08-09-15

Droevige stemming heeft ook impact op kleurenperceptie

Een droevige stemming heeft ook een impact op de kleurenperceptie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Rochester. Een negatieve emotionele instelling zorgt ervoor dat tinten op de blauw-gele as van de kleurencirkel minder accuraat worden geïdentificeerd. De studie geeft volgens de onderzoekers aan dat het gebruik van kleuren als metafoor voor gemoedsinstellingen bij de mens niet toevallig tot stand is gekomen, maar op een duidelijk achterliggend verband wijst. Dat de impact alleen bij een bepaalde groep kleuren lijkt te werken, heeft volgens de onderzoekers blijkbaar te maken met de werking van dopamine.

“De resultaten van de studie tonen aan dat gemoed en emoties een impact kunnen hebben op de perceptie over de omliggende wereld,” benadrukt onderzoeksleider Christopher Thorstenson, professor psychologie aan de University of Rochester. “Diverse experimenten in ons onderzoek wijzen uit dat droefheid een negatieve impact heeft op het vermogen om kleuren nauwkeurig te kunnen identificeren.” Eerdere studies hadden al uitgewezen dat emotie een invloed kan hebben op diverse visuele processen, waarbij ook al een link was aangegeven tussen een depressief gemoed en een gereduceerde gevoeligheid voor visuele contrasten.

“Aangezien gevoeligheid voor contrasten een fundamenteel visueel proces is bij de kleurenperceptie, kon dan ook een specifieke link worden verondersteld tussen droefheid en de mogelijkheid om tinten te identificeren,” zegt professor Thorstenson. “Het is ook opvallend hoe vaak mensen gebruik maken van kleuren om gemoedsinstellingen aan te geven, zelfs wanneer tussen beide concepten geen relatie lijkt te bestaan. Men kon dan ook veronderstellen dat deze metaforen zijn ontstaan omdat er op een specifieke manier wel degelijk een connectie kon worden gelegd tussen gemoed en de perceptie van kleuren.”

Vastgesteld werd dat de kijkers van een droevige video minder goed in staat waren een aantal kleuren nauwkeurig te omschrijven dan collega’s die een opgenomen programma standup-comedy hadden kunnen bekijken. Opvallend was wel dat alleen een verschil kon worden opgetekend bij de perceptie van de tinten die zich op de blauw-gele as van de kleurencirkel bevinden. Bij tinten op de rood-groene as bleek er tussen beide groepen daarentegen geen verschil te kunnen worden geregistreerd. Een specifieke verklaring voor de impact op de blauw-gele as konden de onderzoekers niet geven, maar wel wordt erop gewezen dat eerder onderzoek deze kleuren in verband heeft gebracht met het beloningshormoon dopamine.

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Camerahoek ondervragingsvideo kan kijker beïnvloeden

Bij het verhoor van een verdachte kan de camerahoek van de ondervragingsvideo een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke vonnis in de rechtszaal. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University. De Amerikaanse onderzoekers zeggen immers vastgesteld te hebben dat het camerastandpunt een belangrijke invloed kan hebben op de visie van de juryleden die de videobeelden moeten bekijken. Ondervragers moeten er volgens de onderzoekers dan ook voor zorgen dat de opnames van de interviews met verdachten geen basis kunnen vormen voor een vooroordeel bij de beslissing over vrijspraak of veroordeling.

“Het blijkt heel goed mogelijk om een video van een politieverhoor op een manier te presenteren die de jury kan doen geloven dat de schuldbekentenis van een verdachte vrijwillig is gegeven, zelfs wanneer er aanwijzingen zijn dat de arrestant werd bedreigd of gedwongen,” merkt onderzoeksleider Daniel Lassiter, professor psychologie aan de Ohio University. “Ons onderzoek heeft aangetoond dat louter de keuze van de invalshoek waarmee de camera het verhoor registreert, een bepalende impact kan hebben op de visie van de kijker. Alleen al een gericht gebruik van de technologie kan bij de jury tot een vooringenomendheid leiden over het vrijwillig karakter van de bekentenissen van een verdachte.”

“Wanneer de camera uitsluitend op de verdachte is gericht en de ondervrager nergens wordt getoond of alleen met de rug zichtbaar is, blijkt de jury veel sneller geneigd te zijn te geloven dat de verdachte de bekentenissen vrijwillig heeft afgelegd,” verduidelijkt professor Lassiter. “Die perceptie blijft zelfs overeind wanneer aanwijzingen kunnen worden gevonden dat de ondervrager de verdachte tot bekentenissen heeft gedwongen. Wanneer daarentegen de camera wordt verplaatst, zodat zowel de ondervrager als de verdachte in profiel worden getoond, zal hetzelfde interview het publiek tot een heel andere conclusie leiden. De bereidheid om onvoorwaardelijk te geloven in een vrijwillige bekentenis, blijkt dan immers plots verdwenen.”

“De resultaten van het onderzoek hebben grote implicaties voor de rechtspraak,” waarschuwt Daniel Lassiter. “Gekleurde interpretaties van opgenomen ondervragingen en valse bekentenissen die onder dwang werden afgelegd, kunnen tot onterechte veroordelingen leiden. Uit het Innocence Project blijkt dat een kwart van de veroordeelden die later op basis van genetische bewijzen alsnog moesten worden vrijgesproken, een valse bekentenis heeft afgelegd of zichzelf heeft beschuldigd. Onterechte veroordelingen zijn niet alleen slecht voor de verdachten, want ze betekenen dat de ware schuldigen nog altijd vrij rondlopen en een gevaar kunnen vormen voor de maatschappij.”

Om het gevaar op verkeerde interpretaties te vermijden, moet er volgens Lassiter voor gezorgd worden dat ondervragingen zoveel mogelijk in hun totaliteit worden opgenomen. “Bovendien moet het camerastandpunt garanderen dat de aandacht evenveel is gericht op de ondervrager als op de verdachte,” benadrukt de onderzoeker. “Wanneer de beschikbare video toch alleen op de verdachte is gefocust, moeten audioverslagen of teksten van het verhoor door de rechter aan onafhankelijke specialisten voor een analyse worden overgemaakt.”

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Humor vormt belangrijke basis voor romantische aantrekkingskracht

Humor kan voor de man een belangrijk instrument zijn om de romantische interesse van een vrouwelijke gesprekspartner te trekken. In omgekeerde richting werkt het fenomeen echter veel minder goed. Wanneer echter beide partijen samen om humor kunnen lachen, heeft een potentiële relatie duidelijk kans van slagen. Dat is gebleken uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas. Er wordt echter tegelijkertijd opgemerkt dat de waarde van humor vaak wordt onderschat en veelal louter wordt bestempeld als een signaal van intelligentie, terwijl de impact volgens de Amerikaanse wetenschappers in realiteit veel breder is gebleken.

“Uit onderzoek bleek dat vrouwen een grotere romantische interesse tonen in de mannelijke gesprekspartner die hen aan het lachen kan brengen,” benadrukt onderzoeksleider Jeffrey Hall, professor communicatie aan de University of Kansas. “Vrouwen vatten de humor van hun gesprekspartner wellicht op als een aanwijzing dat een eventuele romantische relatie met de man veel leuke momenten kan opleveren en niet snel tot verveling zal leiden. Hoe meer de vrouw positief reageert op de humoristische pogingen van de man, hoe meer kans dat de relatie verder zal gaan dan een louter vriendschappelijk niveau. De grootste aanwijzing van een romantische connectie wordt echter gevonden wanneer beide partijen samen lachen.”

Opmerkelijk is wel dat de humoristische vrouw geen enkele impact heeft op mogelijke romantische gevoelens bij de mannelijke gesprekspartner. Verder moet er volgens professor Hall worden vastgesteld dat er geen enkel verband is gevonden tussen humor en intelligentie. “Die veronderstelde link geeft humor te weinig eer,” stipt professor Hall aan. “Humor belooft immers vrolijkheid en leuke ogenblikken in het leven.” Wel kon een verband worden opgemerkt tussen humor en extraversie. Ook zegt de onderzoeker vastgesteld te hebben dat vrouwen en mannen humor op dezelfde manier appreciëren en begrijpen. Tevens bleken mannen en vrouwen evenveel humor op hun sociale accounts te plaatsen.

“Humor is een signaal van een sociale en aangename persoonlijkheid en dus een aanwijzing van een potentieel interessante partner,” zegt Jeffrey Hall nog. “Een sociaal karaker veronderstelt ook het vermogen om samen met anderen plezier te maken.”

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-09-15

Nieuwsoverzicht

Het elektronicaconcern Panasonic gaat dochtermerk Technics, producent van draaitafels, reactiveren. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Technics maakte in het begin van de jaren zeventig zijn debuut en bereikte bij muziekliefhebbers al snel een mythische status. Technics werkte niet met een aandrijfriem, maar met magneten. Dat bood een aantal voordelen en maakte ook het scratchen mogelijk. Door het verdwijnen van de vinyl-platen, zag Panasonics echter geen toekomst meer voor Technics. Vijf jaar geleden werd de productie stopgezet. Op vraag van fans komt het bedrijf nu echter op die beslissing terug. Volgend jaar zou een nieuw toestel worden gelanceerd.

Het investeringsfonds Vendis Capital investeert in het Nederlandse modemerk Humanoid. Vendis Capital zegt onder de indruk te zijn van de sterke positie van het bedrijf in het marktsegment van de betaalbare luxe. Dat is volgens het investeringsfonds te danken aan een consistente signatuur en een aanhoudend toegewijde focus op kwaliteit. Door de instap van Vendis draagt Hans Boelens, één van de oprichters van Humanoid, zijn functie als chief executive van het modemerk over aan Yvonne van Dormael. Het bedrijf was volgens Boelens klaar voor een nieuwe groeifase, waarbij met Vendis een ideale partner kon worden aangetrokken. Medeoprichtster Sandra Harmsen blijft creative director van het modemerk.

Het bekende hotel Métropole in Brussel heeft geprotesteerd tegen de uitbreiding van de voetgangerszone in het centrum van de Belgische hoofdstad. De directie van Métropole heeft bekend gemaakt naar de rechtbank te stappen om te eisen dat de hoofdingang van het hotel opnieuw toegankelijk zou worden voor gasten die met de auto arriveren. Door de nieuwe voetgangerszone is het hotel met de auto alleen aan de achterzijde, bovendien uitsluitend door een aantal smalle straten, bereikbaar. De Brusselse burgemeester Yvan Mayeur heeft gezegd bereid te zijn om aan een oplossing te werken, maar is een terugkeer naar de vroegere situatie, zoals door het hotel wordt gevraagd, onmogelijk.

Bij de logistieke groep Luik Natie Coldstore in Kallo is de eerste intelligente windmolen van België in gebruik genomen. Door de aankoppeling van de windmolen kan het bedrijf voortaan de koeling van zijn diepvriesmagazijnen aansturen op basis van de beschikbaarheid van windenergie. Dankzij de slimme sturing van de windmolen kan het bedrijf zijn diepvriesmagazijnen extra koelen op het moment dat er veel goedkope windenergie beschikbaar is. Wanneer er nadien minder wind beschikbaar is, kan de koeling worden stilgelegd om de temperatuur tot een aanvaardbaar niveau te laten stijgen. Door de introductie van de windmolen zou Luik Natie de omvang van zijn energiefactuur met 40 procent kunnen beperken.

De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) neemt een belang in het bedrijf Wcup Sportfoods uit Beringen. Door de extra investering moet het bedrijf de mogelijkheid krijgen om zijn activiteiten naar de Verenigde Staten, China en Brazilië uit te breiden. De Amerikaanse markt is volgens Michel Lenaerts, chief executive van Wcup Sportfoods, vooral interessant omdat sporten er steeds meer als een levensstijl wordt beschouwd en niet langer als puur entertainment zoals vroeger het geval was. Het bedrijf voerde eerder dit jaar al de capaciteit verder op door de opening van een nieuwe productie-eenheid in de stad Sao-Paulo in Brazilië. De nieuwe partner zegt ook strategische steun te zullen verlenen.

Het Nederlandse bedrijf Royal Delft heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 10,1 miljoen euro. Dat betekende een daling met ruim 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel van 114.000 euro naar 78.000 euro terug. Volgens Henk Schouten, directievoorzitter van Royal Delft, diende vooral bij BK Cookware, producent van pannen en ander kookmateriaal, een omzetdaling te worden opgetekend. Daarbij wordt echter wel opgemerkt dat BK Cookware tijdens de eerste helft van vorig jaar een bijzonder grote verkoop had laten optekenen. De verkoop van onder meer kristallen glazen en Delfts blauw aardewerk kende daarentegen wel een toename.

De autodienstengroep D'Ieteren heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet geboekt van 3,23 miljard euro. Dat is een stijging met 8,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei is vooral te danken aan gunstige wisselkoersen en sterke cijfers in de autodistributie. D'Ieteren Auto behield zijn positie op de Belgische markt, die eveneens een status-quo liet optekenen, maar kon toch een omzetgroei met 5,4 procent laten optekenen. Het bedrijf profiteert naar eigen zeggen van de trend bij de consument om grotere en beter uitgeruste wagens te kopen. Beglazingsdochter Belron boekte een omzetgroei met 11,9 procent. De nettowinst van D'Ieteren steeg van 65,9 miljoen euro naar 83,7 miljoen euro.

Door de aankoop van een Hongaarse fabriek van concurrent Stora Enso heeft de groep Van Genechten Packaging (VGP) uit Turnhout, producent van verpakkingen, zijn activiteiten verder naar Oost-Europa uitgebreid. Met de transactie is een bedrag gemoeid van ongeveer 12 miljoen euro. Op dit ogenblik heeft het Turnhoutse bedrijf al een vestiging in Polen. De fabriek in Hongarije is volgens Frederic de Somer, chief executive van Van Genechten Packaging, een uitbreiding van de bestaande productiecapaciteit. De vestiging zal golfkarton produceren voor de lokale markt. Van Genechten Packaging was al geruime tijd op zoek naar uitbreiding in Oost-Europa.

De Amerikaanse investeringsgroep TA Associates koopt bijna de helft van de aandelen van het Luikse bedrijf Physiol, gespecialiseerd in de ontwikkeling van oogimplantaten. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. Physiol werd in het midden van de jaren tachtig opgericht en is een spin-off van de Université de Liège. Physiol maakt oogimplantaten voor patiënten die geopereerd worden voor cataract of staar. Het Luikse bedrijf was tot nu toe in handen van gedelegeerd bestuurder Marc Nolet en onderzoeksverantwoordelijke Christophe Pagnoulle. Physiol boekte vorig jaar een omzet van 25 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 37 procent tegenover het jaar voordien.

De textielgroep Sioen heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 168 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst nam met 15 procent toe tot 26,3 miljoen euro, maar bij de nettowinst werd een groei met 39 procent tot 11,5 miljoen euro opgetekend. Het bedrijf zegt weliswaar meeval gehad te hebben met de grondstoffenprijzen, maar benadrukt dat de hogere winstmarge toch vooral te danken is aan de focus op innovatieve producten. Daarbij werd vorig jaar ongeveer 6 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. De voorbije lente werd ook het Belgische gespecialiseerde bedrijf Dynatex overgenomen.

Letland wil zijn grens met Rusland beter beveiligen om de stijging van het aantal illegale grensarbeiders tegen te gaan. Daarbij zou overwogen kunnen worden om langs bepaalde trajecten van de grens een omheining te bouwen. Dat heeft Rihards Kozlovskis, Lets minister van binnenlandse zaken, tegenover een nationale radiozender bevestigd. Er zou ook worden gedacht aan een grensstrook met een breedte van twaalf meter die met moderne veiligheidssystemen zou worden ingericht. Vanuit Rusland proberen vooral Vietnamese migranten Letland te bereiken. Eerder had ook buurland Estland bekend gemaakt om op de grens met Rusland een omheining met een hoogte van 2,5 meter te willen bouwen.

De Duitse autoriteiten hebben er bij Facebook op aangedrongen racistische uitlatingen op het sociale netwerk te censureren. Het online bedrijf stelde in een reactie dergelijke bekommernissen ernstig te nemen en een ontmoeting te zullen organiseren met Heiko Maas, de Duitse minister van justitie. In Duitsland hebben een aantal rechtse en racistische groepen, die de media ervan beschuldigen hun zienswijze te negeren, netwerken op Facebook uitgebouwd waar sympathie wordt geuit voor denigrerende boodschappen over de duizenden vluchtelingen die dagelijks in Duitsland aankomen. Half september zou een ontmoeting plaats hebben tussen Heiko Maas en de leiders van Facebook.

De organisatie Osez le Féminisme heeft een aantal straatnamen van de Franse hoofdstad met een vrouwelijke naam herdoopt. Daarmee wil de organisatie Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs, aanzetten om sterke vrouwenfiguren een grotere aanwezigheid in het straatbeeld te bezorgen. Marie Allibert, woordvoerster van Osez le Féminisme, merkt op dat de openbare ruimte vooral door mannen wordt ingenomen. Slechts 2,6 procent van de straatnamen in Parijs draagt volgens Allibert de naam van een vrouw. Bij een actie in het Ile de la Cité werden alle mannelijke straatnamen vervangen door inspirerende vrouwen uit de geschiedenis, zoals Simone de Beauvoir, Nina Simone en Marie Curie.

Het farmabedrijf Ion Beam Application (IBA) uit Louvain-La-Neuve, gespecialiseerd in protontherapie, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 121 miljoen euro. De winst kende bijna een verdubbeling tot 14,45 miljoen euro. Het Waalse bedrijf beschikt inmiddels over een orderboek van 303,2 miljoen euro. Daarmee werd een nieuw record gevestigd. Tegenover de eerste helft van vorig jaar is het orderboek met 56 procent toegenomen. Het Waalse bedrijf zou vooral kunnen profiteren van de grote bijval voor ProteusOne, een compactere versie van de klassieke protontherapie-centra. ProteusOne is veel goedkoper dan de klassieke centra en is voor klanten dan ook gemakkelijker betaalbaar.

Bioscoopgroep Kinepolis heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 130,2 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 13,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg met 10,7 procent tot 14,4 miljoen euro. In totaal ontving de groep 9,8 miljoen bezoekers. Dat betekende een toename met 11 procent tegenover de eerste helft van vorig jaar. Die groei was vooral te danken aan activiteiten in Spanje en Nederland die in de loop van vorig jaar werden overgenomen. In België werden 4,1 miljoen bezoekers geregistreerd. Dat betekende een daling met 2,8 procent. Die achteruitgang was volgens Kinepolis vooral te wijten aan een gebrek aan lokale topfilms.

Meer Nieuws

09:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-09-15

Nieuwsoverzicht

De Canadese smartphonemaker BlackBerry neemt het Amerikaanse applicatie-bedrijf Good Technology over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 425 miljoen dollar. Good Technology bouwt applicaties die werknemers moeten helpen om met hun smartphones veilig te werken. Het Amerikaanse bedrijf telt 6.200 klanten, waaronder de overheden van diverse grote landen, de tien grootste banken van de wereld en grote advocatenkantoren. BlackBerry verwacht door de overname van Good Technology tijdens het eerste boekjaar een extra omzet van 160 miljoen dollar zal kunnen worden gerealiseerd. BlackBerry streeft voor volgend jaar naar een verdubbeling van de omzet uit software tot 500 miljoen dollar.

De themaparken van SeaWorld zullen geen walvissen meer aanvaarden die illegaal in het wild zijn gevangen. Dat heeft de directie van SeaWorld bekend gemaakt. De beslissing betekent een fundamentele wijziging in het beleid van de groep. SeaWorld lijkt met de maatregel echter te reageren op de zware kritiek die te horen was na de documentaire Blackfish, waarin een aantal wanpraktijken in de themaparken aan de kaak werden gesteld. Onder meer werd beslist om de geplande import van achttien wilde beloega’s uit Rusland te schrappen. De kritiek na de documentaire had een zware impact op de bezoekcijfers van SeaWorld. Het nieuwe beleid wordt dan ook gezien als een zakelijke strategie om achteruitgang tegen te gaan.

De Braziliaanse staatsoliemaatschappij Petrobras wil een bezuinigingsplan van 12 miljard dollar doorvoeren. Daarbij zou alle overbodige luxe worden geschrapt. Dat is volgens een aantal bronnen uit een interne memo van het bedrijf gebleken. Onder meer wordt opgemerkt dat onder meer auto’s met chauffeur worden afgeschaft, terwijl ook verre reizen voor trainingen en party’s zouden worden geschrapt. Alleen de topman en divisiehoofden mogen hun auto met chauffeur houden. Het besparingsplan voorziet verder in het ontslag van uitbestede medewerkers en een vermindering van het aantal managers. Het bedrijf wil volgend jaar ook 15 miljard dollar aan bezittingen verkopen.

De Amerikaanse autobouwer Tesla Motors wil over twee jaar een betaalbare elektrische auto op de markt brengen. Dat heeft Elon Musk, chief executive van Tesla Motors, gemeld. Het nieuwe Model 3 wordt volgens Musk een kleine berline die ongeveer 35.000 dollar zou kosten. Het Model 3 wordt door waarnemers cruciaal genoemd voor de toekomst van Tesla. Het Amerikaanse bedrijf wil de markt veroveren met een elektrisch alternatief voor de huidige autovloot, die nog altijd op fossiele brandstoffen werkt. Om dat te kunnen realiseren moeten de wagens van Tesla echter betaalbaar zijn. Het huidige Model S van Tesla kost immers minstens 73.000 euro.

De Duitse autobouwer Mercedes-Benz heeft in China tijdens de maand augustus in China 32.763 wagens verkocht. Dat betekent een stijging met 53,1 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar. De groei is opmerkelijk, rekening houden met de vertragende economische groei van China. Er wordt echter opgemerkt dat de verkoop van Mercedes-Benz in China de voorbije jaren relatief beperkt bleef. In tegenstelling tot een aantal concurrenten had het bedrijf immers niet geprofiteerd van de groeiende vraag naar luxewagens in China. In Europa boekte Mercedes-Benz een groei met 10,5 procent, terwijl in de Verenigde Staten een toename met 4,8 procent werd geregistreerd.

Een rechtbank in Oxford heeft het modeconcern Hugo Boss veroordeeld tot een geldboete van ruim 1,6 miljoen euro wegens de dood van een vierjarig kind in een winkel van Boss in de Engelse stad Bicester. De jongen werd ruim twee jaar geleden in een kleedcabine van de winkel door een spiegel verpletterd. De spiegel was twee meter hoog en woog meer dan honderd kilogram. Het slachtoffer stierf vier dagen later in het ziekenhuis. Achteraf bleek dat de spiegel niet aan de wand was vastgemaakt. Het concern gaf toe daarmee onvoldoende rekening gehouden te hebben met de veiligheidsvoorschriften. Het was volgens de rechtbank nochtans duidelijk dat de spiegel een risico vormde.

De organisatie Truth Initiative heeft klacht neergelegd tegen televisiezender Music Television (MTV). Truth Initiative had de uitzending van de Video Music Awards gesponsord met twee reclamespots die dienden te waarschuwen voor het gevaar van elektronische sigaretten en was verontwaardigd dat Miley Cyrus, die de presentatie van het programma verzorgde, onverholen promotie maakte voor het gebruik van marihuana. Truth Initiative merkte op dat de drugsverwijzingen een verkeerd signaal geven aan de jonge televisiekijkers. De uitzending van de Video Music Awards werd door ongeveer tien miljoen mensen bekeken. Marihuana kent bij Amerikaanse jongeren een hernieuwde populariteit.

De financiële groep Crelan heeft tijdens de eerste helft van het jaar een nettowinst geboekt van 35,3 miljoen euro. Dat betekent een stijging met 18 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Indien geen rekening gehouden zou hoeven te worden met een aantal eenmalige heffingen, zou Crelan een nettowinst van 50,8 miljoen euro hebben kunnen melden. Luc Versele, chief executive van Crelan, maakt gewag van een vrije goede eerste jaarhelft, die volgens hem onder meer toe te schrijven is aan goede commerciële activiteiten. Onder meer wordt opgemerkt dat de beleggingsfondsen eind juni al een niveau van 767 miljoen euro lieten optekenen, terwijl de kredietproductie de grens van 2 miljard euro heeft overschreden.

Euroscreen, een spin-off van de Université Libre de Bruxelles (ULB), heeft bij een aantal bestaande en nieuwe aandeelhouders een bedrag van 15 miljoen euro opgehaald. De bijkomende middelen zullen worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van onder meer een geneesmiddel tegen endometriose. Euroscreen werd drie jaar geleden opgericht, waarbij al een bedrag van 14 miljoen euro werd opgehaald. Aandeelhouders zijn ondermeer Vesalius, BNP Paribas Fortis Private Equity, Ackermans & van Haaren en Fund Plus. Jean Combalbert, chief executive van Euroscreen, heeft verder aangegeven dat het bedrijf mogelijk van plan is om midden volgend jaar een beursintroductie te overwegen.

Vlaanderen heeft voor de eerste keer quinoa, een glutenvrij pseudograan uit de Andes, geoogst. De quinoa was geteeld op een proefveld van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in Merelbeke. Vorig jaar werd in Wallonië de eerste Belgische quinoa geproduceerd. Dit jaar heeft Wallonië al een productie van negentig hectaren. Ook in Vlaanderen werd nu voor de eerste keer twintig hectaren gezaaid. Quinoa behoort eigenlijk tot dezelfde familie als spinazie en kent een hoge eiwitwaarde. In zes Vlaamse onderzoekscentra worden studies verricht naar onder meer het optimale zaaitijdstip, bemestingsregime en onkruidbestrijding van de teelt.

Het bedrijf EVS Broadcast Equipment uit Luik sluit zijn ontwikkelingscentrum in het Chinese Chengdu, waar de groep ruim dertig medewerkers telde. Dat activiteiten worden van Chengdu overgeheveld naar het nieuwe hoofdkantoor in Luik, waar een twintigtal nieuwe banen zullen kunnen worden gecreëerd. Muriel De Lathouwer, chief executive van EVS Broadcast, laat verstaan dat de communicatie tussen het Belgische hoofdkwartier en de vestiging in China vaak mank liep, waardoor de efficiëntie van een aantal projecten zou hebben aangetast. De ingreep moet volgens haar dan ook een positieve impact hebben op de innovatiekracht van het bedrijf, terwijl tegelijkertijd ook een kostenbesparing kan worden gerealiseerd.

Het internetbedrijf Google heeft een nieuw logo geïntroduceerd. Het logo heeft sinds de lancering van Google op het einde van de jaren negentig al diverse veranderingen gekend, maar het bedrijf zegt de nieuwe wijziging de grootste ingreep is uit de geschiedenis van de onderneming. Onder meer werd een ander lettertype geïntroduceerd, terwijl ook de kleuren lichter werden gemaakt. Google zegt dat zijn nieuwe logo beter aangepast zou moeten zijn aan de kleinere schermen van smartphones, tablets en smartwatches. Ook de reorganisatie van het bedrijf, waarbij onder de naam Alphabet een overkoepelende holding werd gecreëerd, heeft een impact gehad. Daarbij wordt de stijl van het logo van Alphabet gevolgd.

Vrachtwagenbouwer Volvo Group Trucks zoekt 150 nieuwe medewerkers om een productiestijging op te vangen in zijn fabriek in Oostakker bij Gent. Bij het Gentse verdeelcentrum kunnen bovendien nog eens 50 nieuwe werkkrachten aan de slag. Dat heeft Volvo Group Trucks Operations gemeld. Omdat de hogere vraag niet langer opgevangen kan worden door overuren en zaterdagwerk, moeten extra medewerkers worden aangeworven. De productie wordt volgens de directie opgevoerd tot een capaciteit van bijna tweehonderd vrachtwagens per dag. Voorlopig blijft men wel in een tweeploegenstelsel werken. Momenteel telt de vrachtwagenbouwer in Gent 2.500 werkkrachten.

De aluminiumverwerkende fabriek Thecla Punch in het Zwitserse Saint-Ursanne sluit tijdens de tweede helft van de maand december definitief zijn deuren. Dat heeft de Belgische ondernemer Guido Dumarey, eigenaar van de fabriek, bevestigd. De fabriek van Thecla Punch, vooral toeleverancier van de autosector, realiseerde vorig jaar nog een omzet van 50 miljoen euro. Het bedrijf, dat vorig jaar nog 130 werknemers telde, werd volgens Dumarey echter het slachtoffer van de dure Zwitserse frank. Dumarey zou de fabriek willen heropstarten met een loonbeleid in euro, maar dat zou door de werknemers zijn afgewezen. Mogelijk worden de activiteiten naar Mexico overgeheveld. In oktober zou een definitieve beslissing vallen.

In het dorp Rutbah in Irak zijn onlangs honderden bewoners op straat gekomen om te protesteren tegen de executie van een ambtenaar door de terreurgroep Islamitische Staat. De ambtenaar was er door Islamitische Staat van beticht in Rutbah, gelegen in de provincie Anbar, een jihadstrijder gedood te hebben. Volgens de dorpsbewoners zou de ambtenaar zich nooit tot geweld lenen. Volgens woordvoerders van de actievoerders zouden een zeventigtal dorpsbewoners door de terreurgroep zijn opgepakt. Een aantal betogers zou zich tegen de arrestatie hebben verzet, maar vervolgens aan palen zijn vastgebonden. Over het lot van de gearresteerden is geen informatie bekend.

Meer Nieuws

08:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-09-15

Nieuwsoverzicht

De activiteiten van Korongo Airlines, de Congolese dochteronderneming van Brussels Airlines, zijn stopgezet. De beslissing werd genomen tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders en het management van Korongo Airlines in Kinshasa. Dat heeft Brussels Airlines in een mededeling bekend gemaakt. Er wordt op gewezen dat de maatschappij er niet in geslaagd is winst te boeken. Tevens wordt benadrukt dat Korongo met een vloot van slechts één vliegtuig weinig mogelijkheden had en bovendien geconfronteerd werd met de concurrentie van de nieuwe maatschappij Congo Airways, die de voorbije maand zijn debuut heeft gemaakt.

Luchtvaartmaatschappij Air France neemt langeafstandsvliegtuigen uit de roulatie als er geen akkoord wordt bereikt met vakbonden over de lagere loonkosten voor piloten. Dat heeft Frédéric Gagey, topman van Air France, gezegd. Volgens Gagey moet de capaciteit op de intercontinentale vluchten de volgende twee jaar met 10 procent worden teruggeschroefd als er geen afspraken kunnen worden gemaakt met de vakbonden. Daarmee zou een nog niet gespecificeerd aantal banen verloren gaan. Eind april kondigde Air France aan de volgende twee jaar ruim 1,1 miljard euro te willen bezuinigen. Het overleg met het cabinepersoneel over de toekomst loopt volgens Gagey echter veel te traag.

Het Luikse farmabedrijf Mithra heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een nettoverlies geleden van 6,26 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van 1,43 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf maakt echter gewag van een overgangsfase en zegt dat de cijfers er de volgende jaren heel anders zullen uitzien. Mithra heeft de voorbije maanden een aantal overnames gedaan die op de winst hebben gedrukt. Het gaat om de contraceptiepil Estelle en Donesta, een middel voor de behandeling van de menopauze, die volgens Mithra de volgende jaren grote blockbusters kunnen worden. Ook wordt opgemerkt dat de beursgang eind juni een negatieve impact heeft gehad op de cijfers.

Het Britse online gokbedrijf GVC Holdings neemt zijn sectorgenoot Bwin.party over. GVC Holdings, dat zijn hoofdzetel heeft op het eiland Man, betaalt 1,5 miljard euro voor Bwin, dat gevestigd is op Gibraltar. De overname zet een punt achter vier maanden overnamestrijd rond Bwin. Ook concurrent 888 Holdings, eveneens gevestigd in Gibraltar, had op Bwin een bod van 1,2 miljard euro gedaan. Bwin heeft vestigingen in Europa, India en de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft 2.300 mensen in dienst. De online gokwereld wordt al geruime tijd door een fusiegolf getroffen. Eerder al werd de fusie gemeld tussen Ladbrokes en Coral, terwijl ook Paddy Power en Betfair een principieel akkoord voor een fusie hebben ondertekend.

De familie Saverys brengt een overnamebod uit op scheepvaartbedrijf Compagnie Maritime Belge (CMB). De holding Saverco van de familie Saverys bezit al 50,8 procent van de aandelen van de maritieme groep, maar zegt dat de beursnotering een handicap is geworden voor de verdere ontwikkeling en de langetermijndoelstellingen van het bedrijf in de snel veranderende scheepvaartmarkten. Daarbij wordt verwezen naar de concurrentie in Azië en de Verenigde Staten. Ook wordt gewag gemaakt van een flexibeler toegang tot alternatieve financiering. Na het overnamebod, dat door de raad van bestuur gesteund wordt, volgt een uitkoopbod en zal het scheepvaartbedrijf van de beurs worden gehaald.

De rechtbank van koophandel in Antwerpen heeft de winkelketen The Fashion Market, opvolger van Scapino, failliet verklaard. De Nederlandse holding DFM Participaties had de vierentwintig Belgische winkels van Scapino in augustus vorig jaar overgenomen van de groep Macintosh. De vestigingen werden omgebouwd tot The Fashion Market, een discountformule voor kleding voor dames, heren en kinderen, schoenen en accessories. Geraamd wordt dat The Fashion Market een schuldenlast van minstens 3 miljoen euro heeft opgebouwd. De belangrijkste schuldeisers zijn de directe belastingen en de eigenaars van de gehuurde panden. Het personeel wordt ontslagen.

De rechtbank van koophandel in Turnhout heeft drukkerij Proost failliet verklaard. Het faillissement heeft betrekking op de vennootschappen Proost Industries en Turnhout Book Productions, waar in totaal een tachtigtal mensen werkten. Vorig jaar ging Proost ook al failliet, maar toen kon een doorstart worden gerealiseerd. Bij de vakbonden heeft men dit keer echter weinig goede hoop op nieuwe activiteiten. Gevreesd wordt dat er zich bij de curator weinig kandidaten voor een overname zullen melden. Onder meer wordt opgemerkt dat de gebouwen en drukmachines geen eigendom meer zijn van de onderneming. Bovendien wordt aangevoerd dat het machinepark verouderd is.

Karel De Gucht, voormalig Europees commissaris voor handel, is door de federale regering voorgedragen als bestuurder bij telecom-operator Proximus. De voordracht is weliswaar nog niet bekrachtigd door Proximus, maar aangezien de overheid de meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf is, is er over de benoeming geen twijfel. Het was al langer bekend dat De Gucht kandidaat was voor de functie. Ook de Europese Commissie zou al zijn toestemming hebben gegeven voor de nieuwe functie van De Gucht. De raad van bestuur van Proximus telt veertien leden. Daarvan wordt de helft benoemd door de federale regering. Dat was onder meer ook het geval voor voorzitter Stefaan De Clerck.

Het technologiebedrijf Zetes, gespecialiseerd in de identificatie van goederen en personen, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 128 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst nam met 162 procent toe tot 5,5 miljoen euro. Het bedrijf zegt onder meer te profiteren van de groei in de online handel, waardoor ook een grotere vraag wordt opgetekend naar toepassingen met cloudtechnologie om die transacties te kunnen opvolgen. Zetes maakte verder bekend ook mogelijke expansie op de Zuid-Amerikaanse markt te bekijken. Daarbij zou mogelijk Colombia als een uitvalsbasis worden gebruikt.

Het voedingsbedrijf Ter Beke, producent van vleeswaren en bereide maaltijden, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 191,4 miljoen euro. Dat betekende een daling met 4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De achteruitgang is naar eigen zeggen gedeeltelijk te wijten aan het schrappen van een aantal minder rendabele producten, maar ook aan het verlies van een belangrijk contract op de Duitse markt. De divisie vleeswaren liet een omzetdaling met 2,3 procent optekenen. Bij de bereide gerechten ging de verkoop met 7,6 procent achteruit. De nettowinst van de groep kende daarentegen een stijging met 27,8 procent tot 4,4 miljoen euro.

Het Belgische parket is op het spoor gekomen van honderden verdachte weddenschappen op internationale tenniswedstrijden. Dat heeft de krant De Tijd gemeld. De weddenschappen hadden betrekking op subtoptoernooien, die bedoeld zijn om profspelers tot de elite te laten doorstoten. Het prijzengeld ligt in die subtop zo laag dat spelers bijzonder vatbaar zouden zijn voor omkoping. De verdachte weddenschappen zouden zijn afgesloten in kantoren in Antwerpen, Mechelen, Brussel, Brugge en Oudenaarde, maar ook in Zwitserland, Duitsland en Groot-Brittannië. De betrokken spelers zouden afkomstig zijn uit onder meer Oekraïne, Italië, Georgië, Israël, de Verenigde Staten, Mexico en Bolivia.

De Belgische taxisector gaat een grote actie opzetten om het brede publiek te informeren over de gevaren van illegale diensten. Dat heeft de taxisector in een mededeling bekend gemaakt. Half september zal in Brussel een Europese betoging worden georganiseerd, maar enkele dagen voordien zullen de Brusselse taxi’s aan halve prijs rijden. Door enkel de kosten voor belastingen, sociale zekerheid en autoverzekering aan te rekenen willen de actievoerders duidelijk maken dat taxiritten aan extreem lage tarieven niet leefbaar zijn voor een chauffeur. De actie wil ook de aandacht vestigen op de gevaren van een uberisatie van de economie, waarbij onder valse voorwendsels de arbeidswetgeving wordt omzeild.

Het Amerikaanse bedrijfsleven heeft tijden de maand augustus 173.000 nieuwe medewerkers aangetrokken. Daardoor is de werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten verder gezakt tot 5,1 procent. Dat is het laagste peil sinds april zeven jaar geleden, net voor de uitbraak van de financiële crisis. Dat is gebleken uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van werk. Met 5,1 procent werkloosheid kent een land volgens de definities van de Federal Reserve een volledige tewerkstelling. Verder bleek dat ook de nieuwe aanwervingen in juni en juli hoger lagen dan eerder gemeld, waardoor nog eens extra 44.000 nieuwe banen konden worden geregistreerd.

Het Duitse chemieconcern Bayer brengt zijn kunststoffendivisie Covestro nog tijdens het vierde kwartaal van dit jaar naar de beurs. Dat heeft het concern bekend gemaakt. Eerder was gemeld dat de divisie uiterlijk volgend jaar een notering op de beurs van Frankfurt zou krijgen. Ruim een jaar geleden kondigde Bayer de plannen voor de beursgang van zijn divisie MaterialScience aan. De divisie, die tot Covestro werd omgedoopt, telt ruim 16.000 werknemers en boekt een omzet van 11,8 miljard euro. De divisie boekte vorig jaar een operationele winst van 1,16 miljard euro. Bayer wil zich in de toekomst vooral ontwikkelen als producent van lifescience-producten, zoals gewasbescherming en geneesmiddelen.

Het Duitse concern Basf heeft een bevroren overeenkomst met de Russische groep Gazprom heropgenomen. Door de overeenkomst krijgt Gazprom de controle over Wingas, dat is een Duitsland een netwerk voor de opslag en distributie van gas controleert. In ruil verwerft Wintershall, de energiedochter van Basf, belangrijke potentiële aardgasreserves in Siberië. Basf zegt er in een mededeling van overtuigd te zijn dat Russisch aardgas noodzakelijk is om de Europese energiebevoorrading te verzekeren. Het akkoord tussen Basf en Gazprom raakte geblokkeerd door de westerse sancties die tegen Rusland werden uitgesproken wegens de inmenging van het land in de Oekraïense burgeroorlog.

Meer Nieuws

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-09-15

Aldi zakt verder weg in lijst rijkste Duitsers

Bij de elite van de Duitse industrie heeft de familiale groep rond retailer Lidl inmiddels een groter vermogen verzameld dan de eigenaars van aartsrivaal Aldi. De absolute toppositie blijft echter gereserveerd voor de familie achter machinebouwer Schaeffler. Dat blijkt uit een berekening van het economische magazine Bilanz. Uit de cijfers van het magazine blijkt dat Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann over een vermogen van 25 miljard euro beschikt. Op de tweede plaats staat de familie Reimann, eigenaars van het cosmeticaconcern Coty en de groep Reckitt-Benckiser, producent van huishoudelijke producten, met een vermogen van 23 miljard euro.

Ook vorig jaar stond de familie Schaeffler, met bandenfabrikant Continental ook toeleverancier van de autosector, met een vermogen van 21,5 miljard euro op de eerste plaats. Toen stonden op de tweede plaats echter de erfgenamen van Karl Albrecht, de man achter discounter Aldi Süd. Een positie lager stonden de nakomelingen van Theo Albrecht, uitbouwer van Aldi Nord. Daarvoor was de ranglijst gedurende decennia gedurende decennia door beide Aldi-stambomen aangevoerd. Nu zijn de ergenamen van Aldi-Süd met een vermogen van 19 miljard euro tot een vierde plaats teruggezakt. Nog twee plaatsen verder staan de nakomelingen van Aldi-Nord met een vermogen van 16 miljard euro.

Bilanz merkt op dat de familie Reimann vorig jaar nog op een vijfde plaats stond. Die positie wordt nu ingenomen door Susanne Klatten, erfgename van autobouwer Bayerische Motor Werke (BMW). Twee plaatsen lager staat haar broer Stefan Quandt, gevolgd door de familie van schroevenproducent Reinhold Würth en Hasso Plattner, oprichter van het software-concern SAP. De toptien wordt afgesloten door de familie Thiele, eigenaars van de groep Knorr-Bremse, producent van onder meer remsystemen voor vrachtwagens en treinen. Binnen de top vijftig hebben het voorbije jaar alleen de families Otto en Haub (Tengelmann) en Samwer (Rocket Internet) rijkdom moeten inleveren. (mah)

Lees Verder

19:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |