14-09-17

Email haalt voordeel uit gepersonaliseerde hoofding

Email met een gepersonaliseerde hoofding heeft 58 procent meer kans geopend te worden. Toch blijkt amper 2,3 procent van de commerciële verzenders van email van die personalisering gebruik te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Yes Lifecycle Marketing op basis van meer dan zeven miljard emails die tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werden verzonden. Er moet volgens de onderzoekers dan ook worden vastgesteld dat marketeers voor de verbetering van relevantie van hun boodschappen minder intensief op klantengegevens beroep doen dan aangewezen zou zijn.

Uit het onderzoek bleek dat 1,1 procent van alle emails in hun hoofding de naam en voornaam van de geadresseerde hadden vermeldt, terwijl bij 1,2 procent gewag gemaakt wordt van personalisering die op een andere manier is gebaseerd, zoals de status van getrouwheidsprogramma’s, het online gedrag of de aankoopgeschiedenis. “Rekening houdend met het feit dat veel commerciële emails door de consument ongelezen worden verwijderd, is personalisering een uitstekend middel om de klant te engageren,” betoogt Michael Fisher, president van Yes Lifecycle Marketing. “Wanneer de marketeer de relevantie van een email in zijn hoofding duidelijk kan maken, neemt de kans op succes gevoelig toe.”

De onderzoekers stelden vast dat emails zonder een gepersonaliseerde hoofding 14,1 procent kans lopen geopend te worden. Wanneer de naam van de bestemmeling wordt gebruikt, loopt die kans op tot 21,2 procent. Bij andere vormen van personalisering is er sprake van een score van 22 procent. “Personalisering is voor de consument geen onbekend begrip meer,” stippen de onderzoekers op. “De klant verwacht dat de marketeers de beschikbare content boetseren volgens hun persoonlijke behoeften en verwachtingen. De adverteerders kunnen het zich niet veroorloven om deze verwachtingen naast zich neer te leggen.”

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

Nucleaire energie nog niet helemaal uitgewerkt

Kernenergie is weliswaar over zijn hoogtepunt heen, maar behoort nog niet tot het verleden. Dat is de conclusie van een rapport van de World Nuclear Industry. Opgemerkt wordt dat nieuwe initiatieven niet meer worden genomen, maar de inertie van de sector zorgt er volgens de onderzoekers voor dat een aantal projecten nog steeds worden ontwikkeld. Vastgesteld werd dat op dit ogenblik nog drieënvijftig projecten in ontwikkeling zijn. Over een periode van vier jaar is er sprake van een daling met vijftien initiatieven. Er wordt wel opgemerkt dat de wereldwijde nucleaire productie vorig jaar nog een groei met 1,4 procent heeft gekend, dankzij een toename met 23 procent in China.

Er wordt aan toegevoegd dat kernenergie dit jaar een aandeel van 10,5 procent heeft in de wereld elektriciteitsproductie. Dat betekende een daling met 0,2 procent tegenover vorig jaar. Vijf landen zijn verantwoordelijk voor 70 procent van de wereldwijde productie van kernenergie. De Verenigde Staten en Frankrijk, de tweede grootste producenten van de wereld, zijn verantwoordelijk voor de helft van de totale nucleaire energie-opwekking. De voorbije jaren is China volgens het rapport echter het enige land waar nog een significant aantal nucleaire reactoren wordt gebouwd. Maar ook die uitzondering zou op zijn einde kunnen lopen, aangezien in China dit jaar geen enkele nucleaire reactor werd gebouwd.

In het rapport wordt nog opgemerkt dat de wereldwijde capaciteit van de nucleaire sector het voorbije jaar met negen gigawatt is toegenomen. Daarentegen konden zonnekracht en windenergie een toename met respectievelijk 75 gigawatt en 55 gigawatt melden. Nog wordt aangevoerd dat de kostendalingen van de hernieuwbare technologieën de concurrentiekracht op de energiemarkt heeft verhoogd, zodat ook een grotere interesse van investeerders kon worden opgetekend. Het voorbije jaar zou ongeveer 240 miljard dollar zijn geïnvesteerd in hernieuwbare energieën, tegenover ongeveer 10 miljard dollar in de nucleaire sector.

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie |  Facebook |

Mannen gebruiken Facebook negatiever dan vrouwen

Bij mannen kan achter het gebruik van Facebook vaker antisociale motieven worden vermoed dan bij vrouwen. Het fenomeen kan wellicht worden verklaard door een groter gehalte aan narcisme bij mannelijke gebruikers. Dat blijkt uit een onderzoek van psychologen aan de Brunel University London en de Goldsmiths University of London. Eerder al werd aangetoond dat mannen op Facebook sneller geneigd zijn tot pesterijen en online asociaal gedrag in het algemeen. Ook werd eerder al bewezen dat bij mannen hogere niveaus van narcisme worden aangetroffen, maar er wordt volgens de onderzoekers nu een eerste keer een verband met antisociaal gedrag gelegd.

“Het verband moet misschien gezocht worden in het feit dat de zelfverheerlijking van de narcist de neiging kan hebben anderen af te stoten,” betogen de onderzoekers Nelli Ferenczi, Tara Marshall en Kathrine Bejanyan say. “Door de publicatie van zelfverheerlijkende content op Facebook proberen narcisten een online profiel te creëren dat volgelingen en bewonderaars lokt, maar uiteindelijk geen echte prosociale doelstellingen heeft. Bovendien zullen narcisten zich wellicht antagonistisch opstellen tegen gebruikers die in hun verhaal van zelfverheerlijking niet wensen mee te gaan. Dat antagonisme zou zich kunnen uiten in vijandigheid of boosheid tegen gebruikers die hen uitdagen of onvoldoende aandacht schenken.”

“Cyberpesten is een strategie om aandacht te krijgen en voor narcisten een manier om een negatieve sociale macht en invloed te kunnen uitoefenen,” betogen Ferenczi, Marshall en Bejanyan. De onderzoekers merken verder op dat vrouwen meer geneigd zijn om Facebook op een prosociale manier te gebruiken. Daarbij wordt volgens hen immers gestreefd naar een gevoel van verbondenheid en samenhorigheid, wat gedeeltelijk kan worden verklaard door de grotere waarde die vrouwen aan hechte relaties stellen. Er moeten volgens de onderzoekers dan ook inspanningen worden gedaan om het gebruik van Facebook op een meer constructieve en harmonieuze manier te promoten.

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook |  Facebook |

Mobiele biometrie wordt snel alomtegenwoordig

Over vijf jaar zal biometrie op smartphones en andere mobiele platformen alomtegenwoordig zijn. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Acuity Market Intelligence. Opgemerkt wordt dat bijna twee op drie smartphones die dit jaar op de markt worden verkocht een biometrische toepassing zullen hebben. Over twee jaar zal de technologie volgens het rapport echter op alle toestellen kunnen worden teruggevonden. Er wordt aan toegevoegd dat de sector over vijf jaar een omzet van 50,6 miljard dollar zal vertegenwoordigen. Het voorbije jaar werden 6,5 miljard dollar inkomsten gerealiseerd. De sector zal dan ook de volgende jaren een gemiddelde groei met 41 procent laten optekenen.

Uit het rapport blijkt dat wearables en tablets minder snel geneigd zijn op biometrie over te schakelen dan smartphones, waar vooral scanners voor vingerafdrukken massaal kunnen worden teruggevonden. Dit jaar zouden 54,5 procent van alle wearables met biometrie zijn uitgerust. Bij tablets zou dat aandeel nog verder terugzakken tot 41,2 procent. “Maar tegen het eind van dit decennium zullen ook op deze apparaten diverse biometrische toepassingen kunnen worden aangetroffen,” benadrukken de onderzoekers. Er wordt aan toegevoegd dat eind dit jaar meer dan 1,9 miljard apparaten met biometrische toepassingen operationeel zullen zijn. Over vijf jaar zal dat aantal tot 5,5 miljard exemplaren zijn opgelopen.

Er wordt aan toegevoegd dat over vijf jaar 16,7 miljard biometrische applicatie-downloads zullen kunnen worden geteld. Op datzelfde tijdstip zullen ook meer dan 1,37 biljoen mobiele transacties worden geteld waarbij een biometrische identificatie noodzakelijk zal zijn. “Mobiele biometrie staat pas aan het begin van de digitale identificatie,” benadrukt Maxine Most, hoofdanalist bij Acuity Market. “Terwijl op dit ogenblik wordt biometrie vooral beschouwd als een handig alternatief voor de ontgrendeling van smartphones, maar snel zullen nieuwe toepassingen op de markt worden gebracht - onder meer op basis van cloudtechnologie - om traditionele processen van digitale authenticatie te vervangen.”

Lees Verder

15:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biometrie |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Er zal in de buurt van de prehistorische site van Stonehenge een tunnel worden aangelegd om het autoverkeer tussen Londen en het zuidwesten van Engeland vlotter te laten doorstromen. Dat heeft de Britse regering beslist, onlangs aanhoudend protest van de Stonehenge Alliance, een groep organisaties die vreest voor een negatieve impact van de tunnel op de omgeving. De tunnel krijgt een lengte van 2,9 kilometer en zou een investering vergen van ongeveer 1,6 miljard pond. Beslist werd wel om de tunnel op grotere afstand van de archeologische site aan te leggen dan eerder was gepland. De geschiedenis van Stonehenge gaat minstens vijfduizend jaar terug. De site behoort tot het erfgoed van de Unesco.

Nadat Groot-Brittannië de Europese Unie heeft verlaten, zal de Amerikaanse verzekeraar Chubb zijn Europese hoofdkantoor naar Parijs overhevelen. Dat heeft Even Greenberg, chief executive van Chubb, bekend gemaakt. Er werd niet meegedeeld hoeveel banen van Londen naar Parijs zouden worden gebracht. De komst van Chubb is een goed nieuws voor Parijs, dat tot nu toe relatief heeft kunnen profiteren van een potentiële afslanking van Londen als Europees financieel centrum ten gevolge van de brexit. Frankrijk is na Groot-Brittannië de grootste verzekeringsmarkt van Europa. Vele verzekeraars hebben echter voor een verhuis naar onder meer Luxemburg gekozen.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing zal over twee jaar de productie van zijn Dreamliner opvoeren. Dat heeft Dennis Muilenburg, chief executive van Boeing, bekend gemaakt. Op dit ogenblik worden van de Dreamliner twaalf exemplaren per maand geproduceerd, maar dat tempo zal na volgend jaar met twee eenheden worden verhoogd. Muilenberg merkt op dat een grote interesse kan worden geregistreerd voor de Dreamliner, ondanks de uitdagende omstandigheden op de markt van toestellen voor intercontinentale vluchten. Het orderboek van de Dreamliner zou al voor een periode van vijf jaar volraken, terwijl volgend decennium ook nog vele vlootvernieuwingen moeten worden verwacht.

De groep Seadrill, verhuurder van offshore boorplatformen en exploratieschepen, krijgt in de Verenigde Staten bescherming tegen zijn schuldeisers. Seadrill heeft een schuldenlast van bijna 6 miljard dollar. De groep beschikt over een vloot van meer dan vijftig boorplatformen, maar nog slechts een dertigtal exemplaren is operationeel. Door de lage olieprijzen werden immers nieuwe booractiviteiten uitgesteld, zodat Seadrill grote moeilijkheden kreeg zijn investeringen terug te betalen. Het bedrijf werkt aan een oplossing, waarbij onder meer een kapitaalinjectie van 1 miljard dollar zou worden voorzien. De participatie van de huidige aandeelhouders zou daardoor grotendeels verdampen.

Verzekeraar Ethias heeft een belang van 4,16 procent genomen in de logistieke vastgoedgroep Montea. De operatie vormt een onderdeel van een kapitaaloperatie waarmee Montea een bedrag van maximaal 68 miljoen euro zou willen ophalen. De participatie wordt overgenomen van de familie de Pauw en Belfius Insurance, die na de kapitaalverhoging nog een belang van respectievelijk 16,2 procent en 8,8 procent in de vastgoedgroep overhouden. De kapitaalverhoging zal onder meer worden gebruikt voor bijkomende investeringen en de schuldenlast af te bouwen. Montea benadrukt voor eind volgend jaar zijn portfolio met 150 miljoen euro te willen uitbreiden.

De Vlaamse regering heeft zijn beslissing over de aanleg van het Saeftinghedok op de Linkeroever van de Antwerpse haven tot begin volgend jaar uitgesteld. Het Antwerpse havenbestuur pleit al jaren voor de aanleg van een extra containerdok op de linkeroever van de Schelde. Dat dok zou echter door het dorp Doel lopen. Vooraleer een definitieve beslissing wordt genomen, wil de Vlaamse regering naar eigen zeggen echter eerst alle mogelijke andere alternatieven onderzoeken, zodat het dorp mogelijk toch gespaard zou kunnen blijven. Het Antwerpse havenbestuur betreurt het uitstel, aangezien er nu al capaciteitsproblemen worden ervaren en dringend extra ruimte moet worden gecreëerd.

Sigarettenfabrikent Philip Morris zal bijna 1 miljard dollar ter beschikking stellen voor de Foundation for a Smoke-Free World, gespreid over een periode van twaalf jaar. Philip Morris heeft de organisatie, die zal worden geleid door een voormalige functionaris van de World Health Organization (WHO), zelf opgericht. Onder meer zal de stichting naar eigen zeggen onderzoek financieren, de impact van rookvrije alternatieven evalueren en de afbouw van het rookgedrag opvolgen. Ook wil de stichting de tabaksfabrikanten voorbereiden op een afnemende vraag naar hun producten. Philip Morris heeft zelf onder meer al de Iqos, een apparaat dat tabak verhit, op de markt gebracht.

In de Europese Unie zal de intercontinentale luchtvaart tot eind dit decennium vrijgesteld blijven van een deelname aan het Emissions Trading System (ETS). Dat heeft het Europese Parlement beslist. In de Europese Unie werkt de luchtvaart al vijf jaar met emissierechten voor de uitstoot van koolstofdioxide. Die regeling geldt echter enkel binnen de grenzen van Europese Unie. Het intercontinentale verkeer is van die verplichting vrijgesteld. Het Europese Parlement zegt met zijn nieuwe beslissing de internationale luchtvaart ruimte te willen geven een akkoord over de uitstootrechten te vinden, maar tegelijkertijd te willen benadrukken dat het Europese geduld niet eindeloos is.

De uitstoot koolstofdioxide van de Europese wagens moet het volgende decennium met 20 procent worden verminderd. Dat staat in een plan van de European Automobile Manufacturers Association (Acea). Dieter Zetsche, voorzitter van de Europese sectororganisatie, maakt daarbij gewag van een sterke reductie, die volgens hem ook in lijn ligt met de verwachtingen die tegenover andere industriële sectoren worden gesteld. Er wordt wel dat aan het voorstel een aantal voorwaarden worden gekoppeld. Onder meer moet de vraag naar elektrische voertuigen toenemen en moet de oplaadinfrastructuur sterk worden uitgebreid. Midden volgend decennium moet een evaluatie worden voorzien.

De Japanse technologiegroep Toshiba heeft met een consortium onder leiding van investeerder Bain Capital een principeakkoord bereikt over de verkoop van zijn divisie geheugenchips. Eind deze maand wordt naar verwachting een definitieve overeenkomst gesloten. De Japanse groep ziet zich verplicht om een aantal activa te verkopen om zware verliezen op zijn Amerikaanse nucleaire divisie te kunnen verwerken. Toshiba heeft van de Japanse beursautoriteiten tot maart volgend jaar tijd gekregen om de financiële problemen weg te werken. Indien geen oplossing wordt gevonden, zou Toshiba mogelijk zijn notering op de beurs van Tokio kunnen verliezen.

Renstal McLaren Formula1 beëindigt na dit jaar de samenwerking met motorenleverancier Honda. Dat hebben een aantal media gemeld. McLaren zou vanaf volgend jaar opnieuw motoren van de Franse constructeur Renault gebruiken. McLaren werkte de voorbije drie seizoenen met Honda als motorenleverancier, maar die coöperatie heeft weinig successen opgeleverd. Geen enkele keer kon een podiumplaats worden gehaald. Een groot aantal races diende door motorproblemen vroegtijdig te worden gestaakt. Honda en McLaren hadden drie decennia geleden ook al eens gedurende vier jaar een samenwerking. Honda zou volgend seizoen motorenleverancier worden van de renstal Toro Rosso.

Het Nederlandse chemieconcern AkzoNobel heeft in Ashington in Noord-Engeland een hypermoderne fabriek in gebruik genomen. De bouw van de fabriek heeft een bedrag van meer dan 100 miljoen euro gekost en is daarmee de grootste investering uit de geschiedenis van de verfdivisie van het Nederlandse concern. De systemen in de fabriek zijn volledig computergestuurd, waardoor naar eigen zeggen een bijzonder grote flexibiliteit kan worden gerealiseerd. Bovendien werd bij de nutsvoorzieningen en het afvalbeheer voor milieuvriendelijke technologieën gekozen. De fabriek heeft een capaciteit van 100 miljoen liter per jaar. Daarmee verdubbelt AkzoNobel zijn Britse productiecapaciteit.

EasyJet gaat in samenwerking met andere luchtvaartmaatschappijen vliegtickets naar verre bestemmingen verkopen. Zelf neemt EasyJet daarbij de doorreismogelijkheden binnen Europa voor zijn rekening. Dat heeft de Britse luchtvaartmaatschappij bekend gemaakt. In eerste instantie zou daarbij gewerkt worden op de Londense luchthaven Gatwick, maar op termijn wordt ook aan andere grote Europese luchthavens gedacht. De luchtvaartmaatschappij zegt niet te verwachten dat de nieuwe dienst een negatieve impact zou kunnen hebben op de stiptheid. Er wordt immers alleen een doorverbinding aangeboden wanneer een voldoende lange overstaptijd ter beschikking is.

Het opkomende Chinese automerk Wey heeft ambitieuze plannen en wil binnen drie tot vier jaar ook op de belangrijke automarkten in Europa en de Verenigde Staten actief zijn. Dat heeft een woordvoerder van Wey te kennen gegeven. Tegen eind dit decennium wil Wey naar eigen zeggen al een verkoop van 400.000 exemplaren realiseren. Wey zegt zich daarbij op het gebied van kwaliteit met de absolute top te willen meten, maar wel met een goedkoper prijsticket te zullen werken. Op dit ogenblik beschikt Wey, onderdeel van het autoconcern Great Wall, alleen over een wagen met een benzinemotor. Dat assortiment wordt echter met een hybride en elektrische wagen uitgebreid.

Het Brits-Nederlandse energieconcern Shell wil zich terugtrekken uit het olieveld Majnoon in Irak. Dat heeft onder meer het persbureau Reuters gemeld. De beslissing zou een onderdeel zijn van de strategie van Shell om wereldwijd voor 30 miljard dollar bedrijfsactiviteiten af te stoten. Shell heeft op dit ogenblik nog een belang van 45 procent in Majnoon, dat drie jaar geleden met de productie van start ging. Majnoon is één van de grootste olievelden van de wereld. Het veld realiseert op dit ogenblik een productieniveau van 235.000 vaten per dag. Bedoeling was om die productie tot 400.000 vaten op te voeren, maar men zou er niet in gelukt zijn een overeenkomst te vinden.

10:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-09-17

Twijfelachtige status nieuwsverhaal heeft weinig impact op consument

Zelfs duidelijke signalen over de twijfelachtigheid van bepaalde nieuwsverhalen hebben weinig impact op de perceptie van het publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de Yale University op basis van een enquête bij meer dan 7.500 online nieuwsconsumenten in de Verenigde Staten, die gevraagd werden hun oordeel te geven over vierentwintig berichten, evenwichtig verdeeld over bevestigde en betwiste berichten. Vastgesteld werd dat de betwiste berichten slechts 3,7 procent vaker juist werd beoordeeld dat de bevestigde meldingen. De onderzoekers zeggen bijzonder verontrust te zijn door de resultaten van de studie.

“Facebook werkt samen met externe factcheckers om nepnieuws te bestrijden, maar het initiatief om het twijfelachtige of leugenachtige karakter van een bericht met een waarschuwing aan te geven, blijkt slechts beperkte resultaten op te leveren,” benadrukken de onderzoekers David Rand en Gordon Pennycook. “Bepaalde groepen - zoals jonge consumenten of aanhangers van Donald Trump - bleken aan onware content zelfs een grotere geloofwaardigheid te koppelen. Dat is het gevolg van de grote hoeveelheid content die moet worden gecontroleerd, waardoor niet alle berichten onmiddellijk kunnen worden verwerkt. Sommige groepen beschouwen echter alle artikelen zonder waarschuwing als geloofwaardig.”

“Het resultaat van de studie toont in ieder geval dat het aanbrengen van een label onvoldoende is om het probleem van het nepnieuws efficiënt aan te pakken,” betogen Rand en Pennycook. “De conclusies van het onderzoek laten misschien uitschijnen dat de labels toch enigszins een oplossing brengen, maar er moet gevreesd worden dat het volume ongecontroleerde valse berichten zo hoog is dat de negatieve impact van die communicaties elk potentieel voordeel ondermijnt. Het is immers veel gemakkelijker om nepnieuws te produceren dan elk geplaatst boodschap op zijn waarheidsgehalte te controleren.”

Het feit dat vooral jongeren moeilijkheden ondervinden om een onderscheid te maken, moet volgens de onderzoekers een belangrijke waarschuwing zijn. "Deze leeftijdsgroep is voor zijn nieuwsgaring het meest gericht op sociale netwerken, maar is tegelijkertijd de demografie die het minst goed in staat is om valide berichten van nepnieuws te onderscheiden," benadrukken de onderzoekers. Het fenomeen kan volgens Rand mogelijk worden toegeschreven aan een dalend vertrouwen in de media bij jongere consumenten, maar de wetenschappers zegt dat dit verband nog verder dient te worden onderzocht.

Lees Verder

 

19:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nepnieuws |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Europese Unie gaat op zijn grondgebied de volgende jaren tussen zesduizend en achtduizend gratis wifi-hotspots installeren. Dat heeft het Europees Parlement bekend gemaakt. Het initiatief werd in september vorig jaar al goedgekeurd door Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, maar is nu onder de titel Wifi4Eu definitief goedgekeurd. De hotspots zullen worden geïnstalleerd in openbare gebouwen en ruimtes en op stopplaatsen van het openbaar vervoer. Publieke instanties kunnen voor de installatie subsidies ontvangen, op voorwaarde dat in de omgeving nog geen gelijkaardig aanbod is voorzien. Er wordt met het netwerk gestreefd naar een optimaal geografisch evenwicht.

Op zijn hoofdkwartier in Cupertino heeft het technologiebedrijf Apple zijn nieuwe productfolio voorgesteld. De nieuwe smartphone iPhone X is het speerpunt van het nieuwe aanbod. De naam van het apparaat verwijst naar het feit dat wijlen Steve Jobs tien jaar geleden de eerste versie van de iPhone aankondigde. Tim Cook, chief executive van Apple en opvolger van Steve Jobs, wees er daarbij op dat de smartphone het leven van de consument fundamenteel heeft veranderd. Voor een iPhone X zal een prijs van 999 dollar moeten worden betaald. De nieuwe portfolio omvat verder onder meer nog twee andere smartphones, terwijl ook nieuwe generaties van de Apple Watch en Apple TV werden voorgesteld.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Air Berlin heeft door een massale ziektemelding bij de piloten tientallen vluchten moeten annuleren. In totaal zouden meer dan honderd vluchten moeten zijn geschrapt. Met de actie zouden de piloten hun ongerustheid willen uitdrukken voor de toekomst van hun maatschappij, die in augustus failliet werd verklaard, maar met een overbruggingskrediet van de Duitse overheid nog wel tijdelijk operationeel kan blijven. De piloten zouden vrezen dat er voor hen bij een aantal potentiële overnemers geen plaats meer zou zijn. De directie van Air Berlin heeft gewaarschuwd dat de actie mogelijke investeerders zou kunnen afschrikken en daardoor de toekomst in gevaar brengt.

Bij het bedrijf Case New Holland in Zedelgem, fabrikant van landbouwmachines, dreigen tegen eind volgend jaar 170 tijdelijke banen te zullen worden geschrapt. Dat heeft de directie van het bedrijf tijdens een bijzondere ondernemingsraad tegen de vakbonden bevestigd. Reden voor de afslanking is een beslissing van het bedrijf om de productie van maaidorsers gedeeltelijk naar Polen over te hevelen. Terwijl in Zedelgem voor het order geen voldoende capaciteit meer beschikbaar is en de vestiging in Polen nog wel ruimte op overschot heeft. In Zedelgem heeft het bedrijf op dit ogenblik 300 tijdelijke medewerkers, maar sommigen zijn al heel lang in dienst. Aan de vaste banen zou niet worden geraakt.

Het internetbedrijf Google heeft een aantal werknemers van Skype, de chatdienst van Microsoft, overgenomen. Dat heeft het magazine Variety gemeld. Aangevoerd wordt dat tientallen medewerkers van Skype de overstap naar Google zouden maken omdat ze door de stopzetting van hun afdeling werkloos dreigden te worden. Bij Google zouden de betrokkenen ingezet worden voor de verbetering van de communicatiediensten. Op het hoofdkwartier van Skype in Stockholm werken op dit ogenblik honderdtwintig medewerkers. Skype werd zes jaar geleden door Microsoft overgenomen, maar heeft de voorbije jaren een belangrijke afslanking gekend. Vorig jaar werden bij het bedrijf nog 520 banen geschrapt.

De waarde van de portfolio van het Noorse investeringsfonds Oljefondet heeft inmiddels de grens van meer dan 1 biljoen dollar overschreden. Het Oljefondet is het grootste staatsinvesteringsfonds van de wereld en kon de voorbije periode naar eigen zeggen vooral profiteren van de stijgende beurskoersen en de duurdere euro. Het Oljefondet werd gestart om de inkomsten uit de Noorse productie van olie en gas voor de volgende generaties te bewaren. Per hoofd van de bevolking vertegenwoordigt het fonds inmiddels 190.000 dollar. De portefeuille van het fonds bestaat uit participaties in grote internationale bedrijven en staatsobligaties. Het fonds is tweeënhalve keer groter dan de volledige Noorse economie.

Het Waalse bedrijf Fountain, leverancier van automaten voor warme dranken aan bedrijven, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 14 miljoen euro. Dat betekende een daling met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf leed een nettoverlies van 0,44 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 0,33 miljoen euro tijdens de eerste zes maanden vorig jaar. Er wordt wel opgemerkt dat het verlies grotendeels toe te schrijven aan een fraude waarbij een individuele werknemer in Denemarken betrokken zou zijn geweest. Voor het incident diende volgens Fountain een uitzonderlijke correctie van 0,3 miljoen euro ingeschreven te worden.

De stad Brussel zal zelf een bedrag van 3,6 miljoen euro investeren in de renovatie van het Koninklijk Circus. De renovatiewerken zijn noodzakelijk om het gebouw opnieuw in gebruik te kunnen nemen. Het complex bleek niet meer aan de normen voor brandveiligheid te voldoen. De concertzaal van het Koninklijk Circus zal door de stad zelf worden uitgebaat. Begin augustus had de Raad van State beslist dat de uitbating ook niet tijdelijk aan de vereniging Brussels Expo mocht worden toegewezen. In het verleden werd het Koninklijk Circus uitgebaat door de vereniging La Botanique. Dat contract werd door het stadsbestuur echter opgezegd. Over de nieuwe uitbating lopen nog juridische procedures.

Tien jaar geleden hadden Belgische beleggers een kapitaal van 82 miljard dollar in belastingparadijzen verborgen, waarbij een bedrag van 48,8 miljard dollar in Zwitserland werd bewaard. Dat heeft Gabriel Zucman, econoom bij de University of California, berekend. Hij voegde eraan toe dat wereldwijd slechts twaalf landen een groter percentage van hun bruto binnenlands product in offshore portfolio’s zouden hebben bewaard. België zou in die rij volgen op de Verenigde Arabische Emiraten, Venezuela, Saoedi-Arabië, Rusland, Israël, Koeweit, Argentinië, Griekenland, Egypte, Taiwan, Portugal en Turkije. Een gedeelte van die kapitalen zijn door de strijd tegen belastingontduiking inmiddels wel gerepatrieerd.

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines mag een reeks activiteiten van sectorgenoot Thomas Cook Airlines Belgium overnemen. Dat heeft de Belgische Mededingingsautoriteit beslist. Brussels Airlines maakte eind maart bekend een reeks activiteiten van Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB) te willen overnemen. Daarbij werd gewag gemaakt van twee vliegtuigen, de slots van zijn sectorgenoot en honderdzestig piloten en ander cabinepersoneel. De Belgische Mededingingsautoriteit zegt dat de overname geen aanleiding zou kunnen zijn tot een significante beperking van de mededinging. Voor veertig leden van het grondpersoneel van Thomas Cook werd een oplossing gevonden bij SHS Aviation.

Het Zwitserse diagnosebedrijf Sophia Genetics heeft met een kapitaalronde een bedrag van 30 miljoen dollar opgehaald. De operatie werd geleid de Britse investeerder Balderton Capital en haalde verder ook geld op bij de Franse groep 360 Capital Partners en de historische investeerders Mike Lynch (Invoke Capital) en Marc Coucke (Alychlo). Sophia Genetics had eerder al een kapitaal van 30 miljoen dollar opgehaald. Sophia Genetics maakt gebruik van genetische analyses om een aantal aandoeningen, waaronder kanker, op te sporen. Daarbij wordt beroep gedaan om algoritmes en artificiële intelligentie. Door de gedetailleerde genetische diagnose zou een betere behandeling mogelijk moeten zijn.

Autobouwer Tesla was gedeeltelijk verantwoordelijk voor een aanrijding met een fatale afloop in mei vorig jaar in Florida. Dat heeft de Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) beslist. Uit de vaststellingen was het gebleken dat Joshua Brown, het slachtoffer van het ongeval, het zelfrijdende systeem van zijn Tesla Model S had geactiveerd toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste. Volgens de veiligheidsautoriteit was de chauffeur te afhankelijk geworden van het zelfrijdende systeem, wat tijdens de verplaatsing tot een langdurige afleiding zou hebben geleid. De weg was volgens het rapport niet geschikt voor de zelfrijdende technologie van de autobouwer.

Telecomoperator Base heeft een abonnementsformule die zich automatisch aanpast aan het telefoongedrag van de klant. Afhankelijk van die persoonlijke behoeften kunnen belminuten en mobiele data wederzijds worden omgezet. Ongebruikte reserves worden naar de volgende maand overgeheveld. Base wil met zijn nieuwe aanbod naar eigen zeggen tegemoet komen aan klanten die gefrustreerd raken omdat ze niet alle reserves van hun abonnement hebben kunnen opgebruiken, hoewel daarvoor wel werd betaald. Wanneer de grenzen van een abonnement worden overschreden, zal bij Base naar eigen zeggen voortaan ook niet langer een hogere tarief worden aangerekend.

De Franse autobouwer PSA Peugeot-Citroën heeft zich bij de emissies van zijn dieselmotoren nooit aan enige misleiding of fraude schuldig gemaakt. Dat heeft Carlos Tavares, topman van PSA Peugeot-Citroën, beklemtoond. De Franse krant Le Monde had gemeld dat de autobouwer mogelijk een boete van ongeveer 5 miljard euro zou kunnen opgelegd krijgen wegens zijn betrokkenheid bij het dieselschandaal. De krant dreigt nu echter met een klacht van PSA Peugeot-Citroën geconfronteerd te zullen worden. Daarbij wordt gewag gemaakt van een schending van het geheim van het onderzoek. Tavares wees tevens op eerdere tests, waarbij was aangetoond dat het bedrijf aan de geldende normen voldoet.

Het Nederlandse leger krijgt een vloot van 2.037 nieuwe trucks. Die voertuigen zullen worden geleverd door vrachtwagenfabrikant Scania. Dat heeft Scania bevestigd. Het bedrijf zal de volgende tien jaar ook het onderhoud van de vrachtwagens voor zijn rekening nemen. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Scania heeft het over het grootste defensiecontract uit zijn geschiedenis. Het volledige order zal worden uitgevoerd door de vestiging van Scania in Zwolle. De voertuigen, bestemd voor de verschillende onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht, zullen de volgende vijf jaar worden geleverd. Scania leverde twaalf jaar geleden al eens 555 trucks aan het Nederlandse leger.

10:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |