28-08-15

Consument geniet van betrokkenheid bij de sharing-economie

Mensen worden door verschillende redenen aangezet om deel te namen aan de zogenaamde sharing-economie. Er is sprake van ecologische duurzaamheid en gemeenschapsgevoel, maar ook van winst aan tijd en geld en het genoegen om bij de activiteit betrokken te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Aalto University in Finland.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Evenwichtige arbeidsmarkt gelinkt aan hogere moordcijfers

Naarmate een land een beter genderevenwicht in de tewerkstelling vertoont, wordt er ook een groter aantal moorden geregistreerd. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Baylor University in de Amerikaanse stad Waco over nagenoeg honderdvijftig landen. De onderzoekers zeggen niet te willen beweren dat een evenwichtige verdeling van de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen aanleiding geeft tot hogere moordcijfers, maar wel moet er volgens hen een ontegensprekelijk verband worden vastgesteld. De studie biedt geen verklaring voor de relatie, maar de onderzoekers wijzen erop dat eerder al is aangegeven dat een evenwichtige arbeidsmarkt een bedreiging kan vormen voor de mannelijke status.

“Uit het onderzoek blijkt dat zowel werkgelegenheid als cultuur - twee maatstaven van gelijkheid - een belangrijke impact hebben op de moordcijfers in een maatschappij,” benadrukt onderzoeksleider Katie Corcoran, professor sociologie aan de Baylor University. “Opmerkeijk is echter dat de twee elementen een tegengesteld effect blijken te hebben. Culturele gelijkheid is negatief geassocieerd met moordcijfers, terwijl bij arbeidsgelijkheid een positief verband moet worden opgemerkt. In het algemeen kan worden gesteld dat mannen zich meer bedreigd voelen wanneer vrouwen vorderingen boeken maken op de arbeidsmarkt dan wanneer vrouwen goed worden behandeld.”

Er zijn volgens professor Corcoran twee elementen die geweld tegen vrouwen verklaren. “Een maatschappij met een hoge gendergelijkheid wordt ook vaker met geweld tegenover vrouwen geconfronteerd,” zegt de onderzoekster. “In die samenlevingen hebben mannen immers een grotere controle over de maatschappelijke instellingen, waaronder ook de criminele rechtspraak. Daardoor zullen mannen in die maatschappijen minder snel verantwoordelijk worden gesteld voor misdrijven tegenover vrouwen. Anderzijds moet worden aangevoerd dat de man zich bedreigd voelt omdat de vrouw door een grotere gendergelijkheid aan status wint, met een toename van het geweld tegenover de vrouwelijke bevolking tot gevolg.”

“Rekening houdend met het feit dat arbeidsplaarsen met een hogere status en de tewerkstelling in het algemeen relatief schaarse goederen zijn, zouden vrouwen door mannen als een directe concurrentie voor arbeidsplaatsen kunnen worden gezien,” benadrukt Katie Corcoran. “De verbeterde economische realisaties van vrouwen zouden door de mannelijke bevolking dan ook als een directe bedreiging kunnen worden beschouwd. Vrouwen die met meer respect en eerbied worden behandeld, kunnen daarentegen een reflectie vormen van een maatschappij die minder waarde hecht aan een patriarchale overtuiging die geweld zou kunnen vergoeilijken.”

“Genderongelijkheid heeft echter niet alleen te maken met geweld tegenover vrouwen, maar kan ook worden gelinkt aan algemene criminaliteit,” benadrukt Corcoran. “Genderongelijkheid bepaalt immers niet enkel de houding van de man tegenover vrouwen, maar ook tegenover andere mannen. Tegelijkertijd beïnvloedt de genderongelijkheid ook het gedrag van vrouwen tegenover seksegenotes en tegenover mannen.”

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Texas en Utah beste Amerikaanse regio’s voor startende onderneming

In de Verenigde Staten bieden Texas en Utah de beste omgeving om een bedrijf op te starten. De minst gunstige omstandigheden worden daarentegen aangetroffen in Californië en New York. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Thumbtack.

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Millennials geloven in grotere relevantie van reclame

Millennials geloven dat een reclame een toenemende relevantie kan worden toeschreven, maar oudere consumenten zijn daarvan minder overtuigd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten YouGov en Acxiom.

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Honger kan stimulans vormen tot onethisch gedrag

Honger kan een stimulans tot onethisch gedrag vormen, maar die daden zullen enkel gericht zijn op het vinden van voedsel. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington.

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Rusland verdringt Botswana als grootste diamantproducent van de wereld

Rusland heeft het voorbije jaar Botswana verdrongen als grootste diamantproducent van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van het Kimberley Process Certification Scheme (KPCS), de internationale autoriteit die de herkomst van diamanten controleert. Canada eindigde op een derde plaats, gevolgd door Angola en Zuid-Afrika. De wereldwijde productie kende volgens het rapport het voorbije jaar een groei met 4 procent tot 14,5 miljard dollar. De gemiddelde prijs per karaat steeg met 8 procent tot 116,17 dollar. In volumes daalde de wereldwijde productie met 4 procent tot 124,778 miljoen karaat. Lesotho ontving het voorbije jaar per volume de beste prijs voor zijn diamantproductie.

Rusland, dat zijn diamantproductie grotendeels baseert op de mijnen van Alrosa, boekte het voorbije jaar een omzet van 3,73 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 20 procent tegenover het jaar voordien. De geproduceerde volumes stegen met 1 procent tot 38,303 miljoen karaat. De gemiddelde prijs nam met 19 procent toe tot 97,47 dollar per karaat. In Botswana, gedomineerd door de de mijnen van De Beers, werd een omzet gerealiseerd van 3,65 miljard dollar. Dat betekende een status-quo tegenover het jaar voordien. In volumes werd een groei met 6 procent tot 23,187 miljoen karaat gemeld. De gemiddelde prijs per karaat daalde met 5 procent tot 147,84 dollar.

Canada staat op de derde plaats met een omzet van 2 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 5 procent. In volumes was er sprake van een toename met 13 procent tot 12,011 miljoen karaat. De gemiddelde prijs daalde met 7 procent tot 166,78 dollar per karaat. Daarna volgt Angola met een productiestijging van 13 procent tot 1,32 miljard dollar. In volumes liet het land een groei met 2 procent tot 8,791 miljoen karaat optekenen. Zuid-Afrika boekte een omzetstijging met 3 procent tot 1,22 miljard dollar, hoewel in volumes een daling met 1 procent diende te worden genoteerd tot 7,430 miljoen karaat. Andere belangrijke producenten waren Zimbabwe (4,771 miljoen karaat) en Namibië (1,917 miljoen karaat).

Uit het rapport blijkt nog dat Lesotho vorig jaar de duurste diamanten van de wereld heeft geproduceerd. De gemiddelde prijs van de diamanten steeg er met 69 procent tot 990,18 dollar per karaat. Op de tweede plaats volgde Namibië, dat de prijs echter met 25 procent tot 602,57 dollar per karaat zag terugvallen. De totale export van ruwe diamanten van de lidstaten van het Kimberley Process steeg met 6 procent tot 58,12 miljard dollar. De gezamenlijke import nam met 5 procent toe tot 56,63 miljard dollar. India, de grootste verwerker van diamant ter wereld, boekte een importgroei met 8 procent tot 17,21 miljard dollar. In volumes diende echter een daling met 4 procent tot 153,609 miljoen karaat te worden gemeld.

De Europese Unie, die door het Kimberley Proces als één natie wordt bestempeld en onder meer ook de Belgische diamantsector omvat, was de belangrijkste exporteur van de wereld. In totaal voerde de Europese Unie 116,017 miljoen karaat ruwe diamanten uit. De omzet van de export daalde echter met 10 procent tot 15,71 miljard dollar. Er wordt aan toegevoegd dat de Europese export en import nagenoeg op hetzelfde niveau stonden. Israël importeerde 14,624 miljoen karaat tegen een bedrag van 4,87 miljard dollar. De export bedroeg 14,242 miljoen karaat tegen een bedrag van 3,92 miljard dollar.

De Verenigde Arabische Emiraten zag zijn import met 16 procent stijgen tot 5,91 miljoen dollar, terwijl de export met 14 procent toenam tot 8,31 miljard dollar.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Berlijnse luchthaven Tegel heeft voor bijna 20 miljoen euro renovaties uitgevoerd. Tegel zou eigenlijk gesloten moeten worden, maar omdat de nieuwe luchthaven Berlijn-Brandenburg nog steeds niet is afgewerkt, diende naar een alternatieve oplossing te worden gezocht. Daarom werd onder meer de zuidelijke landingsbaan van Tegel van een nieuwe laag asfalt voorzien. Berlijn-Brandenburg zou al vijf jaar geleden geopend moeten zijn, maar door diverse bouwproblemen en corruptie heeft de oplevering van de nieuwe luchthaven zware vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat de nieuwe luchthaven over twee jaar zal worden geopend. Een half jaar nadien zou Tegel worden gesloten.

Door een verantwoord gebruik van geneesmiddelen zou ongeveer 1,6 procent van de jaarlijkse uitgaven in de Belgische gezondheidssector kunnen worden vermeden. Dat is de conclusie van een rapport van consulent IMS Health. Er wordt aan toegevoegd dat het vrijgekomen gedrag opnieuw in de sector zou kunnen worden geïnvesteerd, onder meer in innovatieve behandelingen, een bredere toegang tot geneesmiddelen, preventiecampagnes en modernisering van ziekenhuisinfrastructuur. De onderzoekers wijzen onder meer op een gebrek aan therapietrouw (82 miljoen euro), een misbruik van antidepressiva (70 miljoen euro), overdreven antibioticagebruik (70 miljoen euro) of ziekenhuisopnames door medicatiefouten (200 miljoen euro).

Antwerpen blijft de belangrijkste handelsmarkt voor ruwe diamant van de hele wereld. Dat blijkt uit een rapport van de internationale diamant-autoriteit Kimberley Process, die de oorsprong van de diamanten controleert. In Antwerpen werden vorig jaar voor 234,7 miljoen karaat ruwe diamanten verhandeld. Op de tweede plaats staat India met 190,1 miljoen karaat, gevolgd door Dubai en Israël. Antwerpen voerde vorig jaar 118,7 miljoen karaat in. De uitvoer vertegenwoordigde een omvang van 116 miljoen karaat. India voert wel meer karaat in dan Antwerpen, maar kent nauwelijks een uitvoer van ruwe diamant. In Israël wordt per karaat import anderzijds meer betaald dan in Antwerpen.

De Belgische muziekmarkt heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 49,59 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 5,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van sectororganisatie BEA Music. Onder meer wordt gewezen op een opmerkelijke verkoopsstijging van cd-albums met 2,2 procent tot 27,39 miljoen euro. Een verklaring moet volgens het rapport wellicht worden gezocht in het grote succes van de streamingdiensten, die door hun grote aanbod ook de cd-markt positief zouden hebben beïnvloed. De omzet van de streamingdiensten steeg met 30,6 procent tot 9,70 miljoen euro. De digitale downloads kenden een verlies met 4,6 procent tot 9,62 miljoen euro.

De sociale netwerksite Facebook heeft voor het eerst in zijn geschiedenis meer dan één miljard actieve gebruikers op één dag geteld. Dat heeft Mark Zuckerbrg, chief executive van Facebook, bekend gemaakt. Zuckerberg had het daarbij over een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. Hij wees er daarbij op dat één op zeven bewoners van de wereld inmiddels dagelijks van Facebook gebruik maakt om contact op te nemen met vrienden en familie. Eind juni had Facebook bekend 1,49 miljard actieve gebruikers te tellen. Die actieve gebruikers vormen echter een publiek dat zich minstens één keer per maand op het platform aanmeldt. Vooral in Afrika, Latijns-Amerika en Azië ziet Facebook nog grote groeimogelijkheden.

De Amerikaanse bank Goldman Sachs is een onderzoek gestart naar een mogelijke dubbelganger in China. Dat heeft een woordvoerder van de bank tegenover het persbureau Bloomberg gezegd. In de Chinese stad Shenzhen zou immers de financiële instelling Goldman Sachs Financial Leasing actief zijn. Het bedrijf gebruikt zowel in het Chinees als het Engels dezelfde types lettertekens als de Amerikaanse zakenbank. Volgens Bloomberg is het niet de eerste keer dat in China een namaakbank wordt ontmaskerd. Eerder deze maand zou in de oostelijke provincie Shandong de arrestatie zijn gemeld van een man die een volmaakte namaakversie van de China Construction Bank had opgestart.

De Oekraïense regering heeft over de herstructurering van zijn schuldenlast met de internationale schuldeisers een overeenkomst bereikt. Het akkoord moet voorkomen dat het land door zijn grote economische problemen in gebreke blijft met zijn financiële verplichtingen. De overeenkomst omhelst onder meer een afschrijving van 20 procent op 18 miljard dollar aan obligaties en een verlenging van looptijden. De deal werd bereikt tussen de Oekraïense minister van financiën en een groep schuldeisers onder leiding van een Amerikaanse investeerder. De onderhandelingen hebben maanden geduurd. Een schuldenakkoord was een belangrijke eis van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor financiële steun aan het land.

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) verwacht dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een bijdrage levert aan het nieuwe steunprogramma voor Griekenland. Dat heeft Klaus Regling, topman van het Europees Stabiliteitsmechanisme, gezegd. Bij het akkoord dat de eurolanden vorige maand met Griekenland hebben gesloten over nieuwe steun, wordt gerekend op een bijdrage van 16 miljard euro van het Internationaal Monetair Fonds. Het staat echter nog niet vast dat die bijdrage er daadwerkelijk komt. Naar verwachting wordt daarover tijdens de maand oktober een beslissing genomen. Het fonds kan alleen geld lenen aan landen die uitzicht hebben op een draagbare staatsschuld.

De Duitse autogroep Volkswagen investeert 305 miljoen euro in Zuid-Afrika. Dat heeft het bedrijf gemeld. De investering kadert in het streven van Volkswagen om de grootste autoverkoper van de wereld te worden. Tweederde van het Zuid-Afrikaanse budget zou worden gereserveerd voor een modernisering van de fabriek van Volkswagen in Uitenhage in de buurt van Port Elizabeth. Daarnaast wordt ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd in het verbeteren van de keten van toeleveranciers. De Zuid-Afrikaanse autosector verwacht dit jaar de export met ongeveer 18 procent te kunnen opvoeren. De autobouwers zouden daarbij kunnen profiteren van de relatief zwakke rand. De binnenlandse verkoop zou met 3 procent dalen.

In Nederland wordt volgende maand gestart met de aanleg van het Zonnepark Ameland. Het project moet het grootste zonnepark van het land worden. Dat heeft het energiebedrijf Eneco, initiatiefnemer van Zonnepark Ameland, bekend gemaakt. Met het project, dat begin volgend jaar zou moeten worden opgeleverd, is een investering van 7,4 miljoen euro gemoeid. Het zonnepark wordt ingeplant op het vliegveld Ballum en omvat 23.000 panelen. Het project heeft een piekvermogen van 6 megawatt, waardoor de 1.500 huishoudens op het eiland van duurzame energie kunnen worden voorzien. Ameland heeft eerder al aangegeven tegen het einde van dit seizoen volledig energieneutraal te willen worden.

De Amerikaanse winkelketen Wal-Mart stopt met de verkoop van militaire geweren. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Er wordt op gewezen dat de vraag naar militaire geweren een stagnatie kent, waardoor het aanbod zal worden aangepast. Wal-Mart zegt zich meer te willen richten op geweren voor de jacht en sportieve schutterij. Wal-Mart is de grootste verkoper van vuurwapens in de Verenigde Staten. Onder meer het semi-automatische geweer AR-15 zat in het aanbod militaire wapens van de Amerikaanse winkelketen. Het geweer werd onder meer gebruikt door de Amerikaanse massamoordenaars Adam Lanza en James Holmes. Wal-Mart blijft wel munitie voor militaire geweren verkopen.

De Chinese overheid heeft opnieuw ingegrepen om bijkomende verliezen op de aandelenbeurzen te voorkomen. Dat hebben een aantal bronnen tegen het persbureau Bloomberg gezegd. Daarbij werd aangegeven dat de overheid aandelen van grote Chinese bedrijven zou hebben opgekocht om de koersen te ondersteunen. Die ingreep zou één van de redenen zijn waarom de beurs van Shanghai donderdag tijdens het laatste handelsuur er alsnog in slaagde om de eerdere verliezen van die dag weg te werken. Terwijl de beurs in eerste instantie een verlies van bijna 1 procent leek te boeken, kon alsnog met een winst van ruim 5 procent worden afgesloten. Daarmee werd een verliesreeks van zes handelsdagen beëindigd.

De Europese Commissie verdenkt Google onterecht van een dominantie van de technologiemarkt. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf gemeld in een verdediging tegen de betichting van Margrethe Vestager, Europees Commissaris voor concurrentie, die aanvoert dat Google de marktwerking verstoort en zijn eigen diensten voor online winkelen prioriteit geeft. Kent Walker, vice-president van Google, merkt in de verdediging op dat de betere kwaliteit van het bedrijf niet in strijd is met de concurrentieregels. Hij voegt er aan toe dat Google de bezorgdheden van de Europese Commissie heel ernstig neemt, maar benadrukt dat Google de keuze voor de Europese consumenten en bedrijven groter maakt.

Het Amerikaanse leger heeft 17.000 nieuwe gepantserde voertuigen besteld bij autobouwer Oshkosh. Het order moet het Amerikaanse leger de mogelijkheid bieden de bestaande vloot Humvees te vervangen. Met de bestelling is een bedrag gemoeid van 6,75 miljard dollar. Ook het bedrijf AM General, producent van de oorspronkelijke Hummer, was kandidaat voor het order. Het Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) van Oshkosh kost in basisversie 250.000 dollar, maar die prijs loopt door de speciale militaire aanpassingen op tot 397.000 dollar. Oshkosh heeft een grote faam verworven door de snelle ombouw van bestaande legervoertuigen voor de speciale gevechtsomstandigheden in Afghanistan en Irak.

Het Chinese conglomeraat Dalian Wanda, actief in de immobiliënsector en entertainment, neemt het evenementbedrijf World Thriathlon Corporation (WTC) over van het Amerikaanse investeringsfonds Providence Equity Partners. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 900 miljoen dollar. De World Thriathlon Corporation is vooral bekend als de organisator van de Ironman op Hawaï, de meeste bekende triatlon van de wereld. Het bedrijf heeft inmiddels een portfolio met meer dan tweehonderd wedstrijden over de hele wereld en heeft ongeveer tweehonderdvijftig mensen in dienst. Dalian Wanda hoopt op termijn ook in China internationale triatlonwedstrijden te kunnen organiseren.

Meer Nieuws

08:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |