31-10-15

James Bond behoort tot de absolute topklasse van de merkreclame

James Bond behoort tot de absolute topklasse van de merkreclame. Dat zegt Jacques de Cock, docent aan de London School of Makering, naar aanleiding van de lancering van de nieuwe bioscoopfilm Spectre uit de reeks van het spionage-personage.

Lees Verder

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Online Europese activiteit werkt vooral op Amerikaanse platformen

Europeanen maken voor hun online activiteiten in eerste instantie van Amerikaanse diensten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Joint Research Centre van de Europese Unie naar de online activiteit in Europa, de Verenigde Staten en een aantal groeimarkten. Tevens kon volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat het internet zowel een lokale als globale werking laat blijken. Een groot aantal bijzonder gediversifieerde lokale online services met een relatief bescheiden trafiek gaat immers gepaard met een kleine groep grote online multinationals die voor het grootste gedeelte van de totale internet-activiteit zorgen.

“Opmerkelijk is dat online Europeanen vooral actief zijn op websites die in de Verenigde Staten zijn gevestigd,” stippen de onderzoekers aan. “Amerikaanse websites vertegenwoordigen 54 procent van de Europese online activiteit. Websites uit de Europese Unie zelf hebben een aandeel van 42 procent. Slechts 4 procent van de activiteit is afkomstig uit andere delen van de wereld.”

“Ongeacht van de eigen locatie kan verder worden vastgesteld dat de meeste online aanbieders niet in alle lidstaten van de Europese Unie operationeel zijn,” wordt er nog opgemerkt. “Twee op drie leveranciers op de online Europese markt zijn in maximaal vier landen actief. Slechts de helft van de online activiteit in de Europese Unie kan worden gelinkt aan een beperkt aantal grote online operatoren. De 1 procent grootste Europese providers vertegenwoordigen amper 5 procent van de totale online activiteit in de Europese Unie. Ook kon worden vastgesteld dat online diensten in grote landen relatief meer op de eigen nationale markt is toegespitst dan sectorgenoten in kleinere naties.

In de Verenigde Staten ligt de situatie echtre gevoelig anders. “Er kan immers worden vastgesteld dat 32 procent van de Amerikaanse online bedrijven ook in het buitenland actief zijn,” aldus nog het Joint Research Center. “De omvang van die buitenlandse activiteit bedraagt gemiddeld ook het dubbele van de afzet op de nationale markt. Die vaststelling bevestigt de positie van de Verenigde Staten als de dominante leverancier van de wereldwijde online services. Anderzijds moet nog wel worden ervaren dat consumenten een voorkeur vertonen voor online leveranciers uit eigen land. Buiten de landsgrenzen worden de taalbarrière en cultuur immers een bijzonder grote hindernis.”

Lees Verder

14:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Waarom aanvaardt werknemer het leven van een forens

Steeds meer mensen blijken bereid om een groot deel van hun leven als forens door te brengen. De belangrijkste reden daarvoor moet worden gezocht in de moeilijke economische omstandigheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, die de mobiele activiteit van zevenduizend werknemers tussen vijfentwintig en vierenvijftig jaar in Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Spanje gedurende de voorbije tien jaar hebben opgevolgd. Extreem mobiele professionals zijn werknemers die meer dan twee uur per dag onderweg zijn tussen de woning en het werk of meer dan zestig keer per jaar om professionele redenen niet thuis overnachten.

“Enerzijds is er de glamoureuse stermedewerker die de helft van zijn leven in het vliegtuig tussen New York en Singapore doorbrengt,” stippen de onderzoekers aan. “Anderzijds is er echter de realiteit van de arbeidskrachten die elke dag twee uur in een trein, bus of auto doorbrengen, al dan niet vrijwillig of door omstandigheden gedwongen en al dan niet tegen belangrijke beloningen.”

In eerste instantie zeggen de onderzoekers vastgesteld te hebben dat veel mensen grote afstanden naar het werk afleggen. Tussens 11 procent en 15 procent van de respondenten bleek in de categorie van de extreem mobiele werknemers te moeten worden gerangschikt. Het hoogste niveau aan mobiliteit werd opgetekend in Duitsland en Zwitserland en liet vooral na het uitbreken van de financiële crisis acht jaar geleden een duidelijke opstoot optekenen. “In deze landen kiezen werknemers vaak bewust voor een lange verplaatsing,” stippen de onderzoekers aan. “Deze zware trajecten worden echter ook vaak vergemakkelijkt door een efficiënt transportsysteem.”

“In Spanje daarentegen en in mindere mate ook in Frankrijk, zijn lange verplaatsingen daarentegen meestal geen kwestie van keuze,” wordt er opgeworpen. “Vaak zijn deze dagelijkse reizen vaak de enige manier om aan de werkloosheid te ontsnappen. De economische crisis laat zich hier duidelijk nog altijd voelen. In Spanje is het aantal forenzen wel gedaald, maar dat heeft ertoe geleid dat dubbel zoveel mensen op verplaatsing moeten overnachten. Vier jaar geleden bleek die oplossing voor 50 procent van de extreem mobiele werknemers in Spanje de manier om aan de werkloosheid te ontsnappen, tegenover 28 procent in Frankrijk, 22 procent in Duitsland en 13 procent in Zwitserland.”

“In veel gevallen moeten een aantal mythes over de arbeidsmobiliteit worden ontkracht,” stippen de onderzoekers aan. “Deze forenzen zijn immers meestal geen goedbetaalde werknemers met een hoog opleidingsniveau, zoals vaak wordt aangenomen. Hun opofferingen zullen ook niet noodzakelijk tot de uitbouw van een succesvolle carrière leiden. In Zwitserland is mobiliteit vaak een springplank naar succes en in Frankrijk kunnen vooral vrouwelijke forenzen belangrijke carrière-vorderingen maken, maar in Spanje is er vaak sprake van een noodzaak.” Er wordt aan toegevoegd dat de mobiliteit vaak een belangrijke impact heeft op het persoonlijke leven van de forens.

Bij vrouwelijke werknemers die geen lange periodes van mobiliteit hadden gekend, bleek slechts 10 procent geen kinderen te hebben. Wanneer er daarentegen wel sprake was van extreme mobiliteit of pendelen op lange termijn, lopen die scores op tot respectievelijk 18 procent en 22 procent. Bij vrouwelijke werknemers die in het begin van hun carrière met een grote mobiliteit werden geconfronteerd, werd zelfs een kinderloosheid van 23 procent gemeld. “Daarbij moet ook nog stress, vermoeidheid en een grotere risico op een burnout aan worden toegevoegd,” stippen de onderzoekers aan. “Die problemen zetten werknemers vaak aan om uiteindelijk hun professionele loopbaan te heroriënteren.”

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Advocaten snelstroeiende Amerikaanse reclamesector

Juridische services van advocaten vormen in de Verenigde Staten de snelstgroeiende sector van de reclame-industrie. Dit jaar zullen Amerikaanse advocaten ongeveer 892 miljoen dollar besteden aan de promotie van hun diensten bij het brede publiek. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Institute for Legal Reform (ILR). De omzet van die promoties is voor de Amerikaanse reclamesector volgens het rapport de voorbije zeven jaar met 68 procent gestegen. De inkomsten uit advertenties van juristen op televisie is tijdens die periode zes keer sneller gestegen dan de opbrengsten die werden gerealiseerd door de andere reclame-sectoren die van het medium gebruik hebben gemaakt.

Tevens kon volgens het rapport worden vastgesteld dat de juridische services ook naar de betere strategische posities in de duurdere segmenten van de dagelijkse televisie-programmering zijn verschoven. “Juridische reclame lijkt tegen een recessie bestand te zijn,” stippen de onderzoekers aan. “Bovendien is de sector ook niet afhankelijk van de politieke markt. Andere reclamesectoren moeten tijdens verkiezingsperiodes rekening houden met een belangrijke terugval in de bestedingen omdat er minder ruimte in de reclameblokken beschikbaar is en een opname in het zendschema gevoelig duurder wordt, maar dat blijkt voor de juridische promoties geen hinderpaal te zijn.”

De juridische services die in de televisie-reclame worden gepromoot, blijken in eerste instantie gericht te zijn op de farmaceutische industrie, gevolgd door medische apparatuur en problemen rond asbestos en mesothelioom, twee vormen van longkanker. In het rapport wordt nog opgemerkt dat de reclame-campagnes van de Amerikaanse juristen zich vooral toespitsen op televisie, maar ook in de andere media kunnen worden teruggevonden. Daarbij wordt erop gewezen dat de juridische sector tot de duurste campages uit de betaalde online zoekreclame behoort. Ongevallenclaims in San Antonio vormen met 670 dollar per click zelfs de duurste online opdracht op het zoekplatform van Google.

“Met sleutelwoorden van meer dan 600 dollar per click is het duidelijk dat er met schadeclaims door advocaten heel wat geld kan worden verdiend,” zegt Lisa Rickard, president van het Institute for Legal Reform. “Alleen moet men zich afvragen of de maatschappij door een dergelijk juridisch systeem wel echt wordt geholpen.”

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Bierbrouwer AB InBev heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 12,24 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 7,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In volumes werd een groei met 1,5 procent geregistreerd. De nettowinst steeg van 1,4 miljard dollar naar 2,5 miljard dollar. AB InBev wijst onder meer op de goede resultaten van zijn premium-merken, zoals Stella Artois, dat zijn wereldwijde volume met 12,9 procent zag toenemen. De totale premium-divisie kende een groei met 11,9 procent. Omdat deze duurdere bieren een groter aandeel hebben in de totale verkoop, zegt AB InBev meer opbrengsten per verkochte hectoliter te kunnen optekenen dan eerder was verwacht.

De Nederlandse bodemonderzoeker Fugro moet de volgende maanden opnieuw vijfhonderd banen schrappen. De verder verslechterende marktomstandigheden maken de ingreep noodzakelijk. Dat heeft de directie van Fugro bekend gemaakt. Bij het bedrijf verdwenen dit jaar al ruim duizend arbeidsplaatsen. Ook voorziet het bedrijf tussen de 250 miljoen euro en 300 miljoen euro afschrijvingen. De maatregelen zouden vooral betrekking hebben op de divisie die diepzeediensten levert aan producenten van olie en gas. Het bedrijf wijst erop de oliemaatschappijen door de lage prijzen en de zwakke Chinese groei minder investeringen plannen, waardoor ook de toeleveranciers worden getroffen.

Het verdwijnen van de eenkindpolitiek in China zal ook een positieve impact hebben op bedrijven zoals Disney. Dat heeft Robert Iger, topman van Amerikaanse entertainmentconcern Disney gezegd. De groep opent volgend jaar in Shanghai een nieuw Disneyland-park, waarmee een investering is gemoeid van ongeveer 5,5 miljard dollar. De Chinese communistische partij heeft bekend gemaakt dat alle Chinese echtparen voortaan twee kinderen mogen hebben. De maatregel moet het onevenwicht tussen mannen en vrouwen bijstellen en de vergrijzing van de bevolking stoppen. Door de maatregel zien bedrijven zoals Disney, maar ook producenten van babyproducten en kindervoeding, hun omzetverwachtingen stijgen.

De Europese vliegtuigbouwer Airbus gaat de productie van het model A320 opdrijven. Over vier jaar moeten er van het type, een model dat wordt ingezet voor vluchten op middellange afstand, maandelijks zestig exemplaren kunnen worden geleverd. Op dit ogenblik produceert Airbussen maandelijks tweeënveertig exemplaren van het model. Eerder was al gepland om de productie tot vijftig eenheden per maand te verhogen. Om de verhoogde productie te kunnen realiseren, zal de fabriek van Airbus in het Duitse Hamburg met een vierde productielijn worden uitgerust. Daarnaast zal ook de productie van de vliegtuigen in het Zuid-Franse Toulouse worden geoptimaliseerd.

Het sociale netwerkbedrijf Linkedin heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 780 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 37 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei werd vooral gedragen door de divisie Talent Solutions, waar bedrijven tegen betaling extra gegevens over de gebruikers van het platform kunnen opvragen. De omzet van de divisie steeg met 46 procent tot 502 miljoen dollar. Het bedrijf boekte wel een nettoverlies van 40,5 miljoen dollar, tegenover een negatief resultaat van 4,3 miljoen dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. Linkedin had op het einde van het derde kwartaal 396 miljoen gebruikers. Dat betekende een stijging met 20 procent.

Het Amerikaanse olieconcern Chevron heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst geboekt van 2 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 5,6 miljoen dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. Daarmee diende het concern voor het vierde kwartaal op rij een winstdaling te melden. Ook de omzet daalde met 37 procent tot 34,32 miljard dollar. De terugval is vooral te wijten aan de lage olieprijs. De ongunstige marktomstandigheden hebben het bedrijf volgens John Watson, bestuursvoorzitter van Chevron, verplicht om de volgende jaren tussen zesduizend en zevenduizend banen te schrappen. Het investeringsprogramma voor volgend jaar wordt met een kwart verlaagd tot ongeveer 25 miljard dollar.

Het Groothertogdom Luxemburg is geschrapt van de zwarte lijst van belastingparadijzen. Dat heeft Pierre Gragmegna, de Luxemburgse minister van financiën, gezegd na een vergadering van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes van de Organisation for Economic Cooperation and Development (Oecd). Luxemburg was ruim twee jaar geleden op de zwarte lijst gezet, omdat het wetgevend kader van het land rond strijd tegen belastingfraude in gebreke bleef. Pierre Gragmegna stelde tevreden te zijn met de schrapping, die volgens hem het gevolg was van de inspanningen en het engagement van Luxemburg om een grotere transparantie en informatie-uitwisseling te garanderen.

De Zweedse miljardair Ingvar Kamprad, de oprichter van de winkelketen Ikea, heeft voor het eerst in meer dan veertig jaar in zijn geboorteland inkomstenbelastingen betaald. Dat heeft de Zweedse pers gemeld. Kamprad (89) gaf bij de Zweedse fiscus vorig jaar voor 17,7 miljoen Zweedse kronen of bijna 2 miljoen euro inkomsten uit kapitaal en arbeid aan. Op die inkomsten betaalde Kamprad 6 miljoen kronen belastingen. Dat komt neer op een heffing van 34 procent. De miljardair verhuisde in het begin van de jaren zeventig wegens fiscale redenen naar Zwitserland. Na het overlijden van zijn echtgenote besloot hij echter naar Zweden terug te keren. Hij heeft een persoonlijk vermogen van ongeveer 4 miljard kronen.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft met de uitgifte van een obligatie een bedrag van 61,5 miljoen euro opgehaald. De obligaties staan genoteerd op Alternext van de Brusselse effectenbeurs. De bijkomende financiële zullen volgens Paul De Knop, rector van de universiteit, worden gebruik voor de verdere uitbreiding van de instelling, waaronder de bouw van 650 studentenverblijven. De rector wees erop dat de groeistrategie van een universiteit onmogelijk is zonder dynamische externe investeerders. Een obligatie-uitgifte en een notering op Alternext is volgens De Knop dan ook een logische stap voor de universiteit. Het is de eerste keer dat een obligatie-uitgifte van een Europese universiteit op de beurs wordt genoteerd.

Het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 4,2 miljard dollar. Dat betekende een daling met bijna 25 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De terugval is te wijten aan de lage olieprijzen. Bij de exploratie en productie daalde de winst met bijna driekwart tot 1,4 miljard dollar. In de raffinage, die dankzij de lagere olieprijzen grotere marges kan realiseren, kon de winst ruimschoots worden verdubbeld tot 2 miljard dollar. De omzet van het concern viel met 37 procent terug tot 67,34 miljard dollar. De gemiddelde dagproductie kende een stijging met 2 procent tot 3,918 vaten, dankzij nieuwe olieprojecten in Noord-Amerika, Indonesië en West-Afrika.

De Europese Commissie heeft de overname van de Scandinavische divisie van het failliete Nederlansse installateursbedrijf Imtech aan investeringsmaatschappij Triton goedgekeurd. Dat hebben de concurrentie-autoriteiten bekend gemaakt. Hoewel Triton via dochterondernemingen al diensten aanbiedt die te vergelijken zijn met de activiteiten van Imtech Nordic, zouden er volgens de Europese Commissie ook na de fusie voldoende rivalen overblijven om een gezonde concurrentie te garanderen. Imtech ging eerder dit jaar failliet aan de gevolgen van een groot boekhoudschandaal twee jaar geleden aan het licht kwam. Voor verscheidene gezonde onderdelen, waaronder Imtech Nordic, zijn kopers gevonden.

De Europese Commissie start een diepgaand onderzoek naar de voorgenomen overname van telecombedrijf O2 door het Chinese conglomeraat Hutchison Whampoa. Dat heeft Margrethe Vestager, Europees commissaris voor mededinging, gezegd. Hutchison kondigde in maart aan O2 voor een bedrag van 10,25 miljard Britse pond over te nemen van het Spaanse concern Telefónica. Het Chinese concern wil O2 samenvoegen met zijn eigen telecomdochter Three. De fusiegroep zou met meer dan 30 miljoen abonnees het grootste telecombedrijf van Groot-Brittannië worden. Indien er niet voldoende concurrentie blijft, zou de Britse consument volgens Vestager mogelijk met prijsstijgingen en beperkte keuzes worden geconfronteerd.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) gaat begin februari zijn ticketprijzen met gemiddeld 1,21 procent opvoeren. Dat heeft het spoorbedrijf bekend gemaakt. Er wordt daarbij verwezen naar de algemene stijging van de kosten. Bovendien wordt erop gewezen dat de prijzen dit jaar niet werden verhoogd. Populaire producten zoals de Go Pass, de Rail Pass en het seniorenbiljet ontsnappen echter aan de tariefverhogingen. De prijs van een standaardbiljet wordt met 1,1 procent verhoogd. Abonnementen worden gemiddeld 1,4 procent duurder. De grootste prijsstijging wordt opgetekend bij de Campuskaart, een tienrittenkaart voor studenten, waarvoor 3,31 procent extra zal moeten worden betaald.

De Duitse autobouwer Volkswagen heeft zich in Japan nog maar eens geëxcuseerd voor het milieuschandaal met de bedriegelijke emissiesoftware. Sven Stein, de topman van de Japanse divisie van Volkswagen, maakte tijdens de persdag van het autosalon van Tokio een lange buiging om zich op de traditioneel Japanse wijze te verontschuldigen voor het onaanvaardbare gedrag van de autobouwer. Stein beloofde ook dat de autobouwer de volledige waarheid over het schandaal zal achterhalen en vrijgeven. Ook werden goede technische oplossingen beloofd voor de wagens die door het schandaal waren getroffen. Er zal volgens Stein ook gezorgd worden dat dergelijke feiten nooit meer kunnen gebeuren.

De Belgische baggergroep Deme heeft een contract afgesloten met de energiegroep RWE Innogy voor de bouw van een offshore windmolenpark in Groot-Brittannië. In de opdracht is voorzien dat GeoSea, de offshore-dochter van Deme, in het Galloper-park, 27 kilometer voor de kust van Suffolk, in totaal de funderingspalen voor 56 windturbines met een capaciteit van 6 megawatt zal installeren. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van meer dan 340 miljoen euro. De werken beginnen eind volgend jaar. Het turbinepark moet ruim 336.000 gezinnen van energie kunnen voorzien. GeoSea en RWE Innogy werkten ook al samen bij de aanleg van het Nordsee One park in de Duitse Waddenzee.

Meer Nieuws

11:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-10-15

Succes van spin-out vooral afhankelijk van talent team

Bij de opstart van een spin-out is het talent van het beschikbare team van cruciaal belang voor de succeskansen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto.

Lees Verder

11:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Persoonlijke interesse van cruciaal belang voor identificatie Europees gevoel

Een persoonlijke interesse is van cruciaal belang voor een gevoel van identificatie met Europa. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Zurich.

Lees Verder

11:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |