02-09-15

Aandelenopties kunnen leiden tot grotere productproblemen

Aandelenopties, die door bedrijven vaak worden gehanteerd om hun chief executives te belonen, blijken opvallend vaak aan problemen op het gebied van productveiligheid gelinkt te moeten worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van management-specialisten aan de University of Notre Dame in de Amerikaanse staat Indiana. De onderzoekers stelden immers vast dat een veelvuldig gebruik van aandelenopties in het algemeen leidt tot een grotere kans dat in de toekomst tot een terugroeping van producten zal moeten worden beslist. Vastgesteld werd dat het jaar na de toekenning van de aandelenopties een toename in het aantal teruggeroepen voorraden diende te worden opgetekend.

“Bedrijven mogen verwachten dat hun chief executive van nature een risico-aversie tentoon zal spreiden,” merken de onderzoekers Adam Wowak, Michael Mannor en Kaitlin Wowak op. “De chief executive zal immers zoveel mogelijk vermijden het slachtoffer te worden van een belangrijk persoonlijk verlies - zoals inkomen, reputatie en tewerkstelling - dat door risicovolle initiatieven zouden kunnen worden veroorzaakt. Om die tendens in evenwicht te houden, maakt het bestuur vaak gebruik van aandelenopties, die de chief executive zouden moeten aanzetten initiatieven te nemen die weliswaar een hoger risico zouden kunnen inhouden, maar ook het potentieel hebben om grotere opbrengsten te creëren voor de aandeelhouders.”

“De resultaten van het onderzoek zijn in overeenstemming met eerdere research, die aangetoond heeft dat aandelenopties chief executives aanzetten tot agressief risico-gedrag,” stippen de wetenschappers aan. “Het systeem schotelt de chief executive immers grote winsten in de toekomst voor, terwijl hij niets verliest indien de onderneming door de genomen risico's aan beurswaarde zou moeten inboeten. Door de vooropgestelde extra winsten blijken de chief executives agressief gedrag te verkiezen boven onderbouwde beslissingen. Daardoor moet echter ook meer rekening worden gehouden met fouten in het design, de productie en de distributie van producten.”

“Het onderzoek wil niet beweren dat bij terugroepingen altijd naar de chief executive kan worden gewezen,” benadrukken de onderzoekers, die de verloning van bijna vierhonderd chief executives van Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven analyseerden. “De resultaten van de studie geven echter wel aan dat terugroepingen een onbedoelde consequentie kunnen zijn van de beslissing om aandelenopties aan te wenden om het risicogedrag van de chief executive te stimuleren.” Vastgesteld werd dat chief executives vooral bij de start van hun mandaat gevoelig zijn voor terugroepingen. Naarmate het mandaat langer duurt, zou het risico verder afnemen.

Ook wanneer de chief executive tevens de oprichter is van de onderneming, blijken de opties minder effect te hebben. “De oprichter zal alle inspanningen doen om zijn onderneming te beschermen,” voeren de onderzoekers aan. “Voor die groep is de toekomst van het bedrijf meestal belangrijker dan hoge persoonlijke winsten.” Adam Wowak merkt op dat vele bedrijven zich bewust lijken van het probleem, aangezien de aandelenopties sinds het begin van deze eeuw gevoelig zijn afgebouwd. (mah)

Lees Verder

14:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Extreme armoede heeft negatieve impact op hersenontwikkeling

Kinderen die in ernstige armoede opgroeien, dreigen door het probleem levenslang met een nadeel geconfronteerd te worden. Aanhoudende extreme armoede heeft immers een negatieve impact op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin bij nagenoeg vierhonderd kinderen. Vastgesteld werd dat de breingedeelten die de academische prestaties vertegenwoordigen bij kinderen die in extreem arme gezinnen moeten opgroeien tussen 8 procent en 10 procent kleiner blijven dan gemiddeld. Het onderzoek toont dan ook een duidelijke biologische link tussen extreme armoede en de academische prestaties van jongeren.

“De resultaten van de studie maken op een brutale manier duidelijk welke gevolgen armoede kan hebben op de verstandelijke ontwikkeling van kinderen,” merkt onderzoeker Barbara Wolfe, professor economie aan de University of Wisconsin. Eerder onderzoek toonde al aan dat armoede een negatieve impact heeft op de ontwikkeling van hersengedeelten die verantwoordelijk zijn voor zelfcontrole, aandacht, planning en een aantal andere eigenschappen die belangrijk kunnen zijn voor succes in de academische loopbaan en de latere professionele carrière. Volgens de onderzoekers is minstens 20 procent van de kloof in de testresultaten te wijten aan de tragere ontwikkeling van de frontale kwab en de temporale kwab in het brein.

De frontale kwab controleert de aandacht, remmingen, emoties en complexe leerprocessen. De temporale kwam is belangrijk voor het geheugen en taalbeheersing, zoals het identificeren van woorden. Beide breingedeelten ontwikkelen zich verder gedurende de adolescentie. Het is al langer geweten dat armoede vaak een reden vormt voor slechtere schoolprestaties, maar steeds meer wordt duidelijk dat het probleem minstens gedeeltelijk te wijten is aan de groei en de activiteit van het brein. Opgemerkt wordt dat de moeders in het onderzoek gemiddeld een hoger onderwijsniveau haalden dan de algemene bevolking, maar armoede desondanks een grote impact had op de ontwikkeling.

Kinderen die in armoede leven, blijken minder verzorging te ontvangen van hun ouders, terwijl ze ook moeten afrekenen met stress van een slechte huisvesting, een gebrek aan stabiliteit, slechte voeding, beperkte stimulansen en een grotere blootstelling aan geweld. “Uiteraard mag de rol van genetica in de ontwikkeling van het brein niet worden genegeerd, maar het onderzoek toont duidelijk aan dat ook andere factoren verantwoordelijk kunnen zijn voor de tragere ontwikkeling van de hersenen van kinderen,” stippen de onderzoekers aan. “Armoede is niet alleen een beleidsprobleem, maar ook een biomedisch knelpunt. De impact kan vergeleken worden met loodverf, die eveneens een negatieve impact op kinderhersenen heeft.”

Snelle interventies, zoals huisbezoeken bij gezinnen met jonge kinderen, kunnen volgens de onderzoekers een grote impact hebben. “Het brein heeft in de vroegste levensjaren nog een grote plasticiteit,” wordt er opgemerkt. “In die periode reageren de hersenen snel op veranderingen in de omgeving.” (mah)

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Android wint aan populariteit bij Europese ondernemingen

Het email-verkeer in het Europese bedrijfsleven wordt nog altijd door de iPhone en de iPad van Apple gedomineerd, maar Android is in de meeste landen van het contintent aan een duidelijke inhaalbeweging bezig. Dat is de conclusie van een onderzoek van het email-platform SendGrid, dat ongeveer tien miljard emails van tweehonderdduizend Europese bedrijven heeft geanalyseerd. Aangevoerd wordt dat Apple in Europa tegenover vorig jaar een stagnatie laat optekenen, waarbij de iPhone nog een groei met 8 procent registreert, maar de iPad een daling met 15 procent dient te melden. Android laat tegelijkertijd een groei met 68 procent optekenen.

Het gebruik van de iPhone voor het verwerken van emails kende de grootste terugval in Slovakije, waar een achteruitgang met 38 procent werd opgetekend. Ook in Luxemburg en Nederland werd een daling met respectievelijk 21 procent en 15 procent geregistreerd. Bij de iPad diende vooral in Tsjechië een achteruitgang met 52 procent worden opgetekend, maar ook in Letland en Griekenland werd een daling met 49 procent opgetekend. Groot-Brittannië, waar het gebruik van de iPad nog met 5 procent toenam, was een zeldzame uitzondering op de algemeen dalende trend. Gecombineerd lieten de iPhone en de iPad in Europa nog een groei met 1 procent optekenen.

Ook de groei van Android blijkt in Europa een algemene trend. “In tweeëntwintig van de achtentwintig lidstaten van de Europese Unie nam het gebruik van Android voor het verwerken van email toe,” stippen de onderzoekers aan. De grootste groei werd opgetekend in Bulgarije, waar het gebruik met 364 procent toenam, gevolgd door Polen (309 procent) en Luxemburg (178 procent). “Hoewel de platformen van Apple in Europa nog altijd het meest populaire zakelijke communicatie-kanalen blijven, blijkt Android in het bedrijfsleven van de regio een duidelijke inhaalbeweging te kennen,” aldus Aaron Beach, data-analist bij SendGrid. “Indien Apple zijn dominantie wil behouden, zullen zware inspanningen moeten gebeuren.”

De onderzoekers merken nog op dat in het algemeen gesteld kan worden dat tablets voor het verwerken van emails veel minder populair blijken dan smartphones.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Tijdens de eerste helft van dit jaar hebben 1.539 Belgen in Spanje een tweede verblijf verkocht. Dat betekent een stijging met 3,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Registradores de Espana, waar de vastgoedtransacties moeten worden geregistreerd. Tegenover drie jaar geleden is er zelfs sprake van een toename met 91 procent. De grootste buitenlandse klanten voor Spaans vastgoed vormen de Britten, gevolgd door de Fransen en de Duitsers. Daarna komen de Belgen. Nochtans is het Spaans vastgoed gevoelig duurder geworden, maar de interesse blijft. Voor het hele jaar verwacht men dat de verkoop van Spaans vastgoed aan Belgen met 7 procent zal stijgen.

Het Amerikaanse advocatenbureau Hausfeld en het consultancybureau Avisa hebben de het online project Google Redress & Integrity Platform (Grip) opgericht. Met het initiatief wordt een platform geboden voor bedrijven die klachten hebben over het concurrentie-beleid van het internetbedrijf Google. Hausfiel en Avisa hoopt een reeks getuigenissen te kunnen verzamelen die het zouden mogelijk maken om voor de rechtbank schadevergoedingen af te dwingen. Onder meer de Europese Commissie is met een onderzoek gestart naar de zoekmachine Google Search, die de diensten van het moederbedrijf zou bevoordelen tegenover het aanbod van concurrenten.

Het bedrijf EVS Broadcast Equipment uit Luik heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 23,3 miljoen euro, tegenover 35,6 miljoen euro inkomsten tijdens dezelfde periode vorig jaar. De bedrijfswinst daalde van 12,9 miljoen euro naar 1,9 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 0,7 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 8,9 miljoen euro het tweede kwartaal vorig jaar. Daarmee diende de Luikse gtoep, fabrikant van beeldservers, het slechtste kwartaal uit zijn geschiedenis te laten optekenen. De problemen zijn te wijten aan de moeilijke televisiemarkt. Het onderboek van het Luikse bedrijf nam echter met 10 procent tot 36,8 miljoen euro toe.

Het biotechbedrijf Ablynx heeft besloten om caplacizumab, een potentieel geneesmiddel om de zeldzame bloedziekte trombotische trombocytopenische purpura (TTP), ook gekend als de ziekte van Moschcowitz, volledig zelf verder te ontwikkelen en te commercialiseren. Edwin Moses, topman van Ablynx, merkt op dat de waarde van caplacizumab het best gemaximaliseerd wordt indien het bedrijf in de Verenigde Staten en Europa 100 procent eigenaar blijft van het geneesmiddel. Ablynx boekte tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 38,4 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 73 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het verlies steeg van 6,3 miljoen euro naar 15,2 miljoen euro.

De Amerikaanse oliemaatschappij ConocoPhillips gaat ruim 1.800 banen schrappen. Daarmee zal het concern zijn personeelsbestand met 10 procent afslanken. Dat heeft de directie van ConocoPhillips bekend gemaakt. De meeste banen verdwijnen in Noord-Amerika. Op het hoofdkantoor in Houston zullen zeker vijfhonderd banen worden geschrapt. Het bedrijf kampt met de gevolgen van de gedaalde olieprijzen en ziet zich genoodzaakt in te grijpen. Sinds vorig jaar zijn de olieprijzen meer dan gehalveerd. Dat heeft wereldwijd geleid tot een ontslaggolf die zeker 120.000 banen heeft doen verdwijnen. Ook zijn de uitgaven in de sector met ongeveer 114 miljard dollar teruggeschroefd.

In Rusland neemt luchtvaartmaatschappij Aeroflot zijn noodlijdende sectorgenoot Transaero over. De Russische regering heeft Aeroflot toestemming gegeven om 75 procent van de aandelen van Transaero over te nemen. Wel moeten de toezichthouders zich nog akkoord verklaren met de transactie. Transaero werd veertien jaar geleden opgericht en is na Aeroflot de grootste luchtvaartmaatschappij van Rusland. Het bedrijf leed tijdens de eerste helft van dit jaar een verlies van 116 miljoen euro. Het aantal passagiers viel met 2,7 procent terug. Vorig jaar ontving het bedrijf 9 miljard roebel steun van de Russische regering. Aeroflot zou een symbolisch gedrag van 1 roebel betalen voor het meerderheidsbelang in Transaero.

In de aanloop naar het verdwijnen van de westerse sancties tegen Irak, zal het land zijn olieproductie al gevoelig opvoeren. Dat heeft Bijan Namdar Zanganeh, Iraans minister van olie, tegenover het persbureau Bloomberg gezegd. Volgens de minister moet Iran tegen maart volgend jaar een productieniveau tussen 3,8 miljoen en 3,9 miljoen vaten per dag kunnen realiseren. Op dit ogenblik bedraagt de productie 2,8 miljoen vaten per dag, waarmee al het hoogste niveau in drie jaar is bereikt. De Iraanse export van olie bedraagt meer dan één miljoen vaten per dag. Minister Zanganeh gaf nog aan dat de lage olieprijzen geen reden zijn voor Iran om de productie niet te verhogen.

Door de aanhoudende druk op de prijzen van grondstoffen, waaronder petroleum, is de Canada in een recessie beland. Dat blijkt uit cijfers van het Canadese bureau voor de statistiek. Vastgesteld werd dat de economie van het land tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met 0,5 procent is ingekompen. Ook tijdens de eerste drie maanden van dit jaar was een daling met 0,8 procent opgetekend. Door de twee opeenvolgende kwartalen met negatieve cijfers, is Canada officieel in een recessie terecht gekomen. Naast de lagere olieprijzen, wordt de Canadese economie ook getroffen door een daling van de investeringen in het bedrijfsleden, waarbij achtereenvolgens een achteruitgang met 11 procent en 8 procent werd geteld.

De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa wil zijn belang van 13 procent in zijn Luxemburgse sectorgenoot Luxair verkopen. Dat heeft Lufhansa bekend gemaakt. Er zou zijn voorgesteld dat de Luxemburgse overheid, die al een belang van bijna 40 procent heeft in Luxair, de aandelen zou overnemen. Daarnaast heeft ook de Luxemburgse financiële groep Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) een belang van 21,8 percent in Luxair. Lufthansa stapte in het begin van de jaren negentig in het kapitaal van Luxair, maar koestert plannen om zelf vluchten van Luxemburg naar Frankfurt en München te gaan verzorgen. Het is niet bekend hoeveel geld Lufthansa voor het belang in Luxair zou willen.

De Italiaanse economie is sterker gegroeid dan eerder werd aangenomen. Dat blijkt uit cijfers van Istat, het Italiaanse bureau voor de statistiek. De economische groei tijdens de eerste drie maanden van dit jaar werd van 0,3 procent naar 0,4 procent bijgesteld. Ook tijdens het tweede kwartaal werd de groei van 0,2 procent naar 0,3 procent verhoogd. Verder wijst Istat erop dat het Italiaanse werkloosheidsniveau tijdens de maand juni 12 procent bedroeg, terwijl eerder gewag gemaakt was van 12,5 procent. Daarnaast wordt aangegeven dat de jeugdwerkloosheid tijdens de maand juli nog 40,5 procent bedroeg, tegenover 43,1 procent tijdens de maand voordien. De cijfers zijn een opsteker voor Italiaans premier Matteo Renzi.

De Spaanse economie zal dit jaar met meer 3 procent groeien. Dat heeft de Spaanse premier Mariano Rajoy gezegd tijdens een bezoek aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Rajoy zegt positief gesteld te zijn over de Spaanse economie. De grootste uitdaging blijft echter het terugdringen van de werkloosheid. Rajoy wil zorgen voor een half miljoen nieuwe banen per jaar. Spanje liet tijdens de maand juli een werkloosheid van 22,2 procent optekenen. Binnen de eurozone kent alleen Griekenland een grotere werkloosheid. Volgens Angela Merkel toont de sterke Spaanse groei dat de hervormingen van Rajoy om de economische crisis te boven te komen, hun vruchten afwerpen.

De werkloosheid in de eurozone is in juli gedaald tot 10,9 procent van de beroepsbevolking. Dat is het laagste niveau sinds februari drie jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. In juni werd nog een werkloosheid van 11,1 procent opgetekend. In juli vorig jaar was er sprake van een werkloosheidsniveau van 11,6 procent. In de hele Europese Unie werd tijdens de maand juli een werkloosheid van 9,5 procent opgetekend, tegenover 9,6 procent de maand voordien. Tijdens de maand juli vorig jaar was er sprake van een werkloosheidsniveau van 11,6 procent. De werkloosheid in de Europese Unie is daarmee gedaald tot het laagste niveau sinds juni vier jaar geleden.

De groei van de wereldeconomie valt waarschijnlijk zwakker uit dan eerder werd gedacht, te wijten aan een verdere vertraging in opkomende markten en een minder sterk herstel in de rijkere landen. Dat heeft Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), tijdens een bezoek aan Indonesië gezegd. Volgens Lagarde zal de groei van de wereldwijde economie dit jaar naar verwachting minder sterk uitvallen dan de instelling in juli had voorspeld. Toen werd een voorspelling gegeven voor een vooruitgang met 3,3 procent. Lagarde waarschuwde ook dat opkomende landen goed moeten letten op eventuele gevolgen van de zwakkere Chinese groei een eventuele renteverhoging in de Verenigde Staten.

De olieprijzen zullen nog tot diep in het volgende jaar tussen 40 dollar en 60 dollar per vat blijven schommelen. Dat heeft Vitol, de grootste onafhankelijke oliehandelaar van de wereld. Het huidige mondiale productieniveau betekent volgens Ian Taylor, bestuursvoorzitter van Vitol, dat de voorraden de volgende kwartalen zullen aanzwellen en dat er nog geruime tijd sprake zal zijn van een overaanbod. Indien de voorspellingen van Taylor realiteit worden, zou de oliesector rekening moeten houden met een dalperiode die langer zou aanhouden dan na de financiële crisis op het einde van het voorbije decennium, toen de prijzen tot 36 dollar per vat daalden, maar binnen het jaar opnieuw een niveau van 80 dollar bereikten.

Het voorbije jaar werden in de Belgische privésector 141.865 arbeidsongevallen geregistreerd. Dat betekende een daling met 5,7 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FOA). Opgemerkt dat al vier jaar op rij een daling van het aantal arbeidsongevallen kon worden geregistreerd. Het voorbije jaar kwamen negenenvijftig werknemers bij arbeidsongevallen om het leven. In bijna één op de drie gevallen was er sprake van een verkeersongeval. De verbeterde resultaten zouden te danken aan een efficiënte preventie, maar ook aan een verschuiving van industrie naar dienstverlening, de vooruitgang in de geneeskunde en het verdwijnen van de detachering uit de cijfers.

Meer Nieuws

09:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-09-15

Oudere mensen worden intelligenter dan voorgangers

Oudere mensen worden wel intelligenter, maar niet fitter. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Oostenrijk. De onderzoekers stelden vast dat vijftigplussers op cognitieve tests resultaten lieten optekenen die bij een vorige groep zes jaar geleden konden worden gekoppeld aan personen die tussen vier en acht jaar jonger bleken. De verstandelijke vooruitgang van de vijftigplussers moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan een combinatie van educatieve en technologische vorderingen. Tegelijkertijd is de levensstijl volgens hen ook verantwoordelijk voor de minder goede lichamelijke conditie.

“Vijftigplussers scoren op cognitieve tests beter dan de resultaten die hun leeftijdsgenoten in het verleden lieten optekenen,” benadrukt onderzoeksleider Nadia Steiber, professor economische sociologie aan de Universität Wien. “Die trend zou kunnen worden gelinkt aan de grotere groepen die een hogere opleiding hebben gevolgd en aan het toenemend gebruik van technologie in het dagelijkse leven. Tegelijkertijd diende echter vastgesteld te worden dat de fysieke en mentale gezondheid van deze vijftigplussers is achteruit gegaan. Vooral in de groep lager opgeleide mannen tussen vijftig en vierenzestig jaar kan een opmerkelijke achteruitgang van de fysieke en mentale gezondheid worden geregistreerd.”

“Eerdere studies hebben ook uitgewezen dat vijftigplussers in een betere gezondheid verkeren dan vorige generaties op dezelfde leeftijd,” merkt Nadia Steiber nog op. “Daarbij werd echter steeds aangegeven dat zowel fysieke als cognitieve resultaten in positieve richting evolueerden. De nieuwe studie is het eerste onderzoek dat gewag maakt van een afwijkende evolutie van de cognitieve en fysieke functies. Dat fenomeen kan wellicht verklaard worden door de veranderende levensstijl. Het leven stelt immers cognitief veel meer vereisten, onder meer door technologieën en intellectueel uitdagende beroepen, maar tegelijkertijd blijkt een achteruitgang van de fysieke activiteit en een toename van obesitas.”

“Gemiddeld komen de scores van vijftigplussers overeen met de resultaten van personen die tussen vier en acht jaar jonger waren toen ze zes jaar geleden werden getest,” merken de onderzoekers op. “De studie vormt dan ook een bevestiging van de theorie van het Flynn Effect, waarin van generatie op generatie betere resultaten op intelligentietests worden opgetekend. Het hogere opleidingsniveau kan echter slechts een gedeeltelijke verklaring voor die vooruitgang geven. Er moet ook aanvaard worden dat het toenemend gebruik van moderne technologie zoals computers en mobiele telefoons tijdens het eerste decennium van deze eeuw eveneens een belangrijke bijdrage heeft gehad.”

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Negatieve visie op kinderloze vrouw zorgt voor maatschappelijke kost

De maatschappij heeft nog altijd een grotere waardering voor moeders dan voor kinderloze vrouwen, maar moet daarvoor een belangrijke prijs betalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Deakin University.

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Amerikaanse presidentsverkiezingen rekenen nog altijd op televisie

Bij de nieuwe presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zal meer gebruik gemaakt worden van digitale media, maar televisie blijft dominant. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Borrell Associates.

Lees Verder

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |