18-08-15

Amerikaanse kinderen besteden meer aan televisie dan aan video

In de Verenigde Staten spenderen kinderen meer tijd aan televisie dan aan videogames of korte videostreams. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) bij meer dan vijfhonderd Amerikaanse kinderen tussen acht en achttien jaar.

Lees Verder

18:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Filantropen volgende drie decennia belangrijkste pijler sociale verandering

De volgende dertig jaar zullen filantropische initiatieven van de superrijken wereldwijd de belangrijkste pijler van sociale verandering blijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Maastricht en de University of California.

Lees Verder

18:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Reclame behoudt interesse in freemium muziekstreams

Hoewel het aantal freemium diensten verder afneemt, zullen de inkomsten uit muziekstreams die met reclame wordt ondersteund de volgende twee jaar oplopen tot meer dan 1 miljard dollar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Juniper.

Lees Verder

18:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouw staat meer open voor romantiek op een volle maag

De hersenen van de vrouw reageren met een volle maag positiever op romantische signalen dan in nuchtere toestand. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Drexel University in de Verenigde Staten bij twintig jonge vrouwen met een gemiddeld lichaamsgewicht die een reeks beelden met een brede waaier van concepten, waaronder romantische onderwerpen, kregen voorgelegd. De wetenschappers wijzen er zelf op dat er nog verder onderzoek noodzakelijk is - onder meer door de beperkte omvang van de huidige studie - om definitieve conclusies te kunnen trekken, maar voegen er aan toe dat het experiment toch al tot een aantal opmerkelijke resultaten heeft geleid.

“Uit hersenscans bleek dat vrouwen na een maaltijd positiever op romantische beelden reageren dan na een vastenperiode,” merkt onderzoeksleider Alice Ely, inmiddels als psychologe verbonden aan de University of California, op. “Wanneer de vrouwen een voldaan gevoel hebben, blijken hun hersenen veel intenser op romantische signalen te reageren dan in nuchtere toestand.” Het verband was volgens de onderzoekster nog meer duidelijk bij respondenten met een dieetgeschiedenis. Alice Ely merkt op dat de resultaten van de studie in tegenstrijd zijn met een reeks voorgaande onderzoeken waaruit kon worden afgeleid dat honger aanleiding zou geven tot een grotere gevoeligheid.

“Die eerdere studies toonden aan dat het individu in nuchtere toestand een grotere gevoeligheid tentoon spreidt tegenover belonende stimulansen,” geeft Alice Ely aan. “Deze stimulansen zouden betrekking kunnen hebben op voeding, maar ook op geld of drugs. Het nieuwe onderzoek geeft echter aan dat er een grotere gevoeligheid ontstaat wanneer een zekere vorm van verzadiging wordt bereikt. Deze gegevens laten uitschijnen dat een maaltijd jonge vrouwen gevoelig maakt aan beloningen die verder gaan dan voedsel. Bovendien laten de resultaten een gemeenschappelijke breinstructuur veronderstellen voor voeding en seks.”

“Personen die met een hongergevoel worden geplaagd, zullen sneller geneigd zijn om zich geïrriteerd of angstig te voelen,” verduidelijkt Alice Ely de resultaten van het onderzoek. “Wanneer men daarentegen verzadigd is, wordt opnieuw ruimte gecreëerd om aan leuke dingen te denken. De behoefte aan voeding eist daarentegen alle aandacht en focus op.”

Lees Verder

18:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Internet-of-things dit jaar aan vijf miljard connecties

Tegen het einde van dit jaar zullen wereldwijd bijna vijf miljard voorwerpen aan het internet zijn verbonden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Computer Science Zone en Gartner. Tegen het einde van dit decennium zal het aantal geconnecteerde objecten volgens de studie echter zijn opgelopen tot vijfentwintig miljard eenheden. Op dit ogenblik telt de aarde volgens de studie ongeveer evenveel geconnecteerde objecten als mensen, maar over vijf jaar zal de omvang van het internet-of-things tweeënhalve keer groter geworden zijn dan de geschatte omvang van de wereldbevolking. Tegelijkertijd wordt ook veiligheid een steeds belangrijker onderwerp.

“Het internet-of-things zet zijn groei verder,” stippen de onderzoekers aan. “Op dit ogenblik zijn alle mogelijk apparaten - gaande van industriële en commerciële aard tot huishoudelijke toepassingen - uitgerust met sensoren en communicatieve technologieën. Onder meer koffiezet-apparaten, koelkasten, televisietoestellen, thermostaten, veiligheidssystemen en zelfs auto’s vormen onderdeel van het internet-of-things. Ook koeien worden uitgerust met wifi-sensoren om hun eigenaars op de hoogte te houden van de gezondheid van hun dieren. Tegen het einde van dit jaar zullen 4,9 miljard voorwerpen op het internet-of-things zijn aangesloten. Dat betekent nagenoeg één geconnecteerd object per bewoner van de aarde.”

Over vijf jaar zal het internet-of-things volgens Computer Science Zone al uit vijfentwintig miljard voorwerpen beslaan. “Het aantal geconnecteerde intelligente apparaten zal een exponentiële groei blijven kennen,” merkt Steve Prentice, vice-president van consulent Gartner, op. “Deze intelligente voorwerpen hebben de mogelijkheid om te voelen, te interpreteren, te communiceren en te onderhandelen. Bedrijven moeten dan ook uitkijken naar opportuniteiten om nieuwe services, strategieën en zakelijke modellen rond deze groeiende activiteit uit te bouwen.” Computer Sciense Zone waarschuwt tegelijkertijd dat het internet-of-things sneller groeit dan de mogelijkheid van de mens om de activiteit te beveiligen.

Lees Verder

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Internetwinkel Amazon legt aan zijn werknemers een onredelijk hoge werkdruk op. Dat blijkt uit een artikel van de Amerikaanse krant The New York Times op basis van gesprekken met meer dan honderd werknemers en gewezen personeelsleden van Amazon. Onder meer werd aangevoerd dat bij het bedrijf een cultuur werd gecreëerd waarin collega’s snel bereid waren om zware kritiek op elkaar te uiten. Die slechte sfeer zou volgens de krant ook verantwoordelijk zijn voor een groot personeelsverloop. Jeff Bezos, topman van Amazon, heeft de kritiek van de krant in een interne email-boodschap tegenover het personeel tegengesproken, maar heeft wel gevraagd mistoestanden onmiddellijk te melden.

Alle sluizen op het Albertkanaal zullen met gecombineerde pompinstallatie-waterkrachtcentrale worden uitgerust. Dat heeft Ben Weyts, Vlaams minister van openbare werken, gezegd bij een bezoek aan de centrale van Ham, die één jaar geleden in gebruik werd genomen. De centrale levert duurzame energie aan duizend gezinnen, zodat de investering in de infrastructuur op zeven jaar tijd zal kunnen worden terugbetaald. Ook in Olen is al een gelijkaardige installatie operationeel. De installaties moeten bij een waterschaarste het Albertkanaal op peil houden, maar zijn in staat om bij een wateroverschot duurzame elektriciteit te leveren. Daardoor kan een diepgangbeperking worden vermeden en tegelijk energie worden gecreëerd.

De Japanse economie is tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met 1,6 procent gekrompen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft de Japanse regering bekend gemaakt. De inkrimping is vooral het gevolg van de dalende consumptie. Tegenover het eerste kwartaal van dit jaar was er een daling met 0,4 procent. De daling was wel kleiner dan analisten hadden verwacht. De consumptie van gezinnen, die 60 procent van de totale Japanse economie vertegenwoordigt, kende een terugval met bijna 1 procent. Daarnaast lagen ook de investeringen van bedrijven 0,1 procent lager. De negatieve cijfers zetten wel druk op de regering van Shinzo Abe, die drie jaar geleden met een hervormingsprogramma startte.

De Schotse regering beslist om genetisch gemodificeerde organismen uit de landbouw te weren. Het land moet zijn duurzame en zuivere label behouden. Dat heeft de Schotse regering in een mededeling bekend gemaakt. Richard Lochhead, Schots minister van landbouw, wijst erop dat de Europese Unie het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen weliswaar niet verbiedt, maar zijn lidstaten wel toelaat om uit het systeem te stappen. Volgens Lochhead wegen de voordelen van de oogst niet op tegen de nadelen van genetische manipulatie. Tevens benadrukte hij dat in Schotland bijzonder weinig vraag naar genetisch gemanipuleerde producten kan worden geregistreerd.

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar zijn in België 288.824 nieuwe personenwagens ingeschreven, tegenover 287.824 exemplaren vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de sectoroganisatie Febiac. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat dieselwagens nog altijd 58,98 procent van de nieuwe aankopen vertegenwoordigen. Het aandeel van diesel is op de Belgische automarkt de voorbije jaren wel gevoelig gedaald. Zeven jaar geleden vertegenwoordigde diesel immers nog 79 procent van alle nieuwe aankopen. Benzinemotoren hadden tijdens de eerste helft van dit jaar een marktaandeel van 38,75 procent. De resterende 2,26 procent wordt ingevuld door alternatieve brandstoffen.

De Schotse muzikante Sinead O’Connor zegt tijdens haar jongste tournee voor meer dan 120.000 euro benadeeld te zijn. Dat heeft O’Connor op het sociale mediaplatform Facebook gemeld. De muzikante zou aangifte hebben gedaan van de feiten. O’Connor wijst met een beschuldigende vinger naar onder meer concertagente Rita Zapador en naar de voormalige boekhouder van de muzikante, die inmiddels zou zijn ontslagen. Uit documenten zou gebleken zijn dat de agente voor drie optredens in Duitsland een commissie van 11.200 euro in rekening bracht, terwijl voor O’Connor zelf slechts een gage van 500 euro zou zijn voorzien. Volgens O’Connor werd gedurende de hele tournee, die anderhalf jaar duurde, gefraudeerd.

De Belgische designer Olivier Debie heeft zich onheus gedragen door tegenover het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een patenklacht neer te leggen wegens het logo van de Olympische Zomerspelen die over vijf jaar in Tokio worden georganiseerd. Dat het het organiserend comité van het evenement gezegd. Debie zegt dat het ontwerp van het Olympische logo teveel gelijkt op zijn design voor het Théâtre de Liège. Het organiserend comité zegt aan de Belgische ontwerper voorgesteld te hebben het probleem intern uit te klaren, maar bleek Debie daartoe niet bereid. Kenjiro Sano, ontwerpen van het Olympische logo, ontkende zich op werk van andere designers gebaseerd te hebben.

De Japanse industriële groep Nissha Printing heeft het bedrijf AR Metallizing uit Genk, wereldwijd marktleider in gemetalliseerd papier, overgenomen. Met de transactie is een bedrag gemoeid van bijna 120 miljoen euro. Het investeringsfonds HIG Capital, de eigenaar van het Belgische bedrijf, maakte eind vorig jaar bekend op zoek te gaan naar een koper voor AR Metallizing. Daarbij hadden zowel een aantal industriële als financiële groepen zich gemeld als geïnteresseerde partijen. AR Metallizing is gespecialiseerd in de productie van gemetalliseerd papier dat vooral gebruikt wordt voor etiketten in voeding en tabak. AR Metalizing werd drie jaar geleden door HIG Capital overgenomen van de holding Sofinim.

De aanvallen op onderkomens van asielzoekers in Duitsland kunnen niet worden getolereerd. Dergelijke daden zijn Duitsland onwaardig. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel tijdens een interview op een Duitse televisiezender gezegd in een reactie op de ruim tweehonderd brandstichtingen bij onderkomens van vluchtelingen. De Duitse bondskanselier waarschuwde in het interview verder dat de problematiek rond vluchtelingen in Europa groter kan worden dan de Griekse schuldencrisis. Volgens Merkel zal de Europese bevolking ook meer aandacht tonen voor de vluchtelingenproblematiek dan voor de Griekse financiële beslommeringen.

Het Amerikaanse concern Cargill heeft het bedrijf Ewos uit Noorwegen, producent van zalmvoer, overgenomen van de holdings Altor Fund en Bain Capital. Met de transactie was een bedrag gemoeid van ruim 1,3 miljard euro. De transactie is volgens David MacLennan, chief executive van Cargill, een strategische investering in de groei van het Amerikaanse concern op lange termijn. Tevens moet de overname volgens hem worden gezien als een bewijs van de toewijding van Cargill aan de groeiende aquacultuur. De overname betekent voor Cargill een introductie in de zalmmarkt. Naar verwachting zal de overname tegen het einde van dit jaar kunnen worden afgerond.

De investeringsmaatschappij Egeria neemt de divisie Traffic & Infra van het failliete Nederlandse bedrijf Imtech over. Dat heeft Jeroen Princen, curator van Imtech, bekend gemaakt. Details over de verkoopprijs van de divisie werden niet bekend gemaakt. Bij Imtech Traffic & Infra, waar onder meer stoplichten en matrixborden worden gemaakt, werken ongeveer tweeduizend mensen. Princen zei verder de hoop te hebben gehad ook de verkoop van een aantal activiteiten in Nederland en België, waarbij in totaal ongeveer negenhonderd werknemers betrokken waren, te kunnen aankondigen. Door een aantal factoren zou die overname echter uiteindelijk toch nog op het allerlaatste zijn afgesprongen.

De Amerikaanse overheid heeft het Brits-Nederlandse petroleumconcern Shell toestemming gegeven om in diepgelegen rotslagen voor de kust van Alaska naar olie te boren. Dat heeft het Amerikaanse Bureau of Safety and Environmental Enforcement bekend gemaakt. Shell had de Amerikaanse autoriteiten begin augustus gevraagd om zijn eerder verkregen vergunningen aan te passen, zodat activiteiten op grotere dieptes mogelijk zouden kunnen worden. De toezichthouder merkt wel op dat de vergunning beperkt blijft tot één bron. Volgens Amerikaanse geologen zou de regio ongeveer 25 miljard vaten olie en 3.400 miljard kubieke meter aardgas herbergen. Dat is één vijfde van alle onaangeroerde voorraden van de wereld.

De Indiase National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) eist van de Zwitserse voedingsgroep Nestlé een schadevergoeding van 100 miljoen dollar. Dat blijkt uit een klacht die de Indiase consumentenorganisatie bij de rechtbank heeft ingediend. De klacht heeft betrekking op voorraden Maggi-noedels, die door Nestlé in juli in India uit de markt diende te worden gehaald, nadat het lokale voedselveiligheidsbureau beweerde in het product te hoge loodwaarden te hebben vastgesteld. Volgens de Indiase autoriteiten heeft Nestlé de consumenten in India misleid door noedels als een gezonde snack te promoten. Nestlé stelt echter dat gemeten loodwaarden altijd binnen de grenzen van de voedselveiligheid blijven.

In België moeten gemiddeld elke dag drie apothekers aan de patiënt melden dat een noodzakelijk geneesmiddel niet beschikbaar is. Dat blijkt uit een rondvraag van de Apothekersbond (APB), die aan Maggie De Block, federaal minister van volksgezondheid, dan ook vraagt de nodige maatregelen te nemen. De Apothekersbond zegt dat ongeveer 1.200 keer per jaar de gezondheid van een patiënt in gevaar zou kunnen komen omdat een geneesmiddel niet beschikbaar is. Soms zijn de producten niet voorradig bij de fabrikant, maar in andere gevallen worden de beschikbare hoeveelheden bewust beperkt omdat de producenten in andere landen grotere winstmarges krijgen aangeboden.

Het Amerikaanse voedingsconcern Kraft Foods heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 4,5 miljard dollar. Dat betekende een daling met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst van Kraft Foods steeg van 482 miljoen dollar naar 551 miljoen dollar. Sectorgenoot Heinz boekte een omzetdaling met 4 procent tot 2,6 miljard dollar. Het bedrijf leed een nettoverlies van 164 miljoen dollar, tegenover een winst van 127 miljoen dollar het tweede kwartaal van vorig jaar. Zowel Kraft als Heinz hebben voor de laatste keer cijfers als onafhankelijke entiteiten bekend gemaakt. De twee bedrijven zijn na afloop van het tweede kwartaal immers gefuseerd.

Meer Nieuws

10:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-08-15

Omzet mobiele reclame met 65 procent gestegen

Het voorbije jaar heeft de mobiele reclame wereldwijd een omzet gerealiseerd van 31,9 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 65 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het Interactive Advertising Bureau (IAB) en IHS Technology.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |