarmee men geconfronteerd zou kunnen worden en een gebrek aan overzicht van de waaier oplossingen die zouden kunnen worden ingezet. Vooral clickfraude en frauduleuze trafieken zijn met een score van respectievelijk 42 procent en 38 procent bij de mobiele adverteerders het meest bekend.

Met concepten zoals click spam (18 procent), install farms (15 procent) en mobile emulators (9 procent) blijken de adverteerders daarentegen veel minder vertrouwd. Wel wordt opgemerkt dat de meeste partijen minstens enig initiatief hebben genomen om het probleem aan te pakken. Slechts 6 procent van de respondenten bleek op geen enkele manier op de dreiging te hebben gereageerd.

Lees Verder

10:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, reclame, mobiel |  Facebook |

Fastfood-sector is speerpunt van mobiele betalingen

In fastfood-restaurants wordt steeds meer mobiel betaald. In de Verenigde Staten kon dit jaar een toename van het volume mobiele betalingen met 75 procent worden opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van het bedrijf First Data, aanbieder van betaaltechnologie. Benadrukt wordt dat de trend wellicht ook volgend jaar nog een versnelling zal kennen. Er wordt aan toegevoegd dat inmiddels alle grote ketens de mogelijkheid tot mobiele betalingen aanbieden. Er kan volgens First Data dan ook worden verwacht dat over enkele jaren al 10 procent van alle betalingen in de fastfood-sector mobiel zal gebeuren.

“Verwacht mag worden dat de trend zich ook tot andere segmenten van de restaurant-sector zal uitstrekken,” benadrukt Glenn Fodor, hoofd strategische inzichten bij First Data. “In alle sectoren van de fastfood-maaltijden kan een groeiende bijval voor mobiele betalingen worden opgetekend. Consumenten voelen zich steeds meer comfortabel met het gebruik van hun smartphone voor aankopen.” Opgemerkt wordt dat mobiele betalingen onder meer in Chinese stedelijke agglomeraties al een grote populariteit heeft verworven. In de Verenigde Staten, waar het gebruik van betaalkaarten algemeen is ingeburgerd, loopt de adoptie van de technologie op een langzamer tempo.

Uit het rapport van First Data blijkt onder meer dat bij Starbucks 30 procent van de transacties met mobiele apparaten worden uitgevoerd. Bij de bestellingen heeft de mobiele sector inmiddels een aandeel van 9 procent opgebouwd. Vooral de pizza-verkoop werpt zich volgens de onderzoekers echter op als een speerpunt van mobiele activiteit. Onder meer bij Papa John’s en Domino’s kan worden vastgesteld dat al meer dan 60 procent van de bestellingen van digitale platformen afkomstig zijn. Daarbij lieten mobiele apparaten bij Papa John’s al een aandeel van 70 procent optekenen. Volgend jaar mag volgens Fodor een verdere doorbraak worden verwacht in de gemakswinkels, de familierestaurants en de traditionele retailers.

Lees Verder

09:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood |  Facebook |

Klanten Netflix consumeren één miljard uur content per week

Klanten van het Amerikaanse videoplatform Netflix consumeerden dit jaar meer dan 140 miljoen euro content per dag. Daarmee komt het gebruik inmiddels uit op meer dan één miljard uur per week. Dat blijkt uit een overzicht dat Netflix over zijn activiteiten dit jaar heeft gepubliceerd. Het platform kreeg ook externe waardering, want voor de Emmy-awards liet Netflix dit jaar 91 nominaties optekenen, tegenover 54 vermeldingen vorig jaar. Daarmee komt Netflix dicht in de buurt van Home Box Office (HBO), dat dit jaar op 111 nominaties kon rekenen. Waarnemers wijzen echter op een toenemende nood aan originele content.

“Onder meer programma’s zoals House of Cards, Stranger Things en The Crown bezorgden Netflix heel wat bijval,” aldus de nieuwssite Motley Fool. “Dat succes bewijst dat Netflix de vruchten plukt van de miljarden dollar die het platform in originele programma’s en films investeert. Het is echter duidelijk dat originele content steeds belangrijker wordt. Steeds meer traditionele mediabedrijven hebben immers beslist om in eigen streaming-diensten te investeren en programmering bij Netflix weg te halen. Onder meer 21st Century Fox heeft verscheidene shows - zoals Louie, It’s Always Sunny in Philadelphia en The League - uit het aanbod van het videoplatform weggehaald.”

Ook Disney zou volgens een aantal bronnen zijn filmcatalogus na volgend jaar bij Netflix weghalen. Motley Fool voegt eraan toe dat het rijzende succes van Netflix wellicht mee de basis heeft gelegd voor de recente fusie tussen Disney en Fox. “Traditionele mediabedrijven hebben moeilijkheden ervaren met de evolutie van de streaming-sector,” aldus Motley Fool. “Indien de fusie tussen Disney en Fox echter doorgaat, zou Netflix volgend jaar met een aantal belangrijke uitdagingen kunnen worden geconfronteerd. Ook bedrijven zoals Apple en Facebook hebben immers plannen om zich in de wereld van de videostreaming te begeven.”

Lees Verder

09:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: netflix |  Facebook |

Ouders vrezen voor elektronisch verslaafde kroost

In de Verenigde Staten is 67 procent van de ouders van mening dat hun kinderen verslaafd zijn aan elektronische apparaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bedrijven GBA Strategies en UnGlue bij nagenoeg vierhonderd Amerikaanse ouders van kinderen tussen vijf en achttien jaar. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat bijna 50 procent van de ouders van mening is dat hun kinderen teveel tijd besteden aan elektronische platformen. Meer dan 50 procent wijst er daarbij op dat de kinderen vaak elektronische apparaten gebruiken tijdens periodes die als tijd voor het gezin - zoals maaltijden - worden beschouwd.

“Bij de ondervraagden zegt 75 procent te wensen dat deze elektronische apparatuur nagenoeg volledig of helemaal uit de gezinstijd zouden kunnen worden geweerd,” zeggen de onderzoekers. “Toch blijkt dat slechts 33 procent daarover een aantal beperkingen heeft ingevoerd. Het is echter niet duidelijk of de andere ouders vooral conflicten probeert te vermijden of niet weet op welke manier efficiënte grenzen kunnen worden bepaald.” Tevens bleek dat de bekommernis van de ouders over het gebruik van elektrische apparatuur toeneemt naarmate de kinderen ouder worden. Bij kinderen tussen vijftien en achttien zegt immers 60 procent dat er teveel tijd aan de toestellen wordt besteed, terwijl bijna 80 procent vreest voor verslaving.

Vastgesteld werd echter dat vele ouders toegeven ook zelf problemen met hun elektronische gedrag te ervaren. Meer dan 66 procent noemt zichzelf verslaafd. Slechts 12 procent zegt maatregelen te nemen om de eigen tijdsbesteding aan elektronische apparaten te beperken. Volgens de ouders spenderen Amerikaanse kinderen gemiddeld 4,9 uren per dag aan elektronische apparaten. Bij 13 procent loopt die geraamde tijdsbesteding echter op tot minstens tien uur per dag. Bij het gebruik van elektronische apparatuur wordt in eerste instantie gewag gemaakt van televisie en video, gevolgd door videogames.

Televisie, videogames, texting en sociale media zouden dubbel zoveel tijd opeisen als huiswerk, lectuur en andere educatieve activiteiten.

Lees Verder

08:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

Bedrijven maken steeds vaker gebruik van externe data

Bedrijven doen steeds meer beroep op data van externe partijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het technologiebedrijf Pitney Bowes en consulent Forrester bij achthonderd executives in de Verenigde Staten, Canada, de Verenigde Staten en Australië. De onderzoekers stelden vast dat 46 procent van de ondervraagden data bij derde partijen aankoopt. Volgens 85 procent van de respondenten bleken die data waardevol, terwijl ze volgens 83 procent ook waardevol waren. De resultaten van de studie wijzen volgens de onderzoekers op een duidelijke verschuiving in de data die door bedrijven worden gebruikt.

“Weliswaar maakt 83 procent van de ondernemingen nog steeds gebruik van eigen data, maar steeds vaker wordt de waarde van gegevens van externe gegevens erkend,” zeggen de onderzoekers. “Eigen data laat organisaties toe om interne beslissingen te nemen. Gegevens van derde partijen bieden nochtans grote opportuniteiten om aan de informatie diepte te bezorgen. Daardoor kunnen bedrijfsleiders geïnformeerde beslissingen nemen die de verder reiken dan de mogelijkheden van de eigen organisatie. Wel moet ervoor worden gezorgd dat gewerkt wordt met betrouwbare verkopers, zodat accurate en nuttige gegevens worden verkregen en miljoenen verloren inkomsten door besmette data worden vermeden.”

De grootste problemen vormen dan ook de kwaliteit en de accuraatheid van de data (70 procent). Daarnaast zegt 96 procent van de respondenten dat de data ook moeilijk kunnen worden verkregen. Andere problemen zijn de hoge kosten van de data van derde partijen (55 procent) en de betrouwbaarheid van open data (54 procent). Ook zegt 50 procent moeilijkheden te ondervinden om op de open markt de geschikte producten te vinden. De grootste uitdagingen zijn volgens de respondenten het behoud van de kwaliteit (82 procent), de verbetering van de kwaliteit en accuraatheid (82 procent) en de uitbreiding van de mogelijkheden externe data aan te boren (81 procent).

Lees Verder

07:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |

23-12-17

Nieuwsoverzicht

De Braziliaanse regering kan onmogelijk instemmen met de overname van zijn nationale vliegtuigbouwer Embraer door het Amerikaanse concern Embraer. Dat heeft de Braziliaanse president Michel Temer gemeld. Temer liet verstaan dat de Britse staat mogelijk zijn macht als grootaandeelhouder van Embraer zal gebruiken om een overname te blokkeren. De Braziliaanse overheid heeft een recht op veto indien Embraer onder buitenlandse controle zou dreigen te vallen. Verder staat Embraer volgens Temer open voor elke mogelijke vorm van samenwerking. Onder meer kapitaalinjecties van buitenlandse partijen kunnen volgens het Braziliaanse staatshoofd met interesse worden bekeken.

De Italiaanse Campari Group heeft het merk Bisquit Cognac van het Zuid-Afrikaanse concern Distell overgenomen. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 52,5 miljoen euro. Gehoopt wordt de transactie tijdens het eerste kwartaal van volgend jaar te kunnen afronden. Bisquit wordt het eerste cognac-merk in de portfolio van Campari, dat zijn hoofdkwartier heeft in Milaan. Campari nam vorig jaar al wel het Franse likeurmerk Grand Marnier, dat cognac als bestanddeel heeft, over voor een bedrag van 760 miljoen dollar. Bisquit wordt vooral verkocht in Zuid-Afrika, België, Zwitserland en de internationale reisretail. Het merk realiseert een jaarlijkse omzet van ongeveer 9 miljoen euro.

Ook in Europa moet het principe van netneutraliteit worden herbekeken. Dat heeft Dominique Leroy, chief executive van Proximus, gezegd in een reactie op de beslissing van de Verenigde Staten om het principe van de netneutraliteit opzij te schuiven. Leroy zegt dat grootverbruikers zoals Netflix, Google of Facebook zouden moeten verplicht worden om de telecomoperatoren te vergoeden voor het datagebruik dat ze opeisen. Netneutraliteit is volgens Leroy belangrijk om kleine partijen vrije online toegang te garanderen. Er kan volgens haar echter niet aanvaard worden dat grote groepen steeds meer capaciteit opeisen zonder daarvoor een extra vergoeding te betalen.

De Amerikaanse telecomgroep Liberty Global heeft zijn Oostenrijkse dochter UPC Austria aan Deutsche Telekom verkocht. De Oostenrijkse activiteiten vormden voor Liberty Global een belangrijke hinderpaal om de fusiegesprekken met de Britse groep Vodafone opnieuw te kunnen starten. De twee concerns voerden eerder al een aantal aftastende fusiegesprekken, maar die hebben voorlopig nog geen resultaten opgeleverd. Nochtans heeft Vittorio Colao, chief executive van Vodafone, de fusie tussen beide groep als een interessant project bestempeld. Een fusie tussen Liberty en Vodafone wou een wereldwijde partij creëren met een jaaromzet van ongeveer 175 miljard dollar.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het geplande winkelcomplex Uplace in Machelen is door de raad van state vernietigd. Door de beslissing van de raad van state lijkt voor Uplace definitief het doek te vallen. Eerder al hadden diverse partijen te kennen gegeven dat een vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan een einde van het project zou betekenen. Uplace, dat al ongeveer 85 miljoen euro in het project investeerde, zou alsnog hopen op een nieuw initiatief van de Vlaamse regering. Diverse bronnen stellen echter dat binnen de Vlaamse regering zou zijn afgesproken dat er in ieder geval geen nieuwe reddingspoging voor het project in Machelen zou worden ondernomen.

De Brusselse raadkamer heeft het taxiplatform Uber naar de correctionele rechtbank doorverwezen. Het bedrijf dreigt vervolgd te worden voor de activiteiten van zijn dienst UberPop, die inmiddels al is opgedoekt. UberPop was bijna vier jaar geleden opgestart en maakte gebruik van particuliere chauffeurs om reizigers te vervoeren. Pascal Smet, Brussels minister van mobiliteit, had drie jaar geleden tegen de dienst klacht neergelegd. Het gerechtelijk onderzoek is intussen afgesloten. Het Brusselse parket had op basis van de resultaten een buitenvervolgingstelling gevraagd omdat er onvoldoende bewijzen over inbreuken konden worden gevonden. De raadkamer zag echter wel voldoende aanwijzingen voor een vervolging.

Het Britse gokbedrijf GVC Holdings, eigenaar van merken als Partypoker en Sportingbet, neemt sectorgenoot Ladbrokes Coral over. Met de transactie is een bedrag gemoeid dat tot 4 miljard pond kan oplopen. Dat hebben beide ondernemingen bekend gemaakt. De aandeelhouders van GVC Holdings krijgen een belang van 53,5 procent in de fusiegroep. De eigenaars van Ladbrokes nemen het saldo in portefeuille. De twee bedrijven voerder an langer gesprekken over een mogelijke samensmelting. De fusiegroep wordt de grootste aanbieder van online kansspelen en sportweddenschappen ter wereld. GVC Holdings is in België actief met onder meer de goksite Bwin.

De Zwitserse farmagroep Roche neemt het Amerikaanse biotechbedrijf Ignyta over. Met de transactie is een bedrag van 1,4 miljard euro gemoeid. De interesse van Roche in Ignyta zou vooral gebaseerd zijn in het middel entrectinib, een beloftevol product dat het Amerikaanse bedrijf voor de behandeling van hardnekkige kankers heeft ontwikkeld. Op dit ogenblik kon entrectinib, dat de tweede onderzoeksfase heeft bereikt, de overlevingsperiode met twee jaar verlengen. Verwacht wordt dat het geneesmiddel over twee jaar op de markt zal kunnen worden gebracht. Roche is al geruime tijd wereldwijd marktleider in de bestrijding van kanker. Die positie wordt echter bedreigd door opkomende innovatieve geneesmiddelen.

Benin heeft het management van de haven van Cotonou tijdelijk uitbesteed aan de Port of Antwerp International (PAI). Het is de eerste keer dat de onderneming, een dochter van het Antwerpse havenbedrijf, een dergelijke opdracht heeft ontvangen. Port of Antwerp International werd zeven jaar geleden opgericht om havens van snelgroeiende economieën te ondersteunen. Op die manier kan de Antwerpse haven extra trafieken aantrekken. Het is echter de eerste keer dat het bedrijf het hele havenmanagement overneemt. Het contract heeft een looptijd van minstens drie jaar. De haven van Cotonou behandelt ongeveer 12 miljoen goederen per jaar. Zijn hinterland strekt zich uit tot Burkina Faso, Niger en Mali.

De Amerikaanse nieuwszender Cable News Network (CNN) heeft zijn dagelijkse actualiteitsprogramma The Update op Snapchat stopgezet. Het programma werd pas vier maanden geleden gelanceerd. De nieuwszender zegt echter onvoldoende rendement te kunnen halen uit de advertenties die bij het programma op Snapchat verschijnen. Wel zei een woordvoerder dat de nieuwszender verder met Snapchat wil blijven experimenteren. Nieuws is een belangrijk aanbod van Snapchat, dat in zijn divisie Discover onder meer content aanbiedt van media zoals The New York Times, The Wall Street Journal en The Economist. Snapchat heeft het wel moeilijk in de concurrentie met andere sociale media.

Het alternatieve taxibedrijf Uber heeft Barney Harford aangesteld tot chief operating officer. Harford was tot nu toe actief als directeur van de Amerikaanse reiswebsites Orbitz. Uber was al sinds maart dit jaar op zoek naar een nieuwe directeur. Harford is al sinds oktober als adviseur voor Uber actief. Hij wordt na chief executive Dara Khosrowshahi de belangrijkste manager van Uber. Hij moet volgens het bedrijf de wereldwijde operaties leiden, maar zal ook de eindverantwoordelijkheid dragen voor de marketing en klantenservice. Harford is de eerste chief operating officer van Uber. De functie was eerder nog nooit in het organigram van het bedrijf opgenomen.

In de Verenigde Staten neemt de casinogroep Penn National Gaming sectorgenoot Pinnacle Entertainment over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 2,8 miljard dollar. Verwacht wordt dat de overname tijdens de tweede helft van volgend jaar zal kunnen worden afgerond. Pinnacle is eigenaar van zestien vestigingen voor gokactiviteiten en aanverwant entertainment. Verwacht wordt dat de samensmelting van de twee casinogroepen jaarlijks voor een kostenbesparing van 100 miljoen dollar zal zorgen. Om tegemoet te komen aan eventuele concurrentie-opmerkingen zal Pinnacle vier sites van dochtermerk Ameristar aan Boyd Gaming Corporation verkopen voor een bedrag van 575 miljoen dollar.

Het farmabedrijf Remynd uit Leuven heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met de Deense groep Novo Nordisk. De overeenkomst zou Remynd uiteindelijk 350 miljoen euro inkomsten kunnen opleveren. Het Leuvense bedrijf ontwikkelde een therapie voor de behandeling van diabetes. Daarbij zou het menselijk lichaam zelf worden aangezet om de insulineproductie zelf te heractiveren. Proeven bij muizen zouden bemoedigende resultaten hebben opgeleverd. Novo Nordisk is wereldleider in de behandeling van diabetes. Door de samenwerking met Remynd krijgt Novo Nordisk toegang tot een toepassing die op termijn de eigen producten van de Deense groep mogelijk overbodig zouden kunnen maken.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) krijgt in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid een nieuwe hoofdzetel met een oppervlakte van 80.000 vierkante meter. Op dit ogenblik zijn de diensten van de maatschappij in verspreid over vijf kantoorcomplexen in dezelfde wijk. De sites zijn gelegen aan de Frankrijkstraat, Fonsnylaan en Hallepoortlaan, over een totale oppervlakte van 200.000 vierkante meter. De gebouwen zijn echter verouderd. Sophie Dutordoir, chief executive van de spoorwegmaatschappij, had eerder al de nood aan centralisatie van de directie benadrukt. De bouw van het nieuwe complex zou worden gefinancierd door de verkoop van de andere sites van het vervoerbedrijf.

De Zwitserse financiële regulator Finma heeft bij de Amerikaanse bank JPMorgan ernstige inbreuken tegen de anti-witwasregels vastgesteld. De overtredingen zouden aan de activiteiten van het Maleisische staatsfonds 1MDB zijn gelinkt. Volgens de Zwitserse auroriteiten zou JPMorgan onvoldoende alert zijn geweest bij het controleren van transacties op witwasrisio’s. De transacties werden door de Zwitserse divisie van JPMorgan verwerkt. Finma heeft aan de Amerikaanse bank weliswaar geen boete opgelegd, maar bekend werd gemaakt dat JPMorgan wel het onderwerp van een extra toezicht zal worden. JPMorgan zou geen beroep tegen de uitspraak hebben ingediend.

08:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |