02-10-15

Inkomensstijging leidt ook tot grotere persoonlijke tevredenheid

Er kan een duidelijk verband worden opgetekend tussen een inkomensstijging op langere termijn en de persoonlijke tevredenheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Bonn in Duitsland.

Lees Verder

10:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Immigranten steeds belangrijker voor Amerikaanse wetenschap

In de Verenigde Staten worden immigranten in wetenschap en engineering steeds belangrijker. Dat is de conclusie van een onderzoek van het National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES), afdeling van de Amerikaanse National Science Foundation. Opgemerkt wordt dat immigranten twee jaar geleden al 18 procent van de totale Amerikaanse populatie wetenschappers en ingenieurs, tegenover 16 procent tien jaar voordien. De grootste instroom kon worden opgetekend vanuit Azië. Daarnaast bleek ook dat de immigranten vaker een master-diploma kunnen voorleggen dan hun Amerikaanse collega’s.

Uit het onderzoek blijkt dat de Verenigde Staten twee jaar geleden 29 miljoen wetenschappers en ingenieurs telden. Dat betekende een stijging met 34 procent tegenover tien jaar voordien. Een belangrijk deel van die groei werd echter gedragen door immigranten, die twee jaar geleden 5,2 miljoen vertegenwoordigers in wetenschap en engineering telden. De wetenschappelijke migranten-populatie bleek op tien jaar met bijna 53 procent te zijn toegenomen. Er wordt nog aan toegevoegd dat 63 procent van de betrokkenen tot Amerikaans staatsburger is genaturaliseerd, terwijl 22 procent een permanente verblijfsvergunning heeft gekregen en 15 procent op tijdelijke basis in de Verenigde Staten actief is.

Uit de studie blijkt ook dat 57 procent van de migranten geboren werd in Azië, terwijl 20 procent afkomstig is uit Canada, Centraal-Amerika, de Caraïben of Zuid-Amerika. Daarnaast blijkt 16 procent afkomstig uit Europa, terwijl 6 procent in Afrika is geboren. Minder dan 1 procent is afkomstig uit Oceanië. Binnen Azië was India twee jaar geleden met 950.000 migranten het belangrijkste land van origine. Er wordt opgemerkt dat het aantal Indiase migranten op tien jaar tijd met 85 procent is toegenomen. Het aantal inwijkelingen vanuit de Filipijnen nam met 53 procent toe. De instroom vanuit China - zonder rekening te houden met Hongkong of Macau - nam met 34 procent toe.

Ook bleek dat immigranten vaker een master-diploma kunnen voorleggen dan hun Amerikaanse collega’s. Daarbij gaf 32 procent van de immigranten aan over een master-diploma te beschikken, tegenover 29 procent bij hun Amerikaanse collega’s. Ook bleek 9 procent van de immigranten een doctoraat te hebben behaald, tegenover 4 procent van hun Amerikaanse tegenhangers. De meest populaire vakgebieden voor de immigranten zijn engineering, computerwetenschappen, wiskunde en sociale vakgebieden. Er wordt aan toegevoegd dat op tien jaar tijd ook een opmerkelijke toename kon worden opgemerkt bij de levenswetenschappers.

Lees Verder

10:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sociale platformen zijn mainstream medium geworden

In de sociale media varieert de mediaan van de gebruikersleeftijd inmiddels tussen dertig en vierenveertig jaar. Dat is gebleken uit een onderzoek van consulent GfK Research bij vijfentwintigduizend Amerikaanse consumenten. De resultaten van de studie geven volgens de onderzoekers duidelijk aan dat een groot aantal sociale netwerk-toepassingen tot de mainstream media beginnen te behoren, wat een positief signaal voor de overlevingskansen op langere termijn wordt genoemd. Anderzijds wordt echter aangegeven dat marketeers ook niet langer kunnen veronderstellen met hun campagnes op de sociale platformen een specifieke demografische groep te bereiken.

Met een mediaan van dertig jaar heeft Instagram volgens de onderzoekers het jongste publiek van alle sociale media. Aan het andere einde van het spectrum bevindt zich het professionele platform Linkedin met een mediaan van vierenveertig jaar. Marktleider Facebook laat een mediaan van veertig jaar registreren. Daarmee laat het netwerk een opmerkelijke veroudering optekenen. Op het einde van het voorbije decennium werd voor Facebook immers nog een mediaan van negenentwintig jaar geregistreerd. Bij de grote sociale netwerken blijken ook YouTube (38), GooglePlus (42) en Pinterest (38) naar een ouder profiel te neigen, terwijl Twitter (32) meer gelijkenissen met Instagram zou vertonen.

De onderzoekers merken op dat millennials bij Instagram nog steeds 70 procent van de totale populatie vertegenwoordigen. Ook op Twitter heeft die leeftijdsgroep een aandeel van 61 procent. “Het feit dat sociale netwerken zich steeds meer op de mainstream-markt begeven, vormt een positief teken voor de levensvatbaarheid van de betrokken bedrijven op langere termijn,” merken de onderzoekers op. “Tegelijkertijd stelt dit fenomeen de mediaplanners voor nieuwe uitdagingen, aangezien het toevoegen van een sociaal netwerken aan de commerciële mediamix niet langer een gemakkelijker toegang tot een jonger of technologisch onderlegd publiek garandeert.”

Anderzijds kon worden vastgesteld dat op de meeste sociale netwerken een onevenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen wordt opgetekend. “Bij de grote sociale netwerken kunnen slechts drie platformen worden gemeld waar de meerderheid van de gebruikers uit mannen bestaat,” stippen de onderzoekers aan. De grootste mannelijke dominantie wordt opgemerkt op Linkedin, waar mannen 55 procent van de totale groep gebruikers vertegenwoordigen, gevolgd door Twitter (54 procent) en YouTube (51 procent). Daarentegen wordt de grootste vrouwelijke dominantie gemeld op Pinterest (81 procent), gevolgd door Instagram (60 procent), Facebook (57 procent) en GooglePlus (53 procent).

Verder nog werd opgemerkt dat Linkedin op het gebied van inkomen met een bedrag van ongeveer 112.500 dollar de hoogste mediaan laat optekenen en ook het hoogste opleidingsniveau vertegenwoordigt.

Lees Verder

10:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mannen profiteren van fascinatie media met leiders

Er kunnen twee belangrijke redenen worden geïdentificeerd waarom mannen in de media steeds een grotere aandacht krijgen dan vrouwen. In de eerste plaats is het fenomeen het gevolg van de fascinatie die de media hebben voor leiders, maar ook het traditionele glazen plafond heeft een belangrijke impact. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de McGill University in Montreal op basis van tweeduizend nieuwsartikelen in Amerikaanse kranten, magazines en online bronnen tussen de eerste helft van de jaren tachtig en het einde van het voorbije decennium. Het fenomeen blijft ook niet beperkt tot sport, maar kan volgens de Canadese onderzoekers in alle rubrieken worden teruggevonden.

Uit het onderzoek is gebleken dat mannen 82 procent vertegenwoordigen van alle namen die in de media worden vermeld. “Al jaren vragen wetenschappers zich af waarom mannen in de media zoveel meer aandacht lijken te krijgen dan vrouwen,” benadrukt onderzoeksleider Eran Shor, professor sociologie aan de McGill University. “Wanneer men het fenomeen echter dieper bestudeert, komt men al snel uit op een mengeling van twee ingrediënten. Daarbij moet verwezen worden naar de opmerkelijke fascinatie van de media met leiders, ten koste van alle mogelijke andere betrokkenen. Tevens moet worden erkend dat het glazen plafond vrouwen nog vaak uit leidinggevende posities weghoudt.”

“Wanneer er daarentegen naar toevallige nieuwsfiguren - personen die slechts één of twee keer het nieuws halen - wordt gekeken, blijkt er een veel groter evenwicht te kunnen worden geregistreerd tussen mannen en vrouwen,” stipt professor Shor aan. “De media blijken zich echter nagenoeg uitsluitend te richten op personen die zich aan de top van de professionele en sociale hiërarchie bevinden, zoals chief executives, politici of celebrities. Omdat deze beroemde personen verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de naamvermeldingen in het nieuws, is het verschil in aandacht van de media voor mannen en vrouwen bijzonder groot gebleven.”

In tegenstelling tot een aantal eerdere studies, is volgens Eran Shor gebleken dat er ook in de progressieve media geen groter evenwicht in de aandacht voor mannen en vrouwen kon worden opgetekend. “Dat is een opmerkelijke vaststelling,” stipt de onderzoeker aan. “Vaak wordt immers gesuggereerd dat progressieve media een grotere interesse tonen voor vrouwelijke thema’s dan hun conservatieve tegenhangers, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Tegelijk wordt er vaak beweerd dat een vrouwelijke hoofdredacteur of directeur aan het hoofd van de redactie een verschil zou maken, maar ook dat blijkt niet met de werkelijkheid overeen te komen.”

De onderzoekers stelden ook vast dat de mannelijke overheersing in de verslaggeving helemaal niet tot sport beperkt bleef. “Ook in actualiteit, economie en entertainment wordt de mannelijke dominantie opgetekend,” zegt professor Shor. “Vooral het feit dat mannen zelfs in entertainment overheersen, kan opmerkelijk lijken omdat het publiek vaak gelooft dat vrouwelijke celebrities minstens evenveel aandacht trekken als hun mannelijke collega’s. In werkelijkheid blijken mannen nog altijd het merendeel van de regisseurs, producers, acteurs en andere prominente vertegenwoordigers van de entertainment-industrie te vormen. De grote succesfilms hebben ook vooral mannelijke personages.”

“Zo lang mannen de hoogste niveaus van het professionele en sociale leven blijven monopoliseren, mag niet snel op een grote verschuiving in de mediaverslaggeving worden gerekend,” stipt Eran Shor aan. “De resulterende dominantie van mannen als onderwerp van publieke en particuliere gesprekken kan in de hoofden van het publiek het idee versterken dat macht en nieuwswaarde waarden zijn die mannen hebben en blijkbaar verdienen.”

Lees Verder

10:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Italië weigert te raken aan de bescherming van zijn kazen

De Italiaanse regering heeft geen enkele intentie om te raken aan een wet die het gebruik van melkpoeder in zuivelproducten verbiedt. Dat heeft Maurizio Martina, de Italiaanse minister van landbouw, gezegd. De minister benadrukte dat de Italiaanse overheid met zijn beslissing de inspanningen wil honoreren die de nationale industrie doet om de kwaliteit van de Italiaanse kazen te beschermen. De Europese Commissie is van mening dat de betrokken wet mogelijk tot een vervalsing van de concurrentie zou kunnen leiden en moet worden gewijzigd. Volgens de sector zou de wetswijziging echter het doodvonnis betekenen van bijna vijfhonderd traditionele kazen en daarmee het gastronomisch erfgoed zou bedreigen.

De betrokken wet verbiedt dat bij de aanmaak van bepaalde zuivelproducten gecondenseerde melk of melkpoeder gebruikt zou worden. Volgens de Europese Commissie heeft de wet echter een negatieve impact op de concurrentiekracht, zodat de regelgeving dient te worden aangepast. De Europese visie stuit echter op zwaar verzet bij de Italiaanse veehouders, die tegen een verandering van de wet in juli al in Rome hebben gedemonstreerd. Bij die gelegenheid had Maurizio Martina de veehouders al gerust gesteld en gezegd dat de Italiaanse regering vastbesloten was om de specifieke identiteit van de Italiaanse kazen te zullen beschermen.

De beloftes van minister Martina worden nu bevestigd in een officieel standpunt dat de Italiaanse regering aan de Europese Commissie heeft bezorgd. In de reactie wordt onder meer aangevoerd dat Italië de vrijheid geniet om restrictieve maatregelen op te leggen in deze sector, die immers niet op Europees niveau zou zijn geharmoniseerd. Bovendien voert de Italiaanse regering aan dat de betrokken wet geen enkele concurrentie-verstorende werking heeft, aangezien het land geen enkel verbod heeft uitgevaardigd op de import van kazen die volgens het betrokken procédé in andere landen zijn vervaardigd.

Roberto Moncalvo, voorzitter van de Italiaanse zuivelfederatie Coliretti, reageerde met tevredenheid op de stelling van de Italiaanse overheid, die volgens hem wordt ondersteund door een petitie van tienduizenden Italiaanse veehouders. “Een wijziging van de wet zou het doodvonnis hebben betekend van de 487 Italiaanse traditionele kazen,” merkt Moncalvo op. “Bovendien zou op die manier een gastronomisch erfgoed dat door generaties is bewaakt, in het gedrang kunnen worden gebracht, met bovendien mogelijke effecten op de Italiaanse economie, de werkgelegenheid en het leefmilieu.” Het valt echter af te wachten hoe de Europese Commissie op de negatieve reactie van Italië zal reageren.

Lees Verder

08:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Volkswagen heeft eigenhandig het vertrouwen in de auto-industrie geschaad door met software te knoeien. Dat heeft Fumihiko Ike, voorzitter van Honda Motor en de Japanse federatie van autoconstructeurs, gezegd. Hij zegt niet te kunnen begrijpen waarom bij Volkswagen beslist werd om fraude te plegen, maar Ike zegt wel teleurgesteld te zijn in het gedrag van de Duitse autobouwer. In een reactie op de fraude overweegt Japan de huidige tests voor dieselmotoren aan te passen. Japan overweegt nu de huidige tests voor dieselmotoren aan te passen. Het Japanse ministerie van transport maakte eerder al bekend duidelijkheid te willen over de uitstoot van autobouwers zoals Toyota, Mitsubishi en Mazda.

Het Duitse modeconcern Escada schrapt wereldwijd tweehonderd banen. Daarmee zal het personeelsbestand met ongeveer 10 procent worden afgebouwd. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Het grootste deel van het banenverlies zou gebeuren op de zetel van het bedrijf in Aschheim nabij München. Het modehuis wil volgens topman Jörg Wahlers kosten besparen, want het huidige herstructureringsprogramma is volgens hem ontoereikend gebleken. Wahlers werd in juli op voorlopige basis tot interim-topman aangesteld nadat zijn voorganger Glenn McMahon was vertrokken. McMahon had slechts zeven maanden aan de leiding van het bedrijf gestaan.

Tijdens de maand september werden in Vlaanderen 237.736 werkzoekenden geteld. Dat betekende een daling met 1,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft Philippe Muyters, Vlaams minister van werk, bekend gemaakt. Bij de jongere werkzoekenden kon een daling met 4,5 procent worden opgetekend. Alleen bij de zestigplussers diende een stijging met 133,3 procent te worden geregistreerd. Die toename is volgens de minister te wijten aan de veranderde wetgeving, waardoor ook oudere werklozen zich langer beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt. Voor het eerst in een lange periode kon ook in alle Vlaamse provincies een daling van de werkloosheid worden opgetekend.

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werden in België 37.000 arbeidsplaatsen minder geteld dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft de krant De Standaard gemeld op basis van cijfers van consulent Eurostat. De werkzaamheidsgraad is in België daarmee gedaald tot 66,7 procent, terwijl de federale overheid tegen het einde van de huidige regeerperiode een niveau van 73,2 procent wil bereiken. In andere Europese landen blijkt de werkzaamheid daarentegen te stijgen. Daardoor werd België het voorbije jaar ingehaald door Polen, Slovakije, Malta, Ierland en Hongarije. Europa telt een gemiddelde werkzaamheid van 69,9 procent. Alleen Roemenië, Bulgarije, Spanje, Kroatië, Italië en Griekenland scoren slechter dan België.

De Duitse winkelketen Lidl wordt mede-sponsor van de wielerploeg Etixx-Quick.Step. Lidl wordt bij het team de opvolger van sponsor Renson, die naar Giant-Alpecin is overgestapt. De voorbije twee jaar was Lidl België nog voedingspartner van Lotto-Belisol, maar kiest nu voor Etixx-Quick.Step van manager Patrick Lefevere en speerpunten zoals Tom Boonen, Zdynek Stybar of Tony Martin. Financiële details over de samenwerking werden niet bekend gemaakt. Ook over de lengte van het contract werden geen gegevens verstrekt. Wel zou er gewag worden gemaakt van een collaboratie op langere termijn. Volgens Tom Boonen heeft Lidl binnen de wielersport bijzonder veel doorgroeimogelijkheden.

Consumentenorganisatie Test-Aankoop legt bij de rechtbank in Brussel een vordering van collectief herstel mee tegen Thomas Cook Airlines Belgium. Daarmee is Thomas Cook het eerste bedrijf in België dat met een gemeenschappelijke vordering wordt geconfronteerd. Test-Aankoop vraagt een vergoeding van 400 euro voor elk van de 198 passagiers die in maart uren op een terugvlucht vanuit Tenerife naar Brussel dienden te wachten. Het vliegtuig dat de passagiers moest vervoeren kwam in botsing met een mobiele trap, waarna er lang op een vervangtoestel moest worden gewacht. Consumentenorganisaties kunnen sinds september vorig jaar een collectieve vordering indienen.

De Brusselse taxisector wordt met een belangrijke omzetdaling geconfronteerd. Dat heeft Pierre Steenberghen, voorzitter van de Groupement des Entreprises de Taxis (GTL), tegenover de krant De Tijd gezegd. Hij maakt gewag van een inkomstendaling tussen 15 procent en 25 procent. De terugval moet volgens Steenbergen in belangrijke mate worden toegeschreven aan de toenemende activiteit van de alternatieve taxidienst Uber. Vooral tijdens de avonduren en de weekends, wanneer de chauffeurs van Uber de grootste activiteit laten optekenen, zou het aantal opdrachten voor de traditionele taxisector gevoelig zijn gedaald. Een aantal chauffeurs ziet zich daardoor verplicht de activiteiten stop te zetten.

Tijdens de maand september zijn in België 999 bedrijven failliet gegaan. Dat betekende een daling met bijna 20 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het handelsinformatiekantoor Graydon. Opgemerkt wordt dat het aantal faillissementen met deze nieuwe cijfers is teruggezakt tot het laagste niveau in zeven jaar tijd. Over de eerste negen maanden van het jaar werden in totaal 8.002 faillissementen uitgesproken. Dat betekende een daling met 3,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In totaal werden door de faillissementen 17.030 banen getroffen. Dat betekende een daling met 12 procent. Per sector is de bouwindustrie het zwaarst getroffen, gevolgd door de horeca.

Het investeringsplan van Electrabel om de twee oudste reactoren van de kerncentrale van Doel tien jaar langer open te houden, is door de Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle goedgekeurd. Aan de toestemming worden echter wel een aantal voorwaarden gekoppeld. Onder meer moet Electrabel een actieplan met een aantal veiligheidsacties uitvoeren. Op die manier wordt het plan volgens het Fanc wettelijk afdwingbaar. Het investeringsplan omvat een reeks werken die de veilige uitbating tot het midden van het volgende decennium moeten verzekeren. Pas wanneer een aantal prioritaire investeringen zijn uitgevoerd, zal de goedkeuring van de nucleaire autoriteit definitief worden.

De televisie-toestellen van Samsung verbruiken meer energie in de realiteit dan tijdens officiële test. Dat heeft de Britse krant The Guardian gemeld op basis van onafhankelijke onderzoeken. Samsung heeft zijn televisie-apparaten uitgerust met een functie die de helderheid van het scherm bij een bewegend beeld moet verminderen. Dat zou ook het energieverbruik moeten doen dalen. De onderzoeksgroep ComplianTV zou echter opgemerkt hebben dat bij dagelijks gebruik de toestellen meer verbruiken dan tijdens de tests. Samsung ontkent echter met klem dat de technologie zou worden aangepast, zoals bij autobouwer Volkswagen het geval is gebleken, om bij tests gunstiger resultaten te kunnen laten optekenen.

Het energiebedrijf Electrabel rekent erop dat de defecte kernreactoren Doel Drie en Tihange Twee, die wegens de aanwezigheid van waterstofvlokken in de wand reactorvat uit dienst werden genomen, minstens tot eind dit jaar onbeschikbaar zullen blijven. Dat heeft Electrabel, uitbater van de centrales, gemeld. Eerder was gewag gemaakt van een onbeschikbaarheid tot eind oktober, maar het is volgens Electrabel nog niet duidelijk wanneer de analyse van twee veiligheidsrapporten afgerond zal zijn. Er moet beslist worden of de twee reactoren, die eind maart vorig jaar dicht gingen, weer mogen heropgestart worden. De twee centrales vertegenwoordigen samen een capaciteit van meer dan 2.000 megawatt.

De technologiebedrijven Microsoft en Google hebben een akkoord bereikt om een punt te zetten achter achttien lopende rechtszaken rond octrooien in de Verenigde Staten en Duitsland. De deal is volgens waarnemers een nieuw bewijs dat de aanslepende octrooienoorlog van de voorbije jaren in de technologiesector op zijn laatste benen loopt. Vorig jaar bereikten ook Samsung en Apple een akkoord om een punt te zetten achter een reeks dure en aanslepende processen. De akkoorden tussen Microsoft en Google hebben betrekking op technologieën rond onder meer smartphones, wifinetwerken, de spelconsole Xbox het besturingssysteem Windows en de octrooien van smartphoneproducent Motorola.

De Amerikaanse autofabrikant General Motors (GM) wil de volgende drie jaar 5,5 miljard dollar bezuinigen. Het concern wil het geld besteden aan de ontwikkeling van nieuwe technologie en de versterking van zijn marktpositie. Dat heeft Mary Barra, chief executive van General Motors, op een voorstelling voor investeerders gezegd. De bezuinigingsmaatregelen treffen vooral de productie, administratie en inkoop. Onder meer verwacht General Motors 2 miljard dollar te kunnen besparen op materiaalkosten voor de auto’s die worden geproduceerd. Er zal volgens Marra echter ook worden geïnvesteerd in nieuwe technologieën, waarbij vooral gewezen wordt op de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s.

De Japanse chemieconcern Kaneka vestigt een nieuwe Europese holding in Brussel. Vanuit België wil de groep zijn groei in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) versnellen. De nieuwe holding zal ook de activa overkoepelen die Kaneka al in België heeft. België was in de jaren zeventig al de eerste Europese uitvalsbasis van het Japanse bedrijf. Kaneka Belgium is één van de belangrijkste vestigingen van het Japanse concern. Kaneka heeft in Oevel-Westerlo een fabriek, waar ongeveer drieduizend werknemers actief zijn, die gericht is op de productie van geschuimde kunststoffen. Vijf jaar geleden nam Kaneka ook het biotechbedrijf Eurogentec in Luik over.

Brouwer SABMiller is een heel invloedrijk bedrijf voor de Zuid-Afrikaanse economie en van groot belang voor de Johannesburg Stock Exchange (JSE). Dat heeft Dan Matjila, chief executive van het Zuid-Afrikaanse staatspensioenfonds Public Investment Corporation (PIC), gezegd in een commentaar op berichten over een overnamebod van AB InBev op SABMiller. Het Zuid-Afrikaanse pensioenfonds heeft een belang van 3,14 procent in SABMiller en is daarmee de vierde grootste aandeelhouder van het concern. Volgens Matjila moet SABMiller een notering op de beurs van Johannesburg kunnen behouden. Over het eventuele bod zelf sprak Matjila zich niet uit.

Meer Nieuws

08:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-10-15

Prosociaal gedrag legt de basis voor altruïstische persoonlijkheid

Frequent prosociaal gedrag kan de basis leggen van een altruïstische persoonlijkheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri bij vijfhonderd Amerikaanse twaalfjarigen.

Lees Verder

12:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |