17-07-15

Mannen met lagere niveaus testosteron lopen groter risico op depressies

Mannen met lagere niveaus testosteron lopen een groter risico op depressies. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de George Washington University.

Lees Verder

18:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Minderheden worden snelst blootgesteld aan luchtvervuiling vervoer

Minderheden en groepen met een lager inkomen lopen het grootste risico de negatieve impact van de luchtvervuiling van het autoverkeer te ervaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tufts University.

Lees Verder

18:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Recyclage van histones maakt levenslang leren mogelijk

Levenslang leren wordt mogelijk door de recyclage van histones. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rockefeller University, die de histones in de hippocampos van het brein van muizen manipuleerden.

Lees Verder

18:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Neuronen cruciaa voor opslag alledaagse gebeurtenissen in het geheugen

Neuronen in bepaalde hersenregio’s hebben een cruciale functie om alledaagse gebeurtenissen te kunnen blijven onthouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en de University of Leicester.

Lees Verder

18:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook leeftijd bepaalt houding van individu tegenover wetenschap

Niet alleen politieke gezindheid heeft een impact op de visie van het individu tegenover wetenschappen, want ook leeftijd kan een belangrijke rol spelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Pew Research Center.

Lees Verder

18:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Hydroelectrische centrale bedreiging biodiversiteit tropisch woud

Hydroelektrische centrales vormen een grote bedreiging voor de biodiversiteit van het tropisch woud. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia.

Lees Verder

18:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Britse modehuis Burberry heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 407 miljoen pond. Dat betekent een stijging met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig boekjaar. De vergelijkbare omzet kende een stijging met 6 procent. Tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar werd echter nog een vergelijkbare omzetgroei met 12 procent opgetekend. Die afzwakking moet grotendeels worden toegeschreven aan een afnemende vraag naar luxegoederen in Hongkong en andere markten in de Aziatische regio. In Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika werd wel een verbetering vastgesteld en werd een dubbelcijferige omzetgroei geregistreerd.

Het mijnbouwconcern BHP Billiton gaat 2,8 miljard dollar afschrijven op zijn investeringen in Amerikaanse schaalgas. Dat heeft het bedrijf gemaakt. De afschrijving heeft vooral betrekking op het Hawkville-veld in de Amerikaanse staat Texas. BHP Billiton verwierf het veld vier jaar geleden door de overname van Petrohawk Energy, waarvoor meer dan 12 miljard dollar werd betaald. Het bedrijf zegt dat de goodwill van die activa is afgenomen, zodat de afschrijving een logische gevolg is. Verdere specificaties werden echter niet gegeven. BHP Billiton heeft de voorbije drie jaar al bijna 6 miljard dollar moeten afschrijven op zijn investeringen in schaliegas. BHP Billiton is de grootste mijnbouwer van de wereld.

Het Nederlandse concern AkzoNobel zou zijn verfactiviteiten en zijn specialistische chemicaliën van elkaar moeten scheiden om meer waarde te creëren. Dat heeft James Dinan, bestuursvoorzitter van investeringsmaatschappij York Capital Management, tegen een Amerikaanse zakenzender gezegd. Dinan, die niet wilde aangeven aandelen in het Nederlandse concern te bezitten, zei gecharmeerd te zijn van Europese industriële groepen en AkzoNobel in het bijzonder. Een woordvoerster van AkzoNobel bestempelde in een reactie de woorden van Dinan echter als pure marktspeculatie en voegde daar aan toe dat een dergelijke operatie binnen het bedrijf geen gespreksonderwerp is.

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt de noodsteun voor de Griekse banken met 900 miljoen euro. Dat heeft Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank, bekend gemaakt. Het bedrag is symbolisch en moet diende vooral te voorkomen dat de Griekse bankautomaten snel helemaal uitgeput zouden raken. Het besluit om de banken meer steun te verlenen hangt volgens Draghi samen met de nieuwe lening die Griekenland door de eurolanden in het vooruitzicht is gesteld. De banken in Griekenland zijn al ruim twee weken dicht, mede doordat de Europese Centrale Bank het plafond voor de noodsteun niet verder wilde verhogen. Het plafond is nu wel opgedreven tot ruim 90 miljard euro.

Brouwerij Palm uit Steenhuffel heeft het voorbije jaar een bedrijfsverlies van 1,3 miljoen euro geleden. Het jaar voordien werd een negatief resultaat van 392.000 euro geregistreerd. Het is al de derde keer op rij dat de brouwerij een bedrijfsverlies dient te melden. Palm klaagt over de druk op de biermarkt in België en Nederland, zijn belangrijkste exportmarkt. Er wordt vooral gewezen de strengere wetgeving voor alcohol en tabak en de sterkere focus van de pilsbrouwers op hun eigen merken in de horeca. Daardoor heeft Palm het moeilijker op de horecamarkt, het belangrijkste verkoopkanaal voor de brouwer. De degustatiebieren presteren wel goed, maar boeken onvoldoende inkomsten om het verlies te compenseren.

Tegen het einde van dit decennium wil energieproducent Electrabel in België meer dan honderd nieuwe onshore windturbines bouwen, wat overeenkomt met een verdubbeling van de huidige capaciteit. Dat heeft Electrabel bekend gemaakt. Electrabel had eind vorig jaar vierennegentig onshore windturbines, verspreid over zesentwintig parken. Die windmolens hadden samen een capaciteit van 175 megawatt en produceerden voldoende elektriciteit om het verbruik van 100.000 gezinnen te dekken. Tegen het einde van dit decennium wil Electrabel echter een capaciteit van 400 megawatt hebben uitgebouwd. Met het project is een investering gemoeid van ongeveer 400 miljoen euro. De helft zou worden gedragen door Electrabel. Het saldo wordt aangebracht door zijn partners Wind4Flanders en Electrabel CoGreen.

De Franse winkelketen Carrefour heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 21,4 miljard euro. Dat betekende een stijging met 4,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De autonome omzetgroei bedroeg 2,6 procent. Wisselkoersen hadden een positieve impact van 0,6 procent, maar daartegenover stond de negatieve invloed van kalendereffecten (0,3 procent) en benzineprijzen (1,2 procent). Op de Franse thuismarkt kon een autonome omzetgroei met 0,9 procent worden gemeld. In Latijns-Amerika is er wel een stijging met 10,7 procent, maar in Azië was er een terugval met 9,2 procent, vooral door zwakkere prestaties in China.

Het Finse mediabedrijf Sanoma verwacht dit jaar minder winst te boeken dan eerder werd voorspeld. Vooral op de Finse markt vallen de resultaten tegen. Dat heeft het concern gemeld. Sanoma rekent nu op een operationele winstmarge van minstens 4 procent van de omzet. Eerder werd nog gerekend op minstens een evenaring van de marge van ruim 6 procent die vorig jaar werd behaald. Wel blijft men bij de verwachting dat de omzet dit jaar ongeveer eenzelfde inkrimping zal kennen als vorig jaar. Vorig jaar zakten de opbrengsten van het concern met bijna 4 procent. Door de problemen op de Finse mediamarkt, waar de advertentie-inkomsten zwaar tegenvallen, liet het bedrijf ook de voorspellingen voor volgend jaar los.

De abonnementsformules van de Belgische fitnesscentra zijn vaak niet in orde met de wetgeving. Bij 70 procent van de controles van de Europese Inspectie werden inbreuken vastgesteld. Dat heeft het kamerlid Leen Dierick gemeld. Dierick wijst erop dat de langlopende abonnementsformules van de fitnesscentra al lang onder vuur liggen. Het probleem ligt meestal bij jaarabonnementen die met een maandelijkse domiciliëring door de klant worden betaald en die problemen opleveren wanneer de gebruiker tot een vroegtijdige stopzetting wil overgaan. Meestal moet daarbij een overdreven zware schadevergoeding worden betaald. Indien er geen verbetering komt, dreigt minister van economie Kris Peeters met maatregelen.

Er werden in België vorig jaar meer dan 19 ton drugs in beslag genomen. Dat betekent een toename met 20 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bijna de helft van de in beslag genomen drugs bestond uit cannabis, vooral marihuana. Daarnaast werd ook 61 kilogram heroïne in beslag genomen. Dat betekende een sterke daling tegenover het jaar voordien. Bij cocaïne was er daarentegen sprake van een opmerkelijke toename tot ruim 8 ton. De FOD Financiën noemt echter vooral de opmark van khat, bladeren die bij het kauwen een oppeppend effect hebben, opmerkelijk. Het voorbije jaar werd 1,5 ton khat in beslag genomen.

Tijdens de maand juni werden in de Europese Unie 1,36 miljoen nieuwe personenwagens verkocht. Dat betekende een stijging met 14,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee wordt de grootste toename geregistreerd sinds de maand december zes jaar geleden. Alle grote automarkten kenden een positieve evolutie. Over de eerste zes maanden van het jaar is er sprake van een stijging met 8,2 procent tot 7,1 miljoen exemplaren. De grootste groei werd in juni opgetekend in Spanje (23,5 procent), gevolgd door Frankrijk (15 procent), Italië (14,4 procent), Duitsland (12,9 procent) en Groot-Brittannië (12,89 procent). Enkel in Finland en Ierland werd een daling met respectievelijk 2,5 procent en 14 procent geteld.

Er worden 236.000 Belgen in een ander Europees land. Dat is 2,35 procent van de totale Belgische bevolking. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie. Het grootste aantal Belgische expats wordt aangetroffen in Frankrijk (40 procent), gevolgd door Spanje en Nederland (12 procent), Duitsland (10 procent) en Groot-Brittannië (9 procent). Er wordt aan toegevoegd dat er evenveel mannelijke als vrouwelijke expats kunnen worden geteld. De meerderheid is tussen dertig en vierenzestig jaar oud. In Groot-Brittannië wordt de grootste populatie jonge Belgische expats opgetekend. In Spanje daarentegen ligt de leeftijd van de Belgische expats daarentegen het hoogst.

De Europese Commissie dreigt ermee België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland voor het Europese Hof van Justitie te dagen indien de vijf landen niet meer vaart zetten achter de realisatie van een gemeenschappelijk luchtruimblok. De reorganisatie van het luchtruim moet de sector goedkoper en milieuvriendelijker maken. De Europese Commissie voert al jaren campagne voor een gemeenschappelijk Europees luchtruim. Een afschaffing van nationale grenzen in het luchtruim zou de navigatiediensten en het luchtverkeer immers efficiënter maken. België heeft met de vier andere landen een akkoord voor de organisatie van een blok, maar daarvoor zouden nog onvoldoende maatregelen zijn genomen.

Bij de invoering van een lage emissiezone zullen drie op de tien automobilisten Antwerpen mijden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) bij meer dan twaalfhonderd Vlamingen. Zes op de tien automobilisten willen wel gebruik maken van alternatieve vervoermiddelen, waardoor Antwerpen volgens de mobiliteitsorganisatie werk dient te maken van een sterk vervoeraanbod. Antwerpen voert de lage emissiezone volgend jaar in. Ruim 15.000 inwoners zullen dan niet langer met hun wagen de stad kunnen betreden. De Vlaamse Automobilistenbond vraagt ook dat de impact op de uitstoot daadwerkelijk wordt gemeten. Die beloftes moeten volgens de organisaties worden nagekomen.

De alternatieve taxidienst Uber werd door de California Public Utilities Commission veroordeeld tot een boete van 7,3 miljoen dollar omdat het weigert gedetailleerde informatie over zijn activiteiten vrij te geven. De aanbieder van het omstreden autodeelplatform krijgt nu dertig dagen de tijd om de gevraagde gegevens te presenteren. Anders wordt de licentie van Uber geschorst. Uber komt daarmee nu ook in zijn eigen thuisstaat in conflict met de regulatoren. Eerder kende het bedrijf al scherpe confrontaties met de autoriteiten van verschillende Europese landen. Belangrijk is onder meer dat de Californische rechter Uber als een transportbedrijf catalogeert en niet als technologie-onderneming wenst te registreren. Uber gaat in beroep.

Meer Nieuws

08:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |